`အမ်ားဆႏၵေၾကာင့္ မေကြးၿမိဳ႕ ရန္ပယ္ေစ်းအနီးမွ ဆိုင္ခန္းမ်ား ကန္သာေစ်းသု႔ိ မေျပာင္းေရႊ႕ရေတာ့ပါ´

မေကြးၿမိဳ႕ ရန္ပယ္ေစ်းအနီးရိွ သုခိတာလမ္းႏွင့္ မဲထီးလမ္းမွ ဆိုင္ခန္း(၁၀၈)ခန္း အား ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ကန္သာေစ်းသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာေရးအဖြဲ႕မွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၎ ဆိုင္ခန္းမ်ားမွာ ဤေနရာတြင္ ေနရာခ်ထား၍ (၁၈)ႏွစ္ခန္႔ၾကာ ေရာင္းခ်လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ ဆိုင္ခန္းမ်ားဟုလည္း ၾကားသိရ၏။ ယခုအခါ ယင္းဆုိင္ခန္းမ်ား၏ ေနာက္ဘက္စိုက္ပ်ုဳိးေရးသုေသသနၿခံ၀ိုင္းထဲတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အေဆာက္အဦးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္သန္႔ရွင္းသာယာလွပေရးအတြက္ ထိုဆိုင္ခန္းမ်ားျဖင့္ မတင့္တယ္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာမွ ျမင္ေတြ႕လာေၾကာင္း မေကြးၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေနမ်ဳိးႏိုင္မွ`ဒီဆိုင္ခန္းေတြ က ယခင္ခ်ထားစဥ္တုန္းက ဒီေနရာမွာ ၿမိဳ႕က မစည္ကားေသးဘူးေလ၊ ယခုအခါမွာ ဒီေနရာက ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ ျဖစ္ေနၿပီ၊ ဆိုင္ခန္းေတြ ေဆာက္ထားတာကလည္း အက်ယ္အ၀န္း၊ အနိမ့္အျမင့္အညီမညာျဖစ္ေနတယ္။ အမိုးအကာမ်ားက စနစ္တစ္က် မျဖစ္ဘူး၊ သံျဖဴဆိုင္ပစၥည္းမ်ား၊ အေဟာင္းပစၥည္းဆိုင္မ်ား၊ ကား၀ပ္ေရွာ့မ်ားနဲ႔ လူေတြ ေန႔/ညေနထိုင္ၾကတယ္။ အသံေတြဆူညံေနတယ္။ ယာဥ္အသြား အလာလမ္းေတြပိတ္ဆို႔တယ္။ မီးေဘးအႏၳရာယ္လည္း စိုးရိမ္ရပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေတာ္အတြက္ သန္႔ရွင္းသာယာေရးအတြက္ စည္ပင္သာယာ ဘိုင္ေလာဥပေဒအရ ဒီဆိုင္ခန္းေတြက ရန္ပယ္ေစ်းနဲ႔ လမ္းျခားေနေတာ့စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ အခက္အခဲျဖစ္တယ္။ ေနာက္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔က လမ္းေဘးမွာ ခ်ထားတဲ့ ဆိုင္ခန္းမ်ားဟာ ေျမေနရာကိုသာ အငွါးခ်ထားေပးတာပါ။ အပိုင္ေပးထားတာမဟုတ္ပါဘူး။ အမ်ားျပည္သူမ်ားအတြက္ အသြားအလာ လမ္းပိတ္ဆို႔မယ္။ မီးေဘးအႏၱရာယ္ျပဳႏိုင္မယ္ဆိုရင္ စည္ပင္သာယာ(ဘိုင္ေလာ)အရ ျပန္လည္သိမ္းခြင့္ရိွ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၃၀-၄-၂၀၁၂ ေန႔ သႀကၤန္္အၿပီး ဆိုင္ခန္းအားလုံးကို အေရႊ႕ခိုင္းရပါတယ္။ ဒီကိစၥကို ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ စည္ပင္သာယာမွ မေကြးတိုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္အညီ ၿမိဳ႕သန္႔ရွင္းသာယာလွပေရးအတြက္၊ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးအေနနဲ႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရတာပါ။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ေၾကာင့္၊ အစိုးရအဖဲြ႕က ေရႊ႕ခိုင္းတာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ယခုလည္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ အမ်ားဆႏၵနဲ႔အညီ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ညွိႏႈိင္းလုပ္ၾကဖို႔ လမ္းညႊန္ထားပါတယ္။ ယခုေတာ့ ေစ်းဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ားနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ ညွိႏိႈင္းလိုက္တာ အားလုံးအဆင္ေျပသြားပါၿပီ၊ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။´ ဟု ဦးေနမ်ဳိးႏိုင္မွ ေျပာသည္။ ယင္းကိစၥအား ဆိုင္ခန္းပိုင္ရွင္မ်ား၏ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးဆန္း၀င္းလႈိင္ထံ သြားေရာက္ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ `ဒီကိစၥကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေစ်းသူ ေစ်းသားမ်ားက မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ အသနားခံစာ တင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ၂၆-၄-၂၀၁၂ ေန႔မွာ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ရုံးက ဆိုင္ခန္းပိုင္ရွင္အားလုံးကို အစည္းအေ၀းေခၚပါတယ္။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ေအာင္၊ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေနမ်ဴိးႏိုင္တို႔နဲ႔ ေစ်းဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ား(၁၀၀)ေက်ာ္တို႔နဲ႔ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလုံးက ဒီေနရာက ဘယ္လိုမွ မဖယ္ရွားလိုေၾကာင္း၊ ရန္ပယ္ေစ်းဆိုတာက ေတာေစ်း၊ တစ္ေနကုန္ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်စားေသာက္လို႔ ရပါတယ္။ သူတို႔ ေျပာင္းခိုင္းတဲ့ ကံသာေစ်းက ၿမိဳ႕ေစ်းပါ၊ နံနက္ပိုင္း ကေန ေန႔လည္(၁၂)နာရီဆိုရင္ ေစ်းကြဲသြားၿပီ။ ေန႔တစ္၀က္ေစ်းပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လို ေရႊဆိုင္နဲ႔ ယခု ေစ်းဆိုင္ေတြဆိုတာ ေတာသူ ေတာင္သားမ်ားကိုသာ မီခို ေရာင္းခ်စားေသာက္ေနရတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကန္သာေစ်းကို ေျပာင္းဖို႔က ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး လို႔ အမ်ားဆႏၵနဲ႔ တင္ျပၾကတယ္။ အဲဒီေတာ့ စည္ပင္သာယာဘက္ကလည္း သူတို႔ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ စည္ပင္သာယာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတုိင္း ေရာင္းခ်လုပ္ကိုင္ရမယ္လို႔ ေတာင္းဆိုပါတယ္။ ယခု လက္ရိွဆိုင္ခန္းေတြကို ေမလ(၁၀)ရက္ေန႕အၿပီး ဖ်က္သိမ္းေပးရမယ္။ ဆိုင္ခန္းေနရာေတြကို ေလွ်ာက္လႊာေတြနဲ႔ စည္ပင္သာယာရုံးကို ျပန္္လည္အပ္ႏွံေပးရမယ္။ အဲဒီေနာက္ ယခုေနရာကိုဘဲ စည္ပင္သာယာက ပုံစံေရးဆြဲေပးထားတဲ့ အတိုင္း(၁၂)ခန္းတြဲမ်ား ေဆာက္လုပ္ရမယ္။ ေဆာက္လုပ္တဲ့အခါ ေစ်းေကာ္မတီက ကုိယ္ထူ ကုိယ္ထစနစ္နဲ႔ (၂)လအတြင္း အၿပီးေဆာက္ေပးရမယ္ လို႔ေျပာပါတယ္။ ဆိုင္ခန္းတန္ဘိုးကေတာ့ ေစ်းေကာ္မတီအဖြဲ႕နဲ႔ ေစ်းေဆာက္လုပ္တဲ့ ကန္ထရိုက္တို႔ ေစ်းျဖတ္ၿပီးရင္ အတိအက် ထြက္လာပါ့မယ္။ ယခု ဆိုင္ခန္းေဆာက္လုပ္ေနစဥ္မွာ ရန္ပယ္ေစ်းရဲ႕ ေျမာက္ဘက္၊ အေရွ႕ဘက္ေနရာေတြကို ယာယီ ေစ်းဆိုင္မ်ား ခ်ထားေပးမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီဆိုင္ခန္းေတြက (၁၉၉၃) ႏွစ္ကစတင္ခ်ထားခဲ့တာပါ။´ ဟု ေစ်းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဆန္း၀င္းလႈိင္မွ လွ်ပ္တစ္ျပက္သို႔ ေျပာဆို၍ သတင္းရယူခဲ့ပါသည္။
 

0 comments: