( ဒုတိယအႀကိမ္)အိမ္ေထာင္စု စား၀တ္ေနေရး ဘက္စုံေလ႔လာမႈစစ္တမ္း (၂၀၀၉-၂၀၁၀) အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး
( ဒုတိယအႀကိမ္)အိမ္ေထာင္စု စား၀တ္ေနေရး ဘက္စုံေလ႔လာမႈစစ္တမ္း (၂၀၀၉-၂၀၁၀) အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး
(၈-၃-၂၀၁၂) ေန႔ နံက္(၉)နာရီ မွ ညေန(၄)နာရီအထိ မေကြးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခမ္းမ တြင္ (ဒုတိယအႀကိမ္) အိမ္ေထာင္စု စား၀တ္ေနေရး ဘက္စုံေလ႔လာမႈစစ္တမ္း (၂၀၀၉-၂၀၁၀) အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေၾကာင္းသတင္းရရိွသည္။ ယင္းအခမ္းအနားသို႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းေရးမွဴး၊ တိုင္းေဒသႀကီး တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ဥပေဒခ်ဳပ္၊ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္(၆၄)ဦး၊ တကၠသိုလ္အသီးသီးမွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္(၄)ဦး၊ တိုင္းအဆင့္ဌာနဆိုင္ရာ တာ၀န္ရိွသူ(၄၇)ဦး၊ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး(၁၈)ဦး၊ ကမၻာ့ကုလသမဂၢကုိယ္စားလွယ္ အလွဴရွင္ႏွင့္ တာ၀န္ရိွသူမ်ား(၁၄)ဦး၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာ လုပ္ငန္းရွင္(၂)ဦး။ သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းမွ(၁)ဦး၊ NGO အဖြဲ႔မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္(၁၁)ဦးႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး ဦးစီးဌာနမွ(၂၈)ဦး၊ စုစုေပါင္း (၁၈၉) ဦးတက္ေရာက္ေၾကာင္း သိရသည္။
ယင္း အခမ္းအနားအား မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေန၀င္း မွ အမွာစကားေျပာၾကားဖြင့္လွစ္၏။ ကမ ၻာ့ကုလသမဂၢ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္႐ုံးမွ ဌာေနကုိယ္စားလွယ္ ဦးမင္းထြဋ္ယဥ္ မွ မိ္တ္ဆက္အမွာစကားေျပာၾကား၍ မွတ္တမ္း ဓာတ္ပုံမ်ားရိုက္ၿပီး အစည္းအေ၀း ပထမပိုင္းကုိ (၁၅)မိနစ္ ေခတၱရပ္နားသည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္က်င္းပရာတြင္ကမ ၻာ့ ကုလသမဂၢ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္႐ုံးမွ IHLCA နည္းပညာယူနစ္ကို ဦးဥာဏ္လင္း က ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အေျခအေနေလ႔လာတင္ျပ ခ်က္မ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးသည္။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မွ (အလုပ္သမားမ်ားလုပ္ခ၊ ၀န္ထမ္းမ်ားလခ တိုးေပးေရးကိစၥမ်ား)မွ သိလိုသည္မ်ားကို စတင္ေမးျမန္းေဆြးေႏြး၍ တက္ေရာက္လာသူ (၃) ဦးတို႔မွလည္း သိလိုသည္မ်ား အား ဆက္လက္ေမးျမန္းေဆြးေႏြးၾကသည္။ ေန႔(၁၂)နာရီ တြင္ အစည္းအေ၀းကို မိနစ္(၃၀) ေခတၱရပ္နား၍ ေန႔လည္စာထမင္းျဖင့္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးၾကသည္။
ယင္းေဆြးေႏြးပြဲအား တတိယအႀကိမ္ျပန္လည္က်င္းပရာတြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢဖြင့္ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ IHLCA နည္းပညာ ယူနစ္မွ (ေထာင္စုႏွစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ပန္းတိုင္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္) အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဒၚမ်ဳိးႏြယ္ ႏွင့္ ေဒါက္တာေဒၚစန္းၾကည္တို႔က အေသးစိတ္ တင္ျပေဆြးေႏြးၾက၏။ တက္လာၾကသူမ်ားထဲမွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္(၂) ဦးႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္(၂)ဦးတို႔က သိရိွလိုသည္မ်ားအား ျပန္လည္ေမးျမန္းေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အစည္းအေ၀းကို ေခတၱ (၁၅)မိနစ္ ေခတၱရပ္နားပါသည္။ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကို စတုထၳအႀကိမ္ျပန္လည္ က်င္းပရာတြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္ IHLCA နည္းပညာယူနစ္မွ အရည္အေသြးႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို ဦးဥာဏ္လင္းက အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းတင္ျပေဆြးေႏြးသည္။ ထို႔ေနာက္ IHLCA နည္းပညာယူနစ္မ်ားအား အသုံးျပဳႏိုင္မႈကို ေဒၚမ်ဳိးႏြယ္ မွ ဆက္လက္ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။တက္ေရာက္သူမ်ားထဲမွ အျပန္အလွန္ေမးျမန္းေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ထို႔ေနာက္ကမၻာ့ကုလ သမဂၢ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္႐ုံးမွ ဌာေနကုိယ္စားလွယ္ ဦးမင္းထြဋ္ယဥ္ မွ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကား၏။ ထို႔ေနာက္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ စီမံ/စီးပြား၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ႏိုင္ မွ နိဂုံးခ်ဳပ္ အမွာစကားေျပာၾကား၍ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲအား ညေန(၄)နာရီတြင္ အခမ္းအနားကို ရုပ္သိမ္းေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။

၀ိုင္းၾကည္ေအာင္

ျမန္မာပို႔စ္ သတင္းဂ်ာနယ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
 

0 comments: