လြယ္ေမြျမိဳ႕ငလ်င္ႏွင့္ ယခင္က ျမန္မာျပည္ကုိ ကုိင္လႈပ္ခ့ဲသည့္ ငလ်င္ႀကီးမ်ား


လြယ္ေမြျမိဳ႕ငလ်င္ႏွင့္ ယခင္က ျမန္မာျပည္ကုိ ကုိင္လႈပ္ခ့ဲသည့္ ငလ်င္ႀကီးမ်ား
မတ္ ၂၅၊ ၂၀၁၁

ငလ်င္ဗဟုိက က်ဳိင္းတုံ-တာခ်ီလိတ္ကားလမ္းေပၚရိွ လြယ္ေမြျမိဳ႕ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ လြယ္ေမြတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ေရဒါစခန္း တည္ရိွသည္။ ေျမပုံကုိ EMG မွ ကူးယူသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ မတ္ ၂၄၊ ျပင္းအား RM ၇ ဒသမ သုည၊ လြယ္ေမြျမိဳ႕ (က်ဳိင္းတုံျမိဳ႕အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၃၅ မုိင္ခန္႔အကြာ)၊ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈသတင္း မသိရေသး

(ကုိးကား - ယေန႔သတင္းစာပါ မုိးဇလ ထုတ္ျပန္ခ်က္)

ျမန္မာပုိ႔စ္ ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲဖူးေသာ ယခင္ ျမန္မာ့ငလ်င္မ်ားအေၾကာင္းျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈသမုိင္းအေမြအႏွစ္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈ အႀကီးမားဆံုးပုဂံငလ်င္

လြန္ခဲ့ေသာ ၃၅ႏွစ္ မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔သတင္းလုိက္ခဲ့စဥ္က (၁)

ေမာ္ကြ်န္းစိုးျမင့္အင္ဒိုနီးရွား ဆူနာမီငလ်င္၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ နာဂစ္မုန္တိုင္း၊ ေဟတီငလ်င္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆိုးဆိုး ဝါးဝါး ျဖစ္ေပၚခဲ့ျပီးေနာက္ ယခု ခီ်လီငလ်င္ ျဖစ္လာ ျပန္ေသာအခါ ငလ်င္အေၾကာင္း လူစိတ္ဝင္စားမႈမွာ အထြတ္ အထိပ္သုိ႔ ေရာက္သြားသည္။ ဆက္တိုက္လိုလို ျဖစ္ေနသည့္ ငလ်င္မွာ စိတ္ဝင္စားစရာ၊ ေလ့လာစရာ၊ သတိျပဳစရာ။ အဆိုပါ ငလ်င္သဘာဝေဘး အနၲရာယ္ အားလံုး မ်က္ျမင္ ကိုယ္ေတြ႔ ျဖစ္ျပီး မီဒီယာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ တစ္ကမၻာလံုး ျမင္ရ ၾကားရ သိရသည္။ငလ်င္အေၾကာင္း

ျပည္တြင္း ျမန္မာ စာနယ္ဇင္းမ်ားကလည္း ငလ်င္ အေၾကာင္းကို အေလးေပး ေရးသား ေဖာ္ျပၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ငလ်င္ႏွင့္ ဆက္စပ္ျပီး ျမန္မာ့ငလ်င္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့မႈမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပၾကသည္။တစ္ေက်ာ့ျပန္သုေတသန

ျမန္မာႏုိင္ငံ ငလ်င္ေကာ္မတီမွ ပညာရွင္ တစ္ဖဲြ႔ ပဲခူး၊ ရခိုင္ စသည့္ ေနရာတုိ႔တြင္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ငလ်င္ အေျခအေန ကြင္းဆင္း သုေတသန ျပဳေနသည့္ သတင္းမ်ားကိုလည္း ဖတ္ၾကရသည္။ ျပည္သူမ်ား အတြက္ သတိျပဳ ႀကဳိတင္ ျပင္ဆင္စရာ သတင္း အခ်က္ အလက္ မ်ားကို ေပးႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ငလ်င္ ၁၈ၾကိမ္

ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပိုင္း ၁၉ဝ၆ ခုႏွစ္မွ ၂ဝဝ၃ခုႏွစ္ အတြင္း လႈပ္ခတ္ခဲ့ေသာ အင္အားျပင္း ငလ်င္ စာရင္း အရ ၁၈ ၾကိမ္ ျဖစ္ျပီး ဆိုးဝါးသည့္ ငလ်င္မ်ားမွာ--၁၉၁၂ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃၊ ျပင္းအား RM ၈ ဒသမ သုည၊ ေတာင္ၾကီးၿမဳိ႕ ေျမာက္ပိုင္း အၾကီးအက်ယ္ ေျမၿပဳိ။-၁၉၃ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅၊ ျပင္းအားRM ၇ ဒသမ ၃၊ ပဲခူးတြင္ အေဆာက္အအံုမ်ား ပ်က္၊ လူ ၅ဝဝ ေသဆံုး၊ ရန္ကုန္တြင္ အေဆာက္အအံု အခ်ဳိ႕ပ်က္၊ လူ ၅ဝဝ ေသဆံုး။-၁၉၃ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၊ ျပင္းအား RM ၇ ဒသမ ၃၊ ျဖဴးၿမဳိ႕တြင္ အေဆာက္ အအံုအခ်ဳိ႕ ပ်က္၊ လူ ၃ဝ ေသဆံုး။-၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၂၊ ျပင္းအား RM ၇ ဒသမ ၅၂ တေကာင္းတြင္ ဘုရားမ်ား ၿပဳိက်၊ ၃၂ အိမ္ပ်က္စီး၊ စိုက္ခင္းဧက ၃၈ဝ ပ်က္စီး။-၁၉၅၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၁၆၊ ျပင္းအား RM ၇ ဒသမ သုည၊ စစ္ကိုင္းရိွ ေစတီဘုရား အေဆာက္အအံုမ်ား ပ်က္စီး၊ လူ ၄ဝ ေသဆံုး၊ စစ္ကိုင္းတံတား အနည္းငယ္ ေရြ႔ေစာင္း။-၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၈၊ ျပင္းအား RM ၆ ဒသမ ၈၊ ပုဂံ၊ ေရွးေဟာင္းေစတီ အမ်ားအျပား ပ်က္စီး၊ ၂ ဦး ေသဆံုး။-၁၉၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၅၊ ျပင္းအား RM ၇ ဒသမ ၁၊ တေကာင္း၊ ေကာလင္း၊ ထီးခ်ဳိင့္၊ သပိတ္က်င္းတြင္ ေျမၿပဳိ၊ ေျမကဲြ သဲမ်ား ပန္းထြက္၊ ေစတီ အေဆာက္အအံုမ်ား ပ်က္စီး။-၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၂၊ ျပင္းအား RM ၇ ဒသမ ၇၊ ေတာင္တြင္းၾကီးတြင္ ေျမၿပဳိ၊ ေစတီ ပုထိုးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တံတားအခ်ဳိ႕ အက္ကဲြ ပ်က္စီး။ပ်က္စီးမႈအမ်ားဆံုး

အဆိုပါ ငလ်င္ ျဖစ္ပ်က္မႈတြင္ ၁၉၇၅ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၈ရက္က ျပင္းအား RM ၆ ဒသမ ၈ လႈပ္ခဲ့သည့္ ပုဂံငလ်င္သည္ ကမၻာကေလးစား၊ ျမတ္ႏုိး တန္ဖိုးထားသည့္ သမိုင္းဝင္ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈ အေဆာက္အအံု ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမွာ အမ်ားဆံုး။ႀကဳံေတာင့္ႀကဳံခဲ

အဆိုပါ ပုဂံ ငလ်င္ သတင္းကို ဆရာ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ေစာဦး၏ တာဝန္ေပးခ်က္ အရ ကြ်န္ေတာ္ မ်က္ျမင္ ကိုယ္ေတြ႔ သတင္း လိုက္ခြင့္ရခဲ့သည္။ ရေတာင့္ရခဲ ႀကဳံေတာင့္ ႀကဳံခဲ သတင္း အခြင့္အေရးၾကီးပင္ ျဖစ္သည္။၃၅ႏွစ္ၾကာျပီ

ယေႏ႔အခိ်န္တြင္ ပုဂံငလ်င္ သက္တမ္းကို ေရတြက္ၾကည့္ေသာအခါ ၃၅ႏွစ္ ပင္ရိွျပီ။ ထိုစဥ္က ကြ်န္ေတာ့္ အသက္မွာ ၃၁ႏွစ္၊ စာနယ္ဇင္းသမားေပါက္စဘဝ။ရင္ခုန္ေနဆဲ

ယေႏ႔ အသက္ ၆၆ ႏွစ္ အဘိုးအို စာနယ္ဇင္းသမား ဘဝတြင္ မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ ပုဂံငလ်င္ အေၾကာင္းကို ျပန္ေတြး ၾကည့္ေသာအခါ ပူပူ ေႏြးေႏြး လတ္လတ္ ဆတ္ဆတ္ျဖစ္ေနဆဲ၊ ရင္ခုန္ေနဆဲ၊ ေၾကကဲြ ဆုိ႔နင့္ေနဆဲ၊ ႏွေျမာတသ ယူက်ဳံးမရ ျဖစ္ေနဆဲ။ ရက္စက္သည့္ ငလ်င္ကို ေဒါပြေနဆဲ။ကားအဆင့္အဆင့္

ထိုစဥ္က ကြ်န္ေတာ္သည္ ပုဂံငလ်င္ သတင္းယူရန္ သူငယ္ခ်င္း ဓာတ္ပံုဥကၠလာ ထြန္းေရႊ (ယခု ျမန္မာႏုိင္ငံ ဓာတ္ပံုပညာရွင္) ႏွင့္ အတူ ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္တြင္ ရန္ကုန္မွ သာစည္သုိ႔ ရထားျဖင့္လာခဲ့ျပီး၊ သာစည္မွ မိတၴီလာ၊ မိတၴီလာမွ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းသုိ႔၊ က်ာက္ပန္းေတာင္းမွ ပုဂံေညာင္ဦးသုိ႔ ကား အတန္တန္ စီး၍ လာခဲ့ရသည္။ လမ္း တစ္ေလ်ာက္တြင္ ပုဂံငလ်င္ အပ်က္အစီးကို သြားၾကည့္ရန္ ကားႀကဳံ ေစာင့္ေနသူမ်ားကို ေတြ႔ရသည္။ ပုဂံငလ်င္ကို ကြ်န္ေတာ္ ရက္သတၲတစ္ပတ္ခန္႔ ေနျပီး သြားလာ ၾကည့္ရႈ သတင္းရယူခဲ့သည္။အနီေရာင္ဖုန္လံုးၾကီး

ပုဂံငလ်င္လႈပ္မႈ ကိုယ္ေတြ႔ႀကဳံသူ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္-ညေန ၆နာရီ ၃၂ မိနစ္အခိ်န္မွာ အေနာက္ေတာင္ အရပ္ဆီက အနီေရာင္ ဖံုလံုးၾကီးမ်ား၊ လိပ္တက္လာျပီး ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ တုန္ဟည္းေသာ အသံၾကီး ထြက္ေပၚလာပါတယ္။ - အဲဒီအသံၾကီး ေပ်ာက္ကြယ္သြားတာနဲ႔ တစ္ၿပဳိင္နက္တည္း အေနာက္ေတာင္အရပ္မွ အေရွ့ေျမာက္ အရပ္ဆီသုိ႔ ျငိမ့္ေညာင္းစြာ စတင္ လႈပ္ပါတယ္။အထက္ေအာက္ ကိုင္ေဆာင့္သလို

-ညင္သာစြာ လႈပ္ရွားမႈဟာ စကၠန္႔ပိုင္းမွ်ရပ္နားျပီး ေျမသားထုဟာ အထက္ေအာက္ ကိုင္ေဆာင့္သလို အၾကိမ္မ်ားစြာ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ လႈပ္ပါတယ္။ ဒီလိုလႈပ္လုိ႔ စကၠန္႔ပိုင္းမွ်ရပ္သြား ျပီးတဲ့ေနာက္ အေနာက္ေတာင္မွ အေရွ့ေျမာက္သုိ႔ ျပင္းထန္စြာ တုန္လႈပ္သြားပါတယ္။ႏွစ္မိနစ္ၾကာ

-အစအဆံုး လႈပ္ရွားခိ်န္ဟာ ႏွစ္ မိနစ္ ခန္႔ ၾကာခဲ့ပါတယ္။ ဒီထက္ အခိ်န္ပို လႈပ္ရင္ ရိွတဲ့ အေဆာက္အအံုေတြ ကုန္မလား မေျပာတတ္ဘူး။အေျမာက္ဆန္ ထိမွန္သလို

မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ ပုဂံေညာင္ဦးသား ဦးတင္ဝိုင္းက ေျပာၾကားရာတြင္ ''ေဝါခနဲ ျမည္လာတဲ့ အသံၾကားလုိ႔ ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ခုလံုး ဟိုဘက္က ဘုရား ၿပဳိက်လာလိုက္ ဒီဘက္က ဘုရား ၿပဳိက်လာလိုက္ ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဘုရားေတြၿပဳိပံုက အေျမာက္ဆန္ ထိမွန္သလို ေပါက္ကဲြျပီး အုတ္နီမႈန္႔ေတြ အထက္ကို လြင့္တက္လာပါတယ္။ ၿပဳိက်တဲ့ အသံေတြကလည္း စံုေနပါတယ္။ အားလံုး ဆူညံသြားတယ္ ဆိုတာကိုပဲ သတိ ျပဳမိပါေတာ့တယ္'' ဟု ေျပာၾကားသည္။

တစ္ၿမဳိ႕လံုး နီရဲေန

ထိုအခိ်န္တြင္ ဧရာဝတီျမစ္ အေနာက္ဘက္ကမ္းမွ ေအာင္သာႏွင့္ ျမစ္ေျခ အရပ္မွလူမ်ားက ပုဂံေညာင္ဦး တစ္ၿမဳိ႕လံုး နီရဲေနသည္ကို ေတြ႔ရျပီး မီးေလာင္ေနျပီဟု ထင္မွတ္ေနခဲ့ၾကသည္။ ဘုရားေစတီမ်ား ဆီမွ အထက္သုိ႔ လြင့္တက္လာသည့္ ေျမနီမႈန္႔အေရာင္မ်ားသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ အလင္းေရာင္ အနည္းငယ္ ရိွေသး၍ မႈန္ဝါးဝါး ျမင္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ေတာ္လည္းသံေပးလာ

အေရွ့ဖြားေစာရြာမွ ဦးျမင့္ရိွန္က ေျပာၾကားရာတြင္ ''ကြ်န္ေတာ္က ေရစည္တိုက္ျပီး ျပန္လာတာ၊ ရြာထဲမွာ မီးေလာင္ေနျပီလုိ႔ ထင္လိုက္တယ္။ ငလ်င္က ေတာင္ဘက္က လာျပီး ဟည္းဟည္း ဟည္းဟည္းနဲ႔ အသံ ျမည္ေနတာပဲ။ ေတာ္လည္းသံ ေပးလာတာဗ်'' ဟု ေျပာၾကားသည္။ခ်ာခ်ာလည္

ငလ်င္လႈပ္စဥ္ ပုဂံေညာင္ဦးၿမဳိ႕ တြင္ ေရအိုးမ်ား ေဘာင္ဘင္ခတ္၍ ဖိတ္စင္ ထြက္က်ကုန္သည္။ စည္ပိုင္းထဲမွ ေရမ်ား သြန္ပစ္လိုက္သလို ခ်ာခ်ာလည္ ဖိတ္စဥ္ ထြက္က်ကုန္သည္။ ရပ္ထားေသာ ကားကေလးမ်ား တစ္ေတာင္ခန္႔ ျမင့္တက္သြားသည္။ ပုဂံရိွ သီရိပစၥယာ ဟိုတယ္မွ အရက္ ပုလင္းမ်ားႏွင့္ အိုး၊ ခြက္၊ ပန္းကန္ အခ်ဳိ႕ လြင့္စင္ျပီး ကဲြရွကုန္သည္။လိႈင္းလံုးၾကီးမ်ား မည္းနက္ေန

ငလ်င္လႈပ္စဥ္ ဧရာဝတီ ကမ္းစပ္တြင္ ပိုက္ဆဲြေနသည့္ တံငါသည္ ဦးျမေမာင္က ေျပာၾကားရာတြင္ ''ခါတိုင္းလို ေလမတိုက္ဘူး။ ေလျငိမ္ေနတယ္။ ဝုန္းကနဲ အသံၾကီးနဲ႔ လိႈင္းလံုးၾကီးေတြ လူတစ္ရပ္ ေလာက္ ျမင့္တက္သြားျပီး ကမ္းကို ရိုက္ခတ္သြားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ့္ ေလွကေလးဟာ ေရထဲမွာ ေျမာက္တက္သြားျပီး သြက္သြက္ခါ လႈပ္ရမ္းေနတယ္။ အဲဒီ လိႈင္းလံုးၾကီးေတြကို ၾကည့္လိုက္ေတာ့ အေရာင္ဟာ မည္းနက္ေနတာပဲ။ ကြ်န္ေတာ္ ပိုက္ဆဲြေနတဲ့ ျမစ္ေရျပင္ဟာလည္း ေရနက္ၾကီးေတြ ပြက္ပြက္ ထေနတာကို တအံ့တၾသ ေတြ႔ျမင္ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္လည္း ေၾကာက္လန္႔ျပီး ကမ္းေပၚတက္ေျပးခဲ့တာပဲ''ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဧရာဝတီ ျမစ္လယ္ တစ္ေနရာတြင္ ပိုက္ခ်ေနသည့္ ေမာင္ျမင့္ေဆြကမူ''ငလ်င္ လႈပ္မွန္းေတာင္ ကြ်န္ေတာ္ မသိလိုက္ဘူး''ဟု ေျပာၾကားသည္။ေျမမ်ားကံြ်နိမ့္ဆင္းသြား

ဧရာဝတီျမစ္လယ္မွ ကြ်န္းရြာမ်ားတြင္ ေျမမ်ား ပတ္ၾကားအက္ကဲြသြားခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေျမမ်ားကံြ်ကာ နိမ့္ဆင္းသြားသည္မွာ ဖ်ာတစ္ခ်ပ္စာ၊ ယာတစ္ခင္းစာမွ် က်ယ္သည္ ဟု ဆိုသည္။ေျမၾကီးထဲကျမည္ေန

သီရိပစၥယာရြာမွ ဦးအုန္းေမာင္က ေျပာၾကားရာတြင္ ''အထက္ေအာက္ ေလးငါးေျခာက္ခ်က္ ပင့္ျပီး လႈပ္လိုက္တာ ေတာ္ေတာ္ျပင္းတယ္။ တစ္ရြာလံုး တံုးလံုး ပက္လက္ေတြ ျဖစ္ျပီး အကုန္ လဲက်တာပဲ။ ကြ်န္ေတာ္အိမ္ေပၚမွ ခုန္ဆင္းျပီး ကေလးေတြကို ဖက္ျပီးေျမေပၚမွာ ဝပ္ေနခဲ့ရတယ္။ ေျမၾကီးထဲက ျဗဳတ္ျဗဳတ္ ျဗဳတ္ျဗဳတ္နဲ႔ ျမည္ေနတာကို ၾကားတယ္''ဟု ေျပာၾကားသည္။လဲျပီးေမ့သြား

ထိုရြာမွအေမၾကီးအို ေဒၚသူေတာ္ (အသက္၆ဝ)သည္ ငလ်င္အလႈပ္တြင္ အိမ္ေပၚမွ ေအာက္သုိ႔ ဆင္းအေျပး လဲျပီး ေမ့သြားသည္မွာ ၁ဝမိနစ္ခန္႔ ၾကာသည္။ တစ္ပတ္ခန္႔ ၾကာသည္အထိ သူ၏စိတ္ထဲတြင္ ငလ်င္လႈပ္ေနတုန္းပဲ ဟု ထင္ကာ မူးမူးေနခဲ့သည္။ ထိုရြာမွ အသက္၇ဝအရြယ္ရိွ ဘၾကီးက နဂါးရံုဘုရားတြင္ ငလ်င္ လႈပ္သည္ႏွင့္ ႀကဳံျပီး ေမ့ေျမာေနခဲ့သည္။ အိမ္သုိ႔ ထမ္းပိုး ေခၚယူလာျပီး ရက္အတန္ၾကာ ေဆး ကုသခဲ့ရသည္။မဇီးကြက္စိန္

သီရိပစၥယာရြာမွ ကိုယ္ကာယဖံြ႔ထြားကာအရပ္ရွည္ျပီး တစ္ေႏ႔ ဆန္တစ္ျပည္ ခ်က္စားသည့္ မဇီးကြက္စိန္အား ေတြ႔ဆံုခဲ့ရာ ''ငလ်င္လႈပ္ေတာ့ ကြ်န္မအေမနဲ႔ ကြ်န္မ သားအမိ ႏွစ္ေယာက္ ဖက္ျပီး ေျမမွာဝပ္ေနတယ္။ ဘုရားကို အာရံု ျပဳၾကတယ္။ ေမတၲာပုိ႔ၾကတယ္။ အမွ်ေဝၾကတယ္။ သတၲဝါေတြ ဒီငလ်င္ေဘးၾကီးက လြတ္ပါေစလုိ႔ ဆုေတာင္းၾကပါတယ္''ဟု ေျပာၾကားသည္။ (ထိုစဥ္က မဇီးကြက္စိန္ ဖံြ႔ထြားမႈကို သတင္းစာမ်ားတြင္ အထူးအဆန္း သတင္းအျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ငလ်င္ျဖစ္ျပီး မၾကာမီ သူဆံုးသြားရွာသည္။)မီးပ်က္၊ ဖုန္းပ်က္

ထိုညက ပုဂံေညာင္ဦး တစ္ၿမဳိ႕လံုး လွ်ပ္စစ္မီးမ်ာ းျပတ္သြားသည္။ တယ္လီဖုန္းလိုင္းမ်ားကလည္း ျပတ္သြားသည္။ ေလယာဥ္ကြင္းရိွ တာဝါတိုင္မွာ ဆက္ သြယ္၍လည္း မရ။ ဟိုဘက္က ၿပဳိဦးမလား၊ ဒီဘက္က ၿပဳိဦးမလား ဆိုျပီး စိတ္ေျခာက္ျခားေနခဲ့ၾကသည္။ဥကၠာပံ်ျခင္း

ငလ်င္လႈပ္ျပီးေနာက္ ထူးျခားမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သိရသည္မွာ ငလ်င္လႈပ္ျပီးေနာက္ ေလတိုက္လာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ငလ်င္လႈပ္ျပီး ည ၈နာရီခဲြခန္႔ အခိ်န္တြင္ အေနာက္ေတာင္ေထာင့္ ဆီမွ ၾကယ္ၾကီးတစ္လံုး ေရြ႔လာကာ မာၾကဴရီ မီးေရာင္လိုလင္းထိန္ျပီး ေၾကြက်သြားေၾကာင္း၊ အလားတူစြာပင္ ေနာက္တစ္လံုးလည္း ေၾကြက်ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဥကၠာပံ်သည္ဟု လူၾကီးမ်ားက ေျပာၾကေၾကာင္း ရႊဆံေတာ္ေစတီတြင္ ထိန္းသိမ္းရန္ အေစာင့္တာဝန္ က်သည့္ မီးသတ္ တပ္ဖဲြ႔ဝင္မ်ားက ေျပာၾကားၾကသည္။
မိုးမခ မွ တဆင့္ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
 

0 comments: