`ေအာင္ဘာေလထီ (၂၇၄)ႀကိမ္ မွစ၍ အပိုဆု(မက္လုံး)မ်ားေပးျခင္အား ပိတ္ေသာ္လည္း ျပည္သူ ျပည္သားေတြမွာ မိေအးႏွစ္ခါနာ ထီဆိုင္ႀကီးမ်ားက ပိုၿပီး ခ်မ္းသာလာၾကမည္..`ေအာင္ဘာေလထီ (၂၇၄)ႀကိမ္ မွစ၍ အပိုဆု(မက္လုံး)မ်ားေပးျခင္အား ပိတ္လိုက္ေသာ္လည္း
ျပည္သူ ျပည္သားေတြမွာ မိေအးႏွစ္ခါနာၿပီး ထီဆိုင္ႀကီးမ်ားက ပိုၿပီး ခ်မ္းသာလာၾကမည္..။´

၂၉-၉-၂၀၁၁ ေန႔မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ထီေလာက ကုန္သည္ႀကီးမ်ား၊ ထီဆိုင္ႀကီးမ်ားကို ေအာင္ဘာေလဌာနမွ ေခၚယူေတြ႕ဆုံေၾကာင္းၾကားသိရပါတယ္။ ျမန္မာျပည္တြင္းထုတ္ ဂ်ာနယ္အေစာင္တိုင္းက ထီေစ်းေတြ (၂)ဆ၊(၃)ဆ တက္ေနေၾကာင္း။ အစိုးရထုတ္ေစ်း ထီတစ္ေစာင္(၂၀၀)က်ပ္။ ျပင္ပေစ်းေတြက ထီတစ္ေစာင္(၄၀၀) ၊(၅၀၀)၊(၆၀၀)က်ပ္ ထိ ေစ်းတက္ေရာင္းခ်ေနၾကေၾကာင္း။ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္မွာ ထီေစ်းႏႈန္းကိစၥ အေလးထားတင္ျပေသာ္လည္း ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးက (ေအာင္ဘာေလထီလက္မွတ္မ်ားအား လစဥ္ထုတ္ေ၀ထားေသာ အကၡရာ(၂၄)လုံးကို လကၠားပါမစ္ ထုတ္ခြင့္ရသူမ်ားထံ အျပတ္ထုတ္ေပးထား၍ က်န္ေသာ ထီလက္မွတ္မ်ားကို ေအာင္ဘာေလဌာနမွ ျပန္လည္လက္ခံျခင္း မရိွေၾကာင္း ၊ ဒါေၾကာင့္ ထီကုန္သည္၊ ထီဆိုင္ႀကီးမ်ားအေနနဲ႔ ထီမ်ားကုန္ေအာင္ အပိုဆုမ်ားအား မက္လုံးေပးၿပီး ေရာင္းခ်ေနပါေၾကာင္း ၊ေအာင္ဘာေလထီဌာနမွ လုပ္သားျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းထံ ထီတစ္ေစာင္(၂၀၀)က်ပ္ျဖင့္ လက္လီ ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ဖြင့္ခ်ေျပာၾကားသြားပါတယ္။) ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္မွ ေျပာၾကားခ်က္သတင္း ထြက္ၿပီး ေနာက္ရက္မ်ားမွာ ထီကုန္သည္၊ ထီဆိုင္မ်ားမွ ထီတစ္ေစာင္(၆၀၀) က်ပ္အထိ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔မေကြးၿမိဳ႕မွာ ေစ်းတက္သြားပါတယ္..။ အပိုဆုက သိန္းတစ္ေထာင္ဆုေပါက္ရင္ အပိုဆုသိန္း (၆၀၀) နဲ႔အတူ လိုက္အိပ္ကား(စက္မႈဇုံ) ကား(၂)စီးေပးမည္ ေႀကာ္ျငာပါတယ္။ အဲဒီကား(၂)စီးအား ၿမိဳ႕ထဲ၊ ရြာထဲမွာ တစ္ခမ္းတစ္နား ျပင္ဆင္ၿပီး အသံခ်ဲ႕စက္ႀကီးနဲ႔ေအာ္လို႔ ထီလက္မွတ္မ်ားကို တစ္အိမ္တက္ဆင္း၊ တစ္ဆိုင္၀င္တစ္ဆိုင္ထြက္၊ အေရာင္း၀န္ထမ္းမ်ားနဲ႔ လိုက္လံေရာင္းခ်ေနၾကပါတယ္။ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ ေလာင္းကစားကင္းစင္ေရး အထူးစီမံခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ္ လည္း အစိုးရထုတ္တဲ့ ေအာင္ဘာေလထီက ေလာင္းကစားဥပေဒကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းမ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး လုပ္ေဆာင္ ေနၾကပါတယ္။ အဲဒီအေၾကာင္းမ်ားကို ေမာ္နီတာဂ်ာနယ္မွာလည္း ေသာင္းညႊန္(ဖ်ာပုံ) ေရးသားလိုက္တဲ့( ေလာင္းကစား ဥပေဒကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း စီးပြားေရးလုပ္စားေန ေသာ ထီေလာက) ဟု အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစတဲ့ ေဆာင္းပါးနဲ႔ ဥပေဒ ပုဒ္မ၊ အပိုက္မ်ားကို စုံစုံလင္လင္ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဥပေဒ၏ အထက္တြင္ မည္သူမွ်မရိွေစရ ဟု ေႀကြးေႀကာ္လာေသာ အစိုးရသစ္မွာ စတုထၳ မ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့ စာနယ္ဇင္းေလာကမွ ေထာက္ျပခ်က္မ်ားအား သေဘာေပါက္သြားၿပီထင္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ၁-၁၀-၂၀၁၁ ေန႔စတင္ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ေသာ (၂၇၄)ႀကိမ္ ေအာင္ဘာေလထီမွ စတင္ၿပီး မည္သည့္အပိုဆိုမွ် မေပးရ။ မည္သည့္ကံစမ္းမဲမ်ားနဲ႔မွ မက္လုံးမေပးရ ဟု သက္ဆိုင္ရာဌာနမွ ထီကုန္သည္ႀကီးမ်ားနဲ႔ ထီဆိုင္ႀကီးမ်ားအား ေခၚယူေဆြးေႏြးေျပာဆိုၾကေၾကာင္း သတင္းရရိွပါတယ္။
ေအာင္ဘာေလထီေစ်းႏႈန္မွာ အစိုးရထုတ္ေစ်း ထီတစ္ေဆာင္(၂၀၀)က်ပ္အား ထီဆိုင္ႀကီးမ်ားမွ ေရာင္းေစ်း ထီတစ္ေစာင္လွ်င္ (ေဖာက္သည္) လကၠားေစ်း(၂၃၀)၊ (၂၅၀) က်ပ္ ေရာင္းခ်ၾကရန္ တစ္ဆိုင္နဲ႔တစ္ဆိုင္ အၿပိဳင္အဆိုင္ေစ်းဖြင့္ရန္ စီစဥ္ေနၾကေၾကာင္း၊ ၾကားသိရပါတယ္။ အပိုဆုမေပးရဆိုေသာ္လည္း ထီလက္မွတ္ အေရအတြက္အလိုက္ ေမတၱာလက္ေဆာင္မ်ားကို ပူးတြဲေပးၿပီး ေရာင္းခ်ၾကရန္ စီစဥ္ေနၾကေၾကာင္းၾကားသိရပါတယ္။ နာမည္ႀကီထီဆိုင္ႀကီးမ်ားမွာ သူ႔ထက္သူ လူစြမ္းေကာင္းလုပ္ၿပီး ေမတၱာလက္ေဆာင္မ်ားအား ေပးေဆာင္ၾကမည္ဟု ၾကားသိေနရပါတယ္။ ေအာင္ဘာေလထီ(၁၇၄)ႀကိမ္ (၅-၁၀-၂၀၁၁)ေန႔(ေစ်းႏႈန္း)မွာ နယ္ေတြကၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွ ထီဆိုင္မ်ား ကေတာ့ လက္လီေရာင္းေစ်း ထီတစ္ေစာင္(၃၀၀) က်ပ္ ေရာင္းခ်ေနပါတယ္။ ဖုန္းဆက္ၾကည့္ေတာ့လည္း ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတြမွာလည္းလက္လီေစ်းႏႈန္း ထီတစ္ေစာင္(၃၀၀) က်ပ္ေရာင္းခ်ေနေၾကာင္းၾကားသိရပါတယ္။

``အပိုဆု မေပးရေတာ့ ထီဆိုင္သူေဌးႀကီးေတြက ပိုၿပီးႀကိဳက္သြားၾကတာေပါ့ဗ်ာ..။ ထီတစ္ေစာင္လကၠားေစ်းႏႈန္း ေငြ(၅၀ိ)၊ ေလာက္သာေလွ်ာ့ေရာင္းခ်ရေတာ့ သူတို႔အတြက္ တြက္ေခ်ပိုကုိက္တာေပါ့။ ယခင္က(အစိုးရအဆက္ဆက္) လက္ထက္က ေအာင္ဘာေလထီစာအုပ္ လကၠားထုတ္ယူခြင့္ရသူ (အခြင့္ထူးခံ) လူႀကီးမင္းမ်ားထံမွ (ပါမစ္လက္မွတ္မ်ားကို) ယခုထီဆိုင္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားက တစ္ခ်ဳိ္႕လည္း လျပတ္ နဲ႔ ႏွစ္ျပတ္နဲ႔ တစ္ခ်ဳိ႕လည္း တစ္သက္တာ အျမတ္တြက္ၿပီး (အျပတ္) ေပး၀ယ္ထားၾကရတာပါ..။ အခြန္ၿမိဳ႕နယ္မွဴးတစ္ခ်ဳိ႕ဆို (သူ႔ ေဆြမ်ဳိးတစ္ဦးနာမည္ခံၿပီး) လစဥ္ထီစာအုပ္ အနည္းဆုံး အုပ္(၅၀၀)ေလာက္ေတာင္ ခြဲတမ္းအျပတ္ယူထားၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ ထီကုန္သည္ေတြဆီကို လျပတ္နဲ႔ ေရာင္းစားၾကတယ္။ အခြန္ရုံးသို႔ ထီစာအုပ္သြားထုတ္ယူသူေတြကိုလည္း ထီစာအုပ္တစ္အုပ္(၁၀)က်ပ္ မွ (၃၀)က်ပ္အထိ ေဒသအလိုက္၊ ဂဏန္းေကာင္းတာအလိုက္ အပိုေၾကးေပးရေသးတယ္ဆိုပဲ။ ဒီေတာ့ ထီေလာက ထီကုန္သည္ႀကီးမ်ား ဟာ သူတို႔ေက်းဇူးရွင္ႀကီးေတြျဖစ္ေနေတာ့ ထီဆိုင္ႀကီးမ်ားကို နည္းမ်ဳိးစုံနဲ႔ ကာဘာေပးထားၾကမွာေပါ့ေလ..။ယခုေတာ့ လုပ္သားျပည္သူေတြ မိေအးႏွစ္ခါတာပါဘဲ။ ယခင္ထီေစ်းကလက္လီ(၃၅၀)/(၄၀၀)က်ပ္။ ထီတစ္ေစာင္(၅၀)/(၁၀၀)က်ပ္ သာ ေစ်းခ်ၿပီး ယခုထီေစ်းကတစ္ေစာင္(၃၀၀)က်ပ္ အပိုဆုမပါ..ျပည္သူေတြကေတာ့ဘာမွမထူးဘဲ ေသၿပီဆရာ။´´ဟု နယ္က ထီလက္လီ ၀ယ္ယူေရာင္းခ်ေနသူတစ္ဦးမွ ေျပာၾကားသိရိွခဲ့ပါတယ္…။

ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္
 

0 comments: