`ရန္ပယ္ေစ်းႀကီး လုံး၀မေျပာင္းေရႊ႕ရပါဘူး´ မေကြးၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ အမႈေဆာင္အရာရိွ ဦးေနမ်ဳိးႏိုင္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း။

မေကြးၿမိဳ႕ ရန္ပယ္ရပ္ကြက္၊ သုခိတာလမ္းႏွင့္ မဲထီးလမ္းေပၚမွ ရန္္ပယ္ေစ်းအနီး ေစ်းဆိုင္ခန္း(၁၀၈)ခန္းအား ၁၉၉၃ ခုမွ စတင္၍ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မွ ေနရာခ်ထားေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္းဆိုင္ခန္းမ်ား၏ ေက်ာဘက္တြင္ ယခင္အခ်ိန္က လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးဌာန သုေတသနစုိက္ပ်ဳိးေရးၿခံျဖစ္၏။

ယခုအခါ ယင္းစိုက္ပ်ဳိးေရးၿခံေျမေနရာတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ၿပီး၍ ၀န္းၿခံကာရံထားၿပီးေၾကာင္း ျမင္ေတြ႕ရသည္။ ၎ ဆိုင္ခန္းမ်ားကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ယင္းဆိုင္ခန္းမ်ားအား ဖ်က္သိမ္း၍ မေကြးၿမိဳ႕၊ ကန္သာရပ္ကြက္၊ ကန္သာေစ်းသို႔ (ဆိုင္ခန္းမ်ားေဆာက္လုပ္၍ အစားထိုးေပးၿပီး) ေျပာင္းေရြ႕ေပးရန္္ သက္ဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ သာယာေရးအဖြဲ႕တို႔မွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရ၏။ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ (သႀကၤန္အၿပီး) ၃၀-၄-၂၀၁၂ ေန႔တြင္ ဆိုင္ခန္းအားလုံးအၿပီး ဖ်က္သိမ္းေျပာင္းေရြၾကရန္၊ မေျပာင္းေရြ႕ပါက စည္ပင္သာေရး ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးစာမ်ား ထြက္ရိွေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။

ယင္းဆိုင္ခန္းမ်ား ဖ်က္သိမ္းၿပီး ကန္သာေစ်းသို႔ေျပာင္းေရြ႕ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေစ်းသူ ေစ်းသားအမ်ားစုမွာ မိမိတို႔ေရာင္းခ်လုပ္ကိုင္ေသာ လုပ္ငန္း၊ ေရာင္းကုန္မ်ားသည္ (ရန္ပယ္ေစ်း)အနီးမွ ေတာေနလူတန္းစားအား အမွီျပဳ၍ တစ္ေနကုန္ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ရျခင္း၊ ကန္သာေစ်းသည္ နံနက္ခင္းပိုင္း ေန႔တစ္၀က္သာ စည္ကားေသာ ၿမိဳ႕ေနလူတန္းစားသုံးရပ္ကြက္ေစ်းျဖစ္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မေျပာင္းေရြ႕လိုၾကပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ အသနားခံ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

၎ဆိုင္ခန္းျပႆနာသတင္းမ်ားကို စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ဆိုင္ခန္းရွင္မ်ား မေျပလည္၍ ျပည္တြင္း ျပည္ပ သတင္းမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားၾက၏။ ဤ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၁၂ ခု၊ ေမလ(၁)ရက္ေန႔ ေန႔(၁၁း၃၀)အခ်ိန္တြင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ အမႈေဆာင္အရာရိွ ဦးေနမ်ဳိးႏိုင္ထံသုိ႔ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္း၍ သတင္းရယူခဲ့ပါသည္။


ေမး။ ။ `အမႈေဆာင္အရာရိွ ဦးေနမ်ဳိးႏိုင္ခင္ဗ်ာ.. ရန္ပယ္ေစ်းအနီးက ဒီဆိုင္ခန္း(၁၀၈)ခန္းကို မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အဦးေဘးမွာ ျဖစ္ေနလို႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ေနရာေျပာင္းေရြ႕ ခိုင္းတာလား?။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ကထဲက စည္ပင္သာယာအဖြဲ႕မွ ယေန႔အထိေနရာခ်ထားလာခဲ့ၿပီး ယခုမွ ဘာေၾကာင့္ ေနရာေျပာင္းေရြ႕ခိုင္းတယ္ဆိုတာ သိပါရေစ။

ဦးေနမ်ဳိးႏိုင္။ ။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ေနရာေျပာင္းေရြ႕ခိုင္းတာ လုံး၀မဟုတ္ပါဘူး။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ေၾကာင့္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္၀ိုင္းႀကီးကို အုတ္နံရံကာစဥ္ကထဲက မလြတ္တဲ့ေနရာေတြကို ဖယ္ရွားစဥ္ကအတိုင္း က်န္တဲ့ဆိုင္ခန္းေတြပါ ဖ်က္ခိုင္းမွာေပါ့။ အရင္ႏွစ္မ်ားစြာတုန္းက ယခုေနရာမွာ မစည္ကားေသးတဲ့ ၿမိဳ႕အစြန္တစ္ေနရာပါ။ ယခုဆိုရင္ ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္လိုျဖစ္ေနပါၿပီ။ စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္မွာ ေနရာခ်ထားေပးခဲ့တယ္ဆိုတာ စည္ပင္သာယာဥပေဒ ဘိုင္ေလာအရ ဆိုင္ေျမေနရာကို အငွါးခ်ထားေပးခဲ့တာပါ။ လိုအပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ျပန္လည္သိမ္းယူလို႔ ရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဒီဆုိင္ခန္း(၁၀၈)ခန္းကို ေနရာေျပာင္းေရြ႕ခိုင္းရတာ လဲဆိုရင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕ပိုင္ (ရန္ပယ္ေစ်း)၀င္းရဲ႕ အေနာက္ဘက္မွာ လမ္းျခားၿပီးတည္ရိွေနတဲ့အတြက္ ေစ်းစည္းကမ္း( Bye Laws) နဲ႔အညီ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ အခက္အခဲရိွျခင္း၊ ဆိုင္ခန္းမ်ားမွာ ေန႔ေရာ ညပါ လူေနထိုင္ျခင္း၊ ဒီဆိုင္ခန္းေတြမွာ မီးေလာင္လြယ္တဲ့ ပလပ္စတစ္ အေဟာင္းပစၥည္းမ်ား၊ သံျဖဴလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကား၀ပ္ေရွာ့လုပ္ငန္းမ်ား၊ ယာဥ္အသြား အလာပိတ္ဆို႔ေအာင္အထိ ပစၥည္းမ်ားကို စုပုံခင္းက်င္းေရာင္းခ်ေနၾကလို႔ မီးေဘးအႏၱရာယ္နဲ႔ အမ်ားျပည္သူ သြားလာရန္ အတြက္ ယာဥ္အႏၱရယ္ရိွႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ဒီဆိုင္ခန္းမ်ားကိုၾကည့္ပါ အနိမ့္ အျမင့္ အက်ယ္အ၀န္း မညီညာတဲ့အျပင္ အမိုးအကာမ်ားကလဲ စနစ္တစ္က် ေဆာင္ရြက္ထားတာမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ မီးေလာင္ေစတတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အသုံးျပဳတည္ေဆာက္ထားတဲ့အတြက္ မီးေဘးအႏၱရာယ္ကို ေတာ္ေတာ္စိုးရိမ္ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေစ်းသူ ေစ်းသားမ်ားကို အစည္းအေ၀းေခၚယူ ညွိႏႈိင္းၿပီး မေကြးၿမိဳ႕ကို အဆင့္အတန္းျမင့္မားလာေအာင္ ၿမိဳ႕သန္႔ရွင္းသာယာလွပေအာင္ ဒီဆိုင္ခန္းမ်ားကို ေနရာေျပာင္းေရြ႕ဖို႔ စိတ္ေစတနာေကာင္းနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္စီစဥ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ ။ ယခု ဒီကိစၥကို ဦးေနမ်ဳိးႏိုင္တို႔ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔နဲ႔ မေျပာင္းေရြ႕ခ်င္ၾကတဲ့ ဆို္င္ခန္းပိုင္ေစ်းသူ ေစ်းသားမ်ား ဘယ္လိုအေျခအေနမွာ ရိွပါသလဲခင္ဗ်ာ။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဆီ သူတို႔အသနားခံတင္ျပထားတဲ့ ကိစၥကိုလဲ သိခ်င္ပါတယ္။

ဦးေနမ်ဳိးႏိုင္။ ။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဒီဆိုင္ခန္း(၁၀၈)ခန္းကိစၥနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး အမ်ားဆႏၵနဲ႔အညီ ျဖစ္ေစေရးကိုသာ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါလို႔ လမ္းညႊန္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕လမ္းညႊန္ခ်က္အရ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ေအာင္ နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က (၂၆-၄-၂၀၁၂) ေန႔မွာ ဆိုင္ခန္းရွင္ ေစ်းသူ ေစ်းသားမ်ားကို ကၽြန္ေတာ့္ရုံးမွာ ဖိတ္ၾကားၿပီး ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ေစ်းသူ ေစ်းသားမ်ား အမ်ားစုရဲ႕ ဆႏၵအရ သူတို႔ကလည္း ဒီေနရာကေန ဘယ္လိုမွ မေျပာင္းခ်င္၊ မဖယ္ခ်င္ၾကဘူးလို႔ တင္ျပလာပါတယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း ၿမိဳ႕သန္႔ရွင္းသာယာလွပေရးကို မထိခိုက္ေစေအာင္ မီးေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေအာင္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ စည္းကမ္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေပးၾကဖို႔ ၊ ဒီဆိုင္ခန္းေတြမွာ ညအိပ္ ညေန လူမေနဖို႔၊ သံျဖဴဆိုင္၊ ကား၀ပ္ေရွာ့ဆိုင္ေတြကိုလည္း ဒီေနရာကိုေတာ့ ဆိုင္ခန္းေနရာ ျပန္ေပးမယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလုပ္ငန္းေတြကို ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္မျပဳပါဘူး။ သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသာ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေပးဖို႔ ႏွစ္ဖက္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ အားလုံးကလည္း အမ်ားဆႏၵအရ သေဘာတူၾကၿပီး အဲဒီအစည္းအေ၀းမွာဘဲ ေကာ္မတီဖြဲ႕ၾကပါတယ္။ ယခု ဆိုင္ခန္းေတြကို ၂၀၁၂၊ ေမလ(၁၀)ရက္ေန႔အၿပီးဖ်က္သိမ္းမယ္။ ဆိုင္ခန္းမ်ားကို ျပန္လည္အပ္ႏွံတဲ့ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ကုိယ္တိုင္လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔သုိ႔ တင္ေပးၾကမယ္။ သူတို႔ ေစ်းသူ ေစ်းသားေကာ္မတီအဖြဲ႕က ႀကီးၾကပ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔စည္ပင္က ေရးဆြဲသတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ အေဆာက္အဦးပုံစံ(၁၂)လုံးတြဲမ်ားကို ေဆာက္ေပးရမယ္။ ဆိုင္ခန္းအက်ယ္(၁၀)ေပ ပတ္လည္ရိွပါ့မယ္။ တန္ဘိုးကေတာ့ တစ္ခန္းကို (၁၅)သိန္းခန္႔က်လိမ့္မယ္ထင္တယ္။ ဆိုင္ခန္းသစ္ေနရာေတြကိုေတာ့ မဲႏႈိက္ၿပီးခ်ထားပါတယ္။ (၁၂)လုံးခန္းတစ္တြဲကို သိန္း(၁၇၀)ေလာက္က်မယ္လို႔ တြက္ခ်က္ထားပါတယ္။ ဖ်က္ၿပီးတာနဲ႔ ေစ်းေကာ္မတီက (၂)လအတြင္း အၿပီးေဆာက္မယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ေမး။ ။ ဒီဆိုင္ခန္း(၁၀၈)ခန္းထဲက အခ်ဳိ႕ဆို္င္ခန္းေတြက ကန္သာေစ်းကိုေျပာင္းေရြ႕ယူထားၿပီလို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကန္သာေစ်းကို ေျပာင္းေရြ႕သြားတဲ့ ဆိုင္ခန္းပုိင္ရွင္မ်ားရဲ႕ေနရာေတြမွာ ယခု (၁၀၈) ခန္း ဆိုင္ခန္းသစ္မွာ မူလပိုင္ရွင္မရိွဘဲ လြတ္လပ္ေနမဲ့ဆိုင္ခန္းမ်ားထြက္လာမယ္ထင္ပါတယ္။ အဲဒီလြတ္လပ္ေနတဲ့ ဆိုင္ခန္းမ်ားကို ဘယ္လိုေနရာခ်ထားေပးမွာလဲ? ။ ဟုိအရင္ေခတ္ကလို သက္ဆိုင္ရာလူႀကီးေတြအမိန္႔နဲ႔ ခြဲေ၀ၿပီး ေနရာခ်ထားေပးဦးမွာလား သိပါရေစ?။

ဦးေနမ်ဳိးႏိုင္။ ။ မူလပိုင္ရွင္မရိွဘဲ လြတ္လပ္ေနတဲ့ ဆိုင္ခန္းေတြကို ေစ်းေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္မတီက ေသခ်ာစာရင္းမွတ္ၿပီး (၁၂)လုံတြဲမ်ားကိုေတာ့ ၿပီးေအာင္ ေငြစိုက္ထုတ္ေဆာက္လုပ္ေပးရပါ့မယ္။ လြတ္လပ္ေနတဲ့ ဆိုင္ခန္းမ်ားကို စည္ပင္သာယာ ဥပေဒအရ ေလလံပစ္ၿပီး ေရာင္းခ်ေပးပါ့မယ္။ လြတ္လပ္ေနတဲ့ ဆိုင္ခန္းမ်ားကို ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အမိန္႔အာဏာ ပရက္ရွာနဲ႔မွ (ဦးစားေပး)ေရာင္းခ်မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အမ်ားဆႏၵနဲ႔အညီ ေလလံစနစ္နဲ႔သာ ျပန္လည္ေရာင္းခ် ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ ။ `အမႈေဆာင္အရာရိွ ဦးေနမ်ဳိးႏိုင္ခင္ဗ်ာ.. ေနာက္ဆုံးေမးခြန္းတစ္ခု အျပင္မွာ ေကာလဟလ ျဖစ္ေနတာ ကိုေမးခြင့္ျပဳပါ။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္နဲ႔ နီးကပ္ေနတဲ့ (ရန္ပယ္ေစ်းႀကီး)ကုိလည္း ေနရာေျပာင္းေရြ႕မယ္ဆိုတာ ဟုတ္ပါသလား? ။

ဦးေနမ်ဳိးႏိုင္။ ။ ရန္ပယ္ေစ်းႀကီးကို ေနရာေျပာင္းေရြ႕ဖို႔ဆုိတာ လုံး၀အစီအစဥ္မရိွပါဘူး။ ယခုလို အမ်ားဆႏၵနဲ႔အညီ အစစ အရာရာအဆင္ေျပေအာင္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းလက္ခံေပးၾကတဲ့ ေစ်းသူ ေစ်းသားမ်ားနဲ႔ ဒီကိစၥကို လမ္းညႊန္၍ ခြင့္ျပဳေပးေသာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕တို႔ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ စည္ပင္သာေရးအဖြဲ႕က အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ…။ ဟု အမႈေဆာင္အရာရိွ ဦးေနမ်ဳိးႏိုင္မွ ေျဖဆို၍ ဤသတင္းမ်ားကို ရယူခဲ့ပါသည္။ ၀ိုင္းၾကည္ေအာင္ ၀ိုင္းၾကည္ေအာင္ျမန္မာပို႔စ္ သတင္းဂ်ာနယ္တြင္
(၉-၅-၂၀၁၂)ဗုဒၶဟူး ေန႔ထုတ္ မွာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
 

0 comments: