ေ၀ဖန္ေရး ပထမဆုရ စာမူ-ဆရာလူေဇာ္

ေ၀ဖန္ေရး ပထမဆုရ စာမူ

ဆရာ လူေဇာ္
ဦးျမင့္သိန္း(ဟိုင္းႀကီးကၽြန္းၿမိဳ႕။)၁။ မုန္းေခ်ာင္းေရနဲ႔ေဆးပါ့မယ္
မင္းကန္ဘိုရြာသား ငအုန္းေခၚ ဘုန္းေမာင္သည္ မိဘမဲ့တစ္ေကာင္ၾကြက္ျဖစ္သည္။ ဘႀကီး၊ ဘေဒြး၊ ေဒၚႀကီး၊ ေဒၚေလးမ်ားအိမ္တြင္ လွည့္လည္ႀကီးျပင္းေနထိုင္ခဲ့ရသည္။ အလယ္တန္းအဆင့္ထိမွ်သာ ပညာသင္ခဲ့ရရွာသည္။ ေဆြမ်ဳိးတကာ့ဘုံကၽြန္ငဘုန္းရွင္ျပဳေတာ့ ဟိုေဆြမ်ဳိးက၊ ဟုတ္ႏိုးႏိုး၊ သည္ေဆြမ်ဳိးက ဟုတ္ႏိုးႏိုးႏွင့္ ေနာက္ဆုံ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ထံ ေငြ၀တၳဳကပ္ၿပီး သကၤန္းပရိကၡရာ တစ္စုံတည္းျဖင့္ ကိုရင္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ရွင္လိင္ျပန္ေတာ့ မင္းကန္ဘိုရြာႏွင့္ ၿမိဳ႕လိုင္းဆြဲေသာ ကားစပယ္ယာျဖစ္လာသည္။ ခင္၀င္းမက ၿမိဳ႕တက္ေစ်း၀ယ္သည္။ ငဘုန္းႏွင့္ ခ်စ္သူသျဖစ္သြားသည္။ ခင္၀င္းမဘက္က ငဖုန္းႏွင့္ သေဘာမတူ။ သူေဌးသားႏွင့္ ေပးစားရန္ စီစဥ္သည္။ ခင္၀င္းမ သီလရွင္ ၀တ္သြားသည္ ငဘုန္းရြာမွ ထြက္လာသည္။
ဌာနတစ္ခုမွ အရာရိွတစ္ဦး၏ ဒရိုင္ဘာ ျဖစ္လာသည္။ ခင္ပပၿမိဳင္ႏွင့္ ဖူးစာဆုံသည္။ သမီး ခင္ဘုန္းၿမိဳင္ ေမြးသည္။ သူ႔ဆရာ ႏိုင္ငံျခား ထြက္သြား၍ ငဘုန္း နယ္စီမံကိန္း တစ္္ခုတြင္ ၀င္လုပ္ရသည္။ ခင္ဘုန္းၿမိဳင္ သုံးႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔တြင္ ခင္ပပၿမိဳင္ႏွင့္ ကြာရွင္းခြင့္ ေတာင္းသည္။ ဆရာႏွင့္ သူမဇာတ္လမ္းကို ေျပာျပသည္။ အေမရိကန္မွ ဆရာေရးလိုက္သည့္ စာကို ျပသည္။ ခင္ဘုန္းၿမိဳင္မွာ ငဘုန္းသမီးမဟုတ္။ ဆရာ့သမီး၊ ခင္ပပၿမိဳင္တို႔ အေမရိကား လိုက္သြားသည္။ ငဘုန္း အရက္ႏြံနစ္သည္။
ငဘုန္း(ခ) ဘုန္းေမာင္၏ အလြမ္းဇာတ္ ျဖစ္သည္။ ဘာမွ မထူးျခား။ အဆိုးဆုံးမွာ မုန္းေခ်ာင္းေရႏွင့္ ေဆးပါ့မယ္ဆုိေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖစ္သည္။ ထိုေခါင္းစဥ္သည္ ဟိုလူသုံး၊ ဒီလူသုံးႏွင့္ ဖန္တစ္ရာ ေတေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ေခါင္းစဥ္ အသစ္ေပးသင့္သည္။ ေပးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမည္ ျဖစ္သည္။
မုန္းေခ်ာင္းေရႏွင့္ ေဆးပါ့မယ္ သည္ ၀တၳဳ မျဖစ္၊ ဇာတ္လမ္း အက်ဥ္းမွ်သာ ျဖစ္သည္။ ၀တၳဳအစတြင္ ကုိဖုန္းေမာင္ဟု ဖျဖင့္ ဖုန္းထားၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဘုန္းေမာင္ဟု ဘႏွင့္ ဘုန္းျပန္သည္။ ရွင္လိင္ျပန္ဟု လ လုံးႀကီးတင္ ငသတ္ျဖင့္ ေရးရမည္ကို လလုံးႀကီးတင္ န သတ္ျဖင့္ လိန္ဟု ေရးထားသည္။
သူႀကီးထက္ သူႀကီးေနာက္က ခ်စ္တင္ကို ေၾကာက္ေနရတယ္ ဆိုေသာ စကားကို သေဘာက်သည္ ခုလည္း သူေဌးထက္ ထီးကိုင္၊ ဖိနပ္ကိုင္မ်ားကို ေၾကာက္ေနရပါသည္။

၂။ အငယ္ေလးကို ခ်စ္ခဲ့မိလို႔(၁)
ဦးေရႊ၀င္းသည္ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံပိုင္ရွင္ သူေဌးျဖစ္သည္။ ဇနီး ေဒၚေဌးၾကည္၊ သားႀကီး ေမာင္ထိပ္တင္၊ သမီး ဂ်မ္းေထာ္တို႔ရိွသည္။ ေဒၚေဌးၾကည္က ဦးေရႊ၀င္းထက္ ရွစ္ႏွစ္ႀကီးသည္။ ရိုးရိုးေအးေအး မိန္းမႀကီး။ တြတ္တီးတြတ္တာ မေျပာတတ္။ ပြတ္သီးပြတ္သတ္ မေနတတ္။ ဦးေရႊ၀င္းက တီတီတာတာ၊ တြတ္တီးတြတ္တာ ၾကားခ်င္သည္။ ပြတ္သီးပြတ္သတ္၊ ယုယုယယေနခ်င္သည္။ ေဒၚေဌးၾကည္ဆီမွ မရေသာ တီတီတာတာ၊ တြတ္တီးတြတ္တာ၊ ပြတ္သီးပြတ္သပ္၊ အယုအယမ်ားကို စက္ခ်ဳပ္သမား ခ်စ္စမုဆီမွ ဦးေရႊ၀င္းရသည္။ သို႔ေသာ ခ်စ္စုမက ဦးေရႊ၀င္း တစ္ဦးတည္း မူပိုင္မဟုတ္။ ခ်စ္စုမက အတြဲမ်ားသည္။ ရည္းစားမ်ားသည္။ ဦးေရႊ၀င္းက လက္စြပ္၊ လက္ေကာက္၊ ဆြဲႀကိဳးမ်ားျဖင့္ ခ်စ္စုမကို သိမ္းသြင္းထားသည္။ စာေပးစာယူ သင္တန္းေၾကးေတြ ေထာက္သည္။ သို႔ေသာ္ ခ်စ္စုမက ဦးေရႊ၀င္းေပးေသာ စာမ်ားကို ေမာင္ထိပ္တင္ႏွင့္ အျခားအလုပ္သမားမ်ားကို ျပသည္။ အလုပ္ထြက္သြားသည္။ ဦးေရႊ၀င္း လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေဒၚေဌးၾကည္ ျပန္လည္သိမ္းလိုက္သည္။ ရာဇမုနိ ဘုရားမွာ ခ်စ္စုမကို ဦးေရႊ၀င္း သြားေစာင့္သည္။ ခ်စ္စုမ မလာ။ ၀င္းမင္းသာ ေရာက္လာသည္။ ခ်စ္စုမ သူ႔လက္ထဲ ေရာက္ေနၿပီဟု ေျပာသည္။ ဦးေရႊ၀င္း လြမ္းနာက်သည္။
ဇရာအိုႏွင့္ ကညာပ်ဳိ ဇာတ္လမ္းျဖစ္သည္။ ျမက္ႏု ႀကိဳက္ႏြားအိုမ်ားကို သတိေပးထားသည္။ စကားေျပာႏွင့္ စာေရာေနသည္။ စကားေျပာမ်ားက စကားေျပာႏွင့္မတူ။ စာရြတ္သလို ျဖစ္ေနသည္။ အခ်ဳိ႕အေရးအသားမ်ား မရွင္းလင္း။ ဥပမာ- အိပ္၍ မေပ်ာ္သူသည္ ညတာရွည္လ်ား၏။ ေမွ်ာ္လြန္းရေသာသူသည္လည္း အခ်ိန္ေတြက ျမန္သည္ဟု ထင္ရပါသည္( စာ-၂၄)

၃။ အငယ္ေလးကို ခ်စ္ခဲ့မိလို႔(၃)
ခ်စ္စုမ စာေမးပြဲ ေနာက္ဆုံးေန႔တြင္ ၀င္းမင္းႏွင့္ ခိုးရာ လိုက္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ ဦးေရႊ၀င္းက သူႏွင့္ ခ်စ္စုမအေၾကာင္း ေရးၿပီး ၀င္းမင္းဆီ ကိုယ္တိုင္ သြားေပးသည္။ ၀င္းမင္းခံစားသြားရသည္။ ခ်စ္စုမကို ျဖတ္စာ ေရးသည္။ ခ်စ္စုမကို ဦးေရႊ၀င္း ၾကားျဖတ္ခိုးသည္။ သရက္ၿမိဳ႕တြင္ ထြက္ေျပးသည္။ ခင္ေမာင္ၾကည္ အကူအညီျဖင့္ ၀ါး၊ ဓနိပြဲရုံ ေထာင္သည္။ ခ်စ္စုမက ရည္းစားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ျပန္ဆက္သည္။ ၀င္မင္းဆီ ေငြပို႔သည္။ ေလာင္းကစားမႈျဖင့္ ၀င္းမင္း ေထာင္ ၂ ႏွစ္က်သည္။ သရက္ေထာင္ ေရာက္လာသည္။ ခ်စ္စုမ ေထာင္၀င္စာသြားသည္။ ခ်စ္စုမက သူ႔မိဘမ်ားဆီ ဦးေရႊ၀င္းႏွင့္ မေပါင္းႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း၊ အျမန္လာေခၚရန္ စာေရးလိုက္သည္။ ခ်စ္စုမ မိဘမ်ား သရက္လိုက္လာသည္။ ဦးေရႊ၀င္းကို ခ်စ္စုမ စာျပသည္။ သို႔ေသာ္ခ်စ္စုမက အိမ္တြင္ မရိွ၊ ဦးေရႊ၀င္း သူငယ္ခ်င္း ဦးခင္ေမာင္ၾကည္ႏွင့္ ထြက္ေျပးသြားသည္။
အငယ္ေလးကို ခ်စ္ခဲ့မိလို႔(၁)၏ အဆက္ျဖစ္သည္။ (၂) မပါ။ ဦးေရႊ၀င္း ျပန္ေျပာသည့္အေနျဖင့္ ေရးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္၊ ကၽြန္မ ဟူေသာ ပထမနာမ္စား သုံးမထားေသာ္လည္း(၁)ေရာ (၃)ပါ ဦးေရႊ၀င္းဘက္မွ တစ္ဦးတည္းေျပာေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ပထမလူျပန္ေျပာေသာ ၀တၳဳမ်ားတြင္ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ထားသည္။စည္းေက်ာ္ထားသည္။ ပထမေနရာမွ လူသည္ ဒုတိယ၊ တတိယလူမ်ား၏ စိတ္ကို မသိႏိုင္ပါ။ မသိပါ။ မိမိမ်က္ကြယ္ရာ အရပ္မွ လႈပ္ရွားမႈ မ်ားကို မသိႏိုင္ပါ။ မိမိႏွင့္ ပတ္သက္သည္ကိုသာ သိႏိုင္၊ သိခြင့္ရိွပါသည္။ ဆရာေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္သည္ ထိုအခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ထားပါသည္။
စာေမးပြဲ ေနာက္ဆုံးေန႔ ခ်စ္စုမ ကားႏွင့္ လိုက္သြားခန္းမွ ဇြတ္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ မသိသူ လာေခၚသည္ကို ဘယ္မိန္းမမွ အလြယ္တကူ လိုက္မည္ မဟုတ္ပါ။ ၀င္းမင္း စာျပသည္ ဆိုေသာ္လည္း လာခိုးမည့္သူက စာေရးပါဦးမည္ေလာ။ ခ်စ္စုမသည္ ပညာမဲ့ မဟုတ္။ တကၠသိုလ္ စာေပးစာယူ ေနာက္ဆုံးႏွစ္ ေက်ာင္းသူျဖစ္ရာ စဥ္းစားတတ္မည္ ျဖစ္သည္။ အႏၱရာယ္ရနံ႔ကို ႀကိဳတင္ရရိွမည္ ျဖစ္သည္။
ကားကလည္း ဦးေရႊ၀င္း စီစဥ္လႊတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဆိုလွ်င္ ဘာေၾကာင့္ ဒရိုင္ဘာ ကားေပၚက လြင့္က်ပါသလဲ။ ဦးေရႊ၀င္း ဆိုင္ကယ္ ဘယ္ေရာက္သြားပါသလဲ။ အဆုိးဆုံးမွာ ခင္ေမာင္ၾကည္ႏွင့္ ခ်စ္စုမ ပတ္သက္မည္ကို အေစာႀကီးကတည္းက သိေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ခ်စ္စုမ ေပ်ာက္ေနသည္ဆိုသည္ႏွင့္ (ဦးေရႊ၀င္ႏွင့္ ခ်စ္စုမ မိဘမ်ား မသိခင္) ခင္ေမာင္ၾကည့့္ ေနာက္ လိုက္သြားၿပီ ဆိုသည္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိေနပါသည္။
အငယ္ေလးကို ခ်စ္ခဲ့မိလို႔(၃)တြင္ လွည့္ကြက္မ်ား၊ ျမွဳပ္ကြက္မ်ား မလုံၿခဳံ၊ မပိရိ။ ဇာတ္ကြက္မ်ားကလည္း ဟုိေရာက္ေရာက္ ဒီေရာက္ေရာက္၊ အစီအစဥ္မက်၊ ၀တၳဳ မပီ၊ အျပထက္ အေျပာမ်ားေနသည္။
ေပါင္းသင္းဆက္ဆံ၊ ကျပာကရာ၊ ဘုရားတန္ေစာင္၊ အသံၾကယ္ေလာင္စြာ၊ တစ္ဆပ္ဆပ္ တုန္ရီ---သတ္ပုံမ်ား မွားေနသည္။ အမွန္မွာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံ၊ ကပ်ာကရာ၊ ဘုရားတန္ေဆာင္း၊ အသံက်ယ္ေလာင္စြာ၊ တစ္ဆတ္ဆတ္ တုန္ရီ ျဖစ္သည္။ ထုံးစံအတိုင္း စကားေျပာႏွင့္ စာ ေရာေနသည္။ စကားက စကားႏွင့္ မတူ။ စာရြတ္သလို ျဖစ္ေနသည္။
မုတ္ဆိတ္လည္းျဖဴ၊ ႏႈတ္ခမ္းေမြးလည္း ျဖဴၿပီ င့ါစိတ္ေတြ ဘာေၾကာင့္ မျဖဴေသးတာလဲကိုေတာ့ သေဘာက်သည္။ ဦးေရႊ၀င္း၊ ဦးခင္ေမာင္ၾကည္၊ ၀င္းမင္း၊ ခ်စ္စုမတို႔၏ စရိုက္ကို ေပၚေအာင္ ေဖာ္ျပသင့္သည္။ သမီးေျပာတဲ့ စိတ္နာ စကားေတြကလည္း ေဘာင္ကၽြံေနသည္။ သမီး စိတ္ထဲတြင္ ျဖစ္ေနသည္ကို ဦးေရႊ၀င္းသိခြင့္ မရိွပါ။

၄။ မုနး္လို႔ ေခၚပါ ကိုကိုရယ္
မခင္ဖုန္းက သရက္ကိုင္းရြာသူ ခ်င္းမေလး၊ ကိုမ်ဳိးခစ္က မုန္းေခ်ာင္းစီမံကိန္းမွ ယႏၱရားေမာင္း၊ မုန္းေခ်ာင္းကမ္းစပ္တြင္ မခင္ဖုန္းႏွင့္ ကိုမ်ဳိးခ်စ္တို႔ ခ်စ္သူမ်ား ျဖစ္သြားၾကသည္။ ကိုမ်ဳိးခ်စ္မွာ မိန္းမရိွေၾကာင္း မခင္ဖုန္း ေနာက္မွ သိသည္။ ကိုမ်ဳိးခ်စ္တို႔ မိသားစု မၿပိဳကြဲေရးအတြက္ အမ်ဳိးဖ်က္မ မျဖစ္ေရးအတြက္ မခင္ဖုန္း ေရွာင္ေပးလိုက္သည္။
မခင္ဖုန္းက ကိုမ်ဳိးခ်စ္ကို စာေရးေျပာဟန္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဖတ္ခဲ့ရေသာ ၀တၳဳေလးပုဒ္ထဲတြင္ အဆင္အေျပဆုံး ျဖစ္သည္။ အခ်စ္၀တၳဳ၊ စာမ်က္ႏွာက (၇) မ်က္ႏွာမွ်သာ ရိွေသာ္လည္း အိမ္ေထာင္ေရး သင္ခန္းစာေပးထားသည္။ အသိရိွသူမ်ား ဆင္ျခင္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ အသိတရား၊ မရိွသူမ်ားကေတာ့ ဘုရားကိုယ္တိုင္ခၽြတ္လည္း ကၽြတ္မည္ မဟုတ္။

၅။ ပန္ခ်င္ပါလွ်က္ မခူးရက္ပါ။
ခ်စ္ႏြယ္က အေပ်ာ္တမ္း တီး၀ိုင္း တစ္ခုမွာ အဆိုေတာ္။ ဦးေရခ်မ္းက တီး၀ိုင္း ေခါင္းေဆာင္၊ ဦးေရခ်မ္းက ၄၅ ႏွစ္။ ခ်စ္ႏြယ္က ၁၈ ႏွစ္၊ ဦးေရခ်မ္းက ခ်စ္ႏြယ္ကို ခ်စ္သည္။ ခ်စ္ႏြယ္ကလည္း ဦးေရခ်မ္းကို ခ်စ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဦးေရခ်မ္းက မျပတ္သား၊ မပြင့္လင္း၊ သူ႔ အခ်စ္ကို ရင္ထဲမွာပင္ သိမ္းထားသည္။
ခ်စ္ႏြယ္သည္ ဦးေရခ်မ္းကို ရြဲ႔ၿပီး ေအာင္စိုး၊ ၀င္းျမတ္ကို ည ၁၂ နာရီ ေတြ႔ရန္ ဖုန္းဆက္ခ်ိန္းသည္ တယ္လီဖုန္းစာေရးမက ေအာင္စိုးႏွင့္ လင္းလင္းတို႔ကို ျပန္ေျပာသည္။ ေအာင္စိုးသြားေခ်ာင္းသည္။ ၀င္းျမတ္က အရက္မူးေနသည္။ ခ်စ္ႏြယ္ စက္ဘီးျဖင့္ ေရာက္လာသည္။ ၀င္းျမတ္က ေလွေပၚဆြဲတင္သည္။ ေအာင္စိုး ဆက္မၾကည့္ရက္။ ျပန္လာသည္။ လမ္းတြင္ ေအာင္စိုးေနာက္မွ စက္ဘီး တစ္စီး ေက်ာ္တက္သြားသည္။ ခ်စ္ႏြယ္မဟုတ္၊ လင္းလင္း၊ ၀င္းျမတ္က်ဴးလြန္လိုက္သည္မွာ ခ်စ္ႏြယ္မဟုတ္၊ လင္းလင္း၊ လင္းလင္း အဆိပ္ေသာက္ ေသသြားသည္။
အျဖစ္မွန္မွာ ထိုေန႔ညက ဦးေရခ်မ္းကို အေရးေပၚ ေဆးရုံတင္ရသည့္အတြက္ လိုက္သြားရသည္။ ၀င္းျမတ္ႏွင့္ ခ်ိန္းထားေသာ ဧရာ၀တီတံတားသို႔ မလာျဖစ္။ လင္းလင္းက ခ်စ္ႏြယ္ကို လိုက္ေခ်ာင္းျခင္း ျဖစ္သည္။
ခ်စ္ႏြယ္က စံပယ္ပန္းထုတ္ေပးၿပီး ဦးေရခ်မ္းကို ရင္ဖြင့္သည္။ ဦးေရခ်မ္း ေဆးရုံမွ ဆင္းမည့္ရက္ ခ်စ္ႏြယ္သြားႀကိဳသည္။ ေဆးရုံတြင္ ဦးေရခ်မ္းမရိွေတာ့။ စံပယ္ထုပ္ႏွင့္ စာတစ္ေစာင္ ဦးေရခ်မ္းထားခဲ့သည္။ ပန္းထုပ္က ခ်စ္ႏြယ္ေပးခဲ့ေသာ ပန္းထုပ္၊ စာက ဦးေရခ်မ္းေရးခဲ့ေသာ စာ။ သူ႔တြင္ အိစ္ေရာဂါရိွေနေၾကာင္း ေရးထားသည္။
ခ်စ္ႏြယ္၊ ဦးေရခ်မး္၊ ေအာင္စိုး၊ ၀င္းျမတ္၊ လင္းလင္းတို႔၏ ေလးပြင့္ဆိုင္ အခ်စ္ဇာတ္လမ္း၊ ပိပိရိရိ၊ ေသေသသပ္သပ္ ေရးထားသည္။ သို႔ေသာ္ ေအကိုက္၍ ေရွာင္ေျပးေသာ ဇာတ္မ်ားက ရိုးေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ေအကိုက္တာ ျပမည့္ အစား ေသလိုက္တာကမွ ပိုေကာင္းဦးမည္။
ခ်စ္ႏြယ္က ည ၁၂ နာရီ ၀င္းျမတ္ကို ဧရာ၀တီ တံတားေအာက္မွ ခ်ိန္းျခင္းမွာ ယုတၱိ မရိွ၊ ညအခ်ိန္မေတာ္ တံတားေအာက္မွာ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ကို ခ်ိန္းေတြ႔သည္ဆိုေတာ့ ခ်စ္ႏြယ္ ဘာလဲ။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ညဘက္ ရည္းစားႏွင့္ ခ်ိန္းေတြ႔ၾကသည္မွာ အိမ္အနီးပတ္၀န္းက်င္သာ ျဖစ္သည္။
ေနာက္တစ္ခ်က္က ဦးေရခ်မ္း ေအကိုက္သည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ ေရွ႕ပိုင္းတြင္ ဘာအရိပ္အေယာင္မွ မျပဘဲ ျဗဳန္းစားႀကီး ဦးေရခ်မ္း ေအကိုက္ခံလိုက္ရသည္မွာ ဇြတ္ဖန္တီးထားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ေအကိုက္လွ်င္ ေရာဂါ လကၡဏာမ်ား ျပတတ္သည္။ ေရယုန္မ်ား ေပါက္တက္သည္။ အဖ်ားတက္တက္သည္။ ဘာမွ မျပထား၊ ဘယ္ကကူးကူး၊ ဘယ္လိုကူးကူး၊ ေရာဂါလကၡဏာ ျပသည္။ ပန္းထုတ္၊ အက်ၤီအိပ္ သတ္ပုံ ႏွစ္လုံး မွားေနသည္။
အဆုိးဆုံးမွာ လင္းလင္း တန္ဆာခံ ျဖစ္မည္ကို ရိပ္မိေနသည္။ ဧရာ၀တီ တံတားတြင္ ဆုံစဥ္က ေအာင္စိုး ၀င္ဆြဲရမည္ ျဖစ္သည္။ ၀င္းျမတ္က မူးေနသည္ မဟုတ္လား။ ဘာလို႔ မဆြဲပါသလဲ။ လမ္းက်မွ ဆြဲသည္။ အမႈက လြန္ေနၿပီ။ ၀င္းျမတ္ကို အလိုမတူ က်ဴးလြန္မႈျဖင့္ ဘာလို႔ တရားမစြဲပါသလဲ။

၆။ ေလလုပြဲ
ကိုဘျမင့္သည္ တီဗြီ၊ ဗြီဒီယို၊ အသံခ်ဲ႔စက္ ျပင္ဆရာျဖစ္သည္။ကိုဘျမင့္၏ အိမ္နီးျခင္းမွာ သားသမီး ငါးေယာက္ႏွင့္ စတိုးဆိုင္ပိုင္ရွင္ မုဆိုးမ ေဒၚမမႀကီး၊ ေဒၚမမႀကီး၏ သုံးထပ္တိုက္ႀကီးမွာ ဟီးေနသည္။ ကိုဘျမင့္ အိမ္ကေလးပင္ ပ်ဥ္ေထာင္ အိမ္အိုေဟာင္းေလးျဖစ္သည္။ ကိုဘျမင့္ ႏွင့္ ေဒၚမမႀကီးတို႔သည္ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္ေသာ္လည္း ဘ၀ခ်င္းက မနီး၊ မိုးႏွင့္ ေျမမက ကြာျခားသည္။
ကိုဘျမင့္ အမိႈက္မ်ား မီးရႈိ႕ေနစဥ္ ေဒၚမမႀကီးလာတားသည္။ အေၾကာင္းက သူ႔တိုက္ထဲ အေညွာ္၀င္လို႔။ ကိုဘျမင့္ အံ့အားသင့္သြားသည္။ အိမ္ေရွ႕ေျမာင္းထဲမွ အပုပ္နံ႔မ်ား မထြက္ေအာင္ ၀ါးကပ္ကင္းစဥ္က တံခါးပိတ္ထားလွ်င္ သူ႔တိုက္ထဲ ဘာအနံ႔မွ မ၀င္ဟု ေျပာထား၍ ၀ါးလုံးစြန္းမ်ား ျဖတ္ေပးခဲ့ရဘူးသည္။
အသံခ်ဲ႕စက္ဖြင့္၍ ျပင္စဥ္ကလည္း ဘုရားရိွခိုး၍ မရဟု လာတားသည္။ ကိုဘျမင့္ ဆင္ျခင္ခဲ့ရျပန္သည္။ သို႔ေသာ္ ေဒၚမမႀကီးတို႔ကေတာ့ ပတ္၀န္းက်င္ကို မမႈ၊ ဘယ္သူ႔ကိုမွ အားမနာ၊ ဟစ္ေဟာ့ပ္ သီခ်င္း အက်ယ္ႀကီး ဖြင့္တတ္သည္။
ၿပိဳင္လာလွ်င္ အရႈံးေပး ႏွလုံးေအးသည့္ ေဆးျဖစ္သည္။ လူအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ စိတ္အေထြေထြကိုျပထားသည္။ ခ်မ္းသာသူမ်ား၏ ေမာက္မာမႈ၊ ဆင္းရဲသူမ်ား၏ ႏိွမ့္ခ်မႈ ေပၚလြင္သည္။ ကိုဘျမင့္ႏွင့္ ေဒၚမမႀကီးတို႔ စရိုက္ေပၚသည္။
စာမ်က္ႏွာ ၈၃ တြင္ ေရးဆုိးပုပ္ဟု ေရးၿပီး ၈၄ တြင္ ေရးေျမာင္း ပုတ္ေစာ္ဟု ႏွစ္မ်ဳိးေရးထားသည္။ ကြန္ပ်ဴတာေၾကာင့္ မွားမွား၊ ဘာေၾကာင့္မွားမွား စာေရးဆရာတြင္ အဓိက တာ၀န္ရိွသည္။ အေၾကာင္းအရာ ရိုးေသာ္လည္း ဖတ္ေပ်ာ္သည္။

၇။ ရင္နာစရာစကားကို အၾကင္နာနားနဲ႔ ၾကားပါရေစ။
ကိုေက်ာ္ေငြက ဆီစက္ပိုင္။ ဇနီး မေရႊပို၊သား၀င္းထြန္းႏွင့္ သမီးရိွသည္။ မေရႊပိုက ကိုေက်ာ္ေငြ႔ အခ်စ္ဦး မဟုတ္။ အခ်စ္ဦးႏွင့္ ကိုေက်ာ္ေငြ ဖူးစားမဆုံ။ သူ႔အေဖ မိန္းမမ်ားခဲ့၍ မိန္းကေလးဘက္မွ သေဘာမတူ။ မိန္းကေလးကလည္း ေခၚရာမလိုက္။ ကိုေက်ာ္ေငြ ေဒၚေရႊပိုတို႔ ၿမိဳ႕ ေရာက္သြားသည္။ ေဒၚေရႊပိုတို႔ ဘက္ကလည္း သေဘာမတူ။ ကေလးရမွ ျပန္ေခၚသည္။ ေနာက္မိန္းမ ယူသူမ်ားကို ကိုေက်ာ္ေငြ ကဲ့ရဲ႕တတ္သည္။
သို႔ေသာ္ ကိုေက်ာ္ေငြ ကိုယ္တုိင္လည္း အျပစ္မကင္း။ ဆီစက္ပိုင္ မျဖစ္ခင္က ဆည္ေျမာင္းစီမံကိန္း တစ္ခုတြင္ ကိုေက်ာ္ေငြ ယာဥ္ေမာင္းလုပ္ခဲ့ရသည္။ ေျမာင္ဦးရြာမွ ခ်င္းမ တစ္ဦးႏွင့္ ၿငိစြန္းဖူးသည္း။ အိအိ၀င္းဆိုေသာ သမီးတစ္ေယာက္ရသည္။ ခ်င္းမ ထြက္ေျပးသည္။ အိအိ၀င္း ေသသြားသည္။
၀င္းထြန္း မိန္းမ ခိုးေျပးသည္။ မိန္းကေလးဘက္မွ သေဘာမတူ၍ ျပန္ခြဲသည္။ စက္ရုံမွ စာေရးမႏွင့္ ၀င္းထြန္း ၿငိစြန္းသည္။ ကိုယ္၀န္ရသည္။ ျပႆနာျဖစ္သည္။ ကို္ေက်ာ္ေငြက သူ႔ဒဏ္ သူ႔သားခံရသည္ဟု ခံစားၿပီး ရူးသြားသည္။
၀င္းထြန္းႏွင့္ ထြက္ေျပးေသာ မိန္းကေလးသည္ တရားရုံးတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ အတြက္ ၀င္းထြန္း၏ တရား၀င္ ဇနီးျဖစ္သည္။ မိန္းကေလးဘက္မွ မမွန္မကန္လုပ္သည္ကို ဇနီးျပန္ေခၚလိုမႈႏွင့္ တရားစြဲႏိုင္သည္။ ကိုေက်ာ္ေငြလည္း ခ်င္းမႏွင့္ တရားရုံးတြင္ လက္မွတ္ထုိးထားသည့္အတြက္ တရား၀င္ ေပါင္းသင္းေနထိုင္ခြင့္ရိွသည္။ ကိုေက်ာ္ေငြ ရူးသြားသည္မွာ ဇြတ္ႀကီး ျဖစ္သည္။ ရူးေလာက္စရာ ျပႆနာ ကိုေက်ာ္ေငြ႔ တြင္ ဘာမွ် မရိွ။ မေရႊပိုကလည္း ဘာမွ ျပႆနာ ရွာသည္မဟုတ္။
သမီးတစ္ေယာက္ရိွသည္ဆိုၿပီး သမီး အေၾကာင္းဘာမွ ေဖာ္ျပမထား။ မျပထားသည္မွ နည္းနည္းေနာေနာ မဟုတ္။ နာမည္ပင္ ျပမထား။ ခ်င္းမ( မယားငယ္) ၏ သမီးကို အိအိ၀င္း ဟု ျပထားသည္။ သမီး၏ အေကာင္းအဆုိးမ်ား ေဖာ္ျပသင့္သည္။ ဒါမွ ရူးသြပ္ရသည့္ အေၾကာင္း ခုိင္လုံမည္။ ဥပမာ- သမီး လင္ေကာင္မေပၚဘဲ ကေလးေမြးျခင္းမ်ဳိး။
ဖခင္ကို ေစာ္ကား၍ ၀ဋ္လည္သည္ဟု ေျပားထားေသာ္လည္း ကိုေက်ာ္ေငြ အေဖ့ကို ေစာ္ကားမႈမ်ား မပါ။ စိတ္ျဖင့္ ပစ္မွားမိသည္ပင္ အျပစ္ျဖစ္သည္ကို ျပသည္ဆိုလွ်င္လည္း ကိုေက်ာ္ေငြ႔ စိတ္ကို ေပၚလြင္ေအာင္ ျပသင့္သည္။ ဖခင္၏ က်ဴးလြန္မႈမ်ားကို မႏွစ္မ်ဳိ႕ေသာ ကိုေက်ာ္ေငြ ခ်င္းမႏွင့္ ၿငိစြန္းစရာ ဘာအေၾကာင္းမွ မရိွ။ မိမိမုန္းေသာ။ မႏွစ္မ်ဳိ႕ေသာ အလုပ္ကိုူ ဘယ္သူမွ မလုပ္။


၈။ ပုဂိၢဳလ္မ၍ စားရသည္။
လခ ၈၀၀ သာရေသာ ဒရိုင္ဘာ တစ္ဦး၏ ဘ၀။ ေအာက္ဆို္ဒ္ ရွာေဖြသည္ကို အသက္(၅)ႏွစ္အရြယ္ သမီး နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပျခင္း ျဖစ္သည္။ သခ်ၤာေတာ္ေသာ သမီးကလည္း ၀ တစ္လုံးတည္း ႏွစ္လုံးျဖစ္၊ ႏွစ္လုံးက ေလးလုံးျဖစ္သည္ကို နားလည္သည္။ တစ္မ်က္ႏွာ ၀တၳဳတိုျဖစ္သည္။
၉။ အျဖဴေရာင္ ျခားနားခ်က္
အျဖဴေရာင္ျခားနားခ်က္ကို စက္ဘီးႏွင့္ ကားတိုက္မႈ ကားကားျခင္း တိုက္မႈ မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေလလုပြဲ ၀တၳဳတိုႏွင့္ဆင္သည္။ လူအမ်ဳိးမ်ဳိး စိတ္အေထြအေထြ။ တစ္မ်က္ႏွာ ၀တၳဳပင္ျဖစ္သည္။ အေပါင္းေၾကာင့္ ဂုဏ္တက္ စီးပြား တက္သတဲ့(စာ ၁၂၀) ကို နားမလည္ပါ။

၁၀။ ဆရာေတာ္ေပးေသာ ကေလာင္လက္
ေသာက္စားမူးယစ္ေနသူ တစ္ေယာက္ သားအရြယ္ လူငယ္ တစ္ဦးေပးေသာ ေဒါက္တာ မင္းတင္မြန္၏ ဘ၀ ေအာင္ျမင္မႈကို ေရွ႕ရႈၾကမယ္ စာအုပ္ဖတ္ၿပီး အသိတရား၀င္လာသည္။ ဘုရားမွန္း၊ တရားမွန္း သိသြားသည္။ ေရႊေပၚကၽြန္း ဘုရားဖူးရန္ ထိပ္တန္း ကားျဖင့္ လို္က္သြားသည္။ ေရႊေပၚကၽြန္းတြင္ သက္သက္လြတ္စားရမည္ ျဖစ္၍ လမ္းတြင္ အသားမ်ား တနင့္တပိုးစားသည္။ မလႈိင္ၿမိဳ႕အေရာက္တြင္ အထက္လွန္ေအာက္ေလွ်ာ္ျဖစ္သည္။
ဘုရားေပၚတြင္ ည ၁ နာရီ ေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳၿပီး အိပ္သည္။ ညာဘက္လက္ ေလျဖတ္ၿပီး ေသသြားသည္။ ေသသြားေသာ ညာဘက္လက္ လက္ေကာက္၀တ္ကို တိခနဲ အျဖတ္ခံလိုက္ရသည္။ လက္ျပတ္ႀကီးကို ၾကည့္ေနစဥ္ ဆရားေတာ္ တစ္ပါးၾကြလာၿပီး လက္တစ္ဖက္အစား ျပန္တပ္ေပးသည္။ လက္အသစ္လက္တပ္ေပးေသာ ဆရာေတာ္မွာ ေရႊေပၚကၽြန္းေစတီ၀င္ေက်ာင္းဆရာေတာ္ ေဇယ်သိဒၶိဥာဏိက ဆရာေတာ္။ အျဖစ္က တကယ္မဟုတ္။ အိပ္မက္။
စာေရးဆရာ ကိုယ္တိုင္ ဇာတ္ေကာင္အျဖစ္ ပါ၀င္ထားသည္။ ကိုယ္ေတြ႔အျဖစ္ကို မွတ္တမ္းထင္ထားျခင္းမွ်သာ ျဖစ္သည္။ ဒိုင္ယာရီတြင္ ထားရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္သည္။
ဆရာေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္၏ အငယ္ေလးကိုိ ခ်စ္ခဲ့မိလို႔ႏွင့္ အျခား၀တၳဳတိုမ်ား ၀တၳဳတိုေပါင္းခ်ဳပ္တြင္ ၀တၳဳတို ၁၁ ပုဒ္ ပါ၀င္သည္။ ပုဂၢိဳလ္မ၍ စားရသည္ႏွင့္ အျဖဴေရာင္ျခားနားခ်က္မ်ားမွာ တစ္မ်က္ႏွာ၀တၳဳတိုမ်ားျဖစ္သည္။ မုန္းေခ်ာင္းေရနဲ႔ ေဆးပါးမယ္က ၁၉၉၇ ခုႏွစ္က ရုပ္ရွင္စတားရသစုံ မဂၢဇင္းပါ ၀တၳဳတို ျဖစ္သည္။
ဆရာေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္၏ ၀တၳဳတိုမ်ားသည္ ဇာတ္ေကာင္ ဗဟိုျပဳ၀တၳဳတိုမ်ား မဟုတ္။ စာေရးဆရာ ဗဟိုျပဳ၀တၳဳမ်ားျဖစ္သည္။ ဇာတ္ေကာင္မ်ား၏ သရုပ္ေဆာင္မႈ ျပကြက္မ်ားျဖင့္ ၀တၳဳမ်ားကို သရုပ္မေဖာ္၊ ဦးတည္ခ်က္ကို ဇာတ္ေကာင္မ်ားကိုယ္တိုင္ ေဖာ္ေဆာင္ခြင့္မရ။ ဇာတ္ေကာင္မ်ားမွာ စာေရးဆရာ၏ ထားရာေန၊ ေစရာသြား၊ ခိုင္းတာလုပ္ စရိုက္ေသ ဇာတ္ရုပ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ပီျပင္ထားရွားေသာ ဇာတ္ေကာင္စရိုက္မ်ား မရိွ။
စာေရးဆရာ၏ အေျပာမ်ားျဖင့္ ဦးတည္ခ်က္ကို မေရာက္ေရာက္ေအာင္ အတင္းသြားေနသည္။ ဇာတ္ေကာင္မ်ား၏ အစား စာေရးဆရာက ၀င္၀င္ေျပာေနသည္။ ၀တၳဳထဲတြင္ စာေရးဆရာက တရား၀င္ ၀င္ေဟာေနသည္။ တစ္ခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားမွာ ၀တၳဳႏွင့္ ဘာမွ မဆိုင္။ မဆိုင္သူမ်ားပါ၍ ၀တၳဳရသ ပ်က္သြားသည္။ ၀တၳဳစာေရးဆရာ၏ တာ၀န္မွာ ၀တၳဳကို ၀တၳဳပီပီ သသေရးရန္ႏွင့္ ရသေျမာက္ေအာင္ ေရးရန္ ျဖစ္သည္။ တရားေဟာရန္ မဟုတ္ပါ။
ဆရာေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္သည္ ဇာတ္ေကာင္ စရိုက္ကို ေပၚလြင္ေအာင္ မေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ ၀တၳဳတိုမ်ားသည္ ၀တၳဳရသ မေပးစြမ္းႏိုင္ဘဲ ေဆာင္းပါး အသြင္သ႑ာန္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာေတာ္ေပးေသာ ကေလာင္မွာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ သက္သက္မွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ ၀တၳဳတိုမဟုတ္ပါ။
အငယ္ေလးကို ခ်စ္ခဲ့မိလို႔ႏွင့္ အျခား၀တၳဳတိုမ်ားသည္ ဇာတ္ေကာင္ ဗဟုိျပဳ၀တၳဳမ်ား မဟုတ္။ စာေရးဆရာ ဗဟုိျပဳ၀တၳဳမ်ားဟု ကၽြန္ေတာ္ အထက္တြင္ ဆိုခဲ့ပါသည္။ ထို၀တၳဳႏွစ္မ်ဳိးတြင္ ဘယ္၀တၳဳအမ်ဳိးအစားက ပို၍ ေကာင္းသည္ကို မိမိဘာသာ ဆုံးျဖတ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတူ စရိုက္ရွင္ႏွင့္ စရိုက္ေသဇာတ္ေကာင္မ်ားတြင္လည္း ဘယ္ဇာတ္ေကာင္က ေကာင္းသည္ကို မိမိဥာဏ္ျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ၀တၳဳထဲတြင္ ၀င္၀င္ၿပီး တရားေဟာသင့္၊ မေဟာသင့္ကိုလည္း မိမိအေတြ႔အႀကဳံ၊ အေလ့အလာ၊ ဗဟုသုတျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
အငယ္ေလးကို ခ်စ္ခဲ့မိလို႔ႏွင့္ အျခား၀တၳဳတိုမ်ားထဲမွ အႀကိဳက္ဆုံးကို ေရြးရလွ်င္ မုန္းလို႔ ေခၚပါ ကိုကိုရယ္---ကို အႀကိဳက္ဆုံး ျဖစ္ပါသည္။ မိန္းမတစ္ေယာက္၏ အခ်စ္ကို ေပၚလြင္ေအာင္ ျပထားသည္။ အခန္း(၆)က အပိုျဖစ္ပါသည္။ မပါလွ်င္ ပိုေကာင္းသည္။ အခန္း(၆)က စာေရး ဆရာ ၀င္ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။
ေနာက္ဆုံးအေနႏွင့္ ေျပာရမည္ ဆိုလွ်င္ အငယ္ေလးကို ခ်စ္ခဲ့မိလို႔ ---၀တၳဳတိုမ်ားသည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ၀န္းက်င္မွ ေရးခဲ့ေသာ ၀တၳဳတိုမ်ား ျဖစ္ဟန္တူပါသည္။ ေဖာ္ျပမထား၍ အတိအက် မသိရပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ဖတ္ရျခင္းျဖစ္၍ ရိုးေနၿပီ။ တူေနတယ္ စသည္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ ေရးၿပီးႏွစ္ ေဖာ္ျပထားလွ်င္ ပို၍ ေကာင္းမည္ ျဖစ္ပါသည္။

စာေပသစၥာျဖင့္
လူေဇာ္
ဦးျမင့္သိန္း
၁၄/ငပတ(ႏိုင္)၁၀၇၁၀၇
အထက၊ ဟိုင္းႀကီးကၽြန္းၿမိဳ႕၊ ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ဧရာ၀တီတိုင္း


ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္
၂၀၀၉ ခု၊ဇူလိုင္လ(၂၉)ရက္၊ ေန႔၂း၃၀ နာရီတြင္ ကူးယူေဖၚျပပါသည္။

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

Artikel ေ၀ဖန္ေရး ပထမဆုရ စာမူ-ဆရာလူေဇာ္ ini dipublish oleh shwelannwelanwinkyi pada hari Wednesday, July 29, 2009. Semoga artikel ini dapat bermanfaat.Terimakasih atas kunjungan Anda silahkan tinggalkan komentar.sudah ada 0 komentar: di postingan ေ၀ဖန္ေရး ပထမဆုရ စာမူ-ဆရာလူေဇာ္
 

0 comments: