`အမ်ားျပည္သူမ်ားသြားလာေသာ လမ္းေျမေပၚရိွ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေစ်းဆိုင္မ်ား မေကြးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕သု႔ိ ေလွ်ာက္ထားရမည္ဟုဆို´

၂၀၁၂ ၊ ဧၿပီလ(၃၀)ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀)နာရီအခ်ိန္ မေကြးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ရုံးတြင္ မေကြးၿမိဳ႕တြင္းရိွ ရပ္ကြက္ေပါင္းစုံ၊ ကန္သာရပ္ကြက္၊ ျမင္သာရပ္ကြက္၊ ေအာင္ရတနာရပ္ကြက္၊ရန္ကင္းရပ္ကြက္၊ ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ မဲထီးလမ္း၊အေ၀ရာလမ္း၊ သုခီတာလမ္း ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းမတြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ားသြားလာေသာ လမ္းေျမေပၚရိွ လုပ္ငန္းႏွင့္ ေစ်းဆိုင္မ်ားအားလုံး၏ ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ အမႈေဆာင္အရာရိွ၊ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေနမ်ဳိးႏိုင္ တို႔ မ်က္ႏွာစုံညီ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ေစ်းဆိုင္ပိုင္ရွင္(၁၀၀)ေက်ာ္ခန္႔တက္ေရာက္လာၾကသည္။ မေကြးၿမဳိ႕ေပၚတြင္ အမ်ားျပည္သူ သြားလာအသုံးျပဳေသာ လမ္းေျမ၊ ပလက္ေဖာင္းေပၚတြင္ ထားရိွလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွေသာပစၥည္းမ်ား၊သစ္၊၀ါး၊သကၠယ္ႏွင့္ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္မ်ား၊ သံထည္ပစၥည္းမ်ားစုပုံ ထားရိွျခင္း၊ ကားျပဳျပင္သည့္အလုပ္ရုံမ်ားမွ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားကို လမ္ေျမေပၚတြင္ထားရိွျပဳျပင္ျခင္း၊ စားေသာက္ဆိုင္/လက္ဖက္ရည္ ဆိုင္မ်ားမွ စားပြဲ၊ ကုလားထုိင္မ်ားကို မိမိဆိုင္၏ ဧရိယာထက္ေက်ာ္လြန္ကာ လမ္းေျမေပၚတြင္ ခင္းက်င္းေရာင္းခ်ျခင္းတို႔ကို ရွင္းလင္းဖယ္ရွားေပးရန္ အေၾကာင္းၾကားစာအား ၂၀၁၂ ခု မတ္လ(၉)ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဆိုင္ရွင္မ်ားထံသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားစာမ်ား ေပးပို႔ထားခဲ့ၿပီး ယင္းကိစၥမ်ားကို (၃၀-၄-၂၀၁၂)ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ ရွင္းလင္းေပးရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းသတင္းရရိွခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ားမွာ ေၾကာ္ျငာထားသည့္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရိွၾက၍ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ အမႈေဆာင္အရာရိွ၊ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေနမ်ဳိးႏိုင္မွ ယေန႔ အစည္းအေ၀းေခၚ၍ ေပါင္းစပ္၊ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြး ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ အမႈေဆာင္အရာရိွ၊ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေနမ်ဳိးႏိုင္မွ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ ဘိုင္ေလာမ်ားကို ဖတ္ၾကားရွင္းလင္းျပသည္။ အဓိက ပလက္ေဖာင္းေပၚသို႕ က်ဴးေက်ာ္ ေရာင္းခ်ေနေသာ သစ္၊၀ါး၊သကၠယ္ဆိုင္မ်ား၊ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရးဆိုင္မ်ား ႏွင့္ ပစၥည္းအေဟာင္း ဆိုင္မ်ားကို ၂၀၁၂ ခု ေမလ(၁၀)ရက္ေန႔အတြင္း ရွင္းလင္းဖယ္ရွားေပးၾကရန္ ႏွင့္ ပလက္ေဖာင္းေပၚသုို႔ က်ဴးေက်ာ္ေစ်းဆိုင္မ်ားအားလုံး ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕သုို႔ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရမည္။ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မွ ကြင္းဆင္းတိုင္းတာ၍ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒႏွင့္ အညီ ခြင့္ျပဳသင့္သည္မ်ားကို ခြင့္ျပဳေပး၍ ဥပေဒႏွင့္ မညီေသာဆိုင္မ်ားအား ရွင္းလင္းဖယ္ရွားရမည္ ဟု သိရသည္။ သစ္ ၀ါး သကၠယ္ ေရာင္း၀ယ္ေရးဥကၠ႒မွ ` ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို စက္သုံးဆီ အေရာင္းဆိုင္မ်ားလို ၿမိဳ႕ျပင္မွာ ေျမေနရာမ်ားခ်ထားေပးမယ္ဆိုရင္ ၿမိဳ႕ျပင္သုိ႔ထြက္ၿပီး ေရာင္းခ်လိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ´ ဟု ေဆြးေႏြးေျပာဆိုပါတယ္။ ဦးေနမ်ဳိးႏိုင္မွ သက္ဆိုင္ရာသို႔တင္ျပေပးမည္ဟု ေျဖဆိုပါသည္။ လမ္းေဘးေစ်းေကာက္ BOT စနစ္အရ ေန႔စဥ္ေစ်းေကာက္ေနျခင္းအား စားေသာက္ဆိုင္ပုိင္ရွင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးမွ ``က်မတို႔ စားေသာက္ဆိုင္ေတြက လမ္းေဘးထိုင္ခုံမ်ားခင္းတဲ့ကိစၥကို ယခု စည္ပင္သာယာေရးရုံးအဖြဲ႕သုိ႔ ေလွ်ာက္ထား လို႔ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရၿပီး က်သင့္တဲ့ အခြန္ေဆာင္ၿပီးရင္ေကာ ေန႔စဥ္လမ္းေဘးေစ်းေကာက္ေတြက ေပးေနရအုံးမွာလား?။ ယခု က်မတို႔မွာ လမ္းေဘးေစ်းေကာက္ကိုအက်ယ္အ၀န္းအလိုက္ တစ္လ (၁၀၀၀၀ိ) (၁၅၀၀၀ိ) ေပးေနရပါတယ္။ အဲဒီ ေန႔စဥ္ေစ်းေကာက္ကို ထပ္ေပးရမွာလားရွင္´ဟု ေမးျမန္းသည္။ ` လမ္းေဘးက်ဴးေၾကာ္ဆိုင္ဆိုတာ ယာယီလာေရာက္ ေစ်းေရာင္းတဲ့ဆိုင္ ဥပမာ၊ ေခါင္းရြက္ဗ်တ္ထိုး ယာယီေစ်းသည္မ်ား၊ ကြမ္းယာဆိုင္လို လမ္းေဘးေျမေပၚမွာ ဆိုင္ခင္းက်င္းေရာင္းခ်တာဆိုရင္ ေန႔စဥ္ေစ်းေကာက္ ေပးရပါ့မယ္။ လက္ရိွဆိုင္ခန္းေရွ႕ထြက္ၿပီး က်ဴးေၾကာ္ခင္းက်င္းေရာင္း ခ်တဲ့ ဆိုင္ေတြ၊ လက္ရိွ ဆိုင္မႀကီးကေန အမိုးအဖီဆြဲခ်ၿပီး ေရာင္းခ်တဲ့ဆိုင္ေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီကို ေလွ်ာက္လႊာတင္ၿပီး ခြင့္ျပဳမိန္႔ယူၿပီး လိုင္စင္ေဆာင္ရမယ္။ က်သင့္တဲ့ လိုင္စင္ေငြေပးေဆာင္ထားရင္ မလိုဘူးလို႔သာ ျဖတ္ခ်င္ပါတယ္။´ ဟု အမႈေဆာင္အရာရိွ၊ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေနမ်ဳိးႏိုင္မွ ေျဖဆိုသြား ၍ သတင္းရယူခဲ့ပါသည္။ အထက္ပါအတိုင္း သေဘာတူညီခဲ့ၾကေသာ္လည္း (၁၀-၅-၂၀၁၂) ေန႔အထိ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွ၍ လမ္းေျမေပၚ တြင္က်ဴးေက်ာ္ထားရိွေသာပစၥည္းမ်ား၊ ေစ်းဆိုင္မ်ားအား (၁၃-၅-၂၀၁၂)ေန႔ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး ရွင္းလင္းဖယ္ရွားေပးရန္ ႏွင့္ လမ္းေျမဧရိယာသုံးစြဲခြင့္ တင္ျပေလွ်ာက္ထားၾကရန္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မွ စာအမွတ္(၈၆၆/ဃ-၁(၆က)/မက-၃(၀၀၁) ျဖင့္ ၂၀၁၂၊ေမလ(၁၆)ေန႔တြင္ သက္ဆို္င္သူမ်ားထံသို႔ထပ္မံအေၾကာင္းၾကား ထားေၾကာင္း၊ လိုုက္နာေဆာင္ရြက္မႈမရိွပါက စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား ဥပေဒအရ တရားစြဲဆိုအေရးယူသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ သိရိွရပါသည္။ သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္အား လိုက္နာရန္ က်န္ရိွေနေသာ ေစ်းဆိုင္မ်ားကို ေမးျမန္း စုံစမ္းၾကည့္ရာ ``က်မတို႔က စည္ပင္သာယာက ထုတ္ျပန္တဲ့ စည္းကမ္းကို မလိုက္နာခ်င္လို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ယခုအခ်ိန္က မေကြးၿမိဳ႕နယ္မွာ စိုက္ခ်ိန္ပ်ဳိးခ်ိန္ဆိုေတာ့ ေငြေရးေၾကးေရးက ေတာ္ေတာ္ကို ၾကပ္တည္းၾကပါတယ္။ ေတာကလူေတြ ၿမိဳ႕တက္မလာႏိုင္ေတာ့ ေစ်းကလည္း ေရာင္းမေကာင္းတဲ့ ကာလႀကီး ျဖစ္ေနပါတယ္။ ကေလးေတြ ေက်ာင္းအပ္ဖုိ႔ကိုေတာင္ စိတ္ပူေနရတဲ့အခ်ိန္ပါ။ စည္ပင္သာယာကိုလည္း လုပ္ငန္းလိုင္စင္ခြန္ ဆိုင္းဘုတ္ခြန္ ေစ်းေကာက္ စတဲ့ ေတာင္းတဲ့ အခြန္ အခမ်ားကို၊ ႏွစ္စဥ္၊လစဥ္၊ ေန႔စဥ္ေဆာင္ေပးေနပါတယ္။ သူတို႔ စည္ပင္သာယာဌာနကလည္း ၿမိဳ႕ျပစည္ကားေရးကို ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ေတာ့ အျပစ္မေျပာခ်င္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ က်မတို႔ ေစ်းသည္မိသားစုေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာကိုေထာက္ထားညွာတာၿပီး အေျခအေနနဲ႔ အခ်ိန္အခါေလးကို ေစာင့္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးေစခ်င္ပါတယ္ရွင္´´ဟု အသက္(၅၀) အရြယ္ စားေသာက္ဆိုင္ပိုင္ရွင္ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးက ျမန္မာပို႔စ္ ဂ်ာနယ္သို႔ ေျပာဆို၍ သတင္းရယူခဲ့ပါသည္။ ၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
 

0 comments: