`ေျမလတ္ မေကြးၿမိဳ႕တြင္ အဆင့္ျမင့္အိမ္ယာမ်ား စတင္ေဆာက္လုပ္မည္´ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မေကြးၿမိဳ႕တြင္ ဧရာ၀တီ ရႈခင္းသာ အဆင့္ျမင့္အိမ္ယာစီမံကိန္း


`ေျမလတ္ မေကြးၿမိဳ႕တြင္ အဆင့္ျမင့္အိမ္ယာမ်ား စတင္ေဆာက္လုပ္မည္´
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မေကြးၿမိဳ႕တြင္ ဧရာ၀တီ ရႈခင္းသာ အဆင့္ျမင့္အိမ္ယာစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ အမွတ္(၁၀၁၂)၊ ၁၆လမ္း၊ ေအာင္ေမတၱာရပ္ကြက္၊ မေကြးၿမိဳ႕မွာ တည္ေဆာက္ သြားမည္ဟု သိရ၏။ အေဆာက္အဦး အမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ (၂)ခန္းတြဲ (၅)ထပ္ RC တိုက္ (၆)လုံး၊ စုစုေပါင္း တိုက္ခန္းေပါင္း ၆၀ ခန္း ေဆာက္လုပ္မည္။ တိုက္ခန္းအက်ယ္မွာ ၃၁ ေပX ၄၀ ေပ (၁၃၆၀) စတုရန္းေပက်ယ္၀န္မည္ဟု သိရ၏။ တိုက္ခန္းတစ္ခန္းတြင္ မိသားစုအိပ္ခန္း(၁)ခန္း (ဘိုထိုင္အိမ္သာ ေရခ်ဳိးခန္းတြဲလွ်က္ပါ)၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း (၂)ခန္း၊ ဘုရားခန္း(၁)ခန္း၊ ဧည့္ခန္း၊ စတိုခန္း၊ မီးဖိုေဆာင္၊ ထမင္းစားခန္း မ်ားပါ၀င္မည္။ ၀ရံတာေရွ႕ ေနာက္မ်ားတြင္ အေရးေပၚေလွခါး၊ သီးသန္႔ဘိုထိုင္အိပ္သာ၊ သီးသန္႔ေရခ်ဳိးခန္းမ်ား ပါ၀င္ၾကမည္။ တံခါးေပါက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တံခါးေပါက္ေသး မ်ားကို ႏိုင္ငံျခားျဖစ္ တံခါးမ်ား၊ အလ်ဳမီနီယံေဘာင္မ်ား မွန္မ်ားတပ္ဆင္ေပးထားမည္။ ကိုယ္ပိုင္လွ်ပ္စစ္ ဆပ္မီတာ၊ ကိုယ္ပိုင္ေရမီတာ၊ ကုိယ္ပိုင္ဖုန္းမ်ား၊ အင္တာနက္ လိုင္းမ်ား၊ ၿဂိဳလ္တု စေလာင္းမ်ားလည္း တပ္ဆင္ေပးထားမည္။ ပန္႔၀န္က်င္ အေနအထားမ်ားမွာ သဘာ၀ေရကန္၊ အုပ္၀န္ထရံမ်ားကာရံ၍ ေန႔ေစာင့္ ညေစာင့္၊ ကြတ္ကဲေရးရုံး၊ ကားပါကင္မ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ထရန္စေဖာ္မာမ်ား၊ အေရးေပၚမီးစက္၊ ေရေျမာင္းစနစ္၊ မီနီမတ္ကတ္မ်ား၊ ကေလးကစားကြင္း၊ က်န္းမာေရး ေလ႔က်င့္ခန္းႏွင့္ အပန္းေျဖရန္ ဧရာ၀တီ ကမ္းနဖူး ရႈခင္းသာေနရာမ်ား၊ အလွျပင္ဆိုင္၊ စားေသာက္ဆိုင္၊အေရးေပၚ သယ္ပုိ႔ယာဥ္၊ ေက်ာင္းႀကိဳ/ပို႔ယာဥ္၊ ေဆးဆိုင္ ေဆးခန္း၊ ဓမၼာရုံစသည္တို႔ကို ထားရိွေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ေငြေပးေခ်စနစ္မွာ ႀကိဳပြဳိင့္၊ အရစ္က်စနစ္၊ ျဖင့္ ၀ယ္ယူခြင့္ျပဳမည္။ တည္ေဆာက္မည့္ကာလ ပထအရစ္ေငြေပးသြင္း ၿပီး စာခ်ဳပ္သည့္ေန႔မွ စတင္၍ (၁၄) လ အတြင္း အၿပီး တည္ေဆာက္သြားမည္။ စာခ်ဳပ္ပါစည္းကမ္း ခ်က္မ်ားအတိုင္း ေရာင္းသူ ၀ယ္ယူသူမ်ား ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဘက္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားၾကရမည္ ဟု သိရ၏။ ဧရာ၀တီ ရႈခင္းသာအဆင့္ျမင့္အိမ္ယာစီမံကိန္း ၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါဇယားအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။ တိုက္ခန္း၀ယ္ယူလိုသူမ်ား သည္ ဧရာ၀တီ ရႈခင္းသာ အဆင့္ျမင့္အိမ္ယာစီမံကိန္းရုံး၊ အမွတ္(၂၃၄)၊ ၁၆ လမ္း၊ ေအာင္ေမတၱာ(က)ရပ္ကြက္၊ မေကြးၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၆၃-၂၇၆၈၅ ၊ ၂၃၉၆၄ ၊ ၂၆၃၂၄ ။ ၀၉- ၅၃၄၀၉၈၃ ၊ ၀၉- ၅၃၄၀၉၈၄ ၊၀၉-၄၃၀၂၆၄၈၈ ၊ ၀၉-၄၃၀၀၉၅၄၁ တို႔ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေၾကာင္း သတင္းရရိွခဲ့ပါသည္။
 

0 comments: