` ျမသလြန္ေစတီေတာ္အား ပူေဇာ္ေသာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရသစ္၏ ပထမအႀကိမ္ ထမနဲထိုး ၿပိဳင္ပြဲ´` ျမသလြန္ေစတီေတာ္အား ပူေဇာ္ေသာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရသစ္၏ ပထမအႀကိမ္ ထမနဲထိုး ၿပိဳင္ပြဲ´
မေကြး၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၇)ရက္။

၆-၂-၂၀၁၂ ၊ ၁၃၇၃ ခုႏွစ္ တပို႔တြဲလဆန္း(၁၄)ရက္ ေန႔ ညေန(၄)နာရီမွာ မေကြးၿမိဳ႕ ျမသလြန္ဘုရားပြဲေတာ္ ကြင္းျပင္တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရသစ္ ၏ ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာ့ရိုးရာအစားအစာ ထမနဲထိုးၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပသည္။ မေကြးၿမိဳ႕ေပၚရိွ ရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာအသင္းအဖြဲ႕ေပါင္း (၄၅)သင္းၿပိဳင္ပြဲ၀င္ၾကပါသည္။ ယင္းဖြင့္ပြဲတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ လုံၿခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး အံ႔ေဇာ္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ မွ အတြင္းေရးမွဴးဦးေန၀င္း ႏွင့္ မေကြးခရိုင္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးမင္းေအးလြင္ တုိ႔ သုံးဦးမွ ဖဲႀကိဳးျဖတ္၍ အခန္းအနားကို ဖြင့္လွစ္ေပးၾကပါသည္။ ဤပြဲကို ထူးထူးျခားျခား ႏိုင္ငံျခားသား ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား အဖြဲ႕လိုက္ လာေရာက္ ေလ႔လာၾကည့္ရႈ အားေပးၾကၿပီး မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပုံမ်ား ရိုက္ယူသြားၾကပါသည္။

ႏိုင္ငံျခားသား ဧည့္သည္ေတာ္တစ္ဦးမွ `မင္းတို႔ ဒီထမနဲ မႈန္႔မ်ားကို ေကာင္း မေကာင္း ဘာ..မီတာနဲ႔တိုင္းတာ စစ္ေဆးဆုံးျဖတ္ ေရြးခ်ယ္ေပးၾကပါလဲ..?။ဟု ေမးပါတယ္။ `က်ေနာ္တို႔မွာ မ်က္လုံး မီတာ၊ ႏွာေခါင္း မီတာ၊ ပါးစပ္ လွ်ာ မီတာ မ်ားနဲ႔ ဒိုင္လူႀကီးအဖြဲ႔က စစ္ေဆး တိုင္းတာၿပီး ေရြးခ်ယ္ေပးၾကပါတယ္ခင္ဗ်ာ..´။ လို႔ ျပန္လည္ ေျဖၾကားေျပာဆို ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ထမနဲ မ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္ေတာ္အဖြဲ႔အား စားသုံးၾကည့္ၾကရန္ ေကၽြးေမြးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဒိုင္ခ်ဳပ္ ဦးစိန္လင္း မွ ေျပာၾကား၍ သိရိွရပါသည္။

ျမန္မာ့ရိုးရာ အစားအစာ ထမနဲထိုးၿပိဳင္ပြဲ၀င္ အသင္း တစ္သင္းလွ်င္ ေကာက္ညင္းဆန္(၄) ၿပီ၊ ဆီ၊ ဆား၊ အုန္းသီးဆံ ႏွင့္ ႏွမ္း၊ ဂ်င္း စသည့္ ပစၥည္းအစုံ အား အညီအမွ်ကို ၿပိဳင္ပြဲ မစခင္ (၂)နာရီအခ်ိန္ႀကိဳတင္၍ ထုတ္ေပးထားေၾကာင္း ျမင္ေတြ႕ရ ပါသည္။ ယင္းပစၥည္းအစုံအား တစ္သင္းလွ်င္ ေငြက်ပ္(၂၀၀၀၀ိ) ႏွစ္ေသာင္းက်ပ္ဘိုး ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီမွ အကုန္က်ခံ၍ က်င္းပေၾကာင္း သိရ၏။ ဒယ္အိုး၊ ထင္း ႏွင့္ ထမနဲထိုးေယာင္းမႀကီးမ်ား စသည့္ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ အသင္းမ်ားမွ တပါတည္းယူလာၾကရပါသည္။ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ တစ္သင္းလွ်င္ ထမနဲထိုးရန္လူ (၇)ဦးစီျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကပါသည္။ ညေန(၄)နာရီအခ်ိန္တြင္ ဒိုင္လူႀကီးအဖြဲ႕မွ ခရာမႈတ္၍ စတင္ပါသည္။ ဒိုင္ခ်ဳပ္ဦးစိန္လင္း (တိုင္းေဒသႀကီးမန္ေနဂ်ာ/၀ါခ်ည္ထည္လုပ္ငန္း) ႏွင့္အတူ ဒိုင္အဖြဲ႕ စုစုေပါင္း(၁၅)ဦး၊ ထမနဲထိုးေနၾကေသာ ဒယ္အိုးမ်ားတြင္လည္း အနီးကပ္ႀကီးႀကပ္ဒိုင္ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းအား တစ္ေယာက္နႈန္း ျဖင့္ (၄၅)ဦး ေနရာခ်ထားေၾကာင္း ျမင္ေတြ႔ရပါသည္။ ၿပိဳင္ပြဲအခ်ိန္အား (၄၅) မိနစ္သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ထမနဲထိုးေသာ အခ်ိန္အား ေစာေစာၿပီးရန္ အျမန္ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပျခင္း၊ မဟုတ္ဟုသိရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္က်မွၿပီးေသာအဖြဲ႕မ်ားကို မိနစ္အလိုက္ အမွတ္မ်ားကုိ ေလွ်ာ့ေပးပါသည္။ ၿပိဳင္ပြဲအား ဒိုင္အဖြဲ႕မွ စတင္ခ်ိန္မွစ၍ မိနစ္(၂၅)၊ မိနစ္(၃၅)၊ မိနစ္ (၄၀)၊ မိနစ္(၄၅) အခ်ိန္မ်ားအား ေၾကျငာေပးၾကပါသည္။ ၿပိဳင္ပြဲ(၄၅)သင္းမွ လာေရာက္အပ္ႏွံၾကေသာ ထမနဲ ပြဲမ်ားမွာ တစ္သင္းလွ်င္ ဘုရားဆြမ္းေတာ္ကပ္ရန္ပြဲ(၁)ပြဲ၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ပြဲ(၁)ပြဲ၊ ဧည့္သည္မ်ားအတြက္(၁)ပြဲ စုစုေပါင္း(၃) ပြဲ အပ္ႏွံၾကရပါ၏။ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ေၾကြပုဂံျပားမ်ား၏ ေအာက္ဘက္ ဖင္တြင္ ကုတ္နံပါတ္မ်ားျဖင့္ မွတ္သားထားျခင္းကို ျမင္ေတြ႔ရပါသည္။ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္(၄၅) ပုဂံမ်ားထဲမွ ဒိုင္(၁၅)ဦးက ျမည္းစားၿပီး ဒိုင္တစ္ဦးလွ်င္ စိတ္ႀကိတ္(၁)ပြဲစီႏႈန္းျဖင့္ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း ေရြးခ်ယ္ေပးၾကသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရပါသည္။ ဒိုင္(၁၅) ဦးမွ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ (၁၅)ပြဲကို ဒိုင္မ်ားမွ ထပ္မံ၍ ထမနဲ၏အရသာကုိလည္း ျမည္းစားၿပီး ရရိွထားေသာ အမွတ္စာရင္းမ်ားကို ျပန္လည္စစ္ေဆးၾကပါသည္။ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ အမွတ္ေပးစည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွ ရမွတ္မ်ား၊ ထမနဲ၏ အေရာင္အဆင္း၊ အနံ႔ အရသာတို႔အား ထပ္မံစစ္ေဆးၾကၿပီး ဇကာတင္အျဖစ္ (၅)ပြဲအား ထပ္မံ၍ စီစစ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ၾကပါသည္။ ယင္းဇကာတင္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ထမနဲ (၅)ပြဲမွ ဒိုင္ခ်ဳပ္ ႏွင့္ ပူးတြဲအကူဒိုင္ (၂)ဦးတို႔မွ ပ၊ ဒု၊ တ (၃)ပြဲကို ဖိုင္နယ္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ ဆုံးျဖတ္ေပးျခင္းအား ျမင္ေတြ႕ရပါသည္။

ပထမဆုအား မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မိခင္ႏွင့္ ကေလး အမ်ဳိးသမီးေရးရာအသင္း မွ ဆုေငြက်ပ္(၅၀၀၀၀ိ)ငါးေသာင္း ဆြတ္ခူးရရိွပါသည္။ ဒုတိယဆုအား မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ပညာေရးဌာနအသင္း မွ ဆုေငြက်ပ္(၄၀၀၀၀ိ) ေလးေသာင္း ရရိွပါသည္။ တတိယဆုအား မေကြးတိုင္း ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာန အသင္း မွ ဆုေငြက်ပ္(၃၀၀၀၀ိ) သုံးေသာင္း ဆြတ္ခူးၾကပါသည္။ က်န္ေသာ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အသင္း(၄၂) သင္းအား ႏွစ္သိမ့္ဆုအျဖစ္ တစ္သင္းလွ်င္(၁၀၀၀၀ိ) တစ္ေသာင္းက်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ခ်ီျမွင့္ေပးေၾကာင္းျမင္ေတြ႕ရပါသည္။ ယင္းၿပိဳင္ပြဲ၀င္အသင္း(၄၅)သင္းတို႔မွ ထမနဲဆြမ္းေတာ္ပြဲမ်ား (၄၅) ပြဲအား (၁၃၇၃ ခု တပို႔တြဲလျပည့္ေန႔) နံနက္(၅)နာရီအခ်ိန္တြင္ အာရုံဆြမ္းေတာ္ပြဲမ်ားအျဖစ္ မေကြးၿမိဳ႕ ျမသလြန္ေစတီေတာ္ ဘုရားႀကီးအား ဆက္ကပ္ပူေဇာ္ လွဴဒါန္းကန္ေတာ့ၾကေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။
 

0 comments: