မေကြးၿမိဳ႕ စက္သုံးဆီအေရာင္းဆိုင္တြင္ စည္းကမ္းက်စြာ ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးၿပီ

မေကြးၿမိဳ႕ စက္သုံးဆီအေရာင္းဆိုင္တြင္ စည္းကမ္းက်စြာ ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးၿပီ
ဇြန္၂၉။ ။ မေကြး ဇြန္၁၆ ရက္ေန႔က စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌါနမွ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ မေကြၿမိဳ႔ စက္သုံးဆီဆိုင္အမွတ္(0342-မေကြးဆိုင္) အား (၁၀-၆-၂၀၁၀) ေန႔တြင္ ပုဂၢလိပိုင္ျဖစ္ေသာ (Green Luck Trading Co., Ltd) ကုမၸဏီမွ လက္ခံဖြင့္လွစ္၍ ဒီဇယ္၊ဓာတ္ဆီမ်ားကို စတင္ေရာင္းခ်ေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။ ဓာတ္ဆီ တစ္ဂါလံလွ်င္(၂၅၀၀)က်ပ္၊ ဒီဇယ္တစ္ဂါလံလွ်င္(၃၁၀၀)က်ပ္ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေန႔စဥ္ (နံနက္ ၇ နာရီမွ ၁၁ နာရီ) ေန႔လည္( ၂ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီအထိ) ဖြင့္လွစ္ေၾကာင္းသိရ၍ သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ဓာတ္ပုံပါအတိုင္း စာအုပ္မလို၊ ေမာ္ေေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားကို ျပစရာမလို၊ မည္သူမဆိုလြတ္လပ္စြာျဖင့္ လူမ်ားအားတန္းစီတိုးၿပီး ေရာင္းခ်ေပးေနေၾကာင္း ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရ၏။ေနရာလုၿပီး ရန္ျဖစ္ေနေၾကာင္းျမင္ေတြ႔ခဲ့ရ၏။ ျပင္ပမွေမွာင္ခို ကုန္သည္ႀကီမ်ားမွ တပည့္မ်ားမ်ားျဖင့္ ေခၚယူလာၿပီးထုတ္ယူ ေနၾကာင္းၾကားသိခဲ့ရ၏။အမွန္တကယ္ အသုံးျပဳလုိသူမ်ားမွာ အခ်ိန္ေပး၍ တန္းမစီႏိုင္ေၾကာင္း ၾကားသိခဲ့ရ၏။
ယခုတစ္ေခါက္(၂၉-၆-၂၀၁၀) ေန႕ တြင္ေရာက္ခဲ့ေသာအခါ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးႏွင့္ေတြ႔ခဲ့ရ၏။ နံက္(၆)နာရီမွ ညေန(၆)နာရီ အထိဆိုင္ဖြင့္၍ ေရာင္းခ်ေပးေၾကာင္း၊ ေန႔လည္(၁၁း၃၀ နာရီမွ ၁၂း၃၀ အထိ) တစ္နာရီအခ်ိန္ျဖင့္ ထမင္းစားနားၾကေၾကာင္း၊ ယခုလာေရာက္ထုတ္ယူေနၾကေသာ ကားမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားမွာ လိုင္စင္အုံနာစာအုပ္မ်ားျဖင့္သာ ထုတ္ေပးေၾကာင္း၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္တစ္စီလွ်င္ တစ္ဂါလံထုတ္ေပးေၾကာင္း သိရ၏။ ကားမ်ား၊ ဆိုင္ကယ္မ်ားထဲတြင္ ပန္႔ျဖင့္ဆီျခင္တြယ္၍ ထည့္ေပးေနေၾကာင္းျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။အမွန္တစ္ကယ္အသုံးျပဳလိုေသာ အမ်ားျပည္သူမ်ားလက္၀ယ္ သို႕ေရာက္ရိွ ေအာင္ ေရာင္းခ်ေပးေနေသာ္လည္း ျပင္ပတြင္ေမွာင္ခိုရာင္းခ်ေနသူမ်ားမွ တဆင့္ျပန္လည္၀ယ္ယူေနေၾကာင္း သတင္းရရိွခဲ့ပါသည္။ ေမွာင္ခိုေရာင္းခ်သူမ်ား ပေပ်ာက္ေရး၊ ဆီထုတ္လာေသာျပည္သူမ်ား၏ စိတ္ခ်မ္းသာေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးအတြက္ ယင္းဆီအေရာင္းဆိုင္အတြင္း အျပင္ေနရာမ်ားတြင္ လုံျခဳံေရးခ်ထားေသာရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားကို ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရ၏။ ဤ သတင္း၊ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းရရိွေရးအတြက္ တားျမစ္ေန၍ လုံျခဳံေရးအဖြဲ႔အား ေတာင္းေတာင္းပန္ပန္ျဖင့္ သတင္းရယူခဲ့ရပါသည္။

ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္
၂၉-၆-၂၀၁၀
 

0 comments: