`မေကြးၿမိဳ႕ တန္(၃၀)သ/မပိုင္ ဆီစက္၏ ေရွ႕မွ ေျမကြက္မ်ားကို ေက်းရြာပိုင္ေျမဟုဆို၍ ရြာသားတစ္စုႏွင့္ လက္ရိွေနထိုင္၍ ၀ယ္ယူထားသူမ်ား အျငင္းပြား ´

မေကြးၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္သို႔ အထြက္ကားလမ္းေဘးမွ မေကြးၿမိဳ႕နယ္သမပိုင္တန္(၃၀)က် ဆီစက္၏ေရွ႕ရိွ၊ သန္းေတာကုန္း ေက်းရြာပိုင္ ကြင္းအမွတ္-၁၆၅၇(ခ) ပလပ္ေျမ (အလ်ားေပ၄၅၀ X အနံေပ ၆၀) ေပၚတြင္ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္၍ အိမ္၀ိုင္းေျမအျဖစ္ ၀န္းၿခံမ်ားကာရံျခင္းႏွင့္ အေဆာက္အဦးမ်ားေဆာက္လုပ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။ ယင္း ေျမလုပြဲႀကီး ကိစၥအား သန္းေတာကုန္ရြာသူ ရြာသားမ်ား(၁၅၅)ေယာက္ တို႔မွ ၂၀၁၂ ၊ ေမလ(၁၅)ရက္ေန႔တြင္ စုေပါင္းလက္မွတ္ေရးထိုး ၍ သက္ဆိုင္ရာ မႀကီးကန္ေက်းရြာ အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႏွင့္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားထံသို႔ အဆင့္ဆင့္ တိုင္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။ ၎ေျမေပၚတြင္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သည္ဟု တိုင္ၾကားခံထားရသူမ်ားမွာ (၁)ဦးသိန္းလႈိင္ (ေျမမ်ားေရာင္းခ်သူ)၊ (၂)ဦးေအာင္ေမာင္း(ဇီးခြဲစက္)၊ (၃)ဦးသန္း(၀ယ္ယူသူ)၊ (၄)ဦးေဇာ္ႀကီး(ငွါးရမ္းသူ)၊ (၅)ဦးဖိုးေဇာ္ (ငွါးရမ္းသူ) တို႔ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ထိုျပႆနာအား သက္ဆိုင္ရာမွ ယခုသတင္းေရးေသာ (၅-၇-၂၀၁၂)ေန႔အထိ မေျဖရွင္းႏိုင္ ေသးေၾကာင္းသိရပါသည္။ မေကြးၿမိဳ႕မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔အထြက္ကားလမ္းမေဘးရိွ လက္၀ဲ လက္ယာ ေဘးမွ ယာေျမမ်ားအား ယခင္ေခတ္ကာလတြင္ အစုိးရမွ သိမ္းယူမည္ဟု ေကာလဟာလ သတင္းလႊင့္ၿပီး ေျခာက္လွန္႔ေျပာဆိုသံမ်ားၾကားရ၍ ယာခင္းေျမ တစ္ဧကလွ်င္ သိန္း(၂၀/၃၀) ျဖတ္ေစ်းျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာ ဆီထြက္သီးႏွံအထြက္အေကာင္းဆုံး ဦးပိုင္အမွတ္ (Y1- ေခၚ)ေျမပဲ၊ႏွမ္းအထြက္တိုး ယာေျမမ်ားကို လုပ္ငန္းရွင္ကုမၸဏီ (ခရိုနီ) ႀကီးမ်ားမွ ၾကားျဖတ္၀ယ္ယူ ရရိွခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ထို မေကြးၿမိဳ႕မွ အထြက္ႏွင့္ နီးကပ္ေသာ ယာခင္းေျမမ်ားသည္ တစ္ဧကလွ်င္ (ေပ၄၀Xေပ၆၀) အိမ္၀ိုင္းကြက္မ်ား(၄)ကြက္ ခြဲ၍ ေနထုိင္ခြင့္ျပဳမိန္႔ (ေျမစာရင္းပုံစံ ၁၀၅) ႏွင့္ (လန-၃၉)ယူၿပီး ျပန္လည္ေရာင္းခ်မည္ဆိုလွ်င္ အိမ္ေျမကြက္ တစ္၀ိုင္းလွ်င္ သိန္းေထာင္ဂဏန္းခန္႔တန္ေနေၾကာင္း ေျမကြက္၀ယ္ယူထားသူ လုပ္ငန္းရွင္အမ်ဳိးသားတစ္ဦးမွ ေျပာဆိုပါသည္။ ယခင္ေခတ္က ေျမေတြကို အစိုးရမွ အသိမ္းခံရမွာေၾကာက္၍ ကုမၸဏီက ေပးသေလာက္ ျဖတ္ေစ်းျဖင့္သာ ေရာင္းခ်လိုက္ရေသာ ေတာင္သူမ်ားမွာ ႏွေမ်ာတသစြာျဖင့္ ယူက်ဴိးမရခံစားရ၍ စုတ္သပ္ၿပီး ၀မ္းနည္းပူေဆြးေနရပါသည္ဟု (ႏြားကူးေက်းရြာ)မွ ေတာင္သူႀကီး တစ္ဦးကေျပာဆိုပါသည္။ ယခု သန္းေတာကုန္း ေက်းရြာမွ ကားလမ္းေဘးရိွ ေျမကြက္မ်ားသည္လည္း (ေပ၄၀Xေပ၆၀) အိမ္၀ိုင္း တစ္ကြက္လွ်င္ သိန္း(၁၀၀/၁၅၀)ခန္႔ တန္ဖိုးရိွေၾကာင္း ၀ယ္ယူေနထိုင္သူ ေစ်းဆိုင္ပုိင္ရွင္တစ္ဦးမွ ေျပာဆိုပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းေျမလုပြဲ ကိစၥအား သတင္းရရိွႏိုင္ရန္အတြက္ သန္းေတာကုန္းေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အဖြဲ႔၀င္ (ရာအိမ္မွဴး) ဦး၀င္းထံသို႔ သြားေရာက္၍ သတင္းေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ``အဲဒီ ကြင္းအမွတ္-၁၆၅၇(ခ) ပလပ္ေျမက ကၽြန္ေတာ္တို႔ သန္းေတာကုန္းရြာပိုင္ေျမေတြျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေျမကြက္ရဲ႕ အေနာက္ဘက္ေဘးမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သန္းေတာကုန္းေက်းရြာ အမွတ္(၁၇) အစိုးရမူလတန္းေက်ာင္းရိွပါတယ္။ အဲဒီ အစိုးရမူလတန္းေက်ာင္းေဆာက္ရန္အတြက္ဆိုၿပီး ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္မွာ (၅-၅-၁၉၈၆) ခုႏွစ္က အဲဒီေျမလြတ္ေပၚမွာ ေစ်းဆိုင္ခန္း ေဆာက္လုပ္ေနထို္င္လိုသူ(၁၂)ဦးကို ေက်ာင္းျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီက ဆို္င္ခန္းတစ္ခန္းလွ်င္ တစ္ႏွစ္ အတြက္ေျမေနရာငွါးရမ္းခ (၁၅၀ိ)က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ (၄)ႏွစ္အတြက္ ေငြ(၆၀၀ိ) က်ပ္ယူၿပီးငွါးရမ္းထားတဲ့ စာခ်ဳပ္မ်ားနဲ႔ ငွါးရမ္းခဲ့ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္း ဦးသိန္းလႈိင္ ဆိုသူက အိမ္ေဆာက္ေနထိုင္ပါတယ္။ ယခု အဲဒီေျမကြက္ အလြတ္ေတြကို ဦးသိန္းလႈိင္က လက္ညွိးထိုးၿပီး ေရာင္းခ်စားပါတယ္။ ငွါးရမ္းထားပါတယ္။ ယခု ဒီေျမေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာက ျပန္လည္သိမ္းေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ အသံၾကားလို႔ ဦးသိန္းလႈိင္ ဆီက ၀ယ္ယူထားသူေတြက အတင္း၀င္ေရာက္လာၿပီး ၀န္းၿခံမ်ားခတ္ျခင္း၊ အေဆာက္အဦးမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္းေတြ ျပဳလုပ္ေနၾကပါတယ္..။ မႀကီးကန္ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက သူတို႔ကို ထြက္ေပးဖို႔ စာထြက္ထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔က ယေန႔အထိ မထြက္ၾကဘဲ မင္းမဲ႔စရိုက္ဆန္ဆန္ ၀န္းထရံေတြသာ ဆက္လက္ကာရံၿပီး အေဆာက္အဦးေတြေဆာက္လုပ္ေနၾကပါ တယ္ခင္ဗ်ာ..´´ ဟု (၃-၇-၂၀၁၂)ေန႔တြင္ သန္းေတာကုန္းေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕(ရာအိမ္မွဴး) ဦး၀င္း မွ ျမန္မာပို႔စ္ သို႔ေျပာဆိုပါသည္။ (၅-၇-၂၀၁၂) ေန႔တြင္ စာေရးသူသည္ တန္(၃၀) သ/မဆီစက္ေရွ႕၌ ဦးသိန္းလႈိင္ ေနထိုင္ေသာ အိမ္ ေျမကြက္မ်ားသုိ႔ သြားေရာက္၍ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့ရာ ဦးသိန္းလႈိင္မွ ဤသို႔ ျမန္မာပို႔စ္သို႔ ေျပာဆိုပါသည္။ ``၅-၁၁-၁၉၈၅ ခုႏွစ္မွာ တန္(၃၀)သမ ဆီစက္ဂိတ္ေပါက္ေစာင့္၀န္ထမ္း အလုပ္၀င္လုပ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး ဒီေနရာေလးမွာ အိမ္ေဆာက္ေနခဲ့ပါတယ္။ ယခုဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္ေနခဲ့တာ(၂၈)ႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ပါၿပီ။ အဲဒီတုန္းက ေစ်းကလည္း မရိွဘူး၊ ေနမယ့္လူလဲမရိွပါဘူး။ အဲဒီအခ်ိန္က ဒီေျမက ပလပ္ေျမပါ။ အစိုုးရေျမျဖစ္ပါတယ္။ ရြာေျမလဲမဟုတ္ပါဘူး။ အမက(၁၇)ေက်ာင္းပိုင္ေျမလဲ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အိမ္ေဘးက ေျမကြက္လြတ္ေပၚမွာ ႏွမ္းစိုက္ၾကည့္ပါ တယ္။ ႏွမ္းစိုက္ေတာ့ ေျမစာရင္းက (၁၉၉၇/၉၈)ႏွစ္၊ ကြင္းအမွတ္(၁၆၅၇-ခ)ဦးပိုင္အမွတ္(N14) ေျမခြန္ေျပစာနဲ႔ ေျမခြန္ေကာက္လို႔ေဆာင္ခဲ့ရပါတယ္။ ေျမခြန္ေျပစာရိွပါတယ္။ ဧက (၁.၁၁)ဧကအက်ယ္ျဖစ္ပါတယ္။ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားေပၚမွာ လူမေနရဘူးဆိုလို႔ ေျမစာရင္းက ပုံစံ(၁၀၅)ဆိုတာကို (၁၁-၇-၁၉၉၄) ေန႔စြဲနဲ႔ ဦးသိန္းလႈိင္ ပါ (၂)ဦး ဆိုၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေျမကေန လူေနဖို႔ ေျမစာရင္းဌာနက ထုတ္ေပးပါတယ္။ ယခု ကၽြန္ေတာ့္အေရွ႕ဘက္က ဦးသိန္းေအာင္ပိုင္ေျမပါ။ သူနဲ႔ကၽြန္ေတာ္က ေျမစာရင္း ပုံံစံ(၁၀၅)ရထားသူ(၂)ဦးပါ။ သူကကြယ္လြန္သြားပါၿပီး။ ဦးသိန္ေအာင္ဆီကေန ယခုလက္ရိွ ဦးညႊန႔္ေ၀က ၀ယ္လုိက္တာပါ။ ဇီးစက္ ဇီးၿခံ၀ိုင္းကလည္း ကၽြန္ေတာ္ပိုင္ ေျမထဲကေန ခြဲၿပီးေရာင္းထားတာပါ။ ဇီးၿခံအေနာက္ဘက္က ၀န္းထရံခပ္ထားတဲ့ေျမကလည္း ကၽြန္ေတာ္ကေန ဦးေအာင္ေရႊ ကို ဟိုးယခင္ေခတ္ကေငြ(၆၀၀၀ိ) နဲ႔ေရာင္းထားတာပါ။ ဒီဘက္က ဆိုင္ကယ္ျပင္ဆိုင္ကေတာ့ ေျမငွါးထားပါတယ္။ သူတို႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရယူထားတဲ့ ေျမစာရင္းပုံစံ(၁၀၅) ကိုအတုဆိုၿပီး ေျပာဆိုေနၾကတာပါ။ (၄-၂-၂၀၁၂) ေန႔က သန္းေတာကုန္းေက်းရြာ မီးလင္းေရးေကာ္မတီ(၁၀)ဦးနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ကို ယခုေျမကြက္ကို ေပးထားတဲ့စာ ကၽြန္ေတာ္မွာ လက္ခံရိွပါတယ္။ ဒီကိစၥကို မႀကီးကန္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံး မွာ အစစ္ေဆးခံၿပီးပါၿပီ။ ဒါကို (၂၉-၂-၂၀၁၂) မႀကီးကန္ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး လက္မွတ္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို က်ဴးေက်ာ္ဆိုင္မ်ား အေဆာက္အဦမ်ားကို အျမန္ဆုံးဖယ္ရွားေပးရန္ဆိုတဲ့ စာနဲ႔ထြက္ၿပီး ဖယ္ခိုင္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က လမ္းေဘးက်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ေျမစာရင္းက ပုံစံ(၁၀၅) အရ ကၽြန္ေတာ့္နာမည္နဲ႔ပိုင္ထားတဲ့ ေျမေပၚမွာ ေနတာပါ။ ဒါေၾကာင့္မဖယ္ႏိုင္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ေပးထားတဲ့ေျမကြက္ အေရွ႕ဘက္က ဦးသိန္းေအာင္ ပိုင္ေျမကြက္ကို သူတို႔လူႀကီးေတြက တစ္ကြက္စီခြဲေပးရမယ္လို႔ သန္းေတာကုန္းေက်းရြာ(ရာအိမ္မွဴး) က ေတာင္းဆိုေနျပန္ပါတယ္။ ဦးသိန္းေအာင္ဆီကေန ၀ယ္ယူထားတဲ့ ဦးညႊန္႔ေ၀ကလည္း ငါတို႔မွာ ေျမစာရင္းက ပုံစံ(၁၀၅) လက္၀ယ္ကိုင္ထားတယ္။ မင္းတို႔ရြာကပိုင္တယ္ဆိုတာ ဘာျပစရာရိွသလဲလို႔ ေမးၿပီးျပန္ေျပာဆိုရပါတယ္။ သန္းေတာကုန္းရြာကလူ(၁၃)ေယာက္က ၀ါးလုံးေတြ၊ ဒါးေတြကိုင္လာၿပီး တားဆီးၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပိုင္ေျမျဖစ္လို႔ လုံး၀ထြက္မေပးႏိုင္ပါဘူး။ ဘယ့္နဲ႔ဗ်ာ ႏွစ္ေပါင္း(၂၈)ႏွစ္ေက်ာ္ေတာင္ေနလာခဲ့တာ ၾကာပါၿပီ..။ ယခုမွ ေျမကြက္ေစ်းေတြေကာင္းလာလို႔ အႏိုင္က်င့္တာကို လုံး၀ မခံႏိုင္ပါဘူးခင္ဗ်ာ…´´ ဟုဦးသိန္းလႈိင္က ျမန္မာပို႔စ္သုိ႔ ေျပာဆိုၿပီး အိမ္ေျမကြက္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပုံမ်ား ရိုက္ခြင့္ျပဳ၍ သတင္းရယူခဲ့ပါသည္။ ၀ိုင္းၾကည္ေအာင္ ျမန္မာပို႔စ္ သတင္းဂ်ာနယ္ အတြဲ(၄)အမွတ္(၂၆) ၂၀၁၂ ဇူလိုင္(၁၀)ေန႔ထုတ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
 

0 comments: