`၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ေရႊ၀ါေရာင္သံဃာ့ေခါင္းေဆာင္ အရွင္ဂမၼီရ ေပါက္ၿမိဳ႕တြင္ လူထြက္´

`၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ေရႊ၀ါေရာင္သံဃာ့ေခါင္းေဆာင္ အရွင္ဂမၼီရ ေပါက္ၿမိဳ႕တြင္ လူထြက္´ ၂၀၁၂ ခု၊ဧၿပီလ(၁၆)ရက္၊ ၁၃၇၃ ခုႏွစ္ သႀကၤန္အတက္ေန႔ည (၁၉)နာရီအခ်ိန္တြင္ အရွင္ဂမၼီရ သည္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေပါက္ၿမိဳ႕၊ ေအာင္တံခြန္ရပ္ကြက္၊ ေလသာေတာင္ေက်ာင္းတိုက္ မွာ မိမိဆႏၵျဖင့္ သိကၡာခ်၍ လူ၀တ္လဲွေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အရွင္ဂမၼီရ သည္္(အသက္၃၃) (ဘ)ဦးမင္းလြင္ျဖစ္၍ ကိုညီညီလြင္ နာမည္ျဖင့္ လူ႔ဘ၀သို႔ကူးေျပာင္းၿပီး ယင္းလူ၀တ္လွဲခ်ိန္တြင္ သူႏွင့္အတူ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ပါလာေၾကာင္း သိရ၏။ လူ၀တ္မလွဲမီ ယင္းေန႔တြင္ အရွင္ဂမၼီရသည္ မ…….. (အသက္ ၂၃)ႏွစ္ (ဘ) ဦး…… ထံသို႔ လက္ထပ္ခြင့္ေတာင္းေၾကာင္းသိရ၏။ မိဘမ်ားမွ သေဘာမတူဟု သိရသည္။ ထို႔ေနာက္ မ……..၏ ရည္းစားႏွင့္လည္း ရန္ျဖစ္ၾက၍ အရွင္ဂမၼီရ အား အရိုက္ခံရေၾကာင္း၊ ၎ သႀကၤန္အတက္ေန႔ ည (၇)နာရီ အခ်ိန္တြင္ လူ၀တ္လွဲ၍ ေနာက္ေန႔(ျမန္မာႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔) ၁၇-၄-၂၀၁၂ ေန႔တြင္ ေပါက္ၿမိဳ႕မွ (၁၂၅ ဆိုင္ကယ္အနီေရာင္ျဖင့္) မိထၳီိလာၿမိဳ႕ရိွ မိဘမ်ားထံသုိ႔ ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း ေပါက္ၿမိဳ႕မွ တာ၀န္ရိွသူ မိတ္ေဆြတစ္ဦးထံမွ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ တိက်ခိုင္လုံေသာ သတင္းရရိွခဲ့ပါသည္။ မွတ္ခ်က္။ ။ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ သတင္းရရိွခ်ိန္ (ည ၉း၃၀)နာရီ ၂၀၁၂ ခု ဧၿပီလ(၁၉)ရက္ေန႔။
 

0 comments: