`အညာေဒသ ေနပူပူ ေႏြေခါင္ေခါင္မွာ ကိုရီးယားႏွမ္းမ်ဳိးကို စိုက္လို႔ရၿပီ´

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မေကြးၿမိဳ႕ တန္(၃၀)က် သ/မဆီစက္၀န္းၿခံအတြင္းမွာ (၈-၅-၂၀၁၂) ၊ ၁၃၇၄ ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လျပည့္ ေက်ာ္(၃)ရက္ေန႔တြင္ ႏွမ္းေထာင္မ်ား ကို ေနပူလွမ္း၍ ႏွမ္းခါေနၾကသည္။ ရိတ္သိမ္းၿပီး အသီးပတ္လည္ျဖင့္ ႏွမ္းပင္မ်ားကို ေမာ္ေတာ္ကားႀကီးမ်ားျဖင့္ သယ္ေဆာင္၍ ယူလာေနသည္ကို ျမင္ေတြ႔ရပါသည္။ ယခုႏွစ္ အညာေဒသတြင္ ေနအပူရိွန္က ေတာ္ေတာ္ျပင္းထန္ေနသည္။ အပူခ်ိန္(၄၂/၄၃) စင္တီဂရိတ္အထိ ရိွေၾကာင္း တိုင္းတာသိရိွရပါသည္။ ယာခင္းမ်ားတြင္ ယခုလို ေႏြရာသီကာလမွာ ဘာသီႏွံမွ စုိက္ပ်ဳိးခ်ိန္္မဟုတ္ပါ။ စုိက္ပ်ဳိး၍လည္း လုံး၀မရပါ။ ထြန္းေရးျပင္ဆင္ထားၿပီး မိုးဦးက်၊ မိုးမရြာခင္မွာ ေျမပဲ၊ ႏွမ္းမ်ား က်ဲခ်ဖို႔ အဆင့္သင့္ ျပင္ခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေတာင္သူ မ်ားသည္ မိမိတို႔ ယာခင္းမ်ားအတြင္း ႏွမ္းမ်ဳိးေစ႔မ်ားကို မိုးမရြာမီ ႀကိဳတင္ က်ဲခ်ထားၾကေၾကာင္း ျမင္ေတြ႕ရပါသည္။ မိုးမရြာဘဲ ႏွမ္းမ်ဳိးေစ႔မ်ားကို တစ္လခန္႔ ႀကိဳတင္၍ က်ဲထားႏိုင္ေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။ ဤကဲ့သို႔ ေႏြကာလႀကီးမွာ ေအာင္ျမင္စြာျဖင့္ ရိတ္သိမ္းလာေသာ ႏွမ္းပင္မ်ား၊ ႏွမ္းေထာင္မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ရသူတိုင္းမွ အံ႕အားသင့္ေနၾကရသည္။ စာေရးသူကိုလည္း ျမင္ေတြ႔ရသူတိုင္းက ဒီသတင္းကို မစုံးစမ္းဘူးလား လို႔ ေမးျမန္းေနၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အညာေဒသ ေနပူပူ ေႏြေခါင္ေခါင္မွာ ႏွမ္းစိုက္လို႔ ရသလား သတင္းအား ဦးေနလင္းေအာင္ (အတြင္းေရးမွဴး မေကြးကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္း) ထံသုိ႔ သြားေရာက္၍ သတင္း ယူခဲ့ရပါသည္။ `` ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ First Top Group ကုမၸဏီတို႔ အက်ဴိးတူ ေပါင္းစပ္ၿပီး ဒီတန္(၃၀) ဆီစက္ကို ငွါးရမ္းလုပ္ကိုင္ၾကပါတယ္။ ယခု ဒီၿခံ၀န္းထဲမွာ ေနလွမ္းၿပီး ခါေနတဲ့ ႏွမ္းပင္ေတြကို ေတာင္သူ ယာသမားမ်ား နားေနတဲ့ ေႏြကာလမွာ စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ပါတယ္။ ဒီႏွမ္းမ်ဳိးေစ႔ေတြက ကိုရီးယားႏွမ္းအျဖဴမ်ဳိးေစ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ႏွမ္းမ်ဳိးေစ႔ကို First Top Group ကုမၸဏီ ပိုင္ရွင္က ကိုရီးယားႏိုင္ငံကေန (၃)ျပည္သာ နည္းနည္း၊ စမ္းသပ္စိုက္ပ်ဳိးၾကည့္ဖို႔ ၀ယ္လာပါတယ္။ အဲဒီ ကိုရီးယားႏွမ္းအျဖဴ (၃)ၿပီကို ၂၀၀၈/၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ဆားတိုင္းကန္ရြာ ယာခင္းေျမ(တစ္ဧကခြဲ)နဲ႔ (မိုးတြင္း ႏွမ္းစိုက္ပ်ဳိးခ်ိန္)မွာ မ်ဳိးပြားဖို႔ စတင္စမ္းသတ္ၿပီး စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ပါတယ္။ နည္းစနစ္မမွန္လို႔၊ နည္းပညာကို မသိေသးလို႔ (၃)ျပည္မ်ိဳးေစ႔စိုက္ပ်ဳိးခဲ့တာ (၃)ျပည္ဘဲ ျပန္ရခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၉/၂၀၁၀ မိုးတြင္းကာလမွာ ဒီကိုရီးယားႏွမ္းအျဖဴ မ်ဳိးေစ႔ (၃)ျပည္ကိုထပ္မံစိုက္ပ်ဳိးပါတယ္။ အဲဒီႏွစ္မွာေတာ့ မ်ဳိးေစ႔(၃)ျပည္ကို စိုက္ပ်ဳိးလိုက္တာ (၂)တင္းခြဲရခဲ့ပါတယ္။ တစ္ပင္တိုင္မ်ဳိးလို႔လည္း ေခၚပါတယ္။ မ်ဴိးက မာလာပါတယ္။ ကိုရီးယားႏွမ္းပင္က ပင္စည္ပတ္ပတ္လည္မွာ ႏွမ္းအသီးေတြက ထြက္လာတာပါ။ ျမန္မာႏွမ္းပင္ကေတာ့ ပင္စည္ကေန လက္တက္ ခြထိုးတယ္။ အဲဒီ ခြၾကားေတြမွာ ႏွမ္းအသီးေတြက သီးရပါတယ္။ ပင္စည္ကေနၿပီး လက္တက္ခြထိုးေနရတာနဲ႔ ကို အပင္အားက ကုန္ေနပါတယ္။ ကိုရီးယားမ်ဳိးကေတာ့ ပင္စည္မွာတင္ ပတ္ပတ္လည္ သီးတာပါ။ ႏွမ္းအေရာင္ကလည္း ျဖဴေဖြးေနပါတယ္။ ႏွမ္းႏွစ္မ်ဳိးကို ပန္ကန္ျပားထဲမွာ ထည့္ၿပီး ယွဥ္ျပထားပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္ကြာျခားပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ၂၀၁၀/၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ဒီကိုရီးယားႏွမ္း အျဖဴ(၂)တင္းခြဲကို ထပ္မံၿပီး မ်ဳိးပြားစိုက္ပ်ဳိးဖို႔ ေျမဧက(၇၁)ဧကကို စိုက္ပ်ဳိးဖို႔ေျမယာ ငွါးရပါတယ္။ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ သမန္းေတာရြာနဲ႔ လြန္ျပတ္ကန္ရြာနားက ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန (သဖန္းဆိပ္ရြာ ဧရာ၀တီျမစ္ေရစီမံကိန္း)က လုပ္ထားတဲ့ ျမစ္ေရတင္စက္ ပန္႔အမွတ္(၄) ေျမာင္ေဘး လက္၀ဲ လက္ယာမွ ယာခင္းေတြကို ငွါးလို႔ ရပါတယ္။ ယာခင္းရွင္ေတြအေနနဲ႔လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ စိုက္ပ်ဳိးခ်ိန္မွာ ေႏြရာသီဆိုေတာ့ ေျမယာေတြက အားေနပါတယ္။ အဲဒီ ယာခင္း(၇၁)ဧကမွာ ဒီ ကိုရီးယားႏွမ္းအျဖဴမ်ဳိးေစ႔(၂)တင္းခြဲကို ေႏြေခါင္ေခါင္ကာလ ျဖစ္တဲ့ ၂၀၁၂ ခု၊ ဇန္န၀ါရီလ(၁၉)ရက္ေန႔မွာ မ်ဳိးပြား စတင္စိုက္ပ်ဳိး ပါတယ္။ ေႏြကာလဆိုေတာ့ ေရအတြက္ ဆည္ေျမာင္းဌာန ျမစ္ေရတင္စီမံကိန္္း ေျမာင္းက ေရကို လိုသေလာက္ ေပးၾကပါတယ္။ ျမစ္ေရတင္ေျမာင္းကေနၿပီး ေရစုပ္စက္(ျမင္းေကာင္ေရ ၆/ဂ)နဲ႔ ခရုပန္႔ အလုံး(၄)လုံးနဲ႔ ပိုက္ေတြဆက္တယ္။တစ္လက္မပိုက္အလုံး(၅၀၀) သုံးရတယ္။ ေရပန္႔ ခ်ာလည္ေထာင္ထားတဲ့ (စပင္လာပန္႔)ပန္႔အေခ်ာင္(၇၀) တတ္ဆင္ထားၿပီး မိုးအတု ရြာသလိုမ်ဳိး ေရျဖန္းေပး ရပါတယ္။ ေရတစ္ခါျဖန္းရင္ (၁၀)ဧက တစ္ျဖတ္ကို (၇)ရက္ေလာက္ ေရျဖန္းပါတယ္။ ေနာက္တစ္ကြက္ (၁၀)ဧကကို ထပ္မံေျပာင္းၿပီး ျဖန္းပါတယ္။ စုိက္ပ်ဳိးရက္ေပါင္း(၉၀) ရက္အခ်ိန္ၾကာေအာင္ စိုက္ပ်ဳိးထားရပါတယ္။ ၂၀၁၂ ခု၊ ဧၿပီလ(၂၄)ရက္ေန႔က ႏွမ္းပင္ေတြကိုရိတ္သိမ္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီယာခင္းေတြကေန ႏွမ္းပင္အစီးမ်ားကို ကားေတြ နဲ႔တင္ၿပီး တန္(၃၀) သ/မဆီစက္၀န္းထဲကို သယ္လာတာပါ။ ယာခင္းရွင္ေတြကလည္း မိုးကက်ခါနီးေတာ့ ႏွမ္းပင္ေတြကို အားခ်င္းေရႊ႕ေျပာင္းသယ္ေပးခဲ့ရပါတယ္။ ယခု ဒီ ကိုရီးယားႏွမ္းအျဖဴ(၂)တင္းခြဲကို မ်ဳိးပြားစိုက္ပ်ဳိးလိုက္တာ ေႏြရာသီမွာ စုိက္ပ်ဳိးရေတာ့ တစ္ဧကမွာ (၁၅)တင္းသာ ထြက္ပါတယ္။ ႏွမ္းစုိက္ပ်ဳိးတဲ႔ မိုးရာသီမွာ စိုက္ပ်ဳိးရရင္ တစ္ဧကကို ႏွမ္း(၂၀)တင္းထြက္ပါတယ္။ ေတာင္သူေတြ မိုးရာသီမွာစိုက္ပ်ဳိးရင္ ႏွမ္းမ်ဳိးေစ႔ဘိုးနဲ႕ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား ေျမၾသဇာမ်ားပါ တစ္ဧကကို (တစ္သိန္းခြဲ)ေလာက္က် ပါ့မယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ေႏြရာသီမွာ စြန္႔စားၿပီး မ်ဳိးပြားစိုက္ပ်ဳိးရေတာ့ တစ္ဧကကို (၂)သိန္းခြဲ ခန္႔ကုန္ပါ့မယ္။ ေႏြရာသီမွာ ေႏြႏွမ္းစိုက္တယ္ဆိုတာ ရွားပါးပါတယ္။ ေတာင္သူေတြကို ဒီလိုေကာင္းတဲ့ ကမၻာ့ေစ်းကြက္၀င္ ကိုရီးယားႏွမ္းအျဖဴ မ်ဳိးေတြကို အာမခံနဲ႔ နည္းပညာပါ၊ ကတ္တစ္လာက္စာအုပ္နဲ႔ တစ္ကြ ႏွမ္းမ်ဳိးေကာင္း မ်ဳိးသန္႔ေတြကို ျဖန္႔ေ၀ ေရာင္းခ်ဖို႔ လုပ္ကိုင္တာပါ။ ကၽြန္္ေတာ္တို႔ ကုမၸဏီက ဦးေဆာင္ၿပီး ျမန္မာႏွမ္းမ်ဳိးေဟာင္းေတြေနရာမွာ ေစ်းကြက္၀င္ အထြက္တိုးတဲ့ ႏိုင္ငံျခား မ်ဳိးေကာင္း မ်ဳိးသန္႔ေတြကို အစားထုိးခ်င္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ ျမန္မာႏွမ္းအျဖဴမ်ိဳး ေပါက္ေစ်းထက္(၄၅)ပိႆာမွာ ေငြက်ပ္သုံးေထာင္မွ ငါးေထာင္ေလာက္ေတာ့ပိုပါ့မယ္။ ယခုလာမယ့္ ၂၀၁၂/၂၀၁၃ မွာ ဒီလို အထြက္တိုး ကိုရီးယားႏွမ္းအျဖဴမ်ဳိးေတြ တင္းေပါင္းသိန္းခ်ီၿပီး ျဖန္႔ျဖဳးေပးဖို႔စီစဥ္ထားပါတယ္။ ေစ်းကြက္၀င္ဖို႔ ဆိုတာကေတာ့ ပထမႏွစ္စုိက္ၿပီးတာနဲ႔ အရည္အေသြးျပည့္၀တဲ့ ဒီႏွမ္းကိုျမင္လိုက္တာနဲ႔ ၀ယ္လက္ ကုန္သည္ေတြက ႏွစ္သက္ၾကမွာ အမွန္ပါ၊ ေစ်းႏႈန္းကကြာသြားၿပီး ပိုမိုရလာမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဥပမာ ေက်ာက္ဆည္မွာလည္း ႏွမ္းကို ေရသြင္းႏွမ္းစိုက္ပ်ဳိးၾကပါတယ္၊ မႏၱေလး ေစ်းကြက္မွာ ေက်ာက္ဆည္ႏွမ္းအတြက္ သီျခားေစ်းပိုရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာင္သူေတြဟာ စိုက္ပ်ဳိးရတာ မလြယ္ပါဘူး ခက္ခဲၾကပါတယ္။ ရာသီဥတုကလည္း မွန္မွ၊ မ်ဳိးေကာင္း မ်ဳိးသန္႔လည္းျဖစ္မွ၊ ေနာက္ ပိုးမႊားက်ေရာက္မယ့္ အႏၱရာယ္မ်ားကိုလည္း ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္မွ၊ ေအာင္ျမင္ၾကတာပါ။ ဒီလိုမ်ဳိးလုပ္ေနရတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေဒသခံ ရိွရင္းစြဲ မ်ိဳးေဟာင္းေတြကိုသာ ဆက္သုံးေနၾကရင္ အထြက္ကမတိုး၊ စရိတ္ေတြက တက္တက္လာေနပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေတာင္သူရဲ႕ ဘ၀ေတြဟာ ဘယ္လိုမွ နလံမထူႏိုင္ၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးနည္းပညာအသစ္ေတြကို ထည္ထည္၀င္၀င္ကြင္းဆင္းျပသၿပီး အာမခံနဲ႔ အထြက္တိုး မ်ဳိးေကာင္း မ်ဳိးသန္႔ေတြကိုရွာေပးတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လို လုပ္ႏိုင္တဲ့ ကုမၸဏီေတြလို အဖြဲ႔အစည္းေတြမ်ားမ်ား ေပၚေပါက္လာဖို႔လိုေနပါတယ္။ လက္ရိွႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရသစ္မွ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန နဲ႔ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပက စိုက္ပ်ဳိးေရးနည္းပညာရွင္ေတြအားလုံးက (ယခုထက္ ပိုလို႔) ၀ိုင္း၀န္းၿပီး ေတာင္သူေတြကို ကူညီေပးၾကပါလို႔ ေျပာၾကားပါရေစ..´´ ဟု ဦးေနလင္းေအာင္မွ ေျပာဆို၍ သတင္းရယူခဲ့ပါသည္။ ၀ိုင္းၾကည္ေအာင္

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

 

0 comments: