`မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ (၂)သိန္းတန္ဖုန္း GSM ဆင္းကတ္မ်ား စတင္ေရာင္းခ်´
၂၈-၃-၂၀၁၂ ေန႔မွစတင္၍ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ (၂)သိန္းတန္ GSMဖုန္း ဆင္းကတ္မ်ားစတင္ ေရာင္းခ်ေၾကာင္း သိရသည္။ ၀ယ္ယူလိုသူမ်ား ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကတ္မိတၱဴ(၁)ေစာင္ ႏွင့္ လိုင္စင္ဓာတ္ပုံ(၁လက္မခြဲX ႏွစ္လက္မ)ဆိုဒ္ ကာလာပုံ(၂) ပုံ ပါသူမ်ားကို “One Stop Service” စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ၀ယ္ယူႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားမွာ (က) လက္ေထာက္အေထြေထြမန္ေနဂ်ာရုံး ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးၿမိဳ႕။ (ခ) တိုင္းေဒသႀကီး ဆက္သြယ္ေရးစခမ္း(စာတိုက္)၊ ၿမိဳ႕မေစ်းႀကီးအနီး၊ မေကြးၿမိဳ႕။ (ဂ) ရန္ကင္းစာတိုက္၊ သုခိတာလမ္း၊ မေကြးၿမိဳ႕။ (ဃ) AIS ကုမၸဏီရုံးခြဲ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းႏွင့္ ျပည္ေတာ္သာလမ္းေထာင့္၊ (စန္းရတနာ(၂) တည္းခိုခန္း အနီး)၊မေကြးၿမိဳ႕။ တို႔တြင္ ရရိွႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္း GSM ဆင္းကတ္မ်ားတြင္ AIS ကုမၸဏီ အမွတ္တံဆိပ္ မပါရိွသည့္ ဖုန္းဆင္းကတ္မ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ ေပ်ာက္ဆုံးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ျခင္း မျပဳပါေၾကာင္း အထူးသတိေပး ေၾကျငာထားေၾကာင္း မွတ္တမ္း ဓာတ္ပုံရိုက္၍ သတင္းရယူခဲ့သည္။
``ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေအာက္ေျခလူတန္းစားေတြကေတာ့ (၂)သိန္းလည္း မကိုင္ႏိုင္ေသးပါဘူး၊ ၅၀၀၀ိတန္ဖုန္းကိုသာ ေမွ်ာ္ေနတာပါ။ ၅၀၀၀ိ တန္္ေပၚလာရင္ေတာ့ အေျပးသြားၿပီး ၀ယ္ကိုင္မယ္ဗ်ိဳ႕´ ဟု ဆက္သြယ္ေရးရုံးေရွ႕မွ ဆိုက္ကားဆရာ တစ္ဦးမွ ေအာ္၍ ေျပာဆိုေနေၾကာင္း ၾကားသိခဲ့ရပါသည္။
 

0 comments: