`ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား ၂၀၁၂ မိုးသီးႏွံစုံစိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ ၁၉၉၃/၉၄ မွစတင္၍ စုေဆာင္းေငြမ်ားကို ျပန္လည္ထုတ္ေပး´

ဇြန္(၂၈)ရက္ေန႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးဘဏ္၌ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မိုးသီးႏွံစုံစိုက္ပ်ဳိးစရိတ္မ်ားအား ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ႏွင့္ စုေဆာင္းေငြမ်ားအားေငြထုတ္ေပးေနေၾကာင္းသတင္းရရိွသည္။ ထိုသတင္းအား အေသးစိတ္သိလိုသည္မ်ားကို မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ျမန္မာ့စိုက္ပ်ဳိးေရးဘဏ္ခြဲမွ တာ၀န္ရိွသူ ႀကီးႀကပ္ေရးမွဴး ေဒၚသန္းသန္းဦးထံ သို႔ ျမန္မာပို႔စ္ မွ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့ သည္။ ၎ေတြ႔ဆုံ ေမးျမန္း၍ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပပါသည္။ ``၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ အမွတ္(၁၁) လယ္ယာေျမ ဥပေဒအခန္း(၂)၊ ပုဒ္မ ၄၅၆ အရ သက္ဆို္င္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ေၾကးတို္င္ႏွင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန၏ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ရရိွထားသူမ်ားကိုသာ ထုတ္ေခ်းရပါတယ္။ ဒီေတာ့ေျမစာရင္းဌာနကလည္း ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ ယခင္ႏွစ္ေတြက လုပ္ကိုင္စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ၾကတဲ့ လယ္ယာေျမအခြန္ ေျပစာမ်ားကိုသာ ၾကည့္ၿပီး စိုက္ပ်ဳိးဧကမ်ားကို စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ယခင္ႏွစ္က စုိက္ဧကစာရင္း အတိုင္း ေငြထုတ္ေခ်းေပးရပါတယ္။ စိုက္ပ်ဳိးဧကစာရင္းအတိအက် ထြက္မွသာ ထုတ္ေခ်းမယ္ဆိုရင္ ဒီႏွစ္ မိုးရာသီစိုက္ပ်ဳိး ခ်ိန္ မမီႏိုင္ပါဘူး။ ယခုႏွစ္မွာ စပါးစုိက္တဲ့ လယ္(၁)ဧကကို ေငြငါးေသာင္းက်ပ္ႏႈန္းနဲ႔ ေျမပဲ ႏွမ္းအပါ၀င္ ပဲမ်ဳိးစုံစိုက္ပ်ဳိးတဲ့ ယာ(၁)ဧကကို ေငြတစ္ေသာင္းက်ပ္ႏႈန္းနဲ႔တြက္ၿပီး ေခ်းေငြထုတ္ေပးပါတယ္။ အမ်ားဆုံးလယ္(၅)ဧကနဲ႔ ယာ(၅)ဧကရိွတဲ့ ေတာင္သူ လယ္သမားတစ္ဦးကို ေငြ(၃)သိန္းက်ပ္ကေန အနည္းဆုံး ယာ(၂)ဧက ရိွတဲ့ေတာင္သူတစ္ဦးကို ေငြ(၂)ေသာင္း က်ပ္အထိ အစားစားတြက္ခ်က္ၿပီးထုတ္ေပးေနပါတယ္။ ေငြထုတ္ေခ်းတဲ့ေနရာမွာ ေခ်းေငြစီစစ္ေရးအဖြဲ႕မွ စစ္ေဆးၿပီး ထုတ္ေပးပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႔မွာ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက ဥကၠ႒ ၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုလက္ေထာက္ဦးစီးမွဴး တစ္ဦး(အဖြဲ႕၀င္)၊ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနမွ ေက်းရြာေျမတိုင္းစာေရး(အဖြဲ႔၀င္)၊ ေက်းရြာရိွေတာင္သူမ်ားမွ တစ္ဦးက (အတြင္းေရးမွဴး)အျဖစ္နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။ ယခု ေငြထုတ္ယူမဲ႔စာခ်ဳပ္ေတြမွာ သူတို႔က တာ၀န္ခံၿပီး လက္မွတ္ေရးထုိး ေပးရပါတယ္။ ယခုႏွစ္ က်မတို႔ မေကြးၿမိဳနယ္အတြင္း ေခ်းေငြထုတ္ေပးဖို႔ လွ်ာထားတဲ့ေငြစာရင္းကေတာ့ ေငြက်ပ္ (၁၁၃၆၆.၅၀)သိန္းပါ။ ဇြန္(၂၇)ရက္ေန႔အထိထုတ္ေခ်းေပးၿပီး ေက်းရြာအုပ္စုေပါင္း(၁၁)အုပ္စုအတြက္ ေငြေပါင္း(၁၅၇၉.၇) သိန္းထုတ္ေခ်းၿပီးပါၿပီ။ ႏွစ္စဥ္ပုံမွန္ေငြထုတ္ေခ်းေပးတာက ဧၿပီလပါ။ ယခုႏွစ္မွာေတာ့ ေမလမွာ စတင္ထုတ္ေခ်းႏိုင္ခဲ့ပါ တယ္။ ၾသဂုတ္လအထိ ဆက္ၿပီးထုတ္ေခ်းေပးသြားမွာပါ။ ေတာင္သူေတြလက္ထဲမွာ ေငြသုံးစြဲရမယ့္ အခ်ိန္ကေတာ့ (၁၀)လေလာက္ၾကာပါ့မယ္။ ႏွစ္စဥ္ မတ္လကုန္မွာ ေခ်ေငြမ်ားကိုျပန္လည္ဆပ္ရပါ့မယ္။ အတိုးႏႈန္းကေတာ့ ယခင္ႏွစ္မ်ားက (၁၇%)ပါ၊ ေငြတစ္ရာက်ပ္မွာ အတိုး(၁ က်ပ္ ၄၂ ျပား)က်ပါတယ္။ ယခုႏွစ္ အစုိးရအသစ္လက္ထက္မွာ အတိုးႏႈန္းက (၈.၅%)သာ ယူထားပါတယ္၊ ေငြတစ္ရာမွာ အတိုး( ျပား၇၀) သာက်ပါတယ္။ ေတာင္သူလယ္သမားေတြအတြက္ ေတာ္ေတာ္ကို အတိုးႏႈန္းခ်ေပးထားပါတယ္။ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ ယခင္ကစုေဆာင္းေငြမ်ားကိုလည္း ၁၉၉၃/၉၄ ခုႏွစ္စာရင္းမွစတင္ၿပီး စုထားတဲ့ေငြမ်ားကို ျပန္လည္ထုတ္ေပးေနပါတယ္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစ၍ဆိုေသာ္လည္း ယခင္ ယခင္ႏွစ္မ်ားကစုေဆာင္းထားခဲ့ၾကတဲ့ ေငြမ်ားကိုလည္း ဘဏ္စာအုပ္မွာ ထပ္ထည့္ၿပီး ေပါင္းထားေပးပါတယ္။ ယခုထုတ္ေပးေနတဲ့ မိုးသီးႏွံစုံစိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြမ်ားနဲ႔ စုေဆာင္းထားေငြမ်ားကို ထုတ္ေပးရာမွာ က်မတို႔ရုံးက စာခ်ဳပ္စာတမ္းဖိုးအတြက္ က်သင့္ေငြမ်ားကိုသာေတာင္းယူပါတယ္။ အပိုေငြတစ္ျပား တစ္ခ်ပ္မွ် ျဖတ္ေတာက္ယူျခင္း လုံး၀မရိွခဲ့ပါဘူး။ ေငြထုတ္ယူတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကိုု ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။ ဆရာတို႔ေမးထားတဲ့ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက ေတာင္သူတစ္ဦးကို နီးတဲ့ရြာကေငြ(၁၀၀၀ိ)၊ ေ၀းတဲ့ရြာက (၂၀၀၀ိ)က်ပ္ေကာက္ခံေနတယ္ဆိုတာ က်မတို႔ဌာနက လုံး၀မယူပါဘူး။ ေတာင္သူေခ်းေငြမ်ားထဲက ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမျပဳဖို႔ ရုံးတစ္ဖြဲ႔လုံးကို ဘဏ္မန္ေနဂ်ာႀကီးနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာကလည္း အဆင့္ဆင့္မွာၾကားထားပါတယ္။ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြရဲ႕ ေကာက္ခံေငြမ်ားကေတာ့ သူတို႔ကို သူတို႔ရြာေတာင္သူလယ္သမားေတြက ေၾကနပ္စြာနဲ႔ လမ္းစရိတ္အျဖစ္နဲ႔ က်ခံေပးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။´´ ဟု ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမွ ျမန္မာပို႔စ္ သို႔ ေျပာဆို၍ သတင္းရယူခဲ့ပါသည္။ ၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
 

0 comments: