ျမန္မာျပည္မွာ အဖိုးတန္တဲ့ မိုးယံေရႊလမင္းထီဆိုင္ရဲ႕ ေစတနာ….


ျမန္မာျပည္မွာ အဖိုးတန္တဲ့ မိုးယံေရႊလမင္းထီဆိုင္ရဲ႕ ေစတနာ….

ေနရာတိုင္းမွာ ဗလာမပါကံစမ္းမဲမ်ားေပး၍ ထီမ်ားႏွင့္ အျခားကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ပူးတြဲ မက္လုံးေပးၿပီးေရာင္းခ်ေနေၾကာင္း အမ်ားျမင္ေတြ႔ေနရပါသည္။ ယေန႔အခါ ကံစမ္းမဲကို အမွန္တစ္ကယ္ထိုက္ထိုက္တန္တန္ တစ္ဘ၀အတြက္သာမက ေရွးဘ၀အတြက္ထိ ကုသိုလ္ျပဳေပးသူမ်ားေပၚေပါက္လာေၾကာင္းသတင္းရရိွခဲ့ပါသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းရွင္မွာ ထီေလာကတြင္ ေနာက္မွ ေပၚလာၿပီး ယေန႔ သိန္းတစ္ေထာင္ထီဆုႀကီးမ်ား ေပါက္အား(၉)ႀကိမ္ေျမာက္၊ဆြတ္ခူးခဲ့ၿပီး ထီေလာက၏ အေကာင္းဆုံး ထိပ္သို႔ တက္ေနေသာ အဖိုးတန္တဲ့ မိုးယံေရႊလမင္း ႏွင့္ ျမတ္ဆုကုေဋထီဆိုင္ ပိုင္ရွင္ သူေဌးစုံတြဲ ဦးမ်ဳိးညႊန္႔+ ေဒၚတင္တင္ျမင့္ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရခဲ့၏။

၂၀၀၉/၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း မိုးယံ ေရႊလမင္းႏွင့္ ျမတ္ဆုကုေဋ ထီဆိုင္မွ ထီထိုးသူမ်ား ႏွင့္ တဆင့္၀ယ္ယူ ေရာင္းခ်ေပးၾကေသာ ထီကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ဗုဒၶဂယာ ဘူရားဖူးကံစမ္းမဲလက္မွတ္မ်ားျဖင့္ ထီလက္မွတ္မ်ားကို ပူးတြဲ၍ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရ၏။ ၎ကံစမ္းမဲ လက္မွတ္မ်ားထဲမွ ကံထူးရွင္မ်ားအား ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း (၃)သုတ္ခြဲၿပီး ဘုရားဖူး(၁၂)ရက္ခရီးစဥ္မ်ားကို ပို႔ေပးခဲ့ေၾကာင္း မိုးယံထီဆိုင္ေတာင္ႀကီးပင္ရင္းမွ ဦးေအာင္ခိုင္၀င္း ႏွင့္ မိုးယံထီဆိုင္ မုံရြာပင္ရင္းမွ ဦးေက်ာ္ေဌးတို႔ထံမွ သတင္းရရိွခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၀ ခု၊ဇႏၷ၀ါရီလ(၁) ရက္ေန႔တြင္ ပထမအသုတ္အျဖစ္(၅)ဦးကို ဗုဒၶဂယာဘုရားဖူးရန္(၁၂)ရက္ ခရီးစဥ္ပို႔ႏိုင္ခဲ့သည္။ မိုးယံေရႊလမင္း ထီဆိုင္၏ ကံထူးရွင္မ်ားမွာ (၁) မမိုးသီတာ (၈/စလန(ႏိုင္) ၁၃၅၁၅၁) စလင္းၿမိဳ႕၊ မင္းဘူးခရိုင္။ (၂) ဦးခင္ေမာင္ဇင္ (၅/မကန(ႏိုင္) ၀၀၈၄၇၁)၊ ျပည္လမ္း၊ ေထာက္ႀကံ႕ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ (၃) ဦးတင္ျမင့္ (၇/မလန(ႏိုင္) ၀၄၂၆၃၉) ေအာက္မင္းလွၿမိဳ႕။ (၄) ေဒၚခ်ဳိတီ (KTA 058909) ၊ (၆)ရပ္ကြက္၊ ကသာၿမိဳ႕။ (၅) ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ (၁၂/ဥကမ(ႏိုင္) ၀၂၈၉၇၄ )၊ ျမရတနာ(၅)လမ္း၊(ခ)ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာၿမိဳ႕။တို႔ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါလ(၅)ရက္ေန႔တြင္ ဒုတိယအသုတ္အျဖစ္(၅)ဦးကို ဗုဒၶဂယာဘုရားဖူးရန္(၁၂)ရက္ ခရီးစဥ္ပို႔ႏိုင္ခဲ့သည္။ ကံထူးရွင္မ်ားမွာ(၁) ဦးစံထြန္းျဖဴ (၁၁/မတန(ႏိုင္) ၀၀၆၆၅၀)၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕၊ရခိုင္ျပည္နယ္။ (၂) ဦးသန္းစိန္ (၇/ဇကန(ႏိုင္)၀၀၂၇၂၉) ဇီးကုန္းၿမိဳ႕။ (၃) ဦး၀င္းသက္ ((၁၄/၀ခမ(ႏိုင္) ၁၀၇၁၃၉)၊ ႀကဳံမေငးၿမိဳ႕။ (၄) မခိုင္ခိုင္ (၉/ပမန(ႏိုင္)၁၂၅၈၀၀)၊ ပ်ဥ္းမနား၊ ေနျပည္ေတာ္။ (၅) မသီတာ၀င္း (၇/ပခန(ႏိုင္) ၀၀၂၅၆၅)၊ ေျမာက္ဒဂုံ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

၂၀၁၀ ခု၊ဧၿပီလ(၁၀)ရက္ေန႔တြင္ တတိယအသုတ္အျဖစ္(၆)ဦးကို ဗုဒၶဂယာဘုရားဖူးရန္(၁၅)ရက္ ခရီးစဥ္ပို႔ႏိုင္ခဲ့သည္။ ကံထူးရွင္မ်ားမွာ(၁) ဦး၀င္းၾကည္ (၈/ခမန(ႏိုင္)၀၆၀၁၉၇)၊ ရြာသစ္ရပ္၊ မေကြးၿမိဳ႕။ (၂) ဦးသန္း၀င္း (၁၂/ဗတထ(ႏိုင္)၀၃၁၇၃၃)၊ မိုးယံပင္ရင္း(၅)၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။ (၃) ဦး၀င္းမင္း (၈/တတက(ႏိုင္)၀၉၃၂၆၃)၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕။ (၄) ဦးေက်ာ္ေဌး (၅/မရန(ႏိုင္)၀၈၃၅၆၅)၊ မုံရြာၿမိဳ႕။ (၅) ဦးေအာင္ခိုင္၀င္း (၉/နထက(ႏိုင္)၀၀၁၀၆၁)၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕။ (၆)မသန္းေဌးႏြဲ႕(၁၂/ဥကတ(ႏိုင္)၁၂၃၉၉၆)၊ ေတာင္ဥကၠလာ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စုစုေပါင္း(၁၆)ေယာက္အား ဗုဒၶျမတ္စြာ ဘုရားရွင္ပြင့္ေတာ္မူခဲ့ေသာ နီေပါႏိုင္ငံ၊ အႏၵိယႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ဘုရားဖူးပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွခဲ့ပါသည္။


ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္
၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လ(၃၀)ရက္ေန႔၊ ည(၁၀)နာရီ။
 

ျမရတနာရြာအား အလင္းေရာင္ေပးလွဴၾကသူ ကုသိုလ္ရွင္မ်ားႏွင္ ့စာရင္းရွင္းတမ္း

ဟိုေန႔က “ သာသနာ အလွဴ ၊ အလင္းအလွဴ ” ရဲ႕ စာရင္းေလးကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ စာရင္းေတြကိုေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္႔ဆီကို ဆရာေတာ္ ဦးေကာဝိဒ ပို႔ေပးပါတယ္။ 

သာသနာအလွဴ ၊ အလင္းအလွဴ ပို႔စ္မွာ တင္ထားတဲ႔ လက္ခံ ရရွိစာရင္းမွာ တစ္ခုေတာ႔ ေျပာစရာ ရွိေနပါသည္။ ဘဏ္ကို ေငြမလႊဲဖူးတဲ႔ ကၽြန္ေတာ္က လႊဲသေလာက္ ေရာက္သြားမယ္ပဲ ထင္ေနခဲ႔တာပါ။ ဒါေၾကာင္႔ ကိုယ္လႊဲခ်င္တဲ႔ ေငြအခ်ိဳးမွာ ေငြလႊဲတဲ႔ဆီက ေျပာသေလာက္ကို ေပးလိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ အခု ကၽြန္ေတာ္ လႊဲလိုက္တဲ႔ဆီက ဘဏ္ေငြလႊဲခ မေကာက္လိုက္တာကို မသိလိုက္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင္႔ ၇၀,၀၀၀ က်ပ္ လႊဲလိုက္တာမွာ ၅၅၀ က်ပ္ ေလ်ာ႔ျပီး ၆၉,၄၅၀ က်ပ္ ပဲ ေရာက္သြားပါတယ္။ ( တခ်ိဳ႕ဆိုင္ေတြက ေကာက္တယ္ ဆိုပဲ။ )

ဒါကို ကၽြန္ေတာ္ ေနာက္ထပ္ အလွဴရွင္ “ မိုးယံ ” ဆီက အလွဴေငြ သြားေရာက္လက္ခံယူျပီး ၊ လႊဲျပီးမွ သိရပါတယ္။ မိုးယံ ( လူသားအားလံုးအတြက္ ) ဆီမွ အလွဴေငြ ၆၃,၀၀၀ က်ပ္ လက္ခံရရွိျပီး တစ္ခါတည္း ဦးေကာဝိဒ ဆီကို လႊဲလိုက္ပါတယ္။ ဒီမွာလည္း ဘဏ္လႊဲခ ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ မသိေသးတဲ႔ အတြက္ ဒီအတိုင္းပဲ လႊဲလိုက္တာပါ။ အခန္းျပန္ေရာက္မွ ဦးေကာဝိဒန႔ဲ ေတြ႕ျပီး ဘဏ္လႊဲခ ၅၅၀ က်ပ္ ေလ်ာ႔တယ္ ဆိုတာ သိရတာပါ။

အခု အၾကိမ္ေတြမွာ ဘာမွ မလုပ္ႏိုင္ေတာ႔ေပမဲ႔ ေနာင္အၾကိမ္ေတြမွာ ျပင္ဆင္လို႔ ရေအာင္ အားလံုးကိုလည္း သတိေပးရင္း “ သာသနာအလွဴ ၊ အလင္းအလွဴ ” မွ စာရင္းမ်ားကို ဆရာေတာ္ ဦးေကာဝိဒ ေပးပို႔သည္႔ အတိုင္း ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

A B C D E F
1 စဥ္ ပစၥည္းအမ်ိဳးအမည္ အေရအတြက္ ႏႈန္း ကုန္က်ေငြ တစ္ပါးလွ်င္ကုန္က်မႈ
2 ပရိကၡရာအစံု ၅စံု 2500 12500 2500
3 သကၤန္း ၁ ပါးလွ်င္ (၃) စံုႏႈန္း ၁၅စံု 5500 82500 16500
4 သပိတ္(တန္႕ၾကည္ေတာင္သံသပိတ္) ၅ လံုး 4500 22500 4500
5 ႏိုင္လြန္ခါးပန္းၾကိဳး ၅ စံု 500 2500 500
6 ေခါင္းအံုး+ေခါင္းအုန္းစြပ္ ၅ လံုး 2500 12500 2500
7 ေစာင္ ၅ထည္ 4000 20000 4000
8 မ်က္နွာသစ္ေရခြက္ ၅ခြက္ 500 2500 500
9 ပန္းကန္ျပား 500 2500 500
10 ဇြန္း ၅ ေခ်ာင္း 200 1000 200
11 ၁၀ ဆပ္ျပာခြက္ ၅ခြက္ 300 1500 300
12 ၁၁ ဆပ္ျပာခဲ ၅ခဲ 220 1100 220
13 ၁၂ သြားတိုက္ေဆး ၅ ဗူး 600 3000 600
14 ၁၃ သြားတိုက္တံ ၅ေခ်ာင္း 250 1250 250
15 ၁၄ ဖိနပ္ ၅ရံ 1500 7500 1500
16 ၁၅ မ်က္ႏွာသုတ္ပါ၀ါ ၅ထည္ 1500 7500 1500
17 ၁၆ လြယ္အိတ္ ၅လံုး 2500 12500 2500
18 ၁၇ လက္သည္းညွပ္ ၅ခု 900 4500 900
19 ၁၈ လက္သုတ္ပ၀ါ ၅ထည္ 500 2500 500
20 ၁၇ သပိတ္လြယ္ ၅စံု 2000 10000 2000
21 ၁၈ အိပ္ယာခင္း ၅ထည္ 3000 15000 3000
22 ၁၉ ဖ်ာ အႀကီးတစ္ခု 12000 12000 44970
23 ၂၀ ျခင္ေထာင္ အၾကီးတစ္ထည္ 1800 18000
24  ၂၁ သကၤန္းတင္ရန္၊သပိတ္တင္ရန္ စင္ 20000 20000
25  ၂၁ မုန္႕ဟင္းခါးေကၽြးကုန္က်မႈ 8500 85000
26  ၂၂ ကိုရင္မ်ားေန႕ဆြမ္းကပ္ 23-8-2010 10000 10000
27  ၂၃ သီလရွင္ တစ္ပါးအတြက္ ကုန္က်မႈ 50000
28  စုစုေပါင္းကုန္က်မႈ 419850
29
ဆရာေတာ္ ဦးေကာဝိဒ ေပးပို႔သည္႔ အတိုင္း ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
ေလးစားစြာျဖင္႔


ကိုေဇာ္


.--
ေလးစားစြာျဖင္႔
ကိုေဇာ္
http://www.zaw357.net/

ကိုေဖာ္ ေပးပို႔ထားေသာ ေမးလ္အား တဆင့္ကူးယူေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ ကိုေဇာ္အား အထူးေက်းဇူးတင္ပါ၏။

ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္
၂၀၁၀ ခု၊ ၾသဂုတ္လ(၂၉)ရက္၊ ေန႔လည္(၁၁နာရီခြဲ)
 

ျမရတနာရြာအတြက္ ဘ၀မ်ားစြာအား အလင္းေရာင္ေပးလိုက္တဲ့အလွဴေတာ္ႀကီး
ဟိုတစ္ေန႕က ကၽြန္ေတာ္ “ ဆရာေတာ္ ဦးေကာဝိဒ ဆီမွ ၾသဝါဒ ႏွင္႔ အလွဴ ”  ဆိုေသာ ပို႔စ္ တင္ခဲ႔ျပီး ပါဝင္လွဴဒါန္းလိုေသာ အလွဴရွင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚခဲ႔ပါသည္။ ပို႔စ္တင္ျပီး ခ်က္ခ်င္း ဆိုသလို ကိုရီး { ကိုၾကီး } က ျမရတနာရြာအတြက္ လိုအပ္ေနေသာ ဒိုင္နမိုအတြက္ကို လာေရာက္လွဴဒါန္းကာ ဆရာေတာ္ ဦးေကာဝိဒဆီကို တိုက္ရိုက္ အလွဴေငြ ( ၄ ) သိန္းခြဲ ေပးပို႔ လွဴဒါန္းခဲ႔ပါသည္။

ထို ဒိုင္နမို တပ္ဆင္လွဴဒါန္းေသာ မွတ္တမ္း ဓါတ္ပံုမ်ားကို ေအာက္ပါ အတိုင္း မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။
ဤသို႔ တပ္ဆင္လွဴဒါန္းခဲ႔သည္။

ထိုေနာက္ ေကာင္းႏိုးရာရာ ေနရာမ်ား၌ အလွဴအတြက္ ဆိုရင္ အျမဲတမ္း တတ္ၾကြေလ႔ရွိေသာ ညီမ “ ႏိုးႏိုးေမာင္ ” က ခ်ိဳ႕တဲ႔သူမ်ားကို သကၤန္းစည္းေပးေသာ အလွဴလုပ္ခ်င္ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္႔ကို ေျပာခဲ႔ဖူးပါသည္။ ဒါေၾကာင္႔ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း တကယ္လို႔ ထိုကဲ႔သို႔ အလွဴခံလိုေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ရွိလာရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ျမြတ္ၾကားေပးပါရန္ ဆရာေတာ္ ဦးေကာဝိဒကို ကၽြန္ေတာ္က ေလွ်ာက္ထားဖူးပါသည္။

ဒါေၾကာင္႔ ျမရတနာမွ ခ်ိဳ႕တဲ႔ေသာ အလွဴခံ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ကိုရင္ဝတ္ရန္ အလွဴခံလာေသာ အခါမွာ မထင္မွတ္ပဲ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျဖစ္ေျမာက္ခဲ႔ပါေတာ႔သည္။ ဒါေၾကာင္႔ ကၽြန္ေတာ္လည္း သိသိခ်င္း ပို႔စ္လည္း တင္ကာ ႏိုင္ငံ အရပ္ရပ္မွ အလွဴရွင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚခဲ႔ပါသည္။ ထို႔အတူ မူလ အစီအစဥ္အတိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခင္မင္ေနေသာ ေမာင္ႏွမမ်ားကလည္း မူလအတိုင္း ဆရာေတာ္ ဦးေကာဝိဒ နဲ႔ ဆက္သြယ္ လွဴဒါန္ ခဲ႔ပါသည္။ ဆရာေတာ္ ဦးေကာဝိဒကို တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ လွဴဒါန္းလိုသူမ်ားကေတာ႔ ေအာက္ပါ အတိုင္း တျခားေသာ မည္သည္႔ အေၾကာင္းကိစၥ မဆို ဆက္သြယ္ လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

ဦးေကာဝိဒ


၉/ပဥလ ( သ ) ၀၀၀၅၂၆


Current Account D - 1 (ဦးေကာဝိဒ)


ေမြးျမဴေရးနွင့္ ေရလုပ္ငန္းဘဏ္၊ စစ္ကိုင္းျမိဳ႕။


Ph : 092110202
Email - kovida9@gmail.com

ဟိုအရင္ တစ္ခါကေတာ႔ ဘယ္သူ႕ကိုမွ မေျပာျဖစ္လိုက္ဘဲ ျမရတနာသို႔ သြားရာလမ္းမၾကီး ေျမဖို႔ရန္ ကားအစီး ( ၅၀ ) စာ လိုေနခဲ႔ပါသည္။ ဒါကို ဆရာေတာ္က မာတီမွာ ပို႔စ္တင္ေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္လည္း ဘယ္သူနဲ႔မွ မတိုင္ပင္ ျဖစ္ပဲ ေျချမန္ လက္ျမန္ ကားအစီး ( ၅၀ ) လံုး လွဴလိုက္ပါသည္။ ဒါကို လွဴျပီးေတာ႔မွ ေနာက္ဘာပဲ လွဴလွဴ သူတို႔ကိုလည္း အသိေပးပါ ဆိုျပီး ေျပာထားဖူးေသာ သူငယ္ခ်င္း ျဖိဳးသီရိ ၊ ညီမ ႏိုးႏုိးေမာင္ တို႕ကိုလည္း အခု တစ္ခါေတာ႔ အသိေပး ျဖစ္ခဲ႔ပါသည္။ သူတို႔ ႏွစ္ေယာက္ကေတာ႔ ဘယ္ေနရာက ဘာအလွဴပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အျမဲတမ္း ပါဝင္ေနသူမ်ားပဲ ျဖစ္ပါသည္။
ျမရတနာ လမ္းမ ပံုရိပ္ တခ်ိဳ႕အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ သူငယ္ခ်င္း ေမာင္ႏွမမ်ား စုေပါင္းျပီး အလွဴေငြ ေကာက္ခံ လွဴဒါန္းရာမွာ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ဆရာေတာ္ ဦးေကာဝိဒကို တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္ ဟု ဆိုကာ ေၾကာ္ျငာခဲ႔ပါသည္။ ဒါေၾကာင္႔ ကၽြန္ေတာ္ တင္ေသာ ပို႔စ္ကို ဖတ္ျပီး ကၽြန္ေတာ္ အမည္ မသိေသာ မေလးရွားမွာ အလွဴရွင္ တစ္ေယာက္က အလွဴေငြ - ၅၉၅၁၀ က်ပ္ ကို ဆရာေတာ္ ဦးေကာဝိဒမွ တိုက္ရိုက္ အလွဴခံ ရရွိပါသည္။ ထို အလွဴရွင္ကို ကၽြန္ေတာ္ မသိပါ။ ထိုအလွဴရွင္ အပါအဝင္ အလွဴေငြ ပါဝင္လွဴဒါန္း သူမ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတို္င္း စာရင္းျပဳစုမိပါသည္။


အမည္မသိ မေလးရွားမွ အလွဴရွင္ -    ၅၉,၅၁၉ က်ပ္
ႏိုးႏိုးေမာင္                              -  ၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္
ႏိုင္ႏိုင္ ( ေနာ္ေဝး )                   -  ၁၀၀, ၀၀၀ က်ပ္
နန္းေထြးစႏၵာလြင္ ( စင္ကာပူ )    -    ၅၀,၀၀၀ က်ပ္
ျဖိဳးသီရိ                                 -    ၂၀,၀၀၀ က်ပ္
ကိုေဇာ္                                 -    ၅၀,၀၀၀ က်ပ္
------------------------------------------------------------
စုစုေပါင္း                               -    ၄၂၉၅၁၉  က်ပ္


( ဤ အလွဴေငြ ႏွင္႔ပတ္သတ္၍ မွားယြင္း လြဲေခ်ာ္မႈ တစ္စံု တစ္ရာ ရွိပါက ကၽြန္ေတာ္၏ အမွားသာ ျဖစ္ပါသည္။ )ကို လက္ခံ ရရွိသည္ဟု သိရပါသည္။ ထိုေငြမ်ား ျဖင္႔ ကိုရင္ ( ၅ ) ပါး ၊ သီလရွင္  ( ၁ ) ပါးကို တရားေဘာင္သို႔ သြတ္သြင္းရန္ ဆရာေတာ္မွ အၾကံေပးပါသည္။ ထိုအလွဴပြဲသို႔ ဆရာေတာ္ ဦးဇဝန  ေမတၱာရွင္ ( ေရႊျပည္သာ ) ဆရာေတာ္ ႏွင္႔ ျမစၾကၤာ ဆရာေတာ္ၾကီး တစ္ပါး ၾကြေရာက္ကာ တရားေတာ္ ခ်ီးျမင္႔မယ္ လို႔ သိရပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အလွဴရွင္ေတြနဲ႔ အလွဴခံ ပုဂၢိဳလ္ေတြ တိုက္ရိုက္ ထိေတြ႕ခြင္႔ ရေအာင္ ဆရာေတာ္ ဦးေကာဝိဒမွ ဖုန္းျဖင္႔ ေအာက္ပါ အတိုင္း စီစဥ္ေပးပါသည္။ တကယ္ကို ရင္ထဲမွာ ေဖာ္မျပ တတ္ေလာက္ေအာင္ ဝမ္းသာမိသည္။ သူတို႔ ဆရာေတာ္က ဖုန္းေျပာရမယ္ ဆိုလို႔သာ ေျပာၾကရတယ္ ဖုန္းေတာင္မွ ေသခ်ာ မေျပာတတ္။ ဖုန္းထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္ ထင္ေနေသာ ကိုယ္ဟန္မ်ိဳး သူတို႔မွာ ရွိေနသည္။ တစ္ခြန္းေမး တစ္ခြန္းေျဖျဖင္႔ ထစ္ေငါ႔ေနၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ ပီတိ စစ္စစ္ေတာ႔ ျဖစ္ခဲ႔ပါသည္။ဤသို႔ ဤႏွယ္ သူတို႔ ေျပာၾကသည္။
ကိုရင္  ( ၅ ) ပါး ၊ သီလရွင္ ( ၁ ) ပါး ကို စ၍ ေအာက္ပါ အတိုင္း ဆံခ်ကာ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားက သကၤန္းစည္း ေပးၾကပါသည္။ ဆံခ် ၊ သကၤန္းေတာင္း ၊ သကၤန္းစည္းကာ တရားေဟာၾကားပါသည္။ ထိုပံုမ်ားကေတာ႔ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ဤသို႔ သကၤန္း စည္းခဲ႔ၾကသည္။
ထို႔ေနာက္ တစ္ရြာလံုးကို ဆရာေတာ္ ဦးေကာဝိဒ၏ အစီအစဥ္ အရ မုန္႕ဟင္းခါး ေကၽြးျဖစ္ခဲ႔ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ႏွင္႔အတူ ယခုစာဖတ္သူမ်ားကိုလည္း မွ်ေဝ ပီတိ ျဖစ္ေစခ်င္ပါသည္။ လာေရာက္ အလွဴခံကာ စားသံုးသူမ်ားရဲ႕ ပံုရိပ္ေတြကို ၾကည္႔ၾကည္႔ပါ။ ပကာသန ဆိုတာ လံုးဝမပါေသာ အလွဴခံ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာေတာ္ ဦးဇဝန ျမြတ္ၾကားခဲ႔ဖူးေသာ တရားထဲကလို ေျပာရရင္ ဒါဟာ  “ ပါရမီထိုက္ေသာ ဒါန ” တစ္ခုကို ျပဳခဲ႔မိတာပါပဲ။

ထိုတရားေတာ္ကို ကၽြန္ေတာ္ အလြန္ ႏွစ္သက္ပါသည္။ လုိခ်င္သူမ်ား အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ MP3 လုပ္ျပီး တင္ေပးထားတာ ရွိပါသည္။ ဤေနရာ တြင္ ယူပါ။
ဤသို႔ မုန္႔ဟင္းခါး ေကၽြးကာ ဒါနျပဳခဲ႔သည္။


မျပဳခင္ နဲ႔ ျပဳျပီး ၊ မျဖစ္ခင္ နဲ႔ ျဖစ္ျပီး ဆိုေသာ ထိုအရာ ႏွစ္ခုကို ကၽြန္ေတာ္ ယခုကဲ႔သို ယွဥ္ၾကည္႔မိခဲ႔ပါသည္။ ထိုအရာမွာ ကိုရင္ ၊ သီလရွင္ မဝတ္မွီနဲ႔ ဝတ္ျပီး ဓါတ္ပံုမ်ားပါပဲ။ဤသို႔ ယွဥ္ၾကည္႔မိပါသည္။ရွင္ျပဳ အလွဴေလး ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပေနတုန္း မထင္မွတ္ပဲ စိတ္မေကာင္းစရာ တစ္ခု ၾကံဳခဲ႔ရပါသည္။ သူမ်ားေတြ ကိုရင္ ဝတ္တာကို ၾကည္႔ျပီး သူလည္း ကိုရင္ဝတ္ခ်င္လို႔ ဆိုကာ ငိုယိုေနေသာ ကေလးတစ္ေယာက္ပါ။ မိဘေတြက အေဝးမွာ ျဖစ္ျပီး အခုေလာေလာဆယ္ေတာ႔ ဦးေလးနဲ႔ ေနပါသည္။ ဆရာေတာ္ ဦးေကာဝ္ိဒကို မေလွ်ာက္ရဲလို႔ ဆိုကာ တဆင္႔စကားနဲ႔ ေနာက္မွ ဆရာေတာ္႕ဆီကို ေရာက္ခဲ႔ပါသည္။ ဒီေန႔ အဖို႔ေတာ႔ ကိုရင္အတြက္ အဆင္မေျပေတာ႔ျပီ။ ဒါေၾကာင္႔ သူ႕ကို မနက္ျဖန္ ( ၂၄.၈.၂၀၁၀ ) မွာ ထပ္ျပီးေတာ႔ ကိုရင္ ဝတ္ေပးမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ခါတည္းပဲ ဆံုးျဖတ္ လိုက္ပါသည္။ သူ႔ရဲ႕ သူမ်ားေတြ ကိုရင္ဝတ္တာကို အားက်ကာ မ်က္ရည္စိုရြဲေနေသာ မွတ္တမ္းတင္ ဓါတ္ပံုေလးပါ။

ယေန႔ ယခု က်င္းပေသာ ရွင္ျပဳ အလွဴေလးကေတာ႔ ေအာင္ျမင္စြာ ျပီးေျမာက္သြားပါျပီ။ ဒီအလွဴေလးကို အက်ဥ္းခ်ံဳးအားျဖင္႔ ျပန္လည္ကာ ဒီလို မွတ္တမ္းတင္ ေဖာ္ျပပါ႔မည္။


ယေန႕ ၁၃၇၂ ခု ၀ါေခါင္လဆန္း (၁၃)ရက္ တနလၤာေန႕ ၂၃.၈.၂၀၁၀ ရက္ေန႕ အလွဴပြဲ


နံနက္ပိုင္း စစ္ကိုင္းေတာင္ရိုး ဆြမ္းေလာင္းအသင္းမွ အရုံ ဆြမ္းကပ္လွဴျခင္း Dr.Nyan + မ၀ါ၀ါခုိင္မင္း သမီးေလး ေမျမတ္ႏို္းခုိင္မွ အရုဏ္မုန္႕ဟင္းခါးဆြမး္ သံဃာေတာ္မ်ားကို ကပ္လွဴခဲ့ပါတယ္။ ဆြမ္းေလာင္းအသင္းမွ ေန႕ဆြမ္း ေလာင္းလွဴခဲ့ၿပီး ျမရတနာၾကြဖို႕ စီစဥ္ရပါတယ္။ ေမတၱာရွင္ ဆရာေတာ္က မိတၱိလာကေန ၾကြလာမွာဆိုေတာ့ ဆရာေတာ္ကို ေစာင့္ရပါတယ္။ နံနက္ ၈ နာရီမွာ ကေလးမ်ားကို ျပင္ဆင္ၿပီး ရြာတြင္ စီစဥ္စရာ ရွိတာမ်ားကို စီစဥ္ရင္း ၊ ျမစၾကၤာ ဆရာေတာ္ကိုပင့္ဖို႕ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕မွ ဇာတ္မင္းသား လွိဳင္ဘြားေအာင္ ၏ ဖခင္ ပန္တ်ာဦးျမၾကည္မွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စီစဥ္ေပးခဲ့ၿပီး ဆရာေတာ္မ်ားကို ေန႕ဆြမ္းကပ္ဖို႕ပါ တစ္ခါတည္း စီစဥ္ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ကေလးမ်ားကို ဆံခ် ကိုရင္၀တ္ေပးၿပီး ၊ ေရစက္ခ် အခမ္းအနား က်င္းပပါတယ္။ ကိုႀကီး လွဴဒါန္းေသာ ဒိုင္နမို ႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံမွ ဒါယိကာမႀကီး မခင္ျငိမ္းခ်မ္းဦး လွဴဒါန္းေသာ စက္ခန္းတို႕အား ေရစက္ခ် အမွ်ေ၀ၾကပါတယ္။ ၿပီးေနာက္ ရြာလံုးကၽြၽတ္ မုန္႕ဟင္းခါး တိုက္ေကၽြးခဲ့ပါတယ္။ အလွဴရွင္ တစ္ဦးမွ ရြာအတြင္း အိမ္ေထာင္စု တစ္စုလွ်င္ စတီးဇလံု တစ္လံုး လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။ ”

*** အထက္ပါ စာမွာ ဆရာေတာ္ ဦးေကာဝိဒ ဆီမွ တိုက္ရိုက္ကူးယူကာ စာလံုးေပါင္းမ်ားသာ ျပင္ဆင္၍ ေဖာ္ျပပါသည္။ ***


ကုသုိလ္ မွ်ေဝျခင္း . . . 


အထက္ပါ ရွင္ျပဳ အလွဴႏွင္႔တကြ ကၽြႏု္ပ္ ျပဳျပဳသမွ် ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ အစုစုတို႔ကို ယခု စာဖတ္သူနဲ႔ တကြ ၊ ကၽြန္ေတာ္႔ကို ခ်စ္ေသာ ၊ ကၽြန္ေတာ္႕ကို မုန္းေသာ ၊ ကၽြန္ေတာ္႕ကို ဘယ္လိုမွ မေနေသာ လူမ်ား ၊ စာဖတ္သူမ်ား အားလံုးကို အမွ် ေပးေဝပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္႔ ဘေလာ႔မွာ သူတို႔ စိတ္တိုင္း မက်တိုင္း လာေရာက္ ဆဲဆိုသူမ်ား ၊ စာဖတ္သူမ်ား အထင္အျမင္ လြဲေအာင္ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ လာေရာက္ ေႏွာင္႔ယွက္ကာ ေရးသားသူမ်ားကိုပါ မခ်န္ဘဲ ကၽြႏု္ပ္ ေမတၱာ ပို႔ပါသည္။ ဒီေလာက္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္႔ စိတ္ဓါတ္ကို ရိုက္ခ်ိဳးလို႔ မရေသးပါဘူး။ ထိုသူမ်ားကိုပါ ကၽြႏု္ပ္ျပဳသမွ် ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ အစုစုတို႕ကို အမွ် ေပးေဝပါသည္။*** အားလံုး ၾကားၾကသမွ် . . . အမွ် . . .အမွ်. . . . အမွ် . . ယူေတာ္ မူၾကပါကုန္ေလာ႔။ ***


ေနာက္ဆက္တြဲ . . .ပို႔စ္ေလးလည္း အဆံုးသတ္ျပီး အမွ်ေတာင္မွ ေဝျပီးေတာ႔မွ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္ကူးေလး တစ္ခု ရမိျပန္ပါသည္။ ထိုအရာကား တျခားေတာ႔ မဟုတ္ပါ။ အခုဆိုရင္ ကိုရီး { ကိုၾကီး } မွ ဦးေဆာင္ကာ လွဴဒါန္းထားေသာ ဒိုင္နမိုေၾကာင္႔ မီးေတာ႔ ေကာင္းစြာ လင္းျပီး စာဖတ္၍ ရကာ အဆင္ေျပေနပါျပီ။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အလွဴခံကာ လွဴလိုက္ရေသာ အလွဴေၾကာင္႔ ယခု ရွင္ျပဳ အလွဴပြဲမွာ မလွဴလိုက္ရေသာ အလွဴရွင္မ်ားက ျမရတနာ ဆိုေသာ ရြာေလး အျမဲတမ္း မီးလင္းေနေစဖို႔ လည္ပတ္ ေမာင္းႏွင္ရေသာ မီးစက္အင္ဂ်င္ အတြက္ ဆီေသာ္လည္းေကာင္း ၊ တျခားေသာ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း ေစတနာရွိသလို ဆရာေတာ္ ဦးေကာဝိဒ နဲ႔ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ကာ ဆက္လက္ ပါဝင္  လွဴဒါန္းႏိုင္ၾကပါတယ္ ခင္ဗ်ား။


ေလးစားစြာျဖင္႔


ကိုေဇာ္
.
--
ေလးစားစြာျဖင္႔
ကိုေဇာ္
http://www.zaw357.net/

တဆင့္ကူးယူေဖာ္ျပေပးပါသည္။ ကိုေဇာ္ အား အထူးေက်းဇူးတင္ပါ၏။

ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္
၂၀၁၀ ခု၊ ၾသဂုတ္လ(၂၉)ရက္၊ ေန႔လည္(၁၁)နာရီ