သတိမမူ ဂူမျမင္၊ သတိမူမွျမဴကိုျမင္

ဗုဒၶ သာသနံ စိရံ တိဌတု

မင္းဘူးၿမိဳ႕၊
စကၠိန္းတဲဘုရားေတာင္ေတာ္ေပၚမွ၊သစၥာေမတၱာဆရာေတာ္ဘုရာႀကီး၏ေစခိုင္းခ်က္အရတင္ျပေပးပါသည္။

ဘာသာေရး
ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္

သတိမမူ ဂူမျမင္၊ သတိမူမွ ျမဴကိုျမင္

၁။ ေလာက၌ အခ်ဳိၿမိန္ဆုံး အရာသည္ (သစၥာ)
၂။ ေလာက၌ အမွန္ဆုံး တရားသည္ (သစၥာ)
၃။ ေလာက၌ အထက္ျမက္ဆုံးသည္ (သစၥာ)
ထို႔ေၾကာင့္။ ၀သုႏၵေရ။ ဤေျမေသာ္လည္း ေစာင့္စည္းမုသား က်င့္ေသာအားျဖင့္
စကားသစၥာ၊ မွန္ေသာခါကား ၾသဇာေလးနက္၊ ေပၚဆီတက္၍ ႏြယ္ျမက္သစ္ပင္
ေဆးဘက္၀င္၏။ အၾကင္ေသာအခါ ဤသစၥာကို အရာခၽြတ္လြဲ၊ မသုံးစြဲတည့္၊ စဥ္းလဲစကား၊
မွားလတ္တုံအံ့၊ ေျမခုံစည္းတန္း၊ မုသားထြန္းသား တစ္ကၽြန္းတရံ၊ တစ္ႏိုင္ငံ၌၊ အသံမုသား၊
ျပက္စကားကို၊ မၾကားစလို၊ ေအာင္လိမ့္ ဆိုသို႔၊ ေပၚစိုရသာ၊ ေျမၾသဇာလ်က္၊ တစ္ထြာ
တစ္ေတာင္၊ လက္ခုပ္ေခါင္လွ်င္၊ နတ္ေခ်ာင္ငုတ္နစ္၊ ေအာက္လွ်ဳိး ျဖစ္၍ ခါးျခစ္ေဆး၀ါး၊
လူတို႔စားလည္း၊ နာဖ်ားမလြတ္၊ ဥပၸဒၵေ၀ါ၊ ေဘးက်မ္းေျပာ၏။ သေဘာတရား၊ စကားသစၥာ၊
မွန္ေသာခါႏွင့္ ယြင္းရာမမွား၊ ဤႏွစ္ပါးကို ႏႈန္းထား ေထြေဆာင္၊ ရွာတုံေရွာင္လည္း၊
အေက်ာ္သစၥာ၊ စကားသာလွ်င္၊ျပည္ရြာရပ္သား၊လူစီးပြားကိုအျမားအေျမာင္၊ႀကီးက်ယ္ေဆာင္သည္
ကုန္ေအာင္ေျမႏွင့္တရိွတည္းဟူ၍၊ ပါရမီေတာ္ခန္းပ်ဳိ႕၌ရွင္မဟာသီလ၀ံသ ေရးသားစပ္ဆိုလကၤာသီကုံးဖြဲ႔ခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ (၁) ဇနီးေမာင္ႏွံ အၾကင္လင္မယား အျပန္အလွန္ သစၥာ ရိွရ မည္။
(၂) အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား အျပန္အလွန္ သစၥာရိွရမည္။
(၃) ဆရာႏွင့္ တပည့္ အျပန္အလွန္ သစၥာရိွရမည္။
(၄) လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ သစၥာရိွရမည္။
(၅) လူႀကီးႏွင့္လူငယ္ ထိုနည္းတူ သစၥာရိွရမည္။
(၆) ေရွ႕သြားေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေနာက္လိုက္ငယ္သား အျပန္ အလွန္သစၥာရိွရမည္။
(၇) ကိုယ့္အလုပ္ကို သစၥာရိွရမည္။
(၈) ကိုယ့္တာ၀န္ကို ေက်ပြန္စြာ သစၥာရိွရမည္။
(၉) ကိုယ့္ကိုယ္ကို သစၥာရိွရမည္။
(၁၀) တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံသူ လူအမ်ားလည္း အျပန္အလွန္သစၥာရိွရမည္။

သစၥာတရားသည္သာ အခ်ဳိၿမိန္ဆုံးေသာ အရသာဟု အႏႈိင္းမဲ့ ဗုဒၶ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးကလည္း
ေဟာေတာ္မူခဲ့သည္။

ကၠုဓေလာက၊ ဤကမၻာေလာကႀကီးထဲ၌ သစၥာသေမာ၊ သစၥာႏွင့္တူ ေသာ အ, ၀ိသေယာနာမ၊
အရာမည္သည္၊ နတၳိ၊ မရိွ ဤကဲ့သို႔ ေဒသနာ၌ အေသအခ်ာ မိန္႔ဆိုထားေသာေၾကာင့္ လူသားအားလုံး
အျပန္အလွန္ ကိုယ္စီကိုယ္ငွ၊ သစၥာရိွၾကမည္ဆိုပါလွ်င္(၀ါ) အဟုတ္တကယ္တန္း သစၥာရိွေသာ ၾကြယ္၀မည္မွာ
ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲပါေပတည္း။
မ,ကာရေလာပ အေက်ာ္ ကဗ်ာလကၤာ အရာတြင္ အေမာ္ေက်းဇူးရွင္ မန္လည္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးကလည္း
မဃေဒ၀လကၤာသစ္၌ ေရးသား သီကုံးဖြဲ႔ဆိုခဲ့သည္မွာ
မင္းမွာ သစၥာ၊ လူမွာကတိ၊ ဆိုရိုးယိိွတိုင္း၊ ၿမဲဘိဘယ္ခါ၊ မခၽြတ္ရာဘူး၊ သစၥာႏွင့္ႀကဳံ၊ ေရစီးတုံဟု၊ လူပုံဆိုမႈ၊
ဥဒါန္းျပဳရွင့္၊ အကုသိုလ္မွာ မုသာ၀ါဒ၊ ကုသိုလ္မွာကား သစၥ၀ါစာ၊ ေလးဆုံးသာတည့္၊ သစၥာေဘာက္လွန္
မေတာ္ မွန္က ၊ ေဘးဒဏ္ေရာက္ကာ၊ ပ်က္တတ္စြာ၏။
သစၥာႏႈတ္သီး၊ မႏၱန္ႀကီးကား၊ ေသၿပီးေသာ္မွ၊ ရွင္ျပန္ရ၏။ ေရွးကျဖစ္ဟန္ ေလာင္းသု၀ဏ္ကို ၿငိဳးမာန္တစိ၊
ရန္စယိွသို႔၊ ပီဠိယကၡ၊ ဗာရာ့ သခင္ ေလးႀကီးငင္၍ နင္သို႔ ေယာက်္ား ဘယ္သူ႔သားနည္း၊ သိၾကားတမုံ႔ ျဖစ္ေသာ္တုံ႔မွ၊
လြတ္ပုံ႔ အေရး ယွိလတ္ေသးဟု၊ မေႏွးလွ်င္ဟူး၊ ျမားဆိပ္ လူးျဖင့္၊ ေရႊဒူးယာဘက္၊ ေျမထက္အားထုတ္၊
ေခ်ာင္းကာထုတ္၍ ရြယ္ျဖဳတ္ခ်ိန္ကာ၊ ပစ္ေသာ့ခါႏိႈက္၊ သစၥာဆိုသီး၊ ေသတၿပီးလွ်က္၊ ရွင္ႀကီး ရွင္ျပန္၊
နတ္မတန္တည့္၊ ျပင္းထန္ဆိပ္ေတာက္၊ ေတာေျမြေဟာက္လွ်င္၊ ေပါက္၍ ေျမ၀ယ္၊ သူငယ္၀င္း၀င္း၊
ေသတုံလွ်င္းလည္း၊ မွန္ျခင္း အရာ၊ မိမာတာတို႔၊ သစၥာဆိုၾက၊ ငုတ္ငုတ္ထ၏။
ထိုမွ တသြယ္၊ ေတာၿမိဳင္လယ္တြင္ ငုံးငယ္မီးေရွာင္၊ ပင္လယ္ ေခါင္၀ယ္၊ ေရေဆာင္နစ္ေမ်ာ၊ဒရေဟာျဖင့္ ၊
သေဘာၤ၀ဲစုတ္ ဗလ၀ါမုခ္မွ ၊ ဆယ္ထုတ္ေဘးကင္း၊ ငါးမင္းရာဇာ၊ ေႏြလခါႏႈိက္၊ သစၥာ မွန္တိုင္း ရြတ္ဆိုခိုင္းက၊
ဗ်ဳိင္းေအာက္တို႔ဘိုး၊ ခါမဲ့မိုးလွ်င္၊ ႀကိဳး၍ ရြာခ်၊ ဤသို႔စသား၊ မ်ားလွ ၀တၳဳ၊ အစုစုကို
ေရႊဥသည္းအူ မွတ္နည္းယူေလာ့။သစၥာေမတၱာ ဆရာေတာ္
စကၠိန္းတဲ ဘုရားေတာင္ေတာ္၊ မင္းဘူးၿမိဳ႕


မင္းဘူးၿမိဳ႕၊ စကၠိန္းတဲဘုရား ေတာင္ေတာ္ေပၚမွ သစၥာေမတၱာ ဆရာေတာ္္ ဘုရာႀကီး၏ ေစခိုင္းခ်က္အရ တင္ျပေပးပါသည္။

ဘာသာေရး
ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္


ဗုဒၶ သာသနံ စိရံ တိဌတု

ဒီအသက္အရြယ္ထိ၊ကုိယ့္ကိုယ္ကိုဆုံးမဘို႔ရာအေမ့ႀကီးေမ့ေမ႔ေနၾကသူကမ်ားသည္ ယခုလည္း ေမ့တုံးေမ့ဆဲ၊ တစ္ခ်ဳိ႕ေသတာသြားေရာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဆုံးမရေကာင္းမွန္းပင္ သိပါေလစ သိပုံမရ ဗုဒၶက မိမိကိုယ္ကို ယဥ္ေက်းေအာင္ ဆုံးမႏိုင္သူမွ -နိဗၺာန္ရမတဲ့။


၁။ ဒေႏၱာ ေသေ႒ာ မႏုေႆသု။
ဘုရားအဆုံးအမကို ၊ တေသြမတိမ္း လိုက္နာ နားေထာင္သျဖင့္ ယဥ္ေက်း သိမ္ေမြ႔ေသာသူသည္ လူအေပါင္းတို႔တြင္ အျမတ္ဆုံးျဖစ္သည္။
၂။ အတၱ ဒေႏၱာ တေတာ ပရံ
ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဆုံးမသျဖင့္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔ေသာ သူသည္ ဤကမၻာေလာက ႀကီးထဲ အျမတ္ဆုံးတို႔ထက္ ပိုျမတ္သည္။
၃။ စိတၱံ ဒႏၱံ သုခါ ၀ဟံ။
ကိုယ့္စိတ္ကို အဟုတ္တကယ္တမ္းယဥ္ေက်းေအာင္ ဆုံးမႏိုင္လွ်င္ မုခ် ခ်မ္းသာ သည္(၀ါ) ခ်မ္းသာမည္။
၄။ အတၱနာ ဟိ သုဒေႏၱာန နာထံ လဘတိ ဒုလႅဘံ။ ။
ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔ေအာင္ ဆုံးမႏိုင္စြမ္းရိွသူသည္ အလြန္ရခဲ လွစြာေသာ ကိုးကြယ္ရာ ေထာက္တည္ရာ မွီခိုအား အလြန္တရာ ရခဲလွစြာေသာ ကိုးကြယ္ရာကို ရေပသည္ဟု အႏႈိင္းမဲ့ ဗုဒၶကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးက(ဓမၼပဒ ပါဠိေတာ္၌ ေသခ်ာဃဏ ဖြင့္ဟ ထုတ္ေဖာ္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။


မွတ္ခ်က္= သူတစ္ပါးကိုဆုံးမဘို႔ရာလြယ္ကူသေလာက္ မိမိ ကုိယ္ကို မိမိဆုံးမဖို႔က်ေတာ့ အလြန္႔အလြန္ပင္အခက္ႀကီးခက္လွ ေခ်၏ တကား။


သတိ ။ အပါယ္မက်ခင္လွ်င္ ကိုယ့္စိတ္ကိုယ္ ယဥ္ေက်းေအာင္ ဆုံးမ။

သစၥာေမတၱာဆရာေတာ္
စကၠိန္းတဲ၊ မင္းဘူးၿမိဳ႕

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

Artikel သတိမမူ ဂူမျမင္၊ သတိမူမွျမဴကိုျမင္ ini dipublish oleh shwelannwelanwinkyi pada hari Wednesday, June 17, 2009. Semoga artikel ini dapat bermanfaat.Terimakasih atas kunjungan Anda silahkan tinggalkan komentar.sudah ada 1comments: di postingan သတိမမူ ဂူမျမင္၊ သတိမူမွျမဴကိုျမင္
 

1 comments:

မိုးခါး said... | June 19, 2009 at 8:25 PM

ဖတ္မွတ္သြားပါတယ္ရွင္ း)
ေက်းဇူးပါ