ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး မွ ျပည္တြင္း Adsl အင္တာနက္လိုင္းမ်ားအား လြတ္လပ္ခြင့္ေပး

http://winkyi.googlecode.com/files/ADSL.jpg


ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ စာနယ္ဇင္းမ်ားအား ယခင္နဲ႔စာလွ်င္ အထူးလြတ္လပ္ခြင့္ျပဳလာပါတယ္။ စာနယ္ဇင္းဆရာမ်ားကလည္း လြတ္လပ္ခြင့္အေပၚ အခြင့္ေကာင္းယူ၍ တစ္ဘက္သတ္ ဘက္လိုက္ေဆာင္ရြက္တာမ်ဳိးကို မေဆာင္ရြက္အပ္ပါ။ အမိႏိုင္ငံေတာ္အား သစၥာေစာင့္သိဖို႔ တာ၀န္ရိွလာပါၿပီ..။ တိုင္းျပည္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ား၏ အက်ဳိးကိုသာ ၀ိုင္း၀န္းေဆာင္ရြက္ၾကရပါမည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ တိုးတက္ေရးအား ထာ၀ရ အေလးထားသြားၾကပါစို႔..။
(၂၆-၈-၂၀၁၁)ေန႔မွစ၍ ျမန္မာျပည္တြင္းမွ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးဌါန- Adsl လိုင္းမ်ားအား အသုံးျပဳသူတစ္ဦးခ်င္းအတြက္ ကိုယ္ပုိင္ IP နံပါတ္မ်ား ေပးလာပါသည္။ ယခင္က ပိတ္ထားခဲ့ေသာ ၀က္ဆိုဒ္တစ္ခ်ဳိ႔ကိုလည္း ဖြင့္ေပးလာေၾကာင္း ၾကားသိရပါ၏။
လြတ္လပ္စြာ ဖြင့္ေပးျခင္းအား မ်ားစြာ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ အသုံးျပဳသူမ်ားအားလည္း လြတ္လပ္စြာဖြင့္ေပးၿပီး မသိနားမလည္၍ မွားယြင္းစြာျဖင့္ အသုံးျပဳမိခဲ့ပါလွ်င္ သတိေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါသည္။ သတိေပးျခင္းအား တာ၀န္သိစြာျဖင့္ နားမေထာင္ၾကမွသာလွ်င္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကပါရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ ႀကိဳတင္၍ အထူးေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

 

0 comments: