၁၂-၅-၂၀၁၂ `ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းဆရာအသင္း အဖြဲ႕သို႔၀င္ၾကသည္´

ကုိယ့္အေၾကာင္း သူမ်ားအေၾကာင္း ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္မွ အၾကား အျမင္မ်ား အမွတ္(၁၁၂-၅-၂၀၁၂) ၁၂-၅-၂၀၁၂ `ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းဆရာအသင္း အဖြဲ႕သို႔၀င္ၾကသည္´ မေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္းသို႔ အသင္း၀င္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို အီးေမးလ္ပို႔တယ္။ ဆရာတင္လင္းေဇာ္၊ ဆရာမ ေရႊယင္းေျမ ခင္စံပယ္ျဖဴ၊ မန္းနဂါး၊ ေနျခည္(မေကြး) နဲ႔ စာေရးသူတို႔(၅)ဦးအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေပးပို႔တယ္။ (၂)ခါပို႔ရတယ္။ ပထမတစ္ခါက လိပ္စာမွားေနလို႔ ေနာက္လိပ္စာမွန္နဲ႔ ျပန္ပို႔ေပးပါတယ္။ ဒီေန႔ နံနက္ပိုင္းမွာ အီးေမးလ္ကို ဖြင့္စစ္လိုက္ေတာ့ လက္ခံရရိွေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္ထားပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္းက ၿမိဳ႕နယ္အဖြဲ႕ မဖြဲ႔ႏိုင္ပါ။ လူဦးေရနည္းပါမည္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး နဲ႔ ဗဟိုလ္အဖြဲ႕ဟု ဖြဲ႕စည္းမည္သိရပါတယ္။ မေကြးတို္င္းေဒသႀကီးအတြက္ အျခားနယ္မွ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို သတင္းေထာက္ေစာလွႏြယ္ (ခ) ဗိုလ္ကာ ထံ စုေဆာင္းၿပီး သူကတာ၀န္ခံၿပီး ေပးပို႔ထားတယ္သိရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ မဲေပးေရြးခ်ယ္ရင္ နယ္မွ သတင္းမ်ားကို ဗိုလ္ကာမွ စည္းရုံးၿပီးသားျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုပါတယ္။ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ေရြးခ်ယ္ဖို႔ အႀကိဳ ရာထားၾကပါတယ္။ သူကေတာ့ ရိုးရိုးအဖြဲ႕၀င္အျဖစ္သာ ၀င္လိုေၾကာင္း အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မွာ မပါလိုေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ အျခား(၄)ဦးကို အမူေဆာင္အျဖစ္ ရာထားၾကမယ္ဆိုပါတယ္။ ေတာင္တြင္း၊ ေရနံေခ်ာင္းမွ တစ္ေယာက္စီထည့္လိုေၾကာင္း ဆိုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကို တိုက္ခိုက္တဲ့ အဖြဲ႕ကိုလည္း ဗိုလ္ကာ မွ စည္းရုံးထားတယ္ ဆိုျပန္တယ္။ ေရြးခ်ယ္ၿပီးမွသာ အေျဖမွန္ထြက္ပါမည္။ နံနက္ပိုင္း အင္တာနက္ အြန္လိုင္း၀င္ထားတယ္။ ကိုေနျခည္နဲ႔ ေတြ႕တယ္။ ႏႈတ္ဆက္တာ စကားျပန္မရပါ။ ဒီေန႔ ေရႊထေနာင္း စုိက္ပ်ဳိးေရးကုမၸဏီက ေအာင္ေျမကုန္းရြာသုိ႔ စိုက္ပ်ဴိးစရိတ္ေငြေခ်းသြားမည္။ ကၽြန္ေတာ့္ကို လိုက္ဖို႔ေခၚထားပါတယ္။ သြားတဲ့ေန႔ တယ္လီဖုန္္းဆက္ၿပီး ကားနဲ႔ လာေခၚမယ္ ဆိုေသာ္လည္း ေရာက္မလာၾကပါ။ ေနပူတာနဲ႔ မသြားျဖစ္တာ ခပ္ေကာင္းေကာင္းေပါ့။ ယေန႔မေကြးၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္လာတဲ့ လွ်ပ္တစ္ျပက္ဂ်နယ္မွာ မေကြးလွျမင့္ေရးတဲ့ မေကြးၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာမွ ေရလုံေလာက္ေအာင္ျဖန္႔ျဖဴးေန ဆိုတဲ့ သတင္းပါလာတယ္။ စည္ပင္ အမႈေဆာင္အရာရိွက ေခၚေပးေသာ သတင္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းသိရတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို သတင္းေထာက္ ေစာလွႏြယ္ကလည္း ဂ်ာနယ္တစ္ေဆာင္မွာ ေရးသားျဖစ္တယ္။ သတင္းေထာက္ ေစာလွႏြယ္ (ခ) ဗိုလ္ကာ မေကြးၿမိဳ႕ထဲမွာ စည္ပင္သာယာက ေရေတြလုံေလာက္ေအာင္ ေပးတယ္ဆိုၿပီး သူကုိယ္တိုင္ကေတာ့ ဧရာ၀တီျမစ္ထဲသုိ႔ ေန႔စဥ္ေရဆင္းခ်ဳိးေနရေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ျမင္တယ္။ အဲဒါကို သတင္းျပန္ေရးမယ္ လို႔ ရယ္စရာ ေျပာျဖစ္ၾကပါတယ္။ သူတို႔ကေတာ့ ဘယ္လိုေၾကာင့္ေရးေရး ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ သတင္းသမားဆိုတာ အမ်ားအတြက္ မွန္ကန္တဲ့ဘက္သုိ႔သာ ရပ္တည္၍ ေရးသားသြားမည္ဟု ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ထားပါတယ္။ စည္ပင္သာယာက ေကၽြးတာထက္ ျပည္သူကေကၽြးတာကိုသာ စားပါမည္။ `ေရႊထေနာင္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ ကုမၸဏီလိမိတက္ မွ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္မ်ားထုတ္ေခ်း´ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မေကြးၿမိဳ႕တြင္ ေရႊထေနာင္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ ကုမၸဏီလိမိတက္သည္ (၁၀-၂-၂၀၁၁) ေန႔မွာ ဖြဲ႔စည္းမွတ္ပုံတင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္း ပဲမ်ဳိးစုံ အထူးျပဳကုမၸဏီတြင္ မေကြးၿမိဳ႕မွ အစုရွယ္ယာ အဖြဲ႕၀င္(၃၅)ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ မတည္ ဦးေဆာင္အစုရွယ္ယာ အဖြဲ႕၀င္(၅)ဦးရိွေၾကာင္းသိရ၏။ ရင္းႏွီးမတည္ေငြသိန္းေပါင္း(၁၂၀၀၀၀)ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ကုမၸဏီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား၏ လူေနမႈဘ၀မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ေထာက္ပံ႔ကူညီမည္။ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ လတ္တစ္ေလာဦးစားေပး လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ စုိက္ပ်ဳိးရိတ္သိမ္း စရိတ္လိုေငြမ်ားကို သက္သာေသာ အတိုးႏႈန္းျဖစ္သည့္ ေငြ(၁၀၀ိ/)လွ်င္(၂)က်ပ္တိုးျဖင့္ ကူညီေပးမည္။ ေရရွည္တြင္ မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန္႔ သီးႏွံမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေရး၊ လိုအပ္ေသာ သြင္းအားစု ပစၥည္းမ်ားကို ပစၥည္းမွန္ ေစ်းႏႈန္းမွန္ျဖင့္ ေထာက္ပံ႔ကူညီေပးမည္။ ေခတ္မီ စိုက္ပ်ဳိးနည္းပညာမ်ား ပံ႔ပိုးေရး၊ လက္မႈလက္ယာမွ စက္မႈလယ္ယာသုိ႔ ကူးေျပာင္းႏိုင္ေရး၊ စိုက္ပ်ဳိး၍ ထြက္ရိွလာေသာ သီးႏွံမ်ားအား ေစ်းေကာင္းရရိွေအာင္ ေရာင္းခ်ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးၾကဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါသည္ ဟု ဆို၏။ ယခင္ႏွစ္ ၂၀၁၁/၂၀၁၂ မွာ မေကြးၿမိဳ႕နယ္အပါအ၀င္ အျခားၿမိဳ႕နယ္(၆)ၿမိဳ႕နယ္ရိွ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ပတ္သက္ ထိစပ္ေသာ ေက်းရြာေပါင္း(၁၂၄)ရြာ၊ ေတာင္သူေပါင္း(၃၈၅၂)ဦး၊ စိုက္ပ်ဳိးဧကေပါင္း(၁၆၂၂၀)ဧက အတြက္ ေခ်းေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္း (၈၀၃၀) ကို ၂၀၁၁ ခု၊ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလကုန္အထိ (၆)လတိတိ ေခ်းေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၂/၂၀၁၃ အတြက္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္အပါအ၀င္ အျခားၿမိဳ႕နယ္(၈)ၿမိဳ႕နယ္ရိွ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ပတ္သက္ ထိစပ္ေသာ ေက်းရြာအုပ္စု (၂၃၁)အုပ္စု၊ ေက်းရြာေပါင္း(၃၁၆)ရြာ၊ ေတာင္သူဦးေရ(၄၄၅၆)ဦး၊ စုိုက္ပ်ဳိးဧက(၁၆၅၀၁)ဧက အတြက္ ေခ်းေငြေပါင္း က်ပ္သိန္း(၈၂၄၀)ေက်ာ္ ထုတ္ေခ်းေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတာင္သူတစ္ဦးလွ်င္ တစ္ဧက(၅၀၀၀၀ိ)ႏႈန္းျဖင့္ ဆယ္ဧက(ငါးသိန္း)အမ်ားဆုံးထိသာေခ်းေပးေၾကာင္း၊ ယခု အစုရွယ္ယာ(၄၀)ဦး ႏွင့္သာဖြဲ႔ထားတဲ့ လိမိတက္ကုမၸဏီမွ အမ်ားပိုင္အစုရွယ္ယာကုမၸဏီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားဖို႔လည္း အစီအစဥ္ရိွၾကပါတယ္။ ယခု ေလာေလာဆယ္မွာ အစုရွယ္ယာတစ္စုကို အနည္းဆုံးေငြက်ပ္(ငါးေသာင္း)သတ္မွတ္ထားပါတယ္၊ ဟု ဒါရိုက္တာ ဦး၀င္းရိွန္ မွ အသိေပးေျပာဆိုပါသည္။ ေတာင္သူမ်ားအာ ေခ်းေငြစတင္ ထုတ္ေပးရက္မွာ (၂၈-၄-၂၀၁၂)ေန႔မွ (၃၁-၅-၂၀၁၂)ေန႔အထိ ေန႔စဥ္ထုတ္ေခ်း သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ရြာမ်ားသုိ႔ ေရႊထေနာင္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ ကုမၸဏီလိမိတက္ မွ သြားေရာက္ထုတ္ေခ်းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။ ေခ်းေငြ အတိုးႏႈန္း(၂%) ျဖစ္၍ ၿပီး ေခ်းေငြကာလမွာ ၂၀၁၂ ခု၊ ဧၿပီလ(၂၈)ရက္မွ ၂၀၁၂ ခု၊ စက္တင္ဘာလကုန္အထိ သတ္မွတ္ ေၾကျငာ ထားေၾကာင္း၊ (၉-၅-၂၀၁၂)ေန႔အထိ ေက်းရြာအုပ္စု(၁၉)မွ ေက်းရြာေပါင္း(၃၂)ရြာ၊ ေတာင္သူဦးေရ((၃၉၂)ဦး၊ စိုက္ဧက(၉၄၆)ဧက အတြက္ ေခ်းေငြေပါင္း က်ပ္သိန္္းေပါင္း(၄၇၂)သိန္း ထုတ္ေပးၿပီးေၾကာင္း သတင္းရရိွခဲ့ပါသည္။ ၀ိုင္းၾကည္ေအာင္

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

Artikel ၁၂-၅-၂၀၁၂ `ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းဆရာအသင္း အဖြဲ႕သို႔၀င္ၾကသည္´ ini dipublish oleh shwelannwelanwinkyi pada hari Thursday, May 24, 2012. Semoga artikel ini dapat bermanfaat.Terimakasih atas kunjungan Anda silahkan tinggalkan komentar.sudah ada 0 komentar: di postingan ၁၂-၅-၂၀၁၂ `ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းဆရာအသင္း အဖြဲ႕သို႔၀င္ၾကသည္´
 

0 comments: