ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္ ျမန္မာျပည္ ခရီးစဥ္ သတင္းဓာတ္ပုံမ်ား

၃၀-၁၁-၂၀၁၁ ေန႔မွ ၂-၁၂-၂၀၁၁ ေန႔အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ႏွစ္ေပါင္း(၅၀) ေက်ာ္အတြင္း ထူးျခား၍ သမိုင္းတြင္မည့္ ဓာတ္ပုံမ်ားျဖစ္ပါသည္။

အျခား သတင္းဌာန ႏွင့္ ၀က္ဆိုဒ္မ်ားမွ ဓာတ္ပုံမ်ားအား တဆင့္ကူးယူေဖာ္ျပ မွတ္တမ္းတင္ပါသည္။

ဓာတ္ပုံ အခ်ဳိ႕တြင္ နာမည္မ်ားပါေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ဓာတ္ပုံမ်ားတြင္ မူလပုိင္ရွင္မ်ား၏ နာမည္မ်ား မပါရိွျခင္းအား အထူူးခြင့္လြတ္ပါရန္ ေလးစားစြာပန္ၾကား ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။

က်န္ရိွေနေသးေသာ ဓာတ္ပုံမ်ားအားလည္း ဆက္လက္ တင္ျပေပးပါမည္။


 

0 comments: