`မေကြးၿမိဳ႕တြင္ (၂၇၈)ႀကိမ္ ေအာင္ဘာေလထီေပါက္စဥ္မွ ေပါက္မဲ (၁၀)သိန္းဆု လက္မွတ္အတုမ်ားျဖင့္ လာေရာက္ ေရာင္းခ်သူမ်ားကို တရားစြဲဆိုထား´

မေကြးၿမိဳ႕ ရန္ေ၀းရပ္၊ ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ မေကြးပင္ရင္း မိုးယံေရႊလမင္းႏွင့္ျမတ္ဆုကုေဋထိီဆိုင္သည္ အစိုးရ ေအာင္ဘာေလထီဌာနမွ လစဥ္ေရာင္းခ်ဖြင့္လွစ္ေပးေသာ ေအာင္ဘာေလထီလက္မွတ္မ်ားကို ရန္ကုန္၊မႏၱေလးမွ ထီေစ်းႏႈန္း ျဖင့္ လက္လီလက္ကားျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးေသာ ထီဆိုင္ႀကီးျဖစ္ေၾကာင္းသိရ၏။ ယင္း မိုယံမေကြးပင္ရင္းထီဆိုင္သို႔ တဆင့္လက္ကား ၀ယ္ယူေရာင္းခ်ေသာ(ေဖာက္သည္) မိုးယံထီကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေအာင္ဘာေလထီဆု ေပါက္မဲမ်ားကို အျမန္ဆုံးဆုေငြမ်ားထုတ္ေပးႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ အကူအညီေတာင္းခံၾကသည္ဆို၏။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိဆိုင္တြင္ ၀ယ္ယူေနၾကေဖာက္သည္ ထီကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာျဖင့္ ထီလုပ္ငန္းအဆင္ေျပေအာင္ ဆုမဲထီလက္မွတ္ မ်ားအား လက္ခံၿပီး ေငြစိုက္ထုတ္၍ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုင္တာ၀န္္ခံ မေအးေအး၀င္းမွ ဆိုသည္။ ထုိသို႔လစဥ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ေအာင္ဘာေလထီ အႀကိမ္(၂၇၈)ႀကိမ္ထီဖြင့္ၿပီး ၂၀၁၂၊ မတ္လ(၇)ရက္ေန႔တြင္ ထီကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွညႊန္႔ (၈/မကန(ႏိုင္)၀၄၈၈၃၄) ၊ ကန္သာေစ်းေတာင္ဘက္၊ အထက(၁)လမ္းေနသူ မွ (လ-၄၆၂၄၅၄) နံပါတ္ပါ (၁၀)သိန္းဆု ထီလက္မွတ္တစ္ေစာင္၊ မင္းဘူးၿမိဳ႕ေစ်းသစ္ေနသူ မႏြယ္ႏြယ္ႏိုင္(၈/မဘန(ႏိုင္)၀၀၀၄၄၀) မွ (ရ-၈၇၅၄၈၆) နံပါတ္ပါ(၁၀) သိန္းဆု ထီလက္မွတ္တစ္ေစာင္ႏွင့္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ စမ္းစုေက်းရြာေန ဦးေစာေနာင္(၁၄/၀ခမ(ႏိုင္)၀၈၀၁၁၂) မွ (င-၄၆၆၁၂၁) နံပါတ္ပါ(၁၀)သိန္းဆု ထီလက္မွတ္တစ္ေစာင္ ေပါက္မဲဆု ထီလက္မွတ္မ်ားကို အသီးသီးအပ္ႏွံ၍ မေကြးမိုးယံ ထီဆိုင္တာ၀န္ခံ မေအးေအး၀င္းမွ (၁၀)သိန္းဆုမဲ ထီလက္မွတ္တစ္ေစာင္လွ်င္ (၉၉၅၀၀၀ိ) ျဖင့္ ေငြစိုက္ထုတ္ေပး ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ထီဆိုင္တာ၀န္ခံ မေအးေအး၀င္းမွ ၂၀၁၂၊ မတ္လ(၂၀)ရက္ေန႔တြင္ အထက္ပါ (၁၀)သိန္းဆု (၃)ဆုနွင့္အတူ အျခားဆုေပါက္မဲ ထီဆုလက္မွတ္(၁၄)ေစာင္ျဖင့္ ရန္ကုန္မိုယံပင္ရင္းထီဆိုင္ႀကီးသို႔ သြားေရာက္အပ္ႏွံ ခဲ့သည္ဟုသိရ၏။ ယင္းသုိ႔အပ္ႏွံရာတြင္ အျခားဆုလက္မွတ္(၁၄)ေစာင္အား စစ္ေဆးၿပီး ေငြထုတ္ေပးခဲ့သည္ ဆို၏။ (၂၇၈)ႀကိမ္၊ (၁၀)သိန္းဆု ထီလက္မွတ္(၃)ေစာင္မွာ အစိုးရေအာင္ဘာေလထီလက္မွတ္ေပၚတြင္ ဂဏန္းမ်ားအား ျပဳျပင္ထားေသာ ေပါက္မဲနံပါတ္အတုမ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။ ထိုအခါ ဆိုင္တာ၀န္ခံမေအးေအး၀င္းမွ ၎ဆုလက္မွတ္ လာေရာက္အပ္ႏွံခဲ့ေသာ(ေဖာက္သည္) ထီကုိယ္စားလွယ္မ်ားထံသုိ႔ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့၍ ၎(၁၀)သိန္းဆု ထီလက္မွတ္ဆုမဲအတြက္ ထုတ္ေပးထားခဲ့ေသာ ေငြမ်ားကို ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ မေအးေအး၀င္းမွ ထီကုိယ္စားလွယ္(၃)ဦးထံ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတာင္းခဲ့သည္ဟုဆို၏။ ထိုသူူ(၃)ဦးမွ ျငင္းဆန္ေန၍ ယင္းကိစၥအား အခင္းျဖစ္ပြားစဥ္ကာလမွ သက္ေသခံအျဖစ္ သိမ္းဆည္းထားခဲ့ေသာ (၂၇၈)အႀကိမ္ ေအာင္ဘာေလထီလက္မွတ္ (၁၀)သိန္းဆု အတုလက္မွတ္(၃)ေစာင္ႏွင့္အတူ ၂၀၁၂၊ ဇြန္(၁၀)ရက္ေန႔၊ မေကြးၿမိဳ႕ အမွတ္(၂)ရဲစခန္းတြင္ (ပ)၁၄၉/၂၀၁၂ ပုဒ္မ ၄၆၈/၄၂၀ ျဖင့္ မိုးယံေရႊလမင္းႏွင့္ျမတ္ဆုကုေဋ မေကြးပင္ရင္းထီဆိုင္ တာ၀န္ခံ မေအးေအး၀င္းမွ အမႈဖြင့္၍ တိုင္ၾကားထားေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။ ၀ိုင္းၾကည္ေအာင္ ျမန္မာပို႔စ္ သတင္းဂ်ာနယ္ အတြဲ(၄) အမွတ္(၂၃) ၂၀၁၂၊ ဇြန္(၂၀)ရက္ထုတ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
 

0 comments: