မေကြးျမိဳ႕ မွ (မ.ထ.သ) ေကာ္မတီ အခ်ိန္ကိုေလးစားသင့္ပါၿပီ..


မေကြးျမိဳ႕ မွ (မ.ထ.သ) ေကာ္မတီ အခ်ိန္ကိုေလးစားသင့္ပါၿပီ..
ေရႊလမ္းေငြလမ္း ၀င္းၾကည္

၁၂-၅-၂၀၁၀ ေန႔၊ ေန႔လည္(၁)နာရီ တြင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံၿဖိဳးေရး ေကာင္စီရုံးသို႔ ပူးတြဲဖိတ္စာပါအရ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္္။ အေၾကာင္းအရာမွာ စာေရးသူ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က မေကြးၿမိဳ႕တြင္းပို႔ေဆာင္ေရး(သူရစိုးလိုင္း)တြင္ အမူေဆာင္လုပ္ခဲ့စဥ္ အခါမွ ေငြက်ပ္ေလးသိန္းေက်ာ္ကို မေကြး(မ.ထ.သ)သို႔ သူရစိုးၿမိဳ႕တြင္းလိုင္း ေကာ္မတီအဖြဲ႕နဲ႔အတူ လက္မွတ္ထိုး ၿပီး အပ္ႏွံခဲ့ပါတယ္။ ယခုအခါ သူရစိုးၿမိဳ႕တြင္းလိုင္း ပ်က္သြားပါၿပီ..။ အဲဒီအပ္ထားတဲ့ေငြ(ေလးသိန္းေက်ာ္)ကို စာေရးသူတို႔က်န္ခဲ့တဲ့ ေကာ္မတီက အမ်ားအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္သလိုအသုံးျပဳေပးပါရန္ မေကြး(မ.ယ.က)ရုံးကို သေလာတူ လက္မွတ္ထိုးၿပီးလွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ကအပ္ထားတဲ့ ေငြကိုျပန္ထုတ္ေပးရမဲ့ မေကြး(မ.ထ.သ)ေကာ္မတီကို လာေရာက္ေတြ႕ဆုံရွင္းလင္းၿပီး ယင္းေငြမ်ားကို ထုတ္ေပးရန္ အစည္းအေ၀းေခၚျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔(၁)နာရီမွ ေန႔လည္(၂း၃၀)နာရီအထိ ကၽြန္ေတာ္တို႕အလွဴရွင္ ဖိတ္ၾကားသူမ်ားက (မ.ယ.က) အတြင္းေရးမွဴးရဲ႕အခန္းက ေစာင့္ေနခဲ့ရပါတယ္။

ေန႔လည္(၂း၃၀)နာရီခန္႔မွာ မ.ထ.သ ေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦးသာ ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ အေရးပါတဲ့(မ.ထ.သ) ဥကၠ႒ နဲ႕ ဘ႑ာေရးမွဴးတို႔ ေရာက္မလာၾကပါ။ မေကြးၿမိဳ႕ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္လိုင္းေပါင္းစုံအသင္း(မ.ထ.သ) ေကာ္မတီကို ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပိုင္ရွင္အရပ္သားမ်ား၊ ဂိတ္မွဴးမ်ားနဲ႔ စုေပါင္းၿပီး (၂)ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ဒီမိုကေရစီက်က် မဲေပးေရြးခ်ယ္ၾကပါတယ္။ ေကာ္မတီ၀င္(၅)ဦးနဲ႔ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခု (မ.ထ.သ)ေကာ္မတီအဖြဲ႕ကို (၂၀၀၅) ခုႏွစ္မွ (ယခု ၂၀၁၀)ခုႏွစ္အထိ (၅)ႏွစ္အထိ ေကာ္မတီအသစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း မျပဳလုပ္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ အမူေဆာင္ေကာ္မတီ(၅)ဦးမွာ သေဘာထားျခင္းမတိုက္ဆိုင္ၾကလို႔ ေကာ္မတီ၀င္(၂)ဦးက ႏွတ္ထြက္စာတင္သြားၾကေၾကာင္း၊တို႔ကို တက္ေရာက္လာေသာ မ.ထ.သ ေကာ္မတီ၀င္ႏွင့္ ႏွတ္ထြက္လာေသာ ေကာ္မတီ၀င္ တစ္ဦးတို႔မွ ေျပာၾကားလို႔ သိခဲ့ရပါတယ္။ ယခုလက္ရိွ ေကာ္ မတီ၀င္(၃)ဦးႏွင့္သာ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေၾကာင္း၊သိရပါတယ္။

အေရးပါေသာ မ.ထ.သ ဥကၠ႒ အစည္းအေ၀းကို မတက္ေရာက္ပါ၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕ျပန္ လာခဲ့ရပါတယ္။လိုအပ္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေခၚဖို႕ ဖုန္းနံပါမ်ားကို ေပးထားခဲ့ရပါတယ္။ ဒီလို ျပန္ျပန္လာခဲ့ရတာ.. ယခုအႀကိမ္ပါဆိုရင္ (၃)ႀကိမ္(၃)ခါ ရိွၾကပါၿပီ..။ ၿမိဳ႕နယ္ေအးခ်မ္းသာယာ ေရးႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးေရးေကာင္စီရုံးမွ ေခၚဆိုတဲ့ အစည္းအေ၀းကို အေလးမထားဂရုမစိုက္ေသာ မေကြးၿမိဳ႕မွ (မ.ထ.သ)ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ကို အစည္းအေ၀းအခ်ိန္အားေလးစားေပးနိုင္ပါရန္ သက္ဆိုင္ရာက လမ္းညႊန္သင့္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္
၂၀၁၀ ခု၊ေမလ(၂၂)ရက္ည(၁၀း၃၀)နာရီတင္၏။

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

Artikel မေကြးျမိဳ႕ မွ (မ.ထ.သ) ေကာ္မတီ အခ်ိန္ကိုေလးစားသင့္ပါၿပီ.. ini dipublish oleh shwelannwelanwinkyi pada hari Saturday, May 22, 2010. Semoga artikel ini dapat bermanfaat.Terimakasih atas kunjungan Anda silahkan tinggalkan komentar.sudah ada 0 komentar: di postingan မေကြးျမိဳ႕ မွ (မ.ထ.သ) ေကာ္မတီ အခ်ိန္ကိုေလးစားသင့္ပါၿပီ..
 

0 comments: