ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အင္တာနက္ေပၚတြင္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိခြင့္ အာမခံေၾကာင္း တ႐ုတ္အစိုးရေၾကညာအင္တာနက္ႏႇင့္ပတ္သက္သည့္ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ပထမဆံုး မူ၀ါဒသေဘာထား အစီရင္ခံစာ (White Paper) ကို ဇြန္လ ၈ ရက္ ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အစိုးရသည္ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ လြတ္လပ္ စြာစီးေမ်ာမႈႏႇင့္ အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရး၊ ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားကာကြယ္ေရးအၾကား မွ်ေျခရႇိေစရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရႇိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဥပေဒႏႇင့္အညီ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အင္တာနက္ေပၚတြင္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိခြင့္၊ ျပည္သူလူထု၏ သိရႇိ၊ ပါ၀င္၊ ၾကားနာ၊ ေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ကို အာမခံေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသားစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အရႇိန္အဟုန္အားေကာင္းလာေစရန္ အင္တာနက္သည္ အစားထိုးမရႏုိင္ေသာ အခန္းက႑မႇ ပါ၀င္ေနေၾကာင္း ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား၊ ပညာေရးႏႇင့္လူမႈဘ၀မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈဆက္လက္ရႇိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပသည္။

အင္တာနက္လုပ္ငန္း နယ္ပယ္ႏႇင့္ပတ္သက္ၿပီး ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ တ႐ုတ္အင္တာနက္ သမိုင္းေၾကာင္းကိုလည္း သံုးသပ္ထားသည္။ ၁၉၉၄ ခုႏႇစ္တြင္ ပထမဆံုး အင္တာနက္ဆက္သြယ္မႈမႇာ ေပက်င္းၿမိဳ႕ ေက်ာင္ကြမ္းစံဒီစႀတိတ္တြင္ ၆၄ ကီလိုဘစ္ ဆက္သြယ္မႈျဖင့္ စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔အခါတြင္ ကမၻာေပၚ၌ အင္တာနက္သံုးစြဲသူ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၂၀၀၉ ႏႇစ္ကုန္တြင္ တ႐ုတ္တြင္ အင္တာနက္သံုးစြဲသူ ၃၈၄ သန္း (လူဦးေရ၏ ၂၈ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း)မွ် ရိႇလာခဲ့သည္။ လာမည့္ ငါးႏႇစ္အတြင္း လူဦးေရ၏ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ အင္တာနက္သံုးစြဲႏုိင္ရန္ ရည္မႇန္းထားေၾကာင္းလည္း တ႐ုတ္အစိုးရက ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ အင္တာနက္လံုျခံဳေရးကိုမူ တ႐ုတ္အစိုးရက လ်စ္လ်ဴ႐ႈသြားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ အင္တာနက္အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာပိုင္မႈ Internet Sover-eignty ဟူေသာေ၀ါဟာရကိုလည္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ တရား၀င္သံုးစြဲၿပီး ျပည္ပမႇ နည္းပညာကုမၸဏီမ်ား တ႐ုတ္ျပည္တြင္းတြင္ တ႐ုတ္ဥပေဒကိုလုိက္နာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးခဲ့သည္။တ႐ုတ္ပိုင္နက္အတြင္းတြင္ အင္တာနက္သည္ တ႐ုတ္အခ်ဳပ္အျခာပိုင္မႈ ေအာက္တြင္ရႇိေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္အင္တာနက္အခ်ဳပ္အျခာပိုင္ခြင့္ကို ေလးစားကာကြယ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါရႇိသည္။

Comments

0 #1 tintunoo 2010-06-13 22:46
ျမန္မာႏိုင္ငံတြ င္လည္းအင္တာနက္ေ ပၚတြင္မွန္မွန္က န္ကန္ႏွင့္အမ်ား အတြက္အက်ိဳးရိွမ ည့္အေၾကာင္းမ်ား ကိုသာေရးသားတင္ျ ပၾကသင့္ပါတယ္။စည ္းလံုးညီညြတ္ၾကပ ါစို့......

Refresh comments list

Comment ေပးရန္အတြက္ Registerd user အေနျဖင့္ Login ၀င္ရန္ လိုအပ္ၿပီး အသုံးျပဳသူအသစ္မ်ားအေနျဖင့္ User account တစ္ခုရယူရန္ လုိအပ္သည္။


ELVEN MEDIA GROUP မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္
၂၀၁၀ ခု၊ ဇြန္လ(၁၃)ရက္၊ ည(၁၂း၂၀)ကူးယူပါသည္။
 

0 comments: