` (မေကြးတြင္ ေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ သဘာ၀ေဘးႏွင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ ေဒသခံမ်ားစိုးရိမ္) သတင္းအား ျပန္လည္ရွင္းလင္းခ်က္´

ျမန္မာပို႔စ္ ဂလိုဘယ္ ဂ်ာနယ္ အမွတ္(၆၃) စာမ်က္ႏွာ(၁၈)တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားေသာ (မေကြးတြင္ ေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ သဘာ၀ေဘးႏွင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ ေဒသခံမ်ားစိုးရိမ္) သတင္းႏွင့္ ပါတ္သက္၍ မေကြးၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး အမႈေဆာင္အရာရိွ ဦေနမ်ဳိးႏိုင္မွ ၁၆-၆-၂၀၁၂ ေန႔တြင္ ျမန္မာပို႔စ္ ဂ်ာနယ္ သို႔ ေခၚယူရွင္းလင္း ေျပာဆိုပါသည္။ ``ဒီသတင္းႏွင့္ပါတ္သက္ၿပီး လုံး၀မဟုတ္ မမွန္ပါဘူး။ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သတင္းဓာတ္ပုံအတိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ မေကြးၿမိဳ႕မွာ စာသင္ခန္းေတြ ေရ၀င္ေနတာ လုံး၀မရိွပါဘူး။ သတင္းေရးသူအေနနဲ႔ခိုင္လုံေအာင္ ဘယ္ေနရာ ဘယ္စာသင္ခန္းဆိုတာကို တိတိက်က်ျဖစ္ေအာင္ ေဖာ္ျပေပးသင့္ပါတယ္။ သတင္းဓာတ္ပုံကလည္း မူမမွန္ပါဘူး။ ဒီသတင္းကို မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတို႔ထံကိုလည္း တင္ျပထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းထဲမွာ ပါတဲ့အတိုင္း ဇြန္လဆန္းထဲမွ မိုးရြာလို႔ ေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ သဘာ၀ပန္႔၀န္က်င္ဆိုးသြားၿပီး က်န္းမာေရးအတြက္ လူထုမွ စိုးရိမ္ေနရတယ္ဆိုတာေတြကို တစ္ကယ္ျဖစ္ မျဖစ္ကိစၥမ်ားကိုသိလိုလွ်င္ ရြာသစ္ရပ္ကြက္၊ျပည္ေတာ္သာရပ္ကြက္၊ ကန္သာရပ္ကြက္၊ ရန္မ်ဳိးႏိုင္ရပ္ကြက္မ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားနဲ႔ ရပ္ကြက္ေနသူမ်ားထံသို႔ ဆက္လက္ၿပီး စုံစမ္းေမးျမန္း သတင္းယူႏိုင္ပါတယ္။ ဒီသတင္းနဲ႔ပါတ္သက္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕အေနနဲ႔ ဘာျပႆနာမွ ဆက္မလုပ္လိုပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အမ်ားျပည္သူေတြ အျဖစ္မွန္ကို သိရေအာင္ မေကြးၿမိဳ႕တြင္းမွာ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕အေနနဲ႔ ေရစီးေရလာ ေကာင္းေအာင္ ႀကိဳတင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ လုပ္ကိုင္ထားတာေတြကို အနည္းငယ္ တင္ျပလိုပါတယ္။ ယခုေခတ္ေျပာင္းကာလမွာ ၿမိဳ႕သာယာသန္႔ရွင္း လွပေအာင္ ေရစီးေရလာေကာင္းေအာင္ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕တည္းနဲ႔ လုပ္ခ်င္သလို ေဆာင္ရြက္ေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ ေဒသၿမိဳ႔ခံပုဂၢိဳမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစုံမ်ားနဲ႔ ပူးတြဲ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ စည္ပင္သာယာလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕က ဦးေဆာင္ၿပီး လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ေရလွ်ံမူမ်ား မျဖစ္ေပၚေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕မွာ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ အေနအထားအရ ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေအာင္ဆိုၿပီး ဇုန္(၃)ခု ခြဲၿပီး ေဆာင္ရြက္ထားပါတယ္။ ယခု သတင္းကိစၥက ဇုန္္အမွတ္(၃)အတြင္းမွာ ပါ၀င္တဲ့ အတြက္ သက္ဆိုင္တဲ့ လမ္း၊ရပ္ကြက္မ်ားကိုသာ ေျပာေပးပါ့မယ္။ ဇုန္အမွတ္(၃)မွာ ေအာင္ရတနာ၊ ေအာင္ခ်မ္းသာ၊ ျမင္သာ၊ ျပည္ေတာ္သာ၊ ကန္သာရပ္ကြက္မ်ား အတြင္းက ေရမ်ားဟာ ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ အထက(၁)လမ္း၊ ေတာင္တြင္းလမ္း ေရေျမာင္းမ်ားမွ စီဆင္းပါတယ္။ ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ တိုင္းေဒႀကီး ျပည္သူ႔ေဆးရုံေျမာက္ဘက္ ေဘးမွ ေရေျမာင္းမွာ ယခင္က တိုင္းေဆးရုံႀကီးကလုပ္ထားတဲ့ အုတ္ေျမာင္းေသးေသးေလးျဖစ္ ပါတယ္။အရင္က ျပည္ေတာ္သာ ကားလမ္းမထက္ ေရေျမာင္းကျမင့္ေနပါတယ္။ ယခုေတာ့ အဲဒီေရေျမာင္းကို အျမင့္ မွ အနိမ့္သို႔ လည္ဘယ္ခ်ိန္ယူၿပီး အုတ္ေျမာင္းႀကီးအျဖစ္ စက္ယႏၱယားမ်ားနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔စည္ပင္သာယာဌာနမွ အျမန္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ အထက(၁)လမ္းမွာ (RL-194’)(ရန္္ကင္းေစ်းအနီး) အေ၀ရာလမ္းႏွင့္ သုခိတာလမ္းတာ လမ္းဆုံက စီးဆင္းလာတဲ့ေရမ်ား ဟာ စြယ္ေတာ္လမ္းေရေျမာင္းနဲ႔ပူးၿပီး ကန္သာကန္ႀကီးအတြင္းကို စီး၀င္ပါတယ္။ ေအာင္ေဇယ်ာရပ္ကြက္၊ ေအာင္ခ်မ္းသာ ရပ္ကြက္က စီးဆင္းလာတဲ့ ေရမ်ားကေတာ့ ျမတ္ေလးလမ္းမွတဆင့္ သုခိတာလမ္း (ရန္ကင္းေစ်းရဲ႕ အေနာက္ဘက္တံတား) ကျဖတ္၍ ကန္သာရပ္ကြက္(၅)(၆)(၇)လမ္းတို႔ကေန တဆင့္ ကန္သာကန္ႀကီးထဲကို စီးဆင္း၀င္ေရာက္ပါတယ္။ စြယ္ေတာ္လမ္း(RL-163’) မွ အထက(၁)လမ္းကို စီးဆင္းလာတဲ့ေရမ်ား ကေတာ့ ေမတၱာလမ္းေရေျမာင္းမွ တဆင့္ (၁၄လမ္းဆုံ)(RL-173’) မွ ေဆးရုံလမ္း(RL-158’) သို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ကမ္းနာလမ္း ကင္းတံတားမွ တဆင့္ ဧရာ၀တီျမစ္တြင္းသို႔ စီးဆင္းပါတယ္။ အဲ (RL ) ဆိုတာက လမ္းျဖတ္ေရေျမာင္းမ်ားကို ေျပာတာပါ။ အထက(၁)လမ္းႏွင့္ ေမတၱာလမ္းဆုံမွေနၿပီး ေမတၱာလမ္းဘက္ေတာင္ဘက္တစ္ေလွ်ာက္ ေရစီးဆင္းႏိုင္ေအာင္ ေမတၱာလမ္းကူးတံတား၊ မိုးေကာင္းလမ္းကူးတံတားမ်ား တည္ေဆာက္ၿပီး လမ္းငါးသြယ္အ၀ိုင္းမွတဆင့္ ေခ်ာင္းရိုးအတိုင္း စီးဆင္း၍ ကမ္းနားလမ္း ကင္းတံတားမွ တဆင့္ ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္း စီးဆင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရိွပါတယ္။ ကန္သာရပ္ကြက္အတြင္းမွ ေရးမ်ား စီးဆင္းမႈ ျမန္ဆန္ေရးအတြက္ သံဃာ့ရာမေက်ာင္းရဲ႕ ေျမာက္ဘက္လမ္းမွာ အဖြဲ႕ပိုင္ရံပုံေငြျဖင့္ အုတ္ေရေျမာင္း ျပဳလုပ္ၿပီး တကၠသိုလ္လမ္းမွ လမ္းငါးသြယ္အ၀ိုင္း မွတဆင့္ ေခ်ာင္းရိုးအတိုင္းစီးဆင္းၿပီး ကမ္းနားလမ္း ကင္းတံတားမွ ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္းသို႔ စီးဆင္းဖို႔ ေဆာင္ရြက္ထားပါတယ္။ မေကြးၿမိဳ႕မွာ ေရစီးေရလာ ေကာင္းမြန္ေနေအာင္ဆိုၿပီး (က) အဓိကေရေျမာင္း(၅)ေၿမာင္းကို ဆယ္ယူရွင္းလင္းေပးပါတယ္။ (ခ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ နတ္ေမာက္လမ္း၊ ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ ေဆးရုံလမ္း၊ မဲထီးလမ္း၊ ေတာင္တြင္းလမ္းတို႔မွာ ရိွတဲ့အုတ္ေရေျမာင္းမ်ားကို ဆယ္ယူရွင္းလင္းပါတယ္။ (ဂ) မိုးရြာသြန္းစဥ္ လမ္းမ်ားအလိုက္ ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေရးအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ထား ပါတယ္။ (ဃ) ရပ္ကြက္တြင္း ေနအိမ္မ်ားေရွ႕ ေျမာင္းမ်ားအား အဖြဲ႕နဲ႔ ျပည္သူမ်ားပူးေပါင္းၿပီးရွင္းလင္းေစပါတယ္။ (င) ေရထုတ္ေျမာင္းသြယ္မ်ားရိွ လမ္းျဖတ္ကူးတံတာမ်ား ျပဳျပင္ျခင္း ျမွင့္တင္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕အေနနဲ႔ အမ်ားျပည္သူမ်ားက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကမွသာ လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပ ေအာင္ျမင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႔အိမ္ေရွ႕ေရေျမာင္းတူးေဖာ္ေရးနဲ႔ အၿမဲသန္႔ရွင္းၿပီး ေရစီေရလာေကာင္းမြန္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ကူညီေပးၾကပါ။ အခ်ဳိ႕လုပ္သားျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ ဘာမဆို စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မွ လုပ္ေပးလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ေနၾကပါတယ္။ မေကြးၿမိဳ႕တြင္းမွာ ရပ္ကြက္(၁၈)ခု၊ အိမ္ေျခေပါင္း(၁၂၀၆၀)၊ လူဦးေရ(၆၆၇၇၂) ဦးတို႔အတြက္ လိုအပ္တာမ်ားကို ေန႔စဥ္ ေန႔ဓဒူ၀ စည္ပင္သာယာအဖြဲ႔က အၿမဲထာ၀ရ က်ဴိးစားၿပီး တာ၀န္မ်ားကို ေက်ပြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႔တည္းနဲ႔ အရာရာမွာ ေဆာင္ရြက္ေနလို႔ ေအာင္ျမင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ မေကြးၿမိဳ႕ သန္႔ရွင္းသာယာလွပေရးအတြက္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕၏ ျပဌာန္းထားတဲ့ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒအရ လုပ္သားျပည္သူမ်ား ထံသို႔ လိုအပ္တဲ့အခါ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ားကိုလည္း လုပ္သားျပည္သူမ်ားဘက္က လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါ။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ေလွ်ာ္ညီေအာင္ ၿမိဳ႕ေတာ္အင္ဂၤါရပ္နဲ႔ ညီညႊတ္ေအာင္ ၿမိဳ႕ျပသာယာသန္႔ရွင္းလွပလာေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းေဆာင္ရြက္ကူညီေပးၾကပါလို႔ ေမတၱာရပ္ခံလိုပါတယ္ ခင္ဗ်ာ..။´ ဟု မေကြးၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ အမႈေဆာင္အရာရိွ ဦးေနမ်ဳိးႏိုင္ မွ ျမန္မာပို႔စ္ သို႔ ေခၚယူရွင္းလင္းေျပာဆို၍ သတင္းရယူခဲ့ပါသည္။ ၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
 

0 comments: