စြန္႔ႏိုင္မွစြမ္း နိဗၺာန္လမ္းတရာေးတာ္-(3)


ေၿမာက္ဦးဆရာေတာ္ ေဟာၾကားအပ္ေသာ စြန္႔ႏိုင္မွစြမ္း နိဗၺာန္လမ္းတရာေးတာ္-(3)


မလႈပ္ဣေၿႏၵ ၿငိမ္ၿငိမ္ေန

အဲဒါဟာ ဒုတိယလူကို စိတ္ေတြ မၿငိမ္သက္ပါပဲ ပိုလွေအာင္ ရွစ္ပတ္ပတ္မယ္ဆိုတဲ့ အေတြးမ်ဳိး ၀င္သလား၊ ၿငိမ္ၿငိမ္သက္သက္နဲ. ရပ္တာလား
အဲသလို ၿငိမ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ၿငိမ္းေအးတဲ့ ေအာင္ၿမင္မႈ မရဘူးလား
(ရပါတယ္ဘုရား)
ၿငိမ္လို. ၿငိမ္းရတာ မဟုတ္ဘူးလား
(ဟုတ္ပါတယ္ဘုရား)
ၿငိမ္ရင္ ၿငိမ္းတယ္ေနာ္။ဒါေၾကာင့္ ေယာဂီမ်ားမွာ တရားအားထုတ္တဲ့ေနရာမွာ ဣရိယာပုတ္တိုင္းမွာ အထိုင္အထ၊ အသြားအလာ၊ အစားအေသာက္၊ ေရမိုးခ်ဳိးၿခင္း၊ ေတြကအစ အစအရာရာမွာ ၿငိမ္မေနရဘူးလား
(ၿငိမ္ရပါမယ္ဘုရား)
ရုပ္ကိုလည္း ၿငိမ္ေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ရသလို၊ နာမ္တရားတည္းဟူေသာ စိတ္ေတြကိုလည္း ၿငိမ္ေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ရပါမယ္။
(တင္ပါ့)
စၾကၤ ကမၼ႒ာန္းေတြဆိုရင္လည္း မ်က္လုံးေတြကအစ ေၿခလွမ္းလွမ္းတာက အစ၊ ကိုယ္လက္အမူအယာ ၿပဳၿပင္တာက အစ ၿငိမ္ေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ရမယ္ေနာ္
(တင္ပါ့)

တခ်ဳိ. ေယာဂီမ်ားဆိုရင္ စၾကၤ ံကမၼ႒ာန္းမ်ား ေလွ်ာက္လိုက္ၿပီဆိုရင္ မ်က္လုံးေတြက မၿငိမ္ပါပဲနဲ. ဟုိၾကည့္ဒီၾကည့္၊ ေတာင္ၾကည့္ ေၿမာက္ၾကည့္နဲ.။ ေၿခလွမ္းေတြဆိုရင္လည္း အလြန္တရာ က်ဲတာတို.၊ အလြန္တရာ
စိပ္တာတို.၊ ၾကြတာဆိုရင္ ေၿခေထာက္ၾကီးေတြကို ၿမင္မေကာင္းေအာင္ တအားၾကီးကို ေၿမွာက္ၾကြတာတို.ရွိပါတယ္။ဒီလို
မ်ဳိးေတြ မလုပ္ရပါဘူး
(တင္ပါ့ဘုရား)
စကၡဳဣေၿႏၵေလးအစ ေၿခလွမ္းတာေလးထိ သတိကေလးနဲ.ၿငိမ္ေအာင္ ၿပဳၿပင္ရပါတယ္။ရုပ္ၿငိမ္မွလည္း စိတ္ၿငိမ္သလို စိတ္ၿငိမ္မွလည္း ရုပ္ၿငိမ္ပါတယ္။ ၿငိမ္မွလည္း သမာဓိေတြ ၿဖစ္လာမယ္။ ပညာေတြ ၿဖစ္ခြင့္ရၿပီး မဂ္ဥာဏ္
ဖိုလ္ဥာဏ္ဆိုတဲ့ ေအာင္ၿမင္မႈပန္းတိုင္ကို လွမ္းမတက္ႏိုင္ဘူးလား
(တက္ႏိုင္ပါတယ္ဘုရား)

ေပၞတာလိုက္ရႈ ၿငိမ္းေအးမႈ

ဒါေၾကာင့္မို.လို. ဒီေန. ကမၼ႒ာန္းတရားေတြ က်င့္ၾကံပြားမ်ား ၾကိဳးစားအားထုတ္တဲ့ ေယာဂီမ်ားဟာ ၀ိပႆနာဥာဏ္နဲ.ပတ္သတ္လာရင္ စြန္.စားရဲရပါမယ္
(တင္ပါ့ဘုရား)
ရွင္းၿပီေနာ္။ ခႏၶာက ဘယ္ေလာက္ပဲ ေဖာက္ၿပန္ေဖာက္ၿပန္၊ ဘယ္လိုေပၞေပၞ၊ စိတ္က ဘယ္ေလာက္ပဲ လႈပ္ရွားမႈပဲေပၞေပၞ၊ စိတ္ေတြ ခဏခဏ အၿပင္ထြက္လို.လည္း စိတ္ဓာတ္ေတြ မက်ပါေစနဲ.။ စိတ္ဓာတ္က်တယ္ဆိုတာ
ကုသိုလ္လား၊ အကုသိုလ္လား
(အကုသို္လ္ပါဘုရား)

စိတ္ဆိုတာ ကိုယ့္သေဘာမွ မဟုတ္ဘဲ ဒကာ၊ဒကာမေတြ
(တင္ပါ့)
သူ.သေဘာ သူေဆာင္ေနတာ ဟုတ္လား။စိတ္ထြက္ရင္ ထြက္မွန္းသိ၊ သတိကေလးနဲ. ကပ္ထားလိုက္ ဒါပဲ။ စိတ္ကူးေနရင္လည္း ေၾသာ္...စိတ္ကူးေနပါေပါ့လားလို. စိတ္ကူးတာကို ကူးမွန္းသိလိုက္ရင္ ရပ္သြားတာပဲ ဟုတ္
လား
(တင္ပါ့)
ဒါဟာ တရားပဲ။ စိတၱာႏုပႆနာပဲေနာ္။ ကိုယ္က စိတ္ကူးေပၞရင္သာ ေပၞမွန္းသိေအာင္ ၾကိဳးစား။ ေ၀ဒနာေပၞရင္ ေပၞမွန္းသိေအာင္ ၾကိဳးစား ဟုတ္လား။ ဘယ္အာရုံေလးပဲ ေပၞေပၞ ေပၞတဲ့အာရုံေလးကို သတိထား၊ ၀ီရိယ
စိုက္၊ ပညာနဲ.ေစာင့္ၾကည့္ အကဲခတ္လို.ရွိရင္ ေပၞလာတဲ့ အာရုံမွန္သမွ်ေတြဟာ ၿမဲသလား၊ မၿမဲဘူးလား
(မၿမဲပါဘုရား)
ဘယ္အာရုံေပၞေပၞ ေပၞၿပီး ပ်က္စီးေနတာပဲ။ ၿဖစ္ၿပီးပ်က္စီးေနတဲ့ သေဘာပဲ ရွိပါတယ္။စြန္.စြန္.စားစား ၾကိဳးစားဖို.သာ လိုရင္းေနာ္
(တင္ပါ့ဘုရား)
မွ်မွ်တတ အားထုတ္ေပးဖို.ပဲ လိုပါတယ္ ဟုတ္လား
(တင္ပါ့)
ရွင္းၿပီးေနာ္

(ရွင္းပါတယ္ဘုရား)
ၿပီးေတာ့ ၿငိမ္မွ ၿငိမ္းတယ္တဲ့။ ၿငိမ္ရင္ ဘာၿဖစ္တာတဲ့လဲ
(ၿငိမ္းပါတယ္ဘုရား)
ၿငိမ္းတယ္ေနာ္။ ၿငိမ္ရမယ္ဆိုတာ စိတ္ကိုေၿပာတယ္။ဘာၿငိမ္ရမွာလဲဆိုရင္ စိတ္ေနာ္။စိ္တ္ၿငိမ္မွ ကိုယ္ၿငိမ္တယ္ဆိုေတာ့ ကိုယ္ေရာ စိတ္ေရာ ၿငိမ္လာရမယ္လို. ဆိုလိုတာ
(တင္ပါ့ဘုရား)

စြန္.စားမွ်တ နိဗၺာန္

စိ္္တ္ၿငိမ္ရင္ ကိုယ္ကာယၾကီးလည္း ၿငိမ္ပါတယ္။စိတ္မၿငိမ္ရင္ ကိုယ္ကာယၾကီးလည္း မၿငိမ္ပါဘူး။ နားလည္တယ္ေနာ္။
(တင္ပါ့)
ၿငိမ္သက္မႈေတာ့ ရလာတယ္။ သို.ေသာ္ ၿငိမ္သက္မႈရလာတယ္ဆိုတဲ့ ေနရာမွာ ေ၀ဒနာေတြ ၿပင္းထန္လို.၊ ေ၀ဒနာကို တိုက္ထုတ္ေနလို. ၿငိမ္ေနတာက တစ္မ်ဳိး၊ ေနာက္ၿပီး စိတ္ကူးေတြယဥ္ၿပီးေတာ့ ၿငိမ္ေနတာက တစ္မ်ဳိး။
မွတ္စိတ္နဲ. အာရုံကိုက္လို. ၿငိမ္ေနတာက တစ္မ်ဳိးဟုတ္တယ္ေနာ္။အဲဒီ ၿငိမ္ေနတာေတြထဲမွာ မွတ္စိတ္နဲ.၊ အာရုံနဲ. ကိုက္ညီၿပီး ၿငိမ္ေနဖို. လုိအပ္တယ္ေနာ္။
(တင္ပါ့ဘုရား)
ေ၀ဒနာရဲ.ၿဖစ္ပ်က္ကို ဥာဏ္နဲ.ၿမင္ၿပီးေတာ့ ၿငိမ္ေနမယ္ဆိုရင္ အဲသလို ေယာဂီမ်ားရဲ. ၿငိမ္ၿခင္းဟာ ' ၿငိမ္း' လာမွာေပ့ါ
(တင္ပါ့ဘုရား)

ေၾသာ္..ေလာဘအစရွိတဲ့ အကုသိုလ္တရားေတြ ၿငိမ္းလာမယ္။အကုသိုလ္ အပူဓာတ္၊ အေလာင္ဓာတ္ေတြ ၿငိမ္းရင္ ဆင္းရဲမွာလား၊ ခ်မ္းသာမွာလား။
(ခ်မ္းသာမွာပါဘုရား)
သူတစ္ပါးက ေပးမွာလား၊ ကိုယ္က ၾကိဳးစားရမွာလား။
(ကိုယ္က ၾကိဳးစားရမွာပါ ဘုရား)
ဒါေၾကာင့္ ဒကာ၊ ဒကာမေတြ ဒီလိုကုသိုလ္စြမ္းအားေလးေတြ မိမိသႏၱာန္ထဲမွာ ရွိမယ္။အားထုတ္လိုတဲ့စိတ္လည္း ရွိမယ္။ၾကိဳးစာအားထုတ္တဲ့ စြမ္းအားလည္း ရွိမယ္။ကဲ..သဒၶါ ၀ီရိယ ဆႏၵေလးေတြ လည္းရွိမယ္။ဒီကုသိုလ္
စြမ္းအားေလးေတြ မရမခ်င္း ငါ အားထုတ္မယ္ဆိုၿပီး ကဲ........ထုိင္တဲ့အခါမွာလည္း မွ်မွ်တတ၊ ရပ္တဲ့အခါမွာလည္း မွ်မွ်တတ၊ စားတဲ့အခါမွာလည္း မွ်မွ်တတ၊ ေလ်ာင္းထိုင္ရပ္သြားဆိုတဲ့ ေလးပါးေသာ ဣရိယာပုတ္ထဲမွာ
သတိထား၊ ၀ီရိယစိုက္၊ ပညအသိနဲ. ၾကည့္လုိက္မယ္ဆိုရင္ အရႈခံမွန္သမွ်ေတြဟာ ၿဖစ္ၿပီးပ်က္စီးေနလို ဘာသစၥာ
(ဒုကၡသစၥာပါဘုရား)
လွမ္းၿပီး ၾကည့္ေနတာေလးက ဘာသစၥာ
(မဂၢသစၥာပါဘုရား)
ေသသြားတာက ဘာသစၥာ ပါလိမ့္
(သမုဒယသစၥာ ပါဘုရား)

ၿငိမ္းတာက ဘာသစၥာ
(နိေရာဓ သစၥာပါဘုရား)
သစၥာေလးပါး ေပၞမေပၞ
(ေပၞပါတယ္ဘုရား)
သစၥာေလးပါး ထိုက္မထိုက္
(ထိုက္ပါတယ္ဘုရား)
ကဲ...သစၥာေလးပါး ထုိက္ေအာင္ စြန္.စြန္.စားစား မွ်မွ်တတနဲ. ၾကိဳးစားကာၿငိမ္းတဲ့ နိဗၺာန္ဆီသို. မ်က္ေမွာက္ၿပဳေအာင္ ၾကိဳးစားႏိုင္ၾကပါေစ
(သာဓု ..သာဓု..သာဓု)

-------------------------**********--------------------------

ေလးစားစြာျဖင့္
ဖုိးသား

ကိုဖိုးသားေပးပို႔ေသာ ေမးလ္အား ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္
၂၇-၂-၂၀၁၀ ။ ၁၃၇၁ ခု တေပါင္းလျပည့္ည(၁၀း၃၀)တြင္ ကူးယူပါ၏။

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

Artikel စြန္႔ႏိုင္မွစြမ္း နိဗၺာန္လမ္းတရာေးတာ္-(3) ini dipublish oleh shwelannwelanwinkyi pada hari Saturday, February 27, 2010. Semoga artikel ini dapat bermanfaat.Terimakasih atas kunjungan Anda silahkan tinggalkan komentar.sudah ada 0 komentar: di postingan စြန္႔ႏိုင္မွစြမ္း နိဗၺာန္လမ္းတရာေးတာ္-(3)
 

0 comments: