`မေကြးၿမိဳ႕၏ လွ်ပ္စစ္မီး ျဖတ္ေတာက္မႈ အေျခအေနမ်ား´

`မေကြးၿမိဳ႕၏ လွ်ပ္စစ္မီး ျဖတ္ေတာက္မႈ အေျခအေနမ်ား´ မေကြးၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ၆-၅-၂၀၁၂ ေန႔ေနာက္ပိုင္းမွာ မိုးကဆက္၍ မရြာတာ ၾကာခဲ့ၿပီ။ အပူရိွန္ကလည္း ေတာ္ေတာ္ျပင္းထန္ေနသည္။ ရာသီဥတုက ေန႔၊ည တြင္အလြန္ပူအိုက္ေနၾကသည္။ လွ်ပ္စစ္မီးကလည္း ဒီဘက္ပိုင္းမွာ မီးမလာတဲ့ အခ်ိန္ေတြက ေန႔စဥ္ဆက္တိုက္ ျဖစ္ေန၏။ မီးမလာေတာ့ ေရကလည္းရွားလာ၏။ လွ်ပ္စစ္မီးအတြက္ အမ်ားျပည္သူမ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္သူ ေက်ာင္းသားမ်ား စိတ္ေသာကမ်ား၍ ဆင္းရဲဒုကၡ ေရာက္ေနၾကရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ား သိခ်င္ေနေသာ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနေသာ လွ်ပ္စစ္မီးသတင္းကို မေကြးၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္မန္ေနဂ်ာရုံးသို႔ သြားေရာက္စုံစမ္း တင္ျပေပး လိုက္ရပါသည္။ ၂၅-၅-၂၀၁၂ ေန႔ နံနက္(၁၀း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္မန္ဂ်ာ ဦးေအာင္မ်ဳိးသန္းထံသို႔ မေကြးၿမိဳ႕ လွ်ပ္စစ္မီး ျဖတ္ေတာက္ သုံးစြဲေနရမႈအား သြားေရာက္သတင္းရယူခဲ့ပါသည္။ မေကြးၿမိဳ႕မွာ အလုပ္ရုံ စက္ရုံမ်ားမပါ ပုံမွန္သုံးစြဲမႈ ဓာတ္အားမွာ (၇.၅) မဂၢါ၀ပ္ခန္႔ သုံးစြဲရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ယခုလက္ရိွ အေျခအေနမွာေတာ့ မေကြးၿမိဳ႕ သုံးစြဲခြင့္ျပဳထားေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမွာ (၂.၅)မဂၢါ၀ပ္ မွ (၃) မဂၢါ၀ပ္ထိသာ သုံးစြဲေနရေၾကာင္းသိရသည္။ မန္က်ီးကန္ မဟာဓာတ္အားလိုင္း ဓာတ္အားခြဲရုံအေပၚ မူတည္၍ အေျပာင္းအလဲရိွမည္ဟု သိရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ (၂၄-၅-၂၀၁၂)ေန႔ထိ A.B.C သုံးအုပ္စုခြဲၿပီး တစ္အုပ္စုမွာ (၆)နာရီတစ္ႀကိမ္သာ လွ်ပ္စစ္မီးသုံးစြဲရန္ ျဖန္႔ေ၀ေပးႏိုင္ေၾကာင့္သိရ၏။ အလွည့္က်ဆိုေသာ္လည္း တစ္ႏိုင္ငံလုံး လွ်ပ္စစ္၀န္အား ရွပ္ေဒါင္းက်သြားလွ်င္လည္း အားလုံးျပတ္ေတာက္တတ္ သြားသည္။အလွည့္က်ေပးထားေသာရပ္ကြက္မ်ားမွ မီးသုံးမ်ားသြားလွ်င္လည္း ထရမ္စမာမ်ားမွာ မိန္းမ်ားက ခဏ ခဏျပဳတ္က်တတ္သည္ဆို၏။ ယင္းအလွည့္က်စနစ္ကို မီးျပတ္ေသာအခ်ိန္မ်ားအား အစားထိုး၍ ျပန္လည္မေပးႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။အျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ ေရႊ႕လ်ား မီးစက္ႀကီးမ်ား မေကြးၿမိဳ႕တြင္ မရိွေသးေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုလက္ရိွ ကားေပၚတြင္ တင္ထားၿပီး အေရးေပၚသုံးႏိုင္ရန္္အတြက္ ကီလို၀ပ္(၁၆၀) တစ္လုံး၊ ကီလို၀ပ္(၁၀၀)၊ ကီလို၀ပ္(၄၀) စက္အေသး (၃)လုံးသာ ရိွေၾကာင္းျမင္ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ မၾကာမီမွာ (၂)မဂၢါ၀ပ္ရိွ ေရႊ႕လ်ားမီးစက္ႀကီး(၆)လုံးကို အမွတ္(၂) လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကိီးဌာနမွ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ မွာၾကား၀ယ္ယူထားေသာ မီးစက္မ်ားေရာက္လာေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎ စက္မ်ားကို ဘယ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသုိ႔ ခြဲေ၀ေပးမည္ဆိုတာကို မသိရေသးၾကာင္း ၾကားသိခဲ့ရသည္။ မေကြးၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္မန္ဂ်ာ ဦးေအာင္မ်ဳိးသန္းထံဤသို႔ေမးျမန္းပါသည္။ အျခားၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာလို လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရး အတြက္ အမ်ားျပည္သူမ်ားမွ ဆႏၵျပဳေနသလို မေကြးၿမိဳ႕မွာ မျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုမ်ား ႀကိဳတင္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားပါသလဲ၊ မီးလင္းေရး အတြက္ အမ်ားျပည္သူေတြက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၾကရင္ေကာ လွ်ပ္စစ္မီးအားကို ယခုထက္ ပိုၿပီး ေပးႏိုင္ပါမည္လား..? ဟု စာေရးသူမွ ေမးၾကည့္ပါသည္။ `` အမ်ားျပည္သူမ်ားသိရိွေအာင္ အမွတ္(၂)လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီး၏ ေမတၱာရပ္ခံေတာင္းပန္ခ်က္ စာမ်ားနဲ႔ ေရႊလီ- မန္စံဘက္မွာ ဖ်က္စီးခံရလို႔ ပ်က္သြားတဲ့ တာ၀ါတိုင္မ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ေနေသာ ဓာတ္ပုံမ်ားကို စာရြက္ႀကီးမ်ား၊ ဗီႏိုင္းပုံႀကီးမ်ားနဲ႔ ကူးယူၿပီး မေကြးၿမိဳ႕တြင္း လူစည္ကားရာေနရာ၊ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ားမွာကပ္ထားပါတယ္။ ယခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ရုံး မီတာခြန္္ေကာက္ခံ ဌာနနဲ႔ အေရးေပၚ မီးပ်က္ရင္ တိုင္ၾကားဌာနမ်ားမွာလည္း အမ်ားျမင္သာေအာင္ ကပ္ေပးထားပါတယ္။ အားလုံးက လွ်ပ္စစ္မီးရရိွေရးကို ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၾကရင္လဲ ကၽြန္ေတာ့္ အဆင့္အေနနဲ႔ေတာ့ ပိုၿပီးေပးစရာမရိွပါဘူး။ မဟာဓာတ္အားလိုင္းမွာ လက္ရိွကာလ အသုံးျပဳခြင့္ရိွသေလာက္သာ မွ်ေ၀သုံးစြဲေပးေနရပါတယ္။ ဇြန္လဆန္းေလာက္မွာ ေရႊလီ-မန္းစံဘက္က တာ၀ါတို္င္ေတြ ျပဳျပင္ၿပီးမယ္ထင္ပါတယ္။´´ဟု ၿမိဳ႕နယ္မန္ေနဂ်ာ ဦးေအာင္မ်ဳိးသန္း မွ ေျပာဆို၍ သတင္းရယူခဲ့ပါသည္။ ၀ိုင္းၾကည္ေအာင္ ၂၀၁၂ ခု၊ ေမလ(၃၀)ရက္ေန႔ထုတ္ အတြဲ(၄) အမွတ္(၂၀) ျမန္မာပို႔စ္ သတင္းဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

Artikel `မေကြးၿမိဳ႕၏ လွ်ပ္စစ္မီး ျဖတ္ေတာက္မႈ အေျခအေနမ်ား´ ini dipublish oleh shwelannwelanwinkyi pada hari Sunday, May 27, 2012. Semoga artikel ini dapat bermanfaat.Terimakasih atas kunjungan Anda silahkan tinggalkan komentar.sudah ada 0 komentar: di postingan `မေကြးၿမိဳ႕၏ လွ်ပ္စစ္မီး ျဖတ္ေတာက္မႈ အေျခအေနမ်ား´
 

0 comments: