` မေကြးၿမိဳ႕ ျမသလြန္ေစတီ တိုးခ်ဲ႕ရင္ျပင္ေတာ္တြင္

` မေကြးၿမိဳ႕ ျမသလြန္ေစတီ တိုးခ်ဲ႕ရင္ျပင္ေတာ္တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ႏွင့္အမ်ားျပည္သူမ်ား၏ မဟာ၀ိဇယရံသီ/မဟာအတုလရံသီတန္ေဆာင္းေတာ္ ေရစက္ခ်ပြဲႏွင့္ (ဒုတိယအႀကိမ္) စုေပါင္း၀ါဆိုသကၤန္းမ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္း´ ၾသဂုတ္(၂)ရက္။ ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔၊ နံနက္(၉)နာရီအခ်ိန္တြင္ မေကြးၿမိဳ႕ ျမသလြန္ေစတီ တိုးခ်ဲ႔ရင္ျပင္ေတာ္ေပၚ၌ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္အမ်ားျပည္သူမ်ားသည္ သမိုင္း၀င္ ျမသလြန္ေစတီေတာ္ရင္ျပင္တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ မဟာ၀ိဇယ ရံသီ တန္ေဆာင္းေတာ္၊(ေစတီေတာင္ဘက္) ၊ မဟာအတုလရံသီတန္ေဆာင္းေတာ္(ေစတီေျမာက္ဘက္) တန္ေဆာင္းေတာ္ အသစ္မ်ား ေရစက္ခ်ပြဲအား မဟာ၀ိဇယ ရံသီတန္ေဆာင္းေတာ္အတြင္း က်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။ ၎ ေရစက္ခ်ပြဲႏွင့္ အတူ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ (ဒုတိယအႀကိမ္) စုေပါင္း၀ါဆိုသကၤန္းမ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းေသာ မဂၤလာ အခမ္းအနား က်င္းပေၾကာင္း သိရ၏။ မေကြးၿမိဳ႕ျမသလြန္ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ ေတာင္ဘက္ ေျမာက္ဘက္ ရင္ျပင္ေတာ္တိုးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ ယခု အာရုံခံ တန္ေဆာင္းမ်ား အသစ္တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားအတြက္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕မွ ျမသလြန္ေစတီေတာ္ ၾသ၀ါဒဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားထံသို႔ ေလွ်က္ထားၾသ၀ါဒခံယူၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သီရိပ်ံခ်ီ ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊ၏ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္ခ်က္အရ ျမသလြန္ေစတီေတာ္ဘုရားေဂါပကအဖြဲ႔မွ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္၍ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ စတင္မေဆာက္လုပ္မီွ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လြင္၊ ဦး၀င္းေဖ( ဒု ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊) (ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး) ပုံထုတ္ ခန္႔မွန္း သုေတသနဦးစီးဌာနႏွင့္ ဗိသုကာဦးစီးဌာနမွ ကၽြမ္းက်င္အင္ဂ်င္နီယာမ်ားလာေရာက္ ၾကည့္ရႈၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္အႀကိဳ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားေဆာင္ရြက္ ရန္ (၁၉-၉-၂၀၁၁)တြင္ မေကြးျမသလြန္ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ လက္ရိွရင္ျပင္ေတာ္ကို ကြင္းဆင္း တိုင္းတာေလ႔လာ ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ပထမ အဆင့္အေနျဖင့္ (၂၂-၆-၂၀၀၉)ေန႔တြင္ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ အေနာက္ဘက္ရင္ျပင္ေတာ္ တိုးခ်ဲ႕စဥ္က စမ္းသပ္ရရိွၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မႈ ပုံစံမ်ားကို ေရးဆြဲခဲ့ၾကပါသည္။ ေျမသန္႔မဂ္လာ အခမ္းအနားကို (၇-၁၀-၂၀၁၀) ေန႔တြင္က်င္းပ၍ ပႏၷက္တင္မဂ္လာအခမ္းအနားကို (၁၂-၁၀-၂၀၁၁)ေန႔တြင္က်င္းပခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၎လုပ္ငန္းမ်ားကို High Tech Concrete Technology Co, Ltd သုိ႔ေပးအပ္၍ တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ ၎ လုပ္ငန္းမ်ားကို မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အင္ဂ်င္နီယာမွဴးႀကီး၊ ခရိုင္အင္ဂ်င္နီယာမွဴး၊ မေကြးၿမိဳ႕နယ္လက္ေထာက္ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ အငယ္တန္းအင္ဂ်င္ေနယာမ်ားမွ လုပ္ငန္းခြင္အား အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ မဟာအတုလရံသီတန္ေဆာင္းေတာ္ (ေစတီေျမာက္ဘက္) မွာ (၂)ထပ္ျဖစ္ၿပီး အလ်ား (၁၀၈)ေပ၊ အနံ (၃၀)ေပ အက်ယ္ရိွ၍ RC အေဆာက္အဦးျဖစ္သည္။ ထို တန္ေဆာင္းအား ေငြက်ပ္(၃၈၇၆.၈၈)သိန္းသုံးစြဲ၍ (၁၅-၁၀-၂၀၁၁) ေန႔တြင္စတင္ၿပီး (၃၀-၄-၂၀၁၂)ေန႔မွာ လုပ္ငန္းၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္းသိရ၏။ မဟာ၀ိဇယရံသီ တန္ေဆာင္းေတာ္ (ေစတီေတာင္ဘက္) တန္ေဆာင္းေတာ္မွာ (၃)ထပ္ျဖစ္၏။ အလ်ား(၇၂)ေပ၊ အနံ(၄၅)ေပ အက်ယ္ရိွ၍ RC အေဆာက္အဦးျဖစ္သည္။ ထိုတန္ေဆာင္းအားေငြက်ပ္(၆၁၀၈.၉၁)သိန္းသုံးစြဲ၍ (၁၅-၁၁-၂၀၁၁)ေန႔တြင္စတင္ၿပီး (၃၁-၇-၂၀၁၂) ေန႔မွာ လုပ္ငန္းၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ဤတန္ေဆာင္းေတာ္ႀကီးႏွစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ အမ်ားျပည္သူမ်ား၏ စုေပါင္းလွဴဒါန္းေငြမ်ားမွာ ေငြက်ပ္(၉၉၈၅၇၉.၀၀) သိန္းေပါင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုအခမ္းအနားမွ ျမသလြန္ေစတီေတာ္ ေဂါပကဥကၠ႒ ဦးမင္းေအးလြင္ (မေကြးခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး) မွ ရွင္းလင္းေျပာၾကား၍ သိရသည္။ ယင္းအခမ္းအနားအား ျမသလြန္ေစတီေတာ္ၾသ၀ါဒဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားၾကြေရာက္ၿပီး ပရိပ္တရားေတာ္မ်ားရြတ္ဖတ္ ပူေဇာ္၍ သာဓုအႏုေမာဒနာေခၚဆိုၾကသည္။ မဟာ၀ိဇယရံသီတန္ေဆာင္ေတာ္(အသစ္)ႀကီးကို ျမသလြန္ေစတီေတာ္ ၾသ၀ါဒဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမ်ားမွ ဥကၠ႒ ၾသ၀ါဒဆရာေတာ္ဘုရားမွ စက္ခလုပ္ႏွိပ္၍ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။ ဤ မဂၤလာအခမ္းအနားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအဖြဲ႔မွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္ ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္းႏွင့္ ဒုတိယ၀န္ႀကီး၊ သာသနာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဒုတိယ ၀န္ႀကီးဦးေမာင္ေမာင္ေဌး(ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေဌး) တို႔တက္ေရာက္ေၾကာင္းသိရသည္။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သီရိပ်ံခ်ီ ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊ ႏွင့္၀န္ႀကီးအဖြဲ႕၊ ျမသလြန္ေစတီေတာ္ ေဂါပကအဖြဲ႕၊ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ဖိ္တ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္ အလွဴရွင္မ်ား တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ၾက၍ တန္ေဆာင္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ကမၸည္းေမာ္ကြန္း မွတ္တမ္းအား မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သီရိပ်ံခ်ီ ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊမွ စက္ခလုပ္ႏွိပ္၍ဖြင့္လွစ္ ေပးသည္။ ဤေန႔ထူးေန႔ျမတ္ ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔တြင္ ျမသလြန္ေစတီေတာ္ရင္ျပင္ေပၚမွာ ဘုရားဖူးပရိတ္သပ္မ်ားလည္း ၾကက္ပ်ံမက် စည္ကားေနေၾကာင္း ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္ မွ ေတြ႔ျမင္သတင္းရရိွခဲ့ပါသည္။

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

Artikel ` မေကြးၿမိဳ႕ ျမသလြန္ေစတီ တိုးခ်ဲ႕ရင္ျပင္ေတာ္တြင္ ini dipublish oleh shwelannwelanwinkyi pada hari Sunday, August 5, 2012. Semoga artikel ini dapat bermanfaat.Terimakasih atas kunjungan Anda silahkan tinggalkan komentar.sudah ada 0 komentar: di postingan ` မေကြးၿမိဳ႕ ျမသလြန္ေစတီ တိုးခ်ဲ႕ရင္ျပင္ေတာ္တြင္
 

0 comments: