စြန္႔ႏိုင္မွစြမ္း နိဗၺာန္လမ္းတရာေးတာ္-(3)


ေၿမာက္ဦးဆရာေတာ္ ေဟာၾကားအပ္ေသာ စြန္႔ႏိုင္မွစြမ္း နိဗၺာန္လမ္းတရာေးတာ္-(3)


မလႈပ္ဣေၿႏၵ ၿငိမ္ၿငိမ္ေန

အဲဒါဟာ ဒုတိယလူကို စိတ္ေတြ မၿငိမ္သက္ပါပဲ ပိုလွေအာင္ ရွစ္ပတ္ပတ္မယ္ဆိုတဲ့ အေတြးမ်ဳိး ၀င္သလား၊ ၿငိမ္ၿငိမ္သက္သက္နဲ. ရပ္တာလား
အဲသလို ၿငိမ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ၿငိမ္းေအးတဲ့ ေအာင္ၿမင္မႈ မရဘူးလား
(ရပါတယ္ဘုရား)
ၿငိမ္လို. ၿငိမ္းရတာ မဟုတ္ဘူးလား
(ဟုတ္ပါတယ္ဘုရား)
ၿငိမ္ရင္ ၿငိမ္းတယ္ေနာ္။ဒါေၾကာင့္ ေယာဂီမ်ားမွာ တရားအားထုတ္တဲ့ေနရာမွာ ဣရိယာပုတ္တိုင္းမွာ အထိုင္အထ၊ အသြားအလာ၊ အစားအေသာက္၊ ေရမိုးခ်ဳိးၿခင္း၊ ေတြကအစ အစအရာရာမွာ ၿငိမ္မေနရဘူးလား
(ၿငိမ္ရပါမယ္ဘုရား)
ရုပ္ကိုလည္း ၿငိမ္ေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ရသလို၊ နာမ္တရားတည္းဟူေသာ စိတ္ေတြကိုလည္း ၿငိမ္ေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ရပါမယ္။
(တင္ပါ့)
စၾကၤ ကမၼ႒ာန္းေတြဆိုရင္လည္း မ်က္လုံးေတြကအစ ေၿခလွမ္းလွမ္းတာက အစ၊ ကိုယ္လက္အမူအယာ ၿပဳၿပင္တာက အစ ၿငိမ္ေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ရမယ္ေနာ္
(တင္ပါ့)

တခ်ဳိ. ေယာဂီမ်ားဆိုရင္ စၾကၤ ံကမၼ႒ာန္းမ်ား ေလွ်ာက္လိုက္ၿပီဆိုရင္ မ်က္လုံးေတြက မၿငိမ္ပါပဲနဲ. ဟုိၾကည့္ဒီၾကည့္၊ ေတာင္ၾကည့္ ေၿမာက္ၾကည့္နဲ.။ ေၿခလွမ္းေတြဆိုရင္လည္း အလြန္တရာ က်ဲတာတို.၊ အလြန္တရာ
စိပ္တာတို.၊ ၾကြတာဆိုရင္ ေၿခေထာက္ၾကီးေတြကို ၿမင္မေကာင္းေအာင္ တအားၾကီးကို ေၿမွာက္ၾကြတာတို.ရွိပါတယ္။ဒီလို
မ်ဳိးေတြ မလုပ္ရပါဘူး
(တင္ပါ့ဘုရား)
စကၡဳဣေၿႏၵေလးအစ ေၿခလွမ္းတာေလးထိ သတိကေလးနဲ.ၿငိမ္ေအာင္ ၿပဳၿပင္ရပါတယ္။ရုပ္ၿငိမ္မွလည္း စိတ္ၿငိမ္သလို စိတ္ၿငိမ္မွလည္း ရုပ္ၿငိမ္ပါတယ္။ ၿငိမ္မွလည္း သမာဓိေတြ ၿဖစ္လာမယ္။ ပညာေတြ ၿဖစ္ခြင့္ရၿပီး မဂ္ဥာဏ္
ဖိုလ္ဥာဏ္ဆိုတဲ့ ေအာင္ၿမင္မႈပန္းတိုင္ကို လွမ္းမတက္ႏိုင္ဘူးလား
(တက္ႏိုင္ပါတယ္ဘုရား)

ေပၞတာလိုက္ရႈ ၿငိမ္းေအးမႈ

ဒါေၾကာင့္မို.လို. ဒီေန. ကမၼ႒ာန္းတရားေတြ က်င့္ၾကံပြားမ်ား ၾကိဳးစားအားထုတ္တဲ့ ေယာဂီမ်ားဟာ ၀ိပႆနာဥာဏ္နဲ.ပတ္သတ္လာရင္ စြန္.စားရဲရပါမယ္
(တင္ပါ့ဘုရား)
ရွင္းၿပီေနာ္။ ခႏၶာက ဘယ္ေလာက္ပဲ ေဖာက္ၿပန္ေဖာက္ၿပန္၊ ဘယ္လိုေပၞေပၞ၊ စိတ္က ဘယ္ေလာက္ပဲ လႈပ္ရွားမႈပဲေပၞေပၞ၊ စိတ္ေတြ ခဏခဏ အၿပင္ထြက္လို.လည္း စိတ္ဓာတ္ေတြ မက်ပါေစနဲ.။ စိတ္ဓာတ္က်တယ္ဆိုတာ
ကုသိုလ္လား၊ အကုသိုလ္လား
(အကုသို္လ္ပါဘုရား)

စိတ္ဆိုတာ ကိုယ့္သေဘာမွ မဟုတ္ဘဲ ဒကာ၊ဒကာမေတြ
(တင္ပါ့)
သူ.သေဘာ သူေဆာင္ေနတာ ဟုတ္လား။စိတ္ထြက္ရင္ ထြက္မွန္းသိ၊ သတိကေလးနဲ. ကပ္ထားလိုက္ ဒါပဲ။ စိတ္ကူးေနရင္လည္း ေၾသာ္...စိတ္ကူးေနပါေပါ့လားလို. စိတ္ကူးတာကို ကူးမွန္းသိလိုက္ရင္ ရပ္သြားတာပဲ ဟုတ္
လား
(တင္ပါ့)
ဒါဟာ တရားပဲ။ စိတၱာႏုပႆနာပဲေနာ္။ ကိုယ္က စိတ္ကူးေပၞရင္သာ ေပၞမွန္းသိေအာင္ ၾကိဳးစား။ ေ၀ဒနာေပၞရင္ ေပၞမွန္းသိေအာင္ ၾကိဳးစား ဟုတ္လား။ ဘယ္အာရုံေလးပဲ ေပၞေပၞ ေပၞတဲ့အာရုံေလးကို သတိထား၊ ၀ီရိယ
စိုက္၊ ပညာနဲ.ေစာင့္ၾကည့္ အကဲခတ္လို.ရွိရင္ ေပၞလာတဲ့ အာရုံမွန္သမွ်ေတြဟာ ၿမဲသလား၊ မၿမဲဘူးလား
(မၿမဲပါဘုရား)
ဘယ္အာရုံေပၞေပၞ ေပၞၿပီး ပ်က္စီးေနတာပဲ။ ၿဖစ္ၿပီးပ်က္စီးေနတဲ့ သေဘာပဲ ရွိပါတယ္။စြန္.စြန္.စားစား ၾကိဳးစားဖို.သာ လိုရင္းေနာ္
(တင္ပါ့ဘုရား)
မွ်မွ်တတ အားထုတ္ေပးဖို.ပဲ လိုပါတယ္ ဟုတ္လား
(တင္ပါ့)
ရွင္းၿပီးေနာ္

(ရွင္းပါတယ္ဘုရား)
ၿပီးေတာ့ ၿငိမ္မွ ၿငိမ္းတယ္တဲ့။ ၿငိမ္ရင္ ဘာၿဖစ္တာတဲ့လဲ
(ၿငိမ္းပါတယ္ဘုရား)
ၿငိမ္းတယ္ေနာ္။ ၿငိမ္ရမယ္ဆိုတာ စိတ္ကိုေၿပာတယ္။ဘာၿငိမ္ရမွာလဲဆိုရင္ စိတ္ေနာ္။စိ္တ္ၿငိမ္မွ ကိုယ္ၿငိမ္တယ္ဆိုေတာ့ ကိုယ္ေရာ စိတ္ေရာ ၿငိမ္လာရမယ္လို. ဆိုလိုတာ
(တင္ပါ့ဘုရား)

စြန္.စားမွ်တ နိဗၺာန္

စိ္္တ္ၿငိမ္ရင္ ကိုယ္ကာယၾကီးလည္း ၿငိမ္ပါတယ္။စိတ္မၿငိမ္ရင္ ကိုယ္ကာယၾကီးလည္း မၿငိမ္ပါဘူး။ နားလည္တယ္ေနာ္။
(တင္ပါ့)
ၿငိမ္သက္မႈေတာ့ ရလာတယ္။ သို.ေသာ္ ၿငိမ္သက္မႈရလာတယ္ဆိုတဲ့ ေနရာမွာ ေ၀ဒနာေတြ ၿပင္းထန္လို.၊ ေ၀ဒနာကို တိုက္ထုတ္ေနလို. ၿငိမ္ေနတာက တစ္မ်ဳိး၊ ေနာက္ၿပီး စိတ္ကူးေတြယဥ္ၿပီးေတာ့ ၿငိမ္ေနတာက တစ္မ်ဳိး။
မွတ္စိတ္နဲ. အာရုံကိုက္လို. ၿငိမ္ေနတာက တစ္မ်ဳိးဟုတ္တယ္ေနာ္။အဲဒီ ၿငိမ္ေနတာေတြထဲမွာ မွတ္စိတ္နဲ.၊ အာရုံနဲ. ကိုက္ညီၿပီး ၿငိမ္ေနဖို. လုိအပ္တယ္ေနာ္။
(တင္ပါ့ဘုရား)
ေ၀ဒနာရဲ.ၿဖစ္ပ်က္ကို ဥာဏ္နဲ.ၿမင္ၿပီးေတာ့ ၿငိမ္ေနမယ္ဆိုရင္ အဲသလို ေယာဂီမ်ားရဲ. ၿငိမ္ၿခင္းဟာ ' ၿငိမ္း' လာမွာေပ့ါ
(တင္ပါ့ဘုရား)

ေၾသာ္..ေလာဘအစရွိတဲ့ အကုသိုလ္တရားေတြ ၿငိမ္းလာမယ္။အကုသိုလ္ အပူဓာတ္၊ အေလာင္ဓာတ္ေတြ ၿငိမ္းရင္ ဆင္းရဲမွာလား၊ ခ်မ္းသာမွာလား။
(ခ်မ္းသာမွာပါဘုရား)
သူတစ္ပါးက ေပးမွာလား၊ ကိုယ္က ၾကိဳးစားရမွာလား။
(ကိုယ္က ၾကိဳးစားရမွာပါ ဘုရား)
ဒါေၾကာင့္ ဒကာ၊ ဒကာမေတြ ဒီလိုကုသိုလ္စြမ္းအားေလးေတြ မိမိသႏၱာန္ထဲမွာ ရွိမယ္။အားထုတ္လိုတဲ့စိတ္လည္း ရွိမယ္။ၾကိဳးစာအားထုတ္တဲ့ စြမ္းအားလည္း ရွိမယ္။ကဲ..သဒၶါ ၀ီရိယ ဆႏၵေလးေတြ လည္းရွိမယ္။ဒီကုသိုလ္
စြမ္းအားေလးေတြ မရမခ်င္း ငါ အားထုတ္မယ္ဆိုၿပီး ကဲ........ထုိင္တဲ့အခါမွာလည္း မွ်မွ်တတ၊ ရပ္တဲ့အခါမွာလည္း မွ်မွ်တတ၊ စားတဲ့အခါမွာလည္း မွ်မွ်တတ၊ ေလ်ာင္းထိုင္ရပ္သြားဆိုတဲ့ ေလးပါးေသာ ဣရိယာပုတ္ထဲမွာ
သတိထား၊ ၀ီရိယစိုက္၊ ပညအသိနဲ. ၾကည့္လုိက္မယ္ဆိုရင္ အရႈခံမွန္သမွ်ေတြဟာ ၿဖစ္ၿပီးပ်က္စီးေနလို ဘာသစၥာ
(ဒုကၡသစၥာပါဘုရား)
လွမ္းၿပီး ၾကည့္ေနတာေလးက ဘာသစၥာ
(မဂၢသစၥာပါဘုရား)
ေသသြားတာက ဘာသစၥာ ပါလိမ့္
(သမုဒယသစၥာ ပါဘုရား)

ၿငိမ္းတာက ဘာသစၥာ
(နိေရာဓ သစၥာပါဘုရား)
သစၥာေလးပါး ေပၞမေပၞ
(ေပၞပါတယ္ဘုရား)
သစၥာေလးပါး ထိုက္မထိုက္
(ထိုက္ပါတယ္ဘုရား)
ကဲ...သစၥာေလးပါး ထုိက္ေအာင္ စြန္.စြန္.စားစား မွ်မွ်တတနဲ. ၾကိဳးစားကာၿငိမ္းတဲ့ နိဗၺာန္ဆီသို. မ်က္ေမွာက္ၿပဳေအာင္ ၾကိဳးစားႏိုင္ၾကပါေစ
(သာဓု ..သာဓု..သာဓု)

-------------------------**********--------------------------

ေလးစားစြာျဖင့္
ဖုိးသား

ကိုဖိုးသားေပးပို႔ေသာ ေမးလ္အား ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္
၂၇-၂-၂၀၁၀ ။ ၁၃၇၁ ခု တေပါင္းလျပည့္ည(၁၀း၃၀)တြင္ ကူးယူပါ၏။
 

စြန္႔ႏိုင္မွစြမ္း နိဗၺာန္လမ္း(၂)


ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္ ၀န၀ါသီ အရွင္၀ါယာမိႏၵ ေဟာၾကားေသာတရာေတာ္..

ကိုေက်ာ္ေဇလွ http://www.dhammaknowledge.co.cc/ , http://www.myautoosayadaw.com/ , http://www.dhammaknowledge.com/ မွ ဓမၼဒါန ေရးသားပူေဇာ္သည္။

ကိုဖိုးသား ေပးပို႕ထားေသာေမးလ္အား တဆင့္ေဖာ္ျပေပးပါသည္။

ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္


ဆင္းရဲခံမွ ခ်မ္းသာရ

သာသနာ ၀န္ထမ္း ရွင္ရဟန္းဘ၀ ဆိုတာခက္တယ္ ဒကာ၊ ဒကာမေတြ
(တင္ပါ့ဘုရား)
ကိုယ့္အိမ္ရာကုိယ့္ရာမွာ ေနခံစဥ္တုန္းကေတာ့ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြ၊
မိဘေတြ၊ မိသားစုေတြက ကိုယ့္အေပၞ အလိုလိုက္အၾကိဳက္ေဆာင္ၾကတယ္။ စားခ်င္သမွ်
ေကြ်းၾကတယ္။အစစ အရာရာေပါ့။ သာသနာ၀န္ထမ္းရွင္ရဟန္းဘ၀လည္းေရာက္ေရာ၊
အပူစားခ်င္ၿပန္ေတာ့လည္းပဲ အေအးခ်ည္းပဲ စားရတယ္။ဒါကိုလည္း
အမ်ားၾကီးသည္းခံခဲ့ရတယ္။ ဘုန္းကံေတြ မရွိေသးခင္ေတာ့ အစစအရာရာ
ပိုၿပီးဆင္းရဲတာေပါ့။ လူေတြလည္း အသိအကြ်မ္း မရွိေသးဘူး။ ဒီေတာ့ၿဖစ္သလိုပဲ
စားရတယ္။ၿဖစ္သလိုပဲ ၀တ္ရတယ္။ၿဖစ္သလိုပဲေနရတယ္။ ဟုတ္လား
(တင္ပါ့ဘုရား)
အဲဒီေလာကဓံေတြကိုလည္းပဲ သည္းခံရပါတယ္။ ဒီထက္မက ေၿပာၿပဖို.မတတ္ႏိုင္တဲ့
စြန္.စားၿခင္း ၾကီးငယ္ေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါေသးတယ္ေနာ္။ဒကာ၊
ဒကာမေတြစြန္.စားၿခင္းသည္ မည္သည့္ပုဂိၢဳလ္မဆို
စြန္.ႏိုင္တဲ့ပုဂိၢဳလ္မ်ားအတြက္ စြမ္းတယ္လို.ေၿပာတယ္။ဒါေၾကာင့္
စြန္.စားရတယ္။ တရားေတြအားထုတ္တဲ့အခါမွာလည္း စြန္.စားရတယ္။တရားေတြ
တိုးတက္ဖို. ကိုယ့္အတြက္ အဓိကပန္းတိုင္ထားရတယ္။ထြက္လာတဲ့ ေနမင္းၾကီး
ၿပန္မ၀င္ခင္ ငါ့အတြက္ ၾကီးမားေသာ အခြင့္ေကာင္းၾကီးတစ္ခု ၿဖစ္ေစရမယ္ဆိုတဲ့
ဆုံးၿဖတ္ခ်က္မ်ဳိး မိမိကုိယ္ကို ခ်တတ္ရမယ္ေနာ္
(တင္ပါ့ဘုရား)
ပရိယတၱိ ၀ိသာရဒ ဂုဏ္ေတြနဲ.လည္းပဲ ၿပည့္စုံဖို. လိုအပ္တယ္။ ပဋိပတၱိ ၀ိသာရဒ
ဂုဏ္ေတြလည္း ၿပည့္စုံေနဖို. လိုအပ္တယ္။ ပရိယတ္၊ ပဋိပတ္
ကြ်မ္းကြ်မ္းက်င္က်င္ရွိဖို. လိုအပ္တယ္။ဒါေလးေတြ ဒီလိုေပၞလာရင္
ဒီလိုမွတ္ရမယ္။ဒီလို က်င့္သုံးရမယ္ဆိုတဲ့ ၾကိဳတင္ၿပီး စြမ္းအားေလးေတြကို
စုစည္းထားတတ္ရတယ္။
(တင္ပါ့ဘုရား)
တရားအားထုတ္တဲ့ ပုဂိၢဳလ္ေတြဟာ ေမတၱာလက္နက္ ကိုင္ေဆာင္ရပါတယ္။ ဒါကို
လက္နက္ေကာင္းလို. ေခၞတယ္။ အရန္ကမၼ႒ာန္းေပါ့။ ေမတၱာကမၼ႒ာန္း စီးၿဖန္းဖုိ.
လိုအပ္တယ္ေနာ္
(တင္ပါ့ဘုရား)
၀ိပႆနာ တစ္ခုတည္းကို အားထုတ္တတ္ရုံနဲ. မၿပီးေသးဘူး။ သမာထစြမး္းအားေတြလည္း
လိုအပ္ရင္ လိုအပ္သလို ထည့္ေပးရတယ္။ဒါေၾကာင့္ တရားအားထုတ္တယ္ဆိုတာ ေဟာဒီ
ယခုလို ရိပ္သာမွာ လာအားထုတ္တာကေတာ့ ဘာအႏၲရယ္မွ မရွိဘူးေနာ္။
ဘုန္းၾကီးတို. အရန္သင့္ ေဆာက္လုပ္ေပးထားတဲ့ေနရာမွာ လာေရာက္ၿပီးေတာ့
ေရွးဘုန္းေရွးကံရွိတဲ့ သံဃာေတာ္ေတြက ၾကိဳးစားပမ္းစား ၿပဳလုပ္ထားတဲ့
အေဆာက္အဦးေတြ၊ ေနရာထုိင္ခင္းေတြ၊ စားစရာေတြ စသည္ၿဖင့္ ရုပ္ၿပသာသနာၿပဳ
အေဆာက္အဦးေတြ တည္ေထာင္ထားၿခင္းေၾကာင့္ ဒကာ၊ ဒကာမေတြအတြက္ လိုအပ္ေသးမရွိ
အဆင္သင့္ ၿဖစ္မေနဘူးလား
(ၿဖစ္ေနပါတယ္ဘုရား)
ဘုန္းၾကီးမ်ား ဒီေနရာကို ေရာက္ခါစတုန္းက ဒီေနရာမွာ ဘာမွမရွိခဲ့ပါဘူး။
ဘာမွမရွိတဲ့ ၀ါးေက်ာင္းေလး တစ္ေဆာင္သာရွိတယ္။ အဲဒါကေနၿပီးေတာ့
သာသနာၿပဳလုပ္ငန္းၾကီးကုိ စတင္ၿပီးေတာ့ သမထ၊ ၀ိပႆနာ ႏွစ္ရပ္တို.ကို
လက္ကိုင္ထားၿပီး ၾကိဳးစားလာခဲ့ရပါတယ္
(တင္ပါဘုရား)
စြန္.စြန္.စားစားေပါ့ေနာ္။ အဲသလို စြန္.စားၿပီးေတာ့ မိမိသႏၲာန္မွာ
ဒါနအလုပ္ေတြ၊ သီလအလုပ္ေတြ၊ သမထအလုပ္ေတြ၊ ၀ိပႆနာအလုပ္ေတြ အဲသလို
အဂၤါရပ္ေတြနဲ. ၿပည့္စုံတဲ့ တရားထူးတရားၿမတ္ ကုသိုလ္စြမ္းအားေလးေတြကို
ၿပဳဖန္မ်ားလာေတာ့မွ အခုလို ၿဖစ္လာခဲ့တာပါ
(တင္ပါ့ဘုရား)
အလိုလို ၿဖစ္လာတာလား၊ စြန္.စားလိုလား
(စြန္.စားလို.ပါ ဘုရား)
ဒကာ၊ ဒကာမေတြ ယခုလို အားပါးတရ တရားနာႏိုင္တာေလးဟာလည္း စြမး္အားတစ္ခုပါပဲ
(တင္ပါ့ဘုရား)
ဦးစြာပထမ ဘုန္းၾကီးတို. ရိပ္သာ စဖြင့္စဥ္တုန္းကဆိုရင္
သာမန္ေလာက္ပါပဲ။ေဟာ့ဒီ ဓမၼရုံက ၀ါးေလးကာၿပီး အုန္းမိုးထားတာေနာ္။
ၾကမ္းေတာင္မခင္း ရပါဘူး။ေၿမၾကီးေပၞမွာပဲ ထိုင္ရတယ္ေနာ္။
(တင္ပါ့ဘုရား)
ၿပီးေတာ့မွ ဒကာ၊ ဒကာမေတြ ၀ိုင္းလွဴၾကလို. အခင္းေလးၿဖစ္လာတယ္။
အကာမရွိေသးဘူး။ဖ်ာၾကီးေတြ၊ ၀ါးထရံေတြကာၿပီး ထားရတယ္။တၿဖည္းၿဖည္း
ၿမိဳ.သူၿမိဳ.သား နယ္သူနယ္သား ဒကာဒကာမမ်ား စြမ္းေဆာင္မႈေၾကာင့္
ယခုလို ခ်မ္းသာစြာ ေနထိုင္လာၾကတယ္ေနာ္။
(တင္ပါ့ဘုရား)
အရင္တုန္းက မီးဆိုရင္လည္း ဖေယာင္းတိုင္ေလးထြန္းၿပီး
အားထုတ္ခဲ့ရတယ္။အခုဆိုရင္ေတာ့ လွ်ပ္စစ္မီးေတြနဲ. ၿပည့္ၿပည့္စုံစုံ
ၿဖစ္လာတယ္။ဟုတ္လား
(တင္ပါ့ဘုရား)
အဲသလို ဆင္းရဲၿခင္းရဲ. ေနာက္ကြယ္မွာ ဘာရွိသလဲ
(ခ်မ္းသာၿခင္းပါဘုရား)
ဘယ္သူမပိုင္ ဘုံဆိုင္မွတ္ၾက
ခ်မ္းသာၿခင္းရွိပါတယ္။ စြန္.စားရင္ၾကိဳးစားရင္ ေအာင္ၿမင္မႈရတယ္ဆိုတာကို
ဒကာ၊ဒကာေတြကို သိေစခ်င္လိုပါ
(တင္ပါ့ဘုရား)
မည္သည့္ပုဂိၢဳလ္မဆို ၾကိဳးစားရင္ ဘာမဆို မၿဖစ္ႏိုင္ဘူးလား
(ၿဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ဘုရား)
မလုပ္ရင္ေတာ့ မၿဖစ္ဘူးေပါ့။တကယ္လုပ္ရင္ အဟုတ္ၿဖစ္ပါတယ္။ဒါဆိုရင္
တိုးတက္လာတဲ့ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေတြဟာ အထင္ၾကီးစရာလားဆိုရင္
မဟုတ္ပါဘူး။ဘုန္းၾကီးတို.က ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္လည္း အထင္ၾကီးစရာ ဘာမွ
မရွိပါဘူး။ေဟာဒီ ေက်ာင္းတိုက္ေတြဟာလည္းပဲ ဘုန္းၾကီးမ်ားနဲ.
ဘာမွမဆိုင္ပါဘူး။ဒါဟာ သာသနာၿပဳ ေနရာ႒ာနေလး တစ္ခုအၿဖစ္ ဘုန္းၾကီးတို.က
ဖန္တီးေပးတဲ့သေဘာသက္သက္ပါ။ ဟုတ္ၿပီလား
(တင္ပါ့ဘုရား)
ဒီေက်ာင္းတုိက္ အေဆာက္အအုံေနရာ႒ာနေတြနဲ. ပတ္သက္လို. ဘုန္းၾကီးတို.
နည္းနည္းေလးမွ ငဲ့ကြက္မႈမရွိပါဘူး။ တြယ္တာလို. လည္းမရပါဘူး။
ဘာၿဖစ္လို.လဲေမးေတာ့ မည္သည့္အရာမဆို ၿမဲၿမံၿခင္း မရွိဘူးဆိုတာ
ၾကိဳတင္ၿပင္ဆင္ သေဘာေပါက္ထားတယ္။ အရာမွန္သမွ်ေတြဟာ ရုပ္ေလာကၿဖစ္ၿဖစ္၊
နာမ္ေလာကၿဖစ္ၿဖစ္ မည္သည့္ပုဂိၢဳလ္မဆို ရုပ္နာမ္ေလာက မွန္သမွ်တို.ဟာ
ၿမဲၿမံၿခင္းမရွိ၊ ခိုင္ခံ့ၿခင္းမရွိ၊ တည္ၿမဲၿခင္းမရွိဘူး။ဟုတ္ကဲ့လား
(တင္ပါ့ဘုရား)
မိမိရုပ္နာမ္ေလာကေတာင္မွ ၿမဲၿမံၿခင္းလည္းမရွိ၊ တည္ၿမဲၿခင္းလည္းမရွိ၊
ခိုင္ခံ့ၿခင္းလည္းမရွိဆိုရင္ ခႏၶာကိုယ္အေၾကာင္းရင္ကိုစြဲၿပီး
ၿဖစ္ေပၞလာေသာ ခႏၶာပြားေတြ။ ရုပ္ပြားေတြ နာမ္ပြားေတြဟာလည္းပဲ
နိစၥေလာကမရွိဘူး။
အနိစၥေလာကတာၿဖစ္ပါတယ္။ ဘာတဲ့လဲ
(အနိစၥေလာကပါဘုရား)
သုခေလာကလား၊ ဒုကၡေလာကလား
(ဒုကၡေလာကပါဘုရား)
အတၱေလာကလား၊ အနတၱေလာကလား
(အနတၱေလာကပါဘုရား)
အနတၱေလာကၾကီးပါ။ အဲသလို အနိစၥလို. ၿမင္ဖို.လိုတယ္။ ခႏၶာကိုယ္မွာရွိေနတဲ့
အနိစၥကိုအနိစၥလိုၿမင္မယ္။ဒုကၡကို ဒုကၡလို.ၿမင္မယ္။ အနတၱကို
အနတၱလို.ၿမင္ရမယ္
(တင္ပါ့ဘုရား)

ဆင္ၿခင္ေတြးဆ သခၤါရ

အရွိကို အရွိအတိုင္း ၿမင္ရမယ္ေနာ္။အပိုမၿမင္ရဘူး။အပိုၿမင္ေအာင္ မၾကဳိးစားရဘူး။
(တင္ပါ့ဘုရား)
သေဘာေပါက္တယ္ေနာ္။အနိစၥဆိုတဲ့ သေဘာအေပၞမွာ ဥာဏ္ကေလးနဲ. သိရုံေလာက္သာ
သိဖို.လိုတယ္။အနိစၥလကၡဏာ ဥာဏ္ကေလးေတြ ေပၞလြင္ေနဖို. အနိစၥလကၡဏာ ဖုႆနဥာဏ္၊
အနိစၥကိုၿမင္တဲ့ သေဘာ၊ အနိစၥရဲ. လကၡဏာဓာတ္ကေလးကို ေတြ.ထိတဲ့သေဘာ၊
အနိစၥလကၡဏာ ထိုက္တဲ့သေဘာ ဟုတ္လား
(တင္ပါ့ဘုရား)
မၿမဲတဲ့ အမူအယာ၊ အဲဒီမၿမဲတဲ့အမူအယာရဲ. ေၿပာင္းလဲေနတဲ့သေဘာ၊
ေၿပာင္းလဲေနတဲ့လကၡဏာ၊ ဟုတ္လား။ေၿပာင္းလဲေနတဲ့ တစ္ေနရာနဲ. တစ္ေနရာ
မတူတာေလးေတြ ေၿပာင္းလဲေနတဲ့သေဘာကို လကၡဏာလိုေခၞတယ္။
အဲဒီမၿမဲမႈသေဘာေလးကို ဥာဏ္နဲ.လွမ္းၿပီးေတြ.ေနတာ အရသာေပၞလြင္ေနတယ္။
အဲဒီမၿမဲတဲ့သေဘာ၊ အဲဒီၿဖစ္လိုက္ပ်က္လိုက္၊ ၿဖစ္လိုက္ပ်က္လိုက္ လကၡဏာကို
ဥာဏ္နဲ.လွမ္းၿပီးေတာ့ၿမင္ေနတယ္။ေတြ.ထိေနတယ္။ အဲဒီ
ေတြ.ထိတဲ့ဥာဏ္သည္ ဖုႆနသေဘာ။ဥာဏ္နဲ.ေတြ.ထိေနတယ္။ ခႏၶာရဲ.ေၿပာင္းလဲမႈလကၡဏာ
ဓာတ္ကေလးေတြကို ဥာဏ္ေလးနဲ.လွမ္းၿပီး တစ္မွတ္ခ်င္း၊ တစ္မွတ္ခ်င္း
လွမ္းေတြ.ေနတယ္။ အဲဒါကို အနိစၥလကၡဏာ ဖုႆန။
အဲဒါေလးကို ၿမင္ရင္း ၿမင္ရင္း၊ မွတ္ရင္း မွတ္ရင္းနဲ. ဖ်တ္ဆိုရင္ အနိစၥေတြ
ခ်ဳပ္ေပ်ာက္သြားတာက လကၡဏဥာဏ္၊ အဲဒီဥာဏ္က မဂ္ဥာဏ္ ဖိုလ္ဥာဏ္ကို
ကူးသြားတာေနာ္
(တင္ပါ့ဘုရား)
ဒါေၾကာင့္ ဒကာ၊ဒကာမေတြက ခႏၶာကိုယ္ၾကီးရဲ. အနိစၥကိုသာၿမင္ေအာင္ၾကည့္
(တင္ပါ့ဘုရား)

ခႏၶာကိုယ္ ဘယ္ေနရာပဲၾကည့္ၾကည့္ ဆံပင္၊ ဆံေခ်ာင္းေလးက အစ
ဟုိေၿခဖ်ားထိၾကည့္၊ တစ္ကိုယ္လုံးမွာ အနိစၥကလြဲလို. တၿခားမရွိဘူးေနာ္
(တင္ပါ့ဘုရား)
နိစၥရွိသလား၊ ၿမဲတာရွိရဲ.လား
(မရွိပါဘုရား)
ၿမဲတဲ့ေနရာေလး ဘယ္နားမွာ တစ္ခုရွိေနေလသလဲလို. အပ္ဖ်ားေလးနဲ.
ေထာက္ေထာက္ၿပီး ရွာဘိသကဲ့သို. တစ္ကိုယ္လုံးမွာ ဥာဏ္တည္းဟူေသာ
အပ္ဖ်ားေလာက္နဲ. ေထာက္ေထာက္ၿပီးေတာ့ၾကည့္ရင္ ၿမဲၿမံၿခင္းေလာက
ရွိ၊မရွိ
(မရွိပါဘုရား)
ခ်မ္းသာၿခင္း ဘ၀ ရွိ၊ မရွိ
(မရွိပါဘုရား)
ခိုင္ၿမဲၿခင္းေလာကၾကီး ရွိ၊ မရွိ
(မရွိပါဘုရား)

သတိ ပညာေမြးၿမဴပါ

ဒါေလးေတြကို ကြင္းကြင္းကြက္ကြက္ ၿမင္ေအာင္ၾကည့္၊ မရွိတာၿမင္ရင္
အဲဒီပုဂိၢဳလ္ လမ္းမေပၞေရာက္သြားၿပီ ဟုတ္လား
(တင္ပါ့ဘုရား)
ေႀသာ္..အနိစၥ လကၡဏာဓာတ္ ကေလးေတြၿမင္သြားၿပီဆိုရင္ ၀ိပႆနာလမ္းမေပၞ
ေရာက္သြားၿပီ။ဒီထက္ ပိုမသိခ်င္နဲ.
(တင္ပါ့ဘုရား)
ဒကာ၊ ဒကာမေတြက အလုပ္လုပ္ရင္ သိခ်င္တဲ့စိတ္က ေရွ.ကေန ေရာက္ေနတယ္။အလုပ္က
ေနာက္က၊ ရခ်င္တာေလးက ေရွ.က ၿဖစ္ပါ့မလား
(မၿဖစ္ပါဘုရား)
ဆႏၶေတြက သိပ္ေစေနတယ္ ဟုတ္လား။စိတ္ဆႏၶေတြက သိပ္ေစာေနေတာ့ ရခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ
လြန္ကဲေနရင္လည္း တရားက ရပ္ေနတတ္တယ္ေနာ္
(တင္ပါ့)
လြန္ကဲမႈ လုံး၀ မရွိၿပန္ေတာ့လည္းပဲ ရလိုတဲ့စိတ္ လုံး၀ မရွိၿပန္ရင္လည္း
ေလ်ာ့ရဲေနတတ္ၿပန္တယ္။ တရားသၿဖင့္ လိုခ်င္စိတ္ေတာ့ရွိရမယ္။
အလြန္လည္းမၿပင္းထန္ရဘူး။ေလ်ာ့လည္း မေလ်ာ့ရပါဘူး။ တင္းလည္းမတင္းရပါ
ဘူး ဟုတ္လား
(တင္ပါ့ဘုရား)
ခပ္မွန္မွန္ေလးနဲ. တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ငါေရာက္ေအာင္သြားမယ္ ဒီလိုမ်ဳိး
ရွိရမယ္။သြားတဲ့အခါမွာလည္း မေမာေအာင္ သြားရမယ္ေနာ္။ေတာင္ၾကီးေပၞ
တက္လို.ရွိရင္ အေၿပးတက္ရင္ ဘာၿဖစ္တယ္
(ေမာပါတယ္ဘုရား)

အေမာဆို.ၿပီးေတာ့ မသြားႏိုင္ေတာ့ဘူး။ရင္ေတြတုန္လာတယ္။ အဲသလို
တအားေမာပမ္းေနၿပန္ေတာ့လည္း ေရွ.ဆက္သြားရတာ အဆင္မေၿပေတာ့ဘူး။ဒါေၾကာင့္
သတိနဲ.ဥာဏ္ ယွဥ္တြဲၿပီး ခပ္မွန္မွန္ ေလးၾကိဳးစားၿပီးသြား
မယ္ဆိုရင္ ေတာင္ေပၞကို မေရာက္ႏိုင္ဘူးလား
(ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္ဘုရား)
ဘာလို.ေရာက္ႏိုင္တယ္လဲဆိုရင္ ၾကိဳးစားၿပီး သတိ၊၀ီရိယ၊ ဥာဏ္ေတြနဲ.
ခ်ိန္ၿပီး သြားလို. ေရာက္တယ္ေနာ္။ဒါဆိုရင္ ေတာင္ေအာက္ကေနၿပီးေတာ့
လူတစ္ေယာက္က ေတာင္ေပၞေမာ့ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ေတာင္ေပၞေရာက္
ခ်င္လိုက္တာလုိ. ေအာက္ကေအာ္ငိုေနရုံနဲ. ေတာင္ေပၞေရာက္ပါ့မလား
(မေရာက္ႏိုင္ပါဘုရား)
ဘာၿဖစ္လို. မေရာက္တာလဲဆိုရင္ ေရာက္ေအာင္မွ မသြားဘဲ။မသြာလို. မေရာက္တာပါ ဟုတ္လား
(တင္ပါ့ဘုရား)
ဒါေၾကာင့္ သြားၿပန္ေတာ့လည္းပဲ မၿပင္းထန္ရဘူး။
(တင္ပါ့ဘုရား)
အရာရာမွာ သတိ၊ ဥာဏ္ရွိရတယ္။ ဒီဘုရား သာသနာၾကီးရဲ. အဓိကေဆာင္ပုဒ္ဟာ
သတိ၊ပညာ လုိရင္းသာ တည္းလို.ဆိုတဲ့ သတိ၊ပညာ သာသနာပဲ
(တင္ပါ့)


ဆုံးမ စကား မေလးစား

အဲဒီ သတိနဲ.ပညာ ၿဖစ္ဖို.အတြက္သာ သမာဓိေတြကို ၀ီရိယေတြနဲ.
သဒၶါတရားဆိုတဲ့လက္နက္ေတြသုံးၿပီး ထူေထာင္ရတာ မဟုတ္လား။
(တင္ပါ့ဘုရား)
ေအး....ခုနက ဥပမာထဲက ဒုတိယ လူကိုၾကည့္လိုက္ပါဦး။လွခ်င္လိုက္တာ၊
သူမ်ားလွလို. လွခ်င္တယ္။ကိုယ့္မွာက သတိ နဲ.အသိဥာဏ္ကအားနည္းတယ္။
သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္းအတိုင္း လိုက္နာက်င့္သုံးရမယ္ဆိုတဲ့
စကား နားေထာင္တတ္တဲ့ ဥာဏ္မပါဘူး။ပညာကို ေရွ.တန္းမတင္ဘဲ ေလာဘကိုသာ
ေရွ.တန္းတင္ထားတယ္။ေလာဘနဲ.ဆက္စပ္တဲ့ ၀ီရိယကိုပဲထားတယ္။ ၿခေသၤ့ၾကီးက
ခုနစ္ပတ္ပဲ ပတ္ရမယ္လို.ေၿပာေပမယ့္ နားေထာင္
ရဲ.လား
(မေထာင္ပါဘုရား)
နားမေထာင္ဘဲနဲ. ကိုယ္လုပ္ခ်င္သလို မလုပ္ဘူးလား
(လုပ္ပါတယ္ဘုရား)
လုပ္လိုက္တဲ့အခါက်ေတာ့ သူက ပိုၿပီးေတာ့ လွလာတာလား၊ အၿမီးေပါက္တာလား
(အၿမီးေပါက္ပါတယ္ဘုရား)
ေကာင္းတာလား၊ဆိုးတာလား
(ဆိိုးတာပါဘုရား)
အဲသလို ဆိုးၿပီး ဆင္းရဲၿခင္းၿဖစ္သြားတာကို ဆန္းစစ္ၾကည့္လိုရွိရင္
ဆရာ.စကား နားေထာင္လို.လား၊ မေထာင္လို.လား
(နားမေထာင္လိုပါဘုရား)
နားမေထာင္တဲ့အၿပင္ သူမ်ားထက္ပိုလွေအာင္ ေလာဘတက္လာလို.ေနာ္။သူ.ရဲ. ေလာဘက
၀ိသမေလာဘ ၿဖစ္သြားတယ္။ရိုးရုိးေလာဘက ကိစၥမရွိေသးဘူး။ ၀ိသမေလာဘဆိုရင္ေတာ့
ဘ၀ပ်က္စီးရတယ္ေနာ္
(တင္ပါ့ဘုရား)
ကဲ.....ဒုတိယလူဟာ ခုနစ္ပတ္နဲ. မရပ္ဘဲ ေလာဘစိတ္နဲ. ရွစ္ပတ္လည္းပတ္လိုက္ေရာ
ခႏၶာကိုယ္ ဘာၿဖစ္သြားတာတဲ့လဲ
(အၿမီးထြက္သြားပါတယ္ဘုရား)
အၿမီးထြက္လာေတာ့ ဘ၀ပ်က္စီးမသြားဘူးလား
(ပ်က္သြားပါတယ္ဘုရား)
ပ်က္စီးသြားရွာတယ္ေနာ္။ေအးဒါေၾကာင့္ ဒကာ၊ဒကာေတြ အၿမီးမထြက္ေစနဲ.၊ ရွင္းရဲ.လား
(တင္ပါ့ဘုရား)


မေလွ်ာ့တဲ့ဇြဲ အားမာန္ခဲ

အၿမီးထြက္ေအာင္ေတာ့ မလုပ္ပါနဲ.။ ပုံမွန္လုပ္ပါေနာ္ မွန္မွန္ေလးေပါ့။
အၿမီးထြက္တယ္ဆိုေတာ့ အတၱလြန္ကဲတဲ့ သေဘာ။တခ်ဳိ.ပုဂိၢဳလ္ေတြက
တရားအားထုတ္တယ္ ဆိုရင္ဇြဲသိပ္ေကာင္းတယ္။ လုပ္ရင္းလုပ္ရင္းနဲ.
ဇြဲေတြ သိပ္တင္းလိုက္ေတာ့ တင္းရင္း တင္းရင္းနဲ. ဇြဲက ဒိုင္းဆိုရင္
ေအာက္ကိုၿပန္ၿပဳတ္က်တယ္။ၿပန္တင္ဖို. စြမ္းအားကလည္း မရွိေတာ့ဘဲနဲ.
အင္း...ငါလည္း တရားေတာ့ ေတာ္ေတာ္ထုိင္ၿပီးၿပီ၊ ေတာ္ေတာ္လည္း ၾကီးစား
ၿပီးၿပီ၊ သူမ်ားေတြထက္ေတာင္ ပိုထိုင္ေသးတယ္။ဒါေပမဲ့့
တရားလည္းမရလိုက္ဘူး။အိပ္ၿပန္ပါတာပဲ ေကာင္းတာပဲဆိုၿပီးေတာ့
က်သြားတဲ့ဇြဲအေပၞ ၿပန္မတင္ႏိုင္ဘဲ အိမ္မၿပန္ရဘူးလား။
(ၿပန္ရပါတယ္ဘုရား)
ဒါဟာ ၀ီရိယေတြလြန္ကဲၿပီး ၀ိီရိယေနာက္က ဥာဏ္မလိုက္ႏိုင္တဲ့အခါမ်ဳိးမွာ
စိတ္ေတြပ်ံ.လြင့္ကုန္တယ္။ ၀ီရိယနဲ. သမာဓိမမွ်တရင္ စိတ္ေတြ
ပ်ံ.လြင့္ကုန္ၿပီးေတာ့ သမာဓိမတည္ၾကည္ဘဲ ကုသိုလ္အာရုံနဲ.
မေပ်ာ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး
ဟုတ္ကဲ့လား
(တင္ပါ့ဘုရား)
ဒါေၾကာင့္ အရာရာမွာ မွ်တရတယ္လို. ေၿပာတာပါ။ အေရးၾကီးလို. ေၿပာတာပါ။
တရားအားထုတ္တဲ့အခါမွာ သမာဓိနဲ. ၀ီရိယဟာ မွ်တရတယ္။သဒၶနဲ.ပညာဟာလည္း
မွ်တရတယ္ ညီမွ်ရတယ္။တန္းတူၿဖစ္ေနရတယ္။အရည္
အခ်င္း တူရတယ္။ ေယာဂီဟာ အဲဒီတရားေလးတစ္ခုကို သတိနဲ. ခ်င့္ခ်ိန္တတ္ရတယ္။
သတိတစ္ခုသာမက ပိုသြားတယ္လို. မရွိပါဘဲနဲ. က်န္တဲ့ သမာဓိဆိုတာလည္း
လြန္ကဲတတ္ပါတယ္။သဒၶါဆိုတာလည္း လြန္ကဲတတ္
တယ္။၀ီရိယ လည္းလြန္ကဲတတ္တယ္။ပညာဆိုတာ လည္းလြန္ကဲတတ္တယ္။ဒါေၾကာင့္
တစ္ခုခုလြန္ကဲၿပီဆိုရင္ သတိနဲ.ၿပန္ၿပီးေတာ့ ကုသိုလ္စြမ္းအားေတြၿဖစ္ေအာင္
ထူေထာင္ရတယ္ ဟုတ္လား
(တင္ပါ့ဘုရား)
ခုနကေၿပာသလို ကုသိုလ္အာရုံနဲ. မေပ်ာ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးဆိုရင္
အိမ္ၿပန္ခ်င္လာလို. ၿပန္ၿပီဆိုကတည္းက အားထုတ္ရင္ ဆက္တိုးတက္မယ့္
တရားအာရုံေတြ မဆုံးရႈံးရဘူးလား
(ဆုံးရႈံးပါတယ္ဘုရား)
ဒီေနရာေရာက္ၿပီး တရားအားထုတ္ဖို. အခြင့္အေရးဆိုတာ လြယ္ပါ့မလား
(မလြယ္ပါဘုရား)
ေစာင္းၾကိဳးပမာ က်င့္သုံးပါ
အဘက္ဘက္က အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္ဖို. ေတာ္ေတာ္ၾကိဳးစားၿပီးမွ ေရာက္လာၾကတာပါ။
အိုးပစ္၊ အိမ္ပစ္၊ မိသားစုေတြ၊ စီးပြားေရးေတြ ခဏပစ္ခဲ့ၿပီးေတာ့မွ အားလုံး
က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးက အစ အစစၿပည့္စုံမွ
ေရာက္လာႏိုင္တဲ့ ေနရာေလးမွာ ဖ်တ္ခနဲ ေပၞလာတဲ့ အိမ္ၿပန္ခ်င္တဲ့
စိတ္တစ္ခ်က္နဲ. ၿပန္ရမွာလား။ဒါမွမဟုတ္ ဒီစိတ္ကေလးရဲ. မၿမဲတဲ့သေဘာကို
သတိဥာဏ္နဲ. အကဲခတ္ၿပီး သတိနဲ. သိမ္းဆည္းရမွာလား
(သတိနဲ. သိမ္းဆည္းရမွာပါဘုရား)
ဒီေပၞတဲ့စိတ္ကေတာ့ တစ္ခ်ိန္လုံး ၿမဲေနရဲ.လား
(မၿမဲပါဘုရား)
ဒီမၿမဲတဲ့သေဘာကို အကဲခတ္ထားရင္ ဒီအိမ္ၿပန္ခ်င္တဲ့စိတ္ဟာလည္း
ခဏပါပဲ။ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ရတာပါပဲ ဟုတ္လား
(တင္ပါ့ဘုရား)
ဘာစိတ္ကေလးပဲေပၞေပၞ သတိနဲ.ကပ္ ဥာဏ္ကေလးနဲ.မွတ္လိုက္ရင္ ဘာေလးေပၞေပၞ
ခ်ဳပ္ေပ်ာက္မေနဘူးလား
(ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ေနပါတယ္ဘုရား)
ဒီလိုသာ သတိ၊ ဥာဏ္မဦးစီးပါပဲနဲ. ကုသို္လ္စြမ္းအားေတြကို
မထူေထာင္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ဘာနဲ.တူလာသလဲဆိုေတာ့ နတ္ၿပည္မွာ နတ္သား၊
နတ္သမီးေတြ မေသခင္ ပုံစံေတြ ေၿပာင္းလဲလာၾကတယ္ေလ။တစ္သက္လုံးမွာ
ဘယ္ေတာ့မွာ မပ်င္းခဲ့တဲ့ နတ္သားနတ္သမီးေတြဟာ မေသခင္စုတိစိတ္မက်မီ
(၇)ရက္ေလာက္မွာ ပ်င္းလာသတဲ့။ အ၀တ္ေတြ အထည္ေတြဟာဘယ္ေတာ့ မွ မႏြမ္းေပမယ့္
စုတိစိတ္က်ခါနီးမွာ ႏြမ္းလာတယ္တဲ့။ဟုတ္လား
(တင္ပါ့ဘုရား)
ခႏၶာကုိယ္ၾကီးဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ေၿပာင္းလဲမႈ မရွိခဲ့ေပမယ့္ စုတိစိတ္က်ခါနီးမွာ
အိုးမင္းရင့္ေရာ္ၿပီး ေၿပာင္းလဲရွာတယ္တဲ့။နႏၵ၀န္ဥယ်ာဥ္ထဲမွာ
အလြန္.အလြန္ေမြ.ေလ်ာ္ခဲ့ေပမယ့္ အဲဒီဥယ်ာဥ္ထဲမွာ သြားေရာက္ၿပီး
မေပ်ာ္ခ်င္ေတာ့ဘူး။ စိတ္ဓာတ္ေတြ က်ဆင္းသြားရွာတယ္။ခုနစ္ရက္ၿပည့္တဲ့ေန.
စုတိစိတ္က်ၿပီးေတာ့ ေဒါမနႆစိတ္နဲ.မ်ား စုတိစိတ္က်လို.ရွိရင္
ငရဲဒယ္အိုးထဲကို တစ္ခါတည္း ဆင္းရတာပဲေနာ္။
(တင္ပါ့ဘုရား)
ဒါေၾကာင့္ဘ၀ဆိုတာ ငွက္ခါးပ်ံ သလိုပဲ ဒကာ၊ဒကာမေတြ။ တစ္ခါတစ္ရံ မွာ
ဘ၀အဆင့္ၿမင့္ေနတယ္။တစ္ခါတစ္ရံမွာ ဘ၀ေအာက္တန္း က်ေနၿပန္တယ္။ဘ၀ဆိုတာဟာ
မခိုင္ၿမဲဘူးေနာ္။ ဘာၿဖစ္လို. မခိုင္ၿမဲတာလည္းဆိုရင္
မိမိသႏာၱန္မွာခိုင္ႏိုင္ ၿမဲႏို္င္တဲ့ တရားဓာတ္ေတြ
မရွိေသးလို.။ခုပဲၾကည့္ေလ တရားမွတ္ရင္းနဲ. ၀ီရိယေတြ လြန္ကဲ၊
ပညာမလိုက္ႏုိင္ေတာ့ ကုသိုလ္အာရုံနဲ. မေပ်ာ္ေတာ့ပါပဲနဲ. အကုသိုလ္အာရုံနဲ.
ေပ်ာ္ခ်င္လာတယ္။
(တင္ပါ့ဘုရား)
ဒါဟာ မခိုင္ၿမဲလို.ပဲ။ခိုင္ၿမဲတဲ့စိတ္ မိမိသႏာၱန္မွာ မရွိေသးလို.ပဲ။
(တင္ပါ့ဘုရား)
ဒါေၾကာင့္ လြန္ကဲေသာ ၀ီရိယလည္း မရွိရေအာင္၊ သတိနဲ.
ေစာင့္ေရွာက္ရမယ္။လြန္ကဲေသာ သဒၶါလည္း မၿဖစ္ေစရဘူး။လြန္ကဲေသာ သမာဓိ၊
လြန္ကဲေသာပညာေတြၿဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ ဒီပုဂိၢဳလ္ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ကိုေရာက္မွာ
မဟုတ္ပါဘူး၊ မေရာက္ပါဘူး။
(တင္ပါ့ဘုရား)
ပညာလြန္ကဲရင္လည္း ေကာက္က်စ္တတ္တယ္ေနာ္။ဥာဏ္လြန္ကဲရင္
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္လည္း ေကာက္က်စ္တတ္သလို၊ သူတစ္ပါးကိုလည္း
ေကာက္က်စ္တတ္တယ္ေနာ္။
(တင္ပါ့)
အေတြးေတြ လမ္းေခ်ာ္ေနတတ္တယ္။ အသိေတြမ်ားၿပီး လမ္းေခ်ာ္ေနတတ္တယ္။
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အေတြးေတြနဲ. အထင္ၾကီးေနတတ္တယ္ေနာ္။ဒါဟာ မဂ္ပဲ။ငါ
မဂ္ရၿပီ စသည္ၿဖင့္ အေတြးေတြေခ်ာ္ၿပီးေတာ့ အေတြးေတြ
နဲ.ပဲ စိတ္ကူးယဥ္ေနတတ္တယ္။ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ တရားအမွတ္ကေလးေတြ
ေကာင္းသြားလို. မွတ္စိတ္နဲ. အာရုံနဲ. ကိုက္ေနရင္း တစ္ခါတစ္ရံ ဖ်တ္ခနဲ
ထိန မိဒၶ အစားထိုး၀င္သြားတာေလးကို မဂ္လို. ထင္သြားတယ္။ ငါ
ေသာတာပန္တည္ၿပီ။ငါတရား ရထားၿပီလို.
ေတြးေနေရာ့။ကဲ......အဲသလိုအထင္ၾကီးသြားၿပီဆိုရင္ အဲဒါ ပညာလြန္ကဲေနတာ
(တင္ပါ့ဘုရား)
ဒီပုဂိၢဳလ္ မဂ္ဖို္လ္နိဗၺာန္နဲ. ေ၀းသြားၿပီဟုတ္လား။
နားလည္တယ္ေနာ္။ဒါေၾကာင့္ တရားမွတ္တဲ့ပုဂိၢဳလ္ဟာ သဒၶါနဲ.
ပညာမွ်တဖို.လိုအပ္တယ္။၀ီရိယနဲ .သမာဓိမွ်တဖို. လိုအပ္တယ္။သတိကေတာ့
ဘယ္ေတာ့မွ ပိုတယ္မရွိဘူး။
အလိုပဲရွိေနတယ္ေနာ္။
(တင္ပါ့ဘုရား)
၀ီရိယနဲ. သမာဓိ၊ သဒၡါနဲ.ပညာ မွ်တဖို.အတြက္ သတိသည္ လိုရင္းပဲ။သတိကပဲ
အၿမဲတမ္း ထိန္းေပးရတယ္။ဒါေၾကာင့္ ေယာဂီမ်ားကို ခဏခဏ ေၿပာေနတယ္။
ေယာဂီမ်ားသတိထားၾက။ အရာရာတိုင္းမွာ သတိနဲ.ေဆာင္ၿပီး
ထားၾက။ အမွတ္ေတြ လြဲေနတယ္ သတိထားၾကလို. သတိကို ေရွ.တန္းတင္ၿပီး
ဘုန္းၾကီးမ်ား ခဏခဏေၿပာေနတယ္။လိုအပ္လို. ေၿပာေနတာေနာ္။ဘာၿဖစ္လို. သတိကို
အထူးအားၿဖင့္ ေၿပာေနရသလဲဆိုရင္ ဥာဏ္ကိုလည္း
ဒီသတိကပဲ ထိန္းရတယ္ဟုတ္လား
(တင္ပါ့ဘုရား)
သဒၶါကိုလည္းသတိကပဲ ထိန္းေပးရတယ္။၀ီရိယကိုလည္း သတိကပဲ
ထိန္းေပးရတယ္။သမာဓိကိုလည္း ဒီသတိကပဲ ထိန္းေပးရတယ္ဟုတ္လား
(တင္ပါ့ဘုရား)
သမာဓိလြန္ရင္ ဘာၿဖစ္တတ္သလဲဆိုရင္ အိပ္ငိုက္လာတတ္တယ္။သမာဓိလြန္ရင္
သတိကင္းေတာ့ အပၸမာဒေနရာမွာ ပမာဒက အစားထိုးလိုက္ၿခင္းေၾကာင့္
အိပ္ငိုက္ၿပီး ေၿမာေနတတ္တယ္ မဟုတ္လား
(တင္ပါ့ဘုရား)
အဲဒီပုဂိၢဳလ္ရဲ. သႏာၱန္မွာ သတိဖ်တ္ခနဲ ကင္းတာနဲ. တရားမွတ္တာလား။ မတရားမွတ္တာလား
(မတရားမွတ္တာပါဘုရား)
ဟုတ္တယ္ လြဲေနတယ္ေပါ့။နားလည္တယ္ေနာ္
(တင္ပါ့)
အမွတ္သတိ ကင္းတဲ့စိတ္ဟာ မေကာင္းတဲ့ဘ၀ကို ပို.ေပးတတ္တယ္။ဒါေၾကာင့္
သတိရွိေပးရတယ္ေနာ္။သတိထားေပးရတယ္ေနာ္။ သတိနဲ.ဥာဏ္နဲ. ဥာဏ္နဲ.
သတိနဲ.ေနာ္။ယွဥ္တဲြထားရတယ္ ဟုတ္လား
(တင္ပါ့ဘုရား)
အဲသလို တြဲတြဲၿပီး ၾကည့္လိုရွိရင္ သႏာၱန္ထဲမွာ အမွားေပ်ာက္ၿပီး
အမွန္ေရာက္ႏိုင္တယ္ေနာ္
(တင္ပါ့ဘုရား)

အစြန္.တတ္မွ အေနၿမတ္

ကဲ..ဟုတ္ၿပီ ဒကာ၊ဒကာမတို.။ ခုနေလးက ေၿပာခဲ့တဲ့ သာဓကေလးၿပန္
ေကာက္ၾကစို.။ဒီ ဒုတိယအမ်ဳိးသားသည္သြားေတာ့သြားတယ္ေနာ္။
သြားပင္သြားၿငားေသာ္လည္း သူကလိုခ်င္စိတ္က ေကာက္က်စ္တယ္။ၿပန္
ေကာက္ၾကည့္ဦး။သူကလွခ်င္တယ္ေနာ္။ လွခ်င္လုိ. ၿခေသၤ့ၾကီးက ေၿပာမယ္ဆိုတာ
သိလို.သြားတာ။တကယ္အသက္စြန္.ရဲလုိ. သြားတာဟုတ္ရဲ.လား
(မဟုတ္ပါဘုရား)
ေမာင္ရုပ္ဆိုးက်ေတာ့ တကယ့္ကို ေသလည္းမထူး၊ ရွင္လည္းမထူးဘူးဆိုၿပီး
တကယ့္ကို စြန္.စားၿပီးေတာ့ကို သြားတာ။ ငါ့အတြက္ ေလာကမွာေနလို.
ဘာထူးဦးမွာလဲဆိုတဲ့စိတ္နဲ. တကယ့္ကို စြန္.စြန္.စားစား ၀ီရိယနဲ.သြားတာ။
ဟုိ..ဒုတိယလူနဲ. ၀ီရိယခ်င္းတူရဲ.လား
(မတူပါဘုရား)
ဟုိ..ဒုတိယလူက တကယ္စြန္.စားတာ ဟုတ္ရဲ.လား
(မဟုုတ္ပါဘုရား)
ဒုတိယလူက ေလာဘနဲ.သြားတာေနာ္။ သြားကတည္းကိုက လွခ်င္လို. ေလာဘနဲ.သြားတာ ဟုတ္ကဲ့လား
(တင္ပါ့ဘုရား)
ရခ်င္၊ လိုခ်င္တဲ့စိတ္က ေရွ.ကေရာက္ေနတယ္။လိုခ်င္တဲ့စိတ္က
ေရွ.တန္းကိုေၿပးေနတယ္။ ေရွ.တန္းေၿပးေတာ့ ကၿပီးပတ္ၿပရေတာ့လည္း ေရွ.တန္းက
ေလာဘနဲ.ပိုလွခ်င္ေနၿပန္ေတာ့ ေၿပာစကား နားေထာင္ရဲ.လား။
(မေထာင္ပါဘုရား)
နားမေထာင္ေတာ့ ရည္မွန္းခ်က္ၿပည့္ရဲ.လား
(မၿပည့္ပါဘုရား)
ေအာင္ၿမင္မႈေကာရရဲ.လား
(မရပါဘုရား)
လြန္ကဲတာကိုး။ကဲ........ဒါေၾကာင့္မို.လို. ကမၼ႒ာန္အားထုတ္တဲ့ေဟာဂီမ်ားဟာ
ပထမလူလိုပဲ စြန္.စြန္.စားစားေဆာင္ရြက္တက္ရမယ္။ဆရာသမားဆိုတဲ့ ၿခေသၤ့ရဲ.
ေၿပာၿပတဲ့ စကားအတိုင္း မွ်မွ်တတ၊ စကားလည္း တစ္သေ၀မတိမ္း နားေထာင္တတ္ရမယ္။
သူသည္ခုနစ္ပတ္ဆိုရင္ ေရွ.ကိုနည္းနည္းေလးမွ မေက်ာ္ပါဘဲနဲ.
ခုနစ္ပတ္ၿပည့္တာနဲ. စိတ္ေတြလည္း လႈပ္ရွားမႈမရွိပါပဲနဲ. ၿငိမ္သက္စြာပဲ
ၿခေသၤ့ၾကီးေရွ.မွာရပ္လိုက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဘ၀မွာ သူလိုခ်င္တဲ့
ၿငိမ္းေအးတဲ့ ေအာင္ၿမင္မႈ မရဘူးလား
(ရပါတယ္ဘုရား)


ကိုဖိုးသား ေပးပို႕ထားေသာေမးလ္အား တဆင့္ေဖာ္ျပေပးပါသည္။

ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္
၂၀၁၀ ခု၊ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၃)ရက္၊ည(၉)နာရီတြင္ ကူးယူတင္ျပေပး၏။
 

စြန္႔ႏိုင္မွစြမ္းနိဗၺာန္လမ္းတရာေးတာ္-(1)


ေဖေဖာ္၀ါရီ(၁၃)ရက္ဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ေမြးေန႕ပါ...။
လြပ္လပ္ေရး၏ဖခင္ႀကီးအား ဤတရားေတာ္ျဖင့္ အမွတ္တရဂုဏ္ျပဳနာၾကားပူေဇာ္လိုက္ရပါသည္။
ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္

လူ.အသိ လူ.ဘ၀

"ဒီကေန. ၀ါတြင္းကာလ ထူးၿမတ္တဲ့ေန.ကေလးမွာ ဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ၿမတ္ၾကီး ေဟာေဖာ္
ညႊန္ၿပေတာ္မူခဲ့တဲ့ တရားေတာ္ၿမတ္ေဒသနာေတာ္ေတြကို နားကတရားနာ၊ ခႏၶာကိုယ္ကို
ဥာဏ္လွည့္ၿပီးေတာ့ သုံးသပ္တယ္မယ္၊ ဆင္ၿခင္တတ္မယ္၊ ပြားမ်ားတတ္မယ္၊ ႏွလုံးသြင္းတတ္
မယ္ ဆိုလို.ရွိရင္ ေဟာဒီတရားနာ ပရိသတ္အေပါင္း ဒကာ၊ဒကာမမ်ားရဲ. စိတ္အစဥ္ထဲမွာ အကုသိုလ္ ေတြ တဒဂၤၿငိမ္းၿပီးေတာ့ ကုသို္လ္ဓမၼေတြ စြမ္းအားေတြကို မရႏုိင္ဘူးလား"
(ရႏိုင္ပါတယ္ဘုရား)
"ရႏိုင္ပါတယ္။တရားအသိကို ႏွလုံးသားထဲမွာ ဥာဏ္ႏွင့္ၾကည့္ရင္ ၿမင္ႏိုင္ပါတယ္။ဟုတ္လား"
(တင္ပါ့ဘုရား)
"ဘုန္းၾကီးတို.ပရိသတ္ေတြ ဘုရားရွင္ရဲ. အဆုံးအမေတြဟာ အၿပင္ေလာကကို ၾကည့္ေဟာတာလား၊ ခႏၶာၾကည့္ေဟာတာလား"
(ခႏၶာၾကည့္ေဟာတာပါဘုရား)
"အၿပင္အာရုံကို ေဟာတာလား၊ ခႏၶာၿဖစ္စဥ္ကို ေဟာတာလား"
(ခႏၶာၿဖစ္စဥ္ကိုေဟာတာပါဘုရား)
"ေဟာဒီခႏၶာကိုယ္ၾကီးရဲ. ၿဖစ္စဥ္ကို ေဟာေဖာ္ညႊန္ၿပတဲ့အခါမွာ ဦးစြာပထမ ဒကာ၊ဒကာမတို.သည္ ဒီကေန. တၿခားမွာ ေတြ.တာလား၊ သာသနာတြင္းမွာ ေတြ.တာလား။"
(သာသနာတြင္းမွာ ေတြ.တာပါဘုရား)
"ေၾသာ္ ...သာသနာတြင္းမွာလူ.ဘ၀ၾကီးရလာခဲ့တာေပါ့ေနာ္"
(တင္ပါဘုရား)
"ဘာရေနပါလိမ့္"
(လူ.ဘ၀ရေနပါတယ္ဘုရား)
လူ.ဘ၀ရဖို.ဆိုတာ လြယ္သလား၊ ခက္သလား
(ခက္ပါတယ္ဘုရား)
ဒီလိုဆိုရင္ ပခုံးႏွစ္ဖက္ၾကားက ေခါင္းပါတိုင္းေကာ လူလို.ေၿပာလို.ရပါ့မလား
(မရပါဘုရား)
"လူ.အသိတရားေတြ ရရွိထားမွ လူလို. ေခၚတယ္။ ဘုုရားရွင္ကေတာ့ ကုသိုလ္တရားနဲ. အကုသိုလ္တရားေတြကို ခြဲၿခားသိတတ္တဲ့ ပုဂိၢဳလ္ကိုမွ လူလို.ေခၚပါတယ္တဲ့ေနာ္။လူဆိုတာဘာကို ခြဲၿခားသိတတ္တယ္"
(ကုသိုလ္နဲ. အကုသိုလ္ကိုပါဘုရား)
"ဟုတ္တယ္၊ ခြဲၿခားသိတယ္ေနာ္။ေအး.........အကုသိုလ္မွန္သမွ်ေတြကို က်ဴးလြန္မိလို.ရွိရင္
ဒီပစၥဳပၸန္ဘ၀ေရာ တစ္သံသရာလုံးေရာ ဆင္းရဲရမွာလား၊ ခ်မ္းသာမွာလား"
(ဆင္းရဲမွာပါဘုရား)
"ဆင္းရဲတယ္ဆိုကတည္းက ေကာင္းတဲ့အာရုံလား၊ မေကာင္းတဲ့အာရုံလား"
(မေကာင္းတဲ့အာရုံပါဘုရား)
"ဒီမေကာင္းတဲ့အာရုံဆိုေတာ့ စင္ၾကယ္တယ္လိုေၿပာတာလား။မည္းညစ္တယ္လို. ေၿပာတာလား"
(မည္းညစ္တယ္လိုေၿပာတာပါဘုရား)
"အဲဒီ မည္းညစ္တဲ့စိတ္ တစ္နည္းအာၿဖင့္ မည္းညစ္တဲ့နာမ္တရားေတြနဲ. ေနသြားတဲ့ပုဂိၢဳလ္မ်ား
ရဲ. သြားရာလမ္းခရီးသည္ကား ေကာင္းတဲ့လမ္းလား၊ မေကာင္းတဲ့ လမ္းလား"
(မေကာင္းတဲ့လမ္းပါဘုရား)

ႏွစ္သြယ္ လမ္းမ

"လူပင္ၿဖစ္ၿငားေသာလည္း လူ.အသိမရွိခဲ့ၿခင္းေၾကာင့္ ဒီပုဂိၢဳလ္ရဲ.လူ.ဘ၀ရၿပီးေတာ့ ေနခဲ့ရၿခင္းသည္
ၿမတ္မွာလား၊ ရႈံးမွာလား"
(ရႈံးမွာပါဘုရား)
"ဒါေၾကာင့္ ဘုန္းၾကီးတို.ရဲ.ဘ၀၊ ဒကာ ဒကာမမ်ားရဲ.ဘ၀ကို ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ၿမတ္ၾကီးက
ရုပ္လုံးေဖာ္ၿပတဲ့အေနနဲ. ကံႏွစ္ခုကို ေဟာတယ္ေနာ္"
(တင္ပါဘုရား)
"ဘာနွစ္ခုကို ေဟာပါလိမ့္"
(ကံႏွစ္ခုပါဘုရား)
"ကုသိုလ္ကံရယ္၊ အကုသိုလ္ကံရယ္ လို.မွတ္လိုက္ပါ ဟုတ္လား"
(တင္ပါ့ဘုရား)
"ဒီကုသုိလ္ကံနဲ. အကုသိုလ္ကံ ႏွစ္ခုတို.ရဲ. စြမ္းအားတို.ေၾကာင့္ လူေတြဟာ သုဂတိဘ၀နဲ.
ဒုဂၢတိိဘ၀ဆိုၿပီးေတာ့ မလည္ေနရဘူးလား"
(လည္ေနရပါတယ္ဘုရား)
"အကုသိုလ္ကံ က်ဴးလြန္တဲ့ ပုဂိၢဳလ္ေတြက ဒုဂၢတိဘ၀ေတြနဲ. လည္ေနရသလို ကုသိုလ္ကံ
စြမ္းအားေတြၿဖည့္ၿပီး လူ.အသိရွိရွိနဲ. ေနထိုင္ၿပီးေတာ့ ၀ိပႆနာဥာဏ္စြမ္းအားေတြၾကိဳးစား
ၿပီး ေနထိုင္ရင္ေတာ့သုဂတိကေန မဂ္ဖို္လ္ကိုမရႏိုင္ဘူးလား"
(ရႏိုင္ပါတယ္ဘုရား)
"ဘုရားရွင္က လမ္းႏွစ္လမ္းကို ေဖာ္ၿပတယ္ေနာ္။အို နာ ေသ ထပ္တဲ့လမ္းရယ္၊ အို နာ ေသလြတ္တဲ့လမ္းရယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ ၾကိဳက္ရာေရြးခ်ယ္ လမ္းႏွစ္သြယ္ကို ညႊန္ၿပခဲ့တယ္"
(တင္ပါဘုရား)
"လမ္းကဘယ္ႏွစ္လမ္းပါလိမ့္"
(ႏွစ္လမ္းပါဘုရား)
"ဘာပါလိမ့္မလဲဆိုရင္ အို နာ ေသထပ္တဲ့လမ္းနဲ. အိုနာေသလြတ္တဲ့လမ္း ဟုတ္ၿပီလား"
(တင္ပါ့)

၀တ္ရည္စားသုံး ပ်ားပိတုန္း


"ဒီေတာ့ လူစင္စစ္ၿဖစ္တဲ့ ပုဂိၢဳလ္ေတြဟာ ဗုဒၶရဲ. အဆုံးအမ တရားေတာ္ၿမတ္ေတြကို ႏွလုံးသား
ရင္ခြင္ထဲမွာ ထိန္းသိမ္းၿပီး လိုက္နာက်င့္သုံးရမွာလား။ တၿခားလုပ္ရမွာလား"
(လိုက္နာက်င့္သုံးရမွာပါဘုရား)
"လိုက္နာက်င့္သုံးတယ္ဆိုတာက လူစင္စစ္တို.သည္ မိမိတို. ေနထိုင္ေဆာင္ရြက္ရတဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွာ ေကာင္းတဲ့ ကာယကံမႈေတြ၊ ေကာင္းတဲ့ ၀စီကံမႈေတြ၊ ေကာင္းတဲ့ မေနာကံမႈေတြကို ၿပဳမႈၿပီး ေနထိုင္သြားတတ္တဲ့ ပုဂိၢဳလ္မ်ားဟာ ဒီလူ.အသိေလးရွိေနၿခင္းေၾကာင့္ ဗုဒၶ
ရဲ.အဆုံးအမအတိုင္း လိုက္နာက်င့္သုံးသူေတြလို. မဆိုရဘူးလား"
(ဆိုရပါတယ္ဘုရား)
"ဒီလို လိုက္နာ က်င့္သုံးဖို.အတြက္ ဆရာသမားဆိုတဲ့ အမွီေကာင္းရွိဖို. လိုတယ္ေနာ္"
(တင္ပါ့ဘုရား)
"သစ္ပင္တစ္ပင္ေကာင္းရင္ ဘာၿဖစ္တာတဲ့လဲ"
(ငွက္တစ္ေသာင္းနားပါတယ္ဘုရား)
"ေလာကမွာ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ၿမတ္ၾကီးတည္းဟူေသာ သစ္ပင္ရိပ္ေအာက္မွာ ခိုလွုံခြင့္ရၾက
တဲ့ ဘုန္းၾကီးတို.ေရာ၊ ဒကာ ဒကာမတို.ေရာ အာလုံးတို.သည္ ငွက္ေပါင္းေၿမာက္ၿမားစြာနဲ.
မတူဘူးလား"
(တူပါတယ္ဘုရား)
"ဘုရားရွင္သာသနာ အရိပ္အာ၀ါသမွာ ခိုလႈံေနၾကတဲ့ ဘုန္းၾကီးတို. ဒကာ၊ဒကာမတို.ရဲ.စိတ္
အစဥ္တို.ဟာ ဘုရားရွင္ရဲ. ေဟာေဖာ္ညႊန္ၿပခဲ့တဲ့ ဓမၼစြမ္းအားေလးေတြကိုနားေထာင္ၿပီး သိခြင့္ရလာၿပီ ဆိုကတည္းကိုက ဒီတရား အသိေလးေတြဟာ ဆင္းရဲေစသလားတည္း၊ ခ်မ္းသာေစသလား"
(ခ်မ္းသာေစပါတယ္ဘုရား)
"ဒီခ်မ္းသာေစတတ္တဲ့ တရားအသိေလးေတြကို ခဏႏွလုံးသြင္းရမွာလား၊ အၿမဲတမ္းလား"
(အၿမဲတမ္းပါဘုရား)
"ဒီဘုရားရွင္ရဲ. ဓမၼစြမ္းအားေတြဟာ ႏွလုံးသြင္းတတ္တဲ့သူေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းခြင့္မရေနဘူးလား"
(ရပါတယ္ဘုရား)
"ႏွလုံးသြင္းသူေတြ၊ လိုက္နာသူေတြ အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းပါတယ္ ဟုတ္လား။ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို
လုိလားတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ေတြအတြက္ တကယ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းပါတယ္။ၿငိမ္းခ်မ္းခြင့္ ေတြရေနတယ္။ဘယ္အသိနဲ. ေနလုိ.လဲဆိုရင္...."
(တရားအသိနဲ.ပါဘုရား)
"ေၾသာ္.......သံဃာေတာ္ အရွင္ေကာင္း၊ အရွင္ၿမတ္ေတြက တရားစြမ္းအားေတြကို ရင္၀ယ္ပိုက္သယ္ေဆာင္လာၿပီးေတာ့ အဲဒီဓမၼစြမ္းအားေတြကို ေ၀ငွေပးမေနၾကဘူးလား"
(ေပးေနပါတယ္ဘုရား)
"တစ္နည္းအားၿဖင့္ ပန္းဥယ်ာဥ္ၾကီး တစ္ခုနဲ. တူပါတယ္။ပန္းဥယ်ာဥ္ၾကီးနဲ.တူတဲ့ သာသနာ
ေတာ္ၿမတ္ၾကီးမွာ ဓမၼတည္း ဟူေသာ ပန္း၀တ္ရည္ေလးေတြကို ေသာက္သုံးဖို. စားသုံးဖုိ.
ေရာက္ရွိလာၾကတဲ့ ပ်ားပိတုန္း လိပ္ၿပာေလးေတြဟာ မေအးခ်မ္းရဘူးလား။"
(ေအးခ်မ္းပါတယ္ ဘုရား)
"ဘုရားရွင္ရဲ. သာသနာေတာ္ၿမတ္ၾကီးမွာ ဒီဘုရားရွင္ရဲ. အဆုံးအမ တရားေတာ္ေတြကုိ
သံဃာေတာ္အရွင္ေကာင္း၊ အရွင္ၿမတ္ေတြက ဓမၼ၀တ္ရည္ေတြ ထုတ္ေတာ့ ဒကာ၊ဒကာမ
ေတြ ေသာက္သုံးခြင့္မရဘူးလား။"
(ရပါတယ္ဘုရား)
"ေသာက္သုံးခြင့္ရတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ေတြကိုခ်မ္းသာေစတာလား၊ ဆင္းရဲေစတာလား။"
(ခ်မ္းသာေစပါတယ္ ဘုရား)
"ခ်မ္းသာတယ္ဆိုတာ အလိုလိုၿဖစ္လာတာလား၊ ခံယူက်င့္သုံးလို.လား။"
(ခံယူက်င့္သုံးလို.ပါ ဘုရား)

ေက်းဇူးမ်ားထုံ သံဃာ့ဂုဏ္

"အဲသလို ခံယူက်င့္သုံးတတ္လာၿပီဆိုရင္ ကံနဲ. အက်ဳိးေပးကို သိတဲ့စိတ္ကေန တစ္ဆင့္တက္ၿပီးေတာ့ ဥာဏ္နဲ. အက်ဳိးေပးကိုသိလာတယ္။သစာတရားေလးေတြကို နားေထာင္တက္လာတယ္။သီလက်င့္စဥ္ ကေန သမာဓိက်င့္စဥ္ေတြကို လိုက္နာက်င့္သုံးတတ္
လာတယ္။အဲဒီက တစ္ဆင့္ ပညာဆိုတဲ့ က်င့္စဥ္ေတြကို က်င့္သုံးလို. ေသာတာပန္ေတြၿဖစ္ၾက
သကဒါဂါမ္ ေတြၿဖစ္ၾက၊ အနာဂါမ္ေတြၿဖစ္ၾက၊ ရဟႏၲာေတြၿဖစ္ၾကတာဟာ ေဟာဒီဘုရားရွင္သာသနာမွာ တရားတည္းဟူေသာ ၀တ္ရည္ေတြ ေသာက္သုံးခြင့္ရတာ သံဃာေတြ တည္ရွိေနေသးလို. မဟုတ္ဘူးလား"
(မွန္ပါဘုရား)
"ကဲ..ဒီေတာ့ ဒီေန.ဘုန္းၾကိးတုိ. ဒကာ၊ ဒကာမမ်ား အက်ဳိးအလို.ငွာ ေလာကမွာ ဘုရားရတနာ၊
တရားရတနာ၊ သံဃာရတနာေတြ ေပၚေပါက္လာေနတာ မဟုတ္ဘူးလား
(တင္ပါ့ဘုရား)
"ဒီထက္မက လိုရင္းေၿပာရရင္ ဘုန္းၾကိးတို. ေယာဂီသူေတာ္ေကာင္းမ်ား တရားရဖို.အတြက္
သံဃာတာ္ေတြ တည္ရွိေနေသးတာ ဟုတ္လား။ကုသိုလ္ေကာင္းမႈေတြ မ်ားမ်ားၿပဳလုပ္ဖို.အ
တြက္၊ တရားထူးတရားၿမတ္ရဖို.အတြက္ ေဟာေပးႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ သံဃာေတာ္ေတြရွိေနလို.
ဘုန္းၾကီးတို. ပရိသတ္မ်ား သႏၲာန္မွာ သဒၶါတရာေတြ ဟာအၿမဲမၿပတ္ တိုးတက္ခြင့္ မရေနဘူးလား"
(ရေနပါတယ္ဘုရား)
"အဲဒါဟာ ကုသိုလ္မ်ဳိးေစ့ကို စိုက္ပ်ဳိးရန္အတြက္ အႏုတၱရံ၊ပုညေခတံၱေလာက ႆတဲ့။ဒါနမ်ဳိးေစ့၊
သီလမ်ဳိးေစ့၊ဘာ၀နာ မ်ဳိးေစ့တို.ကို စိုက္ပ်ဳိးရန္ လယ္ယာေၿမ ေကာင္းသဖြယ္ သံဃာေတာ္မ်ား
တည္တံ့ေနတာ ဟုတ္လား"
(တင္ပါ့)
"ဒီေတာ့ ဒီရတနာၿမတ္သုံးပါး တည္ရွိေနလို.လူေတြ နတ္ေတြဟာ ကုသို္လ္ေတြတိုးတက္ခြင့္ရေနတာ။ ဘုရားရွင္ပရိနိဗၺာန္္စံ၀င္သြားၿပီးေနာက္ သံဃာေတာ္ေတြသာ မရွိဘူးဆိုရင္ ဒီဘုရားရတနာနဲ. တရားရတနာဟာ ကြယ္ေပ်ာက္ၿပီဟုတ္လား"
(တင္ပါ့ဘုရား)
"ဒီေတာ့ ဒီသံဃာေတာ္ေတြရွိေနလုိ. ဘုရားနဲ.တရားကိုသိခြင့္ရတာပါ"
(တင္ပါ့)
"ဘုရားရွင္အေၾကာင္းကို သိခြင့္ရတယ္။တရားအေၾကာင္းကိုလည္းသိခြင့္ရတယ္။သံဃာအေၾကာင္းကိုလည္း သိခြင့္ရတာဟာ ဒီသံဃာေတာ္ေတြ ရွိေနလို. ဟုတ္လား"
(တင္ပါ့)
"ဒီေတာ့ အဲဒီသံဃာေတာ္ အရွင္ေကာင္း အရွင္ၿမတ္မ်ားသည္ သာသနာ အတြက္ ေက်းဇူးမ်ားအေၾကာင္းကို ၿမတ္စြာဘုရားရွင္ အမိန္.ရွိထားတယ္ေနာ္"
(တင္ပါ့ဘုရား)
"သံဃာေတာ္မ်ားတည္တံ့ေနၿခင္းေၾကာင့္ ဘုန္းၾကိးတို. ဒကာ၊ဒကာမမ်ား ေက်းဇူးမ်ားၿပား
လြန္းတာ ဟုတ္လား။ဒါေၾကာင့္ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ၿမတ္ၾကီးက သာသနာမွာ ဘယ္သူ.ကို
ညႊန္းတာတဲ့လဲ ပရိသတ္"
(သံဃာကိုပါဘုရား)
"သံဃာကိုညႊန္းတယ္ ဟုတ္လား။ေအး မိေထြးေတာ္ ေဂါတမီကိုလည္း ငါဘုရား တစ္ပါးတည္းကို အာရုံၿပဳၿပီး မလွဴနဲ.။သံဃာကို လွဴပါလို.အမိန္.မရွိဘူးလား။"
(ရွိပါတယ္ဘုရား)
"သံဃာကိုအာရုံၿပဳၿပီး လွဴရၿခင္းဟာ ငါဘုရားကို လွဴဒါန္းရာေရာက္ပါတယ္လို. မေဟာဘူးလား"
(ေဟာပါတယ္ဘုရား)
"ပုဂိၢဳလ္္ကိုမလွဴပါနဲ.။သံဃာကိုသာ လွဴပါလို.မိန္.တယ္။ဘာၿဖစ္လို.လဲေမးေတာ့ သံဃာဟာ
သာသနာအတြက္ ေက်းဇူးမ်ားလြန္းလို ဟုတ္ကဲ့လား"
(တင္ပါ့)
"သံဃာေတာ္သာလွ်င္ သာသနာေတာ္ၿမတ္ကို တည္တံ့ေအာင္ ထမ္းပိုးရြက္ေဆာင္ ႏိုင္တယ္။ဒီသံဃာဟာ သာသနာမွာ ပရိယတၱိသာသနာကိုထမ္းပိုးရြက္ေဆာ္ႏိုင္တယ္။ ပဋိပတၱိသာသနာေတာ္ၿမတ္ကို လည္းထမ္းပိုးရြက္ေဆာင္ႏိုင္တယ္ေနာ္"
(တင္ပါ့)
"သံဃာေတာ္ေတြသာ မရွိဘူးဆိုရင္ ဒီပရိယတ္ ပဋိပတ္ဘာၿဖစ္ၿပီတဲ့လဲ"
(ကြယ္မွာပါဘုရား)
"ကြယ္ၿပီဟုတ္လား။အဲသလို ပဋိယတ္၊ ပဋိပတ္ ကြယ္တာနဲ. ပဋိေ၀ဒ သာသနာလည္း
ကြယ္မွာေပါ့ ဟုတ္လား။သာသနာကြယ္တာနဲ. ေလာကၾကီး ေမွာင္အတိ ၿဖစ္သြားၿပီေနာ္"
(တင္ပါ့)
"ေၾကာက္စရာ မေကာင္းဘူးလား"
(ေကာင္းပါတယ္ဘုရား)

ေလးသြယ္ေယာဂီ အလီလီ

"ဒါေၾကာင့္ သာသာနာဆိုတဲ့ ဘုရားရွင္ရဲ. အဆုံးအမ တည္တံ့ရၿခင္းအေၾကာင္းရင္းကို သိေစလို
လို.ေၿပာလိုတာပဲၿဖစ္တယ္။ကဲ...ဘုန္းၾကီးတို.ေဟာလိုက္တဲ့တရားေလး ၿပန္ဆက္ၾကပါစို.။ကဲ ဒီရခဲလွတဲ့ သာသနာတြင္းမွာ သာသနာတြင္းကုသိုလ္ၿဖစ္တဲ့ ၀ိပသာနာကုသိုလ္ေကာင္းမႈကိုမွမယူတတ္ၾကဘူး၊ မယူႏို္င္ၾကဘူးဆိုရင္ မဆုံးရႈံးရဘူးလား"
(ဆုံးရႈံးပါတယ္ဘုရား)
"သာသနာတြင္းကာလမွာ လူလာၿဖစ္ ပါလ်က္ကယ္နဲ. သာသနာတြင္းကုသိုလ္ရွိေနပါလ်က္နဲ.
မရယူတတ္ဘူးဆိုရင္ သာသနာနဲ. ေတြ.ပင္ေတြ.ၿငားေသာ္လည္း လြဲမေနဘူးလား"
(လြဲေနပါ့့တယ္ဘုရား)
"ဒါေၾကာင့္ ဒကာ၊ ဒကာမေတြ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈဆိုတာ လူတိုင္း လူတိုင္း မရယူႏိုင္ပါဘူး"
(တင္ပါ့ဘုရား)
"ကုသိုလ္ရွိသူမွ ကုသိုလ္ကိုယူႏိုင္ပါတယ္။ဘာရွိသူမွ ဘာကို ယူႏိုင္တယ္"
(ကုသိုလ္ရွိသူပါဘုရား)
"ကုသိုလ္ရွိသူ၊ ကုသိုလ္ယူႏိုင္တယ္ ဟုတ္လား။ကုသိုလ္ရွိတဲ့ ပုဂိၢဳလ္မွေနာ္။ ၀ိေသသပုဒ္ ပါပါတယ္။
ကုသိုလ္ရွိတဲ့ ပုဂိၢဳလ္မ်ားဟာ ကုသိုလ္ကိုယူႏိုင္တယ္။ကုသိုလ္မရွိတဲ့ ပုဂိၢဳလ္က ကုသိုလ္ကို မယူႏိုင္ဘူး
ေနာ္။ဒီေတာ့ ဘုန္းၾကီးတို.ဒကာ၊ ဒကာမေတြ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ၿပန္ၿပီးသတိထားမိလို.ရွိရင္ ငါ
ကုသိုလ္ရွိသလား၊မရွိဘူးလားဆိုတာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ခ် ဟုတ္ၿပီလား။ဘယ္လို
ခ်မလဲဆိုရင္ ကုသိုလ္ရွိတယ္လို. ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ခ်ေပးရမယ္ ဟုတ္ၿပီလား"
(တင္ပါ့ဘုရား)
"ဘာရွိတပုဂိၢဳလ္ပါလိမ့္"
(ကုသိုလ္ရွိတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ပါဘုရား)
"ဘုန္းၾကီးတို. ခဏခဏေၿပာခဲ့ပါတယ္။ဒီသာသနာတြင္း ကုသိုလ္ၿဖစ္တဲ့ ၀ိပႆနာ ကမၼ႒ာန္းတရား အားထုတ္တဲ့ ပုဂိၢဳလ္ေတြဟာ ေလးမ်ုဳိးရွိတယ္လို. ေၿပာခဲ့တယ္။ တရားရႈမွတ္ေနတဲ့ ေယာဂီဟာ တရားမွတ္ေနတယ္လို.ဆိုရင္ နံပါတ္တစ္က အခ်ဳိ.ဟာ မွတ္ေတာ့ မွတ္
ေနပါရဲ.။ 'ဆုတ္ယုတ္မႈေတြနဲ. တရားရႈမွတ္ေနလို. ဆုတ္ယုတ္မႈတုိ.ၿဖင့္ တရားရႈမွတ္ေနတဲ့
ေယာဂီ'လို. ေခၚရတယ္။
ဒုတိယလူက တည္တံ့ရုံမွ်ၿဖင့္ တရားရႈမွတ္ေနတဲ့ ေယာဂီတဲ့။
တရားကေတာ့ မွတ္ေနတာပဲေနာ္ မတူၾကဘူး။ နံပါတ္သုံး ပုဂိၢဳလ္က်ေတာ့ အထူးအားၿဖင့္ၾကိဳး
စားရႈမွတ္ေနတဲ့ ေယာဂီလို. ဆိုတယ္ေနာ္။
နံပါတ္ေလးက ဥာဏ္ခ်င့္ယွဥ္ၿပီးေတာ့ အားထုတ္ေနတဲ့ ေယာဂီဆိုၿပီးေတာ့ ဘုရားရွင္က ေယာဂီ
ဘယ္ႏွစ္မ်ဳိၿပပါလိမ့္"
(ေလးမ်ဳိးပါဘုရား)
"နံပါတ္တစ္ေယာဂီကို ၾကည့္ၾကပါစို.။ဘာေယာဂီတဲ့လဲ"
(နံပါတ္တစ္ေယာဂီပါဘုရား)
"နံပါတ္တစ္ေယာဂီက ဘယ္လို ေယာဂီတဲ့လဲ။ဒကာ၊ဒကာမေတြဆုတ္ယုတ္မႈေတြနဲ. တရားရႈမွတ္
ေနတဲ့ ေယာဂီတဲ့ဟုတ္လား။"
(တင္ပါ့ဘုရား)
"ေသခ်ာနားေထာင္ၿပီး မိမိကိုယ္ကိုေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ႏိုင္ေအာင္လို. ေသခ်ာ ႏွလုံးသြင္းေပးပါ
ဟုတ္ၿပီလား။ဒီပထမ ေယာဂီဟာ တရားေတာ့ထိုင္ေနတယ္ေနာ္။ တရားမမွတ္တာ မဟုတ္ဘူး။
မွတ္ေတာ့ မွတ္ေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ.အတြက္ ဘာမွတိုးတက္မလာဘူး။ ထိုင္ေတာ့ ထိုင္ေနတာ
ပဲ။ ေဒါင္ေဒါင္ေခါက္ရင္ တာ၀န္ေက်ရုံ ၀တ္ေက်တန္းေက်ပဲ ေနထိုင္တယ္။ ရက္ေတြ.၊လေတြ.
ေစ့ေရာက္ဖို.ပဲ သူ.အတြက္ရွိေနတယ္။ငါ ထူးၿခားတဲ့ စြမ္းအားေတြရေအာင္ အားထုတ္မယ္ဆို
တဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြမရွိဘူး။သူမ်ားထိုင္လို. ထိုင္ေနရတာပဲ။သူမ်ားထရင္ ထသြားတာပဲ။ဟုတ္ကဲ့
လား။ အဲသလို ထိုင္ေနတဲ့ ပုဂမ်ားဟာ ဆုတ္ယုတ္မႈေတြနဲ. တရားမွတ္ေနတဲ့ ေယာဂီေတြေနာ္"
(တင္ပါ့ဘုရား)
"ဘာနဲ.မွတ္ေနတဲ့ ပုဂိၢဳလ္တဲ့လဲ။"
(ဆုတ္ယုတ္မႈနဲ.မွတ္ေနတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ပါဘုရား)
"ဒုတိယပုဂိၢဳလ္က်ေတာ့ တည္ရုံမွ်ၿဖင့္ တရားမွတ္ေနတဲ့ ေယာဂီေနာ္။ဘာတဲ့လဲ"
(တည္ရုံမွ်ၿဖင့္ တရားမွတ္ေနတဲ့ ေယာဂီပါဘုရား)
"တည္ရုံေလာက္ပဲ တည္တာ။ တရားကေတာ့မွတ္ေတာ့ မွတ္ေနတာပဲ။အမွတ္ကလည္း မပ်က္ပါဘူးတဲ့။ အခ်ိန္လည္း မပ်က္ဘူး။ဒါေပမဲ့ ၀ိပသာနာရႈကြက္ အေပၚ ထင္ထင္ရွားရွားၾကီးၾကီး မစူးစိုက္ဘူး။၀ီရိယေတြနဲ. ထင္ရွားလာေအာင္ ၾကိဳးပမး္အားထုတ္မႈမရွိဘူး။
သာမန္ပဲ မွတ္ေနတာ။ငါမွတ္ေနတာပဲလို. စကားၿဖင့္ ေၿပာရရုံသာ မွတ္ေနတယ္။ လုံ.လ၀ီရိယေတြ မရွိဘူး။စူးစိုက္မႈနဲ. ေစ့ေစ့စပ္စပ္ စူးစမ္းဆင္ၿခင္မႈမရွိဘူး။တိုးတက္ေအာင္လည္းမၾကိဳးစားဘူး။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီပုဂိၢဳလ္ဟာ တည္ရုံေလာက္သာ မွတ္ေနတဲ့ ေယာဂီပုဂိၢဳလ္ၿဖစ္တယ္၊ ဟုတ္လား"
(တင္ပါ့ဘုရား)
"ေယာဂီႏွစ္မ်ုဳိး ရွိသြားၿပီေနာ္။ ၿပန္ေၿပာၿပပါမယ္။ ဆုတ္ယုတ္မႈတို.ၿဖင့္ တရားရႈမွတ္ေနတဲ့
ေယာဂီနဲ. တည္ရုံကာမွ်ၿဖင့္ တရားရႈမွတ္ေနတဲ့ ေယာဂီဟုတ္လား"
(တင္ပါ့ဘုရား)
"တတိယပုဂိၢဳလ္ကေတာ့ အထူးၾကိဳးစား အားထုတ္ရ ရႈမွတ္ေနတဲ့ေယာဂီတဲ့ေနာ္"
(တင္ပါ့ဘုရား)
"၀ိေသသပုဒ္အားၿဖင့္ အထူးၾကိဳးစားအားထုတ္ရ ရႈမွတ္ေနတဲ့ ေယာဂီဟာ ၾကိဳးစားေနတာပဲ။
တကယ့္ကို နင္လား၊ ငါ လား ၾကိဳးစားအားထုတ္ေနတယ္။ သူဟာ ၀ီရိယေတြလည္းစိုက္
ထုတ္ၿပီး ၾကိဳးစားတာ ဟာ သူမ်ားထသြားရင္လည္း ၾကိဳးစားၿပီးမွတ္ေနတာပဲ။သုိ.ရာတြင္ သူ
ဟာ ဥာဏ္မပါပဲၾကိဳးစားေနတယ္။ဥာဏ္စြမ္းအားက သူ.သႏၲာန္တာမွာ ၿဖစ္မလာဘူး။ၿဖစ္မလာေတာ့ ဒီေယာဂီပုဂိၢဳလ္ဟာ ၾကိဳးေတာ့ ၾကိဳးစားေနပါရဲ.၊ ဒါေပမဲ့ သူ.အတြက္ မထူးၿခားဘူး။တရားေတြ ထူးထူးၿခားၿခားၿဖစ္မလာဘူး။ဘာၿဖစ္လို.လဲေမးရင္
ဥာဏ္မပါဘဲ အားထုတ္ေနလို ဟုတ္လား"
(တင္ပါ့ဘုရား)
"အားရပါးရ ေၿဖေစခ်င္ပါတယ္။ဘယ္လို ရႈမွတ္ေနတာတဲ့လဲ။"
(ဥာဏ္မပါဘဲ ရႈမွတ္ေနလို.ပါဘုရား)
"အဲဒါဟာ တတိယေယာဂီပုဂိၢဳလ္ေနာ္"
(တင္ပါ့ဘုရား)
"နံပါတ္ေလးပုဂိၢဳလ္က ဥာဏ္ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီးေတာ့ အားထုတ္ေနတဲ့ ေယာဂီပုဂိၢဳလ္ဟုတ္ၿပီလား"
(တင္ပါ့)
"ဘယ္လိုေယာဂီ ပုဂိၢဳလ္တဲ့လဲ။ဥာဏ္ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီးေတာ့ အားထုတ္ေနတဲ့ ေယာဂီပါဘုရား။အဲဒီပုဂိၢဳလ္ဟာ ဥာဏ္နဲ. ၾကိဳးစားအားထုတ္ေနတယ္။အရာရာ
တိုင္းမွာ ဥာဏ္ေလးနဲ. အကဲခတ္ေနတယ္။မွတ္စိတ္နဲ. အာရုံကိုက္ေအာင္ ဥာဏ္ေလးနဲ.ယွဥ္ၿပီးေတာ့ ၾကည့္ေနတယ္။အဲဒီလို ပုဂိၢဳလ္က်ၿပန္ေတာ့ ဥာဏ္ယွဥ္ၿပီးအားထုတ္ေနတာမို.လို ေယာဂီပုဂိၢဳလ္ေလးမ်ဳိးထဲမွာ နံပါတ္ေလးေယာဂီဟာ ဘုရားရွင္အၾကိဳက္ ေယာဂီဟုတ္လား"
(တင္ပါ့ဘုရား)
"တရားထူး တရားၿမတ္ကို ရႏိုင္တဲ့ ေယာဂီလို.ေခၚတယ္"
(တင္ပါ့ဘုရား)
"ပစၥဳပၸန္္ လမ္းညႊန္ေပးေနတဲ့ ဆရားသမားရဲ. စကားေတြ၊ အဆုံးအမေတြကို အဲဒီနံပါတ္ေလးပုဂိၢဳလ္ ကလုိက္နာက်င့္သုံးမႈေတြရွိေနတယ္။ဟုတ္လား။"
(တင္ပါ့)

အလိုၾကိး အၿမီးေပါက္

"တခ်ဳိ.က်ေတာ့ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ပဲ ၾကိဳးစားေနၿပီးေတာ့ ဆရာသမားရဲ. အဆုံးအမကို
လုိက္နာက်င့္သုံးမႈ မရွိရင္ ၾကိဳးစားရုံနဲ.မဂ္ဖိုလ္နဗၺာန္္ကို ရႏို္င္ပါ့မလား"
(မရႏိုင္ပါဘုရား)
"ဒါေၾကာင့္ ဆရာေကာင္း၊ သမားေကာင္းေတြရဲ. အဆုံးအမအတိုင္း လိုက္နာက်င့္သုံးမွ ရည္မွန္း
ခ်က္ပန္းတိုင္ကိုေရာက္ႏိုင္တယ္။တရားေတြရႏိုင္ပါတယ္။ဥပမာ ေဆာင္ၿပီးေတာ့ ေၿပာၿပပါမယ္။
တစ္ခါက ရြာတစ္ရြာမွာ အမ်ဳိးေကာင္းသားတစ္ေယာက္ဟာ အလြန္တရာမွ အရုပ္ဆိုးပါတယ္။
သူ.နာမည္က ေမာင္ရုပ္ဆိုးတဲ့။အခ်ိန္တန္ အရြယ္ေရာက္ေတာ့ သူ.ကိုရုပ္ဆိုးလြန္းလို. အမ်ဳိး
သားေရာ၊ အမ်ဳိးသမီးေတြကပါ အေဖာ္မလုပ္ၾကဘူး။ေမာင္ရိုးဆိုးဟာ ဒီေလာက္ထိေတာင္ အ
ရုပ္ဆိုးရွာတယ္ေနာ္။ဘယ္ရြာသြားသြား မိဘေတြ ပစၥည္းဥစၥာ ရွိေပမယ္ အရုပ္ဆိုးလြန္းလို. မည္
သည့္ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ် အဖက္မလုပ္ၾကဘူး။ဒီေတာ့ ေမာင္ရုပ္ဆိုးဟာ သူ.ကိုယ္သူ စဥ္းစားလာတယ္။
အို... ငါ့ကို အမ်ဳိးသားေတြကေရာ၊ အမ်ဳိးသမီးေတြက ပါ အသိအမွတ္မၿပဳ
ၾကဘူး။ အမ်ဳိးသမီးေတြကလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္အၿဖစ္ မေရြးခ်ယ္ၾကဘူး။ဘယ္သူမွလည္း
အေရးမစိုက္ၾကဘူူး။မထူးဘူးေလ ငါ့ဘ၀ေတာ့ ေသလည္းမထူး ရွင္လည္းမထူးပါဘူး။ ေတာင္
ေခ်ာက္ ကမ္းပါးတစ္ခုက ခုန္ခ်ၿပီး ေသတာမွ ေကာင္းလိမ့္ဦးမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ေတာထဲကို ထြက္
သြားရွာတယ္။ေတာအုပ္တစ္ခုမွာ ၿခေသၤ့ၾကီးတစ္ေကာင္နဲ. ေတြ.သတဲ့။ ၿခေသၤ့ၾကီးကလည္း
အလြန္တရာ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းတဲ့ ၿခေသၤ့ၾကီး။ ၿခေသၤ့ၾကီးကလည္း အသင့္ေစာင့္ေနတယ္။
မည္သည့္သတၱ၀ါ လာလာ အကုန္စားမယ္ေပါ့။အဲဒီ ေမာင္ရုပ္ဆိုးက ၿခေသၤ့ၾကီးကို လွမ္းၿမင္ေတာ့ ေႀသာ္..တေတာင္ေစာင့္နတ္မင္း ေခ်ာက္ၾကီးထဲ ငါခုန္ဆင္းစရာ မလိုေတာ့ဘူး။
ပင္လယ္ထဲလည္း ခုန္ဆင္းစရာ မလိုေတာ့ဘူး။ၿခေသၤ့ၾကီးအစား ငါခံေတာ့မယ္။ ၿခေသၤ့ၾကီးက
ငါ့ တစ္ကိုယ္လုံးကိုစားရင္ ေတာ္ေတာ္၀ၿဖိဳးလာလိမ့္မယ္။ခ်မ္းခ်မ္းသာသာရွိပါေစေတာ့ဆိုၿပီး
ေမာင္ရုိးဆိုးလည္း ဘယ္အေၿပာေကာင္းမလဲ တစ္ခါတည္း တစ္ရွိန္ထိုးပဲ ၿခေသၤ့ၾကီးဆီကိုေၿပးသြားရွာတယ္။ေၿပးသြားၿပီးေတာ့ ၿခေသၤ့ၾကီးအနား ေရာက္တယ္ဆိုရင္ပဲၿခေသၤ့ၾကီးက ဒီလူဆန္းပါလား။ခါတိုင္းဆိုရင္ လူေတြဟာ ငါ့ကိုၿမင္ရင္သိပ္ေၾကာက္ၾကတယ္။ေၿပးကုန္ၾကတယ္။ဒီလူက ငါ့အနားေၿပးလာေနတယ္။
တၿခားလူေတြလိုလည္း မဟုတ္ဘူးဆိုၿပီးေတာ့ ေဟ. ..လူသားသင္ ဘာလို. ငါ့ဆီကို
ေၿပးလာေနတာလဲ ၊ ငါ့အစားခံ ဖို. ဘာၿဖစ္လို. လာတာလဲလို. ေမးေတာ့ ေမာင္ရုပ္ဆိုးက
ၿခေသၤ့မင္းၾကီး အကြ်န္ုပ္ဟာ ေသလည္းမထူး၊ ရွင္လည္းမထူးပါဘူး ၊ အကြ်န္ုပ္ကဲ့သို. အရုပ္ဆိုးတဲ့လူသား မ်ားအတြက္ဘ၀ကို ခင္တြယ္စရာလည္း မရွိေတာ့ပါဘူး၊ အေပါင္းအေဖာ္ဆိုတာ လည္းမရွိပါဘူး၊ အကြ်ႏ္ုပ္ဟာ ေသတာပဲ ေကာင္းပါတယ္။ၿခေသၤ့မင္းၾကီး အကြ်ႏ္ုပ္ေသတာ ေကာင္းပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ အကြ်ႏ္ုပ္
ၿခေသၤ့မင္းၾကီး အစားခံဖို.လာတာပါ၊ အကြ်န္ုပ္ကို အားရပါးရ ၀ါးမ်ိဳစားသုံး လိုက္စမ္းပါလို.
ေၿပာေတာ့ ၿခေသၤ့မင္းၾကီးက မင္းဘာလို. အစားခံခ်င္ရတာလဲ ကြာဆိုေတာ့ အကြ်န္ုပ္ အရုပ္ဆိုးလို.ပါ။ အကြ်န္ုပ္ကို လူေတြက အေပါင္းအသင္းမလုပ္ၾကဘူး။အမ်ုိဳးသမီးေတြကလည္း အကြ်န္ုပ္ကို ဘယ္သူမွ အလိုမရွိၾကဘူး။ဒီေတာ့ အကြ်န္ုပ္အတြက္ ဘာထူးမွာလဲ။ ေသလည္းမထူး၊ရွင္လည္းမထူးပါဘူး။ ၿခေသၤ့ၾကီး က်ုဳပ္ကို စားသုံးလိုက္ပါဆိုေတာ့ ၿခေသၤ့ၾကီးက ေၾသာ္..မင္းကဒီလိုလား။မင္းက အရုပ္ဆိုးလြန္းလို. အစားခံခ်င္တယ္ေပါ့ေလဆိုေတာ့...
ဟုတ္ပါတယ္။အကြ်န္ုပ္ အရုပ္ဆိုးလို. အစားခံခ်င္တာပါ။ကဲ..ဒါဆိုရင္ မင္းအရုပ္ဆိုးတဲ့ဘ၀
က လြတ္ေၿမာက္ေအာင္ ငါလုပ္ေပးမယ္။အရုပ္ဆိုးတဲ့ဘ၀က လြတ္ေၿမာက္ဖို.အတြက္
ငါေၿပာၿပတာကို မင္းနားေထာင္ရမယ္ ဟုတ္လားလို.ေၿပာတယ္ေနာ္"
(တင္ပါ့ဘုရား)
"အရုပ္ဆိုးတဲ့ဘ၀ဟာ လြတ္ေၿမာက္ဖုိ.အတြက္ ၿခေသၤ့က နည္းေပးၿပီးဟုတ္လား။ ဘာတဲ့လဲဆို
ရင္ၿခေသၤ့က မင္းငါ့ကို ခုနစ္ပတ္ ပတ္ၿပီးေတာ့ ကၿပီးေတာ့သြားကြာ၊ခုနစ္ပတ္ပတ္ၿပီး ငါ့ကို
ကၿပ။ခုနစ္ပတ္ၿပည့္တာနဲ. ငါ့ေရွ.မွာလာရပ္။ရပ္တာနဲ. မင္းပုံသ႑ာန္ေတြ ေၿပာင္းလဲသြားေစ
ရမယ္လဲဆိုေရာ ဘယ္ေၿပာေကာင္းမလဲ။ေမာင္ရုပ္ဆိုးက သူအရုိးဆိုးေတာ့ လွခ်င္လြန္းလို.
တစ္ခါတည္း ၿခေသၤ့ၾကီးကို ပတ္ၿပီးေတာ့ ကလိုက္ခုန္လို္က္ ပတ္လိုက္နဲ. ခုနစ္ပတ္လည္း
ၿပည့္လို.ၿခေသၤ့ၾကီးမ်က္ႏွာ ေရွ.မွာဒိုင္းဆို ရပ္လုက္ေရာ ၿခေသၤ့ၾကီးကေၿပာတယ္။ေမာင္ရုပ္ဆိုး မင္းေမာင္လွၿဖစ္သြားၿပီ။အရုပ္မဆိုးေတာ့ဘူးကြ။
မင္းေမာင္ေခ်ာ၊ ေမာင္လွၿဖစ္သြားၿပီ။ မင္းကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ၿပန္ၾကည့္စမ္းဆိုေတာ့ ေမာင္ရုပ္ဆိုးက ၾကည့္ေတာ့ဟာ... ဟုတ္တယ္။ အရုပ္မဆိုးေတာ့ဘူး။လွသြားတယ္။ဒီေတာ့
ၿခေသၤ့ၾကီးက မင္းၿပန္ေတာ့။သို.ေသာ္ မင္း ငါ့အေၾကာင္းကိုေတာ့ လူေတြကို မေၿပာေလနဲ.။
မင္းဒီက စနဲ.ပတ္သတ္ၿပီး လူေတြကို မေၿပာေလနဲ.ကြာ။လူေတြဟာ သိပ္ၿပီးေတာ့ ေလာဘ
ေဒါသ ေမာဟေတြ သကၠာယေတြ မ်ားတယ္ဆိုေတာ့ ေမာင္ရုပ္ဆိုးက ဟုတ္ကဲ့ ကြ်န္ေတာ္
ၾကိဳးစားပါ့မယ္လို. ေၿပာၿပီးေတာ့ ေမာင္ရုပ္ဆိုးဟာ ၿပန္သြားတယ္။ရြာလည္းေရာက္ေရာ
လူေတြက သူ.ကို လွမ္းႏႈတ္ဆက္ၾကတယ္။ေမာင္ရုပ္ဆိုး ေရမင္ေခ်ာလို.လွလို.ပါလားစသည္
ၿဖင့္ ဟိုလူကေၿပာဒီလူကေၿပာနဲ. အမ်ိဳးသမီး နားေတြ ေရာက္ၿပန္ေတာ့လည္းပဲဟာ...
ကိုရုပ္ဆိုးက တယ္လွေနပါလားလို. ႏႈတ္ဆက္ၾက၊ စကားေၿပာၾက၊ အေပါင္းအေဖာ္ေတြ လုပ္ၾက
နဲ.ဆုိေတာ့ သိပ္သေဘာက် သြားၿပီ။သိပ္ေပ်ာ္သြားၿပီ။ သူ.မွာ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကလည္း
ပဲ သူ.ေလာက္ရုပ္မဆိုးေပမယ့္ မလွတလွ။ မဆိုးတဆိုးေလးရွိေနတယ္။ အဲဒီတစ္ေယာက္က
လည္းပဲ သူ.လိုသိပ္လွခ်င္ လာတယ္ေနာ္။လွခ်င္လိုက္တာ၊ သိပ္လွခ်င္လာေတာ့ ေမာင္ရုပ္ဆိုးကို ေမးၿပီေပါ့။ဟာ..သူငယ္ခ်င္း။ငါကြာ မင္းလို သိပ္လွခ်င္တာပဲ။ငါဘာလုပ္ရမလဲ
အၾကံေပးပါဦး၊ မင္းလိုလွရင္သိပ္ေကာင္းမယ္။ မင္းကိုေလ အမ်ဳိးသမီးမေၿပာနဲ. အမ်ဳိးသား
ေတြေတာင္ ေငးကုန္ၿပီကြာ။မင္း သိပ္ေခ်ာသိပ္လွတာဟာ မင္းဘယ္လိုနည္းေတြရလာသလဲ
ကြာ။ေၿပာၿပပါဦး။ငါ မင္းေၿပာတဲ့အတိုင္း လုပ္မယ္ကြာ။ သူငယ္ခ်င္းေၿပာသာေၿပာ စသည္
ၿဖင့္ ေမးဖန္မ်ားလာတဲ့အခါ က်ေတာ့လည္း ေမာင္ရုိးဆိုးခမ်ာ ေၿပာရေတာ့တာေပါ့။ ေအးပါ
ကြာ၊ ဒီလိုပါပဲ ငါက မထူးေတာ့ဘူး ဆိုၿပီးေတာ့ ေသလည္းမထူး၊ ရွင္လည္းမထူး၊ ေနလည္း
မထူးေတာ့ဘူးဆိုၿပီး ငါက ေတာထဲကိုသြားတယ္လို.ဆိုၿပီးေတာ့ ဇာတ္စုံလည္း ခင္းၿပလိုက္ေရာ
ေမာင္ရုပ္ဆိုး ေၿပာတဲ့အတိုင္း သူ.သူငယ္ခ်င္းကလည္း လွခ်င္ေတာ့ ငါ့သူငယ္ခ်င္း ေခ်ာသလို
ေခ်ာေအာင္ လုပ္မယ္ဆိုၿပီး ေတာ့ အဲဒီလမ္းအတိုင္း ေတာထဲကို သြားတယ္။သြားရင္း သြားရင္း
နဲ. ၿခေသၤ့ၾကီးနဲ. လည္းေတြ.ပါေလေရာ ေတြ.တဲ့အခါ သူ.သူငယ္ခ်င္းကဲ့သို.ပဲ သူကလည္း
မထူးေတာ့ဘူးဆိုၿပီးေတာ့ ၿခေသၤ့ၾကီးဆီ အစားခံဖို. ေၿပးသြားသတဲ့။ေၿပးသြားေတာ့ ၿခေသၤ့ၾကိး
ဆီလည္းေရာက္ေရာ ၿခေသၤ့ၾကီးက ေဟ့လူ သား မင္းဘာၿဖစ္လို. ငါ့ဆီကုိေၿပးလာေနသလဲလို.ေမးသတဲ့။
ဒီေတာ့ ၿခေသၤ့ၾကီး ကြ်န္ေတာ္ေလ အရုပ္ဆိုးတယ္။ လွခ်င္လိုိ. ၿခေသၤ့ၾကီးထံ လာရတာပါ။ ကြ်န္ေတာ့္ကို သနားေပးပါဆိုၿပီး ေၿပာသတဲ့။သူကလည္း လွခ်င္တာကိုးေနာ္။ ဒီေတာ့ ၿခေသၤ့ၾကီးက ေႀသာ္..လွခ်င္တာကိုး။ လွခ်င္
ရင္ေတာ့ ကြာမထူးပါဘူး။ငါေၿပာၿပပါ့မယ္၊ မင္းလွခ်င္ရင္ေလ မင္း ငါ့ကိုကၿပီးေတာ့ ခုနစ္ပတ္ပတ္။ ၿပီးေတာ့ ခုနစ္ပတ္ၿပည့္ရင္ ငါ့ေရွ.မွာရပ္၊ ရပ္ရင္ မင္းေမာင္ရုပ္ဆိုးလွသလိုပဲ လွသြားမွာေပါ့။ နဂိုကတည္းကမွ မင္းကသိပ္အရုပ္
ဆိုးၾကီးမွ မဟုတ္ဘဲလို.ေၿပာသတဲ့။အဲသလိုလည္း ေၿပာလိုက္ေရာ သူကအားရပါးရနဲ. ခုန္ေပါက္ၿမဴးထူးၿပီးေတာ့ကို ကၿပီးပတ္သတဲ့။ ေၿခာက္ၾကိမ္ေၿမာက္ပတ္ၿပီး သြားၿပီဆိုေတာ့ လွခ်င္တဲ့သူက ဘယ္လိုစဥ္းစားသလဲဆိုေတာ့
ေမာင္ရုပ္ဆိုးက ခုနစ္ပတ္ပတ္လို.လွသြားတာ။ ရွစ္ပတ္သာပတ္ လိုက္ရင္ေတာ့ ဒီထက္ပိုလွသြားလိမ့္မယ္ ဆိုၿပီး ေတြးသတဲ့"
(တင္ပါ့ဘုရား)
"ခုနစ္ပတ္ထက္ ရွစ္ပတ္ဆိုရင္ ငါပိုၿပီး လွသြားလိမ့္မယ္။ သူ.ထက္ ပိုလွေအာင္ သူ.ထက္ ငါတစ္ပတ္ပိုပတ္ၿပလိုက္မယ္။ ဒီလိုေတြးတာေနာ္။ လူဆိုတာ သိပ္ခက္တယ္ ဒကာ၊ ဒကာမေတြ။ေအး...လူတိုင္း လူတိုင္းဟာ ၿပိဳင္တဲ့
ေနရာမွာကိုယ့္ ကိုယ္ကိုယ္ကိုလည္းသတိမထားမိဘူး။ ဒါဟာ လုပ္သင့္၊ မလုပ္သင့္လဲစဥ္းစားဆုံးၿဖတ္တတ္တဲ့ ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္ မရွိဘူး။ မရွိေတာ့ ဘယ္ေၿပာေကာင္းမလဲ ဒကာ၊ဒကာမ။ တို.ခုနစ္ပတ္ၿပည့္လည္း သူ မရပ္ေတာ့
ဘူး။ ရွစ္ပတ္ ပတ္ခ်လိုက္တယ္။ရွစ္ပတ္ၿပည့္လို. ၿခေသၤ့ေရွ.မွာလည္း ရပ္လိုက္ေရာ ဖ်တ္ဆိုရင္ အၿမီးထြက္လာတယ္။ ေနာက္က အၿမီးထြက္သြားၿပီ ဟုတ္လား ဒကာ၊ ဒကာမေတြ။ အၿမီးထြက္လာေတာ့ အၿမီးတန္းလန္း တန္းလန္္းၾကီးနဲ. ၿဖစ္ေနၿပီ။ ဒီေတာ့ ၿခေသၤ့ၾကီးကလည္းဘာမွ မတတ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။အဓိကက ဘာလဲဆိုေတာ့ ေၿပာၿပတဲ့စကားကို နားမေထာင္ဘူး။ လွခ်င္တာကလည္း သူမ်ားထက္လွေအာင္ဆိုတဲ့ ေလာဘစိတ္က ၾကီးထြားၿပီးေတာ့ စည္းကမ္းမလိုက္နာဘဲ ပိုပတ္ခ်လိုက္တာ မလွဘဲ အၿမီးတန္းလန္းၾကီး မရသြားဘူးလား"
(ရသြားပါတယ္ ဘုရား)
"ဘာၿဖစ္ခ်င္လြန္းလို."
(လွခ်င္လြန္လို.ပါဘုရား)
"ပိုလွခ်င္လို. ဟုတ္လား။ ပိုၿပီးေတာ့ လွခ်င္လြန္းလို. ဟုတ္လား ပရိသတ္။ တို.ဒကာ၊ ဒကာမေတြ မလွခ်င္ဘူးလား"
(...........)
"ဟင္......ဘာမွလည္း မၾကားရဘူး။ေနာက္က ေယာဂီေတြ မလွခ်င္ဘူးလား"
(........)
"ဟင္...မေၿပာၾကေတာ့ဘူး။ လွခ်င္ရင္ေၿပာေလ၊ ဒီဘုန္းၾကီးက အၾကံဥာဏ္ေပးမလို.ပါ"
(.......)

ငုပ္မိသဲတိုင္ ၿမဲႏိုင္ဖ်ားေရာက္

ကဲ...ဒီေတာ့ ဒီဥပမာေလးကို ၾကည့္ၿခင္းၿဖင့္ ပထမလူၿဖစ္တဲ့ ေမာင္ရုပ္ဆိုးက လွခ်င္လို. ဘာလုပ္သလဲဆိုရင္ ပရိသတ္တို.ေရ သူဟာ စြန္.စားလိုက္တယ္။ စြန္.စားတယ္ဆိုတာက အသက္ကိုေတာင္ ပဓာနမထားပါပဲ
တကယ္ကို စြန္.စားခဲ့တာ။ စြန္.စားႏိုင္မွ စြမး္တာကိုး။စြန္.မွ ဘာၿဖစ္ပါလိမ့္
(စြမ္းပါတယ္ဘုရား)
စြန္.မွ စြမ္းတယ္ေနာ္။ စြန္.မွ စြမ္းပါတယ္၊ မွွ်မွရပါတယ္၊ ၿငိမ္မွ ၿငိမ္းပါတယ္တဲ့။ ဟုတ္လား ပရိသတ္။ဒီစကားေလး သုံးလုံးကို မွတ္ထားေပးပါ။သုံးလုံးတည္းေနာ္။ သုံးလုံးပဲ မွတ္ထားမယ္ ဘာတဲ့။
စြန္.မွ စြမ္းတယ္၊ မွ်မွရတယ္၊ ၿငိမ္းမွ ၿငိမ္းတယ္တဲ့
(တင္ပါ့ဘုရား)
သေဘာေပါက္တယ္ေနာ္။စြန္.စြန္. စားစားတဲ့။စြန္.စားရဲတဲ့ ပုုဂိၢဳလ္မ်ားရဲ. ေက်းဇူးရလဒ္ဟာ ေရွ.မွာပန္းတိုင္။ နားလည္တယ္ေနာ္။စြန္.စားတယ္ေနရာမွာ သတိ၊ဥာဏ္၊ရွိဖို.လိုတယ္။ ဆရာသမားမ်ား ဥပနိႆယ အၿပည့္ရယူ
ၿပီးေတာ့ စြန္.စြန္.စားစားကိုယ္နဲ. အသက္ မငဲ့ကြက္ပါပဲနဲ.တကယ္စြန္.စားရဲေသာုဂိၢဳလ္၊ သတိၱရွိရွိ ၾကိဳးစား စြန္.စားရဲေသာုဂိၢဳလ္တို.ရဲ. ေရွ.မွာ ဘာရွိတာတဲ့လဲ
(ပန္းတိုင္ပါဘုရား)
ေရွ.မွာ ပန္းတိုင္ရွိတယ္ ဟုတ္လား။ေရွ.က ပန္းတိုင္က ၾကိဳဆိုလ်က္ ရွိေနတယ္။ ပန္းတုိင္ဆိုတာ အရိယာ မဂ္ဥာဏ္၊ ဖိုလ္ဥာဏ္ ေသာတာပတၱိ မဂ္ဥာဏ္ ဖိုလ္ဥာဏ္ဆိုတဲ့ပန္းတိုင္၊ သကဒါဂါမိ္မဂ္ဥာဏ္ ဖိုလ္ဥာဏ္ဆိုတဲ့
ပန္းတိုင္၊ အနာဂါမိမဂ္ဥာဏ္ဖိုလ္ဥာဏ္ဆုိတဲ့ ပန္းတိုင္၊ အရဟတၱမဂ္ဥာဏ္ဖိုလ္ဥာဏ္ဆိုတဲ့ ပန္းတိုင္။ အဲဒီ ပန္းတိုင္ေတြရွိတယ္ ဟုတ္လား
(တင္ပါ့ဘုရား)
အဲဒီပန္းတိုင္ကို ေရာက္လိုတဲ့ပုဂိၢဳလ္ေတြဟာ ဘာလုပ္ရမွာတဲ့လဲ
(စြန္းစားရပါမယ္ဘုရား)
စြန္.စားရတယ္။ ၿပန္ေၿပာပါ့မယ္။ စြန္.ႏိုင္ရင္ စြမ္းတယ္။ မစြန္.ႏို္င္ရင္ မစြမ္းဘူး။ မစြမ္းႏိုင္ဘူး ဟုတ္လား
(တင္ပါ့ဘုရား)

ခ်င့္ခ်င့္ ခ်ိန္ခ်ိန္ သုခမိန္

ဘုန္းၾကီးတို. ေယာဂီေတြ၊ ေလာကမွာ လူေတြဟာ တရားေတာ့ ရွာၾကတယ္ေနာ္
(တင္ပါ့ဘုရား)
တရားေတာ့ ရွာၾကပါတယ္။ ဆုံးခန္းတိုင္ေရာက္ေအာင္ မၾကိဳးစားၾကဘူး။လမ္းခုလတ္၌ပင္လွ်င္ ရပ္ကုန္ႀကတယ္ေနာ္။ တရားတိုးတက္ဖို. ရွိေနပါလ်က္ မိမိသႏာၱန္ထဲမွာ သဒၶါဓာတ္ကေလးေတြ ဆုတ္ယုတ္လာတယ္။
တရားမွတ္ရင္း မွတ္ရင္းနဲ. သဒၶါဓာတ္ေတြ ဆုတ္ယုတ္ၿပီးေတာ့ စိတ္အစဥ္ထဲမွာ ဆက္လက္ၿပီး အားထုတ္မယ့္ ၀ိရိယဓာတ္ေတြကို မၿဖစ္ပါဘဲနဲ. အိမ္ၿပန္လိုတဲ့ စိတ္ေတြ ေပၞလာတယ္။သဒၶါ၊ ၀ီရိယေတြ ေလ်ာ့နည္းလာတယ္။
အဲဒီသဒၶါ တရား၊ ၀ီရိယတရားေတြ ေလွ်ာ့နည္းသြားၿခင္းေၾကာင့္ စြန္.စားလိုမႈ မရွိေတာ့ဘူး။
(တင္ပါ့ဘုရား)
ဟုတ္လား၊ဘုန္းၾကီးေၿပာခဲ့ၿပီးၿပီ။ စြန္.ႏိုင္ရင္ စြမ္းတယ္ သေဘာေပါက္တယ္ေနာ္
(တင္ပါ့ဘုရား)
စြန္.မွစြမ္းတယ္။ၿပီးေတာ့ေကာ
(မွ်မွရပါတယ္ဘုရား)
မွ်မွရတယ္ေနာ္။ မွ်တရတယ္ေၿပာတာေပါ့။ဣရိယာပုတ္ေတြ မွ်တရတယ္။ဣရိယာ ပုတ္ေတြမွ်တရတယ္ ဆုိတာက အထိုင္အထ မွ်တရတယ္။ထိုင္လို.ခ်ည္းလည္းပဲ မေနရဘူး။ စၾကၤန္ကမၼ႒ာန္း ေလးေတြ၊ရပ္မွတ္ၿခင္းေတြ၊
ထိုမွတ္ၿခင္းေတြကို မွ်မွ်တတနဲ. ေနထိုင္တတ္ရတယ္။ၿပီးေတာ့ အစားအေသာက္ မွ်တရတယ္။ အေနအထိုင္မွ်တရတယ္။ အသြားအလာ မွ်တရတယ္။ အသြားမ်ားရင္လည္းပဲ မၿဖစ္ၿပန္ဘူး။မေတာ္တဲ့စကား ၀ိုင္းဖြဲ. ေၿပာေန
တဲ့ေနရာေတြဟာလည္းပဲ ေယာဂီအတြက္ မမွ်တတဲ့ေနရာပဲ။ ေရွာင္တတ္ တိမ္းတတ္ ေနတတ္ ထိုင္တတ္ရတယ္
(တင္ပါ့ဘုရား)
ေနာ္။အထိုင္နဲ.အထ၊ အသြားနဲ.အလာညီမွ်ဖို. သိပ္လိုအပ္တယ္။အစားအေသာက္ဆိုတာကလည္းပဲ ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီးေတာ့ မွ်မွ်တတ စားသုံးတတ္ရတယ္။ အအိပ္၊ အေန အကုန္ လုံးမွ်တရတယ္။အေရးၾကီးတယ္ေနာ္။ဣရိယာ
ပုတ္မွ်တၿပီးေတာ့ အစားအေသာက္ အေနအထိုင္ကအစ စကားေၿပာတာကအစ မွ်မွ်တတ ၾကိဳးစားမယ္ဆိုလို.ရွိရင္ ဒီပုဂိၢဳလ္ပန္းတိုင္ကို ေရာက္မွာပဲ
(တင္ပါ့ဘုရား)

မငဲ့မေထာက္ ပန္းတိုင္ေရာက္
ေနာ္။မွတ္ထားေပးပါ။ အေရးၾကီးပါတယ္။မွ်မွရတယ္ မမွ်ရင္ မရပါဘူး။ ခုနေလးက ဒုတိယလူသည္ ဒကာ၊ဒကာမ ေတြသိပ္လွခ်င္တယ္ေနာ္။ သူ. သူငယ္ခ်င္းေမာင္ရုပ္ဆိုးက သိပ္လွသြားတာကို။လွသြားတဲ့ ေမာင္ရုပ္ဆိုးက
သိပ္လွသြားတာကိုး။ လွသြားတဲ့ ေမာင္ရုပ္ဆိုးက ဘာေၾကာင့္ လွသြားတာလဲဆိုရင္ စြန္.စားရဲလို.ဟုတ္လား။
(တင္ပါဘုရား)
စြန္.လိုစြမ္းသြားတာ အစြမ္းထက္သြားတာ။သူ.ဘ၀မွာ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ရူပကာယ ရုပ္ရည္ကေလး ေခ်ာေမြ.ၿပီးေတာ့ ဘ၀အတြက္ ကံေကာင္းသြားရွာတယ္။ေနာ္ သူဟာ စြန္.စားတယ္။ ေသလည္း မထူးဘူး၊ ရွင္လည္း မထူး
ဘူးဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္မ်ဳိးနဲ. ေသတာပဲ ေကာင္းပါတယ္ဆိုၿပီး ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့၊ စြန္.စြန္.စားစား ၊ တုန္လႈပ္ၿခင္း မရွိဘူး။တကယ့္ကို စြန္.စားတဲ့စိတ္ဓာတ္နဲ.သြားတာ မဟုတ္လား
(တင္ပါ့ဘုရား)
ၿပီးေတာ့ ၿခေသၤ့ကို ၿမင္ၿပန္ေတာ့လည္းပဲ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားၿခင္း မရွိဘူး။ လွည့္ၿပန္ေၿပးခ်င္တဲ့ ေနာင္တေတြမၿဖစ္ပါဘဲနဲ. ရဲရဲ၀ံ့၀ံံံ့ အစားခံတယ္။
(တင္ပါ့ဘုရား)
ဟန္လုပ္ထားတာလား၊ တကယ္အစားခံတာလား
(တကယ္အစားခံတာပါ ဘုရား)
ေၾကာက္ရြံ.တုန္လႈပ္ၿခင္း မရွိပါဘဲနဲ. တကယ့္ကို အစားခံတယ္။အဲဒါေၾကာင့္လည္းပဲ ၿခေသၤ့ဆိုတဲ့ ပညာရွိပုဂိၢဳလ္က သူ.ကံတရားေလးေတြ ကံေကာင္းဖို.အတြက္ ဖန္တီးေပးလိုက္တယ္
(တင္ပါ့ဘုရား)
ေအး..မင္း စြန္.စားၿခင္းရဲ. အက်ဳိးရလဒ္က တန္ဖိုးရွိၿပီကြာ။ သြားေတာ့ဆိုၿပီး ေအာင္ၿမင္မႈ မရလိုက္ဘူးလား
(ရပါတယ္ဘုရား)
ေအး...ေလာကမွာ ရဟန္းပဲၿဖစ္ၿဖစ္၊ လူပဲၿဖစ္ၿဖစ္ မည္သည့္ပုဂိၢဳလ္မဆို ကုသိုလ္တရားေတြ စြမ္းစြမ္းတမံ လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ အလုပ္တစ္ခုကို လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ စြန္.စားရဲရတယ္ေနာ္။ ဘုန္းၾကီးတုိ. သာသနာ၀န္ထမ္း
ရဟန္းေတာ္မ်ားဘ၀ဆိုရင္လည္း ငယ္ရြယ္စဥ္တုန္းကပဲ သာသနာထဲကို ေရာက္ေတာ့မယ္ဆိုၿပန္ေတာ့ဦးစြာ ပထမ မိဘႏွစ္ပါးနဲ. စြန္.ရတယ္
(တင္ပါ့ဘုရား)
အလြန္တရာ ခ်စ္ခင္ရပါတဲ့ မိဘႏွစ္ပါး။မိခင္ဖခင္တို. အေပၞမွာ အလြန္ခ်စ္ပါတယ္။အေဇအေမနဲ. ခြဲခြာရမွာကို သိပ္ၿပီးေၾကာက္ရြံ.ခဲ့တယ္။တစ္သက္ပတ္လုံးပဲ အေဖအေမအနားမွာ ေနသြားမယ္။ အေဇအေမ ကိုၿပဳစုယုယၿပီး
ေစာင့္ေရွာက္မယ္။ဒီလိုရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ့္ဘ၀ကို လွမ္းၾကည့္တဲ့ခါမွာ မၿဖစ္ေသးဘူး။သူတို. ကလည္း ကိုယ့္ကိုထာ၀ရ မေစာင့္ႏိုင္ဘူးဆိုၿပီးေတာ့ အားတင္းၿပီး ခြဲခြာဖို.ၾကိဳးစားရတယ္။ခဲြခြာရေတာ့မယ့္ဆဲဆဲေလးမွာ
မ်က္ရည္ေပါက္ၾကီးငယ္က်ၿပီး စိတ္ကိုတင္းရပါတယ္။
(တင္ပါ့ဘုရား)
ဒါဟာ နံပါတ္တစ္ စြန္.စားၿခင္းတစ္ခု။အမိအဖ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ မိသားစု ေတြနဲ. ခြဲခြာရမယ္ဆိုတာ သာသနာ၀န္ထမ္းရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ငယ္ရြယ္စဥ္ဘ၀ကတည္းက စြန္.စားရပါတယ္။
(တင္ပါ့ဘုရား)
သူ.လို ငါလို လူေတြကိုေတာ့ မဆိုလိုပါဘူး။ တကယ့္ရည္မွန္းခ်က္ၾကီးၾကီးနဲ. အလုပ္ၾကီးလုပ္လိုတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ေတြ၊ ဘ၀ကိုရင္နာတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ေတြ၊ ဘ၀အတြက္ရတက္ေအးရေအာင္ တကယ့္ဒုကၡၿငိမ္းေအာင္ ၾကိဳးစားလိုတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ေတြအတြက္ေလာကၾကီးကို စြန္.ရတယ္
(တင္ပါ့ဘုရား)
ေလာကကိုစြန္.စားရဲရတယ္။မစြန္.စားရဲရင္ေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ ေလာကမွာ အထြဋ္အထိပ္ကို မေရာက္ႏိုင္ဘူး။ဒကာ ဒကာမေတြနားလည္တယ္ေနာ္
(တင္ပါ့ဘုရား)

ခင္မင္ရင္းႏွီးရေသာ ဓမၼဘေလာ့ဂါတစ္ဦး၏ ေမးလ္အား တဆင့္ကူးယူေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ(၁၃)ရက္ဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ေမြးေန႕ပါ...။
လြပ္လပ္ေရး၏ဖခင္ႀကီးအား ဤတရားေတာ္ျဖင့္ အမွတ္တရဂုဏ္ျပဳနာၾကားပူေဇာ္လိုက္ရပါသည္။

ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္
၂၀၁၀ ခု၊ေဖေဖာ္၀၀ါရီလ(၁၃)ရက္၊စေနေန႕၊ညေန(၅း၁၃)နာရီတြင္ ကူးယူတင္ျပပါ၏။
 

ေမတၱာေတြ ေပးမယ္

စာေရးသူ ဘ၀ရဲ႕ေလာကဓံကိုယခုအႀကိမ္နဲ႔ပါဆိုလွ်င္ (၂)ႀကိမ္(၂)ခါ အက်နာခဲ့ပါၿပီ...
ပထမအႀကိမ္ ေလာကီစီးပြားေရးအက်မွာေတာ့ တရားမရိွ႕၊တရားမသိခဲ့ရလို႕ မ်ားစြာေသာကမီးမ်ားေတာက္ေလာင္ခံခဲ့ရပါတယ္။ ယခုတစ္ခါေလာကီစိးပြားေရးအက်မွာေတာ့ ဘေလာ့ဂါတရားမိတ္ေဆြမ်ား၊ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ားရဲ႕ဆုံးမစာမ်ားေၾကာင့္ ေလာကဓံကိုမတုန္မလႈပ္ ရဲရဲ၀န္႕၀န္႕ရင္ဆိုင္ႏိုင္ခဲ့ရတဲ့ ဒီဘာသာေရးေဆာင္းပါးေလးကို တဆင့္မွ်ေ၀ေပးလိုက္ပါတယ္...။

ကိုဖိုးသား ေပးပို႔ထားေသာေမးလ္မွ တဆင့္ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္
၂၀၁၀ ခု။ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၇)ရက္၊ေန႔(၁၂း၃၀)နာရီတြင္ကူးယူတင္ျပပါ၏။
ေလာဘ ကိုယ့္အတြက္၊ ရည္ရြယ္ လ်က္၊ သူ႕အတြက္ အက်ိဳးထင္။
ေမတၱာသူ႕တြက္၊ ရည္ရြယ္ လ်က္၊ ကုိယ့္အတြက္ အက်ိဳးထင္။

ဒီကဗ်ာ-ကုိ စာေရးသူတုိ႔ ငယ္ဆရာျဖစ္သည့္ အင္းစိန္ရြာမပရိယတၱိစာသင္တုိက္ဆရာေတာ္ အရွင္တိေလာကာဘိ၀ံသ က သူ၏တပည့္ ဒကာ ဒကာမမ်ားအား မၾကာခဏ တုိက္တြန္းေလ႕ရွိ၊ ၾသ၀ါဒေပး ဆုံးမေလ႔ရွိတဲ႕ ကဗ်ာေလးပါ။
စာေရးသူတုိ႔ႏွင့္ တရင္းတႏွီး အကၽြမ္း၀င္ေနေသာ ကဗ်ာဟု ဆုိက မွားအံ့မည္ မထင္။
ကဗ်ာေလးက တုိေတာင္းလွေပမယ့္ ရည္ရြယ္ခ်က္က တုိတုိ က်ဥ္းက်ဥ္းနဲ႕ လုိရင္း မိတယ္။ တိက် ေပၚလြင္တယ္။
လူသားဆုိတာကလည္း ေပ်ာ္ရႊင္ဖုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းဖုိ႔ အၿမဲတမ္း အလုိရွိေနတာ မဟုတ္လား။ အဲဒီအတြက္ အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားကုိ မိမိရဲ႕ စိတ္နဲ႕ကုိယ္ အတြက္ ေဖ်ာ္ေျဖစရာ ဇိမ္ခံပစၥည္းအျဖစ္ ရွာေဖြ ၀ယ္ယူသုံးေဆာင္ၾကရျပန္တယ္။

တခါတေလ ကုိယ့္အတြက္ ရွာထားတဲ႔ ပစၥည္းေတြက ကုိယ့္အတြက္ သုံးေဆာင္ရသည္က နည္းနည္း သူ႕အတြက္ ဂရုစုိက္ ေနရတာက ခပ္မ်ားမ်ားရယ္။

ကား ဒုကၡ မခံစားႏုိင္လုိ႔

ဥပမာ ကုိယ္စီးဖုိ႔ ၀ယ္ထားသည့္ ကားတစ္စီး ဆုိပါေတာ့။ သူ႕အေပၚမွာ ကုိယ္က စီးဖုိ႔။ သက္ေတာင့္သက္သာ ရွိေစဖုိ႔။ ခရီးသြား လြယ္ကူေစဖုိ႔။ အခ်ိန္ေတြ မေႏွာင္းေစဖုိ႔- စသည္ျဖင့္ မိမိအတြက္ ၀ယ္ထားသည့္ ကား။
သုိ႔ေသာ္ ကုိယ့္အတြက္ သူတာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးတာက နည္းနည္းရယ္။ အဲဒီကားထားဖုိ႔။ ေရေဆးဖုိ႔၊ ဆီထည့္ဖုိ႔၊ ျပင္ဆင္စရာ ရွိတာေတြ ျပင္ဖုိ႔ ဆင္ဖုိ႔၊ ကားေနရာထားဖုိ႔၊ လူခုိးမွာ စုိးသည့္အတြက္ ေသေသခ်ာခ်ာ သိမ္းဆည္းဖုိ႔ သူ႕ကုိ ဂရုစုိက္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္က ခပ္မ်ားမ်ားရယ္။
အဲ႕ဒါေၾကာင့္ ခ်မ္းသာတဲ႕ ႏုိင္ငံေတြမွာ ကားဒုကၡကုိ မခံစားႏုိင္လုိ႔ လုိင္းကားပဲ စီးၾကတယ္ဆုိလားပဲ။

ကုိယ့္အတြက္ ရည္ရြယ္ေသာ္လည္း

ေျပာခ်င္တာက ကုိယ့္အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ရွာထားရတဲ႕ ပစၥည္းျဖစ္ေပမယ့္ သူ႕အတြက္နဲ႕ ကုိယ္က ဂရုစုိက္ ေစာင့္ေရွာက္ေနရသည့္ အခ်ိန္ ပူပန္ေၾကာင့္ၾကေနရသည့္ အခ်ိန္က အမ်ားသားရယ္။ စိတ္ခ်မ္းသာမႈက နည္းနည္း သူနဲ႕ ပတ္သက္လုိ႔ စိတ္ဆင္းရဲေနရသည့္ အခ်ိန္က မ်ားပါဘိေတာ့။
ဒီလုိဆုိေတာ့ ကုိယ့္အတြက္ ရယူပုိင္ဆုိင္ေနရေပမယ့္ သူ႕အတြက္ပဲ စိတ္မခ်မ္းမသာနဲ႕ ပူပင္ ေၾကာင့္ၾက စုိးရိမ္ေသာက ျဖစ္ေနရ၊ ေရာက္ေနရတယ္ ဆုိပါေတာ့။ ကုိယ္အတြက္ ရည္ရြယ္ေပမယ့္ ကုိယ့္အတြက္ မဟုတ္ဘဲ သူ႕အတြက္ ျဖစ္ေနရတာပါပဲလား။

လူတုိင္း လုပ္သင့္တာေပါ့
ေမတၱာကေတာ့ ကုိယ့္အတြက္ မဟုတ္ပါဘူး။ သူ႕အတြက္ ေပးတာပါ။ ကုိယ္ သုံးေဆာင္ ခံစားဖုိ႔ မဟုတ္ရပါဘူး။ သူ သုံးေဆာင္ခံစားႏုိင္ဖုိ႔၊ သူ စိတ္ခ်မ္းသာေစႏုိင္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္တာပါ။ ဒါေပမယ့္ ကုိယ္က ေပးလုိက္တာက နည္းနည္း ျပန္ရလာက အမ်ားႀကီးရယ္။
အဲဒါေၾကာင့္ -
တေန႔ သုံးခါ၊ အုိးတစ္ရာျဖင့္၊ ခ်က္ကာထမင္း၊ ေပးလွဴျခင္းထက္၊ မယြင္းစင္စစ္၊ ႏုိ႕တညစ္စာ၊ ေမတၱာပြားမ်ား၊ က်ိဳးႀကီးမားသည္၊ ဘုရားျမတ္စြာ၊ မိန္႕ခြန္းတည္း - လုိ႔ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမ်ား ေရးစပ္သီကုံးခဲ႕ၾကတာျဖစ္တယ္။
တေန႔သုံးခါ အုိးတစ္ရာ ဆုိေတာ့ တေန႔ ထမင္းအုိးေပါင္း သုံးရာေပါ့။ အဲဒီ ထမင္းအုိးေတြနဲ႕ ဘယ္လုိပင္ အပင္ပန္းခံ၊ ဘယ္လုိပင္ ဖြယ္ဖြယ္ရာရာေတြနဲ႕ ခ်က္ျပဳတ္ၿပီးေတာ့ ဘယ္သူ႕ကုိ မဆုိ ဘယ္လုိပင္ ေကၽြးေမြးေကၽြးေမြး ႏြားမကုိ ႏုိ႕ညွစ္တဲ့အခါ ကုိင္ၿပီးေတာ့ ေအာက္ကုိဆြဲခ်တဲ႕ တုိေတာင္းလွတဲ႕ အခ်ိန္အတုိင္းအတာအတြင္း ေမတၱာပြားေနသူ၊ ပုိ႔ေနသူေလာက္ အက်ိဳးေက်းဇူး မမ်ားႏုိင္ဘူးလုိ႔ ျမတ္ဗုဒၶက အတိအက် ေဟာထားခဲ႕တာ။ သူ႕အတြက္ ရည္ရြယ္ေပမယ့္ ရလာတာက ကုိယ့္အတြက္ခ်ည္းပဲေနာ္။
အဲဒီေလာက္ေတာင္ အရင္းအႏွီးမမ်ားဘဲ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြက အတုိင္းအတာ မရွိေလာက္ေအာင္ မ်ားေနေတာ့ လူတုိင္း လုပ္သင့္တာေပါ့ေနာ္။
ေမတၱာအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္

အဲဒါဆုိေတာ့ ေမတၱာပုိ႔တဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ေလးေတာ့ သိသင့္တာေပါ့ေနာ္ . . . ။

ေဘးရန္အႏၲရာယ္၊ အသြယ္သြယ္၊ ကြယ္ပေစလုိတာ။
ေကာင္းက်ဳိးမွန္သမွ်၊ အျပည့္၀၊ ရေစခ်င္ၾကတာ။
ေမတၱာအတြက၊္ ရည္ရြယ္ခ်က၊္ ႏွစ္ခ်က္မွတ္ၾကပါ။

ေမတၱာပုိ႔တဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ က အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္တည္းရယ္။ ေပးပုိ႔လုိက္တဲ့ ေမတၱာက ေဘးရန္ အႏၲရာယ္ေတြ မက် မေရာက္ ကင္းေပ်ာက္ေစဖုိ႔နဲ႕၊ လုိအပ္ရာရာ ေကာင္းက်ိဳးသုခ မွန္သမွ်တုိ႔ ရေစဖုိ႔ ဒီႏွစ္ခ်က္တည္းပါပဲ။
ေတြ႕ၿပီ ေတြ႕ၿပီ သူပဲ သူပဲ
အဲဒီရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွစ္ရပ္နဲ႕ ေမတၱာပုိ႔ၾကၿပီ ဆုိပါေတာ့။ အေရွ႕ အရပ္ စသည္ျဖင့္ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ၊ အရပ္ ရွစ္မ်က္ႏွာ အတုိင္းအတာ ပမာဏမရွိေလာက္တဲ႕ အနႏၲေဒသေတြကုိ အာရုံျပဳ ပြားမ်ားႏုိင္ေလာက္တဲ႕ ေမတၱာရွင္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ေနၾကၿပီလား။ ေမးပါအုံး၊ ေတြးပါအုံး၊ ေျဖပါအုံး။
အဲဒီေလာက္ထိ ေမတၱာမထားႏုိင္ မပြားႏုိင္ေသးတာကေတာ့ ေလာေလာဆယ္ ေသခ်ာပါတယ္ေနာ္။ အဲဒါဆုိေတာ့ ေမတၱာထားႏုိင္ေလာက္တဲ႕ သူကုိ ရွာၾကည့္ေတာ့ ေတြ႕ပါၿပီ သူပဲ။ သူဆုိတာ တျခားသူမဟုတ္ပါဘူး။ မိမိရဲ႕ စိတ္နဲ႕ကုိယ္ေလ။ ေလာကႀကီးမွာ အခ်စ္ဆုံးကုိ ရွာၾကည့္ ဘယ္သူလဲ။ မိမိနဲ႕ တူတဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ မရွိဘူးလုိ႔ ဆုိၾကတယ္ မဟုတ္လား။ ကမၻာမီးေလာင္ သားေတာင္ ခ်နင္း ဆုိတာေတြကလည္း အကုန္လုံး မဟုတ္သည့္တုိင္ တစိတ္တပုိင္းေတာ့ ရွိေနၾကတာပဲ မဟုတ္လား။
ကုိယ့္ထက္ ပုိၿပီး ခ်စ္ရမယ့္ သူ မရွိတာကေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္ေနာ္။
အဲဒါဆုိေတာ့ ဘယ္သူ႕ကုိ ေမတၱာအရွိဆုံးလဲ။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ေမတၱာအရွိဆုံးေပါ့။ တခ်ိဳ႕ေျပာတာေတြ ၾကားဖူးပါတယ္။ မိဘေတြကုိ အခ်စ္ဆုံး၊ ကုိယ့္ဇနီးခင္ပြန္းကုိ အခ်စ္ဆုံးတဲ႕။ ဟုတ္ မဟုတ္ မိမိကုိ မိမိ ေသခ်ာေမးၾကည့္ရင္ အေျဖထြက္လာပါလိမ့္မယ္။

အစဥ္ မွတ္ဖုိ႔ ပြားမ်ားစုိ႕
ေမတၱာပုိ႔ဖုိ႔၊ ပြားမ်ားဖုိ႔ ဒီအစီအစဥ္ေလးကုိေတာ့ မွတ္ထားရင္ ေကာင္းမယ္ထင္တယ္။
၁။ မိမိကုိယ္အား၊ သက္ေသထား၊ ပြားမ်ား ေရွးဦးစြာ။
၂။ ၾကည္ညိဳေလးျမတ္၊ ခ်စ္ခင္အပ္၊ ပြားလတ္ဒုတိယာ။
၃။ မုန္း ခ်စ္ မဟူ၊ လယ္ လ်စ္ လ်ဴ၊ ပြားမူ တတိယာ။
၄။ မုန္းသူ ရွိက၊ စတုတၳ၊ ပြားရ ေအးေမတၱာ။
၅။ ရန္သူကုိကား၊ ေနာက္ဆုံးထား၊ ရႈပြားရမည္သာ။

ဒီကဗ်ာေလးက ေမတၱာပုိ႔ အစီစဥ္ေလးပါ။ မိမိကုိယ္ကုိ အရင္ေမတၱာပုိ႔၊ ၿပီးရင္ မိဘ၊ ဆရာ၊ ညီအကုိ ေမာင္ႏွမ၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းစတဲ႕ ခင္မင္ရင္းႏွီးသူ မွန္သမွ် ပုိ႔ေပါ့။ ၿပီးရင္ေတာ့ သိဖူး ကၽြမ္းဖူးတဲ႕သူ၊ မသိ မကၽြမ္းေသးတဲ႕သူေတြကုိ ေမတၱာပုိ႔ေပါ့။ ၿပီးရင္ ကုိယ္နဲ႕ မတည့္တဲ႕ သူ၊ ၾကည့္မရတဲ႕ သူေတြကုိ ေမတၱာပုိ႔ေပါ့။
ဒီေနရာမွာ စဥ္းစားစရာက မတည့္တဲ႕သူ ဆုိမွ ဘယ္လုိလုပ္ ေမတၱာပုိ႔ႏုိင္ပါ့မလဲ ဆုိတာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ေရွ႕က အစဥ္ေတြမွာ ေမတၱာက အရင္းခံထားေတာ့ အဆင္ေျပေျပ ပုိ႔ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ လုပ္သာ ၾကည့္ပါ။ ေနာက္ဆုံး ရန္သူ။ ရန္သူဆုိတာက ကုိယ့္ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ဖ်က္လုိဖ်က္ဆီး လုပ္တဲ႕သူ။ မိမိကုိယ္ကုိ မေကာင္းႀကံတဲ႕သူ၊ ေျပာတဲ႕သူ။ အဲဒီသူေတြကုိ ပုိ႔ေပါ့။ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆုိတာေတာ့ မရွိပါဘူး။ ေမတၱာပုိ႔ရင္း၊ ပြားမ်ားရင္းနဲ႕ အဆင္ေျပသြားပါလိမ့္မယ္။
ေရွဦးအစ ေမတၱာမပြားရ
ဒီလုိဆုိျပန္ေတာ့ ေမတၱာအရင္ မပုိ႔သင့္တဲ႕သူ၊ မပြားသင့္တဲ႕သူ၊ ဘယ္ေတာ့မွ ေမတၱာမပုိ႔ရေတာ့မယ့္သူေတြကုိလည္း မွတ္ထားသင့္တယ္ေလ။ ေတာ္ၾကာ ေမတၱာ ပုိ႔/ပြားပါတယ္ဆုိမွ ေဒါသေတြ ျဖစ္ေနရင္ မေကာင္းဘူးေလ။
ၿပီးေတာ့ ကုိယ္ပုိ႔တဲ႕ ေမတၱာက ေရာက္မွန္း ရမွန္း မသိရင္လည္း မေကာင္းျပန္ဘူးေလ။

မုန္းသူ စင္စစ္၊ အလြန္ခ်စ္၊ မခ်စ္မမုန္းသူ။
ရန္သူထည့္ကာ၊ ေလးေယာက္မွာ၊ စ.စြာ မပြားဟူ။
လိင္မတူကား၊ သီးပုိင္းျခား၊ မပြားရသည့္သူ။
ေသသူမွန္က၊ ဘယ္ေတာ့မွ၊ ပြားရ မျဖစ္သူ။
အဓိပၸါယ္ေတြက ရွင္းပါတယ္ေနာ္။

ေမတၱာအက်ိဳး ဆယ့္တစ္မ်ိဳး

ေမတၱာအက်ိဳး ဆယ့္တစ္မ်ိဳးလုိ႔ တုိက္ရုိက္လာတယ္။ သြယ္၀ုိက္ အက်ိဳးေပးတာေတြကလည္း အမ်ားႀကီး ရွိဦးမွာပါ။ မွတ္ၾကည့္ပါဦး။

အိပ္လည္း ခ်မ္းသာ၊ ႏုိးခ်မ္းသာ၊ ေကာင္းရာ အိပ္စက္သည္။
လူေရာ နတ္ပါ၊ ခ်စ္ခင္တာ၊ ေစာင့္ရာ နတ္တုိ႔သည္။
လက္နက္ ဆိပ္မီး၊ မဖ်က္ဆီး၊ အၿပီး စိတ္တည္ၾကည္။
မ်က္ႏွာ ၾကည္ေလ၊ မေတြေ၀၊ အေသေကာင္းလွသည္။
ျဗဟၼာ့ဘုံးလား၊ ဆယ့္တစ္ပါး၊ က်ိဳးမ်ား ေမတၱာရည္။

ေမတၱာေတြ ေပးၾကမယ္

ေမတၱာဆုိတာက အမွန္တကယ့္ေတာ့ ကမၼ႒ာန္း(၄၀)တရားထဲမွာ ပါ ပါတယ္။ အရမ္းကုိ ေလးနက္ၿပီး အဓိပၸါယ္ ရွိပါတယ္။ ေမတၱာက ဘယ္ေလာက္ေပးေပး ကုန္သြားတယ္လုိ႔ မရွိပါဘူး။ ေမတၱာေတြ ေပးေလ။ ပုိၿပီးေတာ့ မ်ားလာေလပါပဲ။
မိဘနဲ႕သားသမီး၊ ဆရာနဲ႕တပည့္၊ ဇနီးနဲ႕ခင္ပြန္း၊ ဘုန္းႀကီးနဲ႕ဒကာ၊ အလုပ္ရွင္နဲ႕ အလုပ္သမား၊ တဦးတဦး ၿငိမ္းခ်မ္းၾကည္လင္စြာ လက္တြဲဖုိ႔၊ အိမ္နီးခ်င္းေတြ အဆင္ေျပၾကေစဖုိ႔၊ မတူလူမ်ိဳး မခြဲျခားဖုိ႔၊ တစ္ႏုိင္ငံနဲ႕တစ္ႏုိင္ငံ အဆင္ေျပေျပ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံႏုိင္ဖုိ႕၊ ကမၻာႀကီးၿငိမ္းခ်မ္းေစဖုိ႔ ေမတၱာေတြ ေပးၾကမယ္ေလ။

ေမာင္ပညာ (မန္းတကၠသုိလ္)

http://www.pyinnyarzarni.com/ အရွင္ပညာေဇာတ ဆိုဒ္မွ ဓမၼဒါနအျဖစ္ ကူးယူမွ်ေ၀ပါ၏။
ကိုဖိုးသား ေပးပို႔ထားေသာေမးလ္မွ တဆင့္ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္
၂၀၁၀ ခု။ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၇)ရက္၊ေန႔(၁၂း၃၀)နာရီတြင္ကူးယူတင္ျပပါ၏။