` (၁၆)ကုတင္ဆန္႔ တိုက္နယ္ေဆးရုံ ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ အလွဴရွင္မ်ားလိုအပ္ေနပါသည္´

` (၁၆)ကုတင္ဆန္႔ တိုက္နယ္ေဆးရုံ ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ အလွဴရွင္မ်ားလိုအပ္ေနပါသည္´

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးခရိုင္၊ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆူးေတာေက်းရြာ တြင္ (၁၆)ကုတင္ဆန္႔ တိုက္နယ္ေဆးရုံ ေဆာက္လုပ္ေနပါသည္။ ယင္း ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမပဒုံေက်းရြာအုပ္စု၊ ဆူးေတာေက်းရြာ သည္ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕မွ (၁၇)မိုင္ခန္႔ ကြာေ၀း၍ အေရးေပၚက်န္းမာေရး ကိစၥျဖစ္ေပၚလာခဲ့လွ်င္ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕ေဆးရုံ ႏွင့္ စေလၿမိဳ႕ တိုက္နယ္ ေဆးရုံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ ေဆးကုသမႈ ခံယူၾကရပါသည္။ ၿမိဳ႕သို႔ သြားလာရန္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲေသာ ေက်းရြာအုပ္စုျဖစ္ပါသည္။ ပိုးထိေသာ(ေျမြကိုက္) အခ်ဳိ႕လူနာမ်ားမွာ အခ်ိန္မမွီ၍ အသက္ဆုံးရႈံးခဲ့ၾကရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းေဒသမွ ေက်းရြာေနလူထု ဦးေရ (၃၀၀၀၀)ခန္႔မွာ က်န္းမာေရးအတြက္ တိုက္နယ္ေဆးရုံတစ္ရုံ လိုအပ္ေနပါ၏။ ဆူးေတာေက်းရြာ ႏွင့္ ရြာနီးခ်ဴပ္စပ္(၁၇) ရြာမ်ား စုေပါင္းၿပီး ကုိယ္ထူ ကုိယ္ထ တိုက္နယ္ေဆးရုံေဆာက္လုပ္လွ်က္ရိွပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္မွ သစ္ တန္(၃၈) တန္သာ ၀ယ္ယူခြင့္ျပဳ၍ ပံ႔ပိုးကူညီေပးခဲ့ပါ၏။ ဆူးေတာေက်းရြာ (၁၆)ကုတင္ဆန္႔ တိုက္နယ္ေဆးရုံဖြင့္လွစ္ခြင့္ကုိ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန မွ (၂၀၁၁ ခုႏွစ္)တြင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ခ်ေပးၿပီး ျဖစ္ပါသည္။(၁-၅-၂၀၁၁) ေန႔မွစ၍ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ပါသည္။

ဆူးေတာေက်းရြာ (၁၆ ကုတင္)ဆန္႔ တိုက္နယ္ေဆးရုံ စီမံကိန္းမွာ ပင္မေဆးရုံအေဆာက္အဦး အတြက္ ကုန္က်ေငြမွာ သိန္းေပါင္း(၇၃၉)သိန္းကုန္က်ပါမည္။ ျပင္ပ အေဆာက္အဦးမ်ား၊ ၀န္ထမ္းအိမ္ယာမ်ား၊ မီးစက္၊ ေရစက္၊ ေရေလွာင္ကန္ တို႔ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ အပါအ၀င္ စုစုေပါင္းေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္း(၁၅၀၀)ေက်ာ္ခန္႔ ကုန္က်ပါမည္။ ယခု ပင္မေဆးရုံအေဆာက္အဦးႀကီးမွာ (၇၀%) ခန္႔ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ ပါသည္။ ကုိယ္ထူ ကုိယ္ထစုေပါင္း လွဴဒါန္းေငြမ်ား ႏွင့္ မေလာက္မငျဖစ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအား ေခတၱရပ္ဆိုင္းေနရပါသည္။ သို႔ပါ၍ ယင္း တုိက္နယ္ေဆးရုံႀကီး ပင္မေဆာင္အား ဆက္လက္၍ ေဆာက္လုပ္ရန္္အတြက္ ကုန္က်ေငြ သိန္း(၃၀၀) ခန္႔ကို အေရးတစ္ႀကီး လိုအပ္လွ်က္ ရိွေနပါသည္။ သို႔ပါ၍ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ NGO အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက ေဖာင္ဒေရးရွင္းမ်ား၊ နာေရးကူညီမႈ ပရဟိတအသင္းမ်ား၊ လူငယ္ပရဟိတ အဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းအလွဴရွင္မ်ား အား ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ ေအာက္ပါ စာရင္းအတိုင္း ကုန္က်မည့္ေငြမ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ လွဴဒါန္းလိုသူမ်ား အေနႏွင့္ တစ္ေဆာင္ျခင္း၊ တစ္ခန္းျခင္း ကုန္က်ေငြမ်ားအား လွဴဒါန္ႏိုင္ၾကပါသည္။ အလွဴရွင္မ်ားကုိ မိမိတို႔ လွဴဒါန္းထားေသာ အေဆာင္၊ အခန္းမ်ားတြင္ မွတ္တမ္းတင္၍ နာမည္ ကဗ်ည္းမ်ားထိုးေပးထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(၁) တိုက္နယ္ေဆးရုံ ပင္မေဆာင္ႀကီးအတြက္ ကုန္က်မည့္ေငြပမာဏ = ေငြက်ပ္သိန္္း (၇၃၉) သိန္း။ ( ၇၀% ၿပီး)။
(၂) ခြဲစိပ္ခန္း = ေငြက်ပ္သိန္း (၈၅) သိန္း။
(၃) သားဖြားခန္း = (၂၀) သိန္း။
(၄) သားဖြာေဆာင္လူနာခန္း= (၂၀)သိန္း။
(၅) သူနာျပဳခန္း(၂)ခန္း = (၂၀)သိန္း။
(၆) စတိုခန္း(၃)ခန္္း = (၃၀) သိန္း။
(၇) အမ်ဳိးသမီးလူနာ(၈)ခန္းတြဲ = (၈၅) သိန္း။
(၈) ရုံးခန္း = (၁၅၀) သိန္း။
(၉) ေဆးသိုေလွာင္စတို(ပ) = (၁၀) သိန္း။
(၁၀) ေဆးစတိုခန္း(ဒု) = (၂၀) သိန္း။
(၁၁) စတိုခန္း (တ) =(၁၀) သိန္း။
(၁၂) ဓာတ္မွန္ခန္း = (၂၀) သိန္း။
(၁၃) ဆင္၀င္ေဆာင္ = (၅၀) သိန္း။
(၁၄) အမ်ဳိးသားေဆာင္(၈)ခန္းတြဲ = (၈၅) သိန္း။
(၁၅) ရင္ခြဲရုံ = (၂၄) သိန္း။
(၁၆) ဆရာ၀န္ေနအိမ္ = (၅၅ သိန္း ၅ ေသာင္း)။
(၁၇) (၇)ခန္းတြဲ ၀န္ထမ္းအိမ္ယာ = (၁၆၆ သိန္း ၅ ေသာင္း)။
(၁၈) (၈)ခန္းတြဲ ၀န္ထမ္းအိမ္ယာ = (၂၀၄ သိန္း ၃ ေသာင္း)။
(၁၉) မီးစက္(၁)လုံး = (၃၀) သိန္း။
(၂၀) ေရစင္ ေရစက္ = (၅၀) သိန္း။
(၂၁) က်မ္းမာေရး ဌာန အေဆာင္ = (၅၉) သိန္း။
(၂၂) မိုးေရေလွာင္ကန္ = (၃၀) သိန္း။
အထက္ပါ ကုန္က်မည့္ေငြစာရင္းမ်ားအား (၁၆)ကုတင္ဆန္္႔ တိုက္နယ္ေဆးရုံ ေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္မတီ၊ ဆူးေတာေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံမွ သတင္းရယူခဲ့ပါသည္။ အထက္ပါစာရင္းအတိုင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လွဴဒါန္းလိုသူ အလွဴရွင္မ်ားသည္ မေကြးခရိုင္၊ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ ဆူးေတာေက်းရြာ (၁၆)ကုတင္ဆန္႔ တိုက္နယ္ေဆးရုံေကာ္မတီ ႏွင့္ စာေရးသူမွ တဆင့္ တုိက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ေပးပါမည္။

ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္
မေကြးၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၆၃-၂၅၁၉၇
uwinkyi123@gmail.com
 

0 comments: