ေ၀ဖန္ေရး ဒုတိယဆုရစာမူ-ဆရာ ထက္ေကာင္းလတ္(မင္းဘူး)

ေ၀ဖန္ေရး ဒုတိယဆုရ စာမူ

ဆရာ ထက္ေကာင္းလတ္(မင္းဘူး)
ဦးခင္လတ္ ၊သင္းခ်ုဳိလတ္စာေပ။ မင္းဘူးၿမိဳ႕။

ဆရာေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္၏ အငယ္ေလးကို ခ်စ္ခဲ့မိလို႔ႏွင့္
အျခား၀တၳဳတိုမ်ားအား သုံးသပ္ခံစားမိျခင္း

၁။ ႀကိဳဆိုခ်ီးၾကဴးျခင္း
ဆရာေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္သည္ သူ၏ ၀တၳဳတို(၁၀)ပုဒ္အားစုစည္း၍ ပထမ ေျခလွမ္းအျဖစ္ ရဲ၀ံ့စြာ လွမ္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ပထမ ေျခလွမ္းသည္ ခရီးမိုင္ ေထာင္ေသာင္းေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ ျဖစ္ရာ ဆရာ၏ စတင္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈကို ႀကိဳဆိုခ်ီးက်ဴးမိပါသည္။

၂။ အားျပဳေပးျခင္း
ခရီးလမ္းဆိုသည္မွာ ေခ်ာေမြ႔ေျဖာင့္တန္းမႈ မရိွၾကပါ။ ဆရာေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္သည္ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားစြာျဖင့္ ခရီးလမ္းတြင္ ေတြ႔ႀကဳံရမည့္ အခက္အခဲမ်ားအား၊ ဇြဲ-လုံ႔လ ခိုင္က်ည္မႈ၊ ႀကိဳးစားမႈ၊ မဆုတ္မနစ္ေသာ စာေပ၏ အားမာန္ျဖင့္ ဆက္လက္ခ်ီတက္ရင္း ေအာင္ျမင္မႈ ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရိွပါေစဟု ဆုမြန္ေျခြလိုက္ရပါသည္။

၃။ ၀တၳဳတိုေပါင္းခ်ဳပ္စာအုပ္ျပင္ဆင္မႈအေပၚ သုံးသပ္ခံစားမိျခင္း
“ အငယ္ေလးကို ခ်စ္ခဲ့မိလို႔ႏွင့္ အျခား၀တၳဳတိုမ်ား” စာအုပ္သည္ ၀တၳဳတို(၁၀)ပုဒ္အား အခန္းစဥ္အလိုက္ထားၿပီး အဆင့္ျမင့္ စကၠဴအရည္အေသြး၊ ပန္းခ်ီဆရာ အေက်ာ္အေမာ္တို႔၏ ျမဴးၾကြဖြယ္၊ လြမ္းဆြယ္ဖြယ္၊ တမ္းတဖြယ္၊ ေအာက္ေမ့ဖြယ္၊ ရယ္ေမာဖြယ္၊ ေနာင္တရဖြယ္၊ ပန္းခ်ီေရာင္စုံပုံရိပ္အတြင္းအျပင္တို႔ျဖင့္ ၀တၳဳတိုေလးမ်ားကို ပုံရိပ္အဓိပၸါယ္ ပိုမိုထင္ဟပ္ေစပါသည္။

၄။ စာေရးဆရာ၏ “ အဖြင့္ ” ပန္ၾကားစကားကို ခံစားမိျခင္း
ေက်းဇူးရိွသူ ေက်းဇူးတင္ထိုက္သူအားလုံးအတြက္ စာေရးဆရာက စကားဦးထုတ္ေဖာ္ ေက်းဇူးတင္ဆုိျပျခင္းႏွင့္ ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔သၿပီး “ ဗုဒၶ၏” ျမြက္ဟ ဆုံးမခ်က္ကို ႏွလုံးသားခံစားပန္ၾကားလိုက္သည္မွာ ၾကည္ႏူးႏြယ္ ျဖစ္ရပါသည္။

(၅) စာေရးဆရာ၏ “ နိဂုံး ” ပိုင္းကို ေက်နပ္မႈကို ခံစားမိျခင္း
အရင္က စာေရးဆရာ၏ ကိုယ္ေရးအထုပၸတၱိအက်ဥ္းကို ၀တၳဳစာအုပ္အဖြင့္တြင္ ေဖာ္ျပေလ့ရိွပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းမွ စာအုပ္နိဂုံးပိုင္း စာအုပ္ေက်ာဖုံးတို႔တြင္ ေျပာင္းေဖာ္ျပၾကပါသည္။ ဤသည္မွာ အေၾကာင္း မဟုတ္ပါ။ ဆရာ၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းႏွင့္ စာဖတ္သူမ်ားအား ဆရာ့၀တၳဳမ်ား ဖတ္ရႈအၿပီး “ သိရိွခံစား”၊ “ အခ်စ္-အမွား-အမွန္” အေပၚ “ အသိအျမင္အမွန္” ျဖစ္ က်င့္ႀကံလိုက္နာမႈ ျဖစ္သည္။ “ ရရိွ” ရယူ” ပါလွ်င္ စာေရးဆရာတို႔သည္ အက်ဳိးျပဳ အသိေပးျခင္းအတြက္ ေက်နပ္တာ၀န္ေက်ျခင္း ျဖစ္မိပါေၾကာင္း ႏွလုံးသားစကားဆိုျခင္း အားလည္း ေလးစားမိပါေၾကာင္းပဏာမ အဆင့္အလိုက္ခံစားရရိွမႈအား တင္ျပလိုက္ရပါသတည္း။ ။

ထက္ေကာင္းလတ္(မင္းဘူး)


ဆရာေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္အား သုံးသပ္ခံစားျခင္း

၀တၳဳတို(၁) “ မုန္းေခ်ာင္းေရနဲ႔ ေဆးပါ့မယ္”
၀တၳဳအစမွာပင္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ျဖင့္ စာဖတ္သူအား အလြမ္းပံုရိပ္ဆိုၿပီး ဇာတ္ေကာင္ငဘုန္း၏ ငယ္ဘ၀ နာက်ည္းသနားစဖြယ္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဆင့္လိုက္ပါသည္။ ငယ္ဘ၀ ငဘုန္းမွ ကိုဘုန္းေမာင္ အရြယ္လတ္ေရာက္လာခဲ့သည္။ ထိုဘ၀ အရြယ္မွာပင္ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူး အခ်စ္ဦး ခင္၀င္းမႏွင့္ ေတြ႔ႀကဳံဆုံစည္းလိုက္ရၿပီးမွ အခ်စ္ဦး ခင္၀င္းမ မိဘမ်ားက ဂုဏ္အဆင့္ခြဲျခားမႈေၾကာင့္ ခ်စ္အသည္းကြဲကာ မယွဥ္ႏိုင္ေသာ ဓနဂုဏ္ကို တစ္ေကာင္ၾကြက္ ကုိဘုန္းေမာင္ လက္ေျမာက္ အရႈံးေပးလိုက္ရသည္။ နာၾကည္းခ်စ္အလြမ္းၾကားမွ ကိုဘုန္းေမာင္ဘ၀တစ္ဆစ္ခ်ဳိးေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕မွ ဌာန၀န္ထမ္း အထက္တန္း စာေရး ခင္ပပၿမိဳင္ႏွင့္ေတြ႔။ ခ်စ္ႀကိဳက္ေပါင္းသင္းခဲ့သည္။ အခ်စ္နာက်ည္းအလြမ္းႏွင့္ ကိုဘုန္းေမာင္ဘ၀၊ျပန္လည္ စိုေျပလန္းဆန္းလာခဲ့သည္။ထုိမွ (၂) ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္၍ (၁)ႏွစ္အရြယ္ သမီးေလး ခင္ဘုန္းၿမိဳင္ကို တစ္ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔ပြဲ က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဌာန အထက္အရာရိွ ကုိဘုန္းေမာင္ဆရာ ႏိုင္ငံျခားထြက္သြားသည္။ကုိဘုန္းေမာင္လည္း နယ္စီမံကိန္းတစ္ခုတြင္ ယာဥ္ေမာင္းတာ၀န္ျဖင့္ သြားေရာက္ေနရသည္။ စာေရးဆရာက ကာလယႏၱရားေရြ႕လားမႈကို ထုိေန႔မွာပင္ ဇနီးခင္ပပၿမိဳင္ႏွင့္ စာရင္းရွင္း လမ္းခြဲခဲ့ၾကသည္။ ဇနီးခင္ပပၿမိဳင္ ႏိုင္ငံျခားသြား အလုပ္လုပ္ဖို႔ေျပာ၊ ကုိဘုန္းေမာင္ ခြင့္ မျပ၊ ထိုမွ ခင္ပပၿမိဳင္က ကိုဘုန္းေမာင္ဆရာ၊ ႏိုင္ငံျခားမွ ေရးပို႔ေသာ စာကိုျပ။ အေၾကာင္းစုံသိရ။ ကုိဘုန္းေမာင္ ဆရာ့စာအရ ဇနီး ခင္ပပၿမိဳင္ႏွင့္ သမီးေလး ခင္ဘုန္းၿမိဳင္ကို လက္လႊတ္ေပးခဲ့ရသည္။ ဤေနရာ၌ စာေရးဆရာသည္ အထက္အရာရိွ ဆရာႏွင့္ ခင္ပပၿမိဳင္တို႔ တိတ္တိတ္ပုန္းဇာတ္လမ္းကို ျမွုဳပ္ကြက္လုပ္ထားခဲ့ၿပီး မသိေသာ ကုိဘုန္းေမာင္(၃)ႏွစ္ေျမာက္ သမီးေလး ေမြးေန႔ ေရာက္မွ ေဖာ္ျပလိုက္သည္။
ပထမတစ္ခ်က္က ကုိဘုန္းေမာင္ႏွင့္ ခင္ပပၿမိဳင္တို႔ ေပါင္းသင္းၾကၿပီး (၂)ႏွစ္အေရာက္ သမီးေလး ခင္ဘုန္းၿမိဳင္(၁)ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔ က်င္းပခဲ့သည္ဆိုရာ ရႈပ္ေထြးသြားရသည္။ စာေရးဆရာက ေရွ႕ဇာတ္လမ္းအတြက္ ျမွဳပ္ကြက္လုပ္ၿပီးမွ ဇာတ္ရိွန္အျမင့္ ေနရာထား ဖြင့္ျပလိုက္ျခင္းသည္ ဇာတ္လမ္းအား “ ေပါ့” သြားသည့္ လုပ္ကြက္ျဖစ္သြားေစပါသည္။ ျမဳပ္ကြက္ကို ေဖာ္ျပျခင္း“ခိုင္မာမႈ” မရိွသလို ျဖစ္ေနပါသည္။ ကိုဘုန္းေမာင္ ခင္ပပၿမိဳင္ႏွင့္ ေတြ႔ရစဥ္က သမီးေလးခင္ဘုန္းၿမိဳင္မရိွေသး။ သို႔မဟုတ္ မရေသး။ ကိုဘုန္းေမာင္ႏွင့္ ခင္ပပၿမိဳင္ရၿပီး(၂)ႏွစ္ျပည့္မွ (၁)ႏွစ္ျပည့္ သမီးေလးကို ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္း၌ ကိုဘုန္းေမာင္ႏွင့္ ခင္ပပၿမိဳင္ရသည့္ သမီးေလးဆုိပါက အရိပ္အျမြက္ေဖာ္ျပျခင္း သို႔မဟုတ္ ကိုဘုန္းေမာင္မသိေအာင္ တစ္ေနရာတြင္ ထားေပးထားျခင္း၊ ေနာက္တစ္ခ်က္ ေဆးပညာေသြးသားအရ ခင္ပပၿမိဳင္သည္ ကိုဘုန္းေမာင္ႏွင့္အတူ ေပါင္းသင္းေသာ္လည္း ကေလးမရဘဲ တိတ္တိတ္ပုန္းေဖာက္ျပန္ေသာကိုဘုန္းေမာင္ ဆရာႏွင့္မွ ကေလးရျခင္းဆိုလွ်င္ ကိုဘုန္းေမာင္ လုံး၀ မသိျခင္းလား၊ သို႔မဟုတ္ ခင္ပပၿမိဳင္ကို ခ်စ္လြန္း၍ အလိုလိုက္ၿပီး ေဖာက္ျပန္မႈကို ခြင့္ျပဳေပးထားျခင္းလား။ သို႔ မဟုတ္ ဇနီးျဖစ္သူ တစ္ပါးသူႏွင့္ ေဖာက္ျပန္ရာမွ ရေသာကေလးကို သိပါလွ်က္ အမည္ကို ဖခင္ မိခင္အမည္ပါ ထည့္၍ ခင္ဘုန္းၿမိဳင္ဟု ေပးထားျခင္းသည္ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ရသည္။သို႔မဟုတ္ ျပယုဂ္လုပ္“ ျမုဳပ္ကြက္” အတြက္ “ ေဒါက္” လုပ္ထားျခင္းလား။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ကိုဘုန္းေမာင္ ခင္ပပၿမိဳင္ကို ျဖဴစင္ေသာ အခ်စ္ႏွင့္ စြဲခ်စ္သည္ဟု ယူဆႏိုင္ပါမည္လား။ ေနာက္တစ္ခ်က္ ကိုဘုန္းၿမိဳင္သည္ အထက္အရာရိွဆရာႏွင့္ မိမိ ခ်စ္ဇနီး တိတ္တိတ္ပုန္းေဖာက္ျပန္ေနမႈကို ရိုးအ လြန္းေသာ၊ ဘာမွ မသိနားလည္ေသာ အေျခအေနျပထားျခင္းသည္ ဇာတ္ျမွုဳပ္ကြက္အတြက္ ဖန္တီးထားသည့္အကြက္အျဖစ္ ေပါ့ရွပ္ရွပ္ ျမင္ေနရျခင္း၊ ထုိ႔အျပင္ ျမွုဳပ္ကြက္အားလုံးကို ကိုဘုန္းေမာင္ဆရာ အေမရိကန္မွ ေရးေပးလိုက္ေသာ စာပါ
(၁) “ ခင္ဘုန္းၿမိဳင္ဟာ ဆရာ့ ရင္ေသြးေလးပါ၊ အခုထိ ေမာင္ဘုန္းေမာင္နဲ႔ ၿမိဳင္ သားသမီး မရဘူး မဟုတ္လား” ဆိုျခင္း
(၂) “ သမီးေလးနဲ႔ ၿမိဳင္ကိုလည္း အခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္လို႔ ဆရာ့ထံ ျပန္ေပးပါေတာ့ကြယ္” ဆိုျခင္းတို႔သည္ ျမွဳပ္ကြက္ဇာတ္ရိွန္အျမင္အား “ ဟာ” ခနဲ ျဖစ္ျဖစ္ေစေသာ စာေရးဆရာ ဆင္ကြက္အစား “ရိုးအ” သည္ထက္ “ အေပါစား” ျဖစ္ရေတာ့သည္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ ကိုဘုန္းေမာင္သည္ မူလ ခင္ပပၿမိဳင္ကို ရယူစဥ္ သူ႔အထက္အရာရိွ ဆရာ့ထံမွ အကန္႔အသတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ရယူထားသည့္သေဘာ။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ တကယ္ခ်စ္မိၿပီး ခင္ပပၿမိဳင္ကို ကုိဘုန္းေမာင္ ရယူခဲ့ျခင္းဟု စာေရး ဆရာ ပထမ ေရးသားခ်က္သည္ “ အားပ်က္” ေစရပါသည္။ ဤသို႔ ဆိုလွ်င္ ကိုဘုန္းေမာင္ ဇာတ္လိုက္ခမ်ာ “ အေပါစား” ဆန္ရျပန္ေလသည္။ ေနာက္နံပါတ္(၃) အခ်က္ “ ေမာင္ဘုန္းေမာင္ရဲ႕ ၿမိဳင္ကို သေဘာထားႀကီးႀကီးနဲ႔ ဆရာ ျပန္လက္ခံမွာပါ” ဟု ဆိုသည္တြင္လည္း ဤေနရာ၌ ကိုဘုန္းေမာင္ ခင္ပပၿမိဳင္ အထက္အရာရိွ ဆရာဆိုသူတို႔သည္ အခ်စ္ကာမကို သေဘာထားႀကီးျခင္း အေနမ်ဳိးထက္ ၊ အႏိုင္အထက္၊ တန္ဖိုးမဲ့ သစၥာမဲ့ေပးကာ၊ ယူၾက၊ ျပန္ေပး၊ ျပန္ယူ သေဘာမ်ဳိးျဖစ္ေနသည္။ ကိုဘုန္းေမာင္ အခ်စ္ကို တန္ဖိုးထား ၊ ခင္ပပၿမိဳင္ကို ယူခဲ့သည္။(၂)ႏွစ္ၾကာမွ ေနာက္ေၾကာင္းစုံ ေနာက္မွ သိရၿပီး ဆရာ့လက္ထဲ ခ်စ္သူဇနီး သမီးေလးတို႔ကို နာက်ည္း အလြမ္းရင္မွာပိုက္ ၀ ကြက္ျပန္ေပးခဲ့ရင္း “ ရက္စက္ၾကပါေပ့ ခင္ပၿမိဳင္ၿမိဳင္ႏွင့္ ဆရာတို႔ရယ္”။ ရိုးသားလွေသာ ဘုန္းေမာင္ တစ္ေကာင္ၾကြက္၊ ပစ္တိုင္းေထာင္အရုပ္၊ ႀကိဳးရႈပ္ေအာင္ လုပ္သြားနိုင္ရက္ၾကပါသည္။” ဟူေသာ ညည္းျခင္းလြမ္းနာသည္ ဇာတ္လိုက္ ကိုဘုန္းေမာင္အား စာေရးဆရာက ညည္း ျပေပးလိုက္သည္မွာလည္း အမွန္ေတာ့ သေဘာထားႀကီး အေပါစားမဆန္ေစဘဲ ကိုဘုန္းေမာင္ကို သနားလြမ္းနာက်ည္းအားေတြပိုေစဖို႔ ရည္ရြယ္ဟန္ရိွပါသည္။ သည့္ထက္လြမ္းျပၿပီး စာဖတ္သူရင္ရိုက္ခတ္ေစဖို႔ စာေရးဆရာက ကိုဘုန္းေမာင္ကို ဟိုးရိုးမအနီး မုန္းေခ်ာင္းေရစပ္ဆီသို႔ အလြမ္းေတြဖြဲ႔၊ အသည္းႏွလုံးတစ္စစီ ေၾကြခိုင္း၊ အလြမ္းဓါတ္ခံ၊ အလြမ္းအေဆြးေတြအျပည့္ျဖည့္ ဇာတ္လိုက္၊ ကိုဘုန္းေမာင္အား အလြမ္းအေဆြးေတြ တနင့္တပိုး အလြမ္းစကားေတြ ဆိုခို္င္းျခင္းအား ကၽြန္ေတာ္တို႔ စာဖတ္သူမ်ား “ ဤမွ်ေလာက္အေပါစားဆန္ေသာ ကိုဘုန္းေမာင္ကိုပဲ ေဒါပြရပါမည္လား” စာေရးဆရာကိုပဲ အျပစ္ဖို႔ရပါမည္လား၊ တစ္ခုခုေတာ့ တစ္ခုခုဟု သံသယႏွင့္ ခံစားရမိ“ ပါသတည္း။

၀တၳဳတို(၂) “ အငယ္ေလးကို ခ်စ္ခဲ့မိလို႔(၁)”
အေႏွာင္အဖြဲ႔ မိသားစုႏွင့္ ဇရာအို အသက္ႀကီးမွ ကညာပ်ဳိ အခ်စ္ငယ္ေလးႏွင့္ေတြ႔၊ အခ်စ္စန္းပြင့္ရာမွ ျမက္ႏု ရႊမ္းရႊမ္းကို အသာငမ္းငမ္း စားမိေသာ ႏြားအိုႀကီး ျမက္ႏုလည္ပင္းနင္ရေသာ ဇာတ္လမ္းျဖစ္သည္။ ဤဇာတ္လမ္းမွာ အခ်စ္မီးေမႊးမိသည္က ဇရာအို၊ အခ်စ္မီးေတာက္ေစသူက ကညာပ်ဳိေလး ခ်စ္စုမ။ အလုပ္ဌာန၊ ကုမၸဏီ၊ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၌ ပ်ဳိရြယ္ကညာေလးမ်ား ခန္႔ထား၊ အထက္၊ ဇရာအို ျမက္ႏုႀကိဳက္မ်ားက အေႏွာင္အဖြဲ႔ ဇနီး သားသမီးမ်ား ရိွသည့္ၾကားမွ ေတြ႔ျမင္ နီးစပ္ထိေတြ႔မႈမ်ားျဖင့္ ေပါက္ကြဲေပၚထြက္လာေသာ အခ်စ္မီးေတာက္ ဇာတ္လမ္းျဖစ္သည္။ ထိုဇာတ္လမ္းမွ အခ်စ္မိုက္မွားမႈ၊ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ တန္ျပန္ခံစားရမႈမ်ား၊ အက်ဳိးယုတ္သိကၡာမဲ့ ဆုံးရႈံးမႈမ်ား၊ ေနာင္မွ တေသာ ေနာင္တမ်ားကို ဒႆန သေဘာတရားမ်ားျဖင့္ ေဖာ္က်ဴးျပထားသည္။ စာေရးဆရာက ငယ္ရြယ္စဥ္ ၿမီးေကာင္ေပါက္၊ မိုက္ရူးရဲအခ်စ္ထက္ ႀကီးမွ မွားသည့္ ႀကီးမိုက္ႀကီး အခ်စ္ေရာဂါသည္ သိလွ်က္ႏွင့္ တိုး၍ အဆေထာင္ေသာင္းပိုသည္” ဟု ဆိုသည့္အတိုင္း “ မသိလို႔” ဆိုးေသာ လူမိုက္ကို သနားညွာတာ၊ ခြင့္လႊတ္တတ္ၾကေသာ္လည္း သိလွ်က္ႏွင့္ဆိုးေသာ လူမိုက္ကိုေတာ့ ခြင့္မလႊတ္ၾကရုံမက အားလုံးက ႏွာေခါင္းရႈံ႕ၾကရ၊ ခြင့္မလႊတ္ၾကမည္မွာ ဓမၼတာ” ဟူေသာ ဒႆန တရားႏွင့္ ယွဥ္တြဲၿပီးး ထားပါသည္။ အခ်စ္ရူး ဇရာအိုကို ခ်စ္ပရိယာယ္မာယာ၊ အခ်ဳိ၊ အပို၊ အငိုအခၽြဲ၊ အျပစ္ကေလးမ်ားႏွင့္ ဖမ္းစားခဲ့ေသာ ကညာပ်ဳိ ခ်စ္စုမ ၊ လွည့္စားပရိယာယ္မ်ားအၾကား၊ အခ်စ္စစ္ၿပိဳင္လူလည္၊ လူငယ္ေလး ၀င္းမင္းႏွင့္ အခ်စ္စစ္ၿပိဳင္ခင္း၊ ယွဥ္ႏႊဲခဲ့ေသာ ဇရာအို ဦးေရႊ၀င္း။ “ အစ” ပန္းအထြက္မွာပင္ အရႈံးက ကညာပ်ဳိေလးႏွင့္ ခ်စ္ျခင္း။ မိသားစု သိၿပီး အရွက္ရ၊ သိကၡာက်၊ အယုံအၾကည္ ကင္းမဲ့ခံရျခင္း၊ ေနာက္ ဒုတိယအခ်က္က ခ်စ္ကညာပ်ဳိ၊အငယ္ေလး ခ်စ္စုမလွည့္စားအခ်စ္ေၾကာင့္ အခ်စ္စစ္ၿပိဳင္ လူလည္ လူငယ္ ၀င္းမင္း ပဏာ မ အခ်စ္အသာစီးရသြားလို႔ ဇရာအိုႀကီး အခ်စ္အသည္းကြဲ အခ်စ္ရူးႀကီးအျဖစ္ အလြမ္းမိုးေတြရြာ ၊ “ အခ်စ္လိပ္ကေလးနဲ႔အခ်စ္ကုိေရႊယုံ ၊ ဂႏၱ၀င္ အခ်စ္ေျပးသမား” ေမာ္ဒန္ကဗ်ာေလးရြတ္၊ က်မ်က္ရည္ ၀ဲ - ၀ဲ ျဖင့္ အလြမ္းခံစား နိဂုံးျပထားပါသည္။
ဤ၀တၳဳေလးသည္ ေလာက လူမႈ နယ္ပယ္မွာ ေစာင့္စည္းမ်ဳိသိပ္မႈ မရိွ၊ ေဖာက္ျပန္ျဖစ္ပ်က္တတ္မႈကို အခ်စ္တဏွာ ရာဂ၊ ဆားငံေရ ေသာက္သုံးမိၾကသလို ေသာက္ေလ၊ ေသာက္ေလ ငတ္မေျပ ဘ၀ ျဖစ္စဥ္ ျပယုဂ္္ ျဖစ္ပါသည္။ ဇရာအုိ အခ်စ္ရူးႀကီး ဦးေရႊ၀င္း က်မ်က္ရည္၀ဲ အလြမ္းျဖင့္ ေနာင္တကို ခ၀ါ ခ်ထားပုံ။ စာေရးဆရာက အဆုံးေလးသတ္ထားသည္မွာ အငယ္ေလးကို ခ်စ္ခဲ့မိလို႔(၁)မွာ မၿပီးျပတ္ေသးေသာ အဆက္အညႊန္းဆီ ရည္ရြယ္ထားေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အေရးအသား ဇာတ္လမ္းဖြဲ႔ထားျခင္း ႀကိဳက္ပါသည္။

၀တၳဳတို(၃) “ အငယ္ေလးကို ခ်စ္ခဲ့မိလို႔(၃) ”
အငယ္ေလးကို ခ်စ္ခဲ့မိလို႔ (၁) အဆက္ အငယ္ေလးကိုခ်စ္ခဲ့မိလို႔(၂) ျဖစ္ရမည္။ ယခုေတာ့ (၁)အၿပီး (၃)ျဖစ္ေန၍ ေၾကာင္သြားမိပါသည္။ ၀တၳဳ စာမ်က္ႏွာ မွားခ်ဳပ္သည္ထင္၍ ေသခ်ာ စစ္ၾကည့္သည္။ မမွားပါ။ (၁) အဆက္(၂) မပါ။(၃) သာျဖစ္ေနပါသည္။ စာေရးဆရာ မူလအစီအစဥ္သည္ (၂) ျဖစ္မည္။ အေၾကာင္းေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ (၂) မျဖစ္ခဲ့ရျခင္းအား သို႔ မဟုတ္ လႈပ္ရွားရိုက္ခတ္မႈ အေပၚ ၀တၳဳေပၚ ဖန္တီးသည္လားမသိ။ သို႔ေသာ္ အငယ္ေလးကို ခ်စ္ခဲ့မိလို႔ (၃)သည္လည္း (၂) ျဖစ္ေနပါလားဟု ရိပ္စားမိလုိက္ပါသည္။
၀တၳဳအစမွာပင္ ဦးေရႊ၀င္းတစ္ေယာက္ ဇရာ၏ က်ဆင္းေနမႈကို ကိုယ့္ရုပ္သြင္ျပင္အား မွန္ထဲျပန္ၾကည့္ရင္း “ မုတ္ဆိတ္ေမြးလည္းျဖဴၿပီ၊ င့ါစိတ္ေတြဘာေၾကာင့္ မျဖဴေသးတာလဲ” ဟူေသာ အသိတရားရဖြယ္၊ စဥ္းစားသံေ၀ဂသုံးသပ္ခ်က္မွာ ဖတ္ရႈရသူမ်ားအတြက္ နက္ရႈိင္းစြာ ရေစေသာ အသိတရားပင္ ျဖစ္ေစပါသည္။ ဇရာအို ဦးေရႊ၀င္း မွန္ထဲၾကည့္ျမင္ၿပီး အသိတရား စကားဆိုေသာ္လည္း သူ႔ရင္ခြင္ထက္က ေျပးထြက္သြားသည့္ ခ်စ္အငယ္ကညာပ်ဳိေလး၊ ခ်စ္စုမကို အခဲမေက် သု႔ံျပန္ေလဦးမည့္ “ ခ်စ္စုမေရ မင္းဘာတတ္ႏိုင္ေသးလဲ။ ငါ့ကို လိမ္ညာလို႔ ရမယ္ ထင္သလား မင္းလက္ထပ္ယူမယ့္ ၀င္းမင္းဆိုတဲ့ ေကာင္ေလးဆီကို နင္နဲ႔ငါတို႔ရဲ႕ ၀တၳဳဇာတ္လမ္း စာမူတစ္ေစာင္ မိတၱဴကူးပို႔လိုက္ၿပီ။ ဒီႏွစ္ ေနာက္ဆုံးစာေမးပြဲ ေျဖၿပီးတာနဲ႔ ၀င္းမင္းေကာင္ေလး လာေခၚၿပီး ထြက္ေျပးမယ္ေပါ့။ အခုေတာ့ မင္းဘာတတ္ႏိုင္ေသးလဲ။ ဦးက ႀကိဳတင္ၿပီး အခ်စ္ေၾကာ္ျငာစာတမ္းနဲ႔ ပ်ံေလတဲ့ ငွက္ခါး နားကာမွ သိမယ္” လို႔ ဦးေရႊ၀င္း စိန္ေခၚေၾကြးေၾကာ္သံသည္ အငယ္ေလးကို ခ်စ္ခဲ့မိလို႔(၃) အစျဖစ္သလို အငယ္ေလးကို ခ်စ္ခဲ့မိလို႔(၁)၏ အဆက္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ခံစားမိရပါသည္။
သည္မွာ ဦးေရႊ၀င္းတစ္ေယာက္ ခ်စ္စုမ စာေမးပြဲ ေျဖအၿပီး ပုံမွားရိုက္ ဂ်စ္ကားျဖင့္ တင္ခိုးေျပးခဲ့သည္။ ဒါကို ေနာက္မွ ခ်စ္စုမ အေၾကာင္းစုံသိရသည္။ ခ်စ္သူ၀င္းမင္းက ဦးေရႊ၀င္းပို႔ေပးခဲ့ေသာ ၀တၳဳစာမူဖတ္ၿပီး ခ်စ္စုမကို အထင္လြဲ ေဒါသျဖင့္၊ နာက်ည္းစြာ ျဖတ္စာေရး၊ စာကို ဦးေရႊ၀င္းထံမွ တဆင့္ ခ်စ္စုမကို ေပးေစခဲ့သည္။ ၀င္းမင္းက ခ်စ္စုမဆီ ျဖတ္စာမေရးခင္ ခ်စ္စုမ စာေမးပြဲအၿပီး ခိုးေျပးၾကရန္ ခ်ိန္းစာကို ခ်စ္စုမထံ ႀကိဳေပးခဲ့၍ ဦးေရႊ၀င္းတစ္နည္းနည္းျဖင့္ သိသည္ကိုေတာ့ စာေရးဆရာက ဖြင့္ျပမထား။ ၀င္းမင္း နာက်ည္းေဒါသျဖတ္စာ ဦးေရႊ၀င္းပါ သိေစဖို႔ ဦးေရႊ၀င္းမွ တစ္ဆင့္ေပးေစျခင္းသည္ ဇာတ္လမ္းအကြက္ ဆက္မိပါသည္။ ထိုစာပါအရ ဦးေရႊ၀င္းက အကြက္ဆင္၊ ၀င္းမင္းေပးခိုင္းေသာ စာကို သူ႔ဂ်စ္ကား ဒရိုင္ဘာႏွင့္ ခ်စ္စုမစာေမးပြဲၿပီးထြက္အလာ ခ်စ္စုမကိုေပး၊ ဒရိုင္ဘာက ေရွ႕နားမွာ ခ်စ္စုမကို လူတစ္ေယာက္ေစာင့္ေနသည္ ေျပာေခၚ။ ခ်စ္စုမ မဖိတ္ဘဲ လာေခၚေသာ ဒရိုင္ဘာကို မယုံမရဲႏွင့္ လိုက္လာ။ ၿမိဳ႕ျပင္ေရာက္၊ ဂ်စ္ကားကို အရိွန္ျပင္းျပင္းႏွင့္ ေမာင္းလာေနာက္ ရုတ္တရက္ အရိွန္ေလွ်ာ့္ ဘရိတ္ေဆာင့္နင္း ခ်စ္စုမ ယိုင္သြားၿပီး ဂ်စ္ကားသံေဘာင္ႏွင့္ ရိုက္မိ၊ ကားသမားအျပင္ လြင့္က်။ ခဏအတြင္း မိုးကာအက်ၤီႏွင့္ လူတစ္ေယာက္ ဆိုင္ကယ္စီးလာ။ ဂ်စ္ကားေဘးထိုးရပ္၊ ေနာက္ဂ်စ္ကားေပၚ လႊားကနဲ ခုန္တက္၊ ဂ်စ္ကားကို ဒလၾကမ္းေမာင္းထြက္သြား၊ တစ္ဖက္က စီရာတိုင္ ကိုင္ကားေမာင္း၊ လက္တစ္ဖက္က ထိခိုက္မိၿပီး မူးေနေသာ ခ်စ္စုမခါးကို တအားဖက္ထား၊ ပါးစပ္ကလည္း တဟားဟားရယ္ရင္း-
“င့ါအခ်စ္ဆုံးေလး မင္းဘယ္ကို ေျပးအုံးမွာလဲ။ အခ်စ္ဆိုတာ စြန္႔လႊတ္ျခင္း မဟုတ္ဘူးလို႔ ငါေျပာထားတာ၊ မင္းေမ့သြားတာလား၊ သနားစရာမရိွဘူးကြမွတ္ထား၊ ခ်စ္စုမကို ငါလုံး၀ လက္လႊတ္မခံႏိုင္ဘူး၊ အသည္းေလး ခ်စ္စုမေရ ဦးအခ်စ္ရူးႀကီး ႀကီးမိုက္ႀကီးကို ခြင့္လႊတ္ေပးပါ ကေလးရယ္” စာေရးဆရာ ရုပ္ရွင္ဆန္ဆန္ ဇာတ္လမ္းမ်ဳိး ဆင္ေရးျပလိုက္ပုံကေတာ့ ဇရာအုိႀကီး အခ်စ္မွာ မ်က္စိမရိွဆိုသည့္ စကားရပ္ႏွင့္ အံကိုက္ပါလား။ “ ထားပါေတာ့” “ ထားပါေတာ့” ေျပာရမည့္အတြက္ တစ္ကြက္ျဖစ္ပါသည္။
ဤလိုျဖင့္ ဇရာအို ဦးေရႊ၀င္းႏွင့္ ကညာပ်ဳိမာယာရွင္မေလး ခ်စ္စုမတို႔ သရက္ၿမိဳ႕သြား၊ ဦးေရႊ၀င္း သူငယ္ခ်င္းလူပ်ဳိႀကီး ခင္ေမာင္ၾကည္အကူအညီႏွင့္ အေျခခ်စည္းပြားေရးလုပ္၊ စီးပြားေရးကို ခ်စ္စုမ ခ်ဳပ္ကိုင္၊ ဦးေရႊ၀င္းသူငယ္ခ်င္း ခင္ေမာင္ၾကည္က ႀကီးၾကပ္လုပ္ကိုင္၊ ၾကာလာေတာ့လည္း တိုးတက္မႈ မရိွ၊စီးပြားေရးက်လာ၊ ထိုအခ်ိန္မွာ ဦးေရႊ၀င္းသားႀကီးႏွင့္ ဖုန္းအဆက္အသြယ္ရ၊ က်န္ရိွေသာ ဇနီးႀကီးႏွင့္ မိသားစု အေျခအေနဒုကၡေရာက္ေနပုံ အစ္မအႀကီးဆုံး ဘြဲ႔ယူၿပီး ေယာက်္ားယူေတာ့မည္။ အမိအဖျဖစ္ခဲ့ရျခင္းမွ ခံစားရမႈအျပည့္ျဖင့္ ေျပာလိုက္ေသာ ရင္နင့္ဖြယ္စကားမွာ “ အေဖဆိုတာ လူမႈနယ္ပယ္ထဲမွာ ဘာနဲ႔မွ အစားထိုးလို႔မရပါဘူးအေဖရယ္” ဆိုေသာ စကားရပ္ကေလးမွာ ခံစားရသူတို႔အဖို႔ မ်က္ရည္က်၊ ရင္နင့္စရာမို႔ ေျပာင္ေျမာင္လွပါသည္။ သားႀကီးဖုန္းဆက္ၿပီး ေျပာလိုက္ေသာ စကားႏွင့္ ဇနီးႀကီး အိပ္ယာထည္းလည္း၊ မိသားစုေတြ ကသီလင္တာ ဒုကၡေရာက္အသိတို႔ ေပါင္းစပ္ၿပီး ဦးေရႊ၀င္းႏွလုံးသားထိခိုက္ခဲ့ရသည္။ ထိုထိခိုက္ခ်က္ႏွင့္ အေၾကာင္းျပေတြေ၀ခဲ့ရေသာ ဦးေရႊ၀င္းကို ခ်စ္ဇနီးငယ္ေလး ခ်စ္စုမေခၚသည္ကို မၾကားရေကာင္းလား၊ အေတြးလြန္ေနရသလား၊ အလိုမက်မႈျဖင့္ ခ်စ္စုမက ဦးေရႊ၀င္းကို ရင့္သီးအေခၚေၾကာင့္ ဦးေရႊ၀င္း ေဒါသျဖစ္၊ စိတ္ပ်က္ပ်က္ျဖင့္ အျပင္ထြက္ခဲ့သည့္ ဦးေရႊ၀င္း အျပင္သြား လက္ဘက္ရည္ဆိုင္မွာ ထိုင္ခဲ့သည္။ စိတ္ေျပေပ်ာက္ေအာင္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ ထိုင္လိုက္ခါမွ ၀ိုင္းတစ္၀ိုင္းဆီးက သူ႔ခ်စ္အငယ္ေလးခ်စ္စုမ ေဖာက္ျပန္သတင္းၾကားလိုက္ရသည္။ ခ်စ္စုမသည္ ခ်စ္သူေဟာင္း ေထာင္က်၀င္းမင္းႏွင့္ေတြ႔၊ ေထာက္ပံ့မႈေတြေပး၊ ေဖာက္ျပန္ေနျခင္း အေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ ဦးေရႊ၀င္းထက္ ေဒါသထက္ “ အသိေနာင္တ” ရမိလိုက္ၿပီး ဘုရားေက်ာင္းဆီ ထြက္လာခဲ့သည္။ ဘုရားေရာက္ေတာ့ ဘုရားကန္ေတာ့။ ထိုမွ သူ႔မယားအငယ္ေလးယူခဲ့ၿပီး ကိုယ္က်င့္တရားပ်က္ခဲ့ရသည့္ ၀ဋ္ေၾကြးေပးဆပ္ရျခင္းေက်ရန္ ေလွ်ာက္ထားသည္။ အသိေနာင္တေလးႏွင့္ အိမ္ျပန္လာခဲ့ေသာ ဦးေရႊ၀င္း၊ တိုက္ဆိုင္စြာပင္ အိမ္ေရာက္ေနၾကေသာ ခ်စ္စုမ အေဖႏွင့္အေမကို ေတြ႔လိုက္ရသည္။ ဦးေရႊ၀င္း ေရာက္လာလာျခင္း ခ်စ္စုမ အေမက သူ႔သမီးေလးကို မတရားခိုးယူေပါင္းသင္းၿခိမ္းေျခာက္ ေပါင္းသင္း၍ အေဖ၊ အေမတို႔ လာေခၚၾကပါဆိုသည့္ စာျပသည္။ ဦးေရႊ၀င္း ေဒါသျဖစ္ျဖစ္ႏွင့္ ခ်စ္စုမကို လွမ္းေခၚသည္။ ခ်စ္စုမ မရိွ။ ထိုအခါက်မွ အိမ္ေဖာ္ေကာင္မေလးက ခ်စ္စုမ မရိွေတာ့ေၾကာင္းႏွင့္ ျဖစ္ရပ္အေၾကာင္းေတြ ေျပာျပေတာ့သည္။ ဗီဇ၀ါသနာကိုယ့္က်င့္ေဖာက္ျပန္ေသာ ခ်စ္ဇနီးငယ္ေလး ခ်စ္စုမ ဦးေရႊ၀င္းယုံၾကည္ စိတ္ခ်ရသည့္ သူ႔သူငယ္ခ်င္းအရင္း ခင္ေမာင္ၾကည္ႏွင့္ တိတ္တိတ္ပုန္းေဖာက္ျပန္ရာမွ အခုေတာ့ သိသိသာသာ သူ႔ဂ်စ္ကားေရာ ရိွသမွ် ပစၥည္းအကုန္ယူ အပိုင္ႀကံ ထြက္ေျပးသြားသည္ကို သိလိုက္ရ။ ခ်စ္စုမ အေဖ ၊ အေမသည္လည္း သမီးဇာတ္သိၿပီး ဘာမွ မတတ္ႏိုင္ေတာ့။ ဦးေရႊ၀င္းသည္လည္း ေနာင္တႀကီးစြာရ။
ထိုေရးကြက္သည္ စာေရးဆရာ၏ ပိုင္ႏိုင္ေသာ ကြင္းဆက္အရွိန္ျမင့္ကြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤေရးကြက္ျပယုဂ္သည္ ဘ၀ သင္ခန္းစာမ်ား၊ အခ်စ္ေဖာက္ျပန္မႈအမွား၏ ေနာင္တမ်ား၊ အတုံ႔အလွည့္မ်ား၊ ေက်းဇူးသစၥာမဲ့ျခင္းမ်ား၊ အခ်စ္သစၥာမဲ့မႈမ်ား၊ ေဖာက္ျပန္မႈမ်ားကို“ တေထြးႀကီး” ေဖာ္က်ဴးေစၿပီး ထိုမွ ဦးေရႊ၀င္း(၄၉)ႏွစ္ေျမာက္ ဘ၀သံေ၀ဂ(၇)ခ်က္ႏွင့္ အခ်စ္ဆိုတာ စိတ္ကူးယဥ္လို႔ ေကာင္းေပမယ့္ လက္ေတြ႔ဘ၀မွာ စိတ္ကူးယဥ္ ဆန္လို႔ မရ” ဆိုေသာ ေဖာ္က်ဴးျပသြားပုံမွ ဒႆန ေျမာက္လွပါသည္။

၄။ ၀တၳဳတို(၄) “ မုန္းလို႔ေခၚပါ ကိုကိုရယ္”
လြမ္းစရာ တမ္းတစရာ ၀တၳဳေလးျဖစ္ပါသည္။ တစ္ေ၀းတစ္လံၿမိဳ႕ႀကီးမွ မိသားစုမပါဘဲ တစ္ကိုယ္တည္း တာ၀န္ျဖင့္ လာေရာက္ေနေသာ ကိုမ်ဳိးခ်စ္ဆိုသူကို ရိုးမအနီး ခ်င္းရြာေလး က ရိုးသားျဖဴစင္လွသည့္ ခ်င္းမပ်ဳိျဖဴေလး ခင္ဖုန္း တိတ္တခိုးတ စြဲလမ္းခ်စ္မိေနျခင္း၊ ၿမိဳ႕ႀကီးသားကိုမ်ဳိးခ်စ္ကလည္း ၿမိဳ႕မွာ က်န္ခဲ့သည့္ ဇနီးႀကီးႏွင့္ မိသားစုကိုေမ့၊ အနီးကပ္ေတြ႔ေနရေသာ ခ်င္းမ ပ်ဳိျဖဴေလး ခင္ဖုန္းကို ခ်စ္သည္။ ခ်င္းမေလး ခင္ဖုန္းမွာလည္း အခ်စ္ကိုသာ ဦးစားေပး လူပ်ဳိ၊ လူလြတ္၊ အေႏွာင္အဖြဲ႔ ရိွမရိွ မဆန္းစစ္ တုန္႔ျပန္ခ်စ္ ခ်စ္မိလို႔ ကိုမ်ဳိးခ်စ္ နာမည္အစား “ ကိုကို” လို႔ပင္ ခ်စ္သညာႏွင့္ ေခၚခဲ့သည္။
ကိုကိုဆိုတဲ့ ကိုမ်ဳိးခ်စ္ကလည္း ကိုယ့္မလြတ္လပ္မႈကို ဖုံးကြယ္ရင္း ကုိယ့္ဘ၀အမွန္ကို မပြင့္မလင္း ဆင္ေ၀ွ႕ရန္ေရွာင္ သေဘာမ်ဳိးနဲ႔ ခ်စ္အငယ္ေလး ခင္ဖုန္းကို ေသြးတိုးစမ္းရင္း ေမးသည္က “ ကိုကို႔မွာ တစ္ျခားခ်စ္ၿပီးသား တစ္ေယာက္ရိွေနရင္ ခင္ဖုန္းက ကိုကို႔ကို ခ်စ္ဦးမွာလား” ဆိုသည္ပင္။ ဤအခ်က္သည္ အခ်စ္သစၥာမထားေသာ၊ ေဖာက္ျပန္ေသာ၊ မရိုးသားေသာ လူတစ္ေယာက္၏ ရုပ္လုံးကို ေဖာ္ျပကြက္ျဖစ္ပါသည္။ ဤတြင္ ရိုးသားျဖဴစင္ေသာ ခ်င္းမေလး ခင္ဖုန္း သူ႔အခ်စ္ ကိုကိုတစ္ေယာက္ ေနာက္ေၾကာင္းမရွင္း မလြတ္လပ္ေသာ မယားႀကီးသားႀကီးေတြ ရိွမွန္းသိလိုက္ရသည့္အခါ သူတစ္ပါး မိသားစု ဘ၀ပ်က္ ဒုကၡမေရာက္ေစလိုေသာ၊ ျမင့္ျမတ္ျပတ္သားသည့္ စိတ္ျဖင့္ ကိုယ့္ႏွလုံးသား အခ်စ္မိုက္မွားမႈေၾကာင့္ မိရိုးဖလာ အမ်ဳိးအႏြယ္ကို ဖ်က္သည့္ မ်ဳိးဖ်က္မ အျဖစ္လည္း မခံလို။ အသိအျမင္မွန္ျဖင့္- “ တစ္ခါက ခ်စ္ခဲ့ရတဲ့ ကိုကိုေရ။ ခင္ဖုန္းကို မုန္းေမ့ၿပီး မုန္းေခ်ာင္းေရထဲ ေမွ်ာလိုက္ပါေတာ့။ ဒီအခ်စ္မ်ဳိး အျဖစ္ဆိုး ဘယ္ေသာအခါမွ ဘ၀ဆက္တိုင္း မႀကဳံပါရေစနဲ႔” ဆိုေသာ ခ်င္းမေလး ခင္ဖုန္း လြမ္းတခ်စ္အသည္း နာညည္းသံေလးျပဳ၊ ေရွာင္ခြာသြားပုံေလးသည္ ခ်ီးက်ဴးစရာ ေကာင္းလွသလို“ ခင္ဖုန္းခ်င္းမေလးႏွင့္ အတူေရာ၍ လြမ္းတ ခံစားမိပါသည္” ေနာက္ဆုံး ဇာတ္သိမ္း၊မ်ဳိးခ်စ္တစ္ေယာက္ သူ႔ဇနီးႀကီးႏွင့္ မိသားစု ေရာက္လာခဲ့ရာမွ သူ႔တိတ္တိတ္ပုန္း အခ်စ္ခံစားရျခင္းကို ညီညာမႈ၊ မညီညာမႈ၊ တိုင္းတာဥပမာျပဳၿပီး တိတ္တိတ္ ပုန္းအခ်စ္အသည္းကြဲခံစားေဖာက္ျပန္ အလြမ္းအား “ မုန္းေခ်ာင္း ေရစီးသံ တေ၀ါေ၀ါက ေလွာင္ေျပာင္ေနေလၿပီ” ဟု တင္စားေပးခ်က္သည္လည္း “ ထိမိေသာ တင္စားသေရာ္ကြက္မို႔ ေကာင္းပါသည္။ ဆိုရပါလွ်င္ သနားစရာ ရိုးသားျဖဴစင္လွေသာ အခ်စ္သစၥာရွင္ ခ်င္းမေလး ခင္ဖုန္း၏ အလြမ္းဘြဲ႔ ဟု ဆိုရႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အငယ္ေလးကို ေဖာက္ျပန္ခ်စ္ေသာ အငယ္ေလးခ်စ္ခဲ့မိေသာ ဇာတ္လမ္းဟုလည္း ဆိုရႏိုင္ပါသည္။

၀တၳဳတို(၅) “ ပန္ခ်င္ပါလွ်က္ မခူးရက္ပါ”
အသက္ႀကီး လူပ်ဳိႀကိး ဆရာ ဦးေရခ်မ္း အသက္ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ တပည့္မကေလး ကညာပ်ဳိ ခ်စ္ႏြယ္တို႔ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အခ်စ္ကို ဖြင့္မေျပာရဲၾကဘဲ တိတ္တခိုးႏွင့္ ႏွလုံးသားထဲမွ ခ်စ္ေနၾက။ ထိုမွ ျဖစ္ရပ္စုံ၊ ဇာတ္လမ္းကို သႀကၤန္အႀကိဳေန႔ ဧၿပီ(၁၃)ရက္၊ သႀကၤန္အႀကိဳသီခ်င္းထံမွ အတိတ္ကို ျပန္တူးေဖာ္တမ္းတလြမ္းရေသာ ခ်စ္ႏြယ္၏ ဇာတ္လမ္း အစေလးျဖင့္ ဖြင့္ျပထားသည္။ အသက္ႀကီးဆရာ ဦးေရခ်မ္း တပည့္မ အငယ္ေလးခ်စ္ႏြယ္ကို တိတ္တခိုးအခ်စ္။ တပည့္မေလး ခ်စ္ႏြယ္ကလည္း တိတ္တခိုးျပန္ခ်စ္။ အခ်စ္ကို ဆရာဦးေရခ်မ္း ဖြင့္ေျပာႏိုးဖြင့္ေျပာႏိုးေစာင့္စား။ ဖြင့္မေျပာေတာ့ ဖြင့္ေျပာဖို႔ မာယာပရိယာယ္ျဖင့္ လူငယ္ ေအာင္မိုး၊ ၀င္းျမတ္၊ ေယာက်္ားရွာ မေလး လင္းလင္းႏွင့္ အရြဲ႕တိုက္တြဲျပသည္။ ခ်စ္ႏြယ္တြဲျပသည့္ ေအာင္မိုးမွာ ခ်စ္ႏြယ္ကို ခ်စ္ၿပီး စိတ္မခ်ဘဲ အၿမဲေစာင့္ၾကည့္ေနသူ။ ေနာက္ ၀င္းျမတ္။ ၀င္းျမတ္ကလည္း ခ်စ္ႏြယ္ကို ခ်စ္၍ အရအပိုင္ခ်ဳိင္ယူဖို႔ ေစာင့္ေနေသာ လူလည္။ ေနာက္ေယာက္်ားရွာမေလး လင္းလင္းကလည္း ဘ၀တူျဖစ္ေသာ္လည္း ခ်စ္ႏြယ္ကို အခ်စ္ႀကီးခ်စ္၊ ေစာင့္ေရွာက္သူ။ ငါးပြင့္ဆိုင္ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းျဖစ္သည္။ ခ်စ္ႏြယ္ တကယ္ အခ်စ္ႀကီး ခ်စ္မိသူမွာ ဆရာ ဦးေရခ်မ္းျဖစ္သည္။ ဆရာ ဦးေရခ်မ္းကလည္း ဆရာႏွင့္ တပည့္မငယ္ အျဖစ္မို႔ ဖြင့္မေျပာဘဲ ႏွလုံးသားထဲ မ်ဳိသိပ္ အခ်စ္ႏွင့္ ေနသည္။ ခ်စ္ႏြယ္ကို ဖြင့္ေျပာရမည့္ အခ်စ္စကားအစား ခ်စ္ႏြယ္ မမိုက္မွားဖို႔ ဆုံးမ စကားမ်ားသာ ျဖစ္ခဲ့သည္။သည္တြင္ ခ်စ္ႏြယ္က ေအာင္မိုး၊ ၀င္းျမတ္၊ ေယာက်္ားရွာမေလး လင္းလင္းတို႔ႏွင့္ ပိုတြဲျပသည္။ ေယာက်္ားရွာမေလး လင္းလင္းႏွင့္ တြဲျခင္းကို ဦးေရခ်မ္း မစိုးရိမ္။ က်န္ႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ တြဲေနျခင္းကိုေတာ့ စိုးရိမ္သည္။ ေအာင္မိုးက ရိုးသားခ်စ္ႏွင့္ ခ်စ္ေသာ္လည္း ခ်စ္ႏြယ္က တြဲရုံတြဲျပ၊ ခ်စ္အေျဖမေပး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေအာင္မိုးက ခ်စ္ႏြယ္ပိုတြဲေနေသာ ၀င္းျမတ္ႏွင့္ စိတ္မခ်ႏိုင္။ စုိးရိမ္ၿပီး ခ်စ္ႏြယ္ လႈပ္ရွားသမွ် ေစာင့္ၾကည့္ဂရုစုိက္ေနသည္။ ၀င္းျမတ္က ခ်စ္ႏြယ္လႈပ္ရွားသမွ် ေစာင့္ၾကည့္ဂရုစိုက္ေနသည္။ ၀င္းျမတ္က ခ်စ္ႏြယ္ကို ခ်စ္သည္ဆိုေသာ္လည္း အပိုင္ခ်ဳိင္၊ ကိုယ့္လိုဘအတြက္အခြင့္ေကာင္း ေခ်ာင္းေနသူျဖစ္သည္။ သည္တြင္ ခ်စ္ႏြယ္က ၀င္းျမတ္ကို ညအခ်ိန္မေတာ္ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းနား ခ်ိန္းလိုက္သည္။ ဤအခ်က္သည္ စာေရးဆရာက သူ႔ဇာတ္လမ္း ေရွ႕ဆက္ဖို႔ ျပလိုက္ျခင္း။ တကယ္ေတာ့ ဆရာ ဦးေရခ်မ္းကို ခ်စ္လြန္းေသာ ခ်စ္ႏြယ္ လုပ္သင့္ပါသလား၊ နည္းနည္းပဲ ခ်စ္စိတ္ထားခဲ့ေသာ ၀င္းျမတ္ကို ခ်စ္ႏြယ္ ညအခ်ိန္မေတာ္ တိတ္ဆိတ္လူျပတ္သည့္ ေနရာ ခ်ိန္းမည့္အစား သူတကယ္ခ်စ္ေနေသာ ဆရာ ဦးေရခ်မ္းကို ခ်စ္ေနေၾကာင္း ပြင့္ပြင့့္လင္းလင္း ဖြင့္ေျပာျပျခင္းက မွန္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ စာေရးဆရာ စဥ္ထားေသာ ဇာတ္ကြက္အရ ခ်စ္ႏြယ္က ၀င္းျမတ္ကို ခ်ိန္း။ ခ်စ္ႏြယ္ ၀င္းျမတ္ကို ခ်ိန္းသည့္အေၾကာင္း ေအာင္မုိးသူငယ္ခ်င္းဖုန္းမွ တဆင့္သိ၊ ေအာင္မိုးက ေယာက္်ားရွာမေလး လင္းလင္းကို တဆင့္ထပ္ေျပာ။ ဒါကို လင္းလင္းက ခ်စ္ႏြယ္ဆီသြား။ သူ႔အခ်စ္ရင္ဖြင့္ေျပာရင္း ၀င္းျမတ္ဆီ မသြားဖို႔ႏွင့္ ခ်စ္ႏြယ္အစား ၀င္းျမတ္ခ်ိန္းသည့္ေနရာသူသြားၿပီး အျပတ္ေျပာမည့္ အေၾကာင္း ေျပာခဲ့။
စာေရးဆရာက ဤေနရာတြင္ အခန္းျဖတ္ၿပီး ေယာက်္ားရွာမေလး လင္လင္း စာေမးပြဲ အၿပီးး အဆိပ္ေသာက္ ေသခဲ့ျခင္းႏွင့္ ဤျဖစ္ရပ္ဇာတ္လမ္းကို ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ႏွင့့္ ေအာင္မိုးျမင္ခဲ့ပုံ ျပေပးသည္။ ဇာတ္လမ္း အခ်ိတ္အဆက္မိဖို႔ ခ်စ္ႏြယ္အစား ၀င္းျမတ္ဆီ လင္းလင္းသြားခဲ့။ ညအေမွာင္ အရက္ရဲေဆး တင္ၿပီး ခ်စ္ႏြယ္အလာ ကာမ ရယူ အပိုင္ခ်ဳိင္ဖို႔ ေစာင့္ေနေသာ ၀င္းျမတ္။ လင္းလင္းကို ခ်စ္ႏြယ္ထင္ ႀကံစည္လိုက္သည္။ ခ်စ္ႏြယ္ကို စိုးရိမ္ၿပီး တစ္ေနရာက ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ ေအာင္မိုးက ပထမ လင္းလင္းကို ခ်စ္ႏြယ္လို႔ ထင္ၿပီး စိတ္ပ်က္ ေဒါသထြက္ျပန္လာ။ ထိုစဥ္ လင္းလင္းမွာ ႀကံစည္ခံလိုက္ရ၍ ငိုယုိၿပီး စက္ဘီးကို အတင္းျပန္နင္းလာရာမွ ေအာင္မိုးမွာ ခ်စ္ႏြယ္မဟုတ္မွန္းသိ။ ဤအျဖစ္ေၾကာင့္ လင္းလင္း အဆိပ္ေသာက္ေသရျခင္း။ ျဖစ္စဥ္ တရားခံမွာ ခ်စ္ႏြယ္ေၾကာင့္ ဟု နာၾကည္းစြာ ေျပာၿပီး ေအာင္မိုး ခ်စ္ႏြယ္ကို လမ္းခဲြခဲ့သည္။ ၀င္းျမတ္ကို ခ်စ္ႏြယ္ခ်ိန္းခဲ့သည္။ စာေရးဆရာဆင္ထားေသာ ဇာတ္ကြက္ျဖစ္၍ ခ်စ္ႏြယ္က ၀င္းျမတ္ကို ခ်ိန္းသည့္ အေၾကာင္း ရွင္းမျပ၊ သို႔ေသာ္ စာဖတ္ခံစားသူမ်ားက အေတြးစုံ ေတြးၾကရေတာ့သည္။ျဖစ္သင့္တာက အပိုင္ႀကံခ်င္ေသာ ၀င္းျမတ္ကသာ ခ်စ္ႏြယ္ကို တနည္းနည္းျဖင့္ ရေအာင္ခ်ိန္းရမည္။ ၀င္းျမတ္ခ်ိန္း၍ ခ်စ္ႏြယ္လာမည္ကို ကတိေပး၊ ထိုအေၾကာင္း ဖုန္းႏွင့္ေျပာ၍ ေအာင္မိုးသူငယ္ခ်င္းမွ တဆင့္သိ။ လင္းလင္းကို ေျပာဆိုလွ်င္ ဇာတ္လမ္းပိုေခ်ာပါသည္။ ထိုအခါက လင္းလင္းက ၀င္းျမတ္ခ်ိန္းသည့္ေနရာ ခ်စ္ႏြယ္မသြားဖို႔ သြားေျပာ။ ခ်စ္ႏြယ္ကို မေတြ႔ရ။ လင္းလင္းအထင္က ခ်စ္ႏြယ္ေတာ့ ၀င္းျမတ္ခ်ိန္းသည့္ ေနရာ သြားသည္ထင္ၿပီး လိုက္သြား။ ၀င္းျမတ္က ခ်ိန္းထားသည့္ေနရာကေစာင့္။ လင္းလင္းေရာက္လာေတာ့ မူးေနတဲ့ ၀င္းျမတ္ ကာမဘီလူးစီးၿပီး ခ်စ္ႏြယ္အမွတ္ႏွင့္ လင္းလင္းကို ႀကံစည္။ ခ်စ္ႏြယ္ဆီ လင္းလင္း တားဖို႔ သြားသည့္အခ်ိန္ ဆရာ ဦးေရခ်မ္း တစ္ေယာက္ ရုတ္တရက္ ေဆးရုံတင္ရ၍ ခ်စ္ႏြယ္သိၿပီး ေဆးရုံလိုက္သြားျပဳစုေနရ၍ ၀င္းျမတ္ခ်ိန္းသည့္ေနရာ မသြားႏိုင္ခဲ့ဆိုပါက ဆီေလ်ာ္မႈ ပိုရိွပါမည္။ ထိုမွ ဆရာ ဦးေရခ်မ္း ေဆးရုံေရာက္၊ ခ်စ္ႏြယ္္က သူ႔အခ်စ္ကို စံပယ္ပန္းေလးေတြႏွင့္ ဖြင့္ျပ။ ဆရာဦးေရခ်မ္းက တုံ႔ျပန္မႈ မသိရေသးခင္။ေအာင္မိုးက လင္းလင္း ေသခဲ့ရျခင္းမွာ ခ်စ္ႏြယ္ေၾကာင့္ဟုေျပာၿပီး အျပတ္လမ္းခြဲသြား။ ဤအခါ ခ်စ္ႏြယ္ပေယာဂေၾကာင့္ လင္းလင္း ေသခဲ့ရျခင္းသိရ၍ ရင္ထုမနာနာက်ည္း။ ေနာက္ဆရာဦးေရခ်မ္း ေဆးရုံဆင္းမည့္ရက္ ခ်စ္ႏြယ္ေမွ်ာ္လင့္မႈမ်ားျဖင့္ ေဆးရုံသြား ေဆးရုံေရာက္ ဆရာဦးေရခ်မ္း ေဆးရုံဆင္းသြား။မေတြ႔။ ဆရာဦးေရခ်မ္းအခန္းမွာ သံဘီရိုအဆင့္ေလးေပၚ တင္ထားခဲ့သည့္ ခ်စ္ႏြယ္ေပးခဲ့ေသာ စံပယ္ပန္းေျခာက္ကေလးႏွင့္ စာႏွစ္ေစာင္ေတြ႔။ ဤအခါ ဆရာဦးေရခ်မ္းကိုခ်စ္တယ္။ သို႔ေပမယ့္ သူ႔မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ေရာဂါေၾကာင့္ သူခ်စ္ေသာ ခ်စ္ႏြယ္ကို သူ႔အခ်စ္မေပးရက္ႏိုင္လို႔ အခုလို ေရွာင္ေျပးရျခင္း၊ လြမ္းစာႏွင့္ ခ်စ္ႏြယ္တစ္ေယာက္ ခ်စ္ေသာက ဗ်ာပါဒ အလြမ္းေတြ တမ္းတ နာက်ည္းမႈေတြျပညပီး ခ်စ္ႏြယ္အေတြးစဥ္မွာ သူ႔ကို ခ်စ္ရွာလြန္းေသာ ဘ၀တူ ေယာက်္ားရွာမေလး သူ႔ကို ခ်စ္လြန္းလို႔ ဘ၀ဆုံးခဲ့ရျခင္း၊ သူ႔ကို ခ်စ္ေသာ ေအာင္မိုး ခြဲခြာသြားျခင္း၊ သူတိတ္တခိုး စြဲခ်စ္ရေသာ ဆရာက သူ႔ကို ခ်စ္ေၾကာင္း ရဲ၀ံ့စြာ ဖြင့္ေျပာၿပီးမွ ဆရာက သူမအခ်စ္ကို အခ်စ္ႏွင့္ တုန္႔ျပန္ခ်င္ေသာ္လည္း ဆရာ့ A ေရာဂါေၾကာင့္ ေရွာင္ေျပးသြားခဲ့၍ အလြမ္းအေဆြးဒဏ္ခံစားရျခင္း။ ဤအခါမွ တစ္ႏွစ္ျပည့္ သႀကၤန္အႀကိဳေန႔ ဆရာ ဦးေရခ်မ္းဆိုခဲ့သည့္ သႀကၤန္အႀကိဳ “ ရွာပုံေတာ္ မင္းသားႀကီး ” သီခ်င္းသံေလး ၾကားေယာင္ၿပီး “ ေနာင္ဘ၀မ်ား ရိွခဲ့ရင္“ ဆိုေသာ ၿငီးတ ဆုေတာင္းေလးႏွင့့္ ခ်စ္ႏြယ္ကို အလြမ္ေလးျပဳ ဇာတ္သိမ္းေပးထားျခင္းကား “ ပန္ခ်င္ပါလွ်က္ မခူး၇က္ပါ” ေခါင္းစဥ္ေလးႏွင့္ လိုက္ဖက္သည္ဟု ဆုိရပါမည္။

၀တၳဳ(၆) ေလလုပြဲ
၀တၳဳတိုေလး၏ အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ထိခတ္မႈ မ်ားစြာ ရိွလွပါသည္။ အဆင့္အတန္း၊ အနိမ့္အျမင့္၊ လြတ္လပ္မႈ စိတ္သေဘာထားစီးပိုးမႈ၊ ခြင့္မလႊတ္ ခြင့္လႊတ္မႈ၊ ထုိမွ ရရိွေစေသာ အသိတရားတို႔ကို ရိုးရိုးူရွင္းရွင္း ဇာတ္အိမ္ေလးဖြဲ႔ ပညာေပးျပဆိုထားသည့္ “ ေလလုပြဲ” ၀တၳဳ ျဖစ္စဥ္မ်ဳိးကို စိတ္ကူးေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ဖြဲ႔ျပမႈကား စာေရးဆရာ၏ ေကာင္းလွေသာ စိတ္ကူးပင္ ျဖစ္ပါသည္။

၀တၳဳတို(၇) ရင္နာစရာ စကားကို အၾကင္နာနားႏွင့္ ၾကားပါရေစ
၀တၳဳတို အခန္း(၁)ကို လူ႔ဘ၀ျဖစ္ျခင္း၊ ပ်က္ျခင္း တရားသေဘာႏွင့္ အစခ်ီၿပီး “ မ်ဳိးေစ့မမွန္ ပင္မသန္၊ ဖူတံငံုကင္း၊ အသီးဖ်င္း၏” ဟု ဆိုေသာ ေရွးပညာရိွမ်ား စကားျဖင့္ ဇာတ္လမ္းဖြင့္ထားပါသည္။
ကိုေက်ာ္ေငြ တစ္ေယာက္ သား၀င္းထြန္း အေၾကာင္းျပဳခံစား။ ေဒါသထြက္ေနျခင္းက ကိုေက်ာ္ေငြ လူပ်ဳိေပါက္ ငယ္ခ်စ္ဦးႏွင့္ လက္ထပ္ဖို႔ ခ်စ္သူဖခင္ထံ ခြင့္ပန္သည္။ ခ်စ္သူ ဖခင္က အက်င့္စာရိတၱ မေကာင္းတဲ့ မ်ဳိးရိုး၊ သူ႔အေဖကလည္း မိန္းမ ေလးငါးေယာက္ ယူခဲ့တာ၊ ဖေအ့ ဗီဇမပါမွာ မေပးစားႏိုင္ဘူး” ရင့္သီးစကားျဖင့္ ခ်စ္သူ ႏွစ္ဦးႏွင့္ လြဲခဲ့ရသည့္ အတိတ္အေၾကာင္းျပဳၿပီး အိမ္ေထာင္ေရး တစ္လင္ တစ္မယားစနစ္ က်င့္သုံး။ “ မာန” ထားျပခဲ့သည္။ ထိုမွ စာေရးဆရာက “ ငရဲအပ ၀ဋ္အၿမဲ” ဆိုရိုးအေျချပႏွင့္ ကိုေက်ာ္ေငြ ထားရိွခ်က္ႏွင့္မညီ။ ၀ဋ္လည္ တန္ျပန္ခဲ့ရပုံ။ ကိုေက်ာ္ေငြ လက္ရိွ ေရာက္ေနေသာ ဘ၀ႏွင့္ ေနာက္အတိတ္က ေဖာက္ျပန္ဇာတ္လမ္းအမွားကို ေဖာ္ျပျပန္သည္။ မုန္းဆည္ စီမံကိန္းျဖင့္ စလင္းအေနာက္ဘက္ ဆည္ေျမာင္းၾကားစခန္းတြင္ ယာဥ္ေမာင္းတာ၀န္ျဖင့္ မိသားစုမပါ ေရာက္ေနရသည့္ ကိုေက်ာ္ေငြ၊ ေျမာင္ဦးရြာ ထမင္းဆိုင္ရွင္ ညီမႏွင့္သိရာက ရင္းႏီွး။ ရင္းႏွီးရာက ၿငိစြန္းလွ်က္ ခ်စ္အငယ္ေလး ဇာတ္လမ္းျဖစ္ခဲ့သည္။သို႔ေသာ္ ခ်စ္အငယ္ေလး ခ်င္းမက ကိုေက်ာ္ေငြ ေနာက္ေၾကာင္း မလြတ္လပ္ ဇနီးႀကီးသားသမီးႀကီးမ်ားရိွသည္ကို သိခဲ့၍ ရန္ကုန္ ေရွာင္ထြက္သြားသည္။ ထိုအခ်ိန္မွာပင္ ကိုေက်ာ္ေငြ ဇနီးႀကီးကလည္း ကိုေက်ာ္ေငြ ေဖာက္ျပန္မႈ သိၿပီးလိုက္လာက မိသားစု အတူ ေနလိုက္သည္။ ကိုေက်ာ္ေငြ အခ်စ္ငယ္ေလးအတြက္ ခံစားလြမ္းရင္း ခ်စ္အငယ္ေလးကို ရွာခဲ့သည္။ ကိုေက်ာ္ေငြ ရင္ေသြးလြယ္ထားရသည့္ ခ်စ္အငယ္ေလးခ်င္းမကို ရန္ကုန္တြင္ ျပန္ေတြ႔။ စက္ရုံ စက္ခ်ဳပ္သမေလး ဘ၀ျဖင့္ ရင္ေသြးကိုလြယ္ ဘ၀ကို ရုန္းကန္ေနေသာ ခ်စ္အငယ္ေလးအား ကိုေက်ာ္ေငြြ ေခ်ာ့ျမဴေသာ္လည္း ဘ၀အမွားသိခဲ့သည့္ ခ်စ္အငယ္ေလး ခ်င္းမ လုံး၀ လက္မခံ၊ သို႔ေသာ္ လြယ္ထားေသာ ရင္ေသြး အေဖေပၚရုံမွ် ခြင့္ျပဳေပးသည္။ ခ်င္းမေလး သမီးမီးဖြား။ ကိုေက်ာ္ေငြ သမီးေလးကို တာ၀န္ယူဖို႔ ေျပာလည္း အငယ္ေလး ခ်င္းမ လက္မခံ။ ေနာက္ဆက္မွားလာႏိုင္ေသာ လမ္းစကို လုံး၀ မလိုလား။ အသိမာန ေနာင္တ အျပည့္အ၀ျဖင့္ ကိုေက်ာ္ေငြ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္ မၾကာခင္ အငယ္ခ်င္းမေလး ကိုေက်ာ္ေငြႏွင့္ရခဲ့သည့္ သမီးေလး ေသဆုံးသြားခဲ့သည္။ ဤေနရာတြင္ စာေရးဆရာက မလြတ္လပ္ဇနီးသားႀကီးမယားႀကီးရိွၿပီး အေ၀းအလံ သြားေရာက္ေနၾကရေသာ ေယာက်္ားမ်ား“ မီးေ၀းခ်ိတ္မာ” ဆိုစကားအတိုင္း အိမ္ေထာင္ေရး၊ လူမႈေရး ေဖာက္ျပန္မႈ၊ အေသာက္အစား၊ ေလာင္းကစား ေဖာက္ျပန္မႈ ရိွတတ္ၾကပုံ၊ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ကလည္း မစူးစမ္းမဆင္ျခင္ဘဲ အလိုလိုက္မွားခဲ့ရျခင္း အမွားကို သိၿပီး ေနာင္တ ရခဲ့ေသာ္လည္း အမွားဒဏ္ခံခဲ့ရပုံ၊ ထိုအမွားဒဏ္ အေၾကာင္းျပဳလွ်က္ ေရွ႕ဆက္မမွားေအာင္ အသိ-သတိ ခိုင္က်ည္မႈျဖင့္ ရုန္းကန္ပုံ ျပသေပးခဲ့သည္။
အတိတ္အေၾကာင္း ျပန္စဥ္းစားခဲ့ေသာ္ ကိုေက်ာ္ေငြ အခု လက္ငင္း သား၀င္းထြန္း ျပႆနာအေရးကို ၾကားလိုက္ရေလသည္။ စာေရးဆရာက အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္မႈမ်ဳိးဆက္ အႏြယ္ကို ဆက္ျပေပးသည္။ အခုသားျဖစ္သူ ၀င္းထြန္း စာေရးမေလးတစ္ဦးႏွင့္ ဖုံးမႏိုင္၊ ဖိမရ ျဖစ္ေနျခင္းကိစၥ၊ ကိုေက်ာ္ေငြ ခ်ာခ်ာလည္ ရႈပ္ေထြး ဦးေႏွာက္ေျခာက္သြားရသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္ကလည္း သား၀င္းထြန္း ခ်စ္သူ ေကာင္မေလး တစ္ေယာက္ႏွင့္ ရန္ကုန္ထြက္ေျပး၊ ရန္ကုန္ တရားရုံးတြင္ လက္မွတ္ထိုးေပါင္းသင္း၊ ေနာက္ ေနရပ္ ျပန္လာ၊ ေကာင္ေလး မိဘမ်ားက သူတို႔သမီး ျပန္အပ္ ရက္(၂၀)ၾကာလွ်င္ မဂၤလာေဆာင္ေပးမည္ ေျပာၿပီးမွ ၀င္းထြန္းဗီဇမ်ဳိးရိုးမေကာင္းဟု အေၾကာင္းျပျဖင့္ လက္ထက္မေပးဘဲ ထားသည္။ သည္ၾကားက အခု စာေရးမေလးႏွင့္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္။ စာေရးမေလးမိဖမ်ားက သူတို႔သမီးကို လက္မွတ္ထိုးအတည္ျပဳရမည္။ အၾကပ္ကိုင္ေျပာ ဤတြင္ ကိုေက်ာ္ေငြ ဇနီးက စာေရးမေလး မိခင္မွာ ကိုယ္ေရမသန္႔၊ ဒုကိၡတမ်ဳိးရိုးမသန္႔အေၾကာင္းျပၿပီး လုံး၀ သေဘာမတူ။ ကိုေက်ာ္ေငြမွာ ျပႆနာႏွစ္ရပ္ၾကား ဦးေႏွာက္ေျခာက္ ေနခုႏွစ္စင္းထြက္ အပူမ်ဳိးစုံခံစားမိရင္း ၿငီးလိုက္ေသာ။
“ ငါကေတာ့ လူသူမသိဘဲ မ်ဳိးရိုးဗီဇ မေကာင္းတဲ့ အခ်စ္တဏွာရူးႀကီး” ေျပာကြက္မွာ စာေရးဆရာ၏ ထိမိေစေသာ ေရးကြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤလို ၿငီးျပရင္း သိပ္မၾကာမတင္ ကိုေက်ာ္ေငြ ၀န္ထမ္းေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ႏွင့္ ေမွာက္မွားၿပီး ဇနီး မေရႊပိုက ႀကိတ္ေျဖရွင္းေပးလိုက္ရပုံကိုပါ အဆစ္ထည့္ျပလိုက္သည္။ ကိုေက်ာ္ေငြ ကိုယ္ေမွာက္မွားခဲ့သမွ်ႏွင့္ သားအမွားမ်ားေပါင္းစပ္ခံစားရင္း “ ထမင္းေရပူလွ်ာလႊဲ” အတၱ အျမင္အဆိုးမွားျဖင့္ သြားေလသူ ဖခင္ႀကီးကို - “ ေခါင္းကစားမိုးမလုံခဲ့လို႔” ဟူေသာ ျပစ္မွားေစာ္ကားစကားဆိုခဲ့သည္။ ဤလိုျပစ္မွားစကားႏွင့္ ျပစ္မွားခဲ့ျခင္းသည္ အနႏၱငါးပါးဂုိဏ္း၀င္ ဖခင္အား ျပစ္မွားေစာ္ကားျခင္း ျဖစ္၍ သံသရာအထိ ဆိုး၀ါးေစမည္ဟူသည္ႏွင့္ “ ဗုဒၶ” အဆုံးအျဖစ္သည့္ “ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္တူေသာ အားကိုးရာမည္သည္မရိွ” ဟူေသာ မွတ္ခ်က္ကို စာေရးဆရာက ဂြင္က်က် ေဖာ္ၾကဴးျပသည္။ ေနာက္ဆုံး ကိုေက်ာ္ေငြတစ္ေယာက္ တစ္ႏွစ္အၾကာမွာပင္ အေကာင္းပကတိႀကီးမွ ရူးသြားရပုံျဖင့္ ဇာတ္သိမ္းေပးထားသည္။ အနႏၱဂုိဏ္း၀င္ ေမြးသခင္အား ႏႈတ္ျဖင့္ ျပစ္မွားခဲ့ရုံျဖင့္ စူးရွေသာ တန္ျပန္ဒဏ္ဒုကၡျဖစ္ျခင္း၊ အဆုံးအမကို ထိမိစြာ ျပေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၿခဳံ၍ ဆုိရပါလွ်င္ မိန္းမငါးေယာက္ယူခဲ့ေသာ အဖိုးႏွင့္ အငယ္အေႏွာင္း သုံးေလးေယာက္ထားခဲ့သည့္ အဖိုးသား ဖခင္ႏွင့္ ေျမးမ်ဳိးဆက္သား။ ထိုမွ မစူးစမ္းမဆင္ျခင္အေခ်ာ့အျမဴအေပးအကမ္းပရိယာယ္မ်ားၾကားဆင္ကန္းေတာတိုး အခ်စ္ကိုပုံအပ္ မွားခဲ့ၾကေသာ မိ္န္းကေလးမ်ား “ သတိႏွင့္ အသိ ကိုယ္က်င့္” ပညာေပးကို စာေရးဆရာသည္ သူ၏ အရင္းႏွီးႏွင့္ ထုံမႊမ္းေပးလိုက္သည္ဟု ဆိုရမည္လား။

၀တၳဳတို(၈) “ ပုဂၢိဳလ္မ၍ စားရသည္”
ထိမိေသာ ရွားရွားပါးပါး ဥာဏ္ကြန္႔ရိုက္ခ်က္ကေလး ျဖစ္ပါသည္။ (၆)ႏွစ္အရြယ္ သမီးငယ္ေလးက သူ႔အျမင္ သူ႔အသိျဖင့္ ဖခင္ျဖစ္သူ ရရိွသည့္ လခကို ေမးလိုက္ျခင္းအား ဖခင္ျဖစ္သူက အိမ္ကန္ေတာ့ပြဲေနာက္မွ ဘိုးေတာ္ပုံထဲပါ“ ၀ ” တစ္လုံးက ႏွစ္လုံး သုံးလုံးေလးလုံး ဆတိုး ေျပာျပလိုက္ရုံျဖင့္ သမီးေလး ဥာဏ္ထက္ထက္ျဖင့္ ဖခင္ရသည့္ လခ ၈၀၀ ိ/- တြင္ ၀လုံးအစား သုညအျဖစ္ ေျပာင္းလွ်က္ ဖခင္လခ သုည ႏွစ္လုံးေနာက္မွ သုညႏွစ္လုံးထပ္တိုးေပးလိုက္၍ လခ၈၀၀ ိ/- အစား ၈၀၀၀၀ ိ/- ျဖစ္သြားရျခင္းပင္။ သမီးေလး ဥာဏ္သြား တြက္ျပေပးသည္ကို ဖခင္ျဖစ္သူ အျဖစ္မွန္အံကိုက္ေန၍ သမီးေလးကို ခ်ီးၾကဴးရင္း “ ျမန္မာ့တန္ခိုးနဲ႔ ႏွစ္ဆတိုး” ဘိုးဘိုးေအာင္ သီခ်င္းသံ ၾကားေယာင္လိုက္မိျခင္း၊ ဆက္စပ္ ေပးလိုက္ပုံကား “ ပုဂၢိဳလ္မ၍ စားရသည္” ေခါင္းစီး အဓိပၸါယ္ ထိမိသလို “ လိုအပ္” “ ျဖစ္ေနမႈ” “ အေျခအေန” ကိုလည္း ရိုက္ခ်က္လွပါေပသည္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။

၀တၳဳ(၉) အျဖဴေရာင္ ျခားနားခ်က္
ျဖစ္ရပ္မွန္ေပၚ အေျခခံ၍ “ အမွန္ႏွင့္အမွား” ရလိုမႈ၊ အတၱေလာဘတို႔အား ကာလအေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါ အေပၚ “ အျဖဴ” ေရာင္မွန္ေသာ္လည္း ေဆးဗူး ကုတ္နံပါတ္ခ်င္းမတူ ညီပါက အျဖဴေရာင္ႏွင့္ ပြတ္ခါသီခါ ျခားသြားေစေသာ အေရာင္ပ်က္အား ႏိႈင္းျပတင္စားထားပါသည္။ စာေရးဆရာ တင္စားႏိႈင္းျပ အေတြ႔အႀကဳံအရ ဘယ္သို႔ ျငင္းႏိုင္ပါမည္နည္း။

၀တၳဳ(၁၀) “ ဆရာေတာ္ေပးေသာ ကေလာင္လက္”
စာေရးဆရာ ကိုယ္ေတြ႔ခံစားရရိွ“ အသိ-သတိ” တရားမ်ားကို ဖြင့္ဆိုျပရင္း တိုင္တည္ အဓိဠာန္ျဖစ္သည္။ စာေရးဆရာ ရရိွခဲ့ေသာ အသိ-သတိတရားမ်ားကို စာဖတ္သူမ်ားအား မွ်ေ၀ေပးလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။
ေသာက္ေသာက္စားစားမိုက္မွားေနေသာ စာေရးဆရာကို သားအရြယ္ ကေလးငယ္ေလးက သူဖတ္မိေသာ စာေရးဆရာ ပညာရွင္ ေဒါက္တာ မင္းတင္မြန္၏ “ ဘ၀ေအာင္ျမင္ေရး ကို ေရွ႕ရႈၾက” က်မ္းစာအုပ္ကေလး ဖတ္ၾကည့္စမ္းပါ၊ ေျပာရင္း စာအုပ္ကေလး ေပးသည္။ စာေရးဆရာ အရူးသမား ဖတ္ၾကည့္မိသည့္အခါ ညအေမွာင္ ကမ္းမျမင္ လမ္းမျမင္ ပင္လယ္ျပင္ လႈိင္းေလေတြၾကား ဒုကၡေရာက္ေသပြဲ၀င္ရေတာ့မည္ကို တံငါ “ သတိ၊ အသိ အမွတ္တရား” ရ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ သရဏဂုဏ္ေတာ္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ သမၼာေဒ၀ နတ္မ်ားအား တိုင္တည္သည္။ ထိုအခါမွ ေသတြင္း ဒုကၡမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ရသည္။ ကိုယ့္ဘ၀လမ္းေၾကာင္းမွန္သိ က်င့္ႀကံအားထုတ္မႈ ျပဳကၽြတ္လြတ္မႈ ရေစျခင္း၊ လမ္းညႊန္ပမာျပျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စာေရးဆရာသည္ သားအရြယ္ကေလးကပင္ ဤလိုပညာရွင္၏ ပညာေပးက်မ္းစာေပး ဖတ္ရႈအသိရဖတ္ေစဖို႔ေျပာျခင္းသည္
(၁) အသိတရားရိွျဖင့္ မိုက္မွားေနေသာ ႀကီးမိုက္(လူႀကီးမိုက္)ႀကီးကို အသိတရား နည္းေသးေသာ၊ သားအရြယ္ ကေလးငယ္သည္ သူဖတ္ရႈမိေသာ ပညာရိွ စာေပက်မ္းေလးျဖင့္ အမွားအမွန္မိုက္မဲမႈ၊ လိမ္မွာမႈ၊ အသိရခဲ့ျခင္း ေပးႏိုင္ခဲ့ပုံ။
(၂) စာေပပညာအက်ဳိးသည္ အသိအလိမၼာကိုလည္းေကာင္း၊ ဆင္ျခင္ ေစာင့္စည္းမႈ အသိအျမင္တို႔ကို ေပးျခင္းျဖစ္သည္ကို လည္းေကာင္း။
(၃) ငယ္ပင္ငယ္ျငား အသိၾကြယ္၍ ႏိႈင္းဆႏိုင္မႈ ရိွခဲ့၍ ႀကီးပင္ႀကီးျငား မိုက္ေနေသာ လူမိုက္ႀကီးမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္တစ္ရပ္၊ သို႔မဟုတ္ ပညာေပး“ ေလွာင္ေျပာင္” ျပကြက္ ျဖစ္ပါသည္။
ဤ(၃)ခ်က္ကို စာေရးဆရာ ကိုယ္တိုင္ ခံယူက်င့္သုံးဘ၀အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္လာရပုံမ်ဳိးျဖင့္ သူ၏ အတၱေလာဘေမာဟ အမွားႏွင့္ ညာဘက္လက္ေကာက္၀တ္ကို အိပ္မက္ထဲ အျဖတ္ခံရပုံ၊ ဆရာေတာ္ တစ္ပါးက အတၱေလာဘ ေမာဟ နည္းေသာ၊ သာသနာျပဳလက္သစ္ကို ျပန္တပ္ေပးလိုက္ပုံ။ ထိုညာဘက္ လက္သစ္ျဖင့္ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ သရဏဂုံ အၿမဲတည္ေစလွ်က္ မြန္ျမတ္စိတ္ထားလက္မွ ကေလာင္တြင္ တည္ေစၿပီး အက်ဳိးျပဳဘာသာ၊ သာသနာျပဳ စာေပမ်ား ေရးသားသြားရန္ သစၥာျပဳသည္။ ထိုသစၥာျပဳမႈကို ဘ၀နတ္ထံ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားခဲ့သည့္ ေရႊေပၚကၽြန္းေစတီေတာ္၀င္ေက်ာင္းေဇယ်သိဒၶိဓမၼ ဥာဏိက ဆရာေတာ္ႀကီးအား ရည္မွန္းတိုင္တည္ခဲ့ျပန္သည္။ ဤသည္ကား စာေရးဆရာ၏ စာေပ ကေလာင္အတြက္ သစၥာျပဳျခင္းအား “ ဆရာေတာ္ေပးေသာ ကေလာင္လက္” ၀တၳဳတိုေလးျဖင့္ စာဖတ္သူမ်ား သိေစ မွ်ေ၀ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဤသို႔ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္လည္း ဆရာေရႊလမ္းေငြလမ္း ၀င္းၾကည္၏ ညာဘက္လက္သစ္ကေလာင္မွ စာေကာင္းေပမြန္မ်ားအား ေစာင့္ေမွ်ာ္ႀကိဳဆိုရင္း ဆရာ၏ အငယ္ေလးကို ခ်စ္ခဲ့မိလို႔ႏွင့္ အျခား၀တၳဳတိုမ်ား” (၁၀)ပုဒ္ ခံစားရရိွမႈကို သုံးသပ္ တင္ျပလိုက္ရပါသတည္း။ ။ထက္ေကာင္းလတ္(မင္းဘူး)

ဦးခင္လတ္(သင္းခ်ဳိလတ္ စာေပ)
မင္းဘူးၿမိဳ႕

ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္
၂၀၀၉ ခု၊ဇူလိုင္လ(၃၀)ရက္၊ ည(၁၀)နာရီ ကူးယူတင္ျပေပးပါသည္။

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

Artikel ေ၀ဖန္ေရး ဒုတိယဆုရစာမူ-ဆရာ ထက္ေကာင္းလတ္(မင္းဘူး) ini dipublish oleh shwelannwelanwinkyi pada hari Thursday, July 30, 2009. Semoga artikel ini dapat bermanfaat.Terimakasih atas kunjungan Anda silahkan tinggalkan komentar.sudah ada 0 komentar: di postingan ေ၀ဖန္ေရး ဒုတိယဆုရစာမူ-ဆရာ ထက္ေကာင္းလတ္(မင္းဘူး)
 

0 comments: