ျမန္မာျပည္မွာ အဖိုးတန္တဲ့ မိုးယံေရႊလမင္းထီဆိုင္ရဲ႕ ေစတနာ….


ျမန္မာျပည္မွာ အဖိုးတန္တဲ့ မိုးယံေရႊလမင္းထီဆိုင္ရဲ႕ ေစတနာ….

ေနရာတိုင္းမွာ ဗလာမပါကံစမ္းမဲမ်ားေပး၍ ထီမ်ားႏွင့္ အျခားကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ပူးတြဲ မက္လုံးေပးၿပီးေရာင္းခ်ေနေၾကာင္း အမ်ားျမင္ေတြ႔ေနရပါသည္။ ယေန႔အခါ ကံစမ္းမဲကို အမွန္တစ္ကယ္ထိုက္ထိုက္တန္တန္ တစ္ဘ၀အတြက္သာမက ေရွးဘ၀အတြက္ထိ ကုသိုလ္ျပဳေပးသူမ်ားေပၚေပါက္လာေၾကာင္းသတင္းရရိွခဲ့ပါသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းရွင္မွာ ထီေလာကတြင္ ေနာက္မွ ေပၚလာၿပီး ယေန႔ သိန္းတစ္ေထာင္ထီဆုႀကီးမ်ား ေပါက္အား(၉)ႀကိမ္ေျမာက္၊ဆြတ္ခူးခဲ့ၿပီး ထီေလာက၏ အေကာင္းဆုံး ထိပ္သို႔ တက္ေနေသာ အဖိုးတန္တဲ့ မိုးယံေရႊလမင္း ႏွင့္ ျမတ္ဆုကုေဋထီဆိုင္ ပိုင္ရွင္ သူေဌးစုံတြဲ ဦးမ်ဳိးညႊန္႔+ ေဒၚတင္တင္ျမင့္ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရခဲ့၏။

၂၀၀၉/၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း မိုးယံ ေရႊလမင္းႏွင့္ ျမတ္ဆုကုေဋ ထီဆိုင္မွ ထီထိုးသူမ်ား ႏွင့္ တဆင့္၀ယ္ယူ ေရာင္းခ်ေပးၾကေသာ ထီကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ဗုဒၶဂယာ ဘူရားဖူးကံစမ္းမဲလက္မွတ္မ်ားျဖင့္ ထီလက္မွတ္မ်ားကို ပူးတြဲ၍ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရ၏။ ၎ကံစမ္းမဲ လက္မွတ္မ်ားထဲမွ ကံထူးရွင္မ်ားအား ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း (၃)သုတ္ခြဲၿပီး ဘုရားဖူး(၁၂)ရက္ခရီးစဥ္မ်ားကို ပို႔ေပးခဲ့ေၾကာင္း မိုးယံထီဆိုင္ေတာင္ႀကီးပင္ရင္းမွ ဦးေအာင္ခိုင္၀င္း ႏွင့္ မိုးယံထီဆိုင္ မုံရြာပင္ရင္းမွ ဦးေက်ာ္ေဌးတို႔ထံမွ သတင္းရရိွခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၀ ခု၊ဇႏၷ၀ါရီလ(၁) ရက္ေန႔တြင္ ပထမအသုတ္အျဖစ္(၅)ဦးကို ဗုဒၶဂယာဘုရားဖူးရန္(၁၂)ရက္ ခရီးစဥ္ပို႔ႏိုင္ခဲ့သည္။ မိုးယံေရႊလမင္း ထီဆိုင္၏ ကံထူးရွင္မ်ားမွာ (၁) မမိုးသီတာ (၈/စလန(ႏိုင္) ၁၃၅၁၅၁) စလင္းၿမိဳ႕၊ မင္းဘူးခရိုင္။ (၂) ဦးခင္ေမာင္ဇင္ (၅/မကန(ႏိုင္) ၀၀၈၄၇၁)၊ ျပည္လမ္း၊ ေထာက္ႀကံ႕ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ (၃) ဦးတင္ျမင့္ (၇/မလန(ႏိုင္) ၀၄၂၆၃၉) ေအာက္မင္းလွၿမိဳ႕။ (၄) ေဒၚခ်ဳိတီ (KTA 058909) ၊ (၆)ရပ္ကြက္၊ ကသာၿမိဳ႕။ (၅) ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ (၁၂/ဥကမ(ႏိုင္) ၀၂၈၉၇၄ )၊ ျမရတနာ(၅)လမ္း၊(ခ)ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာၿမိဳ႕။တို႔ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါလ(၅)ရက္ေန႔တြင္ ဒုတိယအသုတ္အျဖစ္(၅)ဦးကို ဗုဒၶဂယာဘုရားဖူးရန္(၁၂)ရက္ ခရီးစဥ္ပို႔ႏိုင္ခဲ့သည္။ ကံထူးရွင္မ်ားမွာ(၁) ဦးစံထြန္းျဖဴ (၁၁/မတန(ႏိုင္) ၀၀၆၆၅၀)၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕၊ရခိုင္ျပည္နယ္။ (၂) ဦးသန္းစိန္ (၇/ဇကန(ႏိုင္)၀၀၂၇၂၉) ဇီးကုန္းၿမိဳ႕။ (၃) ဦး၀င္းသက္ ((၁၄/၀ခမ(ႏိုင္) ၁၀၇၁၃၉)၊ ႀကဳံမေငးၿမိဳ႕။ (၄) မခိုင္ခိုင္ (၉/ပမန(ႏိုင္)၁၂၅၈၀၀)၊ ပ်ဥ္းမနား၊ ေနျပည္ေတာ္။ (၅) မသီတာ၀င္း (၇/ပခန(ႏိုင္) ၀၀၂၅၆၅)၊ ေျမာက္ဒဂုံ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

၂၀၁၀ ခု၊ဧၿပီလ(၁၀)ရက္ေန႔တြင္ တတိယအသုတ္အျဖစ္(၆)ဦးကို ဗုဒၶဂယာဘုရားဖူးရန္(၁၅)ရက္ ခရီးစဥ္ပို႔ႏိုင္ခဲ့သည္။ ကံထူးရွင္မ်ားမွာ(၁) ဦး၀င္းၾကည္ (၈/ခမန(ႏိုင္)၀၆၀၁၉၇)၊ ရြာသစ္ရပ္၊ မေကြးၿမိဳ႕။ (၂) ဦးသန္း၀င္း (၁၂/ဗတထ(ႏိုင္)၀၃၁၇၃၃)၊ မိုးယံပင္ရင္း(၅)၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။ (၃) ဦး၀င္းမင္း (၈/တတက(ႏိုင္)၀၉၃၂၆၃)၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕။ (၄) ဦးေက်ာ္ေဌး (၅/မရန(ႏိုင္)၀၈၃၅၆၅)၊ မုံရြာၿမိဳ႕။ (၅) ဦးေအာင္ခိုင္၀င္း (၉/နထက(ႏိုင္)၀၀၁၀၆၁)၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕။ (၆)မသန္းေဌးႏြဲ႕(၁၂/ဥကတ(ႏိုင္)၁၂၃၉၉၆)၊ ေတာင္ဥကၠလာ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စုစုေပါင္း(၁၆)ေယာက္အား ဗုဒၶျမတ္စြာ ဘုရားရွင္ပြင့္ေတာ္မူခဲ့ေသာ နီေပါႏိုင္ငံ၊ အႏၵိယႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ဘုရားဖူးပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွခဲ့ပါသည္။


ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္
၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လ(၃၀)ရက္ေန႔၊ ည(၁၀)နာရီ။

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

 

0 comments: