`ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ေရလယ္ကၽြန္းေက်းရြာ၊ကုိင္းေျမႏုကြန္း ကြင္းအမွတ္(၁၁၁၈) ၏ ျပႆနာ´`ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ေရလယ္ကၽြန္းေက်းရြာ၊ကုိင္းေျမႏုကြန္း ကြင္းအမွတ္(၁၁၁၈) ၏ ျပႆနာ´

၄-၂-၂၀၁၂ ေန႔ နံနက္(၁၁)နာရီအခ်ိန္၊ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕ အေနာက္ပုိင္းရပ္ကြက္ ျပည္လုံးခ်မ္းသာဓမၼာရုံတြင္ ကိုးေတာင့္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေရလယ္ကၽြန္းေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးတင္ေမာင္စိုး၀င္း ႏွင့္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။ ယင္းေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မွ ယခင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ျမန္မာဂို(လ္)ဒင္းစတား (MGS) စိုက္ခင္းတာ၀န္ခံ၏ တားျမစ္ထားေသာစာ ႏွင့္ ၂၀၁၁၊ ဇြန္လ(၂၇)ရက္ေန႔တြင္ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ထံအစီရင္ခံတင္ျပ ထားေသာ စာ(၂) ေစာင္ကုိ တင္ျပလာပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေအာက္ပါအတုိင္း ရင္ဖြင့္ေျပာဆိုသြားပါသည္။ ဤကိစၥအား မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္စိုး၏ အကူအညီျဖင့္ အစိုးရအသစ္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ထံသုိ႔ လည္း တင္ျပထားၿပီးေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ေရလယ္ကၽြန္းေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးတင္ေမာင္စိုး၀င္း၏ ေျပာၾကားခ်က္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာက ကုိးေတာင့္ေက်းရြာအုပ္စုမွာပါတဲ့ ေရလယ္ကၽြန္းေက်းရြာျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာက ကၽြန္းထဲမွာေနၾကတာပါ။ ဧရာ၀တီျမစ္ေရတိုက္စားၿပီး ကမၻားေတြအမ်ားႀကီးၿပိဳက် ပ်က္စီးသြားပါတယ္။ စုိက္ပ်ဳိးတဲ့ကုိင္းေျမ ေတြလည္းၿပိဳက်သြားပါတယ္။ တစ္ရြာလုံး(အိမ္ေျခ ၂၀၀)မွာ ေနစရာလည္း မရိွ၊ လုပ္ကုိင္စားေသာက္စရာ ေျမလည္း မရိွျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွာ ဆိပ္ျဖဴ၊ စလင္း၊ မင္းဘူး ကားလမ္းမႀကီးရဲ႕ လမ္းေဘးကုိ တစ္ရြာလုံးေနရာ ေျပာင္းေရႊ႕လာခဲ့ၾကရပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာဘဲ ကံအားေလွ်ာ္စြာနဲ႕ ေျမႏုကၽြန္းေတြဟာ ဧရာ၀တီျမစ္ေရအတက္ အက်ကိုလိုက္ၿပီး သဘာ၀အရ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ကၽြန္းေျမအသစ္ေတြ ျပန္ျပန္ေပၚလာပါတယ္။ အဲဒီ ေျမႏုကၽြန္းေတြက ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ေလာက္က စတင္ေပၚလာတာပါ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအခ်ိန္ကထဲက ဒီေျမႏုကၽြန္းေတြကို MGS ျမန္မာဂို(လ္)ဒင္းကုမၸဏီ က သိမ္းတယ္ဆိုၿပီး အထက္အမိန္႔အရ(ပူးတြဲပါစာ) အတိုင္း သိမ္းခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ရြာလုံး ဘာမွ လုပ္ပုိင္ခြင့္မရရိွခဲ့ပါဘူး။ စုစုေပါင္း ဧက(၃၀၀) ခန္႔ရိွပါမယ္။ ဒီကြင္းႀကီးကုိ ကိုးေတာင့္ရြာ၊ ေရေပၚကၽြန္းရြာ၊ သံဇလုံရြာ၊ ေတာင္ငယ္လုံရြာ (၄)ရြာပုိင္ဆိုင္ပါတယ္။ ဒီေျမႏုကၽြန္ေျမမ်ားကို ကြင္းၾကားနယ္နိမိတ္တိုင္းတာ ဖို႔ သက္ဆုိင္ရာကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ကၽြန္ေတာ္တင္ျပေတာင္းခံခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္အေတာ္ၾကာမွ ၂၀၁၁ ခု ေမလ မွာ သက္ဆိုင္ရာက ကြင္းၾကားနယ္နိမိတ္ တိုင္းတာမႈ ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။ ရြာေလးရြာ ေျမႏုကၽြန္းစိုက္ပ်ဳိးေျမ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ ထားေသာ္ လည္း သီးျခားခ်န္ထားတဲ့ ေျမႏုကၽြန္းမ်ားကုိ ခြဲေ၀ျခင္းမျပဴဘဲ MGS ကုမၸဏီ က သိမ္းတယ္ဆိုၿပီး ေပးထားခဲ့ပါတယ္။ MGS ကုမၸဏီက ေျမႏုကၽြန္းမ်ားအျပင္ ကုန္းပုိင္းယာေျမမ်ားကိုလည္း အထက္အမိန္႔နဲ႔ သိမ္းယူသြားပါတယ္။

MGS ျမန္မာဂို(လ္)ဒင္းစတား ကုမၸဏီ က ဒီေျမႏုကၽြန္းေတြကို ကုိယ္တိုင္လုပ္ကုိင္ျခင္းမျပဳဘဲ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ သီးစားခ်ေပးေနတာကို ေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာ နယ္နိမိတ္ထဲက စုိက္ပ်ဳိးေျမမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာမွ ေတာင္သူမ်ားကို သီးစားခ်မေပးဘဲ အျခားရြာေတြကို ေက်ာ္ၿပီး သီးစားခ်ေပးေနပါတယ္။ ဒီကိစၥ အထက္အဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္ကုိ ခဏ ခဏ တင္ျပထားေသာ္လည္း ယေန႔အထိ ဘာမွ ထူးျခားမႈ မရိွျဖစ္ေနပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရလယ္ကၽြန္းေက်းရြာမွာ လုပ္စားစရာ ေျမႏုကၽြန္းအခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ စားေသာက္ေရးအတြက္ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေန ၾကရပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဆိုရင္ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕ေပၚတက္ၿပီး ပြဲရုံေတြက အလုပ္သမားေတြအျဖစ္ ကူလီထမ္းေနၾက ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ(၂၇)ရက္ ေန႔မွာ ဆိပ္ျဖဳၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ တရား၀င္ စာတင္ေမးျမန္းခဲ့ ပါတယ္။ ၇-၇-၂၀၁၁ ေန႔မွာဆိပ္ျဖဳၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တိုင္သြားေရာက္ၿပီး ထပ္မံေမးျမန္းခဲ့ေသာ္ လည္း အထက္သို႔ တင္ျပထားဆဲလု႔ိသာ သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္စဥ္ခြဲျခမ္းလုပ္ကုိင္ စားေသာက္ခဲ့ေသာ ဘိုးဘြားအဆက္ဆက္က လုပ္ကိုင္စားေသာက္ခဲ့ရေသာ ဒီေျမႏုကၽြန္းကိစၥမ်ားကို MGS ကုမၸဏီမွ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေနၾကတဲ့ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားထံ ျပန္လည္ေပးၾကဖို႔ သက္ဆိုင္ရာက အထက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံကို အသိေပးပန္ၾကားလိုက္ ပါရေစ..။
 

0 comments: