``ေယာေခ်ာင္းေရႀကီး၍ ေမ်ာေလသမွ် ေဘးသင့္ဒုကၡျပည္သူေတြ ေနစရာအိမ္မ်ား(အျမန္)လိုအပ္ေန´´

``ေယာေခ်ာင္းေရႀကီး၍ ေမ်ာေလသမွ် ေဘးသင့္ဒုကၡျပည္သူေတြ ေနစရာအိမ္မ်ား(အျမန္)လိုအပ္ေန´´

စာေရးသူသည္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္ ေယာေခ်ာင္းေရေဘးသင့္ဒုကၡက်ခံရေသာ ေက်းရြာမ်ားမွ အေ၀းဆုံးရြာမ်ားသို႔ (၃)ႀကိမ္ သတင္းယူရန္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ (၂၆-၁၀-၂၀၁၁) ေန႔က ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ မေကြးၿမိဳ႕ ဂရုဏာရွင္မ်ား နာေရးကူညီမႈအသင္းဦးေဆာင္၍ ပါရမီရွင္(စုံနံ႕သာၿမိဳင္)ပရဟိတ လူငယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေရေဘးသင့္ဒုကၡသည္မ်ား ထံသုို႕ ကူညီလွဴဒါန္းရန္ လိုက္ပါသြားခဲ့ပါသည္။ သြားေရာက္ခဲ့ေသာရြာမ်ားမွာ အလိုေတာ္ေပါက္ဘုရားတည္ရိွေသာ ရြာမ(ေျမာက္)ရြာ၊ ကယ္ဆယ္ေရး စခမ္းတည္ရိွေသာ ရြာမ(ေတာင္)ရြာ တြင္ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ (၅)ရြာအုပ္စု အလွဴခံဌာနမ်ားသို႔ ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

မေကြးၿမိဳ႕ ဂရုဏာရွင္မ်ား နာေရးကူညီမႈအသင္းမွ ေငြသား(၁၅၂၈၇၀၀)က်ပ္ ႏွင့္အ၀တ္အထည္၊ ဆန္အိတ္၊ အုိးခြက္ပစၥည္းမ်ား တန္ဘိုးေငြ သိန္း(၂၀)ခန္႔၊ စုစုေပါင္းေငြ(၃၅)သိန္းေက်ာ္ လွဴဒါန္္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရိွရပါသည္။ ပါရမီရွင္(စုံနံ႕သာၿမိဳင္) ပရဟိတလူငယ္အဖြဲ႔မွ ေငြက်ပ္သိန္း(၃၅)ေက်ာ္တန္ဘိုးရိွ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ား၊ ႏွစ္ဖြဲ႔ေပါင္း တန္ဘိုးေငြသိန္း(၇၀) ေက်ာ္ဘိုးရိွ ဆန္အိန္မ်ား ႏွင့္ အိုးခြက္ ပုဂံ၊ အ၀တ္အထည္မ်ား၊ နာမက်န္းျဖစ္သူမ်ားအတြက္ ေဆး၀ါးမ်ား ပါလာၾကပါသည္။ ယင္းပစၥည္းမ်ားအား ဒိုင္နာကားႀကီး(၂)စီး၊ လိုက္အိပ္ကား(၃)စီး၊ ဟိုက္လပ္ကား(၁)စီး၊ ကားငယ္(၄)စီးတို႔ျဖင့္ သယ္ေဆာင္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကပါသည္။

၂၈-၁၀-၂၀၁၁ မွ ၂၉-၁၀-၂၀၁၁ ေန႔မ်ားတြင္ (ဒုတိယ)အႀကိမ္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕ခရိုင္ ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္းမွ ေရေဘးသင့္ဒုကၡေရာက္ေနေသာရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ သတင္းရယူခဲ့ပါသည္။ မေကြးၿမိဳ႕ ဂရုဏာရွင္မ်ား နာေရးကူညီမႈ အသင္းႏွင့္ ပါရမီရွင္(စုံနံ႔သာၿမိဳင္) ပရဟိတလူငယ္မ်ား တို႔ ႏွစ္ဖြဲ႕စုေပါင္းသြားေရာက္လွဴဒါန္းၾကပါသည္။ မေကြးၿမိဳ႕ ဂရုဏာရွင္မ်ားအသင္းမွ ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း(၁၂၀)ေက်ာ္ ႏွင့္ ပါရမီရွင္ ပရဟိတလူငယ္အဖြဲ႕မွ (၁၅)သိန္းတန္ဘိုးရိွ ပစၥည္းမ်ား စုစုေပါင္းေငြက်ပ္သိန္း(၁၃၅) တန္ဘိုးရိွ ေငြသားႏွင့္ လွဴရန္ပစၥည္းမ်ားလွဴဒါန္းေၾကာင္း ျမင္ေတြ႕ရပါသည္။ ယင္းႏွစ္ဖြဲ႕အား ကားႀကီး၊ ကားငယ္(၈)စီးျဖင့္ ဆရာေတာ္ဦးသာသန၊ ဆရာေတာ္ ဦးကု႑လ၊ ဆရာေတာ္ဦးသုႏၵရ တို႔ဦးေဆာင္၍ ဂရုဏာရွင္မ်ားနာေရးကူညီမူ အသင္းသား/အသင္းသူမ်ား၊ ဆရာ၀န္၊ဆရာမမ်ား ႏွင့္ ပါရမီရွင္ ပရဟိတအဖြဲ႔၀င္မ်ား စုစုေပါင္း(၅၆)ေယာက္တို႔ လိုက္ပါကူညီေဆာင္ရြက္ လွဴဒါန္းၾကပါသည္။ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ေရေဘးသင့္ရြာမ်ားမွာ ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သီးေခ်ာက္ေက်းရြာ၊ ကမ္းပါးျဖဴေက်းရြာ၊ ေညာင္၀န္ေပါက္ေက်းရြာ၊ ရွခြႀကီးေက်းရြာ၊ ရွခြေလးေက်းရြာ၊ ကၽြန္ေတာေက်းရြာ၊ စံဖဲေက်းရြာ၊ ေရျပာေက်းရြာ၊ႏွင့္ သံပုရာအိုင့္ေက်းရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္လွဴဒါန္းႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ အထူးအစီအစဥ္အလွဴမွာ ကမ္းပါးျဖဴေက်းရြာ တြင္ နာမက်န္းျဖစ္ေနသူ လူနာေပါင္း(၂၀)ဦး ႏွင့္ ေညာင္၀ိုင္းေပါက္ေက်းရြာတြင္ လူနာေပါင္း(၂၁၇)ဦး၊ ခြဲစိတ္လူနာ(၂)ဦး၊ တို႔အား ေဆး၀ါးကုုသ၍ ေဆးမ်ားေပးေ၀လွဴဒါန္းႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။

၂၀၁၁၊ ႏို၀င္ဘာ(၅-၆-၇)ရက္ ေန႔မ်ားတြင္ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ေယာေခ်ာင္းေဘးမွ ေရေဘးသင့္ရြာမ်ားသို႔ တတိယ အႀကိမ္ သြားေရာက္သတင္းရယူႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕ မွ အလွဴရွင္ ဦးခ်ဳိ+ ေဒၚမိုးမိုးၾကည္ တို႔မိသားစု၏ ထမင္းေကၽြးေသာ စတုဒိသာထမင္းေကၽြးအလွဴႀကီး အား သူငယ္ခ်င္းအေယာက္(၃၀)ေက်ာ္တို႔မွ လိုက္ပါၿပီး လုပ္အားေပးကူညီၾကပါသည္။ တစ္ရြာ၀င္ တစ္ရြာထြက္သြားေရာက္ၿပီး တစ္ရြာလွ်င္တစ္ရက္ႏႈန္းျဖင့္ ထမင္း၊ဟင္းအစုံျဖင့္ နံက္စာ၊ ေန႔လယ္စာ၊ ညစာထမင္း မ်ားအား ကုိယ္တိုင္ခ်က္ျပဳတ္လွဴးဒါန္း ေကၽြးေမြးေသာ(တစ္ရြာလုံး မီးခိုးတိတ္) စတုဒိသာ အလွဴႀကီးျဖစ္ပါသည္။ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ရြာမ်ားမွာ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္မွ ဘဲက်ေက်းရြာ၊ ဆားေလာက္အေရွ႕ရြာ၊ ဆားေလာက္အေနာက္ရြာ၊ သံပုရာၿခံရြာမ်ားသို႔ (၃)ရက္ သြားေရာက္ေနထို္င္လုပ္ကုိင္ လွဴဒါန္းႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ တရုပ္ျဖစ္ေဖာကား တစ္စီး၊ ဂ်စ္ကားတစ္စီး၊ ဆတ္ကားတစ္စီး၊ စုစုေပါင္းကား(၃)စီး ျဖင့္ ဆန္အိတ္မ်ား၊ ဟင္းခ်က္စရာမ်ား၊ ခ်က္ျပဳပ္ရန္အိုးႀကီးမ်ား၊ တည္ခင္းဧည့္ခံ ေကၽြးေမြးရန္ ဆလုံ၊ ပုဂံ၊ ဇြန္မ်ဳိးစုံအေသးအဖြဲမွ အစ တင္ေဆာင္ ယူလာခဲ့ၾကပါသည္။ တစ္ရြာလုံးရိွ ရဟန္း သံဃာ၊ လူႀကီး၊ လူလတ္၊ ကေလး လူငယ္မ်ားအား အရုပ္အလတ္ အျမတ္မေရြး စတုဒိတာအလွဴႀကီးေပးလွဴေနတာကို ျမင္ရ၍ စာေရးသူမွာ ၾကက္သီးေမြးညင္းထၿပီး ၀မ္းသာပီတိ ျဖစ္ခဲ့ရ၏။ စုစုေပါင္းေငြသိန္း(၁၀၀)ခန္႔ အကုန္ခံ၍ လွဴဒါန္းေၾကာင္းသိရိွရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရေေဘးသင့္ဒုကၡေၾကာင့္ ထမင္းလာေရာက္၍ စားၾကေသာ ပရိသတ္အခ်ဳိ႕အား ရင္တြင္းခံခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

ေမး။ အဘနာမည္နဲ႔ အသက္ သိပါရေစ..။ ဒီစတုဒိသာထမင္းစားရတဲ့ပီတိ ကိုလည္းသိပါရေစခင္ဗ်ာ..။ ယခုလို ေရေဘးသင့္ဒုကၡေရာက္ေနရတဲ့အတြက္ ဘယ္လိုခံစားရပါသလဲ။ အဘတို႔ရြာမွာ လူအေသအေပ်ာက္ရိွလား။ အဘရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကိုလညး္ေျပာၾကားေပးပါခင္ဗ်ာ..။

ေျဖ။ ။ အဘနာမည္က ဦးေက်ာ္ေအးပါ။ အသက္ကေတာ့(၇၉)ႏွစ္ပါကြယ္။ ယခုလို ဒုကၡေရာက္လို႔ ငတ္မြတ္ေနတုန္း လာေရာက္ေကၽြးေမြးတာ အတိုင္ထက္အလြန္ ၀မ္းသာပါတယ္။ အဘတို႔ ဆားေလာက္ အေနာက္ရြာက အိမ္ေျခ(၇၅)လုံးရိွတာပါ။ အိမ္(၇၀)လုံးေရထဲပါသြားတယ္။ က်န္တဲ့အိမ္(၅)လုံးကလည္း အိမ္တိုင္ေတြပဲ က်န္ပါတယ္ကြယ္။ အဘတို႔ရြာက လူ(၄)ေယာက္ေသဆုံးသြားပါတယ္။ စိတ္မေကာင္းစရာပါ။ အဘတို႔ ရြာ ကုိ ကုန္းျမင့္အထက္သုိ႔ ေျပာင္းေပးေစလိုပါတယ္။ ယခုေရႏွစ္တဲ့ေနရာကုိေတာ့ မေနရဲေတာ့ပါဘူးကြယ္။ အဘတို႔ ရြာကုိ ေယာေခ်ာင္က်ၿပီးစ ေရေဘးသင့္တုန္းကေတာ့ လမ္းေတြက လွည္းေတာင္မသြားႏုိင္ပါဘူး။ ယခုေတာ့ တပ္မေတာ္သားေတြရယ္၊ ရြာသူရြာသားေတြရယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာအဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ဘိုဒိုဇာ ေျမထိုးစက္ႀကီးေတြနဲ႔ လမ္းေတြကို ျပင္လိုက္တယ္။ ကားလမ္းေပါက္သြားပါတယ္။ ယခင္က ကားေမာင္းလို႔မရတဲ့လမ္းေတြပါ။ ဒါေၾကာင့္ ယခုလို အလွဴရွင္ေတြ ေန႔တိုင္းေလာက္ လာေရာက္လွဴဒါန္းႏို္င္ၾကတာေပါ့။ အင္း.. စားစရာဆန္ကေတာ့ တစ္အိမ္ေထာင္မွာ (၂)လစာ၊(၃)လစာေလာက္ ဖူလုံေနၾကပါၿပီ..။ အ၀တ္အထည္ ဆိုရင္ ေစာင္၊ ျခင္ေထာင္ကစ ျပည့္စုံေနပါၿပီ.။ စားအုိး စားခြက္ဆိုရင္ ဘတို႔ မျမင္ဘူးတာေတြကို သုံးေနရပါၿပီ..။ ယခုေလာေလာဆယ္ ေဆာင္းတြင္းမွာ ေနစရာအိမ္ကေလးေတြ အေရးတစ္ႀကီးလိုအပ္ေနၾကပါတယ္။ ဟု အဘဦးေက်ာ္ေအး မွ ေျပာၾကားပါသည္။ ဘဲက်ေက်းရြာမ်ားမွ ေက်ာင္းဆရာ ပင္စင္စား ဦးခင္ေမာင္သန္းအား ေမးျမန္းခဲ့့ပါသည္။ စားစရာျပည့္စုံ၍ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးမည္ဆိုတဲ့ အိမ္ကေလးေတြကို အျမန္ေဆာက္လုပ္ေပးေစလိုပါေၾကာင္း ေျဖဆိုပါ၏။ ဆားေလာက္ အေနာက္ရြာမွ ေဒၚကုလားမ (မိသားစု ၁၁ ဦးရိွသူ) အားလည္း ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ မိသားစုစာရင္းအေရအတြက္ အတိုင္း ဆန္မ်ားေပး၍ ဆန္အိတ္( ၁၀)အိတ္ခန္႔ စားစရာ ျပည့္စုံေနၾကာင္း။ မိသားစု(၁၁)ေယာက္ႀကီးျဖစ္ေန၍ အျခားရြာတြင္ ေမြးခ်င္းေတာ္စပ္သူအိမ္မွာ ေနရတာ သိပ္ၿပီး အားနာေနရပါေၾကာင္း၊ ေဒၚကုလားမ၏ ခင္ပြန္းမွာလည္း အျခားနယ္ေ၀းေဒသၿမိဳ႕တြင္ ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါ၏။ ဒါေၾကာင့္ ေနစရာအိမ္ကသာ အေရးတႀကီး အျမန္လိုအပ္ေနပါေၾကာင္း၊ ေဒၚကုလားမ မွ ေျပာဆိုသြားပါသည္။

(မွတ္ခ်က္။ မိသားစု(၁၁)ဦးရိွေသာ(မယ္တစ္ရြာ ေမာင္တစ္ၿမိဳ႕ေန) ေဒၚကုလားမ၏ မိသားစုအား ယခုေဆာက္ေပးမည့္ တန္ဘိုးနည္းအိမ္ကေလးမ်ားမွ အိမ္(၂)လုံးကို ေဆာက္လုပ္၍ ခြဲတမ္းေပးသင့္ပါေၾကာင္း လာေရာက္လွဴဒါန္းၾကေသာ အဖြဲ႔သားမ်ားမွ ရယ္ေမာစြာျဖင့္ ေျပာဆိုေနၾကသံမ်ားအား ၾကားသိ၍ သတင္းရရိွခဲ့ပါသည္။)
 

0 comments: