၃၀-၄-၂၀၁၂ `ေငြ၀င္၍ ေငြေပ်ာက္ေသာေန႔ပါ´

ကုိယ့္အေၾကာင္း သူမ်ားအေၾကာင္း ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္မွ အၾကား အျမင္မ်ား အမွတ္(၁၀၀-၄-၂၀၁၂) ၃၀-၄-၂၀၁၂ `ေငြ၀င္၍ ေငြေပ်ာက္ေသာေန႔ပါ´ နံနက္ေစာေစာအိပ္ယာထတယ္။ မင္းဘူးၿမိဳ႕ စကၠိန္းတဲေက်ာင္း သစၥာေမတၱာဆရာေတာ္ထံကို ထီ (အထူးမဂၤလာစုံတြဲ) (၂)အုပ္ သြားေရာက္ေပးပါတယ္။ ေငြသုံးေထာင္ ထီဖိုးထဲက လွဴခဲ့ပါတယ္။ က်န္္ေငြ(၁၀၀၀၀ိ) ကို ဆရာေတာ္က ေပးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အိမ္ကို ေရာက္ေတာ့ အဲဒီေငြထဲမွ ေငြ(၂၀၀၀ိ)သာ ပါလာပါတယ္။ ဆရာေတာ္ေက်ာင္းကို ဖုန္းေခၚပါတယ္။ လုံး၀မရပါ။ အဲဒီေန႔ ဆိုင္ခန္းက်ဴးေႀကာ္ကိစၥမ်ားအတြက္ မေကြးၿမိဳ႔နယ္စည္ပင္ရုံးက ေခၚပါတယ္။ အဲဒီအစည္းအေ၀းကို သြားတက္ပါတယ္။ သတင္းတစ္ပုဒ္ ရယူခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီကေန ဆည္ေျမာင္းရုံးသို႔ လခသြားထုတ္ပါတယ္။ ယခုလမွ စၿပီး အပိုခ်ီးျမွင့္ေငြ(၃၀၀၀၀ိ) စတင္ရခဲ့ပါတယ္။ စုစုေပါင္း(၈၃၀၀၀ိ) ထုတ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒီေန႕ စကိုင္းနက္အင္တာနက္ကို လေပး(၁၅၀၀၀ိ) နဲ႔ ယူဖို႔ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မီးမလာလို႔ ယေန႔ မရပါဘူး။ ည မီးလာမွ လုပ္ေပးမည္ေျပာပါတယ္။ ရုံးကအျပန္ သတင္းဓာတ္ပုံမ်ားရိုက္ပါတယ္။ ရန္ပယ္ေစ်းအေနာက္ဘက္မွ ေရြ႕ေျပာင္းရမည့္ ဆိုင္ခန္းမ်ားသို႔ သတင္း၀င္ယူပါတယ္။ သူတို႔ ကံေကာင္းသြားၾကသည္။ လူအမ်ားဆႏၵနဲ႔ အညီစုေပါင္းၿပီးႀကိဳးစားလိုက္ၾကတာ သူတို႕က ေအာင္ျမင္သြားပါတယ္။ စည္ပင္သာယာဌာနမွ လက္ေလွ်ာ့ေပးလိုက္ရေၾကာင္း သတင္းရရိွခဲ့ပါတယ္။ ညေန သတင္းမ်ားေရးပါတယ္။ `အမ်ားျပည္သူမ်ားသြားလာေသာ လမ္းေျမေပၚရိွ လုပ္ငန္းႏွင့္ ေစ်းဆိုင္မ်ား မေကြးၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၂၊ ေမလ(၁၀)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕သု႔ိ ေလွ်ာက္ထားရမည္´ ၂၀၁၂ ၊ မတ္လ(၃၀)ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀)နာရီအခ်ိန္ မေကြးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ရုံးတြင္ မေကြးၿမိဳ႕တြင္းရိွ ကန္သာရပ္ကြက္၊ ျမင္သာရပ္ကြက္၊ ေအာင္ရတနာရပ္ကြက္၊ရန္ကင္းရပ္ကြက္၊ ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ မဲထီးလမ္း၊အေ၀ရာလမ္း၊ သုခီတာလမ္း ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းမတြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ားသြားလာေသာ လမ္းေျမေပၚရိွ လုပ္ငန္းႏွင့္ ေစ်းဆိုင္မ်ားအားလုံး၏ ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ အမႈေဆာင္အရာရိွ၊ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေနမ်ဳိးႏိုင္ တို႔ မ်က္ႏွာစုံညီ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ေစ်းဆိုင္ပိုင္ရွင္(၁၀၀)ခန္႔တက္ေရာက္လာၾကသည္။ မေကြးၿမဳိ႕ေပၚတြင္ အမ်ားျပည္သူ သြားလာအသုံးျပဳေသာ လမ္းေျမ၊ ပလက္ေဖာင္းေပၚတြင္ ထားရိွလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွေသာပစၥည္းမ်ား၊သစ္၊၀ါး၊သကၠယ္ႏွင့္ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္မ်ား၊ သံထည္ပစၥည္းမ်ားစုပုံ ထားရိွျခင္း၊ ကားျပဳျပင္သည့္အလုပ္ရုံမ်ားမွ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားကို လမ္ေျမေပၚတြင္ထားရိွျပဳျပင္ျခင္း၊ စားေသာက္ဆိုင္/လက္ဖက္ရည္ ဆိုင္မ်ားမွ စားပြဲ၊ ကုလားထုိင္မ်ားကို မိမိဆိုင္၏ ဧရိယာထက္ေက်ာ္လြန္ကာ လမ္းေျမေပၚတြင္ ခင္းက်င္းေရာင္းခ်ျခင္းတို႔ကို ရွင္းလင္းဖယ္ရွားေပးရန္ အေၾကာင္းၾကားစာအား ၂၀၁၂ ခု မတ္လ(၉)ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဆိုင္ရွင္မ်ားထံသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားစာမ်ား ေပးပို႔ထားခဲ့ၿပီး ယင္းကိစၥမ်ားကို (၁၆-၄-၂၀၁၂)ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ ရွင္းလင္းေပးရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းသတင္းရရိွခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ားမွာ ေၾကာ္ျငာထားသည့္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရိွၾက၍ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ အမႈေဆာင္အရာရိွ၊ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေနမ်ဳိးႏိုင္မွ ယေန႔ အစည္းအေ၀းေခၚ၍ ေပါင္းစပ္၊ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြး ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ အမႈေဆာင္အရာရိွ၊ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေနမ်ဳိးႏိုင္မွ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ ဘိုင္ေလာမ်ားကို ဖတ္ၾကားရွင္းလင္းျပသည္။ အဓိက ပလက္ေဖာင္းေပၚသို႕ က်ဴးေက်ာ္ ေရာင္းခ်ေနေသာ သစ္၊၀ါး၊သကၠယ္ဆိုင္မ်ား၊ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရးဆိုင္မ်ား ႏွင့္ ပစၥည္းအေဟာင္း ဆိုင္မ်ားကို ၂၀၁၂ ခု ေမလ(၁၀)ရက္ေန႔အတြင္း ရွင္းလင္းဖယ္ရွားေပးၾကရန္ ႏွင့္ ပလက္ေဖာင္းေပၚသုို႔ က်ဴးေက်ာ္ေစ်းဆိုင္မ်ားအားလုံး ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕သုို႔ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရမည္။ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မွ ကြင္းဆင္းတိုင္းတာ၍ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒႏွင့္ အညီ ခြင့္ျပဳသင့္သည္မ်ားကို ခြင့္ျပဳေပး၍ ဥပေဒႏွင့္ မညီေသာဆိုင္မ်ားအား ရွင္းလင္းဖယ္ရွားရမည္ ဟု သိရသည္။ သစ္ ၀ါး သကၠယ္ ေရာင္း၀ယ္ေရးဥကၠ႒မွ ` ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို စက္သုံးဆီ အေရာင္းဆိုင္မ်ားလို ၿမိဳ႕ျပင္မွာ ေျမေနရာမ်ားခ်ထားေပးမယ္ဆိုရင္ ၿမိဳ႕ျပင္သုိ႔ထြက္ၿပီး ေရာင္းခ်လိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ´ ဟု ေဆြးေႏြးေျပာဆိုပါတယ္။ ဦးေနမ်ဳိးႏိုင္မွ သက္ဆိုင္ရာသို႔တင္ျပေပးမည္ဟု ေျဖဆိုပါသည္။ လမ္းေဘးေစ်းေကာက္ BOT စနစ္အရ ေန႔စဥ္ေစ်းေကာက္ေနျခင္းအား စားေသာက္ဆိုင္ပုိင္ရွင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးမွ ``က်မတို႔ စားေသာက္ဆိုင္ေတြက လမ္းေဘးထိုင္ခုံမ်ားခင္းတဲ့ကိစၥကို ယခု စည္ပင္သာယာေရးရုံးအဖြဲ႕သုိ႔ ေလွ်ာက္ထား လို႔ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရၿပီး က်သင့္တဲ့ အခြန္ေဆာင္ၿပီးရင္ေကာ ေန႔စဥ္လမ္းေဘးေစ်းေကာက္ေတြက ေပးေနရအုံးမွာလား?။ ယခု က်မတို႔မွာ လမ္းေဘးေစ်းေကာက္ကိုအက်ယ္အ၀န္းအလိုက္ တစ္လ (၁၀၀၀၀ိ) (၁၅၀၀၀ိ) ေပးေနရပါတယ္။ အဲဒီ ေန႔စဥ္ေစ်းေကာက္ကို ထပ္ေပးရမွာလားရွင္´ဟု ေမးျမန္းသည္။ ` လမ္းေဘးက်ဴးေၾကာ္ဆိုင္ဆိုတာ ယာယီလာေရာက္ ေစ်းေရာင္းတဲ့ဆိုင္ ဥပမာ၊ ေခါင္းရြက္ဗ်တ္ထိုး ယာယီေစ်းသည္မ်ား၊ ကြမ္းယာဆိုင္လို လမ္းေဘးေျမေပၚမွာ ဆိုင္ခင္းက်င္းေရာင္းခ်တာဆိုရင္ ေန႔စဥ္ေစ်းေကာက္ ေပးရပါ့မယ္။ လက္ရိွဆိုင္ခန္းေရွ႕ထြက္ၿပီး က်ဴးေၾကာ္ခင္းက်င္းေရာင္း ခ်တဲ့ ဆိုင္ေတြ၊ လက္ရိွ ဆိုင္မႀကီးကေန အမိုးအဖီဆြဲခ်ၿပီး ေရာင္းခ်တဲ့ဆိုင္ေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီကို ေလွ်ာက္လႊာတင္ၿပီး ခြင့္ျပဳမိန္႔ယူၿပီး လိုင္စင္ေဆာင္ရမယ္။ က်သင့္တဲ့ လိုင္စင္ေငြေပးေဆာင္ထားရင္ မလိုဘူးလို႔သာ ျဖတ္ခ်င္ပါတယ္။´ ဟု အမႈေဆာင္အရာရိွ၊ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေနမ်ဳိးႏိုင္မွ ေျဖဆိုသြား ၍ သတင္းရယူခဲ့ပါသည္။

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

Artikel ၃၀-၄-၂၀၁၂ `ေငြ၀င္၍ ေငြေပ်ာက္ေသာေန႔ပါ´ ini dipublish oleh shwelannwelanwinkyi pada hari Thursday, May 24, 2012. Semoga artikel ini dapat bermanfaat.Terimakasih atas kunjungan Anda silahkan tinggalkan komentar.sudah ada 0 komentar: di postingan ၃၀-၄-၂၀၁၂ `ေငြ၀င္၍ ေငြေပ်ာက္ေသာေန႔ပါ´
 

0 comments: