`မရိွဆင္းရဲသား ပ်ံက်ေစ်းသူ ေစ်းသားမ်ား၏ သားသမီးမ်ားကို မေကြးၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မွ ပညာေရးဒါနျပဳ´

မေကြးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခမ္းမတြင္ ၂၀၁၂ ခု၊ ဇြန္လ(၃)ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀)နာရီတြင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ပိုင္ ေစ်းမ်ားရိွ ပ်ံက်ေစ်းသူ ေစ်းသားမ်ား၏ သား/သမီးမ်ားအတြက္ ေက်ာင္း၀တ္စုံႏွင့္ စာေရးကိရိယာလွဴဒါန္းပြဲအခမ္းအနား က်င္းပေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ထိုပြဲတြင္ မူလတန္းေက်ာင္း မွ အထက္တန္း ေက်ာင္းအဆင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား(၂၅၉)ဦး၊ ပ်ံက်ေစ်းသည္မ်ား(၁၅၀)ဦး၊ ေစ်းမိ ေစ်းဖမ်ား(၁၀)ဦး ႏွင့္ စည္ပင္သယာ၀န္ထမ္းမ်ား(၂၀)ဦး စုစုေပါင္း(၅၀၀)ဦးခန္႔တက္ေရာက္ေၾကာင္းသတင္းရရိွသည္။ ယင္းပြဲကို မေကြးခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မွ ဖြင့္လွစ္အမွာစကားေျပာၾကား၍ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး တိုင္းစည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦေမာင္ေမာင္ေအာင္ ႏွင့္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ အမႈေဆာင္အရာရိွ ဦးေနမ်ဳိးႏိုင္တို႔မွ ဤ ပြဲအား ပထမ အႀကိမ္အျဖစ္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ေစ်းသူ ေစ်းသားမ်ား၏ မိသားစုကို အေထာက္အကူေပးေသာ ပြဲျဖစ္ေၾကာင္း အေသးစိတ္ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ ယခု လွဴဒါန္းေပးေသာေငြမ်ားမွာ မရိွဆင္းရဲၾကေသာ ပ်ံက်ေစ်းသူ ေစ်းသားမ်ားအား မေကြးၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မွ ေခ်းေပးခဲ့ေသာ ေငြမ်ားမွ ရရိွတဲ့ အတိုးေငြက်ပ္သိန္း(၁၀)သိန္းခန္႔ကို လွဴဒါန္းေပးေၾကာင္းသိရ၏။ ပ်ံက်ေစ်းသည္တစ္ဦလွ်င္ ေငြက်ပ္(၅၀၀၀၀ိ) ငါးေသာင္းကို အတိုးႏႈန္း(၂%)ျဖင့္ (၃)လတစ္ႀကိမ္ ေခ်းခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ `က်မတို႔ (၅)ဦးမွာ တစ္အုပ္စုဖြဲ႕ၿပီး အျပန္အလွန္အာမခံေခ်းငွါးထားေပးပါတယ္။ အတိုးအရင္းေငြမ်ားကို တစ္ရက္လွ်င္(၆၀၀ိ)ျဖင့္ ေန႔စဥ္ေငြျပန္သြင္းေပးပါတယ္။ (၃)လျပည့္လို႔ ေခ်းယူထားတဲ့ေငြမ်ား ေပးဆပ္လို႔ေၾကသြားရင္ ေနာက္ထပ္(၅၀၀၀၀ိ) တစ္ႀကိမ္ျပန္ေခ်းေပးပါတယ္ရွင္´ဟု ကံသာေစ်းသည္ မျမေရႊမွဆို၏။ မေကြးၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ မွ ေခ်းထားေသာေငြစုစုေပါင္းမွာ ေငြက်ပ္သိန္း(၄၀၀)ေက်ာ္ အား ႏွစ္ႀကိမ္တိတိ ေခ်းငွါးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းေခ်းေငြမ်ားမွ အတိုးေငြမ်ားရေငြ၏ တစ္၀က္ကို ယခုပြဲတြင္ လွဴဒါန္းေပးခဲ့ပါေၾကာင္း အမႈေဆာင္အရာရိွ ဦးေနမ်ဳိးႏိုင္မွ ေျပာၾကား၍ သတင္းရယူခဲ့ပါသည္။ ၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
 

0 comments: