အငယ္ေလးကိုခ်စ္ခဲ့မိလို႔ႏွင့္ အျခား၀ထၳဳတိုမ်ား(ဒုတိယအႀကိမ္ထြက္)မေကြး၀င္းျမင့္၏ အမွာ


ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္၏ “အငယ္ေလးကို ခ်စ္ခဲ့မိလို႔” လုံးခ်င္း၀တၳဳလို႔ပဲ ေခၚေခၚ၊ ၀တၳဳတိုမ်ားဟု ဆိုဆို ထိုစာအုပ္အေပၚ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပၾကသသူမ်ား၏ စာတမ္းမ်ားကို တစ္ဦးလွ်င္(သုံးႀကိမ္မွ်) ဖတ္ရႈရာ ေအာက္ပါ(၃)ဦးကို ပထမဆု၊ ဒုတိယဆု၊ တတိယဆု ေပးသင့္ပါသည္။
(၁) ပထမဆု - လူေဇာ္
(၂) ဒုတိယဆု - ထက္ေကာင္းလတ္(မင္းဘူး)
(၃) တတိယဆု - ျမင့္သူ
အားလုံးကို ၿခဳံငုံသုံးသပ္ရေသာ-
ယခုေဖာ္ျပပါ ေ၀ဖန္သူမ်ား၏ ေ၀ဖန္စာ စာတမ္းမ်ားကို ေနာက္တစ္ခ်ိန္( အငယ္ေလးကို ခ်စ္ခဲ့မိလို႔) စာအုပ္ ဒုတိယအႀကိမ္ထုတ္ေ၀သည့္အခါ ယခု ေ၀ဖန္စာတမ္း (၃)ခုကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။ ၀တၳဳ ေရးလိုသူမ်ားအတြက္ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ၀တၳဳတို ေလာကအတြက္ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။
စာေပႏွင့္ လူ႔ ေလာကကို အလွဆင္ႏိုင္ၾကပါေစ။


မေကြး၀င္းျမင့္အာဂေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္
(သို႔)
ဒုတိယအႀကိမ္ အငယ္ေလး

စာေရးဆရာတို႔သည္ အခ်စ္ကို ရႈေထာင့္အမ်ဳိးမ်ဳိး ျမတ္ႏိုးဖြယ္အ၀၀ ရသအဖုံဖုံ ပုံစံအသြယ္သြယ္ျဖင့္ ျခယ္လွယ္တတ္ၾကပါ၏။ မည္သုိ႔ပင္ ေရးဖြဲ႔ၾကပါေစ စာေရးဆရာတို႔ ေျပာလိုသည္မွာ အခ်စ္၏ အျမတ္အရႈံး၊ အမုန္းအခ်စ္၊ အႏွစ္အကာ စသည္တို႔ကို အေတြးကိုယ္စီ၊ အေရးကိုယ္စီျဖင့္ မီးေမာင္းထိုးျပေနၾကျခင္းသာ ဟုယူဆမိပါသည္။
ယင္းသို႔ေသာ အခ်စ္စာေရးဆရာမ်ားထဲတြင္ ထူးထူးကြဲကြဲ ကြဲျပားျခားနားေအာင္ ေရးသားလာသူက ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္(၀ိုင္းၾကည္ေအာင္)ပင္ ျဖစ္သည္။ သူ႔၀တၳဳတို ေပါင္းခ်ဳပ္က“ အငယ္ေလးကို ခ်စ္ခဲ့မိလို႔ႏွင့္ အျခား၀တၳဳတိုမ်ား”။ ၀တၳဳတုိ႔ကို ဖတ္ၾကည့္လိုက္ရာ “ ဘ၀တြင္ အခ်စ္အမွားႀကီး၍ အခ်စ္အမ်ားႀကီးမ်ား” ခဲ့ရပုံတို႔ကို အသိမွန္ အျမင္မွန္မ်ားႏိုးၾကားလာေအာင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဆိုရေသာ္ အခ်စ္၀တၳဳကို ဖတ္၍ ေမ့ေမ့မူးမူး ရူးရူးသြပ္သြပ္ ေက်နပ္ေနရမည္ မဟုတ္ဘဲ ဤအခ်စ္ဇာတ္မ်ဳိး တြယ္ကပ္မလာေအာင္ ေရွာင္ရွားရမည္ ဟူေသာအသိအလင္းတို႔ကို ရိုက္သြင္းခပ္ႏွပ္ထားသည္။
ထို႔ေၾကာင့္လည္း စာေရးသူကိုယ္တိုင္က “ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ အခ်စ္ေဆးခါးႀကီးကို ဖတ္ရႈမိသူမ်ားအတြက္ အသိအားေဆး တစ္ခြက္ ေသာက္မိလွ်က္သား ျဖစ္သြားရင္ျဖင့္ စာေရးရက်ဳိးနပ္ပါၿပီ” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။
အေျမွာက္အပင့္၊ အျမွင့္အတင္၊ အငင္အဆြဲ စသည္တို႔ ျဖင့္ ဆင္ႏႊဲေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကသည့္ စရိုက္တို႔ကို ပစ္ခြာ၍ “ ထင္သည္ကို ေျပာ၊ ျမင္သည္ကို ေ၀ဖန္ၾကရန္အတြက္ “ ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္” ၏ “အငယ္ေလးကို ခ်စ္ခဲ့မိလို႔ႏွင့္ အျခား၀တၳဳ တိုမ်ား စာအုပ္ေ၀ဖန္ေရးစာမူ ဖိတ္ေခၚ” ဟူေသာ ဖိတ္ေခၚသံျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးသို႔ ဂ်ာနယ္အသီးသီးမွဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ ဖိတ္ေခၚသည့္အတုိင္းလည္း ေ၀ဖန္စာ အေျမာက္အမ်ားရရိွရာမွ ပ-ဒု-တ အထူးဆုတို႔ကို ေရြးခ်ယ္ခ်ီးေျမာက္ခဲ့သည္။
ထိုေရြးခ်ယ္ထားေသာစာမူမ်ားထဲမွ ပ-ဒု-တ စာမူသုံးပုဒ္ကို ျဖည့္စြက္ထည့္သြင္းပုံႏိွပ္ကာ အငယ္ေလးကို ခ်စ္ခဲ့မိလို႔ႏွင့္ အျခား၀တၳဳတိုမ်ားစာမူကို ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ထပ္မံပုံႏိွပ္ျဖန္႔ေ၀လိုက္ျပန္ပါသည္။
ဤဒုတိယအႀကိမ္ရိုက္စာမူသည္ စာေပ၀ါသနာရွင္မ်ား ၀တၳဳေရးလိုသူမ်ားအတြက္ မ်ားစြာ အသုံး၀င္မည္ဟု ယူဆပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၀တၳဳမ်ား၏ အသက္ျဖစ္ေသာ “ အခင္းအက်င္း အျပအသ စသည္တို႔ကို လည္းေကာင္း၊ အသုံးႏႈန္းေ၀ါဟာရ စသည္တို႔ကို လည္းေကာင္း၊ အျဖတ္အဆက္အတက္အက် စသည္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ နိမ့္လိုက္ျမင့္ဖို၊ အမိုအေမာက္ အေကာက္အေကြ႕ စသည္တို႔ကို လည္းေကာင္း ၊ အေဖာ္အျမွဳပ္ အႏုတ္အသြင္း၊ အလင္းအေမွာင္” စသည္တို႔ကို လည္းေကာင္း ေကာင္းစြာျမင္သာႏိုင္ၾကပါသည္။ ထိုအျမင္ ထိုအေတြးတုိ႔မွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အသိတို႔သည္ မိမိရင္ထဲသို႔ ကူးစက္၍ သင္ခန္းစာေတြ တစ္ပုံ တစ္ပင္ယူကာ ရႊင္လန္းစရာ အစုံအလင္ျဖင့္ ဘ၀ တစ္ေလွ်ာက္ တိုးတက္ႏိုင္ၾကပါလိမ့္မည္။ တိုးတက္ႏိုင္ၾကပါေစ ဟူ၍လည္း ဆႏၵျပဳလိုက္ပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္

ေျမလတ္မင္းလြင္

ဒုတိယအႀကိမ္ စာေရးသူ၏ ေက်းဇူးတင္စကား

ကၽြန္ေတာ့္ ၀တၳဳတိုမ်ားအား စိတ္၀င္တစားႏွင့္ ေ၀ဖန္ အႀကံေပးၾကေသာ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားႏွင့္ စာဖတ္သူမ်ားအားလုံးကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။
ယခု ဒုတိယအႀကိမ္ထုတ္တြင္ ကၽြန္ေတာ့္ ၀တၳဳမ်ားကို ေ၀ဖန္ထားသည့္ စာေရးဆရာမ်ား၏ “ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ” ဆုရစာမူမ်ားကိုသာ ေဖာ္ျပႏိုင္ၿပီး က်န္ရိွေသာ ႏွစ္သိမ့္ဆုရ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ စာဖတ္သူမ်ား၏ စာမူမ်ားအား အေၾကာင္းမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ မေဖာ္ျပႏိုင္သည္ကို ခြင့္လႊတ္ၾကပါရန္ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။
စာဖတ္သူမ်ား၏ အႀကံျပဳေ၀ဖန္စာမ်ားကို အထူးမွတ္သားၿပီး ဘ၀သရုပ္ေဖာ္၀တၱဳတို၊ ၀တၳဳရွည္(လုံးခ်င္း) မ်ားကို ဆက္လက္အားစိုက္ ေရးသားထုတ္ေ၀ပါအုံးမည္။
ယခု ဒုတိယအႀကိမ္ထုတ္မွ စ၍ စာေရးသူ၏ ကေလာင္အမည္ကို ေရႊလမ္းေငြလမ္း ၀င္းၾကည္အား ၀ိုင္းၾကည္ေအာင္ (ေရႊလမ္းေငြလမ္း)ကေလာင္ခြဲႏွင့္ ဆက္လက္ ေရးသားပါမည္။
ယခု စာအုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အားေပးကူညီေသာ ခ်စ္ဇနီး“ ေဒၚခင္စီ၊ သားႏွင့္သမီး” တို႔အား လည္းေကာင္း အမွာစာ ေရးသားေပးၾကေသာ “ ဆရာ မေကြး၀င္းျမင့္၊ ဆရာ ေျမလတ္မင္းလြင္” တို႔ႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ဤစာအုပ္ထုတ္ေ၀ႏိုင္ေအာင္ ေ၀ဖန္အႀကံေပးၾကေသာ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ စာဖတ္သူမ်ားအား ေက်းဇူးအထူးတင္ရိွပါသည္။
အားေဆးတစ္ခြက္ ရသစြက္၍

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ အခ်စ္ေဆးခါးႀကီးကို
ဖတ္႐ႈမိသူမ်ား အတြက္
အသိ အားေဆးတစ္ခြက္ ေသာက္မိလ်က္သား
ျဖစ္သြားရင္ျဖင့္ စာေရးရက်ဳိး နပ္ပါၿပီ


ႀဆက္လက္ႀကိဳးစားပါအုံးမည္
ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္
၀ိုင္းၾကည္ေအာင္


ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္
၂၀၀၉ ခု၊ဇူလိုင္လ(၂၈)ရက္၊ ညေန(၅)နာရီ၊ ေရး၏။

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

 

1 comments:

ေမာင္ေကာင္း said... | July 28, 2009 at 5:07 PM

ဦးေရ.. ၀တၳဳတိုေပါင္းခ်ဳပ္ေလး လိုခ်င္ရင္ဆက္သြယ္ဆိုလို႕.. ဆယ္သြယ္ပါတယ္..
ဂ်ီေတာ့ထဲမွာပဲေတာင္းေတာ့မယ္ ဦးၾကည္.. း)))