ျမန္မာတစ္ျပည္လုံးမွာ လုိင္စင္မဲ႔ ဆိုင္ကယ္မ်ားကို လုိင္စင္ထုတ္ေပးမည္

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မေကြးတိုင္း(က.ည.န) ရုံးတြင္၂၀၁၂ ခု ဇြန္လ(၅)ရက္ေန႔မွာ လိုင္စင္မဲ႔ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား အား တရား၀င္လိုင္စင္မ်ားခ်ထားေပးမည္ဟု သတင္းရရိွပါသည္။ ဤသတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဇြန္လ(၃)ရက္ေန႔ တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မေကြးတိုင္း(က.ည.န) တိုင္းရုံးသုိ႔သြားေရာက္၍ တိုင္းဦးစီးမွဴး ဦးသိန္းဦးထံသို႔ သြားေရာက္ အတည္ျပဳခ်က္ရယူခဲ့သည္။ လိုင္စင္ေပးမည့္ဆိုင္ကယ္မ်ားမွာ တရုပ္၊ ထိုင္း၊ အႏၱိယ၊ ဂ်ပန္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားျဖစ္၍ ယင္းဆိုင္ကယ္မ်ားအား ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနမွ သတ္မွတ္ဆိုင္ကယ္တန္ဘိုး၏ (၁၀%)အခြန္ေဆာင္ၿပီး၊ ပရီမီယံေၾကး အျပင္ (က.ည.န) မွ လိုင္စင္ေၾကးမ်ားဆက္လက္ ေကာက္ခံသြားပါမည္ဟုသိရသည္။ (က.ည.န)တိုင္းမွဴးမွ ဤသို႔ေျပာၾကားသည္။ `ဇြန္လ(၅)ရက္ေန႔ကေန (၄)လတိတိ ျမန္မာတစ္ျပည္လုံးမွာ လိုင္စင္မဲ႔ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားကို လိုင္စင္လုပ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ တစ္ႀကိမ္လိုင္စင္ျပဳလုပ္ေပးေရးအဖြဲ႕ စီမံခ်က္မွာ အဖြဲ႕ေခါင္ေဆာင္က ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာန တိုင္းမွဴးေတြက ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာတို႔လာယူတဲ့ ယခုသတင္းက ျမန္မာတစ္ျပည္လုံးနဲ႔ ဆိုရင္ သတင္းေနာက္က်ေနၿပီထင္ပါတယ္။ အထက္ဗဟိုလ္အဆင့္ေတြက သတင္းထုတ္ျပန္ေပးေလာက္ပါၿပီ။ အေသးစိတ္ သိခ်င္ရင္ေတာ့ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး တိုင္းအခြန္ဦးစီးမွဴးဆီကို သတင္းသြားယူႏိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က အဖြဲ႔၀င္ဆိုေတာ့ သတင္းမေပးခ်င္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရုံးမွ မွတ္ပုံတင္ေၾကး အခြန္အခမ်ားကေတာ့ ေပးလုိ႔ရပါတယ္။ အဲဒီအတိုင္းပါဘဲဗ်ာ။ ဆရာတို႔ေရးတာကတစ္မ်ဳိး ကၽြန္ေတာ္တို႔ေျပာတာက တစ္မ်ဳိးျဖစ္ေနရင္ မေကာင္းဘူးေနာ္။ လိုင္စင္ေၾကးေတြကို အမ်ားျပည္သူမ်ားသိေအာင္ ဗီႏိုင္းေတြရိုက္ၿပီး ကပ္ထားေပးမွာပါခင္ဗ်ား။´ ဟု မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး တိုင္းမွဴးဦးသိန္းဦး မွျမန္မာပို႔စ္ သတင္းဂ်ာနယ္သုိ႔ ေျပာဆို၍ သတင္းရယူခဲ့ပါသည္။ ၀ိုင္းၾကည္ေအာင္

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

 

0 comments: