ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာမ်ားအသင္း(ဗဟို) အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ ေအာင္ျမင္စြာ ဖြဲ႕စည္းၿပီး

ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္ (၁၁) ။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာမ်ားအသင္း(ဗဟို) အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီေ႐ြးခ်ယ္ပြဲကုိ ယေန႔နံနက္ (၉) နာရီမွစတင္၍ ရန္ကုန္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ အလံျပဘုရားလမ္း႐ွိ ယုဇနဂါးဒင္းဟိုတယ္ခန္းမ၌ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀ွမ္း႐ွိ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ သတင္းစာဆရာမ်ားအသင္းဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ညီလာခံကုိယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာမ်ားအသင္းျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီက ဦးစီးက်င္းပေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎အခမ္းအနားမွာ ဒီမိုကေရစီနည္းက်က် လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္ျဖင့္ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕၀င္ (၅၅) ဦးကုိ ပထမဦးစားေပးေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ (၂၁) ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ရာတြင္ ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း သိ႐ွိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းစာဆရာမ်ားအသင္း(ဗဟို) ဥကၠ႒- ေမာင္၀ံသ ဒုတိယဥကၠ႒(၁) - ဦးကုိကုိ(စက္မႈ) ဒုတိယဥကၠ႒(၂) - ဦးသီဟေစာ ဒုတိယဥကၠ႒(၃) - ဦး၀င္းၿငိမ္း အတြင္းေရးမွဴး- ဦးဖိုးႏုိင္လင္း တြဲဖက္အတြင္ေရးမွဴး(၁) - ေဒါက္တာမ်ိဳးမင္းထိုက္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး(၂) -ဦးေက်ာ္စြာမင္း တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး(၃) - ေဒၚေမသႀကၤန္ဟိန္ ဘ႑ာေရးမွဴး- ေဒၚဆင့္ဆင့္ေအာင္ စာရင္းစစ္မွဴး - ဦးေအာင္သူၿမိဳင္ ျပန္ၾကားေရးမွဴး - ဦးျမတ္ခိုင္ ႏုိင္ငံျခားဆက္ဆံေရးမွဴး - ဦးေအာင္လွထြန္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား- ဦးေစာလင္းေအာင္၊ ဦးေနဘုန္းလတ္၊ ေဒါက္တာေဇာ္သန္း၊ ဦးရဲမင္းဦး၊ ဦးစိန္၀င္း၊ ဦးေဇယ်ာျမတ္ခိုင္၊ ေဒၚအိအိျမတ္၊ ဦးေအာင္ရဲေမာင္ေမာင္၊ ဦးေအးခ်မ္းဟိန္။ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရာတြင္ ရ႐ွိသည့္မဲအေရအတြက္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာမ်ားအသင္းႏိုုင္ငံလံုးဆိုင္ရာညီလာခံရလဒ္ သတင္း agency ကုိယ္စားျပဳဗဟုိဦးစီးအဖြဲ႔၀င္(၃)ဦး ၁။ေဒၚေမသႀကၤန္ဟိန္ (၉၆)မဲ ၂။ဦးေအာင္လွထြန္း (၉၄)မဲ ၃။ဦးေအာၿမိဳင္ (၆၉)မဲ Online ကိုယ္စားျပဳဗဟုိဦးစီးအဖြဲ႕၀င္ (၃)ဦး ၁။ ဦးေနဘုန္းလတ္ (၉၈)မဲ ၂။ ဦးစိန္၀င္း (၉၂)မဲ ၃။ ဦးေအးခ်မ္းဟိန္(၅၇)မဲ ရုပ္သံကိုယ္စားျပဳဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔၀င္ (၃)ဦး ၁။ ေဒၚအိအိတင္ ၂။ ေဒၚဆင့္ဆင့္ေအာင္ ၃။ ဦးေအာင္ရဲေမာင္ေမာင္ ပံုႏွိပ္မီဒီယာကိုယ္စားျပဳဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔၀င္ (၃၂)ဦး ၁။ ဦးစိုးသိန္း (ေမာင္၀ံသ) (၁၀၂)မဲ ၂။ ဦးကိုုကို (၁၀၀)မဲ ၃။ ဦးသီဟေစာ (၉၀)မဲ ၄။ ဦးျမတ္ခိုင္ (၈၇)မဲ ၅။ ဦး၀င္းၿငိ္မ္း (၈၇)မဲ ၆။ ဦးေက်ာ္စြာမင္း (၈၁)မဲ ၇။ ဦးဖိုးႏုိင္လင္း (၇၈)မဲ ၈။ ဦးေဇယ်ာျမတ္ခိုင္ (၇၆)မဲ ၉။ ေဒါက္တာေဇာ္သန္း (၇၄)မဲ ၁၀။ ဦးလိႈင္ဘြား (၇၂)မဲ ၁၁။ ဦးေစာလင္းေအာင္ (၇၁)မဲ ၁၂။ ေဒါက္တာမ်ိဳးမင္းထိုက္ (၆၉)မဲ ၁၃။ ေဒၚအိမ့္မွဴးခင္ (၆၃)မဲ ၁၄။ ဦးၾကည္ေအာင္ (၅၇)မဲ ၁၅။ ေဒါက္တာစိန္စိန္သိန္း (၅၇)မဲ ၁၆။ ဦးေအာင္ႏိုင္ (၅၇)မဲ ၁၇။ ဦးေဇာ္လင္း (ရဲရဲ-ပ်ဥ္းမနား) (၅၆)မဲ ၁၈။ ေဒၚခ်ိဳအိဇင္ (၅၃)မဲ ၁၉။ ဦးထြန္း၀င္း (၄၇)မဲ ၂၀။ ဦးဘဦး (၄၇)မဲ ၂၁။ ဦးရဲမင္းဦး (၄၄)မဲ ၂၂။ ဦးမ်ိဳးမင္းဦး (၄၄)မဲ ၂၃။ ဦးစိန္ေရႊ(၄၃)မဲ ၂၄။ ဦးေအာင္ျမင့္ (၄၃)မဲ ၂၅။ ဦးခင္ေမာင္သိန္း (၄၃)မဲ ၂၆။ ဦးဘသန္းတင္ (၄၂)မဲ ၂၇။ ဦး၀င္းၾကည္ (၄၀)မဲ ၂၈။ ဦးရန္ႏုုိင္ (၃၈)မဲ ၂၉။ ဦးျမင့္ေအာင္ (၃၈)မဲ ၃၀။ ဦးခင္ေမာင္၀င္း (၃၇)မဲ ၃၁။ ဦးမိုးေက်ာ္ျမင့္ (၃၇)မဲ ၃၂။ ဦးသက္ေအာင္ထြန္း (၃၅)မဲ
 

0 comments: