၂၇-၄-၂၀၁၂ `ျမန္္မာပို႕စ္ သတင္းဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာ ဆက္ဆံေရးေကာင္း´

ကုိယ့္အေၾကာင္း သူမ်ားအေၾကာင္း ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္မွ အၾကား အျမင္မ်ား အမွတ္(၉၇-၄-၂၀၁၂) ၂၇-၄-၂၀၁၂ `ျမန္္မာပို႕စ္ သတင္းဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာ ဆက္ဆံေရးေကာင္း´ နံနက္ေစာေစာ ေရထခ်ိဳးတယ္။ နံနက္(၇း၃၀)နာရီမွာ မေန႔ကခ်ိန္္းဆိုထားတဲ့ ျမန္မာပို႔စ္ သတင္းဂ်ာနယ္တိုက္သို႔ ကားငွါးသြားတယ္။ ကာခ(၂၀၀၀ိ) ေပးလိုက္ပါတယ္။ လမ္းမွာၿပီး ပတ္ရွာေနရတာ ေတာ္ေတာ္ၾကာသြားရပါတယ္။ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ခိုင္လင္းေက်ာ္ နဲ႔ စတင္ေတြ႕ဆုံရပါတယ္။ သူက လက္ဖက္ရည္ဆိုင္သုိ႔ ေခၚၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ကို ဧည့္ခံေပးပါတယ္။ ဂ်ာနယ္နဲ႔ ပတ္သက္ေသာကိစၥမ်ားကို ေဖာ္ေရြျပဴငွါစြာနဲ႔ ေျပာဆိုပါတယ္။ သူတို႔ တုိက္မွ စီးပြားေရး သတင္းဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ မၾကာခင္ထပ္မံထုတ္မယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ယခု အပတ္ျမန္မာပို႔စ္ ဂ်ာနယ္မွစၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ ကေလာင္အမည္ ထည့္ေပးမယ္။ သတင္ေထာက္ကဒ္ထုတ္ေပးလိုက္မယ္ လို႔ေျပာပါတယ္။ မၾကာခင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအသစ္ျပန္ဖြဲ႔ ရင္ နယ္သတင္းေထာက္အျဖစ္နဲ႔ လခေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ကိုခိုင္လင္းေက်ာ္ က ဥကၠံၿမိဳ႕သား အသက္က(၃၀)ေလာက္သာ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ လူငယ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကုိယ့္သတင္းေထာက္မ်ား အေပၚမွာ ယဥ္ေက်းစြာ ဆက္ဆံခဲ့ပါတယ္။ မနက္ျဖန္ စေနေန႔ နံနက္(၁၀)နာရီေလာက္မွာ စာမူခ၊ ဂ်ာနယ္လက္ေဆာင္ က်န္သေလာက္ နဲ႔ သတင္းေထာက္ကဒ္ကို တစ္ပါတည္းလာယူရန္ မွာလိုက္ပါတယ္။ သင္တန္းကို အခ်ိန္မွီေအာင္ ကားငွါးၿပီး ခ်က္စီယံေဟာ္တယ္သုိ႔ အေျပးသြားခဲ့ရပါတယ္။ သင္တန္းဆင္းရက္မွာ တစ္ဦးခ်င္း ရင္းႏွီးစြာျဖင့္ ကိုယ့္ေရးသားခ်င္တဲ့၊ ေရးသားခဲ့တဲ့ သတင္း(စတိုရီ)အေၾကာင္းမ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းေျပာဆို ေဆြးေႏြးၾကရပါတယ္။ လိပ္စာမ်ား အျပန္အလွန္ ေပးၾကပါတယ္။ ညေနပိုင္း ဆရာဦးေအာင္ခ်ဳိထံသုိ႔ ဖုန္းဆက္ၿပီး မွာပါတယ္။ ဆရာက လာေခၚပါတယ္။ တာေမြထိပ္သုိ႔ ဆရာနဲ႔ အတူလိုက္သြားပါတယ္။ ထမင္းစားၾကပါတယ္။ အျပန္ကားငွါးၿပီးျပန္လာပါတယ္။ ယေန႔ ကားခ(၅၀၀၀ိ)ကုန္ၿပီး ထမင္းဖိုး(၄၅၀၀ိ) ကုန္ပါတယ္။ ည FAME ေဟာ္တယ္မွာ အင္တာနက္သုံးပါတယ္။ CHATRIUM HOTLL 3 ေျမယာမႈခင္း သတင္းမ်ားကိစၥ သင္တန္း ၂၇-၄-၂၀၁၂ နံနက္(၉)နာရီတြင္ စတင္သည္။ ပညာရွင္ ဆရာ (၄) ဦးမွ နံနက္(၉း၃၅)နာရီမွာ စတင္သည္။ ေဒါက္တာ ခင္ေဇာ္၀င္း၊ ဆရာ ဦးစံသိန္း၊ ဆရာစိန္ႀကိဳင္၊ ဆရာ ဦးထြန္းလင္းဦး အငယ္စားလယ္သမားမ်ား အတြက္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ ေဒါက္တာ ခင္ေဇာ္၀င္း မွ စတင္ေဆြးေႏြးသည္။ ဆရာဦးစံသိန္း မွ ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးသည္။ ယခု အခ်ိန္္ကေတာ့ မေႏွာင္းေသးပါဘူး။ ကမၻာ့မီးဖိုေခ်ာင္ ၾသစေတးလွ် ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာဦးထြန္းလင္းဦး မွ တတိယေဆြးေႏြးပါသည္။ ေတာင္သူလယ္သမား စိုက္ပ်ဳိးေရး ပညာေရးကိစၥမ်ားကို အဖြဲ႕မ်ားမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရိွပါ။ ေျမစာရင္း ျပႆနာမ်ား မွတ္ပုံတင္ထားသူမ်ားက ေလွ်ာ္ေၾကးရၿပီး မရသူက မ်ားေနသည္။ ဆရာဦးစိန္ႀကိဳင္ မွ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသည္။ ဥပေဒေရးရာ ကိစၥမ်ားကို အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးသည္။ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ လက္ေတြ႕ဘ၀ကို ကြင္းဆင္း ၾကည့္ရႈေရးသားေပးၾကရန္ တိုက္တြန္းသည္။ ဥပေဒပညာမ်ား လူတိုင္းစိတ္မ၀င္စားေသာ ကိစၥ။ သားသမီးမ်ားေၾကာင့္ မိဘမ်ားပုသြားသည္။ ညႊန္ၾကားခ်က္ တယ္လီဖုန္းအမိန္႔မ်ားသည္ တစ္ခါတရံ ဥပေဒကဲ့သို႔ အာဏာတည္သြားတတ္ေၾကာင့္ ရိွေနေသာကိစၥ။ ဥပေဒပညာကို အမ်ားျပည္သူမ်ား စိတ္၀င္စားႏိုင္ေအာင္ သိလာေအာင္ အသုံးျပဳတတ္လာေအာင္ ၀ိုင္း၀န္း လက္ဆင့္ကမ္း ေျပာၾကားေပးၾကရန္လိုအပ္ေန ပါသည္။ ေခတၱနားသည္။ ေန႔လည္(၁၁း၁၅)နာရီမွာ ျပန္စသည္။ ဆရာစိန္ႀကိဳင္အားေမးျမန္းရာ ေျဖဆိုျခင္း။ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္္႔ခြဲေရးဥပေဒျပဌာန္း ျခင္း ေခါင္းစဥ္အား ျပန္လည္ေဆြေႏြး ေမးျမန္းၾကပါသည္။ ဆရာဦးစံသိန္း အားေမးျမန္းၾကသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ယာဧကမ်ား (၂) သိန္း(၇)ေသာင္းေက်ာ္။ လယ္(၃)ေသာင္း။ စုစုေပါင္းစိုက္ဧက (၃၄၃၇၀၀)သိန္းေက်ာ္။ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ေသာဧရိယာ (၃.၈၆%)သာ ရိွပါသည္။ တည္ၿမဲ ၂၀% ေရြေျပာင္း ၈၀% ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္မွာ စိုက္ပ်ဳိးဧက စုစုေပါင္း(၃)ေသာင္းေက်ာ္ရိွသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ေတာင္ယာစိုက္ခင္းမ်ားကို A အဆင့္လူတန္းစားမွ အနည္းငယ္သာ လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ဧက (၁)ဧက၊ (၂)ဧကေလာက္သာရိွႏိုင္ပါမည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ အက်ယ္အ၀န္း (၈.၉)သန္္းဧက ရိွသည္။ စတု၇န္းမိုင္ ၉၄၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရိွမည္။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ကစၿပီး တပ္နယ္ေျမမ်ား စြာေပၚေပါက္လာသည္။ အရပ္သိ သိလို႔မရႏိုင္ပါ။ တိတိက်က် ႏွစ္ဖက္သိမွသာ ကိုယ့္ဘက္မွ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ၁၃၅၃ ခုႏွစ္မွာစတင္ခဲ့ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာန၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး ေမြးျမဴေရး လယ္ယာသစ္ေတာ။ လယ္ယာႏွင့္ဆည္ေျမာင္း ဆိုၿပီး ေပၚတယ္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွစ၍ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားနဲ႔ ေပါင္းၿပီး ေျမယာဧကေပါင္း (၁.၈)သန္းေက်ာ္ သူတို႔အဖြဲ႕ေတြမွာ ရရိွသြားပါၿပီ။ နည္းဥပေဒ မခ်မွတ္ခင္ ေျပာပိုင္ခြင့္ရိွေနပါေသးသည္။ ဟု ဆရာဦးစံသိန္းမွ ေျဖဆိုပါသည္။ လယ္သမားေတြဆီမွ တဧကကို(၈)သိန္းေလာက္နဲ႔ သိမ္းယူၿပီး ဒီလယ္ေတြကို ၀ိုင္းကြက္မ်ားရိုက္ယူၿပီး တစ္ကြက္ကို သိန္းေထာင္ခ်ီ ေရာင္းစားေနတဲ့ကိစၥမ်ား ဘယ္လိုေျဖရွင္းမည္လဲ ဟု သတင္းေထာက္မ်ားမွ ေမးျမန္းပါသည္။ ဆရာ ဦးထြန္းလင္း က ေျမသိမ္းထားတာေတြ ဟိုယခင္ကအတိုင္း ျဖစ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယခုမွ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္ နာမည္ျဖင့္ မတရားျပဳက်င့္ျခင္းျဖစ္ေနေၾကာင္း သုံးသပ္ေျပာဆိုၾကပါသည္။ ေဒါက္တာ ခင္ေဇာ္၀င္း မွ ဒီကိစၥကို ျမန္မာျပည္ တရားေရးမွ ေျဖရွင္း၍လည္း မရျဖစ္ေနတယ္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ကို အားကိုးရမည္။ သို႔ေသာ္ အမတ္မင္းမ်ားကလည္း အားႀကီးတဲ့ တစ္ပါတီကသာ ျဖစ္ေနေတာ့ အဆင္မေျပျဖစ္ေနၾကရပါၿပီ။ ေတာင္သူလယ္သမား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အျမန္ဆုံးေပၚေပါက္ၿပီး ေတာင္းဆိုသင့္ေၾကာင္း ၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြး ေမးျမန္းၾကပါသည္။ ဆရာဦးရဲႏိုင္မိုး ေန႔လည္(၂း၁၀)နာရီ တြင္ စတင္သည္။ ေျမယာကိစၥမွ (၅)ခ်က္။ (၁) ေျမမဲ႔ ျပႆနာမ်ားလာျခင္း။ (၂) ယခု ေျမယာဥပေဒအသစ္မွာ ေျမယာေစ်းကြက္စီးပြားေရးအေျခခံလာ။ (၃) အငယ္စားလယ္သမာမ်ားအတြက္ ေျမယာဆုံးရႈံးမႈမ်ား။ (၄) ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျမင့္တက္လာမည္။ (၅) ေတာင္တန္္းေဒသ ေျမယာသုံးစြဲမႈကို ယခု ဥပေဒမွာ ေဖာ္ျပထားျခင္းမပါ။ Internews (ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ အေျခစိုက္) Side Bar (အင္တာဗ်ဴး၊ လယ္သမားမ်ားအတြက္ ေဆာင္းပါး၊ ေနာက္ဆုံးျဖစ္တဲ့ သတင္းမ်ား) ေမးခြန္း(၃)ခုကိုေျဖႏိုင္ရမည္။ (၁) ဘာေၾကာင့္လဲ၊ ဘာေၾကာင့္ရႈံးတာလဲ (၂) So What ? (၃) Solutian လႊတ္ေတာ္ (ဥပေဒျပဳ) မီဒီယာ သတင္းသမားမ်ား ျပည္သူမ်ားဘက္မွ (သက္ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား)မွ (မီဒီယာ) (သုိ႔) (ႏိုင္ငံေရးပါတီ) ေနာက္နည္းလမ္းတစ္ခု။ ။ ဥပေဒမ်ားျပင္ခ်င္ရင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ၾကားမွာ အသိပညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္အဖြဲ႔ ေခၚ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားမွာလို (ေလာ္ပီ) အဖြဲ႔မ်ားရိွရမယ္။ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္၍ စိတ္လႈပ္ရွားမႈျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်က္(၁၀) မွ ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ သတင္းေရးရမယ္ဆိုရင္ Demanigad (မေကာငး္ဆိုး၀ါး) ကို မျမင္ပါနဲ႔။ ညေန(၅)နာရီၿပီးသည္။

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

 

0 comments: