ဧရာ၀တီတံတား(မေကြး) ျဖတ္သန္းခမ်ား မသိနာမလည္သူ အမ်ားျပည္သူမ်ားမွာ ႏွစ္ဆေပးေနရၿပီ…ဧရာ၀တီတံတား(မေကြး) ျဖတ္သန္းခမ်ား
မသိနာမလည္သူ အမ်ားျပည္သူမ်ားမွာ ႏွစ္ဆေပးေနရၿပီ…

ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္

စာေရးသူ (၅-၅-၂၀၁၀)ေန႔က မေကြးၿမိဳ႕မွ အထက္မင္းလွသို႔ ဆိုင္ကယ္နဲ႔ ခရီးထြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဧရာ၀တီတံတား(မေကြး) ျဖတ္သန္းခ ေငြ(၂၀၀)က်ပ္ေတာင္းပါတယ္။ ယခင္က(၁၀၀)က်ပ္ သာ ေပးရပါတယ္။ အျပန္ခရီး တံတားျဖတ္သန္းခကိုလည္း ေငြ(၂၀၀)က်ပ္ ပဲ ေပးခဲ့ရပါတယ္။

မင္းဘူးၿမိဳ႕မွ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးႏွင့္ မေကြးၿမိဳ႕က ေဆးေက်ာင္းသားတစ္ဦး တို႔ကလည္း တံတား ေၾကးမ်ား ႏွစ္ဆေပးေနရေၾကာင္း လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာ ေျပာၾကားေနတာကို ၾကားသိရ ျပန္တယ္။ မင္းဘူးၿမိဳ႕မွ မေကြးၿမိဳ႕ ေစ်းႀကီးသို႔ ဆိုင္ကယ္နဲ႕ ေစ်းေရာင္း၊ ေစ်း၀ယ္လာ သူမ်ား ကလည္း တံတားေၾကးႏွစ္ဆ ေပးေနရလို႔ ကုန္စိမ္းေစ်းမ်ား တက္လာေၾကာင္း ေျပာၾကား သံမ်ားကို ၾကားသိခဲ့ရပါတယ္။

ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္လည္း လမ္း၊တံတားေၾကးမ်ားကို ကန္ထရိုက္စနစ္ျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားအား ေပးလုိက္ရာ ယခင္ေၾကးမ်ားထက္ စည္းကမ္းမဲ့စြာ ပို၍ေကာက္ခံေတာင္းယူေနၾကေၾကာင္း သတင္းမ်ားကိုဖတ္ရပါတယ္။ ဧရာ၀တီတံတား(မေကြး) ကိုလည္း ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌါနမွ ေကာင္းမြန္ေဆာက္လုပ္ ေရး ကုမၸဏီက ေလလံဆြဲလိုက္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

ဒီသတင္းကို အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္ ဧရာ၀တီတံတား(မေကြး) သို႔ (၉-၅-၂၀၁၀)ေန႔က တစ္ေခါက္ သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ စက္ဘီး၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္၊ ကားေလး၊ ကားလတ္၊ ကားႀကီး မ်ားကို တရား၀င္ေကာက္ခံရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားစာရင္းအား မိတၱဴတစ္ေစာင္ ေပးပါရန္ေတာင္းခဲ့ပါတယ္။လုံး၀ မေပးပါ။ တံတားတိုးဂိတ္တြင္လည္း သတ္မွတ္ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို အမ်ားျပည္သူျမင္သာေအာင္ ေရးသားျပသ ထားျခင္းကိုလည္း ယခုသတင္းေရးေနခ်ိန္(၁၃-၅-၂၀၁၀)ရက္အထိ မရိွပါ။ မေကြးစာနယ္ဇင္းမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ား လာေရာက္ ေၾကာင္းကိုလည္း တံတားတိုးဂိတ္ တာ၀န္ခံအား ေျပာျပပါတယ္။ သူတို႔ကုမၸဏီ ပိုင္ရွင္ရဲ႕ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ ေတာင္းခံၿပီးမွ သာ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁၃-၅-၂၀၁၀ ေန႔တြင္ တစ္ေခါက္လာယူ ပါဟု ခ်ိန္းပါတယ္။ အဲဒီေန႔ သြားခဲ့ေသာ အခါ… သူတို႔ ကုမၸဏီ ရွယ္ယာ ပိုင္ရွင္တစ္ဦးထံ သြားေရာက္ေမးပါရန္၊လာေရာက္သူ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ဦးကိုလည္း အမည္၊လိပ္စာေရးသား၍ လက္မွတ္ထိုးေပးခဲ့ရန္ တာ၀န္ခံမွ ေတာင္းဆိုေနျပန္ပါတယ္။ မေကြးစာနယ္ဇင္းက ဒုဥကၠ႒ ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းသာ ေျပာဆို အသိေပးထားခဲ့ပါတယ္။တံတားဂိတ္တာ၀န္ခံကဆက္လက္ၿပီး သူတို႔ ေကာင္းမြန္ေဆာက္လုပ္ ေရး ကုမၸဏီမွ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္၍ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားကို အေကၽြး အေမြး၊ လက္ေဆာင္မ်ားေပး၍ က်င္းပျပဳလုပ္သြားပါမည္…ဟု ဧရာ၀တီတံတား (မေကြး) တိုးဂိတ္တာ၀န္ခံမွ ဒုတိယအႀကိမ္ ေျပာၾကား၍ ျငင္းဆိုလိုက္ျပန္ပါတယ္..။

သတင္းသမားဆိုတာ မွန္ကန္ေသာအမ်ားျပည္သူေတြရဲ႕ ဘက္ကသာ ရပ္တည္ပါတယ္။ ကုမၸဏီေတြအတြက္ အသုံးခ်ခံသူမ်ား မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ စားခ်င္၊ေသာက္ခ်င္၊ လက္ေဆာင္ လိုခ်င္၍ လာေရာက္သူမ်ား မဟုတ္ပါေၾကာင္းကိုေတာ့ တိုးဂိတ္ တာ၀န္ခံအားသိေအာင္ ေျပာၾကား၍ ျပန္လာခဲ့ရေသာ ဤသတင္းေကာင္းအား တင္ျပ လိုက္ရပါတယ္…။


ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္
၂၀၁၀ ခု၊ေမလ(၁၆)ရက္၊ည(၇)နာရီတင္သည္။
မေကြးၿမိဳ႕။ ၀၆၃-၂၅၁၉၇
 

0 comments: