`မူလတန္းပညာေရး အခမဲ႔ဆိုေသာ္လည္း…..? ရြာသားမ်ားမွာ မသက္သာ..´

မေကြးၿမိဳ႕နယ္၊ သဲရင္းေတာအုပ္စု၊ စည္ပင္ေက်းရြာတြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ကိုယ္ထူကုိယ္ထ မူလတန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ၾကေၾကာင္းသတင္းရရိွပါသည္။ ေက်ာင္းေဆာင္ေဆာက္လုပ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာအဆင့္ဆင့္ထံ သို႔ မူလတန္းေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ေပးပါရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေၾကာင္း သိရ၏။ ယင္းအုပ္စုတြင္ သဲရင္းေတာရြာႏွင့္ စည္ပင္ရြာမွာ ေခ်ာင္းျခားေနျခင္းေၾကာင့္ သဲရင္းေတာရြာဘက္က အစိုးရမူလတန္းေက်ာင္းသို႔ ကေလးမ်ား ေက်ာင္းတက္ရန္ အဆင္မေျပႏိုင္ပါ။ ယခုလို မိုးရာသီတြင္ ေက်ာင္းသားအမ်ား အတြက္ အသက္အႏၱရာယ္စိုးရိမ္ရပါသည္။ ထိုေဘးအႏၱရာယ္မွ ကင္းေ၀းေစရန္အတြက္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ပညာေရးကို အဓိကအားထားၿပီး စည္ပင္ေက်းရြာမွာ ဆင္းရဲသည့္ၾကားမွ မရိွမဲ႔ ရိွမဲ႔ စုေဆာင္းေငြျဖင့္ မူလတန္းေက်ာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ သင့္ေထာက္ကူပစၥည္းစုံ တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ႏိုင္ေၾကာင္းျမင္ေတြ႔ရသည္။ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္ ေက်ာင္းဖြင့္ရာသီတြင္ သက္ဆိုင္ရာမွ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ မူလတန္းတြဲဘက္ေက်ာင္း အား ကုိယ္ထူကိုယ္ထ ရြာမွ စုေဆာင္းေငြျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။ ထိုစည္ပင္ရြာသည္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္အဆုံး၊ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ နယ္ျခား ႀတိရိဂံနယ္ေျမမွာ တည္ရိွ၍ ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ အလြန္အလွမ္းေ၀းကြာေသာ ေက်းရြာေလး ျဖစ္၏။ အိမ္ေျခေပါင္း(၁၂၉) အိမ္၊ အိမ္ေထာင္စု(၁၄၄)စု လူဦးေရ (၇၅၀) ခန္႔ရိွေၾကာင္းသိရသည္။ လူအမ်ားစုမွာ မရိွဆင္းရဲေသာ မိသားစု လက္လုပ္လက္စားမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုမူလတန္းေက်ာင္း တြဲဘက္ေက်ာင္းေလးကို ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ က်ဳိးစားေဆာင္ရြက္ေနၾကရေၾကာင္းသိခဲ့ရသည္။ ထိုေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးလွေရႊဦး ႏွင့္ မူလတန္းတြဲဘက္ေက်ာင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္စိုးမင္းတို႔ မွ ဤသို႔ ျမန္မာပို႔စ္ ဂ်ာနယ္အား ဤေျပာဆိုပါသည္။ `` ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာက ကေလးေတြရဲ႕ပညာေရးအတြက္ ေနာက္ၿပီး ဟိုဘက္ရြာကိုသြားၿပီးေက်ာင္းတက္ရင္လည္း မိုးတြင္းဆိုရင္ ေခ်ာင္းေရထဲေမွ်ာပါေသဆုံးမွာကို စိုးရိမ္လို႔ ယခု ေက်ာင္းေလးကို ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာေလးက ဆင္းရဲသားမ်ားၿပီး ၿမိဳ႕နဲ႔လည္း အလြန္ေ၀းကြာေနပါတယ္။ ေက်ာင္းသူ/သားေပါင္း(၆၅)ေယာက္ ေက်ာ္ရိွပါတယ္။ ဆရာမ တစ္ဦးကို လခ(ေျခာက္ေသာင္း)ေပးၿပီးငွါးတယ္။ တြဲဘက္ဆရာမတစ္ဦးကို (သုံးေသာင္း)ေပးၿပီး ငွါးထားရပါတယ္။ဆရာမ(၂)ဦးကို ငွါးၿပီး စာသင္ေပးေနပါတယ္။ စုစုေပါင္းဒီေက်ာင္းအတြက္ ကုန္က်မဲ႔ေငြမ်ားကို ေက်းရြာမွာ တစ္အိမ္ေထာင္မွာ (တစ္ေထာင္)က်ပ္ႏႈန္္း လစဥ္ေကာက္ခံပါတယ္။ လုံး၀ထည့္စရာမရိွတဲ့ အိမ္က (၆) အိမ္ရိွပါတယ္။ ေငြေက်းတတ္ႏိုင္ၿပီး စီးပြားေရးအဆင္ေျပတဲ့ အိမ္(၁၅)အိမ္က ေက်ာင္းသားမရိွလို႔၊ မထည့္ႏိုင္ဘူးဆိုသူမ်ားလည္းရိွပါတယ္။ တစ္ခါ ဒီၾကားထဲမွာ ဟိုဘက္ရြာ သဲရင္းေတာေက်းရြာက အစိုးရ မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာ မူလတန္းတြဲဘက္ေက်ာင္းေလး ကို ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခဆိုၿပီး တစ္လ(တစ္ေသာင္းက်ပ္) ေတာင္းခံပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက မူလတန္းပညာေရးကို အခမဲ႔ပညာသင္ၾကားေပးမယ္ဆိုၿပီး ယခုလို မရိွမဲ့ ရိွမဲ႔ မျဖစ္ ျဖစ္ေအာင္ က်ဳိးစားၿပီး ထူေထာင္ထားတဲ့ တြဲဘက္မူလတန္းေက်ာင္းေလး ကို မကူညီတဲ့အျပင္ ႏွိပ့္စက္တဲ့ ပညာေရး၀န္ထမ္းလဲရိွေနပါ တယ္။ ေက်ာင္းသားမရိွလို ေစတနာနည္းတဲ့ ရြာသားမ်ားလည္း ရိွေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လို ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေက်ာင္းျဖစ္ေအာင္ ဖြင့္လွစ္ထားရတဲ့ စည္ပင္ေက်းရြာ တြဲဘက္မူလတန္းေက်ာင္းေလးကို အစုုိးရေက်ာင္းအျဖစ္ ျမန္ျမန္ဖြင့္လွစ္ေပးေစလိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ..။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင္ တို႔ကလည္းေထာက္ခံခ်က္မ်ား ေပးထားပါတယ္။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ေက်ာ္မင္း ကိုလည္း ခဏ ခဏ သြားၿပီးနားပူထား ပါတယ္။ သူကလည္း အထက္က ခ်ေပးရင္ ဖြင့္ေပးမယ္လို႔ေတာ့ ေျပာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အထက္ေနျပည္ေတာ္ အထိလည္း လိုက္စရာ ေပးစရာ လုံး၀မတတ္ႏိုင္ၾကပါဘူး။ ယခု တက္ေရာက္မဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကိုလည္း အားကိုးၿပီး ေျပာၾကားထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခက္အခဲကို သိရေအာင္ ျမန္မာပို႔စ္ ကို လာေရာက္ရင္ဖြင့္ေျပာၾကားရတာ ပါခင္ဗ်ာ…။´´ ဟု စည္ပင္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးလွေရႊဦး ႏွင့္ ေက်ာင္းျဖစ္ေျမာက္ေရး အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္စိုးမင္း တို႔မွ ေျပာဆို၍ သတင္းရယူခဲ့ပါသည္။ ၀ိုင္းၾကည္ေအာင္

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

Artikel `မူလတန္းပညာေရး အခမဲ႔ဆိုေသာ္လည္း…..? ရြာသားမ်ားမွာ မသက္သာ..´ ini dipublish oleh shwelannwelanwinkyi pada hari Monday, July 2, 2012. Semoga artikel ini dapat bermanfaat.Terimakasih atas kunjungan Anda silahkan tinggalkan komentar.sudah ada 0 komentar: di postingan `မူလတန္းပညာေရး အခမဲ႔ဆိုေသာ္လည္း…..? ရြာသားမ်ားမွာ မသက္သာ..´
 

0 comments: