ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ကုိ ေက်ာင္းတုိက္မွတစ္လအတြင္း ထြက္ခြာရန္ တုိင္းသံဃာ့နာယကအဖြဲ႕ကဆုံးျဖတ္ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ကုိ ေက်ာင္းတုိက္မွတစ္လအတြင္း ထြက္ခြာရန္ တုိင္းသံဃာ့နာယကအဖြဲ႕ကဆုံးျဖတ္
by 7Day News Journal on Thursday, January 19, 2012 at 3:31am
ရန္ကုန္ - ဇန္န၀ါရီ ၁၉
ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ကုိ သာဓုေက်ာင္းတုိက္မွ တစ္လအတြင္းထြက္ခြာေပးရန္ တုိင္းသံဃာ့နာယကအဖြဲ႕ကယေန႕မြန္းလြဲ ၂နာရီခြဲတြင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ႕ေၾကာင္း 7 Day News သတင္းေထာက္ကသတင္းေပးပုိ႕သည္။
ဇန္န၀ါရီ ၁၉ရက္မွ ေဖဖ၀ါရီ ၁၉ရက္အတြင္း ေက်ာင္းတုိက္မွထြက္ခြာေပးရန္ႏွင့္ေက်ာင္းမွ မထြက္ခြာမီ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနထုိင္သြားရန္လည္း နာယကအဖြဲ႕ကမိန္႕ၾကားခဲ႕သည္။
ထုိဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ တုိင္းသံဃာ့နာယကအဖြဲ႕ဥကဌဆရာေတာ္ႏွင့္ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ဆရာေတာ္ မ်ားစုစုေပါင္း သံဃာေတာ္၁၀ပါးက ယေန႕အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ကာဆုံးျဖတ္ခဲ႕ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိအစည္းအေ၀းသုိ႕ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕မွလူမႈ႕ေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ တုိင္းသာသနာေရးမွဴးတုိ႕တက္ေရာက္ခဲ႕ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

http://8888newgenerations.blogspot.com/ မွေဖာ္ျပပါသည္။
 

0 comments: