`ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား ၂၀၁၂ မိုးသီးႏွံစုံစိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ ၁၉၉၃/၉၄ မွစတင္၍ စုေဆာင္းေငြမ်ားကို ျပန္လည္ထုတ္ေပး´

ဇြန္(၂၈)ရက္ေန႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးဘဏ္၌ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မိုးသီးႏွံစုံစိုက္ပ်ဳိးစရိတ္မ်ားအား ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ႏွင့္ စုေဆာင္းေငြမ်ားအားေငြထုတ္ေပးေနေၾကာင္းသတင္းရရိွသည္။ ထိုသတင္းအား အေသးစိတ္သိလိုသည္မ်ားကို မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ျမန္မာ့စိုက္ပ်ဳိးေရးဘဏ္ခြဲမွ တာ၀န္ရိွသူ ႀကီးႀကပ္ေရးမွဴး ေဒၚသန္းသန္းဦးထံ သို႔ ျမန္မာပို႔စ္ မွ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့ သည္။ ၎ေတြ႔ဆုံ ေမးျမန္း၍ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပပါသည္။ ``၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ အမွတ္(၁၁) လယ္ယာေျမ ဥပေဒအခန္း(၂)၊ ပုဒ္မ ၄၅၆ အရ သက္ဆို္င္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ေၾကးတို္င္ႏွင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန၏ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ရရိွထားသူမ်ားကိုသာ ထုတ္ေခ်းရပါတယ္။ ဒီေတာ့ေျမစာရင္းဌာနကလည္း ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ ယခင္ႏွစ္ေတြက လုပ္ကိုင္စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ၾကတဲ့ လယ္ယာေျမအခြန္ ေျပစာမ်ားကိုသာ ၾကည့္ၿပီး စိုက္ပ်ဳိးဧကမ်ားကို စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ယခင္ႏွစ္က စုိက္ဧကစာရင္း အတိုင္း ေငြထုတ္ေခ်းေပးရပါတယ္။ စိုက္ပ်ဳိးဧကစာရင္းအတိအက် ထြက္မွသာ ထုတ္ေခ်းမယ္ဆိုရင္ ဒီႏွစ္ မိုးရာသီစိုက္ပ်ဳိး ခ်ိန္ မမီႏိုင္ပါဘူး။ ယခုႏွစ္မွာ စပါးစုိက္တဲ့ လယ္(၁)ဧကကို ေငြငါးေသာင္းက်ပ္ႏႈန္းနဲ႔ ေျမပဲ ႏွမ္းအပါ၀င္ ပဲမ်ဳိးစုံစိုက္ပ်ဳိးတဲ့ ယာ(၁)ဧကကို ေငြတစ္ေသာင္းက်ပ္ႏႈန္းနဲ႔တြက္ၿပီး ေခ်းေငြထုတ္ေပးပါတယ္။ အမ်ားဆုံးလယ္(၅)ဧကနဲ႔ ယာ(၅)ဧကရိွတဲ့ ေတာင္သူ လယ္သမားတစ္ဦးကို ေငြ(၃)သိန္းက်ပ္ကေန အနည္းဆုံး ယာ(၂)ဧက ရိွတဲ့ေတာင္သူတစ္ဦးကို ေငြ(၂)ေသာင္း က်ပ္အထိ အစားစားတြက္ခ်က္ၿပီးထုတ္ေပးေနပါတယ္။ ေငြထုတ္ေခ်းတဲ့ေနရာမွာ ေခ်းေငြစီစစ္ေရးအဖြဲ႕မွ စစ္ေဆးၿပီး ထုတ္ေပးပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႔မွာ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက ဥကၠ႒ ၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုလက္ေထာက္ဦးစီးမွဴး တစ္ဦး(အဖြဲ႕၀င္)၊ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနမွ ေက်းရြာေျမတိုင္းစာေရး(အဖြဲ႔၀င္)၊ ေက်းရြာရိွေတာင္သူမ်ားမွ တစ္ဦးက (အတြင္းေရးမွဴး)အျဖစ္နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။ ယခု ေငြထုတ္ယူမဲ႔စာခ်ဳပ္ေတြမွာ သူတို႔က တာ၀န္ခံၿပီး လက္မွတ္ေရးထုိး ေပးရပါတယ္။ ယခုႏွစ္ က်မတို႔ မေကြးၿမိဳနယ္အတြင္း ေခ်းေငြထုတ္ေပးဖို႔ လွ်ာထားတဲ့ေငြစာရင္းကေတာ့ ေငြက်ပ္ (၁၁၃၆၆.၅၀)သိန္းပါ။ ဇြန္(၂၇)ရက္ေန႔အထိထုတ္ေခ်းေပးၿပီး ေက်းရြာအုပ္စုေပါင္း(၁၁)အုပ္စုအတြက္ ေငြေပါင္း(၁၅၇၉.၇) သိန္းထုတ္ေခ်းၿပီးပါၿပီ။ ႏွစ္စဥ္ပုံမွန္ေငြထုတ္ေခ်းေပးတာက ဧၿပီလပါ။ ယခုႏွစ္မွာေတာ့ ေမလမွာ စတင္ထုတ္ေခ်းႏိုင္ခဲ့ပါ တယ္။ ၾသဂုတ္လအထိ ဆက္ၿပီးထုတ္ေခ်းေပးသြားမွာပါ။ ေတာင္သူေတြလက္ထဲမွာ ေငြသုံးစြဲရမယ့္ အခ်ိန္ကေတာ့ (၁၀)လေလာက္ၾကာပါ့မယ္။ ႏွစ္စဥ္ မတ္လကုန္မွာ ေခ်ေငြမ်ားကိုျပန္လည္ဆပ္ရပါ့မယ္။ အတိုးႏႈန္းကေတာ့ ယခင္ႏွစ္မ်ားက (၁၇%)ပါ၊ ေငြတစ္ရာက်ပ္မွာ အတိုး(၁ က်ပ္ ၄၂ ျပား)က်ပါတယ္။ ယခုႏွစ္ အစုိးရအသစ္လက္ထက္မွာ အတိုးႏႈန္းက (၈.၅%)သာ ယူထားပါတယ္၊ ေငြတစ္ရာမွာ အတိုး( ျပား၇၀) သာက်ပါတယ္။ ေတာင္သူလယ္သမားေတြအတြက္ ေတာ္ေတာ္ကို အတိုးႏႈန္းခ်ေပးထားပါတယ္။ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ ယခင္ကစုေဆာင္းေငြမ်ားကိုလည္း ၁၉၉၃/၉၄ ခုႏွစ္စာရင္းမွစတင္ၿပီး စုထားတဲ့ေငြမ်ားကို ျပန္လည္ထုတ္ေပးေနပါတယ္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစ၍ဆိုေသာ္လည္း ယခင္ ယခင္ႏွစ္မ်ားကစုေဆာင္းထားခဲ့ၾကတဲ့ ေငြမ်ားကိုလည္း ဘဏ္စာအုပ္မွာ ထပ္ထည့္ၿပီး ေပါင္းထားေပးပါတယ္။ ယခုထုတ္ေပးေနတဲ့ မိုးသီးႏွံစုံစိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြမ်ားနဲ႔ စုေဆာင္းထားေငြမ်ားကို ထုတ္ေပးရာမွာ က်မတို႔ရုံးက စာခ်ဳပ္စာတမ္းဖိုးအတြက္ က်သင့္ေငြမ်ားကိုသာေတာင္းယူပါတယ္။ အပိုေငြတစ္ျပား တစ္ခ်ပ္မွ် ျဖတ္ေတာက္ယူျခင္း လုံး၀မရိွခဲ့ပါဘူး။ ေငြထုတ္ယူတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကိုု ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။ ဆရာတို႔ေမးထားတဲ့ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက ေတာင္သူတစ္ဦးကို နီးတဲ့ရြာကေငြ(၁၀၀၀ိ)၊ ေ၀းတဲ့ရြာက (၂၀၀၀ိ)က်ပ္ေကာက္ခံေနတယ္ဆိုတာ က်မတို႔ဌာနက လုံး၀မယူပါဘူး။ ေတာင္သူေခ်းေငြမ်ားထဲက ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမျပဳဖို႔ ရုံးတစ္ဖြဲ႔လုံးကို ဘဏ္မန္ေနဂ်ာႀကီးနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာကလည္း အဆင့္ဆင့္မွာၾကားထားပါတယ္။ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြရဲ႕ ေကာက္ခံေငြမ်ားကေတာ့ သူတို႔ကို သူတို႔ရြာေတာင္သူလယ္သမားေတြက ေၾကနပ္စြာနဲ႔ လမ္းစရိတ္အျဖစ္နဲ႔ က်ခံေပးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။´´ ဟု ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမွ ျမန္မာပို႔စ္ သို႔ ေျပာဆို၍ သတင္းရယူခဲ့ပါသည္။ ၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
 

`မေကြးခရိုင္အားကစားကြင္းမွ Old Star ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ေဟာင္းေဘာလုံးအသင္းႏွင့္ Actor Star အႏုပညာရွင္ မင္းသား အဆိုေတာ္မ်ားအသင္းတို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရး ေဘာလုံးပြဲ´

မေကြးခရိုင္အားကစားကြင္းမွာ Old Star ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ေဘာလုံးအဖြဲ႕ လူေဟာင္းမ်ားအသင္းႏွင့္ Actor Star အႏုပညာရွင္ မင္းသား အဆိုေတာ္မ်ားအသင္းတို႔ ဇြန္(၂၇)ရက္ေန႔ ေန႔လည္(၂)နာရီတြင္ စတင္၍ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားၾက ေၾကာင္းသိရ၏။ထုိပြဲအား မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးမ်ားတက္ေရာက္၍ ေဘာလုံးသမား မ်ားအား တစ္ဦးခ်င္းအားေပးႏုတ္ဆက္ၾကသည္။ ေဘာလုံးပြဲမစတင္မီ ရုပ္ရွင္ အဆိုေတာ္မင္းသားမ်ားမွ စတိတ္ရႈိးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေပးၾကသည္။ ၾကြေရာက္အားေပးၾကေသာ ပရိတ္သတ္မ်ား (တစ္ေသာင္းေက်ာ္)ခန္႔ အားေပးၾက၏။ ကြင္း၀င္ေၾကးမွာ တစ္ဦးလွ်င္(၁၅၀၀ိ/၂၀၀၀ိ) ဟုသိရသည္။ အမ်ဳိးသမီးပရိတ္သတ္မ်ား အလြန္မ်ားျပားစြာ လာေရာက္အားေပး ၾကသည္။ အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အမွတ္တရ ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းမ်ား ရိုက္ယူၾက၏။ Old Star ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ေဘာလုံးအဖြဲ႕ လူေဟာင္းမ်ားအသင္းတြင္ ၾကည္လြင္၊ တင္မ်ဳိးေအာင္၊ စုိင္းေမာင္ေမာင္ဦး၊ ၀င္းေအာင္ အစရိွေသာ ေဘာလုံးလက္ေရြးစင္အားကစားသမားမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း ျမင္ေတြ႕ရသည္။ Actor Star အႏုပညာရွင္ မင္းသား အဆိုေတာ္မ်ားအသင္းတြင္ သူထူးစံ၊ ဖိုးခ်စ္၊ ေနမင္း၊ ဟက္ကက္၊ ဖိုးတာ၊ ထူးသာ၊ ညီေဂ်ာ္၊ ဇာနည္ အစရိွေသာ အႏုပညာရွင္မ်ားပါ၀င္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းေဘာလုံးပြဲတြင္ Old Star ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ေဟာင္း ေဘာလုံး အသင္းမွ (၃)ဂိုး (၂)ဂိုး ျဖင့္ အႏိုင္ရရိွေၾကာင္း သတင္းရယူခဲ့ပါသည္။ ၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
 

`မေကြးၿမိဳ႕တြင္(၂)သိန္း၊ (၂)သိန္းခြဲတန္ GSM, WCDMA ,ဖုန္းမ်ား အေရာင္းပါး၍ အင္တာနက္လိုင္းေလွ်ာက္သူမ်ား ဟုသိရ´

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မေကြးၿမိဳ႕တြင္ တန္ဘိုးနည္း GSM (၂)သိန္းတန္၊ WCDMA (၂)သိန္းခြဲတန္ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ား အေရာင္းပါးသည္ဟု ေရာင္းခ်ေသာ ဆိုင္မ်ားမွ ၾကားသိရပါသည္။ မေကြးၿမိဳ႕တြင္ ယင္းတန္ဘိုးနည္းတယ္လီဖုန္းမ်ား မည္မွ်ေရာင္းခ်ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း စုံစမ္းေမးျမန္းရာတြင္ ျပင္ပဆိုင္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ေျဖၾကားေျပာဆိုျခင္း မျပဳႏိုင္ ေၾကာင္းသိရ၏။ ေရာင္းခ်ေသာေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ေရွာ့ပင္ေမာ့ဆိုင္တစ္ဆိုင္မွ သတ္မွတ္ထားေသာ တန္ဘိုးေငြမ်ားထက္ ၀န္ေဆာင္ခ(၅၀၀၀ိ)က်ပ္ အပိုေပးရေၾကာင္းသိရသည္။ အျခား ဖုန္းအေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ေရးမွ သတ္မွတ္ထား ေသာ ေစ်းႏႈန္းအတိုင္းေရာင္းခ်ေပးေၾကာင္း သိရ၏။ မေကြးၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ျဖန္႔ခ်ိရန္ လက္ကားရယူထားေသာ ကုမၸဏီ(၂)ခုမွ လာေရာက္၍ ရုံးဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။ ထိုကုမၸဏီမ်ားမွ ျပင္ပဖုန္းအေရာင္းဆိုင္ႀကီးမ်ားသုိ႔ တဆင့္ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ လက္ကားေပးထားေၾကာင္း သိရ၏။ ၎ ကုမၸဏီမ်ားတြင္လည္း နံပါတ္ေရြးခ်ယ္၍ ၀ယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။ `အင္တာနက္လိုင္းသုံးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဆန္ေဆာင္းအမ်ဳိးအစား ဟန္းစက္(၁၁၀၀၀၀ိ) တစ္သိန္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္တန္နဲ႔ မွ အဆင္ေျပပါမယ္။ GSM ဖုန္းေတြအင္တာနက္အသုံးျပဳခ တစ္နာရီ(၂)က်ပ္ပါ။ GSM ဖုန္းသုံးမယ္ဆိုရင္ ဆင္းကဒ္ဖိုး၊ ဟန္းစက္ဖိုး၊ေငြျဖည့္ကဒ္တစ္ေသာင္းတန္ရယ္ အင္တာနက္လိုင္းေလွ်ာက္ခနဲ႔ စုစုေပါင္း(၃၃၇၀၀၀ိ) က်ပ္က်ပါ့မယ္။ WCDMA ဖုန္းကို သုံမယ္ဆိုရင္ အင္တာနက္အသုံးျပဳခ တစ္နာရီ(၄)က်ပ္ႏႈန္းပါ။ WCDMA ဖုန္းလိုင္းကို သုံးမယ္ဆိုရင္ အားလုံးအၿပီးအစီး (၃၈၇၀၀၀ိ)က်ပ္ ေပးရပါမယ္။ အင္တာနက္လိုင္းကိုေတာ့ (၅)ရက္ေလာက္ၾကာမွ လိုင္းပြင့္ပါလိမ့္မယ္။ ဖုန္းလိုင္းကိုေတာ့ ယခုခ်က္ခ်င္းေျပာလို႔ရပါတယ္။ အင္တာနက္လိုင္း ပြင့္ မပြင့္ကို သိလိုရင္ ဟန္းစက္မွာ E သို႔မဟုတ္ 2G , 3G ဆိုတဲ့ အဂၤလိပ္စာ တစ္ခုတစ္ခု ေပၚလာပါလိမ့္မယ္ခင္ဗ်..။´ ဟု ဖုန္းအေရာင္းဆိုင္တာ၀န္ခံ လူငယ္တစ္ဦးမွ ျမန္မာပို႔သုိ႔ ရွင္းျပပါသည္။ အင္တာနက္လိုင္းမ်ား ေလွ်ာက္ထားရာတြင္(၁၀၀၀၀ိ)တစ္ေသာင္းက်ပ္ဟု တရား၀င္ေၾကာ္ျငာထားပါသည္။ ယခု ဆက္သြယ္ေရးရုံးသို႔ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္၍ တုိက္ရုိက္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ (၁၃၀၀၀ိ)က်ပ္ေပးခဲ့ရေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ျပင္ပမွ ဖုန္းအေရာင္းဆိုင္မ်ားမွာ ဖုန္းလိုင္းဆင္းကဒ္၀ယ္ၿပီး အင္တာနက္လိုင္းပါ တစ္ပါတည္းေလွ်ာက္ထားေပးရလွ်င္ အင္တာနက္လိုင္းေလွ်ာက္ခ(၁၇၀၀၀ိ) က်ပ္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မေကြးပညာေရးေကာလိပ္မွ လက္ေထာက္ကထိက တစ္ဦးမွ ျမန္မာပို႔စ္ သို႔ ရင္ဖြင့္ေျပာဆို၍ သတင္းရယူခဲ့ပါသည္။ ၀ိုင္းၾကည္ေအာင္ ျမန္မာပို႔စ္ သတင္းဂ်ာနယ္ အတြဲ(၄) အမွတ္(၂၄) မွာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (၂၀၁၂၊ ဇြန္(၂၇)ရက္ေန႔ထုတ္)
 

`ပခုကၠဴၿမိဳ႕မွာ မိုးယံထီ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ားေန႔ (တတိယအႀကိမ္)

`ပခုကၠဴၿမိဳ႕မွာ မိုးယံထီ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ားေန႔ (တတိယအႀကိမ္) ႀကိဳးစား၍ေရာင္းအား ေကာင္းေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္သုိ႔ ပို႔ေဆာင္ေပးဟု သိရ´ ဇြန္လ(၂၃)ရက္ေန႔ ညေန(၅)နာရီတြင္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕ အမွတ္(၈)ရပ္ကြက္၊ လြပ္လပ္ေရးလမ္း၊ အမ်ဳိးသားခမ္းမႀကီးမွာ မိုယံေရႊလမင္းႏွင့္ ျမတ္ဆုကုေဋ (ပင္ရင္းထီျဖန္႔ခ်ိေရးမွ) ၂၀၁၂ ခုႏွစ္(တတိယအႀကိမ္) မိုယံထီကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ား ေန႔အျဖစ္ က်င္းပေၾကာင္းသတင္းရရိွပါသည္။ ေနျပည္ေတာ္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕မွ ထီကုိယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ား စုစုေပါင္း(၅၀၀)ေက်ာ္ခန္႔တက္ေရာက္ေၾကာင္း သိရ၏။ထိုပြဲမွာ အဆိုေတာ္၊ ရုပ္ရွင္၊ ဗြီဒီယို မင္းသား ရာဇာေန၀င္း၊ မင္သမီး နန္းဆုရတီစုိး တို႔ႏွင့္ ေမာ္ဒယ္မ်ားမွ တက္ေရာက္၍ ဆုမ်ားအသီးသီးခ်ီးျမွင့္ျခင္း၊ အခန္းအနားအမွဴးအျဖစ္ နန္းဆုရတီစိုးမွ ေဆာင္ရြက္ေပးေၾကာင္း ျမင္ေတြ႕ရသည္။ ဤကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ားေန႔ကို မိုးယံထီဆိုင္ ပိုင္ရွင္ ဦးမ်ဳိးညြန္႔ ေဒၚတင္တင္ျမင့္ တို႔မွ အျခားပြဲမ်ားႏွင့္မတူ ပခုကၠဴၿမိဳ႕ တြင္ တမူထူးျခား၍ ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲ က်င္းပဧည့္ခံခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။ ထိုပြဲတြင္ မိုးယံထီျဖန္႔ခ်ိေရး MD ၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပပါသည္။ `က်မတို႔က မိုယံကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ားေန႔ကို ယခု ပခုကၠဴပြဲေရာဆိုရင္ သုံးႏွစ္ဆက္တိုက္ သုံးႀကိမ္းရိွပါၿပီ..။ ယခု ပခုကၠဴၿမိဳ႕မွာ လာေရာက္လုပ္ရတာကေတာ့ ျမန္မာတစ္ျပည္လုံးမွာ ယခု ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ဒီပခုကၠဴၿမိဳ႕ ရိွ ျပည္သူလူထုေတြက မိုယံေရြလမင္းထီဆိုင္ေတြကို အားေပးၾကလြန္းလို႔ က်မတုိ႔ မိုယံထီဆိုင္ေတြအားလုံးေရာင္းအား ေကာင္းလာၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူေတြကို ေပါက္အားလည္းေကာင္းေအာင္ ေရာင္းအားလည္း အေကာင္း ဆုံးအျဖစ္နဲ႔ အျမင့္ဆုံးစံခ်ိန္တင္သြားေအာင္ အထူးက်ဴိးစားၿပီး ေရာင္းေပးႏိုင္တဲ့ ပခုကၠဴၿမိဳ႕က မိုယံထီ ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားနဲ႔ အထက္ျမန္မာျပည္က ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ားကိုပါ အထူးလာေရာက္ဂုဏ္ျပဴေပးတဲ့ ပြဲႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ ဂုဏ္ျပဳဆုေငြ၊ လက္ေဆာင္မ်ားအျပင္ ႏွစ္စဥ္အထူးအစီအစဥ္ အျဖစ္ ဗုဒၶဂါယာ ဘုရားဖူး၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္၊ စင္ကာပူ-မေလးရွား ႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္မ်ားကိုလည္း စားရိမ္ၿငိမ္း ပို႔ေဆာင္ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ယခုႏွစ္ ယခုပြဲမွာလည္း ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ (၄)ဦးကို စင္ကာပူ-မေလးရွားႏိုင္ငံသုိ႔ ႏိုင္ငံျခားခရီစဥ္ပို႔ေဆာင္ေပးရန္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ ပါတယ္။ ယခု ေရြးခ်ယ္ေပးထားတဲ့ မိုးယံထီကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ားကေတာ့ ဦး၀င္းမင္း (ေနျပည္ေတာ္ပင္ရင္း)၊ ဦးေက်ာ္ေဌး(မုံရြာပင္ရင္း)၊ ဦးသန္႔ဇင္၀င္း(မေကြးပင္ရင္း)၊ ဦးေဌးလႈိင္(ပခုကၠဴပင္ရင္း) တို႔ ေလးဦးျဖစ္ ပါတယ္ရွင္..´ ဟု မိုးယံထီဆိုင္ MD မွ ျမန္မာပို႔စ္ သို႔ ေျပာဆိုပါသည္။ ၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
 

`တရုပ္ျဖစ္ (MILK သီးစုံ ႏို႔မႈန္႔ ခ်ဳိခ်ဥ္)အား ကေလးမ်ား စားသုံးရန္ သင့္ မသင့္ စစ္ေဆးၾကည့္ေစလို´

ဓာတ္ပုံပါအတိုင္း ပလပ္စတစ္ဗူးေသးေလးျဖင့္ လိုခ်င္စဖြယ္ လွပေအာင္ ပက္ကင္ထုပ္ေပးထားသည္။ ဗူးထဲတြင္ ပလပ္စတစ္အိပ္ကေလးျဖင့္ ႏို႔မႈန္႔ႏွင့္ တူေသာ အခ်ဳိမႈန္႔မ်ားအားထည့္ထား၏။ ယင္းအထုပ္ကေလးေပၚမွာ စားသုံးရန္ အညႊန္းကို ရုပ္ပုံေလးမ်ားျဖင့္ျပထားေပးသည္။ ထိုရုပ္ပုံေလးမ်ား၏ ေအာက္တြင္ အဂၤလိပ္စာႏွင့္(Notice Children Under 3 Inedibility (၃)ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ား မစားရဟု ဆိုရေသာ စာသားေရးထားပါသည္။ ဗူး၏ အဖုံးေပၚမွာ ခ်ဳိခ်ဥ္အား ႏို႔သီးေခါင္းပုံသ႑န္ ျပဳလုပ္ထား၏။ ႏို႔မႈန္႔မ်ားကို ပုလင္းထဲမွာ ေဖာက္ထည့္ၿပီး ႏို႔သီးေခါင္းခ်ဳိခ်ဥ္ျဖင့္ ထိုႏို႔မႈန္႔မ်ားကို တို႔၍ စားရပါမည္။ ယင္း ပုလင္းကေလး တစ္ခုကို လက္လီေစ်းႏႈန္း(၁၀၀)က်ပ္ျဖင့္ေရာင္းခ်ပါသည္။ စာသင္ေက်ာင္းေစ်းဆိုင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္တြင္း မႈန္႔မ်ဳိးစုံေရာင္းခ်ေသာ ေစ်းဆိုင္မ်ား ႏွင့္ ေစ်းႀကီးမ်ားမွ မႈန္႔မ်ဳိးစုံဆိုင္ႀကီးမ်ားတြင္ ကဒ္လိုက္ လက္လီ/လက္ကား ေရာင္းခ်ေပးသည္ဆို၏။ ကေလးမ်ားစားမည္ဆိုလွ်င္ (၃)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားလည္း ေသခ်ာေပါက္ ပါ၀င္ေနပါမည္။ ေရးသားထားေသာ အဂၤလိပ္စာတမ္းကိုလည္း မည္သူမွ် ဂရုစိုက္ၿပီး ဖတ္မည္မထင္ပါ။ ထုိေၾကာင့္ ဤတရုပ္ျဖစ္ Milk သီးစုံႏို႔မႈန္႔ ခ်ဳိခ်ဥ္ပုလင္းဗူးေလးမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ FDA စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း စစ္ေဆးေရးမွ အထူးစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ `ကၽြန္ေတာ့္သမီးေလးက အဲဒီ Milk သီးစုံႏို႔မႈန္႔ ခ်ဳိခ်ဥ္ပုလင္းဗူးေလးကို တစ္ခု(၁၀၀)က်ပ္နဲ႔ ရပ္ကြက္ထဲက အိမ္ဆိုင္မွာ အၿမဲ၀ယ္စားတယ္ဗ်။ တစ္ညမွာ သမီးေလးက ဒီပုလင္းမႈန္႔ေလးကို အိပ္ယာထဲယူၿပီးစားရင္း အိပ္ေပ်ာ္သြားတယ္ထင္ပါတယ္။ အဲဒီပုလင္းဗူးမႈန္႔စားတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔လင္မယားက မသိလိုက္ဘူးဗ်။ မနက္လင္းေတာ့ အိပ္ယာေပၚက သမီးေလးအိပ္ေနတဲ့ေဘးမွာထားတဲ့ ဖက္လုံးတစ္ခုလုံးမွာ ပရြတ္ဆိပ္နီေတြ ရဲရဲနီၿပီး ကပ္ေသေနတာကို ေတြ႕ျမင္လိုက္ရ ပါတယ္။ ဒီပရြက္ဆိပ္ေတြ အိပ္ယာထဲ ဘာေၾကာင့္၀င္ေသေနတာလဲ အေျဖကို လိုက္ရွာေတာ့မွ ယခု ဒီ Milk သီးစုံႏို႔မႈန္႔ ခ်ဳိခ်ဥ္ပုလင္းဗူးေလးကို တရားခံအျဖစ္ ေတြ႔လိုက္ရပါတယ္။ ပုလင္းဗူးထဲမွာက ႏို႔မႈန္႔နည္းနည္းက်န္ေနေသးတယ္ဗ်။ သူ႔ရဲ႕အရသာကို ျမည္းၾကည့္ေတာ့ ခ်ဳိတယ္ဗ်။ ဒါကိုစားလို႔ေသဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္ မသကၤာတာနဲ႔ အဲဒီက်န္တဲ့ အမႈန္႔ေတြကို အုပ္ေရကန္ေဘးနားက နီရဲေနတဲ့ ပရြက္ဆိပ္တြင္းေဘးကို သြားၿပီးသြန္ခ်ထားလိုက္တယ္။ အဲဒီ ႏို႕မႈန္႔ေတြကို စားၿပီး အုပ္ေရကန္နံရံေပၚကပ္တက္တဲ့ ပရြတ္ဆိပ္အေကာင္းေလးေတြက လန္လန္ၿပီးက်ေသးကုန္တာကို ျမင္လုိက္ရပါ တယ္။ ဒါနဲ႔ ပိုၿပီးေသခ်ာေအာင္ဆို အဲဒီ Milk သီးစုံႏို႔မႈန္႔ ခ်ဳိခ်ဥ္ပုလင္းဗူး(၁၀)ဗူး သြား၀ယ္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြ မ်ားကို ေျပာဆိုၿပီး အစမ္းခိုင္းလိုက္ပါတယ္။ သူတို႔အားလုံးက မင္းေျပာတာ မွန္တယ္သူငယ္ခ်င္းေရ စားတဲ့ ပရြတ္ဆိပ္ေတြက တန္းၿပီးေတာ့ မေသဘူးကြ။ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာမွသာ ေသသြားၾကတယ္။ မင္းေျပာတာမွန္ပါတယ္။ ယခုလို ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္မွာ ဒီကိစၥ ဒီသတင္းကို အမ်ားျပည္သူေတြသိရေအာင္ မင္းနဲ႔ ခင္မင္တဲ့ ျမန္မာပို႔စ္ ဂ်ာနယ္ကို သြားေျပာေပးပါဆိုလို႔ ယခု လာေျပာျပရပါတယ္..။ ဟု မေကြးၿမိဳ႕၊ ရန္ပယ္ေစ်းအတြင္းမွ ငါးပိ/ငါးေျခာက္ဆိုင္ပုိင္ရွင္ ကိုတိုးမွ လာေရာက္သတင္းေပးပါသည္။ ၀ိုင္းၾကည္ေအာင္ ျမန္မာပို႔စ္ သတင္းဂ်ာနယ္ အတြဲ(၄) အမွတ္(၂၄) ၂၀၁၂၊ ဇြန္လ(၂၇)ရက္ေန႔ထုတ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
 

` ပုဂၢလိက စက္သုံးဆီအေရာင္းဆိုင္ႀကီး အခ်ဳိ႕မွာ အမ်ားျပည္သူမ်ားကို အနည္းငယ္သာ အေရာင္းျပ၍ စက္သုံးဆီမ်ုားကို ျပင္ပေစ်းကြက္သို႔ ထုတ္ေရာင္းေနဟုဆို´

ဇြန္လ(၁၁)ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ျပည္ေထာင္စုကုန္ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္ေရးေကာ္မတီသို႔ ေဆြးေႏြးတင္ျပပြဲမွာ ျပည္တြင္းစက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္္းမ်ားသည္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္မွ ေစ်းမ်ားထက္ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပင္ပပုဂၢလိကသို႔ နာမည္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ စက္သုံးဆီအေရာင္းဆိုင္မ်ား ခြင့္ျပဳခ်ထားေပး၍ ေရာင္းခ်ေနေသာ္လည္း စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ေစ်းက်၍မသြားပါ။ ယင္း ေစ်းသက္သာေသာ စက္သုံးဆီ အေရာင္းဆိုင္မ်ားမွ အမွန္တကယ္အသုံးျပဳလိုသူမ်ားအတြက္ လိုခ်င္သေလာက္လည္း ထုတ္ယူ၍မရပါ။ စက္သုံးဆီေစ်းမ်ားမွာ ေစ်းတက္၍သာလာခဲ့ပါသည္။ ဓာတ္ဆီ တစ္ဂါလံ ၃၅၀၀ိ မွ ၃၇၀၀ိ သု႔ိတက္သြားသည္။ အမ်ားျပည္သူမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ေရာင္းခ်ေပးေသာ ဓာတ္ဆီမ်ားကို အနည္းငယ္သာ အေရာင္းျပ၍ ျပင္ပေစ်းကြက္သု႔ိ ျပန္လည္၍ (ေမွာင္ခို)ေရာင္းခ်ေနေၾကာင္း ၾကားသိရ၏။ ``ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာ ဆီယူထုတ္တဲ့ စလစ္ကို ျပင္ပမွာ အျမတ္ေစ်းနဲ႔ ေရာင္းစားလို႔ ရေနသေရႊ႕ အမ်ားျပည္သူေတြ အတြက္ေတာ့ ေစ်းသက္သက္သာသာ ထုတ္ေစ်းအတိုင္း ဓာတ္ဆီကိုလိုခ်င္သေလာက္ မရဘူးမွတ္ပါ။ ဥပမာျပမယ္၊ သူတို႔က တစ္ရက္မွာ သက္ဆို္င္ရာက (၂၈၀၀)ဂါလံဆန္႔ ကား(၅)စင္း ခြဲတမ္းထုတ္လို႔ရရင္ အမ်ားျပည္သူေတြကို (၂၈၀၀)ဂါလံ ကား(၂)စင္းသာ ေရာင္းေပးမယ္။ ပိုတဲ့ (၂၈၀၀)ဂါလံ ကား(၃)စင္းအတြက္ ထုတ္ယူႏိုင္တဲ့ (လက္္မွတ္ စလစ္မ်ားကို) အျပင္ေစ်းကြက္မွာ သာသာေလး ေရာင္းစားၾကတာပါ။ သက္ဆိုင္ရာေတြကလည္း စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ျခင္း မရိွၾကပါဘူး။ စက္သုံးဆီေစ်းကြက္မွာ ဒီလို မရိုးသားတဲ့ ျပင္ပေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ရိွေနသမွ် ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသမၼတႀကီး ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ အမ်ားျပည္သူေတြအတြက္ ေစ်းခ်ဳိခ်ဳိနဲ႔ ဓာတ္ဆီေပါေပါ လိုခ်င္သေလာက္မသုံးႏိုင္ၾကပါဘူးဗ်ာ…။´´ဟု စက္သုံးဆီကို (စလစ္ျဖင့္၀ယ္/ေရာင္းလုပ္ေနသူ) အမည္မေဖာ္လိုသူ ကုန္သည္အမ်ဳိးသားမွ ျမန္မာပို႔စ္ သို႔ေျပာဆို၍ သတင္းရရိွခဲ့ပါသည္။ ၀ုိင္းၾကည္ေအာင္ ျမန္မာပို႔စ္ ဂ်ာနယ္ အတြဲ(၄) အမွတ္(၂၃) ၂၀၁၂ ။ ဇြန္(၂၀)ရက္ေန႔ထုတ္မွာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
 

`မေကြးၿမိဳ႕မွာ ဇြန္(၁၆)ရက္ေန႔ ညေနပို္င္းတြင္ မိုးႀကီးသည္းထန္စြာရြာသြန္း၍ ကေလးငယ္ တစ္ဦးေသဆုံးဟု သိရ´

မေကြးၿမိဳ႕မွာ ၂၀၁၂၊ ဇြန္(၁၆)ရက္ ညေန(၄း၄၅)နာရီမွ ညေန(၆)နာရီခန္႔အထိရြာေသာ မိုးမွာ ဇြန္လဆန္းမွစ၍ ယေန႔အထိ မိုးသည္းထန္စြာျဖင့္ ရြာသြန္းရာတြင္ အႀကီးဆုံးမိုးဟု ဆုိၾကသည္။ မေကြးၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕လုံးေနရာအႏွံ႔ရိွ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ မိုးေရမ်ား တစ္နာရီခန္႔ လွ်ံတက္လာသည္။ ယင္းမိုးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ အသက္(၁၀)သား အရြယ္ ကေလးငယ္တစ္ဦး ေခ်ာင္းေရထဲမွာ ေမွ်ာပါေသဆုံးေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ေသဆုံးသူမွာ ေမာင္တင့္ၿဖိဳးေ၀၊ အသက္(၁၀)၊ (အဘ) ဦးခင္ေမာင္၀င္း၏သားျဖစ္၍ မေကြးၿမိဳ႕ ေအာင္ေဇယ်ာရပ္ကြက္(၅)လမ္းတြင္ ေနထိုင္သူျဖစ္သည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ ၎ေန႔ည(၇)နာရီ အခ်ိန္ခန္႔၌ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းေနစဥ္ ေခ်ာင္းေရထဲမွ ေမွ်ာပါလာေသာ ပစၥည္းတစ္ခုအား ထိုကေလးမွ ဆင္း၍ဆယ္ယူရာတြင္ ေခ်ာင္းေရထဲသို႔ ေမွ်ာပါေသဆုံးသည္ဟု သိရ၏။ ထိုေန႔ည (၉)နာရီမွာ ၿမိဳ႕ Love Gerden ကာရာအိုေက ဘီယာဆိုင္၏ ေခ်ာင္းေဘးတြင္ ေသဆုံးေနေၾကာင္း အေလာင္းကိုေတြ႕ျမင္ရသည္။ ယင္းကိစၥကို ေသမႈေသခင္း ၆/၂၀၁၂ ျဖင့္ မေကြးၿမိဳ႕ အမွတ္(၂)ရဲစခမ္းမွ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။ ၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
 

` မေကြးၿမိဳ႕ ၏ ဇြန္(၁၆)ရက္ေန႔ ညေန မိုးရြာစဥ္ ျမင္ကြင္းမွန္ ကေလးတစ္ဦးေခ်ာင္းေရထဲပါသြား၊ ရွာမေတြ႕ေသးဟု ဆို´

၂၀၁၂၊ ဇြန္(၁၆)ရက္၊ နံနက္ပိုင္းတြင္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မွ အမူေဆာင္အရာရိွ မွ မေကြးၿမိဳ႕တြင္း၌ ေရစီးေရလာေကာင္းေအာင္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ရွင္းလင္း၍ျပခဲ့ပါသည္။ သုိ႔သာ္လည္း ဇြန္လ(၁၆)ရက္ေန႔ ညေန (၄း၄၅) မွ (၆)နာရီခန္႔အထိ ရြာသြန္းခဲ့ေသာ မိုးတြင္ ျပည္ေတာ္သာလမ္းမေပၚတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းေထာင့္မွ ေဆးရုံးလမ္းေထာင့္အထိ ေရမ်ားလွ်ံေနပါသည္။ ယခုမိုးသည္ ဇြန္လဆန္းအတြင္း ရြာေသာမိုးမ်ားတြင္ ေရပါမ်ား၍ အခ်ိန္အၾကာဆုံးျဖစ္ၿပီး အႀကီးဆုံးမိုးျဖစ္၏။ မေကြးၿမိဳ႕စည္ပင္သာယာအေနျဖင့္ တစ္ခုခုေတာ့ လႊဲေနၿပီ ထင္ပါ၏။ ည(၇း၃၀)နာရီေက်ာ္မွာ ၎လမ္းမေပၚမွ လွ်ံေနေသာ ေရမ်ား ေျမာင္းေတြထဲသို႔ စီးဆင္းသြားပါသည္။ ရြာသစ္ရပ္ကြက္ (၁၅)လမ္းေထာင့္မွ RL (ေရေျမာင္း)၏ အထက္ (၂)ေပခန္႔ျမင့္တက္သြားေၾကာင္း ျမင္ေတြ႔ရပါသည္။ ` မိုးတိတ္သြားလို႔သာ ေတာ္ပါေသး။ ဆက္မ်ားမိုးရြာေနရင္ ရြာသစ္တစ္ရပ္ကြက္လုံး ေရျမဳပ္သြားမွာ ေသခ်ာတယ္ေနာ္ ။ ျပည္ေတာ္သာလမ္းမႀကီးက( ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းေထာင့္ကေန) အေရွ႕ဆန္တက္ၿပီး ေဆးရုံးလမ္းေထာင့္ အထိ ေရေျမာင္းေတြကို ဆန္တက္ခိုင္းထားတာ လုံး၀မေကာင္းပါဘူး။ တကယ္မိုးမ်ားလာရင္ အထက္ကို ေရမဆန္ႏိုင္ပါဘူး။ မေကြးၿမိဳ႕ ျပည္ေတာ္သာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ျမင့္ရာ အေရွ႕အရပ္ကေန နိမ့္ရာ အေနာက္အရပ္သုိ႔ ျပည္ေတာ္သာလမ္းရဲ႕ ၀ဲယာေဘးမွာ ေရေျမာင္းေတြ ဒလေ၀ါကို စီးဆင္းသြားႏိုင္ေအာင္ ေျမာင္းေဖာက္ေပးမွ ဒီလိုေရလွ်ံမႈကို ႏိုင္မယ္ ထင္ပါတယ္ဗ်ာ။ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔က ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းမႀကီးကို ေရေျမာင္းမေဖာက္လု႔ိကေတာ့ မိုးရြာတိုင္း အၿမဲဒုကၡ ေပးေနၾကမွာပါဗ်ာ.။´ ဟု ဆိုက္ကားသမား တစ္ဦးက ေအာ္၍ေျပာဆိုေနပါသည္။ ဇြန္(၁၆)ရက္ေန႔ည (၉)နာရီသတင္းအရ မေကြးၿမိဳ႕ ေအာင္ေဇယ်ာရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္း၊ ကာရာအိုေကဘီယာဆိုင္ႏွင့္ ျမင့္မိုရ္စံ ေဟာ္တယ္ေဘးမွ အေရွ႕အေနာက္စီးဆင္းေနေသာ ေခ်ာင္းေရထဲတြင္ ကေလးတစ္ဦးေမွ်ာပါသြားေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။ ၎ ကေလးအား ထိုညမွာ ရွာမေတြ႕ေသးေၾကာင္း ဖုန္းသတင္းရရိွသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္းအား အတည္ျပဳ်ခ်က္ရလွ်င္ ျပည့္စုံေအာင္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးပါမည္။ မွတ္ခ်က္။ ။ သတင္းဓာတ္ပုံမ်ားအား စကိုင္းနက္ အင္တာနက္လိုင္းမွ တင္မရ၍ အျခားအင္တာနက္လိုင္းမွ ထပ္မံတင္ေပးပါမည္။ ၀ိုင္းၾကည္ေအာင္ ျမန္မာပို႔စ္ သတင္းဂ်ာနယ္ အတြဲ(၄) အမွတ္(၂၃) ၂၀၁၂၊ ဇြန္(၂၀)ရက္ထုတ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
 

` (မေကြးတြင္ ေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ သဘာ၀ေဘးႏွင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ ေဒသခံမ်ားစိုးရိမ္) သတင္းအား ျပန္လည္ရွင္းလင္းခ်က္´

ျမန္မာပို႔စ္ ဂလိုဘယ္ ဂ်ာနယ္ အမွတ္(၆၃) စာမ်က္ႏွာ(၁၈)တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားေသာ (မေကြးတြင္ ေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ သဘာ၀ေဘးႏွင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ ေဒသခံမ်ားစိုးရိမ္) သတင္းႏွင့္ ပါတ္သက္၍ မေကြးၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး အမႈေဆာင္အရာရိွ ဦေနမ်ဳိးႏိုင္မွ ၁၆-၆-၂၀၁၂ ေန႔တြင္ ျမန္မာပို႔စ္ ဂ်ာနယ္ သို႔ ေခၚယူရွင္းလင္း ေျပာဆိုပါသည္။ ``ဒီသတင္းႏွင့္ပါတ္သက္ၿပီး လုံး၀မဟုတ္ မမွန္ပါဘူး။ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သတင္းဓာတ္ပုံအတိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ မေကြးၿမိဳ႕မွာ စာသင္ခန္းေတြ ေရ၀င္ေနတာ လုံး၀မရိွပါဘူး။ သတင္းေရးသူအေနနဲ႔ခိုင္လုံေအာင္ ဘယ္ေနရာ ဘယ္စာသင္ခန္းဆိုတာကို တိတိက်က်ျဖစ္ေအာင္ ေဖာ္ျပေပးသင့္ပါတယ္။ သတင္းဓာတ္ပုံကလည္း မူမမွန္ပါဘူး။ ဒီသတင္းကို မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတို႔ထံကိုလည္း တင္ျပထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းထဲမွာ ပါတဲ့အတိုင္း ဇြန္လဆန္းထဲမွ မိုးရြာလို႔ ေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ သဘာ၀ပန္႔၀န္က်င္ဆိုးသြားၿပီး က်န္းမာေရးအတြက္ လူထုမွ စိုးရိမ္ေနရတယ္ဆိုတာေတြကို တစ္ကယ္ျဖစ္ မျဖစ္ကိစၥမ်ားကိုသိလိုလွ်င္ ရြာသစ္ရပ္ကြက္၊ျပည္ေတာ္သာရပ္ကြက္၊ ကန္သာရပ္ကြက္၊ ရန္မ်ဳိးႏိုင္ရပ္ကြက္မ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားနဲ႔ ရပ္ကြက္ေနသူမ်ားထံသို႔ ဆက္လက္ၿပီး စုံစမ္းေမးျမန္း သတင္းယူႏိုင္ပါတယ္။ ဒီသတင္းနဲ႔ပါတ္သက္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕အေနနဲ႔ ဘာျပႆနာမွ ဆက္မလုပ္လိုပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အမ်ားျပည္သူေတြ အျဖစ္မွန္ကို သိရေအာင္ မေကြးၿမိဳ႕တြင္းမွာ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕အေနနဲ႔ ေရစီးေရလာ ေကာင္းေအာင္ ႀကိဳတင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ လုပ္ကိုင္ထားတာေတြကို အနည္းငယ္ တင္ျပလိုပါတယ္။ ယခုေခတ္ေျပာင္းကာလမွာ ၿမိဳ႕သာယာသန္႔ရွင္း လွပေအာင္ ေရစီးေရလာေကာင္းေအာင္ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕တည္းနဲ႔ လုပ္ခ်င္သလို ေဆာင္ရြက္ေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ ေဒသၿမိဳ႔ခံပုဂၢိဳမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစုံမ်ားနဲ႔ ပူးတြဲ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ စည္ပင္သာယာလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕က ဦးေဆာင္ၿပီး လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ေရလွ်ံမူမ်ား မျဖစ္ေပၚေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕မွာ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ အေနအထားအရ ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေအာင္ဆိုၿပီး ဇုန္(၃)ခု ခြဲၿပီး ေဆာင္ရြက္ထားပါတယ္။ ယခု သတင္းကိစၥက ဇုန္္အမွတ္(၃)အတြင္းမွာ ပါ၀င္တဲ့ အတြက္ သက္ဆိုင္တဲ့ လမ္း၊ရပ္ကြက္မ်ားကိုသာ ေျပာေပးပါ့မယ္။ ဇုန္အမွတ္(၃)မွာ ေအာင္ရတနာ၊ ေအာင္ခ်မ္းသာ၊ ျမင္သာ၊ ျပည္ေတာ္သာ၊ ကန္သာရပ္ကြက္မ်ား အတြင္းက ေရမ်ားဟာ ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ အထက(၁)လမ္း၊ ေတာင္တြင္းလမ္း ေရေျမာင္းမ်ားမွ စီဆင္းပါတယ္။ ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ တိုင္းေဒႀကီး ျပည္သူ႔ေဆးရုံေျမာက္ဘက္ ေဘးမွ ေရေျမာင္းမွာ ယခင္က တိုင္းေဆးရုံႀကီးကလုပ္ထားတဲ့ အုတ္ေျမာင္းေသးေသးေလးျဖစ္ ပါတယ္။အရင္က ျပည္ေတာ္သာ ကားလမ္းမထက္ ေရေျမာင္းကျမင့္ေနပါတယ္။ ယခုေတာ့ အဲဒီေရေျမာင္းကို အျမင့္ မွ အနိမ့္သို႔ လည္ဘယ္ခ်ိန္ယူၿပီး အုတ္ေျမာင္းႀကီးအျဖစ္ စက္ယႏၱယားမ်ားနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔စည္ပင္သာယာဌာနမွ အျမန္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ အထက(၁)လမ္းမွာ (RL-194’)(ရန္္ကင္းေစ်းအနီး) အေ၀ရာလမ္းႏွင့္ သုခိတာလမ္းတာ လမ္းဆုံက စီးဆင္းလာတဲ့ေရမ်ား ဟာ စြယ္ေတာ္လမ္းေရေျမာင္းနဲ႔ပူးၿပီး ကန္သာကန္ႀကီးအတြင္းကို စီး၀င္ပါတယ္။ ေအာင္ေဇယ်ာရပ္ကြက္၊ ေအာင္ခ်မ္းသာ ရပ္ကြက္က စီးဆင္းလာတဲ့ ေရမ်ားကေတာ့ ျမတ္ေလးလမ္းမွတဆင့္ သုခိတာလမ္း (ရန္ကင္းေစ်းရဲ႕ အေနာက္ဘက္တံတား) ကျဖတ္၍ ကန္သာရပ္ကြက္(၅)(၆)(၇)လမ္းတို႔ကေန တဆင့္ ကန္သာကန္ႀကီးထဲကို စီးဆင္း၀င္ေရာက္ပါတယ္။ စြယ္ေတာ္လမ္း(RL-163’) မွ အထက(၁)လမ္းကို စီးဆင္းလာတဲ့ေရမ်ား ကေတာ့ ေမတၱာလမ္းေရေျမာင္းမွ တဆင့္ (၁၄လမ္းဆုံ)(RL-173’) မွ ေဆးရုံလမ္း(RL-158’) သို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ကမ္းနာလမ္း ကင္းတံတားမွ တဆင့္ ဧရာ၀တီျမစ္တြင္းသို႔ စီးဆင္းပါတယ္။ အဲ (RL ) ဆိုတာက လမ္းျဖတ္ေရေျမာင္းမ်ားကို ေျပာတာပါ။ အထက(၁)လမ္းႏွင့္ ေမတၱာလမ္းဆုံမွေနၿပီး ေမတၱာလမ္းဘက္ေတာင္ဘက္တစ္ေလွ်ာက္ ေရစီးဆင္းႏိုင္ေအာင္ ေမတၱာလမ္းကူးတံတား၊ မိုးေကာင္းလမ္းကူးတံတားမ်ား တည္ေဆာက္ၿပီး လမ္းငါးသြယ္အ၀ိုင္းမွတဆင့္ ေခ်ာင္းရိုးအတိုင္း စီးဆင္း၍ ကမ္းနားလမ္း ကင္းတံတားမွ တဆင့္ ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္း စီးဆင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရိွပါတယ္။ ကန္သာရပ္ကြက္အတြင္းမွ ေရးမ်ား စီးဆင္းမႈ ျမန္ဆန္ေရးအတြက္ သံဃာ့ရာမေက်ာင္းရဲ႕ ေျမာက္ဘက္လမ္းမွာ အဖြဲ႕ပိုင္ရံပုံေငြျဖင့္ အုတ္ေရေျမာင္း ျပဳလုပ္ၿပီး တကၠသိုလ္လမ္းမွ လမ္းငါးသြယ္အ၀ိုင္း မွတဆင့္ ေခ်ာင္းရိုးအတိုင္းစီးဆင္းၿပီး ကမ္းနားလမ္း ကင္းတံတားမွ ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္းသို႔ စီးဆင္းဖို႔ ေဆာင္ရြက္ထားပါတယ္။ မေကြးၿမိဳ႕မွာ ေရစီးေရလာ ေကာင္းမြန္ေနေအာင္ဆိုၿပီး (က) အဓိကေရေျမာင္း(၅)ေၿမာင္းကို ဆယ္ယူရွင္းလင္းေပးပါတယ္။ (ခ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ နတ္ေမာက္လမ္း၊ ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ ေဆးရုံလမ္း၊ မဲထီးလမ္း၊ ေတာင္တြင္းလမ္းတို႔မွာ ရိွတဲ့အုတ္ေရေျမာင္းမ်ားကို ဆယ္ယူရွင္းလင္းပါတယ္။ (ဂ) မိုးရြာသြန္းစဥ္ လမ္းမ်ားအလိုက္ ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေရးအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ထား ပါတယ္။ (ဃ) ရပ္ကြက္တြင္း ေနအိမ္မ်ားေရွ႕ ေျမာင္းမ်ားအား အဖြဲ႕နဲ႔ ျပည္သူမ်ားပူးေပါင္းၿပီးရွင္းလင္းေစပါတယ္။ (င) ေရထုတ္ေျမာင္းသြယ္မ်ားရိွ လမ္းျဖတ္ကူးတံတာမ်ား ျပဳျပင္ျခင္း ျမွင့္တင္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕အေနနဲ႔ အမ်ားျပည္သူမ်ားက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကမွသာ လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပ ေအာင္ျမင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႔အိမ္ေရွ႕ေရေျမာင္းတူးေဖာ္ေရးနဲ႔ အၿမဲသန္႔ရွင္းၿပီး ေရစီေရလာေကာင္းမြန္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ကူညီေပးၾကပါ။ အခ်ဳိ႕လုပ္သားျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ ဘာမဆို စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မွ လုပ္ေပးလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ေနၾကပါတယ္။ မေကြးၿမိဳ႕တြင္းမွာ ရပ္ကြက္(၁၈)ခု၊ အိမ္ေျခေပါင္း(၁၂၀၆၀)၊ လူဦးေရ(၆၆၇၇၂) ဦးတို႔အတြက္ လိုအပ္တာမ်ားကို ေန႔စဥ္ ေန႔ဓဒူ၀ စည္ပင္သာယာအဖြဲ႔က အၿမဲထာ၀ရ က်ဴိးစားၿပီး တာ၀န္မ်ားကို ေက်ပြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႔တည္းနဲ႔ အရာရာမွာ ေဆာင္ရြက္ေနလို႔ ေအာင္ျမင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ မေကြးၿမိဳ႕ သန္႔ရွင္းသာယာလွပေရးအတြက္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕၏ ျပဌာန္းထားတဲ့ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒအရ လုပ္သားျပည္သူမ်ား ထံသို႔ လိုအပ္တဲ့အခါ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ားကိုလည္း လုပ္သားျပည္သူမ်ားဘက္က လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါ။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ေလွ်ာ္ညီေအာင္ ၿမိဳ႕ေတာ္အင္ဂၤါရပ္နဲ႔ ညီညႊတ္ေအာင္ ၿမိဳ႕ျပသာယာသန္႔ရွင္းလွပလာေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းေဆာင္ရြက္ကူညီေပးၾကပါလို႔ ေမတၱာရပ္ခံလိုပါတယ္ ခင္ဗ်ာ..။´ ဟု မေကြးၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ အမႈေဆာင္အရာရိွ ဦးေနမ်ဳိးႏိုင္ မွ ျမန္မာပို႔စ္ သို႔ ေခၚယူရွင္းလင္းေျပာဆို၍ သတင္းရယူခဲ့ပါသည္။ ၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
 

The Myanmar Post | အတြဲ(၄)၊ အမွတ္(၂၂ )

  • အမည္ : The Myanmar Post | အတြဲ(၄)၊ အမွတ္(၂၂ )
  • Download ရယူရန္။ အတြဲ(၄)| အမွတ္(၂၂ )
  • ရက္စြဲ : 13.6.2012
 

` မေကြးၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းဘူး(စကု)ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စာေရးဆရာအသင္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းၿပီး´

ျမန္မာႏိုင္ငံစာေပႏွင့္စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႕(ဗဟိုလ္) ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ မေကြးၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းဘူး(စကု)ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္စာေပႏွင့္စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႕မ်ားကို ပယ္ဖ်က္၍ ` ၿမိဳ႕နယ္စာေရးဆရာအသင္း´မ်ား ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းၿပီးေၾကာင္းသတင္းရရိွပါသည္။ ၂၀၁၂ ၊ ေမလ(၂၉)ရက္ေန႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္အေထြေတြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အစည္းအေ၀းခန္းမမွာ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ စာေရးဆရာအသင္း အား ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖင့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပး၍ အဖြဲ႕၀င္(၅၂)ေယာက္ မွ အလုပ္အမႈေဆာင္ (၇)ဦးကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ၾကသည္။ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္ (မေကြး၀င္းျမင့္)၊ ဒု ဥကၠ႒ ဦးၾကည္တင္ (တင္လင္းေဇာ္)၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္တိုး( ျမန္မာျပည္ဆရာဟိန္း)၊ တြဲ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိန္ႏိုင္( တကၠသိုလ္ရည္ရြယ္)၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦး၀င္းသက္ခိုင္ (၀င္းသက္ခိုင္-မေကြး)၊ ေဒၚနန္းဥမၼာမင္း( ေနာ္လီကို-မေကြး)အဖြဲ႔၀င္၊ ဦးယုႏိုင္( ႏိုင္ယုေ၀) အဖြဲ႕၀င္ တို႔အား ေရြးခ်ယ္လိုက္ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံစာေရးဆရာအသင္း ဗဟိုလ္ေကာ္မတီ၀င္အျဖစ္ ညီလာခံတက္ေရာက္ရန္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ ဦး၀င္းျမင့္ (မေကြး၀င္းျမင့္) ႏွင့္ ဦးတင္ေအာင္ေငြ( ေနျခည္-မေကြး) တို႔အား ေရြးခ်ယ္လိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။ ၂၀၁၂၊ ေမလ(၁၂)ရက္ေန႔တြင္ မင္းဘူးခရိုင္ျပန္/ဆက္ရုံး ခန္းမမွာ မင္းဘူး(စကု)ၿမိဳ႕နယ္စာေပႏွင့္စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႔အား မင္းဘူး(စကု)ၿမိဳ႕နယ္စာေရးဆရာအသင္း အျဖစ္ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းၿပီးေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဖြဲ႔၀င္ေပါင္း(၃၀) မွ အလုပ္အမႈႈေဆာင္(၅)ဦး ေရြးခ်ယ္လိုက္ၾကေၾကာင္းသိရ၏။ ဥကၠ႒ ဦးႀကီးေမာင္(ေမာင္ၾကည္ေမာ္-စကု)၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးအုံးလႈိင္(မန္းလူ-မင္းဘူး)၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စိန္၀င္း(ေတာ္အဲရာ)၊ အဖြဲ႕၀င္ ဦးေအးၾကဴ(ေမာင္ခက္ၾကဴ-ေရႊစကု)၊ အဖြဲ႔၀င္ ဦးသန္းထြန္း (သန္းထြန္း-စကု) တို႔ျဖစ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံစာေရးဆရာအသင္း ဗဟိုလ္ေကာ္မတီ၀င္အျဖစ္ ညီလာခံတက္ေရာက္ရန္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းထြန္း(သန္းထြန္း-စကု) အား ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းၿပီးေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။ ၂၀၁၂၊ ေမလတြင္ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ျပန္/ဆက္ရုံး၌ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္စာေပႏွင့္စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႔၀င္(၂၀)ဦးအား ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္စာေရးဆရာအသင္း အျဖစ္ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ဥကၠ႒ ဦးမင္းဦး(ေရနံ႔သာကိုဦး)၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦး၀င္းေဌး(ယုဇန)၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးစိန္၀င္း(စိန္၀င္း)၊ အဖြဲ႕၀င္ ဦးသန္း၀င္း(သန္း၀င္း)၊ အဖြဲ႕၀င္ ဦးမိုးေဇာ္ေဇာ္(မိုးေဇာ္ေဇာ္) တို႔အား ေရြးခ်ယ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံစာေရးဆရာအသင္း ဗဟိုလ္ေကာ္မတီ၀င္အျဖစ္ ညီလာခံတက္ေရာက္ရန္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းဦး(ေရနံ႔သာကိုဦး) အား ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းၿပီးေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။ ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္
 

`မေကြးၿမိဳ႕တြင္ (၂၇၈)ႀကိမ္ ေအာင္ဘာေလထီေပါက္စဥ္မွ ေပါက္မဲ (၁၀)သိန္းဆု လက္မွတ္အတုမ်ားျဖင့္ လာေရာက္ ေရာင္းခ်သူမ်ားကို တရားစြဲဆိုထား´

မေကြးၿမိဳ႕ ရန္ေ၀းရပ္၊ ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ မေကြးပင္ရင္း မိုးယံေရႊလမင္းႏွင့္ျမတ္ဆုကုေဋထိီဆိုင္သည္ အစိုးရ ေအာင္ဘာေလထီဌာနမွ လစဥ္ေရာင္းခ်ဖြင့္လွစ္ေပးေသာ ေအာင္ဘာေလထီလက္မွတ္မ်ားကို ရန္ကုန္၊မႏၱေလးမွ ထီေစ်းႏႈန္း ျဖင့္ လက္လီလက္ကားျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးေသာ ထီဆိုင္ႀကီးျဖစ္ေၾကာင္းသိရ၏။ ယင္း မိုယံမေကြးပင္ရင္းထီဆိုင္သို႔ တဆင့္လက္ကား ၀ယ္ယူေရာင္းခ်ေသာ(ေဖာက္သည္) မိုးယံထီကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေအာင္ဘာေလထီဆု ေပါက္မဲမ်ားကို အျမန္ဆုံးဆုေငြမ်ားထုတ္ေပးႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ အကူအညီေတာင္းခံၾကသည္ဆို၏။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိဆိုင္တြင္ ၀ယ္ယူေနၾကေဖာက္သည္ ထီကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာျဖင့္ ထီလုပ္ငန္းအဆင္ေျပေအာင္ ဆုမဲထီလက္မွတ္ မ်ားအား လက္ခံၿပီး ေငြစိုက္ထုတ္၍ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုင္တာ၀န္္ခံ မေအးေအး၀င္းမွ ဆိုသည္။ ထုိသို႔လစဥ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ေအာင္ဘာေလထီ အႀကိမ္(၂၇၈)ႀကိမ္ထီဖြင့္ၿပီး ၂၀၁၂၊ မတ္လ(၇)ရက္ေန႔တြင္ ထီကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွညႊန္႔ (၈/မကန(ႏိုင္)၀၄၈၈၃၄) ၊ ကန္သာေစ်းေတာင္ဘက္၊ အထက(၁)လမ္းေနသူ မွ (လ-၄၆၂၄၅၄) နံပါတ္ပါ (၁၀)သိန္းဆု ထီလက္မွတ္တစ္ေစာင္၊ မင္းဘူးၿမိဳ႕ေစ်းသစ္ေနသူ မႏြယ္ႏြယ္ႏိုင္(၈/မဘန(ႏိုင္)၀၀၀၄၄၀) မွ (ရ-၈၇၅၄၈၆) နံပါတ္ပါ(၁၀) သိန္းဆု ထီလက္မွတ္တစ္ေစာင္ႏွင့္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ စမ္းစုေက်းရြာေန ဦးေစာေနာင္(၁၄/၀ခမ(ႏိုင္)၀၈၀၁၁၂) မွ (င-၄၆၆၁၂၁) နံပါတ္ပါ(၁၀)သိန္းဆု ထီလက္မွတ္တစ္ေစာင္ ေပါက္မဲဆု ထီလက္မွတ္မ်ားကို အသီးသီးအပ္ႏွံ၍ မေကြးမိုးယံ ထီဆိုင္တာ၀န္ခံ မေအးေအး၀င္းမွ (၁၀)သိန္းဆုမဲ ထီလက္မွတ္တစ္ေစာင္လွ်င္ (၉၉၅၀၀၀ိ) ျဖင့္ ေငြစိုက္ထုတ္ေပး ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ထီဆိုင္တာ၀န္ခံ မေအးေအး၀င္းမွ ၂၀၁၂၊ မတ္လ(၂၀)ရက္ေန႔တြင္ အထက္ပါ (၁၀)သိန္းဆု (၃)ဆုနွင့္အတူ အျခားဆုေပါက္မဲ ထီဆုလက္မွတ္(၁၄)ေစာင္ျဖင့္ ရန္ကုန္မိုယံပင္ရင္းထီဆိုင္ႀကီးသို႔ သြားေရာက္အပ္ႏွံ ခဲ့သည္ဟုသိရ၏။ ယင္းသုိ႔အပ္ႏွံရာတြင္ အျခားဆုလက္မွတ္(၁၄)ေစာင္အား စစ္ေဆးၿပီး ေငြထုတ္ေပးခဲ့သည္ ဆို၏။ (၂၇၈)ႀကိမ္၊ (၁၀)သိန္းဆု ထီလက္မွတ္(၃)ေစာင္မွာ အစိုးရေအာင္ဘာေလထီလက္မွတ္ေပၚတြင္ ဂဏန္းမ်ားအား ျပဳျပင္ထားေသာ ေပါက္မဲနံပါတ္အတုမ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။ ထိုအခါ ဆိုင္တာ၀န္ခံမေအးေအး၀င္းမွ ၎ဆုလက္မွတ္ လာေရာက္အပ္ႏွံခဲ့ေသာ(ေဖာက္သည္) ထီကုိယ္စားလွယ္မ်ားထံသုိ႔ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့၍ ၎(၁၀)သိန္းဆု ထီလက္မွတ္ဆုမဲအတြက္ ထုတ္ေပးထားခဲ့ေသာ ေငြမ်ားကို ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ မေအးေအး၀င္းမွ ထီကုိယ္စားလွယ္(၃)ဦးထံ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတာင္းခဲ့သည္ဟုဆို၏။ ထိုသူူ(၃)ဦးမွ ျငင္းဆန္ေန၍ ယင္းကိစၥအား အခင္းျဖစ္ပြားစဥ္ကာလမွ သက္ေသခံအျဖစ္ သိမ္းဆည္းထားခဲ့ေသာ (၂၇၈)အႀကိမ္ ေအာင္ဘာေလထီလက္မွတ္ (၁၀)သိန္းဆု အတုလက္မွတ္(၃)ေစာင္ႏွင့္အတူ ၂၀၁၂၊ ဇြန္(၁၀)ရက္ေန႔၊ မေကြးၿမိဳ႕ အမွတ္(၂)ရဲစခန္းတြင္ (ပ)၁၄၉/၂၀၁၂ ပုဒ္မ ၄၆၈/၄၂၀ ျဖင့္ မိုးယံေရႊလမင္းႏွင့္ျမတ္ဆုကုေဋ မေကြးပင္ရင္းထီဆိုင္ တာ၀န္ခံ မေအးေအး၀င္းမွ အမႈဖြင့္၍ တိုင္ၾကားထားေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။ ၀ိုင္းၾကည္ေအာင္ ျမန္မာပို႔စ္ သတင္းဂ်ာနယ္ အတြဲ(၄) အမွတ္(၂၃) ၂၀၁၂၊ ဇြန္(၂၀)ရက္ထုတ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
 

The Myanmar Post | အတြဲ(၄)၊ အမွတ္(၂၁ )

  • အမည္ : The Myanmar Post | အတြဲ(၄)၊ အမွတ္(၂၁ )
  • Download ရယူရန္။ အတြဲ(၄)| အမွတ္(၂၁ )
  • ရက္စြဲ : 6.6.2012
 

`ယေန႔ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ အမ်ားျပည္သူမ်ား စိတ္၀င္တစ္စား ၾကည့္ရႈေျပာဆိုေနေသာ သတင္း(၃)ပုဒ္´

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡျပႆနာမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ လူမ်ဳိးေရးအဓိကရုဏ္းျဖစ္ေအာင္ ဦးေဆာင္သူမ်ားရိွ မရိွ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထု လုံၿခဳံစိတ္ခ်၍ ေအးခ်မ္းသာယာစြာျဖင့္ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ (သတင္းမွန္မ်ားေပၚထြက္ေရး)ကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအဖြဲ႔၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းျခင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၊ ထိုသတင္းကို အထူးစိတ္၀င္စားစြာျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေန ၾကေၾကာင္းသိရ၏။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔မွ အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးႏုတ္ထြက္ျခင္း မိမိဆႏၵျဖင့္ ႏုတ္ထြက္ျခင္းသတင္း။ ထို႔အျပင္ စာတိုက္ႏွင့္ေၾကးနန္း၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္္ႀကီး မိမိဆႏၵအရႏုတ္ထြက္ျခင္း ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး မိမိဆႏၵအရႏုတ္ထြက္ျခင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၊ ယင္းသတင္းကိုလည္း ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံပီသစြာျဖင့္ ျပည္သူလူထုမွ ေပးအပ္ထားေသာတာ၀န္မ်ားကို ကိုယ္မလုပ္ႏိုင္၍ ဆက္လက္ၿပီးတာ၀န္မ်ားအား မထမ္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္လွ်င္ ယခုလို မိမိဆႏၵအရႏုတ္ထြက္သြားျခင္းအား အမ်ားျပည္သူမ်ားမွ စိတ္၀င္တစ္စားရိွၿပီး ဤကိစၥမ်ားအား ဖတ္ၾကားေျပာဆိုေနၾကေၾကာင္း သတင္းရရိွ၍ ထပ္မံ သိရိွႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ (၁) ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ အမိန္႔ေႀကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၄၃/၂၀၁၂ ျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡျပႆနာမ်ားကို စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းျခင္း။ (၂) ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး၏ အမိန္႔ေႀကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၁၃/၂၀၁၂ ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦး ႏွတ္ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္း။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္ ဦးသာဦး (၃) ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး၏ အမိန္႔ေႀကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၁၄/၂၀၁၂ ျဖင့္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္း။ (၁)- ဦးတင့္လြင္ စာတိုက္ႏွင့္ေၾကးနန္း၀န္ႀကီးဌာန (၂)- ဦးစိုးေအာင္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန www.president-office.gov.mm/ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ၀က္ဆိုဒ္ မွ ကိုးကားေဖာ္ျပထားသည္။ ၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
 

SHADE Journal | အတြဲ(၆)၊ အမွတ္(၂၀ )

  • အမည္ : SHADE Journal | အတြဲ(၆)၊ အမွတ္(၂၀ )
  • ဖတ္ရန္ : နိပ္ပါ
  • Download ရယူရန္။ အတြဲ(၆)| အမွတ္(၂၀ )
  • ရက္စြဲ : 6.6.2011
 

`၂၀၁၂ ခု၊ ဇြန္(၅)ရက္ေန႔မွ ေအာက္တိုဘာ(၄)ရက္ေန႔အထိ (၄)လအတြင္း ဆိုင္ကယ္လိုင္စင္မ်ား ျပဳလုပ္မည္ဆိုလွ်င္´

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မေကြးၿမိဳ႕ (က.ည.န)တိုင္းေဒႀကီးရုံးတြင္ ဇြန္(၅)ရက္ေန႔မွစ၍ လိုင္စင္မရိွေသာ ေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္မ်ားအား တရား၀င္လိုင္စင္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးေနေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ယင္းစီမံခ်က္ကို မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရိွ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးစီးဌာနရုံးတည္ရိွရာ မေကြးခရိုင္၊ ပခုကၠဴခရိုင္၊ မင္းဘူးခရိုင္၊ သရက္ခရိုင္ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးစီးဌာနရုံးမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ေပးမည္ဟုသိရသည္။ အမ်ားျပည္သူမ်ား လုိင္စင္ျပဳလုပ္ ရာတြင္ လြယ္ကူေစရန္အတြက္ အလွမ္းးကြာေ၀းေသာ ဂန္႔ေဂါခရိုင္သို႔ ပခုကၠဴစီမံခ်က္အဖြဲ႕မွ ၀န္ထမ္းမ်ားခြဲေ၀၍ ရက္သတ္မွတ္ေပးၿပီး သြားေရာက္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု သိရ၏။ ၎ ရုံးမ်ားမွာ ရုံးဖြင့္ရက္မ်ားတြင္ ေန႔စဥ္ နံနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၄း၃၀)ထိေဆာင္ရြက္ေပးမည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၏ ေငြလက္ခံခ်ိန္အား ညေန(၃)နာရီအခ်ိန္ထိသာ (တစ္ရက္တာ) စာရင္းျဖတ္၍ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ဟု သိရသည္။ ထိုစီမံခ်က္အား( One Stop Servics) ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဆို၏။ ယင္းအဖြဲ႕တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး မွ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္၍ အဖြဲ႔၀င္မ်ားမွာ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန၊ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဘဏ္၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးစီးဌာန တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီျဖင့္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပး ေၾကာင္းသိရ၏။ ဆိုင္ကယ္လိုင္စင္ျပဳလုပ္လိုသူမ်ားသည္ မွတ္ပုံတင္/ႏိုင္ငံသားကဒ္၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမူရင္းမ်ားယူ လာရမည္။ လိုအပ္ေသာ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ားျဖည့္စြက္လက္မွတ္ထိုးၿပီး ဆိုင္ကယ္မ်ားအား ယာဥ္စစ္ဌာနတြင္ စစ္ေဆးမွတ္ပုံတင္ရမည္။ ထို႔ေနာက္ အေကာက္ခြန္ဌာန ၊ ျပည္တြင္းအခြန္ဌာန၊ ပရီမီယံ(အာမခံေၾကး)ဌာနမ်ားမွ ခ်လံမ်ားယူၿပီး ဘဏ္(ေငြခန္း) တြင္ေငြမ်ား ေပးသြင္းရပါမည္။ ယင္းကိစၥမ်ားၿပီးလွ်င္ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားေရးမွဴး ရုံးမွ ဆိုင္ကယ္မွတ္ပုံတင္ လိုင္စင္မ်ားထုတ္ေပးၿပီး နံပါတ္ျပားတပ္ဆင္ေပး၍ အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ရေၾကာင္း ျမင္ေတြ႔ရပါသည္။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္တန္ဖိုးမ်ားကို ထုန္လုပ္ေသာခုႏွစ္အလိုုက္၊ အင္ဂ်င္ပါ၀ါအလိုက္ သတ္မွတ္၍ တန္ဖိုးျဖတ္ေပးသည္။ ယင္း သတ္မွတ္ေပးထားေသာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္တစ္စီး၏ တန္ဖိုးမ်ားမွ အေကာက္ခြန္(၅%)၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္(၅%)၊ အာမခံ ပရီမီယံေၾကး (၂၅၅၀)က်ပ္၊ ယာဥ္မွတ္ပုံတင္ေၾကး(က.ည.န) (၂၂၀၀၀)က်ပ္၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ (၅၀၀)က်ပ္ ေပးေဆာင္ရေၾကာင္းသိရသည္။ (ဆိုင္ကယ္တန္ဖိုးသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေပးေဆာင္ရမည့္ ေငြမ်ားကို ဗီႏိုင္းမ်ားျဖင့္ ကပ္၍ ေဖာ္ျပထားသည္။) တရုပ္ဆိုင္ကယ္မ်ား ၁၉၉၈ -၂၀၀၀ ထုတ္၊ အင္ဂ်င္ပါ၀ါ (၁၁၀) စီစီေအာက္အုပ္စု ဆိုလွ်င္ တန္ဘိုးေငြ(၁၀၀၀၀၀)တစ္သိန္းက်ပ္သတ္မွတ္၍ စုစုေပါင္း(၃၄၈၀၀)က်ပ္ေပးေဆာင္ရမည္။ အင္ဂ်င္ပါ၀ါ (၁၂၅) စီစီ အထက္အုပ္စုဆိုလွ်င္ တန္ဘိုးေငြ(၁၂၀၀၀၀) တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္း သတ္မွတ္၍ စုစုေပါင္း(၃၆၈၅၀)က်ပ္ေပးေဆာင္ရမည္။ ၂၀၀၀- ၂၀၀၅ ထုတ္၊ အင္ဂ်င္ပါ၀ါ (၁၁၀)စီစီေအာက္အုပ္စုဆိုလွ်င္ တန္္ဘိုးေငြ(၁၄၇၀၀၀) တစ္သိန္းေလးေသာင္းခုႏွစ္ ေထာင္ သတ္မွတ္၍ စုစုေပါင္း(၃၉၆၁၈) က်ပ္ေပးေဆာင္ရမည္။ အင္ဂ်င္ပါ၀ါ(၁၂၅)စီစီအထက္အုပ္စု ဆိုလွ်င္ တန္ဘိုးေငြ( ၁၆၇၀၀၀) တစ္သိန္းေျခာက္ေသာင္းခုႏွစ္ေထာင္ သတ္မွတ္၍ (၄၁၆၆၈)က်ပ္ေပးေဆာင္ရမည္။ ၂၀၀၅-၂၀၁၀ ထုတ္၊ အင္ဂ်င္(၁၁၀)စီစီေအာက္ဆိုလွ်င္ တန္ဘိုးေငြ(၂၄၅၀၀၀) ႏွစ္သိန္းေလးေသာင္းငါးေထာင္က်ပ္ သတ္မွတ္၍ (၄၉၆၆၃)က်ပ္ေဆာင္ရမည္။ အင္ဂ်င္(၁၂၅)စီစီအထက္ဆိုလွ်င္ တန္ဘိုးေငြ(၂၈၈၀၀၀) ႏွစ္သိန္းရွစ္ေသာင္းရွစ္ေထာင္ သတ္မွတ္၍ (၅၄၀၇၀)က်ပ္ေပးေဆာင္ရမည္။ ၂၀၁၀ ႏွင့္အထက္ထုတ္၊ အင္ဂ်င္(၁၁၀)စီစီေအာက္စု ဆိုလွ်င္ တန္ဘိုး(၃၀၇၀၀၀)သုံးသိန္းခုႏွစ္ေထာင္က်ပ္ သတ္မွတ္၍ (၅၆၀၁၈)က်ပ္ေပးေဆာင္ရမည္။ အင္ဂ်င္(၁၂၅)စီစီအထက္ ဆိုလွ်င္ တန္ဘိုးေငြ(၃၄၄၀၀၀) သုံးသိန္းေလးေသာင္းေလးေထာင္က်ပ္သတ္မွတ္၍ (၅၉၈၁၀) က်ပ္ေပးေဆာင္ရမည္။ ထိုင္း ဆိုင္ကယ္မ်ားမွာ ၁၉၉၈-၂၀၀၀ ထုတ္၊ အင္ဂ်င္(၁၁၀)စီစီေအာက္၊ တန္ဘိုး(၃၈၀၀၀၀)သုံးသိန္းရွစ္ေသာင္း သတ္မွတ္၍ (၆၃၅၀၀)က်ပ္ေပးေဆာင္ရမည္။ (၁၂၅)စီစီအထက္၊ တန္ဘိုး(၅၁၇၀၀၀) ငါးသိန္းတစ္ေသာင္း ခုႏွစ္ေထာင္က်ပ္သတ္မွတ္၍ (၇၇၅၄၃)က်ပ္ ေပးေဆာင္ရမည္။ ၂၀၀၀-၂၀၀၅ ထုတ္၊ အင္ဂ်င္(၁၁၀)စီစီေအာက္၊ တန္ဘိုး(၄၆၇၀၀၀)ေလးသိန္းေျခာက္ေသာင္းခုႏွစ္ေထာင္က်ပ္ သတ္မွတ္၍ (၇၂၄၁၈)ေပးေဆာင္ရမည္။ အင္ဂ်င္(၁၂၅)စီစီ အထက္၊ တန္ဘိုး(၆၁၀၀၀၀) ေျခာက္သိန္းတစ္ေသာင္း က်ပ္သတ္မွတ္၍ (၈၇၀၇၅)က်ပ္ေပးေဆာင္ရမည္။ ၂၀၀၅-၂၀၁၀ ထုတ္၊ အင္ဂ်င္(၁၁၀)စီစီ ေအာက္၊ တန္ဘိုးေငြ(၆၃၀၀၀၀)ေျခာက္သိန္းသုံးေသာင္းက်ပ္သတ္မွတ္၍ (၈၉၁၂၅) က်ပ္ေပးေဆာင္ရမည္။ အင္ဂ်င္(၁၂၅)စီစီ အထက္၊ တန္ဘိုးေငြ(၉၆၀၀၀၀)ကိုးသိန္းေျခာက္ေသာင္းက်ပ္ သတ္မွတ္၍ (၁၂၂၉၅၀)က်ပ္ေပးရမည္။ ၂၀၁၀ ႏွင့္အထက္ထုတ္၊ အင္ဂ်င္(၁၁၀)စီစီေအာက္၊ တန္ဘိုးေငြ(၈၇၅၀၀၀) ရွစ္သိန္း ခုႏွစ္ေသာင္းငါးေထာင္က်ပ္ သတ္မွတ္၍ (၁၁၄၂၃၈)က်ပ္ေပးေဆာင္ရမည္။ အင္ဂ်င္(၁၂၅)စီစီအထက္၊ တန္ဘိုးေငြ (၁၂၃၀၀၀၀) တစ္ဆယ့္ႏွစ္သိန္းသုံးေသာင္းက်ပ္ သတ္မွတ္၍ (၁၅၀၆၂၅)က်ပ္ ေပးေဆာင္ရမည္။ အႏၱိယ ဆိုင္ကယ္မ်ားမွာ ၁၉၉၈-၂၀၀၀ ထုတ္၊ အင္ဂ်င္(၁၁၀)စီစီေအာက္၊ တန္ဘိုးေငြ(၈၀၀၀၀၀)ရွစ္သိန္းက်ပ္ သတ္မွတ္၍ (၁၀၆၆၅၀)က်ပ္ေပးေဆာင္ရမည္။ အင္ဂ်င္(၁၂၅)စီစီအထက္၊ တန္ဘိုးေငြ(၁၀၁၀၀၀၀)ဆယ္သိန္းတစ္ေသာင္း သတ္မွတ္၍ (၁၂၈၀၇၅)က်ပ္ေပးေဆာင္ရမည္။ ၂၀၀၀-၂၀၀၅ ထုတ္၊ အင္ဂ်င္(၁၁၀)စီစီေအာက္၊ တန္ဘိုးေငြ(၁၀၀၀၀၀၀) ဆယ္သိန္းသတ္မွတ္၍ (၁၂၇၀၅၀)က်ပ္ေပးေဆာင္ရမည္။ အင္ဂ်င္(၁၂၅)စီစီအထက္၊ တန္ဘိုးေငြ(၁၀၈၀၀၀၀)ဆယ္သိန္း ရွစ္ေသာင္းက်ပ္သတ္မွတ္၍ (၁၃၅၂၅၀)က်ပ္ေပးေဆာင္ရမည္။ ၂၀၀၅-၂၀၁၀ ထုတ္၊ အင္ဂ်င္(၁၁၀)စီစီေအာက္၊ တန္ဘိုးေငြ(၁၁၀၀၀၀၀)တစ္ဆယ္တစ္သိန္းက်ပ္သတ္မွတ္၍ (၁၃၇၃၀၀)က်ပ္ ေပးေဆာင္ရမည္။ အင္ဂ်င္(၁၂၅)စီစီ အထက္၊ တန္ဘိုးေငြ(၁၁၅၀၀၀၀)တစ္ဆယ္တစ္သိန္းငါးေသာင္းက်ပ္ သတ္မွတ္၍ (၁၄၂၄၂၅)က်ပ္ ေပးေဆာင္ရမည္။ ၂၀၁၀ ႏွင့္အထက္ထုတ္၊ အင္ဂ်င္(၁၁၀)စီစီေအာက္၊ တန္ဘိုးေငြ(၁၁၅၀၀၀၀)တစ္ဆယ္တစ္သိန္းငါးေသာင္က်ပ္ သတ္မွတ္ ၍ (၁၄၂၄၂၅)က်ပ္ေပးေဆာင္ရမည္။ အင္ဂ်င္(၁၂၅)စီစီအထက္၊ တန္ဘိုးေငြ(၁၂၂၀၀၀၀)တစ္ဆယ္ႏွစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းက်ပ္ သတ္မွတ္၍ (၁၄၉၆၀၀) က်ပ္ေပးေဆာင္ရမည္။ ဂ်ပန္ ဆိုင္ကယ္မ်ားမွာ ၁၉၉၈-၂၀၀၀ ထုတ္၊ အင္ဂ်င္(၁၂၅)စီစီအထက္၊ တန္ဘိုး(၃၅၀၀၀၀၀)သုံးဆယ္ငါးသိန္းက်ပ္ သတ္မွတ္၍ (၃၈၃၃၀၀)က်ပ္ ေပးေဆာင္ရမည္။ ၂၀၀၀-၂၀၀၅ ထုတ္၊ အင္ဂ်င္(၁၂၅)စီစီအထက္၊တန္ဘိုးေငြ(၄၅၀၀၀၀၀) ေလးဆယ္ငါးသိန္းက်ပ္ သတ္မွတ္၍ (၄၈၅၈၀၀)က်ပ္ ေပးေဆာင္ရမည္။( မွတ္ခ်က္။ ။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ထုတ္ ဂ်ပန္ဆိုင္ကယ္မ်ားအား အခြန္ေကာက္မည့္ဇယားဟုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။) အထက္ပါအတိုင္း ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ပိုင္ရွင္မ်ားမွ အခြန္ဆိုင္ရာ စီစစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီးေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ပုံစံမ်ားႏွင့္ ယာဥ္မွတ္ပုံတင္ျခင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္အခေၾကးေငြမ်ားေပးသြင္းၿပီးေၾကာင္း တင္ျပလာပါက ယာဥ္မွတ္ပုံတင္ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္း၊ ထုတ္ေပးျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးစီဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္က ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ဟု သိရိွရသည္။ ဆိုင္ကယ္တစ္စီးခ်င္းအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခြန္အခေၾကးေငြမ်ား မွ အပ ၀န္ထမ္းသက္သာေၾကးေကာက္ခံျခင္း၊ ပုံစံဖိုးေတာင္းျခင္း၊ မိတၱဴကူးခေကာက္ခံျခင္း၊ စသည့္ ေငြေၾကးေကာက္ခံျခင္း တစ္စုံတစ္ရာ လုံး၀(လုံး၀)မျပဳလုပ္ရဟု..၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မေကြးတိုင္းကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသိန္းဦး မွ ျမန္မာပို႔စ္သို႔ေပး၍ ဖတ္ရေသာ စီမံခ်က္စာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္ တင္ျပပါသည္။ ၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
 

`မေကြးၿမိဳ႕နယ္မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း မွ ဦးဦးဖ်ားဖ်ား ထူးျခားေသာေစတနာ´

အရပ္သားအစိုးရအဖြဲ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေသာေခတ္တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရလက္ထက္မွာ စာေရးဆရာ၊ဆရာမ မ်ားအား ထူးျခားစြာျဖင့္ သီးျခားစီစဥ္၍ ဂုဏ္ျပဳေသာပြဲကို ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ သတင္းရရိွခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၂ ၊ ဇြန္လ(၃)ရက္ေန႔ နံနက္(၈း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မေကြးၿမိဳ႕ ကန္သာရပ္ကြက္၊ အထက(၁)လမ္းရိွ မေကြးၿမိဳ႕နယ္မိခင္ႏွင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (သားဖြားခမ္း) အစည္းအေ၀းခမ္းမမွာ အထူးပြဲအျဖစ္ သီးျခားက်င္းပေပးေၾကာင္းသိရ သည္။ ထိုပြဲမွာ ေမတၱာစမ္းေရ မဂၢဇင္း(အမွတ္၁၁ -၂၀၁၂ ခု၊ဧၿပီလထုတ္)တြင္ ပါ၀င္ေရးသားခဲ့ၾကေသာ စာေရးဆရာ၊ ကဗ်ာဆရာ ဆရာမမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္ပြဲျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။ ယင္းပြဲတြင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္မိခင္ႏွင့္ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း ဥကၠ႒ ေဒၚခ်ိဳ ႏွင့္အဖြဲ႔၀င္အမ်ဳိးသမီးမ်ား(၁၀၀)ခန္႔ တက္ေရာက္ဂုဏ္ျပဳၾကသည္။ ဂုဏ္ျပဳခံရေသာ စာေရးဆရာမ်ားမွာ ဆရာ ေမာင္နႏၵ(ျမစ္ႀကီးနား)မွ `ျမင့္ျမတ္မိခင္ ဥာဏ္ႀကီးရွင္မ်ားသုိ႔´ ေဆာင္းပါးျဖင့္၎၊ စာေရးဆရာ သတင္းေထာက္ ေရႊလမ္းေငြလမ္း၀င္းၾကည္ မွ`အေမအရင္းပါ သားရယ္´ ၀ထၳဳတိုျဖင့္၎၊ ကဗ်ာဆရာ တကၠသိုလ္ရည္ရြယ္ မွ `ေမတၱာစမ္းေရ´ကဗ်ာျဖင့္၎၊ ကဗ်ာဆရာမ ေရႊယင္းေျမ ခင္စံပယ္ျဖဴ မွ `အေျဖမေျပာင္း ပုစၧာေဟာင္း´ ကဗ်ာျဖင့္၎ အသီးသီး ေရးသားပါ၀င္ေၾကာင္းသတင္းရရိွပါသည္။ ၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
 

`မရိွဆင္းရဲသား ပ်ံက်ေစ်းသူ ေစ်းသားမ်ား၏ သားသမီးမ်ားကို မေကြးၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မွ ပညာေရးဒါနျပဳ´

မေကြးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခမ္းမတြင္ ၂၀၁၂ ခု၊ ဇြန္လ(၃)ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀)နာရီတြင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ပိုင္ ေစ်းမ်ားရိွ ပ်ံက်ေစ်းသူ ေစ်းသားမ်ား၏ သား/သမီးမ်ားအတြက္ ေက်ာင္း၀တ္စုံႏွင့္ စာေရးကိရိယာလွဴဒါန္းပြဲအခမ္းအနား က်င္းပေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ထိုပြဲတြင္ မူလတန္းေက်ာင္း မွ အထက္တန္း ေက်ာင္းအဆင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား(၂၅၉)ဦး၊ ပ်ံက်ေစ်းသည္မ်ား(၁၅၀)ဦး၊ ေစ်းမိ ေစ်းဖမ်ား(၁၀)ဦး ႏွင့္ စည္ပင္သယာ၀န္ထမ္းမ်ား(၂၀)ဦး စုစုေပါင္း(၅၀၀)ဦးခန္႔တက္ေရာက္ေၾကာင္းသတင္းရရိွသည္။ ယင္းပြဲကို မေကြးခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မွ ဖြင့္လွစ္အမွာစကားေျပာၾကား၍ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး တိုင္းစည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦေမာင္ေမာင္ေအာင္ ႏွင့္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ အမႈေဆာင္အရာရိွ ဦးေနမ်ဳိးႏိုင္တို႔မွ ဤ ပြဲအား ပထမ အႀကိမ္အျဖစ္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ေစ်းသူ ေစ်းသားမ်ား၏ မိသားစုကို အေထာက္အကူေပးေသာ ပြဲျဖစ္ေၾကာင္း အေသးစိတ္ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ ယခု လွဴဒါန္းေပးေသာေငြမ်ားမွာ မရိွဆင္းရဲၾကေသာ ပ်ံက်ေစ်းသူ ေစ်းသားမ်ားအား မေကြးၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မွ ေခ်းေပးခဲ့ေသာ ေငြမ်ားမွ ရရိွတဲ့ အတိုးေငြက်ပ္သိန္း(၁၀)သိန္းခန္႔ကို လွဴဒါန္းေပးေၾကာင္းသိရ၏။ ပ်ံက်ေစ်းသည္တစ္ဦလွ်င္ ေငြက်ပ္(၅၀၀၀၀ိ) ငါးေသာင္းကို အတိုးႏႈန္း(၂%)ျဖင့္ (၃)လတစ္ႀကိမ္ ေခ်းခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ `က်မတို႔ (၅)ဦးမွာ တစ္အုပ္စုဖြဲ႕ၿပီး အျပန္အလွန္အာမခံေခ်းငွါးထားေပးပါတယ္။ အတိုးအရင္းေငြမ်ားကို တစ္ရက္လွ်င္(၆၀၀ိ)ျဖင့္ ေန႔စဥ္ေငြျပန္သြင္းေပးပါတယ္။ (၃)လျပည့္လို႔ ေခ်းယူထားတဲ့ေငြမ်ား ေပးဆပ္လို႔ေၾကသြားရင္ ေနာက္ထပ္(၅၀၀၀၀ိ) တစ္ႀကိမ္ျပန္ေခ်းေပးပါတယ္ရွင္´ဟု ကံသာေစ်းသည္ မျမေရႊမွဆို၏။ မေကြးၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ မွ ေခ်းထားေသာေငြစုစုေပါင္းမွာ ေငြက်ပ္သိန္း(၄၀၀)ေက်ာ္ အား ႏွစ္ႀကိမ္တိတိ ေခ်းငွါးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းေခ်းေငြမ်ားမွ အတိုးေငြမ်ားရေငြ၏ တစ္၀က္ကို ယခုပြဲတြင္ လွဴဒါန္းေပးခဲ့ပါေၾကာင္း အမႈေဆာင္အရာရိွ ဦးေနမ်ဳိးႏိုင္မွ ေျပာၾကား၍ သတင္းရယူခဲ့ပါသည္။ ၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
 

ျမန္မာတစ္ျပည္လုံးမွာ လုိင္စင္မဲ႔ ဆိုင္ကယ္မ်ားကို လုိင္စင္ထုတ္ေပးမည္

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မေကြးတိုင္း(က.ည.န) ရုံးတြင္၂၀၁၂ ခု ဇြန္လ(၅)ရက္ေန႔မွာ လိုင္စင္မဲ႔ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား အား တရား၀င္လိုင္စင္မ်ားခ်ထားေပးမည္ဟု သတင္းရရိွပါသည္။ ဤသတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဇြန္လ(၃)ရက္ေန႔ တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မေကြးတိုင္း(က.ည.န) တိုင္းရုံးသုိ႔သြားေရာက္၍ တိုင္းဦးစီးမွဴး ဦးသိန္းဦးထံသို႔ သြားေရာက္ အတည္ျပဳခ်က္ရယူခဲ့သည္။ လိုင္စင္ေပးမည့္ဆိုင္ကယ္မ်ားမွာ တရုပ္၊ ထိုင္း၊ အႏၱိယ၊ ဂ်ပန္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားျဖစ္၍ ယင္းဆိုင္ကယ္မ်ားအား ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနမွ သတ္မွတ္ဆိုင္ကယ္တန္ဘိုး၏ (၁၀%)အခြန္ေဆာင္ၿပီး၊ ပရီမီယံေၾကး အျပင္ (က.ည.န) မွ လိုင္စင္ေၾကးမ်ားဆက္လက္ ေကာက္ခံသြားပါမည္ဟုသိရသည္။ (က.ည.န)တိုင္းမွဴးမွ ဤသို႔ေျပာၾကားသည္။ `ဇြန္လ(၅)ရက္ေန႔ကေန (၄)လတိတိ ျမန္မာတစ္ျပည္လုံးမွာ လိုင္စင္မဲ႔ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားကို လိုင္စင္လုပ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ တစ္ႀကိမ္လိုင္စင္ျပဳလုပ္ေပးေရးအဖြဲ႕ စီမံခ်က္မွာ အဖြဲ႕ေခါင္ေဆာင္က ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာန တိုင္းမွဴးေတြက ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာတို႔လာယူတဲ့ ယခုသတင္းက ျမန္မာတစ္ျပည္လုံးနဲ႔ ဆိုရင္ သတင္းေနာက္က်ေနၿပီထင္ပါတယ္။ အထက္ဗဟိုလ္အဆင့္ေတြက သတင္းထုတ္ျပန္ေပးေလာက္ပါၿပီ။ အေသးစိတ္ သိခ်င္ရင္ေတာ့ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး တိုင္းအခြန္ဦးစီးမွဴးဆီကို သတင္းသြားယူႏိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က အဖြဲ႔၀င္ဆိုေတာ့ သတင္းမေပးခ်င္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရုံးမွ မွတ္ပုံတင္ေၾကး အခြန္အခမ်ားကေတာ့ ေပးလုိ႔ရပါတယ္။ အဲဒီအတိုင္းပါဘဲဗ်ာ။ ဆရာတို႔ေရးတာကတစ္မ်ဳိး ကၽြန္ေတာ္တို႔ေျပာတာက တစ္မ်ဳိးျဖစ္ေနရင္ မေကာင္းဘူးေနာ္။ လိုင္စင္ေၾကးေတြကို အမ်ားျပည္သူမ်ားသိေအာင္ ဗီႏိုင္းေတြရိုက္ၿပီး ကပ္ထားေပးမွာပါခင္ဗ်ား။´ ဟု မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး တိုင္းမွဴးဦးသိန္းဦး မွျမန္မာပို႔စ္ သတင္းဂ်ာနယ္သုိ႔ ေျပာဆို၍ သတင္းရယူခဲ့ပါသည္။ ၀ိုင္းၾကည္ေအာင္