ကၽြံက်ေနသည့္လွည္းဘီးကို ၀ိုင္းကူ၍ တြန္းေပးၾကၿပီ


စာေရးဆရာ ေရနံ႔သာေအာင္ခ်မ္းေဇာ္ အား
ႏွလုံးခြဲစိပ္ကုသႏိုင္ရန္ ကၽြံက်ေနသည့္လွည္းဘီးကို ၀ိုင္းကူ၍ တြန္းေပးၾကၿပီ

SHADE သတင္းဂ်ာနယ္ အတြဲ(၅) အမွတ္(၁၂)၊မွ ေနျခည္(မေကြး)ေရးသားေသာ (လွည္းဘီးကၽြံေနသည္ ကူ၍တြန္းေပးၾကပါ) သတင္းကို ဖတ္ၾကားၿပီး အလွဴရွင္မ်ား ေပၚထြက္လာပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႏွလုံးခြဲစိပ္ကုသရန္အတြက္ ေငြက်ပ္(၃၀)သိန္းခန္႔ ကုန္က်မည္ဟု သိရ၍ ေဆးအလွဴရွင္မ်ားအား ထပ္မံလိုအပ္လွ်က္ရိွေနပါသည္။ သို႔ပါ၍ စာေရးဆရာ ေအးေရႊ(ေကတုမတီ) ဖုန္း (၀၉-၄၉၂၃၉၄၅၂ ) သို႔ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းေပးၾကပါရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ ေမတၱာရပ္ခံ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။
ေဆးကုသိုလ္ အလွဴရွင္မ်ားမွာ (၁) စာေရးဆရာ ေအးေရႊ(ေကတုမတီ) မိသားစုမွ ေငြက်ပ္(၃၀၀၀၀၀ိ)သုံးသိန္း။(၂) ဦးေဌးလြင္ဦး+ေဒၚေအးေအးေမာ္ ဒု ညႊန္မွဴး၊ ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌါန၊ ၿမိဳတ္ၿမိဳ႕မွ ေငြက်ပ္(၂၀၀၀၀၀ိ)ႏွစ္သိန္း။ (၃) ဦးစံေထြး+ေဒၚခင္သန္းႏု မိသားစု၊ ၂/၄ ရွင္ေစာပုလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ေငြက်ပ္(၅၀၀၀၀ိ)ငါးေသာင္း။ (၄) ဦးျမစိန္ မိသားစု၊ ျမန္မာအိုင္ကီကိုင္း၊ ၀ါးခယ္မလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ေငြက်ပ္(၇၀၀၀၀ိ)ခုႏွစ္ေသာင္း။ (၅)အရာခံ ဗိုလ္ေက်ာ္စိုး+ေဒၚနန္းၾကမ္ေဖာင္ (ဆ.အ.တ- ၂)၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕မွ ေငြက်ပ္(၁၀၀၀၀၀ိ)တစ္သိန္း။ (၆) ဗိုလ္ႀကီးေအးကို၊ ဧလာစီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္၊မွ ေငြက်ပ္(၅၀၀၀၀ိ)ငါးေသာင္း။ (၇) ေဒၚျဖဴျဖဴစိုး၊ မူလတန္္းျပဆရာမ၊မိထၳီလာၿမိဳ႕မွ ေငြက်ပ္(၃၀၀၀၀ိ)သုံးေသာင္း။ (၈) ဒုအရာခံဗိုလ္လွမိုး (ဆ.အ.တ-၂) ေငြက်ပ္(၁၅၀၀၀ိ)တစ္ေသာင္းငါးေထာင္။ (၉) ဗိုလ္မွဴးမ်ဳိး၀င္း(ၿငိမ္း)+ေဒၚမဥၨဴ မိသားစု၊ ေနျပည္ေတာ္ မွ ေငြက်ပ္(၁၀၀၀၀၀ိ)တစ္သိန္း။ (၁၀) အရာခံဗိုလ္ျမင့္လြင္+ေဒၚခင္စန္းေဌး မွ ေငြက်ပ္(၅၀၀၀၀ိ)ငါးေသာင္း။ (၁၁)ဗိုလ္ႀကီး၀င္းျမင့္ မိသားစု (ဆ.အ.တ-၂) မွေငြက်ပ္(၁၅၀၀၀ိ)တစ္ေသာင္းငါးေထာင္။ (၁၂)ဗိုလ္ႀကီးမင္းသူေအာင္ (ဆ.အ.တ-၂) မွ ေငြက်ပ္(၁၀၀၀၀၀ိ)တစ္သိန္း။ (၁၃) ဒုအရာခံဗိုလ္ ၀င္းလႈိင္ (ဆ.အ.တ-၂) မွ ေငြက်ပ္(၂၀၀၀၀၀ိ)ႏွစ္သိန္း။(၁၄) ဒုအရာခံဗိုလ္ စိုးဦး မိသားစု (ဆ.အ.တ-၂) မွ ေငြက်ပ္(၅၀၀၀၀၀ိ) ငါးသိန္း။(၁၅) ေတာင္ငူၿမိဳ႕ စာေရးဆရာမ်ား သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ မွ ေငြက်ပ္(၅၀၀၀ိ) ငါးေထာင္က်ပ္။ (၁၆) မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ တိုင္းရင္းေဆးဆရာ၊ စာေရးဆရာ ၾကည္လြင္ျမင့္(မုျဒာ) မွ ေငြက်ပ္(၁၀၀၀၀၀ိ) တစ္သိန္း။ (၁၇)စာေရးဆရာ တကၠသိုလ္ေတဇာလင္း မွေငြက်ပ္(၁၀၀၀၀ိ)တစ္ေသာင္း။ (၁၈)စာေရးဆရာေမာင္ဆူးမင္း (ခ်ပ္သင္း) မွ ေငြက်ပ္(၁၀၀၀၀ိ) တစ္ေသာင္း။ (၁၉)သတင္းေထာက္ သန္းေဖသား မွ ေငြက်ပ္(၁၀၀၀၀ိ)တစ္ေသာင္း။ (၂၀)မေကြးၿမိဳ႕ စာေရးဆရာ ေမာင္ေမာင္ၾကည္သန္႔(ရတနာေျမ) မွေငြက်ပ္(၁၀၀၀၀၀ိ) တစ္သိန္း။ (၂၁) ဗိုလ္ႀကီးမ်ဳိးေမာင္သိန္း (ဆ.အ.တ-၂) မွေငြက်ပ္(၅၀၀၀၀ိ)ငါးေသာင္း။ (၂၂) ဗိုလ္ႀကီးသိန္းေဇာ္ (ဆ.အ.တ-၂)မွ ေငြက်ပ္(၃၀၀၀၀ိ)သုံးေသာင္း။ (၂၄) ဗိုလ္ႀကီးေအာင္ေအာင္မ်ဳိး (ဆ.အ.တ-၂)မွ ေငြက်ပ္(၃၀၀၀၀ိ)သုံးေသာင္း။ (၂၅) ဗိုလ္ႀကီးဟိန္းေဇာ္ၿဖိဳး (ဆ.အ.တ-၂)မွ ေငြက်ပ္(၂၀၀၀၀ိ)ႏွစ္ေသာင္း။ (၂၆) ဒုအရာခံဗိုလ္ လွေအာင္ႏွင့္ ေငြစာရင္းဌါန မွ ေငြက်ပ္(၅၀၀၀၀ိ)ငါးေသာင္း။
စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္(၂၁၉၅၀၀၀ိ) ႏွစ္ဆယ္တစ္သိန္းကိုးေသာင္းငါးေထာင္က်ပ္ တိတိလက္ခံရရိွထားေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။
ႏွလုံးေရာဂါ ေ၀ဒနာရွင္ စာေရးဆရာ ေရနံ႔သာေအာင္ခ်မ္းေဇာ္ အား ေဆးကုသေပးႏိုင္ရန္ေကာ္မတီအဖြဲ႔မွာ ဥကၠ႒ မေကြး၀င္းျမင့္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္စာေပႏွင့္စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႔အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ ဘ႑ာေရးမွဴးမ်ား ေအးေရႊ(ေကတုမတီ) ႏွင့္ စာေရးဆရာ ကိုကိုလတ္(ဆည္ေျမာင္း) တို႔ျဖစ္ေၾကာင္းသိရ၏။ ဆရာေရနံ႔သာေအာင္ခ်မ္းေဇာ္အား ႏွလုံးခြဲစိပ္ေဆးကုသရန္ အတြက္ ၂၀၁၁ ခု၊ မတ္လ(၂)ရက္ေန႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕မွ ရန္္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔သြားေရာက္၍၊ ေဆးကုသခံယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။
မွတ္ခ်က္။ ။ (၂၅-၂-၂၀၁၁) ေန႔အထိ ေဆးအလွဴရွင္စာရင္းျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ ေဆးအလွဴရွင္မ်ားစာရင္းအား ထပ္မံ၍ ေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္။

၀ိုင္းၾကည္ေအာင္

SHADE ဂ်ာနယ္ အတြဲ(၅)၊ အမွတ္(၁၅) မွ တဆင့္ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

Artikel ကၽြံက်ေနသည့္လွည္းဘီးကို ၀ိုင္းကူ၍ တြန္းေပးၾကၿပီ ini dipublish oleh shwelannwelanwinkyi pada hari Monday, February 28, 2011. Semoga artikel ini dapat bermanfaat.Terimakasih atas kunjungan Anda silahkan tinggalkan komentar.sudah ada 0 komentar: di postingan ကၽြံက်ေနသည့္လွည္းဘီးကို ၀ိုင္းကူ၍ တြန္းေပးၾကၿပီ
 

0 comments: