ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္

ေျမလတ္ဂ်ာနယ္၊ ၂၀၁၇၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၆ - ၂၈)ရက္၊ အတြဲ(၂) အမွတ္(၂၄)၊ ဂ်ာနယ္ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္ေန႔ ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။ 

ေျမလတ္ဂ်ာနယ္၊ ၂၀၁၇၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၆ - ၂၈)ရက္၊ အတြဲ(၂) အမွတ္(၂၄)၊ ဂ်ာနယ္ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္ေန႔ ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။ 

အပတ္စဥ္ ၀ယ္ယူအားေပးၾကေသာ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ေျမလတ္ဂ်ာနယ္သည္ နယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံသတင္းေထာက္(မန္ဘာ)မ်ား၏ အမွာစာ ေစာင္ေရအတိုင္းသာ ပုံမွန္ ရိုက္ႏွိပ္ျဖန္႔ခ်ိေပးပါသည္။

သို႔ပါ၍ နယ္ကိုယ္စားလွယ္အသစ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ ျဖန္႔ခ်ိလိုပါလွ်င္ ဂ်ာနယ္တိုက္ လိပ္စာႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိေရးတာ၀န္ခံ ဖုန္းနံပတ္မ်ားသုိ႔ အမွာစာ ေအာ္ဒါမ်ား ႀကိဳတင္ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

ရုံး ။ ၀၆၃-၂၅၁၉၇ / ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀ / ၇၉၄၅၇၅၀၇၀ /
အယ္ဒီတာအဖြဲ႕
ေျမလတ္ဂ်ာနယ္တိုက္
အမွတ္ ၅၊ ဟိႏၵဴဆိုင္တိုက္တန္း
ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ ရြာသစ္ရပ္ကြက္
မေကြးၿမိဳ႕ ။ ၀၆၃-၂၅၁၉၇

READMORE
 

ေျမလတ္ဂ်ာနယ္၊ ၂၀၁၇၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁ - ၁၅)ရက္၊ အတြဲ(၂) အမွတ္(၂၃)၊ ဂ်ာနယ္ကို ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔ ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။


ေျမလတ္ဂ်ာနယ္၊ ၂၀၁၇၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁ - ၁၅)ရက္၊ အတြဲ(၂) အမွတ္(၂၃)၊ ဂ်ာနယ္ကို ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔ ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။ 

ထြက္ရက္ထက္ ၂ရက္ေစာ၍ ပုံမွန္အပတ္စဥ္ မပ်က္ ႀကိဳတင္ျဖန္႔ခ်ိေပးပါသည္။

အပတ္စဥ္ ၀ယ္ယူအားေပးၾကေသာ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ေျမလတ္ဂ်ာနယ္သည္ နယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံသတင္းေထာက္(မန္ဘာ)မ်ား၏ အမွာစာ ေစာင္ေရအတိုင္းသာ ပုံမွန္ ရိုက္ႏွိပ္ျဖန္႔ခ်ိေပးပါသည္။

သို႔ပါ၍ နယ္ကိုယ္စားလွယ္အသစ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ ျဖန္႔ခ်ိလိုပါလွ်င္ ဂ်ာနယ္တိုက္ လိပ္စာႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိေရးတာ၀န္ခံ ဖုန္းနံပတ္မ်ားသုိ႔ အမွာစာ ေအာ္ဒါမ်ား ႀကိဳတင္ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

ရုံး ။ ၀၆၃-၂၅၁၉၇ / ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀ / ၇၉၄၅၇၅၀၇၀ /
အယ္ဒီတာအဖြဲ႕
ေျမလတ္ဂ်ာနယ္တိုက္
အမွတ္ ၅၊ ဟိႏၵဴဆိုင္တိုက္တန္း
ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ ရြာသစ္ရပ္ကြက္
မေကြးၿမိဳ႕ ။ ၀၆၃-၂၅၁၉၇
READMORE
 

ေျမလတ္ဂ်ာနယ္၊ ၂၀၁၇၊ ဇန္န၀ါရီလ(၁၆ - ၃၁)ရက္၊ အတြဲ(၂) အမွတ္(၂၂)၊ ဂ်ာနယ္ကို ဇန္န၀ါရီ ၁၄ ရက္၊ ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။

          အပတ္စဥ္ ၀ယ္ယူအားေပးၾကေသာ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။
ေျမလတ္ဂ်ာနယ္သည္  နယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံသတင္းေထာက္(မန္ဘာ)မ်ား၏ အမွာစာ ေစာင္ေရအတိုင္းသာ ပုံမွန္ ရိုက္ႏွိပ္ျဖန္႔ခ်ိေပးပါသည္။


သို႔ပါ၍ နယ္ကိုယ္စားလွယ္အသစ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ ျဖန္႔ခ်ိလိုပါလွ်င္ ဂ်ာနယ္တိုက္ လိပ္စာႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိေရးတာ၀န္ခံ ဖုန္းနံပတ္မ်ားသုိ႔ အမွာစာ ေအာ္ဒါမ်ား ႀကိဳတင္ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

ရုံး ။   ၀၆၃-၂၅၁၉၇ / ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀ / ၇၉၄၅၇၅၀၇၀ /


အယ္ဒီတာအဖြဲ႕
ေျမလတ္ဂ်ာနယ္တိုက္
အမွတ္ ၅၊ ဟိႏၵဴဆိုင္တိုက္တန္း
ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ ရြာသစ္ရပ္ကြက္
မေကြးၿမိဳ႕ ။ ၀၆၃-၂၅၁၉၇
READMORE
 

ခရီးသြားျခင္း

ခရီးသြားျခင္း
ကြ်န္ေတာ္တည္းတဲ့ဟိုတည္ပိုင္ရွင္နဲ႔ စကားေျပာျဖစ္ေတာ့ သူဟာ ပိုက္ဆံအရွာေကာင္းတဲ့သူ ျဖစ္မွန္းေပၚလြင္ပါတယ္။ သူစဥ္းစားပံုစဥ္းစားနည္း၊ ေငြအတြက္ခ်ဥ္းကပ္ပံုခ်ဥ္းကပ္နည္း၊ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈနဲ႔ အေလ်ာ့အတင္းလုပ္တဲ့နည္းေတြဟာ လူခ်မ္းသာျဖစ္ႏိုင္တဲ့အရည္အခ်င္းေတြမို႔ပါပဲ။ လက္ရွိမွာလည္း သူ႔မွာ ဒီဟိုတယ္အျပင္ ရွစ္ထပ္ဟိုတယ္တစ္လံုးနဲ႔ ကြန္ဒိုလူေနတိုက္တလံုးလည္းပိုင္ထားသူပါ။ လူကေတာ့ ဟိုတယ္မွာပဲ ျဖစ္သလို အိပ္စားျပီးေနတယ္။ ေအာင္ျမင္တဲ့စီးပြားေရးသမားပါ။ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ သူ႔ဘ၀ကို အားကိုမက်ႏိုင္တာ။ ဘ၀ရဲ႔ ျဖစ္တည္မႈနဲ႔ ဘ၀အဓိပၸါယ္ကို ဆန္းစစ္ၾကည့္မိေလ့ရွိေတာ့ မတူမ်ားျပားတဲ့ အေတြ႔အၾကံဳေတြ၊ ဗဟုသုတေတြဟာ ဘ၀ရဲ႔ အရသာလို႔တြက္တယ္။ ဒီလိုေတြရေအာင္ ခရီးသြားရတယ္။ စာေတြဖတ္ရတယ္။ လူေတြနဲ႔စကားေျပာရတယ္။ ခရီးသြားတာ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္စြမ္းနဲ႔ ပတ္သက္မႈေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္တိုင္းလည္း ခရီးသြားၾကတာမဟုတ္ပါဘူး။ ကမၻာမွာ ခရီးသြားတာကို ယဥ္ေက်းမႈလိုျဖစ္ေနတဲ့ ျမတ္ႏိုးတာက အေနာက္တုိင္းသားေတြျဖစ္တယ္။ ေနရာစံုကုိသြားၾကတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေျမာက္ဥေရာပသားေတြ၊ အေမရိကန္ေတြက ပိုလည္းသံုးစြဲႏိုင္ျပီး အပန္းေျဖခရီးကို ေလ့လာမႈ၊ အပန္းေျဖစိတ္နဲ႔သြားၾကတယ္။ ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ဥေရာပသားေတြက သူတုိ႔အိမ္မွာပံုမွန္သံုးတဲ့ႏႈန္းထက္ ႏွစ္ဆသံုးေလ့ရွိတယ္လို႔ စစ္တမ္းတစ္ခုမွာဆိုတယ္။ Lonely Planet အပါအ၀င္ စာအုပ္ေလးတစ္ကိုင္ကိုင္နဲ႔ ဥေရာပခရီးသြားေတြကို အေတြ႔ရမ်ားတယ္။ အေမရိကန္ေတြကေတာ့သူတို႔ေက်ာင္းသားေတြကို ခရီးသြားေအာင္ တြန္းအားေပးေလ့ရွိတယ္။ ဥေရာပမွာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ လူငယ္ေတြခရီးသြားႏိုင္ေအာင္ ရည္ရြယ္ျပီး ရထားကြန္ယက္လုပ္ထားတာရွိတယ္။ ေငြကုန္ေၾကးက်မမ်ားတဲ့ ဘူတာရံုမွာအိပ္ျပီးခရီးသြားတဲ့လူငယ္ေတြကို ေတြ႔ရမ်ားတယ္။
တရုတ္တို႔၊ ရုရွားတို႔ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈတိုးလာေတာ့ ခရီးသြားၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တရုတ္ခရီးသြားေတြက ေစ်း၀ယ္ထြက္ဖို႔ပဲ အားသန္ၾကတယ္။ ထိုင္းကိုအလည္သြားဖို႔ တရုတ္ေတြကို zero dollar (တျပားမွမေပးရဘူး) ဆိုျပီး စီမံေပးတဲ့ ခရီးသြားေအးဂ်င့္ေတြရွိတယ္။ အခုေတာ့ ထုိင္းအစိုးရက တရားမ၀င္ဘူးဆိုျပီး ဖမ္းပစ္ရတယ္။ အဲဒီေအးဂ်င့္ေတြက တရုတ္ခရီးသြားေတြကိုအလားကားေခၚေပးတယ္။ ျပီးေတာ့ သူတို႔ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ ဆူပါမားကက္ေတြ၊ ေရွာ့ပင္းေမာေတြ၊ အေရာင္းဆိုင္ေတြမွာ ေစ်း၀ယ္ေအာင္ပဲလုပ္ထားတယ္။ ကုန္ပစၥည္းေတြရဲ႔ ေစ်းကို ေပါက္ေစ်းထက္တင္ျပီးေရာင္းလိုက္တယ္။ ေအးဂ်င့္ေတြက တရုတ္ေတြရဲ႔ ေစ်း၀ယ္အၾကိဳက္ကိုသိေတာ့ အဲဒါကိုအခြင့္ေကာင္းယူအသံုးခ်လိုက္တာပဲ။ ႏိုင္ငံေတြမွာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမူ၀ါဒခ်မွတ္သူေတြ စဥ္းစားလာရတာက ဒီလိုခရီးသြားမ်ဳိးကိုဦးတည္ျပီး ေစ်းကြက္ဖြင့္သင့္လားေပါ့။ ေနာက္ေမးခြန္းက ခရီးသြားလုပ္ငန္းတိုးတက္ေအာင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားရတဲ့အေျခအေနနဲ႔ တိုင္းျပည္ထဲ ေငြျပန္၀င္မႈေကာ ကာမိရဲ႔လား။ ရုရွားေတြကေတာ့ ခရီးသြားရင္ စားမယ္၊ ေသာက္မယ္၊ ပင္လယ္ကမ္းေျခသြားျပီး ေနပူစာလႈံတာပဲစိတ္၀င္စားၾကတာမ်ားတယ္။ အရက္ေသာက္တဲ့အခါ အလြန္အကြ်ံေသာက္ၾကေလ့ရွိျပီး မူးျပီးရန္ရွာတာ နာမည္ၾကီးၾကတယ္။ အဲဒီေတာ့ တစ္ျခားဧည့္သည္ေတြကို အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစေတာ့ နဂိုကခရီးသည္အလာမ်ားတဲ့ အေဖာ္အခြ်တ္ကပြဲေတြေတာင္ အဲဒီေနရာကိုေရွာင္ဖယ္လာေတာ့ ၀င္ေငြထိခိုက္ကုန္လာတယ္။
ေတာင္အေမရိကတုိက္သားေတြကေတာ့ တစ္မ်ဳိး။ သူတို႔က အေနာက္တိုင္းသားေတြေလာက္ မၾကြယ္၀တာလည္းပါမယ္။ သူတို႔ထဲကတတ္ႏိုင္တဲ့သူေတြက ဖြံံ႔ျဖိဳးျပီးႏိုင္ငံေတြကိုသြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေစ်း၀ယ္ထြက္ဖို႔ထက္ အႏုပညာျပတိုက္၊ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာေတြသြားၾကတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႔ၾကေတာ့ ျပည္ပခရီးသြားဖို႔ထက္ ျပည္တြင္းမွာပဲ အိမ္ၾကီးအိမ္ေကာင္းေဆာက္ေနၾကတယ္။ ျမန္မာလူခ်မ္းသာေတြနဲ႔တူမယ္ထင္တယ္။
အာဖရိကတို႔ အာရွတို႔မွာ အကန္႔အသတ္ေနာက္တစ္ခုက ဗီဇာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ပထမကမၻာစစ္ေနာက္ပိုင္းမွာ သြားလာမႈဆိုင္ရာ အကန္႔အသတ္ေတြကမၻာတစ္၀ွမ္းေပၚထြက္ခဲ့တာလည္းျဖစ္တာ ေႏွာင္းလူေတြကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွစရာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့လူသမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ လူသားဟာ တစ္ျခားေသာ သတၱ၀ါေတြလိုပဲ ေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာကိုလွည့္လည္ေနထုိင္ေနခဲ့ၾကတာပါ။ ဂ်စ္ပစီေတြလိုဗီဇပါတဲ့ ကြ်န္ေတာ္လိုလူအတြက္ေတာ့ ခရီးသြားတာဟာ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့မႈလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ခရီးသြားလို႔ရႏိုင္တဲ့အက်ဳိးေက်းဇူးေတြကေတာ့ (၁) အေတြ႔အၾကံဳသစ္ေတြရတာ (၂) အသိအျမင္သစ္ေတြရႏိုင္တာ (၃) မတူတဲ့ယဥ္ေက်းမႈေတြသိရမယ္။ (၄) ကိုယ့္အေၾကာင္းကိုပိုသိလာႏိုင္တယ္။ (၄) ဘ၀ဓမၼကိုပုိေတြးႏိုင္တယ္ (၅) မိမိကိုယ္ကိုအားကိုးျခင္းပိုျပဳႏိုင္တယ္ (၆) သဘာ၀ကိုႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးျခင္းျဖစ္နိုင္တယ္။
READMORE
 

“ အမိေျမကို ျပန္ေရာက္လာျပီျဖစ္တဲ့ ဆရာတင္္မိုး ”

Pyuu Saw Htee added 3 new photos. မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
8 hrs ·
“ အမိေျမကို ျပန္ေရာက္လာျပီျဖစ္တဲ့ ဆရာတင္္မိုး ”
အေမရိကန္နိုင္ငံမွာ ကြယ္လြန္သြားခဲ့တဲ့ ဆရာတင္မိုး(ဆရာဂ်မ္း)ရဲ ့ အရိုးျပာဂူသြင္းျခင္းအခမ္းအနားကို သည္ကေန ့(ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္)မွာ ရန္ကုန္ျမိဳ ့ ေရေ၀းသုႆန္မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။
ဆရာတင္မုိးကို ၁၉၃၃ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔က ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္ ကန္ၿမဲရြာမွာ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။
ဆရာတင္မိုးဟာ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္မွာ ဖန္မီးအိမ္ ကဗ်ာစာအုပ္ ထုတ္ေဝႏုိင္ခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသား စာေပဆု ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ဆရာတင္မိုးဟာ ၁၉၈၈ အေရးေတာ္ပံုႀကီးမွာ ပါဝင္ခဲ့လုိ႔ ေထာင္ ၄ ႏွစ္ က်ခံခဲ့ရပါတယ္။
ေထာင္ကေန လြတ္ေျမာက္ၿပီးမွာ ဆရာတင္မိုးဟာ မကြယ္လြန္မီ အခ်ိန္ထိ အေမရိကန္နိုင္ငံ ကယ္လီဖိုးနီးယားမွာ သမီးျဖစ္သူနဲ႔ ေနထုိင္ခဲ့ပါတယ္။
၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂၂ ေန႔ မွာ အသက္ ၇၃ ႏွစ္ အရြယ္ ဆရာတင္မိုးဟာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာပဲ ကြယ္လြန္ခဲ့ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ရက္ေန ့မွာ ကဗ်ာဆရာၾကီးတင္မိုး ကြယ္လြန္ျခင္း ၁၀ နွစ္ျပည့္ အမွတ္တရပြဲကို ရန္ကုန္ျမိဳ ့ေရႊလီလမ္းမွာ က်င္းပဖို ့လည္း ရွိတယ္လို ့သိရပါတယ္။
Photo - စိုး၀င္းျငိမ္း
READMORE
 

ေျမလတ္ဂ်ာနယ္၊ ၂၀၁၇၊ ဇန္န၀ါရီလ(၁ - ၁၅)ရက္၊ အတြဲ(၂) အမွတ္(၂၁)၊ ဂ်ာနယ္ကို ဒီဇင္ဘာ ၂၉ရက္၊ ျဖန္႔ခ်ိလိုက္ပါၿပီ...။

ေျမလတ္ဂ်ာနယ္၊ ၂၀၁၇၊ ဇန္န၀ါရီလ(၁ - ၁၅)ရက္၊ အတြဲ(၂) အမွတ္(၂၁)၊ ဂ်ာနယ္ကို ဒီဇင္ဘာ ၂၉ရက္၊ ျဖန္႔ခ်ိလိုက္ပါၿပီ...။
ယေန႔ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူး ရုံးပိတ္ရက္ျဖစ္လို႔ နယ္ရုံးမ်ားသုိ႔ဖုန္းဆက္မရပါ။ ပို႔ေနက် နယ္မ်ားမွ ကားဂိတ္မ်ားတြင္ မနက္ျဖန္ ၃၀ ရက္ေန႔ သြားယူၾကပါခင္ဗ်ား..။
 ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕
READMORE
 

ေျမလတ္ဂ်ာနယ္၊ ၂၀၁၆၊ ႏို၀င္ဘာ(၁၆-၃၀)ရက္၊ အတြဲ(၂) အမွတ္(၁၈)ဂ်ာနယ္ကို ႏို၀င္ဘာ၁၄ရက္္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔ ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။
အပတ္စဥ္ ၀ယ္ယူအားေပးၾကေသာ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။
သို႔ပါ၍ နယ္ကိုယ္စားလွယ္အသစ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ ျဖန္႔ခ်ိလိုပါလွ်င္ ဂ်ာနယ္တိုက္ လိပ္စာႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိေရးတာ၀န္ခံ ဖုန္းနံပတ္မ်ားသုိ႔ အမွာစာ ေအာ္ဒါမ်ား ႀကိဳတင္ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

ရုံး ။ ၀၆၃-၂၅၁၉၇ / ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀ / ၇၉၄၅၇၅၀၇၀ /
အယ္ဒီတာအဖြဲ႕
ေျမလတ္ဂ်ာနယ္တိုက္
အမွတ္ ၅၊ ဟိႏၵဴဆိုင္တိုက္တန္း
ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ ရြာသစ္ရပ္ကြက္
မေကြးၿမိဳ႕ ။ ၀၆၃-၂၅၁၉
READMORE
 

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး (၂၁)ႀကိမ္ေျမာက္ သံဃာ့ဒါန ဆြမ္းဆန္စိမ္း ေလာင္းလွဴပြဲ က်င္းပ


မေကြး ေအာက္တိုဘာ ၁၈
မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး (၂၁) ႀကိမ္ေျမာက္ သံဃာ့ဒါန ဆြမ္းဆန္စိမ္း ေလာင္းလွဴပြဲအခမ္းအနား ကို ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္ေန႔ (သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္ေန႔) ေန႔လည္(၂)နာရီက မေကြးျမိဳ႕ ျမသလြန္ေစတီေတာ္ တန္ေဆာင္းေတာ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ေရွးဦးစြာ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ားအား လွဴဖြယ္ ပစၥည္းမ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းၿပီး ေရစက္ခ်တရား နာယူကာ လွဴဒါန္းမႈ အစုစုအတြက္ ေရစက္သြန္းခ် အမွ်ေပးေ၀ခဲ႔ၾကသည္။
ဆက္လက္၍ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတာ၊ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မ်ိဳးဝင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ မေကြးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားမွ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အနယ္အနယ္အရပ္မွ ဘုရားဖူးျပည္သူမ်ားက ေက်ာင္းတိုက္အသီးသီးမွ သံဃာေတာ္အပါး စုစုေပါင္း(၉၆)ပါးအား ဆြန္းဆန္စိမ္းႏွင့္လွဴဖြယ္ပစၥည္း မ်ားအား ဆက္္ကပ္လွဴဒါန္း ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။
သန္းနိုင္ဦး(ငဖဲ)


Thannaing Oo's photo.
Thannaing Oo's photo.
Thannaing Oo's photo.
Thannaing Oo's photo.
Thannaing Oo's photo.
READMORE
 

ေျမလတ္ဂ်ာနယ္၊ ၂၀၁၆၊ ေအာက္တိုဘာ(၁၆-၃၁)ရက္၊ အတြဲ(၂) အမွတ္(၁၆)၊ ဂ်ာနယ္ကို ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္၊ ေသာၾကာေန႔ ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။


အပတ္စဥ္ ၀ယ္ယူအားေပးၾကေသာ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။

သို႔ပါ၍ နယ္ကိုယ္စားလွယ္အသစ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ ျဖန္႔ခ်ိလိုပါလွ်င္ ဂ်ာနယ္တိုက္ လိပ္စာႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိေရးတာ၀န္ခံ ဖုန္းနံပတ္မ်ားသုိ႔ အမွာစာ ေအာ္ဒါမ်ား ႀကိဳတင္ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရုံး ။ ၀၆၃-၂၅၁၉၇ / ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀ / ၇၉၄၅၇၅၀၇၀ /
ႏိုင္ယုေ၀- ၇၉၁၄၇၈၄၂၈

အယ္ဒီတာအဖြဲ႕
ေျမလတ္ဂ်ာနယ္တိုက္
အမွတ္ ၅၊ ဟိႏၵဴဆိုင္တိုက္တန္း
ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ ရြာသစ္ရပ္ကြက္
မေကြးၿမိဳ႕ ။ ၀၆၃-၂၅၁၉၇
READMORE
 

ေျမလတ္ဂ်ာနယ္၊ ၂၀၁၆၊ ေအာက္တိုဘာ(၁-၁၅)ရက္၊ အတြဲ(၂) အမွတ္(၁၅)၊ ဂ်ာနယ္ကို စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔ ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။အပတ္စဥ္ ၀ယ္ယူအားေပးၾကေသာ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ေျမလတ္ဂ်ာနယ္၊ ၂၀၁၆၊ ေအာက္တိုဘာလ(၁-၁၅)ရက္၊ အတြဲ(၂) အမွတ္(၁၅)၊  ဂ်ာနယ္ကို စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔ ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။
 
          အပတ္စဥ္ ၀ယ္ယူအားေပးၾကေသာ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။
သို႔ပါ၍ နယ္ကိုယ္စားလွယ္အသစ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ ျဖန္႔ခ်ိလိုပါလွ်င္ ဂ်ာနယ္တိုက္ လိပ္စာႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိေရးတာ၀န္ခံ ဖုန္းနံပတ္မ်ားသုိ႔ အမွာစာ ေအာ္ဒါမ်ား ႀကိဳတင္ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။
 
ရုံး ။   ၀၆၃-၂၅၁၉၇ / ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀ / ၇၉၄၅၇၅၀၇၀ /
 ႏိုင္ယုေ၀- ၇၉၁၄၇၈၄၂၈
အယ္ဒီတာအဖြဲ႕
ေျမလတ္ဂ်ာနယ္တိုက္
အမွတ္ ၅၊ ဟိႏၵဴဆိုင္တိုက္တန္း
ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ ရြာသစ္ရပ္ကြက္
မေကြးၿမိဳ႕ ။ ၀၆၃-၂၅၁၉၇
READMORE
 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းဦးေဆာင္ျပီး ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႔ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ (Myanmar Journalism Institute-MJI) ကို အလည္အပတ္လာေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

သတင္းေကာင္းပါးခ်င္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းဦးေဆာင္ျပီး ကရင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ေနာ္ပန္းသဥၹာမ်ိဳး၊ လွ်ပ္စစ္၊ ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္၊ ဂ်ာမန္သံအမတ္ႀကီး Mr.Christian Ludwig Weber Lortsch ႏွင့္ ျပင္သစ္သံအမတ္ႀကီး Mr.Olivier Richard တို႔ ဒီကေန႔မနက္က ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႔ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ (Myanmar Journalism Institute-MJI) ကို အလည္အပတ္လာေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ အင္ဒိုနီးရွားခရီးကေန ျပန္မေရာက္ႏိုင္တဲ့အတြက္ မေတြ႔ဆံုလိုက္ရပါဘူး။
အရင္အစိုးရလက္ထက္မွာ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒု၀န္ၾကီးအဆင့္ထိ MJI ကိုလာေရာက္ဖူးသလို အခမ္းအနားေတြလည္း တက္ဖူးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုလို ေဒသႏၱရအစိုးရအၾကီးအကဲလာေရာက္လည္ပတ္တဲ့အေပၚ MJI ကိုယ္စား ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
လြတ္လပ္တဲ့ သတင္းစာပညာသင္တဲ့ အင္စတီက်ဴးရွင္းတစ္ခု ေရရွည္တည္တံ့ေရးဟာ တုိင္းျပည္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္သေဘာကေတာ့ ဦးေဆာင္မႈေတြဟာ ေျပာင္းလဲေနရမွာမယ္။ ဒါေပမယ့္ အင္စတီက်ဴက တိုးတက္မႈအျမဲျဖစ္ထြန္းေနရပါမယ္။ ဒီလိုျဖစ္ေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔လုပ္ၾကရမွာပါ။ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းက ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ႏွင့္ European Union(EU) မွ ကူညီေထာက္ပံ့မည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ကို ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
အင္ဒုိနီးရွားကို သတင္းအလုပ္နဲ႔ပတ္သက္ျပီး သတင္းရယူမႈ၊ ေလ့လာေရး၊ အစည္းအေ၀း၊ ကြန္ဖရင့္ေတြအတြက္ေရာက္တာ အခုတစ္ေခါက္နဲ႔ဆို ေလးေခါက္ရွိပါျပီ။ တစ္ေခါက္ထက္တစ္ေခါက္တိုးတက္မႈေတြ သိသိသာသာေတြ႔ရတာ ၀မ္းသာမိသလို ကိုယ့္ႏိုင္ငံလည္း အဲသလိုျဖစ္ေစခ်င္တာကလည္း ပါတာေပါ့။ အထူးသျဖင့္ ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္တကၠသိုလ္ေတြ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈပဲ၊ အခုတစ္ေခါက္ Global Media Forum က Universitas Multimedia Nusantara လုပ္ေတာ့ သူတို႔ပညာေရးရဲ႔ အားေကာင္းလာတာကို ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရတယ္။ ဒီတကၠသိုလ္ထူေထာင္တာ ႏွစ္အနည္းငယ္ပဲၾကာပါေသးတယ္။ ဂ်ကာတာရဲ႔ ဆင္ေျခဖံုးျမိဳ႔နယ္ BSD မွာရွိတာပါ။ တကၠသိုလ္စာသင္ခန္းေတြမွာ ပရိုဂ်က္တာကအစ၊ အသံပိုင္းစနစ္ေတြအျပည့္အစံုနဲ႔၊ အင္တာနက္ကလည္း ျမန္ႏႈန္းျမင့္နဲ႔ တကၠသိုလ္၀င္းထဲလႊတ္ထားေပးတယ္။ တကၠသိုလ္၀င္းထဲ ေဆးလိပ္မေသာက္ရျပဌာန္းတာကိုလည္း လိုက္နာမႈအားေကာင္းတာေတြ႔ရတယ္။ ဒီတကၠသိုလ္မွာ Journalism ေကာ Public Relations ကိုပါ သင္ယူလို႔ရတယ္။
READMORE
 

ရင့္ရွည္ေက်းရြာတြင္ တရာမ၀င္သစ္ခြဲသားမ်ားဖမ္းဆီးရမိ


ငဖဲ စက္တင္ဘာ ၂၃
ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ ရင့္ရွည္ေက်းရြာတြင္ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးေအာင္ မင္းသူ ပဒါန္းဘိနယ္တာ၀န္ခံေတာအုပ္ ဦးထိန္လင္းေဇာ္ ပါ(၂)ဦး၊ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာ ဦးစီးဌာန ဦးေက်ာ္ဆန္းလိႈင္ ပါ(၃)ဦး၊စလင္းၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန ဦးေရႊမင္းေမာင္ ပါ(၂)ဦး၊ ပဒါန္းရဲကင္းစခန္းမွ ရဲအုပ္လြင္ကိုကိုဦး ပါ(၃)ဦးႏွင့္ ရင့္ရွည္ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးလွေငြ တို႔ပါ၀င္ေသာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔သည္ ပဒါန္းဘိနယ္အတြင္း တရားမ၀င္သစ္ရွာေဖြ ဖမ္းဆီးျခင္းေဆာင္ ရြက္ခဲ႔ရာ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္ နံနက္ ၉း၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ရင့္ရွည္ေက်းရြာေျမာက္ပိုင္းေန ဦးေစာေထြး(သ)၅၈၊(ဘ)ဦးဖိုးစိန္၏ ေနအိမ္ၿခံ၀န္းအတြင္း၌ တရားမ၀င္အျခား(ေႏွာ)ခြဲသား (၆) ေခ်ာင္း(၀.၁၈၀၈)တန္ႏွင့္ အျခား(ခ်ဥ္ယုတ္)ခြဲသား(၃၃)ေခ်ာင္း(၁.၀၉၂၆)တန္ ေပါင္း(၁.၂၇၃၄) တန္အား ဖမ္းဆီးရမိခဲ႔သျဖင့္ တရားမ၀င္သစ္ ေရာင္း၀ယ္လုပ္ကိုင္သူ ေစာေထြးအား သစ္ေတာ ဥပေဒပုဒ္မ-၃၃(က)၂ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။
ထိုမွတဆင့္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔သည္ ပဒါန္းဘိနယ္အတြင္း တရားမ၀င္သစ္ ဖမ္းဆီးျခင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ရာ ၁၁း၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ပုသိမ္-မုံရြာလမ္း (၂၅၆/၃)မိုင္ႏွင့္ (၂၅၆/၄) မိုင္ၾကား မာန္ေအာင္ေက်းရြာသို႔သြားေသာ လမ္းေဘးေနရာ၌ တရာမ၀င္အျခား(ကညင္)ခြဲသား (၅)ေခ်ာင္း(၀.၄၈၄၂တန္၊ အျခား(ဖန္ခါး)ခြဲသား(၁၆)ေခ်ာင္း(၁.၄၁၀၆)တန္ႏွင့္ အျခား(စကား၀ါ) ခြဲသား(၂၄)ေခ်ာင္း(၁.၈၂၉၂)တန္ ေပါင္း(၃.၇၂၄၀)တန္အား ပိုင္ရွင္မဲ႔ ဖမ္းဆီးရမိခဲ႔သည္။
ပူးေပါင္းအဖြဲ႔အေနျဖင့္ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ တရားမ၀င္အျခားသစ္ခြဲသား စုစုေပါင္း(၄.၉၉၇၄)တန္ ဖမ္းဆိးရမိခဲ႔ျပီး ၄င္းသစ္ခြဲသားမ်ားအား ပဒါန္းသစ္ဆိပ္သို႔ သယ္ယူ သိမ္းဆည္းထားရွိျပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ သန္းႏိုင္ဦး(ငဖဲ)
READMORE
 

ေျမလတ္ဂ်ာနယ္၊ ၂၀၁၆၊ စက္တင္ဘာလ(၁၆-၃၀)ရက္၊ အတြဲ(၂) အမွတ္(၁၄)၊ ဂ်ာနယ္ကို စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔ ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။ေျမလတ္ဂ်ာနယ္၊ ၂၀၁၆၊ စက္တင္ဘာလ(၁၆-၃၀)ရက္၊ အတြဲ(၂) အမွတ္(၁၄)၊  ဂ်ာနယ္ကို စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔ ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။

          အပတ္စဥ္ ၀ယ္ယူအားေပးၾကေသာ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။
ေျမလတ္ဂ်ာနယ္သည္  နယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံသတင္းေထာက္(မန္ဘာ)မ်ား၏ အမွာစာ ေစာင္ေရအတိုင္းသာ ပုံမွန္ ရိုက္ႏွိပ္ျဖန္႔ခ်ိေပးပါသည္။

သို႔ပါ၍ နယ္ကိုယ္စားလွယ္အသစ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ ျဖန္႔ခ်ိလိုပါလွ်င္ ဂ်ာနယ္တိုက္ လိပ္စာႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိေရးတာ၀န္ခံ ဖုန္းနံပတ္မ်ားသုိ႔ အမွာစာ ေအာ္ဒါမ်ား ႀကိဳတင္ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။
ရုံး ။   ၀၆၃-၂၅၁၉၇ / ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀ / ၇၉၄၅၇၅၀၇၀ /
 ႏိုင္ယုေ၀- ၇၉၁၄၇၈၄၂၈

အယ္ဒီတာအဖြဲ႕
ေျမလတ္ဂ်ာနယ္တိုက္
အမွတ္ ၅၊ ဟိႏၵဴဆိုင္တိုက္တန္း
ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ ရြာသစ္ရပ္ကြက္
မေကြးၿမိဳ႕ ။ ၀၆၃-၂၅၁၉၇
READMORE
 

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ေသဆံုးခဲ့မႈႏွင့္ပက္သက္၍ ပါဝင္ပက္သက္သူ(၃)ဦးအား တုိင္ၾကားအမႈဖြင့္မေကြးၿမိဳ႕၌ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူတစ္ဦးကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ရာမွေသဆံုးခဲ့မႈႏွင့္ပက္သက္၍ ပါဝင္ပတ္သတ္
ေသာ လူ(၃)ဦးအား မေကြးနယ္ေျမရဲစခန္းမွ ၾသဂုတ္(၉)ရက္ေန႔တြင္အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္းသိရသည္။ 


ျဖစ္စဥ္မွာ ၾသဂုတ္(၈)ရက္ေန႔ ည(၈)နာရီမိနစ္(၄၀)အခ်ိန္က မေကြးနယ္ေျမရဲစခန္းမွ ရဲအုပ္ဝင္းေဇာ္လြင္
သည္ တာဝန္မွဴးတာဝန္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ မေကြးျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီး၌ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးေသဆံုးလွ်က္ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သတင္းအရ သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ေသဆံုးသူမွာ မ---------၊အသက္(၁၈)ႏွစ္၊ဒုတိယႏွစ္(သခ်ၤာ)၊မေကြးတကၠသိုလ္ ၊----------ေက်းရြာ၊
မေကြးၿမိဳ႕နယ္ေနသူျဖစ္ၿပီး ပါးစပ္မွအျမဳပ္မ်ားထြက္ကာ မိန္းမအဂၤါမွေသြးမ်ားထြက္လွ်က္ ေသဆံုးေနသည္
ကိုစစ္ေဆးေတြ႔ရွိရသျဖင့္ ေဆးရံုသို႔ပို႔ေဆာင္ ေပးခဲ့သည့္ သံုးဘီးယာဥ္ေမာင္း ေက်ာ္ေက်ာ္သိုက္
(ခ)ေက်ာက္သိုက္အား ေမးျမန္းရာ ၎သည္ ၾသဂုတ္(၈)ရက္ေန႔ ည(၇)နာရီအခ်ိန္က မေကြးၿမိဳ႕
၊ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၊ ႏႈိင္းမရ လက္ဘက္ရည္ဆိုင္ေရွ႕တြင္ရွိေနစဥ္ အမည္မသိ၊အသက္(၂၀)ႏွစ္ခန္႔ လူငယ္(၂)ဦးေရာက္ရွိလာၿပီး လူနာ(၁)ဦးအားေဆးရံုသုိ႔ပို႔ရန္ဌားသျဖင့္လိုက္သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ မေကြးၿမိဳ႕၊ေအာင္မဂၤလာ ရပ္ကြက္၊(၈)လမ္းေန မယဥ္ႏုေထြး(ခ)မနီနီဝင္း၊အသက္(၃၁)ႏွစ္၏ေန
အိမ္ေရွ႕တြင္ရပ္ကာ ၎ေနအိမ္အတြင္းမွ သတိလစ္ေနေသာအမ်ိဳးသမီး(၁)ဦးအား လူငယ္(၂)ဦးအနက္ (၁)ဦးမွ သံုးဘီးေပၚသို႔ေပြ႔တင္ကာ လူငယ္(၁)ဦး ႏွင့္ မယဥ္ႏုေထြး(ခ)မနီနီဝင္းတို႔မွာ သံုးဘီးဆိုင္ကယ္ျဖင့္
လိုက္ပါ၍ ေဆးရံုသုိ႔ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊က်န္လူငယ္(၁)ဦးမွာ ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ေနာက္မွလိုက္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ေဆးရံုသုိ႔ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ တာဝန္က်ဆရာဝန္မွ လူနာေသဆံုးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားစဥ္ မယဥ္ႏုေထြး(ခ)မနီနီဝင္းႏွင့္လူငယ္(၂)ဦးတုိ႔မွာ ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ေရွာင္ထြက္သြားသည္ကိုေတြ႔ရေၾကာင္း စစ္ေဆးသိရွိခဲ့သည့္အျပင္ တာဝန္က်ဆရာဝန္၏ေျပာၾကားခ်က္အရ မ--------ေသဆံုးျခင္းမွာ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ရာမွ ေသြးလြန္ေသဆံုးသည့္လကၡဏာျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းေျပာျပသိရွိခဲ့သည္ဆို၏ ။

ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပက္သက္၍ ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ေစရန္အႀကံျဖင့္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိန္းမအားမဆင္မျခင္ေပါ့ေလ်ာ့
စြာ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ေပး၍ လူကိုေသေစသူ မယဥ္ႏုေထြး(ခ) မနီနီဝင္းႏွင့္အမည္မသိလူငယ္(၂)ဦးတို႔အား
အေရးယူေပးရန္ ၾသဂုတ္(၉)ရက္ေန႔တြင္ ရဲအုပ္ဝင္းေဇာ္လြင္မွ တရားလိုျပဳ လုပ္တုိင္ၾကားခဲ့ေသာေၾကာင့္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္၊မေကြးနယ္ေျမရဲစခန္းမွ (ပ)၁၃၁၃/၂၀၁၆၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၀၄-က/၃၁၄/၁၁၄ ျဖင့္
အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္းသိရသည္။
ေျမလတ္လင္းယုန္
READMORE
 

ေျမလတ္ဂ်ာနယ္၊ ၂၀၁၆၊ ၾသဂုတ္လ(၁၆-၃၁)ရက္၊ အတြဲ(၂) အမွတ္(၁၂)၊ ဂ်ာနယ္ကို ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္၊ စေနေန႔ ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။
ေျမလတ္ဂ်ာနယ္၊ ၂၀၁၆၊ ၾသဂုတ္လ(၁၆-၃၁)ရက္၊ အတြဲ(၂) အမွတ္(၁၂)၊  ဂ်ာနယ္ကို ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္၊ စေနေန႔ ျဖန္႔ခ်ိပါမည္။

          အပတ္စဥ္ ၀ယ္ယူအားေပးၾကေသာ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။
ေျမလတ္ဂ်ာနယ္သည္  နယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံသတင္းေထာက္(မန္ဘာ)မ်ား၏ အမွာစာ ေစာင္ေရအတိုင္းသာ ပုံမွန္ ရိုက္ႏွိပ္ျဖန္႔ခ်ိေပးပါသည္။

သို႔ပါ၍ နယ္ကိုယ္စားလွယ္အသစ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ ျဖန္႔ခ်ိလိုပါလွ်င္ ဂ်ာနယ္တိုက္ လိပ္စာႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိေရးတာ၀န္ခံ ဖုန္းနံပတ္မ်ားသုိ႔ အမွာစာ ေအာ္ဒါမ်ား ႀကိဳတင္ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

ရုံး ။   ၀၆၃-၂၅၁၉၇ / ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀ / ၇၉၄၅၇၅၀၇၀ /
ျဖန္႔ခ်ိေရး၊ ႏိုင္ယုေ၀- ၇၉၁၄၇၈၄၂၈ / ဧသုခ်ဳိ- ၄၃၀၁၀၅၀၆

အယ္ဒီတာအဖြဲ႕
ေျမလတ္ဂ်ာနယ္တိုက္
အမွတ္ ၅၊ ဟိႏၵဴဆိုင္တိုက္တန္း
ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ ရြာသစ္ရပ္ကြက္
မေကြးၿမိဳ႕ ။ ၀၆၃-၂၅၁၉၇
READMORE