*နိဗၺာန္သို႔သြား ေျခလွမ္းမ်ား- ေဗာဇၥ်င္တရားေတာ္ (၁)- အရွင္ပုညာနႏၵ*


*နိဗၺာန္သို႔သြား ေျခလွမ္းမ်ား- ေဗာဇၥ်င္တရားေတာ္ (၁)- အရွင္ပုညာနႏၵ*


တရားရွဳတဲ့ ေယာဂီမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးၿပီး အလြန္လိုအပ္တဲ့၊ လုပ္ငန္းခြင္မွာလည္းပဲ အေရးပါတဲ့ ေလာကီ ကိစၥေတြမွာလည္း အာရံုျပဳၿပီးေတာ့ မက်န္းမမာ ျဖစ္လာၾကတဲ့ သူေတာ္စင္မ်ားမွာ အားကိုး ရွာၾကတဲ့အခါ မိမိတို႔ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ႏွိပ္စက္မႈ၊ မက်န္းမာတဲ့ အနာေရာဂါေတြကို ေပ်ာက္ခ်င္ၾကတဲ့ အတြက္ မခံမရပ္ႏိုင္ ျဖစ္လာတဲ့ အခါမ်ိဳးမွာ အားကိုးတဲ့ တရားရွိတယ္၊ ေဗာဇၥ်င္တရား။

ဒီေဗာဇၥ်င္တရားကို အားကိုးၿပီးေတာ့လည္းပဲ ရြတ္ဆိုတဲ့ အသံေလးေတြကို နားေထာင္ၿပီးေတာ့ ေပ်ာက္ေလမလားလို႔ ႀကိဳးစားၿပီး နာယူၾကတယ္။ ေဗာဇၥ်င္တရားက နာရံုနဲ႔ ေပ်ာက္တာမွ မဟုတ္ဘဲ၊ တကယ္ ေပ်ာက္ခ်င္ရင္ တကယ္ ခႏၶာမွာ ေျပာေနတဲ့ အရွဳခံ တရားေတြေပၚမွာ ေဗာဇၥ်င္တရားေတြနဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။ အဲလို ကိုက္ညီေအာင္ ႀကိဳးစားတဲ့ မည္သူမဆို ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အနာေရာဂါ မွန္သမွ်ကို ၿငိမ္းေစတဲ့ အျပင္ အလြန္ခ်မ္းသာတဲ့ ဘုရားရွင္ အလိုေတာ္က် နိဗၺာန္ဆိုတဲ့ ပန္းတိုင္ကိုလည္း အေရာက္ တက္လွမ္းမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေသာက မီးေတာက္ေတြလည္းၿငိမ္း၊ ခႏၶာမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အနာေရာဂါေတြကိုလည္း ကင္းေပ်ာက္ေအာင္ ကုစားႏုိင္ဖို႔၊ အားကိုးထိုက္တဲ့ တရားျဖစ္ တဲ့ ေဗာဇၥ်င္ကို ယေန႔ သူေတာ္စင္မ်ား အတြက္ အလုပ္ခြင္နဲ႔ တြဲရွင္းေပးမယ္။

ေသာက္ေဆးကို ေသာက္မွ ေပ်ာက္မွာပါ။ လိမ္းေနရံုနဲ႔ မေပ်ာက္ဘူး။ ကိုယ္စီကိုယ္စီ လာၿပီးေတာ့ ၁၀- ရက္စခန္းမွာ ေသာက္ၾကည့္ေနတာ၊ ရွိေနတဲ့ သံသရာ အျမစ္တြယ္ခဲ့တဲ့ ေရာဂါမွန္သမွ် ေပ်ာက္ဖို႔၊ အခု ေဗာဇၥ်င္ တရားနဲ႔ အလုပ္ခြင္မွာ ႀကိဳးစားလာတဲ့ ေယာဂီမ်ား အတြက္ကို သူ႔ေနရာနဲ႔သူ အသံုးခ်တတ္ဖို႔ အတြက္ ရွင္းေပး သြားပါ့မယ္။

ႏွာသီး၀မွာ အာရံုယူၿပီး ႀကိဳးစားရတဲ့ ေယာဂီလည္း ႏွာသီး၀မွာ အာရံုယူၿပီးေတာ့ ႏွလံုးသြင္းပါ။ ကိုယ္ ေပၚမွာ ကိုယ္ႏွင့္စပ္ၿပီး ေပၚလာတဲ့ အရွဳခံေပၚမွာ ႏွလံုးသြင္းပါ။ စိတ္ႏွင့္စပ္ၿပီး ေပၚလာတဲ့ အရွဳခံကို အားရ ေက်နပ္ပါတယ္လို႔ ရွဳႏိုင္တဲ့ ေယာဂီမ်ားကလည္း စိတ္ႏွင့္စပ္တဲ့ အာ႐ံုေပၚမွာ ႏွလံုးသြင္းပါ။ ႐ုပ္ေပၚေပၚ နာမ္ေပၚေပၚ ၾကည့္ေနတတ္တဲ့ ေယာဂီမ်ားကလည္းပဲ ေပၚရာခႏၶာမွာ အာ႐ံုေလး စိုက္ၿပီးေတာ့ ႏွလံုးသြင္းပါ။ အဲဒီလို ႏွလံုးသြင္းလာေတာ့ မိမိတို႔ရဲ႕ သႏၱာန္မွာ ေဗာဇၥ်င္တရား ကိန္းမကိန္းဆုိတာကို ရွင္းေပးရမွာက.. ကိုယ္ လည္း သိၿပီးသားပဲ။

ေဗာဇၥ်င္တရားသည္ အားလံုး (၇) ပါးရွိတယ္။ သတိ သေမၺာဇၥ်င္၊ ဓမၼ၀ိစယ သေမၺာဇၥ်င္၊ ၀ီရိယ သေမၺာဇၥ်င္၊ သမာဓိ သေမၺာဇၥ်င္ လို႔။ အခုေျပာလိုက္တဲ့ (၄) ပါးေသာ ေဗာဇၥ်င္သည္ ကရက ေဗာဇၥ်င္လုိ႔ နားလည္ ထား။ တနည္းေျပာရရင္ အလုပ္ခြင္မွာ ျပည့္ေအာင္ ျဖည့္ဆည္းရမယ့္ အလုပ္တရား (၄) ပါး။ ဒီ အလုပ္တရား (၄) ပါးကို ျပည့္စံုေအာင္ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရင္ ျပည့္စံုတဲ့ ေယာဂီတိုင္းမွာ ပီတိ သေမၺာဇၥ်င္ ရယ္၊ ပႆဒၶိ သေမၺာဇၥ်င္ ရယ္၊ ဥေပကၡာ သေမၺာဇၥ်င္ ရယ္လို႔ ေဗာဇၥ်င္ (၃) ပါး အက်ိဳးအေနနဲ႔ ရလိမ့္မယ္။ ဒီ (၃) ပါးသည္ ေရွ႕ (၄) ပါး မျပည့္ရင္ေတာ့ မရဘူး။ ေရွ႕ (၄) ပါး ျပည့္ရင္လည္းပဲ ဒီ ေဗာဇၥ်င္ (၃) ပါး ရကို ရမယ္။ ေရွ႕ (၄) ပါး ျပည့္တယ္ ထင္ၿပီး (၃) ပါး မေပၚရင္လည္းပဲ၊ ကိုယ္သိပါတယ္ ဆိုတဲ့ (၄) မ်ိဳး မမွန္ေသးလို႔ပါ။ ဒါေလးကိုေတာ့ သေဘာရွင္း ပါေစ။ အလြန္လည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ အဖိုးလည္း အင္မတန္ တန္တဲ့တရားပါ။ အလုပ္ခြင္မွာ ေယာဂီတိုင္း သည္ သတိ သေမၺာဇၥ်င္ ဉာဏ္ယွဥ္ၿပီးေတာ့ ျပည့္စံုေအာင္ကို ႀကိဳးစားရမွာ။ အလုပ္ခြင္မွာ စတင္ၿပီးေတာ့ ဒီ (၄) မ်ိဳး ျပည့္မျပည့္ ဆိုတာကို ႀကိဳးစားေနတဲ့ ေယာဂီမ်ားအတြက္ စတင္ ေျပာေတာ့မယ္။

ေပၚရာ အရွဳခံကိုပဲ ၾကည့္ၾကည့္၊ အေလးထားၿပီး ကိုယ့္စ႐ိုက္နဲ႔ညီတဲ့ ကမၼ႒ာန္းကိုပဲ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ရွဳရွဳ၊ ေဖာက္ျပန္တဲ့ ႐ုပ္တရားေလး ေပၚတိုင္းေပၚတိုင္း သိေနရင္၊ ခံစားတဲ့ ေ၀ဒနာေလး ေပၚတုိင္းေပၚတိုင္း သိေနရင္၊ မိမိရဲ႕ သိတတ္တဲ့ စိတ္ေလးအေပၚမွာ ျပန္ျပန္ၿပီး ၾကည့္လို႔သိေနရင္၊ ဒီအသိတရားေလးေတြ အေပၚမွာ ေပၚတိုင္းေပၚတိုင္း သိေနလို႔ ရွဳပြားေနတဲ့ ေယာဂီမ်ားရဲ႕ သႏၱာန္မွာ စတင္ၿပီးေတာ့ သတိ သေမၺာဇၥ်င္ ကိန္းပါတယ္။ သတိ သေမၺာဇၥ်င္ ဆိုတာက ပြားမ်ား အားထုတ္ေနတဲ့ ေယာဂီမ်ားမွာ ႐ုပ္ကို အေလးေပး ရွဳလည္း ႐ုပ္အေရွဳခံ ေပၚတိုင္းေပၚတိုင္း သိေနတယ္။ ေ၀ဒနာကို အေလးေပး ရွဳလည္းပဲ ေ၀ဒနာ ေပၚတိုင္းေပၚတိုင္းကို သိေနတယ္။ စိတ္ကုိ အေလးေပးရွဳတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ကလည္း စိတ္ ေပၚတိုင္းေပၚတိုင္းကို သိေနတယ္။ ဓမၼသေဘာကို ရွဳတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ကလည္း ဓမၼ ေပၚတိုင္းေပၚတိုင္းကို သိေနတယ္။ အဲဒီလို သိေနတာက သတိအား ေကာင္းလာလို႔၊ ရွဳမွတ္ ပြားမ်ားေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ သႏၱာန္မွာ အဲဒီလို ေပၚရာ အရွဳခံေလးေတြကို သိေနရင္ သတိ သေမၺာဇၥ်င္ ျပည့္စံုေနတယ္။

ရွဳေနတဲ့ အရွဳခံ အာ႐ံုေလးေတြကို ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ၀ိပႆနာဆိုတာ ရွိရာက မရွိတာ ျမင္သြားတာ၊ ရွိရာက မရွိတာေလးကို ျမင္တာသည္ ၀ိပႆနာ ဉာဏ္ဆိုတဲ့အတုိင္း၊ ႐ုပ္အရွဳခံကို အေလးထားရွဳတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ကလည္း ႐ုပ္ကိုၾကည့္တယ္ ဆိုေပမယ့္ ၾကည့္လိုက္တဲ့ ဉာဏ္ေအာက္မွာ မရွိတာ ျမင္ရတာ။ ေ၀ဒနာကို ရွဳတယ္ ဆိုေပမယ့္ ေ၀ဒနာကို သိရတာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး၊ ေ၀ဒနာ မရွိတာေလး ျမင္ရတာ။ စိတ္ကို ရွဳတယ္ ဆုိေပမယ့္ စိတ္ႀကီးကို ေတြ႔ရတာ မဟုတ္ဘူး၊ စိတ္ရဲ႕ မရွိတာေလးကို ျမင္ရတာ။ အဲဒီလို အရွဳခံ တရားေလးေတြ အေပၚမွာ ကိုယ္သန္ရာသန္ရာ ကိုယ့္စ႐ိုက္နဲ႔ညီတဲ့ ကမၼ႒ာန္းကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးေတာ့ ရွဳေနၾကတဲ့ ေယာဂီတိုင္းမွာ အရွဳခံျပလိုက္၊ ဉာဏ္ေလးနဲ႔ ၾကည့္လိုက္၊ အရွဳခံေပၚလိုက္ ဉာဏ္ေလးနဲ႔ ၾကည့္လိုက္၊ ရွိေနတဲ့ အရွဳခံ တရားေလးကို ဉာဏ္ေလးနဲ႔ ၾကည့္ေတာ့၊ ေဟာ.. မရွိတာေလး ျမင္လိုက္တယ္။ တနည္းေျပာရင္ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး အျမဲတမ္းေျပာၿပီးေတာ့ နားလည္လြယ္ေအာင္ ေဟာခဲ့တဲ့ “ျဖစ္တာနဲ႔ ပ်က္တာပဲ”။

အခုလည္း အရွဳခံတရားေလးကို သိသိ သိသိေနတဲ့ သတိ သေမၺာဇၥ်င္ကို အေျခခံထားၿပီး ႀကိဳးစားလာတဲ့ ေယာဂီမ်ားမွာ ဒီသေဘာတရားေလး ဟာျဖင့္ ျဖစ္ၿပီးရင္ ပ်က္သြားတယ္၊ ေမြးၿပီးရင္ ေသသြား တယ္၊ ေပၚၿပီးရင္ ခ်ဳပ္သြားတယ္၊ ဒါကလြဲလို႔ မေတြ႔ရဘူး။ အဲဒီအျမင္ကို ရွင္းေအာင္ ဆိုၿပီးေတာ့ ဧည့္သည္ခႏၶာ ေလးကို မေမ့နဲ႔။ ဧည့္သည္ဆိုတာ အိမ္တစ္အိမ္ကို အလည္လာတဲ့ အခါမွာ အိမ္ရွင္ ေနသလိုမ်ိဳးေတာ့ အခ်ိန္ျပည့္ ဘယ္ေနလို႔ ရမလဲ။ အိမ္ရွင္သည္ ကိုယ့္အိမ္မွာကိုယ္ အျမဲတမ္း ေနခြင့္ ရွိေပမယ့္၊ ဧည့္သည္ဆိုတာ က အေၾကာင္းရွိခိုက္သာ လာတည္းခိုလိုက္တာ၊ အေၾကာင္းကုန္ေတာ့ ျပန္သြားရတာ ဧည့္သည္ရဲ႕ သေဘာ။

အခုလည္းပဲ ႏွာေခါင္း ႏွာသီးမွာ အေျခခံထားၿပီး ၾကည့္ေနတဲ့ ေယာဂီမ်ားမွာ ႏွာေခါင္း ႏွာသီးဆိုတဲ့ အိမ္ရွင္ခြင့္ျပဳတဲ့ အခိုက္ေလးမွာ ရွဴသြင္းလိုက္တဲ့ ေအးသေဘာဆိုတ့ဲ ဧည့္သည္ ခႏၶာေလး အလည္လာတယ္၊ ရွဴထုတ္လိုက္တဲ့ အခါမွာ ေႏြးသေဘာဆုိတဲ့ ဧည့္သည္ ခႏၶာေလး အလည္လာတယ္။ အဲဒီ အလည္လာတဲ့ ဧည့္ သည္ခႏၶာေလးသည္ အိမ္ရွင္ ခြင့္ျပဳခိုက္ေလး လာတာ။ အေၾကာင္းလည္း ကုန္ေကာ ျပန္သြားျပန္တယ္။ လာတယ္ဆိုတာက ဧည့္သည္ ခႏၶာေလး ျဖစ္တာ။ ျပန္တယ္ ဆိုတာက ဧည့္သည္ ခႏၶာေလး ပ်က္တာ။ ေအးတယ္ ဆိုတာ ႐ုပ္ခႏၶာ၊ ေႏြးတယ္ဆုိတာ ႐ုပ္ခႏၶာ။ ဒီ ႐ုပ္ခႏၶာေလး ေပၚတိုင္းေပၚတိုင္းကို သိတုန္းက သတိ သေမၺာဇၥ်င္။ အခုေပၚတဲ့ ခႏၶာေလး ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ဧည့္သည္ သေဘာေလးကို ေတြ႔လိုက္ရတယ္။ အလည္ လာၿပီး ျပန္သြားတယ္။ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ပ်က္တယ္။ ဒါကို ျမင္တဲ့ဉာဏ္သည္ ဓမၼ၀ိစယ သေမၺာဇၥ်င္။

ေအာ္ ကိုယ့္ရဲ႕ သႏၱာန္မွာ အရွဳခံေလး ျပတိုင္းျပတိုင္း ျမင္ေအာင္ ၾကည့္တယ္။ မရွိတဲ့ သေဘာေလးရဲ႕ သေဘာထား အမွန္ကို ဉာဏ္ေရာက္ေအာင္ ကိန္းလိုက္တဲ့ အခ်ိန္ ဓမၼ၀ိစယ သေမၺာဇၥ်င္ ေပၚသြားၿပီ။ သတိ သေမၺာဇၥ်င္ လည္းပဲ သေဘာရွင္းသြားၿပီ။ ဓမၼ၀ိစယ သေမၺာဇၥ်င္လည္း ပံုေပၚလာၿပီ။ အဲဒီ ေယာဂီဟာ ကိုယ္ရွဳ ေနတဲ့ အရွဳခံ တရားဂုဏ္ေတာ္ (၆) ပါးထဲက ဧဟိပႆိေကာ လို႔ ႐ုပ္ကလည္း ေခၚတာပဲ၊ ေ၀ဒနာကလည္း ေခၚတာပဲ၊ စိတ္ကလည္း ေခၚသလို သေဘာတရား မွန္သမွ်ကလည္း ေခၚေနတာ။ အဲသလို ေခၚေနတာကို ဧဟိ ပႆိေကာ ဆုိတ့ဲ ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္ပိုင္ ဉာဏ္ေလးနဲ႔ လိုက္လိုက္ ၾကည့္လိုက္ေတာ့ သူ႔သေဘာေလးက ျဖစ္ လိုက္ ပ်က္လိုက္၊ ျဖစ္လိုက္ ပ်က္လိုက္၊ ဒါပဲ ေျပာေနတယ္။ အဲဒီလုိ အရွဳခံေပၚမွာ အရွဳဉာဏ္ေလး ကိန္းၿပီး ေတာ့ ျဖစ္တာနဲ႔ ပ်က္တာကို ပိုင္ပိုင္ ႏိုင္ႏိုင္နဲ႔၊ ေပၚတိုင္းေပၚတိုင္း မလြတ္ရ ေအာင္လို႔ တစ္ပ်က္တည္း ပ်က္ေန တဲ့ အရွဳခံ ေပၚမွာ အသိဉာဏ္ေလး ကိန္းၿပီး ႀကိဳးစား ရွဳပြားေနတဲ့ အျမင္သည္ ၀ီရိယ သေမၺာဇၥ်င္။

၀ီရိယ သေမၺာဇၥ်င္ ဆိုတာ ေယာဂီတို႔ရဲ႕ သႏၱာန္မွာ ေပၚေနတဲ့ အရွဳခံ ေလးေတြကို အျမင္ဉာဏ္က မလြတ္ေအာင္လို႔ တစ္ပ်က္တည္း ပ်က္ေနတာကို ျမင္ေနရတဲ့ အျမင္ေနာ္။ အဲဒီ အျမင္ေလးသည္ ေပၚလုိက္ ေပ်ာက္သြားလိုက္၊ ၾကည့္လိုက္ မရွိလိုက္၊ ရွိရာက မရွိတဲ့ အျမင္ေလးေတြကို ေပၚတိုင္းေပၚတိုင္း ႀကိဳးစားရင္ ႀကိဳးစားသေလာက္ အျမင္သန္လာတယ္။ အရွဳခံႏွင့္ အရွဳဉာဏ္ တည့္ၿပီးေတာ့ တစ္ပ်က္တည္း ပ်က္ေနတာကို ျမင္ေနရတယ္။ အဲဒီ ပုဂၢိဳရ္ရဲ႕ သႏၱာန္မွာ ၀ီရိယ သေမၺာဇၥ်င္ ကိန္းေနၿပီ။ ဒီေယာဂီသည္ ၾကည့္ေနတဲ့ အရွဳခံ အာရံုေပၚမွာ ႀကိဳးစားရင္ ႀကိဳးစားသေလာက္ အသိဉာဏ္က တစ္ပ်က္တည္း ပ်က္ေနတာကို ျမင္ေနရတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔၊ ဒီအခ်ိန္ အခါမွာ အာ႐ံုေတြလည္း မေထြျပားေတာ့ဘူး။ စိတ္ပ်က္စရာ အာ႐ံု မွန္သမွ် လည္းပဲ လာမေႏွာင့္ယွက္ ေတာ့ဘူး။ ေပ်ာ္စရာ ရႊင္စရာ အာရံု အမ်ိဳးမ်ိဳးကလည္း လာ မေႏွာင့္ယွက္ေတာ့ဘူး။ အရွဳခံ အသိဉာဏ္ေလး ကိန္းၿပီး တစ္ပ်က္တည္း ပ်က္တာကိုသာ တည္ၿငိမ္စြာန႔ဲ ရွဳေနႏိုင္ၿပီ။ အဲဒီ ေယာဂီသည္ သမာဓိ သေမၺာဇၥ်င္ တည္သြားၿပီ။ မိမိတို႔ရဲ႕ သႏၱာန္မွာ ႀကိဳးစားပါ။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

ေလးစားစြာျဖင့္
ဖိုးသား
6/28/2010, MON:, 2:27:19 AM

ေဗာဇၥ်င္တရား ခုနစ္ပါး ဤလင့္ခ္တြင္ ဂိုးလ္စတိန္း၏ ကိုယ္ေတြ႔၀ိပႆနာ မွ ထုတ္ႏုတ္ေရးသားအပ္ေသာ ေဗာဇၥ်င္တရား ခုနစ္ပါးအား ဖတ္ရွဳ ၾကည္ညိဳ နာယူႏိုင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ..။

ကိုဖိုးသား ေပးပို႔ထားေသာ ေမးလ္အား ထပ္ဆင့္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္
၂၀၁၀ ခု၊ ဇူလိုင္(၃)ရက္၊ည(၇း၁၅)နာရီ၊ ကူးယူ၏။

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

 

0 comments: