၂၆-၄-၂၀၁၂ `ကိုျမတ္ခိုင္၏ စကားမ်ား´

ကုိယ့္အေၾကာင္း သူမ်ားအေၾကာင္း ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္မွ အၾကား အျမင္မ်ား အမွတ္(၉၆-၄-၂၀၁၂) ၂၆-၄-၂၀၁၂ `ကိုျမတ္ခိုင္၏ စကားမ်ား´ နံနက္(၉)နာရီမွာ သင္တန္းေန႔ ဒုတိယေန႔ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေနကုန္ စိတ္ပါ ၀င္စားစြာျဖင့္ သင္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ ကုမၸဏီမွ ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ၾကည့္ရႈ ေကၽြးေမြးပါတယ္။ ဟင္းလ်ာမ်ားမွာ စား၍ပင္ မကုန္ႏိုင္ေအာင္မ်ားပါတယ္။ ညေနပိုင္း မက္စင္ဂ်ာနယ္က အႀကီးတန္းသတင္းေထာက္ ကိုသန္းထြန္းေအာင္ နဲ႔ ျမန္မာပို႔စ္ ဂ်ာနယ္တိုက္ကို သြားပါတယ္။ အယ္ဒီတာ ကိုခိုင္လင္းေက်ာ္နဲ႔ မေတြ႕လို႔ သူ႔ မက္စင္ဂ်ာနယ္္တိုက္ကို ဆက္လိုက္သြားပါတယ္။ အဲဒီတိုက္မွာ ကိုေနျခည္(မေကြး) ရဲ႕သတင္းမ်ားကို သုံးေပးဖို႔ အကူအညီေတာင္းခဲ့ပါတယ္။ မေကြးသတင္းတာ၀န္ခံအျဖစ္လည္း ႀကိဳက္ရင္အသုံးျပဳသြားဖို႔ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒီကိစၥကို ကိုေနျခည္ထံ ဖုန္းဆက္ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီရုံးကေန ကိုျမတ္ခိုင္ထံ ဖုန္းဆက္ပါတယ္။ စာမႈခမ်ားထုတ္ခ်င္ေၾကာင္း စာေရးမ ျပန္ရင္ ႀကိဳတင္ထုတ္ေပးထားရန္္ ဖုန္းဆက္မွာပါတယ္။ လွ်ပ္တစ္ျပက္ရုံးေရာက္ေတာ့ စာမူခမ်ား ဂ်ာနယ္မ်ား အဆင္ေျပစြာနဲ႔ ထုတ္ရပါတယ္။ တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာ ကို၀႑၊ သတင္းတာ၀န္ခံ ကို ေအးေအာင္ တို႔နဲ႔လည္းေတြ႕ပါတယ္။ ေက်ာက္ခဲ့သတင္း ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္းေရးသားဖို႔မွာပါတယ္။ ကို၀႑က စကားေျပာတာ မာေက်ာစြာ ဆက္ဆံပါတယ္။ ကိုေအးေအာင္ကေတာ့ ေပ်ာ့ေျပာင္း ပါတယ္။ ကိုျမတ္ခိုင္ကေတာ့ အေပါက္ဆိုးပါတယ္။ သူ႔ဧည့္ခန္းထဲကို ၀င္ဖို႔ သူ႔တပည့္က သြားေျပာပါတယ္။ ၀င္ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကိုျမတ္ခိုင္က ကၽြန္ေတာ့ကို အေပါက္ဆိုးစြာနဲ႔ ေကာပါတယ္။ ` မင္းတို႔ ေျမယာဥပေဒသင္တန္းလာတက္ရေအာင္ ေရွ႕ေနလုပ္စားၾကမွာလား။ ဒါ မင္းတို႔ကို ရန္ကုန္ ဒီေကာင္ေတြက အသုံးခ်လိုက္တာဘဲ။ မင္းတုိ႔ အ လို႔ခံလိုက္ရတာ။ ဒါေပမယ့္ မင္းတို႔ စီးပြားေရး ကိုက္ရင္ၿပီးတာပါဘဲကြာ´ လို႔ ကိုျမတ္ခိုင္ရဲ႕ အေပါက္ဆိုးျဖင့္ တုတ္ထိုး အိုးေပါက္ေျပာဆိုခံလုိက္ရပါတယ္။ အဲဒီကေန ေျမလတ္မင္းလြင္ အိပ္ကို ဘတ္စ္ကားနဲ႔ သြားပါတယ္။ (၂)မွတ္တုိင္ကို ငရဲလမ္းအျဖစ္နဲ႔ ကားစီးလိုက္ရပါတယ္။ လူကၾကပ္တယ္။ အပူရိွန္က ေတာ္ေတာ္ျပင္းပါတယ္။ ေျမလတ္ မင္းလြင္ အိမ္ေရာက္ေတာ့ ပက္လက္ကို လန္သြားပါတယ္။ ဆရာေျမလတ္က ညစား ထမင္းေက်ာ္ေကၽြးလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီကေန ကားခ (၁၅၀၀ိ) ေပးၿပီး ေဟာ္တယ္သုိ႔ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ယေန႔ကားခ (၅၀၀၀ိ) ကုန္ပါတယ္။ ည ေဟာ္တယ္ကေန ျမန္မာပုိ႔စ္ အယ္ဒီတာထံ ဖုန္းဆက္ၿပီး မနက္ျဖန္ နံနက္(၇း၃၉ မွ ၈)နာရီအတြင္းလာခဲ့မယ္လို႔ ခ်ိန္းဆိုလိုက္ပါတယ္။ CHATRIUM HOTLL ေျမယာမႈခင္း သတင္းမ်ားကိစၥ သင္တန္း ၂၆-၄-၂၀၁၂ နံနက္(၉)နာရီတြင္ စတင္သည္။ ဆရာဦးထြန္းလင္းဦး မွ စတင္ေျပာၾကားျခင္း။ လယ္သမားငယ္နွင့္ လယ္မဲ႕ လယ္သမားမ်ားအေၾကာင္း (၁) စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ (၂) စားရိတ္ (၃) အခြန္္အခ လယ္သမားႀကီး၊ လယ္သမားငယ္ (၅ဧက ေအာက္ပိုင္) ေက်းရြာတစ္ရြာ၏ ပါ၀ါ (၁) ခိုင္းေစလိုရသူမ်ား (၂) အသိပညာ စီးပြာေရးေၾကာင့္ ၾသဇာရိွသူမ်ား (၃) လယ္သမားသည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ခံစားရမည္၊ ႀကိဳတင္တြက္ခ်က္မႈမရိွပါ။ ေငြေခ်းသူကေတာ့ လစဥ္ပုံမွန္ တြက္ခ်က္၍ရသည္။ လယ္သမားေတြမွာ အစဥ္အလာစို္က္ပ်ဳိးေရးပဲရိွတယ္။ ယခု နည္းပညာေတြကလည္း ေခတ္ေနာက္က်ေနပါတယ္။ တစ္ဧကထြက္ႏႈန္းမ်ားက ေတာ္ေတာ္က်လာတယ္။ ေျမဆီလႊာပ်က္သုန္းျခင္း။ မ်ိဳးေကာင္း မ်ဳိးသန္႔မ်ား နည္းလာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတယ္။ လူမ်ားတဲ့ေနရာေတြ (ၿမိဳ႕ျပ ၆၅%)မွာ ႏိုင္ငံေရးက ကုန္ေစ်းႏႈန္းကို အေျခခံပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပမွာ ႏိုင္ငံေရးကို အစိုးရမွ အထူးဂရုစိုက္ရပါတယ္။ ေက်းလက္မွာ ၃၅% လူဦးေရသာရိွပါတယ္။ လယ္သမားေတြ လယ္ယာေျမေတြကို ဘာေၾကာင့္ဆုံးရႈံးရပါသလဲ။ ေၾကြးေတြမ်ားေနလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေငြေခ်းသူကလည္း မဆပ္မွာအတြက္ပူရတယ္။ လယ္သမားကလဲ ထြက္ကုန္ႏႈန္းက်ေန ပါတယ္။ လယ္သမားငယ္ေတြမွာ ပိုၿပီးအျဖစ္မ်ားတယ္။ လယ္သမားငယ္ေတြမွာ ေငြေခ်းသူမရိွျခင္း။ ေျမယာသိမ္း၍ ဆုံးရႈံးျခင္းက မ်ားပါတယ္။ ေျမသိမ္းျခင္းေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ားရဲ႕ အျခားစီးပြားေရး လူမႈေရးအတြက္ ေရရွည္ျပန္ၾကည့္ ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ အရင္းအႏွီးမ်ား အလြန္မ်ားျပားလာျခင္း။ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ကစားျခင္း။ ေက်းလက္စီးပြားေရးက တစ္ႏိုင္ငံလုံးနဲ႔ ယွဥ္ရင္ အားလုံးက်သြားျခင္း။ ယခုလက္ရိွ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းကမွ လယ္သမားေတြအတြက္ အက်ဴိးစီးပြားေတြကို ကာကြယ္ေပးျခင္း မရိွေသးပါ။ လႊတ္ေတာ္ေရာက္ဖို႔အတြက္ ၾကားခံေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ေနရပါတယ္။ လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္မႈက လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈ မရိွျခင္း။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေက်းရြာပုိင္ေျမ စားက်က္ေျမမ်ား အပိုင္မရိွေတာ့ပါ။ အဲဒီကိစၥကို ျပန္လည္စဥ္းစားေပးဖို႔လိုပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလုံး၏ စိုက္ပ်ဳိးေျမ (၁၈.၃)သာရိွေနၿပီး ေျမယာသိမ္းေျမေတြက ပို၍မ်ားေနျခင္းကို စဥ္းစားရပါမည္။ (၇)သိန္း(၈)သိန္း ဟက္ကာ ၊ ၁.၄ သန္းဧက စိုက္ပ်ဳးိေျမမ်ားကို စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ခ်ထားေပးပါတယ္။ ေျမယာမဲ႔ မ်ား ဆင္းရဲသူ ၂၀၀၅= ၂၃.၆% Poor 33.6 Non-Poor 19.8 ဆင္းရဲသူ ၂၀၁၀= ၂၅.၇% နံနက္(၁၁း၁၀) နာရီမွာ ျပန္စတင္သည္။ ဆရာဦးထြန္းလင္းဦး ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္ယာသုံးစက္ကရိယာမ်ား အဆင့္မမီျခင္း။ လက္တြန္းလယ္ထြန္းစက္မ်ား။ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား အလြန္အကၽြံ အသုံးျပဳျခင္း။ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျမယာျမွင့္တင္ေပးျခင္း။ ေျမယာေျမ ရရိွေရး။ လက္လႊဲေရာင္းခ် ငွါးရမ္းျခင္း။ သီးစားခ်တဲ့ ကိစၥ။ ေျမယာေျမ ေရာင္းခ်တဲ့ ေစ်းကြက္ျဖစ္ထြန္း ေပၚေပါက္လာမည္။ လယ္သမားငယ္မ်ားအတြက္ ေခ်းေငြရရိွေရး။ ၂၀၀၅ ေခ်းေငြ ၂၉.၇% မွ၂၀၁၀ ေခ်းေငြ ၃၃.၈% ရရိွျခင္း။ အေသးစားေခ်းေငြမ်ားကို လယ္သမားငယ္မ်ားထံရရိွေရး။ စိုက္ပ်ဳိးေရးေခ်းေငြမ်ား စိုက္ပ်ဳိးခ်ိန္္မီရရိွေရး။ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးတာ၀န္ခံယူမႈ၊ ၀ိုင္းဖြဲ႕တာ၀န္ယူမႈ။ ေငြေခ်းဘဏ္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ ရရိွေရး။ လယ္သမားမ်ားထံ အျပည့္မေရာက္ဘဲ ဘယ္ေလာက္ ပြန္းပဲ႕သြားသလဲ ေလ့လာေရး။ မ်ဳိးေကာင္း မ်ဳိးသန္႔ မ်ဳိးစပါးေကာင္းမ်ားအတြက္ ဥပေဒမ်ား ျဖစ္ေပၚေရး။ လယ္သမားအဖြဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာဖို႔လိုပါတယ္။ ေစ်းကြက္ကိစၥ ညိွႏိုင္းတိုင္ပင္ေရး။ ဥပမာ ျပည္ခ်င္တိုင္းတာေရးပါ ၁၆ျပည္မွ ၁၈ ျပည္ထိျဖစ္ေနေၾကာင္း လယ္သမားမ်ားအတြက္ နစ္နာမႈမ်ားေနျခင္း။ ဒါေၾကာင့္ အဖြဲ႕အစည္းရိွမွ ဒီကိစၥေတြကို ပိုမို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ (၁၁း၅၂) မိနစ္မွာ ၿပီး၍ ေမးျမန္းၾကသည္။ သတင္းေထာက္(၂)ဦးမွ ေမးသည္။ (၁၂း၂၅) ေျမယာဥပေဒမ်ားမွာ (၂)လအတြင္း မွတ္ပုံတင္ၾကရပါမည္။ သို႔ေသာ္ လယ္သမားမ်ားက ဒီကိစၥကို မသိၾကပါ။ ဂ်ာနယ္မ်ားမွ ဒီကိစၥကို တင္ျပသင့္ပါတယ္။ ဆရာဦးစံသိန္း ေရဆင္းတကၠသိုလ္မ၊ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း (၅၈၀၃၃၅) အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ မဟာဘြဲ႕ စုိက္ပ်ဳိးေရး သုေတသနဌာန ႀကံသၾကားစက္ စီမံကိန္း ညြန္ၾကားေရးမွဴး (ၿငိမ္း) ယခု အစုိးရ အႀကံေပး ယခု အာဆီယံနဲ႔ တြဲၿပီး လုပ္ေနပါတယ္။ ယခု ေတာင္ေပၚေဒသ စိုက္ပ်ဳိးေရးအေၾကာင္းအရာမ်ား ေန႕လည္(၁း၃၄)နာရီမွာ ဆရာဦးစံသိန္း စတင္သင္တန္းေပးပါသည္။ ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ ပဒုံမင္းလက္ထက္တြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားဆင္းရဲဒုကၡအမ်ားဆုံး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ သူႀကီးနဲ႔ ေျမပိုင္ရွင္မ်ား က ေျမယာေတြကို ပိုင္ဆုိင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဂၤလိပ္ေခတ္မွာ ေအာက္ျမန္မာျပည္ လယ္ေျမမ်ားကို ျမန္မာျပည္ အညာသားမ်ား ႏွစ္သက္လာေအာင္ ထန္းပင္ေတြကို စိုက္ေပးလိုက္ၾကပါတယ္။ အဂၤလိပ္အစိုးရေခတ္မွာ ေ၀းလံ တဲ့ ေနရာေတြမွာ ရြာမ်ားတည္ခဲ့ပါတယ္။ ေတာင္ယာလုပ္ငန္းသည္ မၿမဲဦးပိုင္ျဖစ္ပါတယ္။ေျမလြတ္ ေျမရိုင္းလို႔ သတ္မွတ္ထားတယ္။ (၁၀)ႏွစ္ အနားေပးထားတဲ့ ေတာင္ယာမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္ယာေတြက နားေပးမွ ဘိုင္အိုဒါဗာစီ (သဘာ၀ ေတာေကာင္း သစ္ပင္မ်ား) ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္လာပါတယ္။အဲဒါေၾကာင့္ မၿမဲဦးပိုင္ မွ ၿမဲဦးပိုင္အျဖစ္ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ပါတယ္။ A B လူတန္းစားေတြကေတာ့ မစိုး၇ိမ္ရပါဘူး။ C D လူတန္းစားေတြကေတာ့ ေ၀းလံတဲ့ အႏၷိယ ႏိုင္ငံကို ေရာက္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါကို အစိုးရကေန သိမ္းယူၿပီး ကုမၸဏီေတြကို ေပးလိုက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေျမလြတ္ ေျမရိုင္း ကုမၸဏီမ်ားကို ဧကေပါင္း(၇)သိန္းေက်ာ္ ရထားတယ္။ ယုဇနကုမၸဏီျဖစ္ပါတယ္။ ထပ္မံၿပီး ေျမဧကေတြကို ေတာင္းဆိုေနပါေသးတယ္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွာ ေျမယာေပၚလစီေရးဆြဲရာတြင္ ဆရာဦးစံသိန္းတို႔ ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔စကားကို မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ အခ်ိန္ၾကာလာရင္ ေရာင္းစားတဲ့ သူမ်ားဘ၀မွ ၀ယ္စားတဲ့ သူေတြျဖစ္ကုန္ေတာ့မယ္ ထင္ပါတယ္။ ဒါေတြကို စုိက္ပ်ဳိးေရးနဲ႔ နည္းပညာရွင္ေတြ စဥ္းစားထိမ္းသိမ္းလုပ္ကိုင္ဖို႔ လိုေနပါၿပီ။ ေကာ့ေသာင္းမွာ ေရရွားတဲ့ ေတာင္တန္္းႀကီးကို သတၱဳတူးဖို႔ ႏိုင္ငံျခားကို ေပးလိုက္ပါတယ္။ သဘာ၀ပန္႔၀န္က်င္ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ သိပ္ကို အေရးႀကီးေနပါၿပီ။ ၾကက္ကေလး ငွက္ကေလးတစ္ေကာင္ေပ်ာက္သြားတာထက္ သံယံဇာတ ထုတ္ဖို႔ ေရာင္းခ်လိုက္တာ ပိုေကာင္းပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ ေန႔လည္(၂း၄၇)နာရီတြင္ ဆရာဦးစံသိန္း ေျပာဆိုၿပီး။ ေခတၱနားသည္။ ေန႔လည္(၃) နာရီမွာ ျပန္လည္စတင္သည္။ ဆရာဦးစံသိန္း မွ မၿမဲဦးပိုင္မွ ၿမဲဦးပိုင္ ျဖစ္ေစရန္ ျပန္လည္ေျပာၾကားသည္။ ေတာင္ယာသစ္ေတာ ထူေထာင္ရန္။ အစုအဖြဲ႔ပိုင္ထက္ ပုဂၢလိပိုင္ေတြကို လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးဖို႔ သစ္ေတာ၀န္ႀကီးဌာန က လုပ္ခြင့္ေပးေနပါတယ္။ သတင္းေထာက္ မ်ားက ဆရာဦးစံသိန္းအား ျပန္လည္ေမးျမန္းၾကသည္။ ေတာင္ယာေျမယာသိမ္းကိစၥအား တိုင္းရင္းသားမ်ားနဲ႔ ျပႆနာ မျဖစ္ေအာင္ ခ်င္းျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ သူ မၾကာခင္မွာ သူသြားေရာက္ေတြ႕ဆုံမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူ ယခု ေရးသားေလ့လာျပဳစုထားတဲ့ အေၾကာင္းမ်ားကို တင္ျပမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းျပပါတယ္။ ေျမယာဥပေဒအတည္မျပဳခင္မွာ ၀ိုင္း၀န္းၿပီးေရးသားဖို႔ အႀကံျပဳဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရးသား ေျပာဆိုေနတာေတြကို ပညာရပ္အဆင့္ျမင့္ေနလို႔ ဂ်ာနယ္အယ္ဒီတာေတြက မႀကိဳဘဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဟု ဆရာဦးစံသိန္း မွ ရွင္းျပပါတယ္။ ေျမယာဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္ အၿငိမ္းစားပညာရွင္ႀကီးမ်ား စုေပါင္းေရးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ေျမယာကိစၥေတြကို နားလည္သူမ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဆရာဦးစံသိန္္းက ေထာက္ခံပါတယ္။ သတင္းေထာက္ေမးျမန္းခ်က္။ ေျမယာသိမ္းတဲ့ကိစ ၥေတြက စိုးရိမ္စရာ တစ္ခ်ဳိ႔ေနရာေတြမွာ ၃၀% မွ ၆၀% အထိ ျဖစ္ေနေၾကင္း ေျဖဆိုပါတယ္။ ဆရာဦးစံသိန္းသည္ ပဒုံမင္းလက္ထက္မွ ယေန႔အထိ ေျမယာကိစၥသမိုင္းေၾကာင္းကို ယေန႔ထိ သုေတသနျပဳစု ေရးသားထားပါတယ္။ လို႔ ေနာက္ဆုံး ျဖည့္စြက္ေျပာဆိုသြားခဲ့ပါတယ္။ (၃း၄၂) နာရီမွာ ဆရာဦးစံသိန္းၿပီးသည္။ (၃း၄၅)မွာ ဆရာ ဦးရဲႏိုင္မိုး စတင္ သင္တန္းပို႔ခ်သည္။ မေန႔က ေျမနဲ႔ပါတ္သက္တဲ့ (၁၀)ခ်က္ ကို ျပန္လည္ေျပာပါတယ္။ ယေန႔(၃) အခ်က္။ ။ ကိုေျပာပါတယ္။ ဥပေဒေဟာင္း ႏွင့္ ဥပေဒသစ္မ်ားကို သတင္းေရးသူက သိေနရပါမည္။ (သတင္းအရင္း အျမစ္) အေရးႀကီးပါတယ္။ လူသားအရင္းအျမစ္ လူသားမဟုတ္တဲ့ သတင္း အရင္းအျမစ္မ်ား။ ေျမယာသတင္း အရင္းအျမစ္၊ ဥပေဒမ်ား မူလသတင္းအရင္းအျမစ္။ တဆင့္ခံသတင္းအရင္းအျမစ္။ (၄) အခ်က္။ ။ ေရွ႕မွာ ဘာဆက္ျဖစ္မွာလဲ..။ (၅) အခ်က္။ ။ ျပႆနာတိုင္းမွ အျမတ္ အရႈံး (ေလာက နိယာမ)။ ေငြေနာက္ကိုလိုက္ (သတင္းအစ ေပၚမယ္)။ (၆) အခ်က္။ ။ လူသား မ်က္ႏွာ ။ တစ္ကယ့္ေအာက္ေျခမွ လူသား၏ မ်က္ႏွာ။ အနီး အေ၀း ၏ အျဖစ္ အပ်က္မ်ားပါရမည္။ (ေဒါသ မာန္) အဂ္လိပ္၀ထၳဳ စာေရးသူ John Shein ျဖစ္ပါတယ္။ ယခု ေျမယာကိစၥနဲ႕ဆင္တူေနပါတယ္။ (၇) အခ်က္။ ။ ကိန္းဂဏန္းမ်ား ႏွင့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေ၀ါဟာရမ်ား။ သတင္းမ်ားမွာ မပါလို႔လည္း မရ။ မ်ားမ်ား ထည့္မေရးသင့္ပါ။ ကိုယ္တိုင္နားလည္ေအာင္အရင္သိေအာင္ ေမးျမန္းၿပီးမွ ေရးပါ။ ၀ါက်တစ္ေၾကာင္းျဖင့္ ျပန္လည္ရွင္းျပ ေပးရမည္။ ကိန္းဂဏန္းကို အတိအက် မေရးဘဲ အမ်ားသိေစမယ့္ အတိုင္းအတာျဖင့္ ခိုင္းႏိုင္းေရးသားရပါမည္။ (၈) အခ်က္။ ။ ေနာက္ခံ သမိုင္း။ ကို သတိထားၿပီး အနည္းငယ္ထည့္ေပးရမည္။ (၉) အခ်က္။ ။ တိုက္ပြဲ၀င္သူမ်ား။ အက်ဳိးတူ အမ်ဳိးတူမ်ား စုေပါင္းျခင္း။ ဖိအားေပးမယ့္ အဖြဲ႕မ်ား။ ဥပေဒျပဳသူမ်ား။ ပါ၀င္ေအာင္ေရးရမည္။ (၁၀) အခ်က္။ ။ တိက် မွန္ကန္ ရမည္။ ဟန္ခ်က္ညီမႈ ရိွရမည္။

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

Artikel ၂၆-၄-၂၀၁၂ `ကိုျမတ္ခိုင္၏ စကားမ်ား´ ini dipublish oleh shwelannwelanwinkyi pada hari Tuesday, May 22, 2012. Semoga artikel ini dapat bermanfaat.Terimakasih atas kunjungan Anda silahkan tinggalkan komentar.sudah ada 0 komentar: di postingan ၂၆-၄-၂၀၁၂ `ကိုျမတ္ခိုင္၏ စကားမ်ား´
 

0 comments: