`မေကြးၿမိဳ႕နယ္ NLD နာယက ဦးေအာင္စုိး( ၁၉၉၀ ခု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္) ျဖင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္း။´`မေကြးၿမိဳ႕နယ္ NLD နာယက ဦးေအာင္စုိး( ၁၉၉၀ ခု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္) ျဖင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္း။´

မေကြး။ ဇႏၷ၀ါရီလ(၂၀)ရက္။

၂၀၁၂၊ ဇႏၷ၀ါရီလ(၂၀)ရက္၊ ေန႔လယ္(၂)နာရီခန္႔အခ်ိန္၊ မေကြးၿမဳိ႕၊ မဲထီလမ္း၊ ျမင္သာရပ္ကြက္၊အမွတ္(၂၃၂) ရိွ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီရုံးသို႔ သြားေရာက္သတင္းယူခဲ့ပါတယ္။ ယခင္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရ အေရြးခ်ယ္ခံထားရေသာ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေဟာင္း ဦးေအာင္စိုး နဲ႔ ေတြ႔ပါတယ္။ အသက္ကို ေမးၾကည့္ေတာ့ (၈၅) ႏွစ္ရိွၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ ယခု NLD ရုံးဖြင့္ထားေသာအိမ္သည္ ဦးေအာင္စုိးရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္အိမ္ ျဖစ္ၿပီး NLD ပါတီရုံးမွာ မေကြးၿမိဳ႕တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့စဥ္ကအတိုင္း ယခုအခ်ိန္အထိ ေစတနာ့၀န္းထမ္းအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ယခု တင္ထားတဲ့ NLD ပါတီဆိုင္းဘုတ္ႀကီးက ယေန႔အထိ မည္သူကမွ လာေရာက္ခ်ထားျခင္း မခံခဲ့ရပါေၾကာင္း ဦးေအာင္စုိးမွ ဂုဏ္ယူေျပာဆိုပါတယ္။ ယခု မေကြးၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီမွာ နာယက အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ ယခု NLDရုံး ျပန္ဖြင့္ၿပီးမွ NLD ယာယီ အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ (လူေဟာင္းမ်ားသာ) ျဖစ္ပါတယ္။ အသစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းထားျခင္း မရိွေသးပါေၾကာင္း၊ ယခင္ပါတီ၀င္မ်ားကေတာ့ မေကြးၿမိဳ႕နယ္မွာ အမာခံစာရင္းလက္က်န္အရ (၇၀၀၀) ခန္႔စာရင္းရိွေၾကာင္း၊ ယခုပါတီ ၀င္အသစ္မ်ား အဆိုုုျပဳလႊာေတြ မတင္ရ ေသးပါဘူး။ ပါတီ၀င္ အဆိုျပဳလႊာမ်ား ပုံစံ(၁၀၀၀) ေရာက္လာပါေၾကာင္း၊ အျခားလိုအပ္ေနတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကိုလည္း ခြဲေ၀ ေပးထားရေၾကာင္း၊ မၾကာမီွမွာ ပါတီ၀င္အဆိုျပဳ လႊာမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ရုံးမွာ စီစစ္လက္ခံသြားၿပီး NLD အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုရုံးသို႔ ဆက္လက္ ေပးပို႔ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီ၀င္သူ အသစ္မ်ားကိုေတာ့ အားလုံးကို လက္ခံသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္အပါ၀င္ NLD ပါတီ၀င္ လူေဟာင္းမ်ားကိုေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္လည္ စီစစ္ၿပီးမွသာ NLD အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုမွ လက္ခံမွာ ျဖစ္ေၾကာင္ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားထားပါတယ္။ ၂၀၁၂၊ ဇႏၷ၀ါရီလ(၁၃)ရက္ေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသစ္ မွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အရ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားက လႊတ္ေပးေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားတြင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္က တစ္ေယာက္မွ မပါေၾကာင္း၊ မရိွေၾကာင္း သိရပါတယ္။

မေကြးၿမိဳ႕နယ္ NLD လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္း တင္သြင္းဖို႔ မည္သူကို ေရြးခ်ယ္ထားပါသလဲ ေမးၾကည့္ရာ ၊ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ မွ ဦးျမင့္ဦး ကို ေရြးခ်ယ္ေပးၿပီး NLD အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုသို႔ တင္ျပထားေၾကာင္း ေျဖဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ NLD မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အတည္ျပဳ ေၾကျငာထားတဲ့ စာရင္းမွာ ဦးျမင့္သိန္း (မေကြးၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း) အမည္ကို ေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။ ဒီကိစၥကုိ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ NLD နာယက ဦးေအာင္စိုး (၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္) အား ေမးျမန္းခဲ့ပါ တယ္။

ေမး။ ။ ဦးေအာင္စိုး ခင္ဗ်ား ကၽြန္ေတာ္တို႔အျပင္သတင္း နဲ႔ အင္တာနက္သတင္းေတြမွာ ၾကားေနရတဲ့ ကိစၥကိုေမးျမန္းခြင့္ျပဳပါ။ ဦးေအာင္စိုး တို႔ NLD ပါတီက ဒီမိုကေရစီလို႔ ေၾကြးေၾကာ္ေနၿပီး ယခု ၾကားျဖတ္ေရြးခ်ယ္ပြဲအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ တင္သြင္းတဲ့အခါမွာ ေအာက္ေျခၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ေပးသူမ်ားကို မထည့္ဘဲ NLD အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုက တိုုက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္သြားတဲ့ အေပၚ ဘယ္လို သေဘာထား အျမင္ရိွပါသလဲခင္ဗ်ာ.။

ေျဖ။ ။ ဟုတ္ကဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေအာက္ေျခက အဆိုုျပဳတင္ျပႏိုင္ခြင့္ ရိွပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဆိုျပဳတဲ့အထဲမွာ ဦးျမင့္သိန္း(ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္)က မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတာ၀န္ခံ၊ ဦးျမင့္ဦး မေကြးၿမိဳ႕နယ္တာ၀န္ခံ တို႔လည္းပါၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဗဟိုက အတည္ျပဳသူသာလွ်င္ အတည္ျဖစ္ပါတယ္။ NLD အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုကလည္း အမွန္တကယ္ ျဖစ္သင့္ ျဖစ္ထိုက္တဲ့သူမ်ားရဲ႕ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္ေတြကို ေသခ်ာလိုက္လံစုံစမ္းၿပီးမွ ေရြးခ်ယ္တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒီကိစၥကို ဗဟိုက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကား ထားပါတယ္။
ဟု ဦးေအာင္စုိး( ၁၉၉၀ ခုႏွစ္၊ NLD လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္) မေကြးၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီ နာယက မွ ေျပာၾကားခ်က္ကုိ သတင္းရယူပါခဲ့ပါတယ္။

http://8888newgenerations.blogspot.com/ မွ စာရင္းအရ ေအာက္ပါစာရင္းအား ေဖာ္ျပပါသည္။
Power 48 for Myanmar New Year 1374.

ရန္ကုန္တိုင္း......
၁။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေ...ကာ့မွဴးၿမိဳ ႔နယ္ ၊ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္
၂။ ေဒၚစုစုလြင္ သံုးခြၿမိဳ ႔နယ္ ၊ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္
၃။ ေဒါက္တာမ်ိဳးေအာင္ ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ၊ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႔နယ္ ၊ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္
၄။ ေဒၚျဖဴျဖဴသင္း မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႔နယ္ ၊ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္
... ၅။ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း လွည္းကူးၿမိဳ႔နယ္၊ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္
၆။ ေဒါက္တာေမ၀င္းျမင့္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႔နယ္ ၊ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္

ပဲခူးတိုင္း.....
၇။ ဦးေအာင္စိုးျမင့္ ေတာင္ငူၿမိဳ႔နယ္ ၊ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္
၈။ ဦးစိန္ထြန္း ထန္းတပင္ၿမိဳ႔နယ္ ၊ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္
၉။ ဦးျမင့္ဦး သနပ္ပင္ၿမိဳ႔နယ္ ၊ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္
၁၀။ ဦးေက်ာ္မင္း လက္ပံတန္းၿမိဳ႔နယ္ ၊ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္
၁၁။ ဦးမင္းဦး ထန္းတပင္ၿမိဳ႔နယ္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ (၇)
၁၂။ ဦးမ်ိဳးခိုင္ တိုင္းေဒသႀကီး မဲႏၵနယ္ အမွတ္ (၂)

မႏၱေလးတိုင္း.....
၁၃။ ဦးအုန္းႀကိဳင္ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ ႔နယ္ ၊ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္
၁၄။ ဦး၀င္းထိန္ မိထီၱလာ ၊ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္

မြန္ျပည္နယ္....
၁၅။ ေဒၚခင္ေဌးၾကြယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႔နယ္ ၊ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္

ရွမ္းျပည္နယ္....
၁၆။ ေဒါက္တာ ေဒၚသန္းေငြ ကေလာၿမိဳ႔နယ္ ၊ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္
၁၇။ ဦးစိုင္းျမင့္ေမာင္ အမ်ိဳးသား လြတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၃)

ဧရာ၀တီတိုင္း....
၁၈။ ဦး၀င္းျမင့္ ပုသိမ္ၿမိဳ႔နယ္ ၊ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္
၁၉။ ဦးစိန္၀င္းဟန္ (ခ) ဦးစိန္၀င္း မအူပင္ၿမိဳ႔နယ္ ၊ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္
၂၀။ ဦးမန္းေဂ်ာ္နီ ေျမာင္းျမၿမိဳ႔နယ္ ၊ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္
၂၁။ ဦးသိမ္းေဆြ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁၀) ၊ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္
၂၂။ ေဒါက္တာလွျမတ္ေသြး ေရၾကည္ၿမိဳ႔နယ္ ၊ တိုင္းေဒသႀကီး လြတ္ေတာ္

ကခ်င္ျပည္နယ္....
၂၃။ ဒါရီွလဆိုင္း ဖါးကန္႔ၿမိဳ႔နယ္ ၊ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္
၂၄။ ေဒၚခင္ၾကည္ မိုးေကာင္းၿမိဳ႔နယ္ ၊ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္
၂၅။ ဦးဘျမင့္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႔နယ္ ၊ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္

စစ္ကိုင္းတိုင္း...
၂၆။ ဦးခင္ေမာင္သိန္း စစ္ကိုင္းၿမိဳ႔နယ္ ၊ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္
၂၇။ ေဒၚခင္စန္းလိွဳင္ ပုလဲၿမိဳ႔နယ္ ၊ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္
၂၈။ ေဒၚခင္ေမြးလြင္ မင္းကင္းၿမိဳ႔နယ္ ၊ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္
၂၉။ ေဒါက္တာျမင့္ႏိုင္ (မဲဆႏၵ ၃) (ကန္႔ဘလူ ၊ ကြ်န္းလွ ၊ ေရးဦး ၊တန္႔ဆည္) အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္
၃၀။ ဦးေစာလိွဳင္ (မဲဆႏၵ ၇) ဗန္းေမာက္ ၊ ေကာလင္း ၀န္းသို ၊ ပင္လယ္ဘူး အမ်ိဳးသား လြတ္ေတာ္

တနသၤာရီတိုင္း.....
၃၁။ ေဒၚတင္တင္ရီ ကြ်န္းစုၿမိဳ႔နယ္ ၊ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္
၃၂။ ဦးေအာင္စိုး ေလာင္းလံုၿမိဳ႔နယ္ ၊ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္

မေကြးတိုင္း....
၃၃။ ဦးျမင့္သိန္း မေကြးၿမိဳ႔နယ္ ၊ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္
၃၄။ ေဒါက္တာတင္ေဌး ေရစႀကိဳၿမိဳ႔နယ္ ၊ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္
၃၅။ ဦးျမင့္ေအာင္ ၿမိဳင္ၿမိဳ႔နယ္ ၊ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္
၃၆။ ဦးပိုက္ကို ပခုကၠဴၿမိဳ႔နယ္ ၊ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္
၃၇။ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႔နယ္ ၊ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္
၃၈။ ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႔ (မဲဆႏ ၄ ေတာင္တြင္းႀကီး) အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္

မႏၱေလးတိုင္း....
၃၉။ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႔နယ္ ၊ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္
၄၀။ ဦးေပါခင္ ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႔နယ္ ၊ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္
၄၁။ေဒၚခင္သႏၱာ တံတားဦးၿမိဳ႔နယ္ ၊ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္
၄၂။ ဦးေက်ာ္သီဟ ျပင္ဦးလြင္ ၊ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္
ဧရာ၀တီတိုင္း.....
၄၃။ ေဒၚျမင္ျမင့္စန္း ၀ါးခယ္မၿမိဳ႔နယ္ ၊ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္
၄၄။ ဦးေက်ာ္ျမင့္ ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႔နယ္ ၊ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္
ေနျပည္ေတာ္
၄၅။ ဦးေဇယ်ာေသာ္ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ ၊ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္
၄၆။ ေဒၚစႏၵာမင္း ဇဗၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ ၊ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္
၄၇။ ဦးမင္းသူ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္ ၊ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္
၄၈။ ဦးႏုိင္ငံလင္း ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ ၊ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္
 

0 comments: