`အပိုဆုေတြနဲ႔ မက္လုံးေပးၿပီး ေအာင္ဘာေလထီေစ်းေတြ ေစ်းႀကီးေနေတာ့မွာလား..?´`အပိုဆုေတြနဲ႔ မက္လုံးေပးၿပီး ေအာင္ဘာေလထီေစ်းေတြ ေစ်းႀကီးေနေတာ့မွာလား..?´
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ အစိုးရေအာင္ဘာေလထီကိစၥကို လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးကေမးျမန္းတာ ၾကားလိုက္ရ ပါတယ္။ ေအာင္ဘာေလထီတစ္ေစာင္ အစိုးရေစ်း(၂၀၀)က်ပ္မွ ထီတစ္ေစာင္(၃၅၀)က်ပ္အထိျဖစ္ေနလို႔ အမ်ားျပည္သူ မ်ားအတြက္ အစုိးရထုတ္ေစ်း(၂၀၀)က်ပ္နဲ႔ ထီထိုးႏိုင္ေအာင္မည္ကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ေပးမည္လဲ အဆို ေမးျမန္းခ်က္အား ၾကားလုိက္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးကေျဖၾကားရာမွာ ေအာင္ဘာေလထီစနစ္သည္ ေရာင္းရေငြ၏(၄၀%)ကို ႏိုင္ငံေတာ္မွႏုတ္ယူၿပီး က်န္(၆၀%)အား ဆုေငြမ်ားအျဖစ္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ၀င္ေငြ ရေငြမ်ားရဲ႕(၉၀%) မွာ အခြန္ဦးစီးဌာနမွရွာေဖႊေပးေနပါေၾကာင္း၊ ေအာင္ဘာေလထီဌာနမွ အမ်ားျပည္သူမ်ားအတြက္ လူတစ္ဦးလွ်င္(၂၀၀)က်ပ္ျဖင့္ ထီထိုးႏိုင္ေအာင္ လက္လီေရာင္းခ်ေပးေစလိုတာကို မျဖစ္ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ေအာင္ဘာေလ ထီဌာနမွ ယခင္ကေပးထားတဲ့အတိုင္း လက္ကားထုတ္ယူခြင့္ရသူ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုသာ ဆက္လက္ထုတ္ေပးေနပါ ေၾကာင္း၊ ေအာင္ဘာေလထီလက္မွတ္ မ်ားကို ထုတ္ယူသူကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာခြဲတမ္းအရ အျပတ္ထုတ္ ေပးျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မေရာင္းရတဲ့ လက္က်န္ထီလက္မွတ္မ်ားကို ေအာင္ဘာေလထီဌာနမွ ျပန္လည္ လက္မခံပါေၾကာင္း၊ ေအာင္ဘာေလထီဌာန အေနျဖင့္ တလလွ်င္ အကၡရာ(၂၄) လုံးထုတ္လွ်င္ ယင္းထီလက္မွတ္ မ်ားကို တစ္လခ်င္း အၿပီးအျပတ္ေရာင္းခ်ေပးထားပါ ေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ ထီလက္ကားထုတ္ယူေရာင္းခ်ေနေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနႏွင့္ က်န္ေနေသာထီလက္မွတ္မ်ားအားမရႈံးေစရေအာင္ ထီလက္မွတ္မက်န္ေစရေအာင္ အပိုဆုမ်ား ျဖင့္မက္လုံးေပးၿပီး ေရာင္းခ် ေပးေနရတာျဖစ္ပါေၾကာင္း စတဲ့ ေမးျမန္းေျဖၾကားခ်က္မ်ားကို ၾကားသိလိုက္ရပါတယ္။ (၈-၉-၂၀၁၁ ေန႔ ျပည္သူ့႔လႊတ္ေတာ္မွ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအား နားလည္သမွ်ကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပပါသည္။ ၈-၉-၂၀၁၁ ေန႔ထုတ္ေၾကးမုံ သတင္းစာ မိတၱဴေဖာ္ျပလိုက္ပါ၏။)
အထက္မွေျပာၾကားအၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔မွာ ယခု(၂၇၃)ႀကိမ္ေအာင္ဘာေလထီ အကၡရာ(၂၄)ေစာင္ပါ မဂၤလာစုံတြဲ ထီတစ္အုပ္လွ်င္ လက္ကား ေစ်းႏႈန္း(၆၇၀၀)က်ပ္မွ (၂၀၀)က်ပ္ေစ်းတက္သြား၍ မဂၤလာစုံတဲြ ထီတစ္အုပ္ေစ်းႏႈန္း (၆၉၀၀)က်ပ္သို႔ ေစ်းတက္သြားပါသည္။ လက္လီေစ်းကြက္တြင္ မဂၤလာစုံတြဲ တစ္အုပ္လွ်င္ (၇၅၀၀)က်ပ္ ေရာင္းခ်ရေၾကာင္း၊ ထီတစ္ေစာင္ ေစ်းကို(၃၇၅)က်ပ္ လက္လီေရာင္းခ်ေနရပါေၾကာင္း ထီကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေျပာၾကား၍ သိရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ထီေစ်းႀကီးေနရပါသလဲ လို႔ ကုန္သည္တစ္ဦးအား ေမးျမန္းၾကည့္ရာ.. `ကၽြန္ေတာ္တို႔လိုထီဆိုင္ရိွၿပီး ေအာင္ဘာေလထီဌာနမွ ထီခြဲတမ္းနည္းနည္းသာ ရသူကုိယ္စားလွယ္ေတြက အမွန္တကယ္ ထီမေရာင္းပဲ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ထီခြဲတမ္း၀ယ္ယူခြင့္ရရိွထားသူေတြဆီမွ တဆင့္၀ယ္ယူေရာင္းခ်ေနရလို႔ စရိတ္ေတြ တက္တက္သြားလို႔ ထီေစ်းႀကီးရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းကြက္မွာ လက္ကားေရာင္းလိုအားကနည္းၿပီး ၀ယ္လိုအားက မ်ားေနပါတယ္။ လက္ကား၀ယ္လိုအားမ်ားေနလို႔ ယခုလက္ရိွထုတ္ေနတဲ့ အကၡရာ(၂၄)လုံးကေန ေနာက္အကၡရာထပ္ တိုးထုတ္ရင္ေတာ့ ထီေစ်းက်သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အမွန္တကယ္ထီမေရာင္းပဲ ေအာင္ဘာေလထီခြဲတမ္းရသူ ပုဂၢိဳလ္တစ္ခ်ဳိ႕နဲ႔ ထီေလာကမွ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးတစ္ခ်ဳိ႕တို႔က ႏွစ္ဖြဲ႔ေပါင္းၿပီးထီေစ်းကြက္ကို နည္းမ်ဳိးစုံနဲ႔ ထိမ္းထားၾက တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္.။ အဲဒီ ထီခြဲတမ္းရသူပုဂၢိဳလ္မ်ားရဲ႕ ထီခြဲတမ္းပါမစ္ေတြကို ထီလက္ကားကုန္သည္ႀကီးတစ္ခ်ဳိ႕မွ ႏွစ္ျပတ္နဲ႔ အျမတ္ေပး၀ယ္ထားၿပီး ထီေစ်းကြက္ကို ထိမ္းထားၿပီး ကစားေနၾကတာလို႔ဆိုခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ.လူတစ္စုေကာင္းစားေရးအတြက္ ျပည္သူလူထုက အစိုးရထုတ္ ေအာင္ဘာေလထီကို ေစ်းႀကီးေပးၿပီးထိုးေနရတဲ့သေဘာပါဘဲခင္ဗ်....။´ ဟု ထီေရာင္းခ်ေနသူ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေျပာၾကားပါတယ္။
စာေရးသူစဥ္းစားမိတာကို ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူမ်ား ဆင္းရဲျခင္းလြတ္ကင္းေအာင္ ေလာင္းကစား တစ္လုံး၊ ႏွစ္လုံး၊ သုံးလုံးေတြ ကိုရေအာင္ထိမ္းသိမ္းထားႏိုင္ၾကၿပီး အစိုးရပုိင္ေအာင္ဘာေလထီဆိုင္ေတြၾကေတာ့ ဗလာမပါကံစမ္းမဲ (ေကာင္းေသာ၊ တန္ဘိုးႀကီးေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုျပၿပီး မဲလိပ္ထဲမွာမပါ) လွည့္ကြက္တစ္မ်ဳိးလုပ္ျခင္း။ သိန္း(၁၀၀၀)ေပါက္လွ်င္ အပိုဆုသိန္း(၅၀၀)၊ သိန္း(၆၀၀) နဲ႔ လိုက္အိတ္ကား(၂)စင္းေပးမယ္လို႔ မက္လုံးေတြေပးၿပီး ထီေစ်းေတြကို (၂၀၀) က်ပ္ကေန ႏွစ္ဆတိုးၿပီး (၄၀၀) က်ပ္အထိ ေစ်းတက္ၿပီးေရာင္းေနၾကျခင္းအား လက္ပိုက္ၾကည့္မေနသင့္ပါ။ ထီေရာင္းခ်ေနၾကေသာဆိုင္ႀကီးမ်ားမွ သူတို႔ခ်မ္းသာလို႔ သူတို႔ထီေရာင္းအားေကာင္း ေအာင္ အပုိဆုေတြကို ႀကိဳက္သလို၊နည္းမ်ဳိးစုံနဲ႔ အမ်ားျပည္သူေတြလက္ထဲကိုေရာက္ေအာင္ မွန္မွန္ကန္ကန္ေပးၾကပါ။ ေလာင္းကစားဥပေဒနဲ႔လည္း လြတ္ကင္းေစခ်င္ပါတယ္။ ေအာင္ဘာေလထီေစ်းႏႈန္းကိုလည္း သင့္ေလွ်ာ္တဲ့ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာမွ တားဆီး သတ္မွတ္ေပးသင့္ပါတယ္လို႔ အမ်ားအတြက္ တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

၀ိုင္းၾကည့္ေအာင္

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

 

0 comments: