` ပုဂၢလိက စက္သုံးဆီအေရာင္းဆိုင္ႀကီး အခ်ဳိ႕မွာ အမ်ားျပည္သူမ်ားကို အနည္းငယ္သာ အေရာင္းျပ၍ စက္သုံးဆီမ်ုားကို ျပင္ပေစ်းကြက္သို႔ ထုတ္ေရာင္းေနဟုဆို´

ဇြန္လ(၁၁)ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ျပည္ေထာင္စုကုန္ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္ေရးေကာ္မတီသို႔ ေဆြးေႏြးတင္ျပပြဲမွာ ျပည္တြင္းစက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္္းမ်ားသည္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္မွ ေစ်းမ်ားထက္ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပင္ပပုဂၢလိကသို႔ နာမည္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ စက္သုံးဆီအေရာင္းဆိုင္မ်ား ခြင့္ျပဳခ်ထားေပး၍ ေရာင္းခ်ေနေသာ္လည္း စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ေစ်းက်၍မသြားပါ။ ယင္း ေစ်းသက္သာေသာ စက္သုံးဆီ အေရာင္းဆိုင္မ်ားမွ အမွန္တကယ္အသုံးျပဳလိုသူမ်ားအတြက္ လိုခ်င္သေလာက္လည္း ထုတ္ယူ၍မရပါ။ စက္သုံးဆီေစ်းမ်ားမွာ ေစ်းတက္၍သာလာခဲ့ပါသည္။ ဓာတ္ဆီ တစ္ဂါလံ ၃၅၀၀ိ မွ ၃၇၀၀ိ သု႔ိတက္သြားသည္။ အမ်ားျပည္သူမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ေရာင္းခ်ေပးေသာ ဓာတ္ဆီမ်ားကို အနည္းငယ္သာ အေရာင္းျပ၍ ျပင္ပေစ်းကြက္သု႔ိ ျပန္လည္၍ (ေမွာင္ခို)ေရာင္းခ်ေနေၾကာင္း ၾကားသိရ၏။ ``ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာ ဆီယူထုတ္တဲ့ စလစ္ကို ျပင္ပမွာ အျမတ္ေစ်းနဲ႔ ေရာင္းစားလို႔ ရေနသေရႊ႕ အမ်ားျပည္သူေတြ အတြက္ေတာ့ ေစ်းသက္သက္သာသာ ထုတ္ေစ်းအတိုင္း ဓာတ္ဆီကိုလိုခ်င္သေလာက္ မရဘူးမွတ္ပါ။ ဥပမာျပမယ္၊ သူတို႔က တစ္ရက္မွာ သက္ဆို္င္ရာက (၂၈၀၀)ဂါလံဆန္႔ ကား(၅)စင္း ခြဲတမ္းထုတ္လို႔ရရင္ အမ်ားျပည္သူေတြကို (၂၈၀၀)ဂါလံ ကား(၂)စင္းသာ ေရာင္းေပးမယ္။ ပိုတဲ့ (၂၈၀၀)ဂါလံ ကား(၃)စင္းအတြက္ ထုတ္ယူႏိုင္တဲ့ (လက္္မွတ္ စလစ္မ်ားကို) အျပင္ေစ်းကြက္မွာ သာသာေလး ေရာင္းစားၾကတာပါ။ သက္ဆိုင္ရာေတြကလည္း စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ျခင္း မရိွၾကပါဘူး။ စက္သုံးဆီေစ်းကြက္မွာ ဒီလို မရိုးသားတဲ့ ျပင္ပေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ရိွေနသမွ် ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသမၼတႀကီး ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ အမ်ားျပည္သူေတြအတြက္ ေစ်းခ်ဳိခ်ဳိနဲ႔ ဓာတ္ဆီေပါေပါ လိုခ်င္သေလာက္မသုံးႏိုင္ၾကပါဘူးဗ်ာ…။´´ဟု စက္သုံးဆီကို (စလစ္ျဖင့္၀ယ္/ေရာင္းလုပ္ေနသူ) အမည္မေဖာ္လိုသူ ကုန္သည္အမ်ဳိးသားမွ ျမန္မာပို႔စ္ သို႔ေျပာဆို၍ သတင္းရရိွခဲ့ပါသည္။ ၀ုိင္းၾကည္ေအာင္ ျမန္မာပို႔စ္ ဂ်ာနယ္ အတြဲ(၄) အမွတ္(၂၃) ၂၀၁၂ ။ ဇြန္(၂၀)ရက္ေန႔ထုတ္မွာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
 

0 comments: